<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
1)
850/2013 Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος
συλλήψεως που εκδόθηκε σε βάρος Έλληνα υπηκόου για την άσκηση ποινικής διώξεως από
τις Γαλλικές Αρχές για συνέργεια σε κατοχή και μεταφορά απαγορευμένων εμπορευμάτων
(τσιγάρων) σε οργανωμένη ομάδα, κ.λπ. Περιεχόμενο του εντάλματος. Δεν απαιτείται η
αναφορά του κειμένου των εφαρμοστέων διατάξεων ενόψει του υψηλού επιπέδου
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών. Παροχή εγγυήσεων άρθρου 13 παρ. 3 ν.
3271/20...
2)
1107/2013 Έφεση εκζητούμενου από τις Γερμανικές αρχές κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που αποφάσισε την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης του. Απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του. Συναφείς αποφάσεις: ΑΠ 1476/2012, ΑΠ 651/2011.
3)
1179/2013 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, εις βάρος Πολωνού υπηκόου εκδοθέν από τις Πολωνικές αρχές για έκτιση ποινής που του έχει επιβληθεί για την αξιόποινη πράξη της βαριάς σωματικής βλάβης. Έφεση ενώπιον του ΑΠ. κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, βάσει της οποίας διατάσσεται η εκτέλεση του εντάλματος. Περιεχόμενο και τύπος εντάλματος. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις εκτέλεσης του εντάλματος. Ένσταση παραγραφής. Η παραγραφή θα κρινόταν κατά το ελληνικό δίκαιο, μόνο εφόσον η αξιόποινη...
4)
1261/2013 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος Τούρκου υπηκόου εκδοθέν από τις Γερμανικές αρχές για έκτιση ποινής που του έχει επιβληθεί για την αξιόποινη πράξη της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Έφεση ενώπιον του ΑΠ. κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, βάσει της οποίας διατάσσεται η εκτέλεση του εντάλματος, με τον όρο της μη επαναπροώθησης ή μεταγενέστερης έκδοση του εκκαλούντα ή την με οποιοδήποτε τρόπο παράδοσή του στην Τουρκία. Περιεχόμενο και τύπος εντάλματος. Τυπικές και ουσια...
5)
1262/2013 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος Τούρκου υπηκόου εκδοθέν από τις Γερμανικές αρχές για έκτιση ποινής που του έχει επιβληθεί για την αξιόποινη πράξη της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Έφεση ενώπιον του ΑΠ. κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, βάσει της οποίας διατάσσεται η εκτέλεση του εντάλματος, με τον όρο της μη επαναπροώθησης ή μεταγενέστερης έκδοση του εκκαλούντα ή την με οποιοδήποτε τρόπο παράδοσή του στην Τουρκία. Περιεχόμενο και τύπος εντάλματος. Τυπικές και ουσια...
6)
1539/2013 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εις βάρος Ρουμάνου υπηκόου εκδοθέν από τις Ρουμανικές αρχές για άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του. Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, βάσει της οποίας διατάσσεται η εκτέλεση του εντάλματος, ενώπιον του ΑΠ. Ορισμός ευρωπαϊκού εντάλματος, στοιχεία αυτού, προϋποθέσεις εκτέλεσής του. Έλεγχος διττού αξιοποίνου. Περιπτώσεις μη ελέγχου του διττού αξιοποίνου, μεταξύ άλλων και η εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων κλπ. Δυνατότητα έκτισης της ποινής ...


<< Επιστροφή