Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1834 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απάτη, Βούλευμα παραπεμπτικό, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Πλαστογραφία.
Περίληψη:
Κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου από το παραπεμπτικό βούλευμα.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1834/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή και Αναστάσιο Λιανό, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 11 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1. Χ1 και 2. Χ2, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 104/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καρδίτσας. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 14 Ιανουαρίου 2008 αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 163/2008.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου με αριθμό 144/26.3.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 485 §1 του Κ.Π.Δ., τις υπ' αριθ. 1 και 2/14-1-2008 αντίστοιχες αιτήσεις αναίρεσης των κατηγορουμένων Χ1 και Χ2, κατά του υπ' αριθ. 104/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καρδίτσας και εκθέτω τα ακόλουθα:
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καρδίτσας παρέπεμψε με το προσβαλλόμενο βούλευμά του τους αναιρεσείοντες στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας για να δικασθούν για τις αξιόποινες πράξεις α) της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, κατ' εξακολούθηση, από κοινού, από δράστες που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολική ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και β) της απάτης κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση με ζημία ανώτερη των 15.000 ευρώ, κατ' επάγγελμα και συνήθεια (άρθρα 45, 98, 13 στ', 216 §§1α και 3β και 386 §1 και 3α Π.Κ.).
Κατά του παραπάνω παραπεμπτικού βουλεύματος άσκησαν οι αναιρεσείοντες τις κρινόμενες αιτήσεις αναίρεσης εμπροθέσμως, νομοτύπως και παραδεκτώς από δικαιούμενους στην άσκησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 463, 465 §1, 473 §1, 474 §1 και 482 §1α του Κ.Π.Δ., όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 482 αντικ. με το άρθρο 41 §1 του Ν.3160/2003. Διαλαμβάνεται δε στην αίτηση αυτή αναίρεσης σαφής και ορισμένος λόγος αναίρεσης και συγκεκριμένα αυτός της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 216, 386 και 111 Π.Κ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 216 §1α Π.Κ., όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Κατά δε την παράγραφο 3β' του ιδίου άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών (15.000,00 €). Από τις διατάξεις αυτές που αποβλέπουν στην προστασία της ασφάλειας των εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειμενικώς μεν, η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της εννοίας του περιεχομένου του, υποκειμενικώς δε δόλος, που περιλαμβάνει τη γνώση των στοιχείων που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εν λόγω εγκλήματος και τη θέληση ή αποδοχή πραγματώσεως αυτής και περαιτέρω σκοπός του υπαιτίου (υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον, για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή, μεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή κατάστασης δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι ο σκοπός της παραπλάνησης. Είναι δε δυνατή η συναυτουργία περισσοτέρων προσώπων στην κατάρτιση πλαστού ή στην νόθευση εγγράφου, χωρίς να απαιτείται αναφορά των επί μέρους ενεργειών καθενός των συναυτουργών, αλλά αρκεί η αναφορά στην απόφαση των πραγματικών περιστατικών, βάσει των οποίων το δικαστήριο ή το συμβούλιο δέχθηκε ότι ο δράστης συμμετείχε στην τέλεση του εγκλήματος ως συναυτουργός (Α.Π. 184/2002 Π.Χρ. ΝΒ/898, Α.Π. 1947/2002 Ποιν.Δικ. 2003 σελ. 451). Περαιτέρω για την κακουργηματική μορφή της παραγράφου 3β του ιδίου άρθρου θα πρέπει ο δράστης να διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία να υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμών ή 15.000 ευρώ. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση της πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος, δεν είναι αναγκαίο να είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτήν το περιουσιακό όφελος ή η περιουσιακή βλάβη, αλλ' αρκεί ότι αυτά έχουν ενταχθεί στο εν γένει δια της πλαστογραφίας παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και διαμορφώνονται με την πλαστογραφία οι προϋποθέσεις για να υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα (ο κίνδυνος), έστω και με την παρεμβολή άλλων, μετά την τέλεση της πράξεως, της πλαστογραφίας, να επέλθει το επιδιωκόμενο περιουσιακό όφελος ή η σκοπούμενη περιουσιακή βλάβη, που είναι δυνατό να μη συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου, αλλά έμμεσα, όπως στην περίπτωση που ο δράστης της πλαστογραφίας επιδιώκει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον δια βλάβης του τρίτου περιουσιακό όφελος υπέρτερο του ποσού που εμφανίζεται στο εν λόγω έγγραφο ή να επιφέρει στον τρίτο ζημία μεγαλύτερη του ποσού αυτού (δείτε και Α.Π. 431/2007 και 1034/2007 Π.Χρ. ΝΖ'/502 και 693, αντίστοιχα). Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 386 §1 Π.Κ., όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και, αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτούνται α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτόν του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να προσαπαιτείται και η πραγματοποίηση του οφέλους, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών, από την οποία, σαν παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 εδ. α' του ιδίου άρθρου 386, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 §4 του Ν.2721/1999, η απάτη προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα, εάν ο δράστης διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ (5.000.000 δρχ). Κατά το άρθρο 13 στ' Π.Κ., κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή την υποδοχή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως, προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Επανειλημμένη τέλεση του εγκλήματος συντρέχει και επί διαπράξεως του εγκλήματος κατ' εξακολούθηση, αφού πρόκειται για μορφή πραγματικής ομοειδούς συρροής. Η διάταξη του άρθρου 386 §3 εδ. α' Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 14 §4 του Ν.2721/99, είναι ηπιότερη της προηγουμένης ρυθμίσεως και εφαρμόζεται και επί πράξεων τελεσθεισών προ της ισχύος του Ν.2721/1999, αφού ο νέος νόμος στο σύνολό του είναι επιεικέστερος για τον κατηγορούμενο, δεδομένου ότι στην παλαιότερη ρύθμιση δεν προβλέπονται ποσοτικά όρια. Ενόψει τούτου, πράξεις απάτης, που τελέσθηκαν εξακολουθητικώς προ της ισχύος του Ν.2721/1999 και έχουν συνολικό όφελος ανώτερο των 5.000.000 δραχμών (15.000 ευρώ), διατηρούν και υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς τον κακουργηματικό τους χαρακτήρα, έστω και αν το αντικείμενο των μερικότερων πράξεων υπολείπεται του ανωτέρω ορίου υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι στοιχειοθετούνται οι επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελέσεώς τους. Δεν δύναται να γίνει δεκτό στην προαναφερθείσα περίπτωση, ότι για τη διατήρηση του κακουργηματικού χαρακτήρα της απάτης, θα πρέπει εκάστη μερικότερη πράξη να υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. (15.000 ευρώ) διότι, με τον τρόπο αυτό δημιουργείται πλασματικό καθεστώς που δεν ανταποκρίνεται στη βούληση του νομοθέτη. Και τούτο, διότι, η διατήρηση του ποσοτικού ορίου των 5.000.000 δρχ. από το ένα μέρος και η μεταβολή της μεθόδου του υπολογισμού του (επιμεριστικώς και όχι αθροιστικώς) από το άλλο μέρος, οδηγεί στην κατασκευή ενός τρίτου, νόμου, που δεν υπάρχει ούτε κατά το χρόνο της εκδικάσεως (ο νέος νόμος προβλέπει αθροιστικό σύστημα), ούτε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως (ο παλαιός νόμος δεν προέβλεπε ποσοτικά όρια) (Α.Π. 1370/2007). Κατά το άρθρο 45 Π.Κ. "Αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης". Με τον όρο "από κοινού", νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του διαπραττομένου εγκλήματος γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ιδίου εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές. Για τον έλεγχο υπό του Αρείου Πάγου της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 45 Π.Κ., πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δράστης συμμετέσχε στην τέλεση του εγκλήματος ως συναυτουργός (Α.Π. 50/1990 (σε ολομ.) και Α.Π. 810/2006 Π.Χρ. ΝΖ'/222).
Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 98 §1 του Π.Κ. όπως αντικαταστάθηκε με το νόμο 2721/1999, ορίζεται ότι αν περισσότερες από μία πράξεις του ιδίου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί αντί να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 94 §1, να επιβάλει μία και μόνο ποινή, για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικοτέρων πράξεων. Από τη διάταξη αυτή, που έχει θεσπισθεί προς το σκοπό της επιεικέστερης μεταχείρισης του κατηγορουμένου, προκύπτει ότι το κατ' εξακολούθηση έγκλημα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση ομοειδούς πραγματικής συρροής εγκλημάτων, που συνέχονται μεταξύ τους λόγω της ενότητας του δόλου του δράστη και της μορφής του αδικήματος που επαναλαμβάνεται από τον ίδιο αυτουργό, στην οποία (συρροή) όμως το δικαστήριο μπορεί αντί να καταγνώσει στο δράστη συνολική ποινή, να επιβάλει μία (ενιαία) ποινή λαμβάνοντας υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων (Α.Π. 59/2004 Π.Χρ. ΝΔ/512). Κατά δε την παράγραφο 2 του άρθρου 98 Π.Κ., όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 §1 Ν.2721/1999, η αξία του αντικειμένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος λαμβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις στο αποτέλεσμα αυτό, και στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε.
Εξάλλου, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 §1 στοιχ. Ε' Κ.Π.Δ. λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει στην ερμηνευόμενη ή εφαρμοζόμενη ουσιαστική ποινική διάταξη, διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει ή όταν τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, υπάγει σε διάταξη που δεν αρμόζει στην συγκεκριμένη περίπτωση, παραβιάζοντας έτσι ευθέως το νόμο (Α.Π. 431/2007 Π.Χρ. ΝΖ/502).
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο υπ' αριθ. 104/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, το Συμβούλιο που το εξέδωσε, με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό πρόταση του παρ' αυτώ εισαγγελέως, δέχθηκε κατά την αναιρετικά επί της ουσίας ανέλεγκτη κρίση του, ότι από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά την ανάκριση και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, την ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντα και τα έγγραφα, σε συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Η εδρεύουσα στην Καρδίτσα (4° χιλ Καρδίτσας - Μητρόπολης) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής είναι ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 εταιρικό σκοπό έχει την αγορά και μεταπώληση οχημάτων και ανταλλακτικών. Για την επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού και ειδικότερα για τη χρηματοδότηση της από την τράπεζα στις 4-3-1999 συμφωνήθηκε μεταξύ αυτής και της Τράπεζας Μακεδονίας- Θράκης ΑΕ αλληλόχρεος λογαριασμός για την παροχή πίστωσης, μέχρι το ποσό των 24.000.000 δραχμών, με την εγγύηση και των δύο κατηγορούμενων που ρητά παραιτήθηκαν του ευεργετήματος της διζήσεως ευθυνόμενοι και υπόχρεοι, εις ολόκληρον ο καθένας τους, στην καταβολή κάθε χρεωστικού καταλοίπου της παραπάνω συμβάσεως πίστωσης. Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών καταρτίστηκε, η με αριθμ........σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού στην οποία συμβλήθηκαν και οι κατηγορούμενοι ατομικά ως εγγυητές (ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 επιπλέον και ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ) και η με αριθμ. ...... πρόσθετη πράξη ανοίγματος λογαριασμού. Στον αλληλόχρεο λογαριασμό εγγράφονταν οι γενόμενες τμηματικώς προς την εταιρία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ χρηματοδοτήσεις. Σύμφωνα με όρο της σύμβασης (άρθρο 2) για να χορηγήσει η τράπεζα την χρηματοδότηση αυτή, έπρεπε η εταιρία να παρέχει προς την τράπεζα όλες τις εξασφαλίσεις που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και οι οποίες ήταν η ενεχυρίαση συναλλαγματικών ή επιταγών. Οι δύο κατηγορούμενοι ενεργούντες από κοινού κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με σκοπό να επιτύχουν την χορήγηση της χρηματοδότησης από την δανειοδότρια τράπεζα στην εταιρία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάρτιο έως το μήνα Σεπτέμβριο 1999, επιδόθηκαν συστηματικά σε κατάρτιση πλαστών εγγράφων, συνολικά εξήντα ενός (61) συναλλαγματικών, δεκατέσσερις (14) από τις οποίες καταρτίστηκαν μετά τις 3-6-1999 έως το Σεπτέμβριο 1999, όπως κατωτέρω αναλυτικά εκτίθεται για κάθε μία από αυτές και με τον εξής τρόπο: Κάθε συναλλαγματική εκδίδονταν από τον πρώτο κατηγορούμενο Χ1 ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, εις διαταγή της εκδότριας εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, για διαφορετικό ποσό κάθε φορά και φέρονταν ως αποδέκτες διάφορα πρόσωπα, κάτοικοι Καρδίτσας. Στη θέση του αποδέκτη όλες οι συναλλαγματικές έφεραν το ονοματεπώνυμο του αποδέκτη, τον τόπο κατοικίας του, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και την υπογραφή. Όπως μεταγενέστερα προέκυψε, οι αποδέκτες όλων των συναλλαγματικών ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα. Εν συνεχεία οι κατηγορούμενοι ενεργούντες από κοινού κατόπιν συναπόφασης και μ£ κοινό δόλο, πριν από κάθε τμηματική χρηματοδότηση και πάντως κατά το χρονικό διάστημα από 4-3-1999 έως 16-9-1999, εμφάνιζαν τα πλαστά αυτά αξιόγραφα στην τράπεζα, παριστάνοντας στους νομίμους εκπροσώπους της δανειοδότριας τράπεζας, ότι τα παραπάνω αξιόγραφα είναι γνήσια, υπογεγραμμένα από πρόσωπα υπαρκτά, πελάτες της εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και επιπλέον ότι αυτά (τα αξιόγραφα) ενσωματώνουν πραγματικές οφειλές των προσώπων αυτών προς την εταιρία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, η οποία είχε εναντίον των αποδεκτών των συναλλαγματικών τις χρηματικές αξιώσεις που αναγράφονταν σε κάθε μια από τις συναλλαγματικές. Ταυτόχρονα ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 αν και με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της πιστούχου στην άνω σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ αλλά και ατομικώς με την ιδιότητα του εγγυητή στην σύμβαση αυτή και η δεύτερη κατηγορουμένη Χ2 επίσης με την ιδιότητα του εγγυητή στην άνω σύμβαση, είχαν υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197,288 και 330 του Αστικού Κώδικα δηλαδή σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη να κάνουν γνωστό στην αντισυμβαλλόμενη τράπεζα κατά την τμηματική χρηματοδότηση της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ ότι οι παραπάνω συνολικά 61 συναλλαγματικές δεν είναι γνήσιες και δεν ενσωματώνουν πραγματικές απαιτήσεις της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ κατά των αποδεκτών, αυτοί ενεργούντες από κοινού και με κοινό δόλο αθέμιτα παρασιώπησαν από την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα τα αληθή γεγονότα, δηλαδή ότι οι αποδέκτες των συναλλαγματικών είναι ανύπαρκτα πρόσωπα και ότι πρόκειται για εικονικές συναλλαγές με ανύπαρκτες απαιτήσεις. Εν συνεχεία, ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ οπισθογραφούσε τις πλαστές συναλλαγματικές προς την τράπεζα λόγω ενεχύρου, ως ασφάλεια για τη λήψη της χρηματοδότησης. Έτσι οι εκπρόσωποι της τράπεζας, πλανηθέντες από τις άνω παραστάσεις ψευδών γεγονότων ως αληθινών και από την αθέμιτη παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, στις οποίες εξακολουθητικώς προέβαιναν οι κατηγορούμενοι, χορηγούσαν τμηματικά χρηματοδότηση προς τη ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, λαμβάνοντας κάθε φορά ως ενέχυρο τις πλαστές συναλλαγματικές, στα πλαίσια της άνω σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού. Ο αλληλόχρεος λογαριασμός μεταξύ της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και της δανειοδότριας τράπεζας έκλεισε στις 12-4-2000 με χρεωστικό υπόλοιπο ανερχόμενο στο ποσό των 15.740.227 δραχμών, ποσό βεβαίως που η τράπεζα δεν θα χορηγούσε στην εταιρία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ αν γνώριζε τα αληθή γεγονότα, ότι δηλαδή οι συναλλαγματικές που μεταβιβάστηκαν σε αυτήν (στην τράπεζα) λόγω ενεχύρου, ως ασφάλεια για τη χρηματοδότηση της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ είναι πλαστές, με αποδέκτες ανύπαρκτα πρόσωπα και ότι δεν ενσωματώνουν οφειλές από πραγματικές συναλλαγές. Το επιδιωχθέν από τους πλαστογράφους όφελος για την εταιρία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ με βλάβη της συμβαλλόμενης τράπεζας από την πράξη της εξακολουθητικής πλαστογραφίας ανέρχεται στο ποσό των 15.740.227 δραχμών και όχι στην εικονική απαίτηση που ενσωμάτωναν οι πλαστές συναλλαγματικές, συνολικού ποσού 10.695.000 δραχμών, καθότι οι κατηγορούμενοι επιδίωκαν με την εξακολουθητική πλαστογραφία να λάβουν τη χρηματοδότηση των 15.749.227 δραχμών, την οποία και πράγματι έλαβαν, με ισόποση βλάβη της τράπεζας. Περαιτέρω προέκυψε ότι η αναγγελία του κλεισίματος των λογαριασμών και των συμβάσεων πιστώσεως του αλληλόχρεου λογαριασμού προς την ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και τους κατηγορουμένους ατομικώς έγινε στις 13-4-2000. Οι κατηγορούμενοι δεν έφεραν καμία αντίρρηση. Έτσι η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης υπέβαλε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, η οποία έγινε δεκτή και εκδόθηκε η με αριθμ. 141/2000 Διαταγή Πληρωμής του Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Ειδικότερα οι κατηγορούμενοι ενεργούντες από κοινού κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, καθότι ο καθένας από αυτούς ευθύνονταν και ατομικώς από την άνω σύμβαση χορήγησης πίστωσης, αφού είχαν εγγυηθεί για την ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και μάλιστα είχαν παραιτηθεί του ευεργετήματος της διζήσεως στην Καρδίτσα κατά τους κάτωθι αναφερόμενους χρόνους κατήρτισαν τις εξής πλαστές συναλλαγματικές:
