<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εξαιρέσεως αίτηση
1)
303/2010 Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση εξαιρέσεως. Ορίζει δικάσιμο για τη συζήτηση της ενδίκου αιτήσεως αναιρέσεως
2)
2653/2008 Αίτηση εξαιρέσεως Εισαγγελέα που υπέβαλε την πρόταση. Δεν διαλαμβάνει στοιχεία, ικανά να προκαλέσουν υπόνοιες μεροληψίας του Εισαγγελικού Λειτουργού. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.


<< Επιστροφή