<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Συνδικαλιστικές ελευθερίες
1)
2485/2009 Παράβαση του άρθρου 14 ν. 1264/1982 περί συνδικαλιστικών ελευθεριών. Βάσιμοι οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, για ασάφεια και αντιφάσεις μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού. Υπάρχει ασάφεια και αντίφαση ως προς το αν τελικά ο κατηγορούμενος, με τις ενέργειες του, παρεμπόδισε τη μη ίδρυση σωματείου εργαζομένων στην εταιρεία που εκπ...


<< Επιστροφή