1.- Στις 7-6-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 4-6-1999, ημερομηνία λήξεως 25-10-1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 100.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ1, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ...... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 7-6-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης. 2.- Στις 7-6-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 1-6-1999, ημερομηνία λήξεως 1-4-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας -Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ...... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 7-6-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 3.- Στις 7-6-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 1-6-1999, ημερομηνία λήξεως 1-3-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ2 , με αριθμό δελτίου ταυτότητας.......και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 7-6-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντάς την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 4- Στις 7-6-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 1-6-1999, ημερομηνία λήξεως 1-2-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ...... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 7-6-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 5.- Στις 7-6-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή ·της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 1-6-1999, ημερομηνία λήξεως 1-1-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ..... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 7-6-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 6.- Στις 7-6-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 1-6-1999, ημερομηνία λήξεως 1-12-1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας -Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ..... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 7-6-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας -Θράκης.7.- Στις 7-6-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 1-6-1999, ημερομηνία λήξεως 1-11-1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ....... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνωαποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 7-6-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 8.- Στις 16-9-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 14-9-1999, ημερομηνία λήξεως 30-10-1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 140.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ3, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ... και ΑΦΜ .... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 16-9-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. - Στις 16-9-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 2-9-1999, ημερομηνία λήξεως 30-3-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 115.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ4, αριθμό δελτίου ταυτότητας ........ και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 16-9-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 10.- Στις 16-9-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 2-9-1999, ημερομηνία λήξεως 30-7-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 500.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ4, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ..... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 16-9-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 11.- Στις 16-9-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 2-9-1999, ημερομηνία λήξεως 30-5-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 115.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας -Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ4, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ..... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 16-9-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 12.- Στις 16-9-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 13-9-1999, ημερομηνία λήξεως 30-5-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 120.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ5 , με αριθμό δελτίου ταυτότητας ....... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 16-9-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 13.- Στις 16-9-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 13-9-1999, ημερομηνία λήξεως 30-8-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 500.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ5, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ..... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 16-9-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος, εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. 14.- Στις 16-9-1999 σε έντυπο συναλλαγματικής εκδόσεως και εις διαταγή της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, συμπλήρωσαν ημερομηνία έκδοσης 13-9-1999, ημερομηνία λήξεως 30-4-2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 120.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και στη θέση του αποδέκτη συμπλήρωσαν τα στοιχεία Γ5, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ...... και έθεσαν ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως προερχόμενο δήθεν από τον παραπάνω αποδέκτη, που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Εν συνεχεία στις 16-9-1999 έκαναν χρήση της άνω συναλλαγματικής προσκομίζοντας την στην Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ενεχυριάζοντας αυτήν ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ προς την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. Τις ανωτέρω συνολικά δεκατέσσερις (14) πλαστές συναλλαγματικές οι κατηγορούμενοι τις προσκόμισαν στη Τράπεζα Μακεδονίας- Θράκης και ο πρώτος εξ αυτών ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ τις ενεχυρίασε προς την τράπεζα, όλες μετά τις 3-6-1999, ως ασφάλεια για την παροχή πίστωσης ύψους 15.740.227 δραχμών, στα πλαίσια της με αριθμ. 822/4-3-1999 σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού, με σκοπό να προσπορίσει στην ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ όφελος ύψους 15.740.227 δραχμών . Έτσι οι κατηγορούμενοι έβλαψαν την περιουσία της Τράπεζας Μακεδονίας- Θράκης, της οποίας καθολική διάδοχος, λόγω συγχώνευσης, τυγχάνει η εγκαλούσα Τράπεζα Πειραιώς, κατά το ποσό της χορηγηθείσης πίστωσης συνολικού ύψους 15.740.227 δραχμών, το οποίο αποτελεί και το χρεωστικό υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού, κατά την ημερομηνία που αυτός έκλεισε, δηλαδή στις 12-4-2000. Σχετικά με την πράξη της κακουργηματικής πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση, στους κατηγορουμένους απαγγέλθηκε κατηγορία και για σαράντα επτά (47) ακόμη πλαστές συναλλαγματικές, ως μερικότερες πράξεις του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος, οι οποίες όμως καταρτίστηκαν και προσκομίστηκαν ενώπιον της τράπεζας από τον Μάρτιο του 1999 έως τις 3-6-1999, ημερομηνία ισχύος του Ν 2721/99 . Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, οι πράξεις αυτές φέρουν το χαρακτήρα πλημμελήματος, καθότι το όφελος ή η ζημία από κάθε μερικότερη πράξη πλαστογραφίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχμών και κατά συνέπεια έχουν υποπέσει ήδη στην πενταετή των πλημμελημάτων παραγραφή.
