<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Περιβαλλοντος ρύπανση
1)
515/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ρύπανση περιβάλλοντος (άρθρο 28 παρ. 1 ν. 1650/1986) του αναιρεσείοντος, ο οποίος εναπέθεσε στον αύλειο χώρο εργοστασίου μεγάλη ποσότητα ανεπεξέργαστου ελαιοπυρήνα, χωρίς να υπάρχουν εγκαταστάσεις περισυλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεως των καταλοίπων. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί εκκρεμοδικίας, αφού η άλλη δίκη αφορά άλλο πρόσωπο. Απόρριψη αιτήσεως.
2)
195/2012 Καταδικαστική απόφαση, για ρύπανση του περιβάλλοντος, κατ’ εξακολούθηση. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου τέλεσης των μερικότερων πράξεων, είναι βάσιμος. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
3)
1375/2010 Καταδικαστική απόφαση για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας με την αιτίαση ότι το σκεπτικό είναι επανάληψη του διατακτικού.
4)
1380/2010 Καταδικαστική απόφαση για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αποδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρονται περιστατικά ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό, εάν το έγκλημα τέλεσε ο αναιρεσείων από δόλο ή αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.


<< Επιστροφή