<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Μέθη
1)
1198/1990 Έννοια αυτοτελών ισχυρισμών. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και σε αυτούς, μόνο, όμως, εφ' όσον προβάλλονται με σαφήνεια και πληρότητα, με την επίκληση δηλ. των θεμελιούντων αυτούς πραγματικών περιστατικών. Για τη θεμελίωση του ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί ελαττωμένης ικανότητάς του για καταλογισμό λόγω μέθης απαιτείται να προβάλλεται, εκτός άλλων, και ότι η μέθη δεν ήταν υπαίτια και να προσδιορίζονται τα περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η έλλειψη υπαιτιότητας. Ελλείψει της...
2)
1716/1990 Έννοια αυτοτελών ισχυρισμών επί των οποίων εκτείνεται η αιτιολογία. Πρέπει οι αυτοτελείς ισχυρισμοί να προβάλλονται με σαφήνεια και πληρότητα, δηλαδή με την επίκληση των πραγματικών περιστατικών που απαιτούνται για τη θεμελίωσή τους. Για τη θεμελίωση του ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί ελαττωμένης ικανότητας για καταλογισμό λόγω μέθης πρέπει απαραιτήτως να προβάλλεται, εκτός των άλλων, ότι η μέθη δεν ήταν υπαίτια και να προσδιορίζονται τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίζεται η έλλειψ...


<< Επιστροφή