Όλες όμως οι πλαστές συναλλαγματικές δηλαδή και οι εξήντα μία προσκομίστηκαν από τους κατηγορουμένους στην δανειοδότρια τράπεζα, παριστάνοντας ψευδώς τους υπαλλήλους αυτής ότι πρόκειται για γνήσιες συναλλαγματικές και επιπλέον ότι αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από υπαρκτά πρόσωπα πελάτες της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και ενσωματώνουν πραγματικές απαιτήσεις της εταιρίας αυτής εις βάρος τους. Όπως όμως προελέχθη οι αποδέκτες των συναλλαγματικών ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα, με διευθύνσεις και αριθμούς δελτίων αστυνομικής ταυτότητας έμπνευσης και επινόησης των κατηγορουμένων. Με την ενεχυρίαση δε των πλαστών αξιόγραφων από τον πρώτο κατηγορούμενο ως εκπρόσωπο της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και με τη σύμπραξη της δεύτερης κατηγορουμένης αλλά και με την από κοινού παράσταση των λοιπών ψευδών γεγονότων ως αληθινών και την αθέμιτη απόκρυψη της αλήθειας, έπεισαν τους υπαλλήλους της τράπεζας Μακεδονίας -Θράκης να χορηγήσουν πίστωση στην εταιρία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ ύψους 15.740.227 δραχμών, ενώ αν αυτοί γνώριζαν την αλήθεια δεν θα χορηγούσαν την πίστωση αυτή, αφού δεν παρέχονταν καμία εξασφάλιση της απαιτήσεως της τράπεζας. Η ζημία δε που προξενήθηκε στην περιουσία της τράπεζας Μακεδονίας- Θράκης από την εξαπάτηση αυτή ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 15.740.227 δραχμών, ίση δηλαδή με το χρεωστικό υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού.
Οι πλαστές συναλλαγματικές που ενεχυρίασε ο πρώτος κατηγορούμενος στην τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης από τον μήνα Μάρτιο του 1999 έως τις 3-6-1999, πραγματώνοντας και με τη χρήση αυτών (πλην των λοιπών ψευδών παραστάσεων ως αληθινών και της αθέμιτης παρασιώπησης αληθινών γεγονότων) το έγκλημα της κακουργηματικής απάτης είναι οι εξής: 1) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 22/2/1999 και ως ημερομηνία λήξης την 25/1/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 150.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη το Γ6, ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο, 2) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 22/2/1999 και ημερομηνία λήξης την 25/12/1999 , ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 150.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη το Γ6, Ταχ. Κωδ......, με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 3) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 23/2/1999 και ημερομηνία λήξης την 31/12/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ7, ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο.4) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/2/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/12/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 150.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" ( υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ8, Ταχ.Κωδ......, με ΔΑΤ ..... έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α'κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 5) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/2/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/1/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 150.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ8, ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 6) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/2/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/11/1999 , ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ9, ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 7) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/2/1999 και ημερομηνία λήξης την 15/1/2000 , ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 80.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ9, ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ...... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 8) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/2/1999 και ημερομηνία λήξης την 15/12/1999 , ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 80.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ9, ΤαχΚωδ......., με ΔΑΤ .... κα έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 9). σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 1/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 1/12/1999 , ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10, ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ....... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα τυπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 10) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 1/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 1/1/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10 ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ .....και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α'κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 11) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 1/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 1/11/1999 , ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ"(υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 12) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 1/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/12/1999 , ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ9 ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ..... έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ* ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 13) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 1/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/11/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ7 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 14) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 1/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/1/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ7 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 15) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 2/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 1/1/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 150.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ6, ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 16) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 5/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 15/1/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 197.500 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ11 ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ...... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 17) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 5/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 28/2/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 197.500 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ11 ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α'κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 18). σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 5/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 15/10/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 197.500 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ11 ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 19) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 5/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 15/12/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 197.500 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ11 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 20) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 5/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/2/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 120.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ12 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ .... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 21) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 5/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/12/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 120.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" ( υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ12 ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ...... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 22) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 5/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/1/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 120.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ12 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 23) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 23/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/1/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" ( υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη το Γ13 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 24) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 23/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/11/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη το Γ13 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 25) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 23/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/12/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη το Γ13 ΤαχΚωδ...., μεΔΑΤ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 26) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 23/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/3/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" ( υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη το Γ13 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ .... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 27) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 23/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/4/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ .....και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 27) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 20/12/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη την Γ14 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή το α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από την παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 28) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 20/11/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη την Γ14 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ .... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α'κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από την παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 29) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 20/1/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη την Γ14 ΤαχΚωδ...., με ΔΑΤ ..... και 33 έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από την παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 30) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 20/4/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" ( υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη την Γ14 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από την παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 31) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 20/3/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ε" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη την Γ14 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' ατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από την παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 32) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 26/3/1999 και ημερομηνία λήξης την 20/12/1999, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη την Γ14 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' ατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από την παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 33) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 19/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/3/2000 ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ε" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη την Γ14 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ...... