<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος
1)
91/2015 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Κάθε ακυρότητα της πρωτόδικης απόφασης, όπως η εκφώνηση της υποθέσεως σε χρόνο προγενέστερο από τον αναγραφόμενο στο έκθεμα και η, συνεπεία αυτού, καταδίκη του κατηγορουμένου ερήμην, καλύπτεται με την έκδοση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, το οποίο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σε σχετικό ισχυρισμό. Πότε προτείνεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί στην πρωτοβάθμια δίκη, ...
2)
137/2015 Απλή Συνεργεία σε Ανθρωποκτονία με πρόθεση.
1 .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας,
3)
297/2015 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, εξακολουθητικά. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος, προβληθείσα και απορριφθείσα στο πρωτοβάθμιο, προβάλλεται παραδεκτώς στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μόνο με λόγο εφέσεως.
4)
1201/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα: Απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, γ) Σχετική ακυρότητα διαδικασίας στο ακροατήριο. Υπάρχει επάρκεια αιτιολογίας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Δεν υπάρχει σχετική ακυρότητα της διαδικασίας, από την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, όταν δεν προτείνεται με λόγο έφεσης. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης. Επιδικάζει δικαστι...
5)
1369/2013 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο δικηγόρο και διαχειριστή ξένης περιουσίας, ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αναιρετικοί λόγοι: 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε και Η' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για υπέρβαση εξουσίας. 2. Την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία αφορά σε προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο και είναι σχετική, αν δεν καλυφθεί, δηλαδή αν ο κατηγορού...
6)
2/1997 Η επίδοση στον αναιρεσίβλητο κλητήριου θεσπίσματος, με το οποίο καλείται να εμφανισθεί και να δικαστεί σε αναρμόδιο δικαστήριο επιφέρει αναστολή της παραγραφής. Έναρξη, προθεσμία και αναστολή της παραγραφής. Έννοια κυρίας διαδικασίας. Απαραίτητα, επί ποινή ακυρότητας, στοιχεία της κλήσης και του κλητήριου θεσπίσματος. Η επί των ως άνω εγγράφων αναγραφή αναρμόδιου δικαστηρίου δεν τα καθιστά άκυρα. Η κλήση ή το κλητήριο θέσπισμα διατηρούν την ισχύ τους, καθώς με αυτά δηλώνεται ή αμετάκλητη εισαγ...


<< Επιστροφή