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από την παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 34) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 19/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 15/4/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη το Γ6 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 35) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 19/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 15/2/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη το Γ6 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ...... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 36) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 20/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/3/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ......και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 37) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 20/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/4/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10 ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 38) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορουμένη του ως ημερομηνία έκδοσης την 20/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/5/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" ( υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10 ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ .... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α'κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο.39) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορουμεένη του ως ημερομηνία έκδοσης την 20/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/2/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ...... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 38) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 20/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/5/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" ( υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10 ΤαχΚωδ......, με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 39) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 20/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 10/2/2000, ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ10 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ .... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 40) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 19/4/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/1/2000 ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 200.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη την Γ14 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από την παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 41) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 11/5/1999 και ημερομηνία λήξης την 30/12/1999 ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 225.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" ( υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη την Γ15 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 42) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 10/5/1999 και ημερομηνία λήξης την 14/12/1999 ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 50.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ16 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ....και ΑΦΜ .....και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 43) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 10/5/1999 και ημερομηνία λήξης την 14/1/2000 ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 50.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ16 Ταχ. Κωδ...., με ΔΑΤ .... και ΑΦΜ .... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την\ υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 44) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 10/5/1999 και ημερομηνία λήξης την 14/2/2000 ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 50.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ16 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ .... καιΑΦΜ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 45) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 10/5/1999 και ημερομηνία λήξης την 14/3/2000 ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 50.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" ( υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ16 ΤαχΚωδ..., με ΔΑΤ .... και ΑΦΜ ..... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 46) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 10/5/1999 και ημερομηνία λήξης την 14/4/2000 ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 50.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ16 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ ... και ΑΦΜ .... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. 47) σε έντυπο συναλλαγματικής συμπληρώνοντας τα μη έντυπα στοιχεία αυτής έθεσαν από κοινού με τη συγκατηγορούμενή του ως ημερομηνία έκδοσης την 10/5/1999 και ημερομηνία λήξης την 14/5/2000 ως πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό των 50.000 δραχμών, ως πληρώτρια τράπεζα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ" (υποκατάστημα Καρδίτσας), ως εκδότη την εταιρία με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", ως αποδέκτη τον Γ16 ΤαχΚωδ....., με ΔΑΤ .... και ΑΦΜ .... και έθεσαν στη θέση του εκδότη τη σφραγίδα της "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και την υπογραφή του α' κατηγορουμένου και στη θέση του αποδέκτη ένα υπογραφικό σκαρίφημα δικής τους έμπνευσης και κατασκευής ως δήθεν προερχόμενο από τον παραπάνω που τυγχάνει ανύπαρκτο πρόσωπο. Από την μεθοδικότητα και οργάνωση με την οποία ενήργησαν οι κατηγορούμενοι, αλλά και τη διαμόρφωση υποδομής (προμήθεια εντύπων συναλλαγματικών, επινόηση ανύπαρκτων προσώπων, με ανύπαρκτες διευθύνσεις κατοικίας και ανύπαρκτους αριθμούς δελτίων ταυτότητας) καταδεικνύεται ο σκοπός πορισμού σταθερού εισοδήματος, ενώ από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή αυτών προς διάπραξη των εγκλημάτων της πλαστογραφίας και της απάτης ως στοιχείο της προσωπικότητας τους. Οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται και ισχυρίζονται ότι αυτές φέρουν το χαρακτήρα πλημμελήματος και έχουν ήδη παραγραφεί, καθότι το ποσό των συναλλαγματικών μετά τις 3-6-1999 είναι μικρότερο των 15.000 ευρώ και ανέρχεται στο ποσό των 2.900.000 δραχμών ή 8.406 ευρώ. Όπως όμως προελέχθη η πράξη της πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση (δεκατεσσάρων συνολικά συναλλαγματικών) που τελέστηκε μετά τις 3-6-1999 φέρει το χαρακτήρα κακουργήματος, καθότι η ζημία της δανειοδότριας τράπεζας από την πλαστογραφία ανέρχεται συνολικά στο ποσό της χορηγηθείσης πίστωσης ύψους 15.740.227 δραχμών ανώτερη δηλαδή των 15,0000 ευρώ, ενώ η κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια απάτη κατ' εξακολούθηση τόσο πριν όσο και μετά την ισχύ του Ν 2721/99 φέρει το χαρακτήρα κακουργήματος καθότι η συνολική ζημία της τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 15.740.227 ευρώ. Περαιτέρω υποστηρίζουν γενικά ότι οι συναλλαγματικές αυτές είναι αληθείς και γνήσιες και ότι οι αποδέκτες αυτών είναι υπαρκτά πρόσωπα. Τούτο όμως δεν ευσταθεί, καθότι οι κατηγορούμενοι δεν επικαλούνται κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι κάποιο ή κάποια από τα πρόσωπα των αποδεκτών των συναλλαγματικών είναι υπαρκτά, δεν περιγράφεται ούτε εξατομικεύεται καμία συναλλαγή μεταξύ των προσώπων αυτών και της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, από την οποία να πηγάζουν χρηματικές αξιώσεις της εταιρίας, ούτε περιγράφονται οι συνθήκες κατά τις οποίες τα πρόσωπα αυτά είχαν αναλάβει υποχρεώσεις ως αποδέκτες των συναλλαγματικών και είχαν θέσει την υπογραφή τους στα σώματα των αξιόγραφων, ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση της βασιμότητας όσων υποστηρίζονται. Απεναντίας από την από .... βεβαίωση της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ....., η οποία ανέλαβε κατόπιν εντολής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Τράπεζας Πειραιώς να προβεί σε επιδόσεις δικογράφων, προκύπτει ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως αποδέκτες των άνω συναλλαγματικών είναι ανύπαρκτα".
Με τις παραδοχές του αυτές το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καρδίτσας ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 45, 98, 13 στ', 216 §§1α' και 3β' και 386 §§1 και 3α του Π.Κ., αφού δέχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατήρτισαν συνολικά δεκατέσσερις (14) συναλλαγματικές πλαστές στο χρονικό διάστημα από 3-6-1999 έως Σεπτέμβριο του 1999 τις οποίες προσκόμισαν και ενεχυρίασαν στην δανειοδότρια παθούσα Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης Α.Ε., μετά της οποίας είχαν ανοίξει στις 4-3-1999 αλληλόχρεο λογαριασμό με πίστωσή τους μέχρι του ποσού των 24.000.000 δραχμών, παραπλανήσαντες έτσι τους υπαλλήλους της Τράπεζας αυτής, οι οποίοι δέχθηκαν ως ενέχυρο τις συναλλαγματικές αυτές οι οποίες ήταν πλαστές και χορήγησαν πίστωση στους κατηγορουμένους συνολικού ποσού 15.740.227 δραχμών, κατά το οποίο ζημιώθηκε η πιο πάνω Τράπεζα. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό των μνημονευομένων συναλλαγματικών είναι 2.910.000 δραχμές δεν καθιστά την πράξη της πλαστογραφίας για την οποία παραπέμπονται να δικασθούν οι αναιρεσείοντες πλημμεληματική, αφού το επιδιωχθέν όφελος και η αντίστοιχη ζημία της ανωτέρω Τράπεζας με την κατάρτιση και παράδοση σ' αυτή των πλαστών αυτών συναλλαγματικών, είναι του ποσού των 15.740.227 δραχμών και δεν απαιτείται όπως ανωτέρω στην ανάλυση του νομικού μέρους αναφέρεται, άμεση σύνδεση του επιδιωκομένου οφέλους ή βλάβης με το πλαστό ή πλαστά έγγραφα και το εμφανιζόμενο εν προκειμένω σ' αυτά ποσό, αλλ' αρκεί ότι είχαν αυτά ενταχθεί στο εν γένει δια της πλαστογραφίας παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και διαμορφώθηκαν με την πλαστογραφία οι προϋποθέσεις για να υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα (ο κίνδυνος) να επέλθει το επιδιωκόμενο περιουσιακό όφελος ή η σκοπούμενη περιουσιακή βλάβη. Το συνολικό δε επίσης εν προκειμένω ποσό της ζημίας της Τράπεζας λαμβάνεται υπόψη για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της απάτης κατ' επάγγελμα και συνήθεια ποσού ανωτέρω των 5.000.000 δραχμών, όπως στην παρατιθέμενη νομική ανάπτυξη της εννοίας της διάταξης αυτής αναφέρεται.
Κατ' ακολουθία των παραπάνω εκτιθεμένων οι αντίθετοι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 216, 386 και 111 Π.Κ. είναι αβάσιμοι και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της ως αβάσιμη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 §1 Κ.Π.Δ.).


Αθήνα 12-2-2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 Π.Κ. "όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". Από τη διάταξη αυτή, η οποία αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειμενικώς μεν η απαρχής κατάρτιση από τον υπαίτιο εγγράφου, που το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον, ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, υποκειμενικώς δε δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη αυτή, και σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, δηλαδή δημιουργία, μεταβίβαση ή κατάργηση δικαιώματος που προστατεύεται από το νόμο. Εξάλλου, κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 216 ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από τη συμπλήρωσή της και την αντικατάστασή της από τα άρθρα 1 παρ. 7α' Ν. 2408/1996 και 14 παρ. 2α' και β' Ν. 2721/1999, αν ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, έστω και αν δεν επιτεύχθηκε τελικώς ο σκοπός του οφέλους ή της βλάβης του τρίτου. Η διάταξη της παραγράφου 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 7α' Ν. 2408/1996, που ισχύει από της 4ης Ιουνίου 1996, και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 2α' και β' Ν. 2721/1999, που ισχύει από της 3ης Ιουνίου 1999, και ορίσθηκε ότι "αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχμών (ήδη 73.000 ευρώ). Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμών (ήδη 15.000 ευρώ)". Η ρύθμιση των νέων διατάξεων στο μέτρο που καθιερώνεται με αυτές ελάχιστο ποσό οφέλους ή βλάβης (73.000 ευρώ) είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο εκείνης του προηγουμένου δικαίου, στην οποία δεν προβλεπόταν ελάχιστο ποσό οφέλους ή βλάβης, ενώ στο μέτρο που καθιερώνεται νέα μορφή κακουργηματικού χαρακτήρα της πράξεως είναι δυσμενέστερη και εφαρμοστέα κατά συνέπεια είναι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ, η επιεικέστερη για τον κατηγορούμενο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ρύθμιση. Στην περίπτωση δε τελέσεως πλαστογραφίας κατ'εξακολούθηση, για την κρίση σχετικά με το ύψος του οφέλους ή της ζημίας και για τον ποινικό χαρακτήρα της πράξεως ως κακουργήματος ή πλημμελήματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 98 ΠΚ, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 11 του Ν. 2721/1999, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αντικειμένου της πράξεως, αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό. Αν όμως οι μερικότερες πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την ισχύ του Ν. 2721/1999, η κρίση για την αξία του αντικειμένου τους χωρεί με βάση το αντικείμενο καθεμιάς μερικότερης πράξεως, ενόψει του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ, καθόσον η νέα ρύθμιση, που προαναφέρθηκε, είναι δυσμενέστερη (Ολ. ΑΠ 5/2002). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του Π.Κ. "όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημιά που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγμάτωση του οφέλους αυτού, β) η εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή η αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήμια για τον ίδιο ή άλλον συμπεριφορά, και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη, χωρίς να απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζημιωθέντος, και η οποία (βλάβη) υπάρχει και σε περίπτωση μειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση προς αποκατάστασή της. Ως γεγονότα, κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως, νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν, όμως, οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως, με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων από τον δράστη, που έχει ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης. Κατά την παράγραφο δε 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 386 ΠΚ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 4 Ν. 2721/1999, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμών (ήδη 15.000 ευρώ) ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δραχμών (ήδη 73.000 ευρώ). Η νεότερη αυτή διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 Ν. 2721/1999, ως αξιώνουσα πρόσθετα στοιχεία για την κακουργηματική μορφή του εγκλήματος της απάτης, είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο και, επομένως, πρέπει αυτή να εφαρμόζεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της πράξεως. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' ΠΚ, που προστέθηκε στο άρθρο αυτό με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2408/1996, κατ'επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης, με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος, ενώ κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος υπάρχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Επανειλημμένη τέλεση συντρέχει και στην περίπτωση διαπράξεως του εγκλήματος κατ'εξακολούθηση, αφού πρόκειται για μορφή πραγματικής ομοειδούς συρροής, δεν είναι δε απαραίτητο να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη. Επίσης, κατ'επάγγελμα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, όχι όμως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή, όταν από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητά του, με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός αυτού για πορισμό εισοδήματος. Τέλος, κατά το άρθρο 45 ΠΚ, αν δύο οι περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τι΅ωρείται ως αυτουργός. Με το όρο από κοινού, αντικει΅ενικώς νοείται σύ΅πραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και υποκει΅ενικώς κοινός δόλος ΅ε την έννοια ότι κάθε συ΅΅έτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγ΅άτωση της αντικει΅ενικής υποστάσεως του εγκλή΅ατος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συ΅΅έτοχοι πράττουν ΅ε δόλο τελέσεως του αυτού εγκλή΅ατος. Η σύ΅πραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως ΅πορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγ΅ατώνει την όλη αντικει΅ενική υπόσταση του εγκλή΅ατος ή το έγκλη΅α .πραγ΅ατώνεται ΅ε συγκλίνουσες επί ΅έρους πράξεις των συ΅΅ετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές.
Κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β' ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόσθηκε στο βούλευμα, εσφαλμένη δε ερμηνεία υπάρχει, όταν το Συμβούλιο αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται, όταν το Συμβούλιο δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν, στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισμα του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στο σκεπτικό αυτού ή στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό του και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε το βούλευμα δεν έχει νόμιμη βάση. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο υπ' αριθ. 104/2007 βούλευμά του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καρδίτσας με επιτρεπτή εξολοκλήρου αναφορά του στην ενσωματωμένη σ' αυτό εισαγγελική πρόταση δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων στο ίδιο βούλευμα αποδεικτικών μέσων, ότι προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
"Η εδρεύουσα στην Καρδίτσα (4ο χιλ. Καρδίτσας - Μητρόπολης) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής είναι ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1, εταιρικό σκοπό έχει την αγορά και μεταπώληση οχημάτων και ανταλλακτικών. Για την επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού και ειδικότερα για τη χρηματοδότησή της από την τράπεζα στις.... συμφωνήθηκε μεταξύ αυτής και της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης ΑΕ αλληλόχρεος λογαριασμός για την παροχή πίστωσης, μέχρι το ποσό των 24.000.000 δραχμών, με την εγγύηση και των δύο κατηγορούμενων που ρητά παραιτήθηκαν του ευεργετήματος της διζήσεως ευθυνόμενοι και υπόχρεοι, εις ολόκληρον ο καθένας τους, στην καταβολή κάθε χρεωστικού καταλοίπου της παραπάνω συμβάσεως πίστωσης. Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών καταρτίστηκε, η με αριθμ. ..... σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού στην οποία συμβλήθηκαν και οι κατηγορούμενοι ατομικά ως εγγυητές (ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 επιπλέον και ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ) και η με αριθμ. ..... πρόσθετη πράξη ανοίγματος λογαριασμού. Στον αλληλόχρεο λογαριασμό εγγράφονταν οι γενόμενες τμηματικώς προς την εταιρία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ χρηματοδοτήσεις. Σύμφωνα με όρο της σύμβασης (άρθρο 2) για να χορηγήσει η τράπεζα την χρηματοδότηση αυτή, έπρεπε η εταιρία να παρέχει προς την τράπεζα όλες τις εξασφαλίσεις που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και οι οποίες ήταν η ενεχυρίαση συναλλαγματικών ή επιταγών. Οι δύο κατηγορούμενοι ενεργούντες από κοινού κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, με σκοπό να επιτύχουν την χορήγηση της χρηματοδότησης από την δανειοδότρια τράπεζα στην εταιρία "ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ", κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάρτιο έως το μήνα Σεπτέμβριο 1999, επιδόθηκαν συστηματικά σε κατάρτιση πλαστών εγγράφων, συνολικά εξήντα ενός (61) συναλλαγματικών, δεκατέσσερις (14) από τις οποίες καταρτίστηκαν μετά τις 3-6-1999 έως το Σεπτέμβριο 1999, όπως κατωτέρω αναλυτικά εκτίθεται για κάθε μία από αυτές και με τον εξής τρόπο: Κάθε συναλλαγματική εκδίδονταν από τον πρώτο κατηγορούμενο Χ1 ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΑΚΑΡ Α.Ε., εις διαταγή της εκδότριας εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ Α.Ε., για διαφορετικό ποσό κάθε φορά και φέρονταν ως αποδέκτες διάφορα πρόσωπα, κάτοικοι Καρδίτσας. Στη θέση του αποδέκτη όλες οι συναλλαγματικές έφεραν το ονοματεπώνυμο του αποδέκτη, τον τόπο κατοικίας του, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και την υπογραφή. Όπως μεταγενέστερα προέκυψε, οι αποδέκτες όλων των συναλλαγματικών ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα. Εν συνεχεία οι κατηγορούμενοι ενεργούντες από κοινού κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, πριν από κάθε τμηματική χρηματοδότηση και πάντως κατά το χρονικό διάστημα από 4-3-1999 έως 16-9-1999, εμφάνιζαν τα πλαστά αυτά αξιόγραφα στην τράπεζα, παριστάνοντας στους νομίμους εκπροσώπους της δανειοδότριας τράπεζας, ότι τα παραπάνω αξιόγραφα είναι γνήσια, υπογεγραμμένα από πρόσωπα υπαρκτά, πελάτες της εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και επιπλέον ότι αυτά (τα αξιόγραφα) ενσωματώνουν πραγματικές οφειλές των προσώπων αυτών προς την εταιρία ΦΙΑΚΑΡ Α.Ε, η οποία είχε εναντίον των αποδεκτών των συναλλαγματικών τις χρηματικές αξιώσεις που αναγράφονταν σε κάθε μια από τις συναλλαγματικές. Ταυτόχρονα ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1 αν και με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της πιστούχου στην άνω σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ αλλά και ατομικώς με την ιδιότητα του εγγυητή στην σύμβαση αυτή και η δεύτερη κατηγορουμένη Χ2 επίσης με την ιδιότητα του εγγυητή στην άνω σύμβαση, είχαν υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197,288 και 330 του Αστικού Κώδικα δηλαδή σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη να κάνουν γνωστό στην αντισυμβαλλόμενη τράπεζα κατά την τμηματική χρηματοδότηση της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ ότι οι παραπάνω συνολικά 61 συναλλαγματικές δεν είναι γνήσιες και δεν ενσωματώνουν πραγματικές απαιτήσεις της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ κατά των αποδεκτών, αυτοί ενεργούντες από κοινού και με κοινό δόλο αθέμιτα παρασιώπησαν από την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα τα αληθή γεγονότα, δηλαδή ότι οι αποδέκτες των συναλλαγματικών είναι ανύπαρκτα πρόσωπα και ότι πρόκειται για εικονικές συναλλαγές με ανύπαρκτες απαιτήσεις. Εν συνεχεία, ο πρώτος κατηγορούμενος ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ οπισθογραφούσε τις πλαστές συναλλαγματικές προς την τράπεζα λόγω ενεχύρου, ως ασφάλεια για τη λήψη της χρηματοδότησης. Ετσι οι εκπρόσωποι της τράπεζας, πλανηθέντες από τις άνω παραστάσεις ψευδών γεγονότων ως αληθινών και από την αθέμιτη παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, στις οποίες εξακολουθητικώς προέβαιναν οι κατηγορούμενοι, χορηγούσαν τμηματικά χρηματοδότηση προς τη ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, λαμβάνοντας κάθε φορά ως ενέχυρο τις πλαστές συναλλαγματικές στα πλαίσια της άνω σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού. Ο αλληλόχρεος λογαριασμός μεταξύ της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και της δανειοδότριας τράπεζας έκλεισε στις 12-4-2000 με χρεωστικό υπόλοιπο ανερχόμενο στο ποσό των 15.740.227 δραχμών, ποσό βεβαίως που η τράπεζα δεν θα χορηγούσε στην εταιρία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ αν γνώριζε τα αληθή γεγονότα, ότι δηλαδή οι συναλλαγματικές που μεταβιβάστηκαν σε αυτήν (στην τράπεζα) λόγω ενεχύρου, ως ασφάλεια για τη χρηματοδότηση της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ είναι πλαστές, με αποδέκτες ανύπαρκτα πρόσωπα και ότι δεν ενσωματώνουν οφειλές από πραγματικές συναλλαγές. Το επιδιωχθέν από τους πλαστογράφους όφελος για την εταιρία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ με βλάβη της συμβαλλόμενης τράπεζας από την πράξη της εξακολουθητικής πλαστογραφίας ανέρχεται στο ποσό των 15.740.227 δραχμών και όχι στην εικονική απαίτηση που ενσωμάτωναν οι πλαστές συναλλαγματικές, συνολικού ποσού 10.695.000 δραχμών, καθότι οι κατηγορούμενοι επιδίωκαν με την εξακολουθητική πλαστογραφία να λάβουν τη χρηματοδότηση των 15.749.227 δραχμών, την οποία και πράγματι έλαβαν, με ισόποση βλάβη της τράπεζας. Περαιτέρω προέκυψε ότι η αναγγελία του κλεισίματος των λογαριασμών και των συμβάσεων πιστώσεως του αλληλόχρεου λογαριασμού προς την ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και τους κατηγορουμένους ατομικώς έγινε στις 13-4-2000. Οι κατηγορούμενοι δεν έφεραν καμία αντίρρηση. Ετσι η Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης υπέβαλε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, η οποία έγινε δεκτή και εκδόθηκε η με αριθμ. 14/2000 Διαταγή Πληρωμής του Πρωτοδικείου Καρδίτσας. Ειδικότερα οι κατηγορούμενοι ενεργούντες από κοινού κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, καθότι ο καθένας από αυτούς ευθύνονταν και ατομικώς από την άνω σύμβαση χορήγησης πίστωσης, αφού είχαν εγγυηθεί για την ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και μάλιστα είχαν παραιτηθεί του ευεργετήματος της διζήσεως στην Καρδίτσα κατά τους κάτωθι αναφερόμενους χρόνους κατήρτισαν τις εξής πλαστές συναλλαγματικές...". Στη συνέχεια παρατίθενται στο βούλευμα κατά τα πλήρη στοιχεία τους (ημερομηνία έκδοσης, λήξης, ποσό συναλλαγματικών, ημερομηνία αποδοχής και στοιχεία αποδεκτών) οι δέκα τέσσερες (14) συναλλαγματικές τις οποίες κατά το χρονικό διάστημα από 7-6-1999 και μέχρι και 16-9-1999 από κοινού πλαστογράφησαν οι κατηγορούμενοι και έκαναν χρήση, προσκομίζοντας αυτές στην Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης και ενεχυράζοντας αυτές. Ακολούθως το βούλευμα δέχεται "Τις ανωτέρω συνολικά δεκατέσσερις (14) πλαστές συναλλαγματικές οι κατηγορούμενοι τις προσκόμισαν στη Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και ο πρώτος εξ αυτών ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ τις ενεχυρίασε προς την τράπεζα, όλες μετά τις 3-6-1999, ως ασφάλεια για την παροχή πίστωσης ύψους 15.740.227 δραχμών, στα πλαίσια της με αριθμ. ..... σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού, με σκοπό να προσπορίσει στην ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ όφελος ύψους 15.740.227 δραχμών. Ετσι οι κατηγορούμενοι έβλαψαν την περιουσία της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης, της οποίας καθολική διάδοχος, λόγω συγχώνευσης, τυγχάνει η εγκαλούσα Τράπεζα Πειραιώς, κατά το ποσό της χορηγηθείσης πίστωσης συνολικού ύψους 15.740.227 δραχμών, το οποίο αποτελεί και το χρεωστικό υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού, κατά την ημερομηνία που αυτός έκλεισε, δηλαδή στις 12-4-2000. Σχετικά με τη πράξη της κακουργηματικής πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση, στους κατηγορουμένους απαγγέλθηκε κατηγορία και για σαράντα επτά (47) ακόμη πλαστές συναλλαγματικές, ως μερικότερες πράξεις του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος, οι οποίες όμως καταρτίστηκαν και προσκομίστηκαν ενώπιον της τράπεζας από τον Μάρτιο του 1999 έως τις 3-6-1999, ημερομηνία ισχύος του Ν. 2721/99. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, οι πράξεις αυτές φέρουν το χαρακτήρα πλημμελήματος, καθότι το όφελος ή η ζημία από κάθε μερικότερη πράξη πλαστογραφίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχμών και κατά συνέπεια έχουν υποπέσει ήδη στην πενταετή των πλημμελημάτων παραγραφή. Ολες όμως οι πλαστές συναλλαγματικές δηλαδή και οι εξήντα μία προσκομίστηκαν από τους κατηγορουμένους στην δανειοδότρια τράπεζα, παριστάνοντας ψευδώς τους υπαλλήλους αυτής ότι πρόκειται για γνήσιες συναλλαγματικές και επιπλέον ότι αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από υπαρκτά πρόσωπα πελάτες της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και ενσωματώνουν πραγματικές απαιτήσεις της εταιρίας αυτής εις βάρος τους. Όπως όμως προελέχθη οι αποδέκτες των συναλλαγματικών ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα, με διευθύνσεις και αριθμούς δελτίων αστυνομικής ταυτότητας έμπνευσης και επινόησης των κατηγορουμένων. Με την ενεχυρίαση δε των πλαστών αξιογράφων από τον πρώτο κατηγορούμενο ως εκπρόσωπο της ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ και με τη σύμπραξη της δεύτερης κατηγορουμένης αλλά και με την από κοινού παράσταση των λοιπών ψευδών γεγονότων ως αληθινών και την αθέμιτη απόκρυψη της αλήθειας, έπεισαν τους υπαλλήλους της τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης να χορηγήσουν πίστωση στην εταιρία ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ ύψους 15.740.227 δραχμών, ενώ αν αυτοί γνώριζαν την αλήθεια δεν θα χορηγούσαν την πίστωση αυτή, αφού δεν παρέχονταν καμία εξασφάλιση της απαιτήσεως της τράπεζας. Η ζημία δε που προξενήθηκε στην περιουσία της τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης από την εξαπάτηση αυτή ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 15.740.227 δραχμών, ίση δηλαδή με την χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού...".
Μετά ταύτα, αφού στο βούλευμα προσδιορίζονται και πάλι οι σαράντα επτά (47) πλαστές συναλλαγματικές τις οποίες οι κατηγορούμενοι πλαστογράφησαν σε χρόνο προγενέστερο της 3ης Ιουνίου 1999, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών καταλήγει με τις ακόλουθες παραδοχές "Από την μεθοδικότητα και οργάνωση με την οποία ενήργησαν οι κατηγορούμενοι, αλλά και τη διαμόρφωση υποδομής (προμήθεια εντύπων συναλλαγματικών, επινόηση ανύπαρκτων προσώπων, με ανύπαρκτες διευθύνσεις κατοικίας και ανύπαρκτους αριθμούς δελτίων ταυτότητας) καταδεικνύεται ο σκοπός πορισμού σταθερού εισοδήματος, ενώ από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή αυτών προς διάπραξη των εγκλημάτων της πλαστογραφίας και της απάτης ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνούνται τις πράξεις που τους αποδίδονται και ισχυρίζονται ότι αυτές φέρουν το χαρακτήρα πλημμελήματος και έχουν ήδη παραγραφεί, καθότι το ποσό των συναλλαγματικών μετά τις 3-6-1999 είναι μικρότερο των 15.000 ευρώ και ανέρχονται στο ποσό των 2.900.000 δραχμών ή 8.406 ευρώ. Όπως όμως προελέχθη η πράξη της πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση (δεκατεσσάρων συνολικά συναλλαγματικών) που τελέστηκε μετά τις 3-6-1999 φέρει το χαρακτήρα κακουργήματος, καθότι η ζημία της δανειοδότριας τράπεζας από την πλαστογραφία ανέρχεται συνολικά στο ποσό της χορηγηθείσης πίστωσης ύψους 15.740.227 δραχμών ανώτερη δηλαδή των 15.000 ευρώ, ενώ η κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια απάτη κατ' εξακολούθηση τόσο πριν όσο και μετά την ισχύ του Ν. 2721/99 φέρει το χαρακτήρα κακουργήματος καθότι η συνολική ζημία της τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 15.740.227 ευρώ. Περαιτέρω υποστηρίζουν γενικά ότι οι συναλλαγματικές αυτές είναι αληθείς και γνήσιες και ότι οι αποδέκτες αυτών είναι υπαρκτά πρόσωπα. Τούτο όμως δεν ευσταθεί, καθότι οι κατηγορούμενοι δεν επικαλούνται κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι κάποιο ή κάποια από τα πρόσωπα των αποδεκτών των συναλλαγματικών είναι υπαρκτά, δεν περιγράφεται ούτε εξατομικεύεται καμία συναλλαγή μεταξύ των προσώπων αυτών και της εταιρίας ΦΙΑΚΑΡ ΑΕ, από την οποία να πηγάζουν χρηματικές αξιώσεις της εταιρίας, ούτε περιγράφονται οι συνθήκες κατά τις οποίες τα πρόσωπα αυτά είχαν αναλάβει υποχρεώσεις ως αποδέκτες των συναλλαγματικών και είχαν θέσει την υπογραφή τους στα σώματα των αξιογράφων, ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση της βασιμότητας όσων υποστηρίζονται. Απεναντίας από την από ....βεβαίωση της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ....., η οποία ανέλαβε κατόπιν εντολής του πληρεξουσίου δικηγόρου της Τράπεζας Πειραιώς να προβεί σε επιδόσεις δικογράφων, προκύπτει ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως αποδέκτες των άνω συναλλαγματικών είναι ανύπαρκτα...".
Με τις παραδοχές αυτές το προσβαλλόμενο βούλευμα για μεν τις μερικότερες πράξεις της πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση που φέρονται τελεσθείσες πριν από την 3η Ιουνίου 1999 έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη κατά των κατηγορουμένων, για δε τις δέκα τέσσερες (14) συναλλαγματικές που φέρονται ότι πλαστογραφήθηκαν μετά την 3-6-1999 αλλά και για την εξακολουθητική απάτη με χρόνο τελέσεως των μερικότερων πράξεων μετά την 3-6-1999, έκρινε ότι προέκυψαν αποχρώσες ενδείξεις εις βάρος των κατηγορουμένων που δικαιολογούν την παραπομπήν αυτών για τις πράξεις αυτές σε βαθμό κακουργήματος.
Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καρδίτσας και έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή των αναιρεσειόντων προκειμένου να δικασθούν ως υπαίτιοι των ανωτέρω αξιοποίνων πράξεων α) της πλαστογραφίας με χρήση κατ'εξακολούθηση και από κοινού κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία, που υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ και της από κοινού απάτης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία, που υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ, ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε τις οικείες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13 στοιχ. γ', στ', 98, 216 παρ. 1 και 3γ και 386 παρ. 1 και 3 Π.Κ., και δεν τις παρεβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Η μόνη αιτίαση των αναιρεσειόντων ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου τους παραπέμπει ενώ, λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα των πράξεων, έπρεπε να παύσει οριστικώς την κατ' αυτών ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, αφού η μεν συνολική αξία των συναλλαγματικών ανέρχεται στο ποσό των 2.910.000 δραχ΅ών και επομένως υπολείπεται του ποσού των 5.000.000 δραχμών, τόσο για την πράξη της πλαστογραφίας όσο και για εκείνη της απάτης, είναι αβάσιμη και απορριπτέα. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό των μνημονευομένων συναλλαγματικών ανέρχεται στο άνω ποσό των 2.910.000 δεν καθιστά την πράξη της πλαστογραφίας για την οποία παραπέ΅πονται να δικασθούν οι αναιρεσείοντες πλη΅΅ελη΅ατική, αφού το επιδιωχθέν όφελος και η αντίστοιχη ζη΅ία της ανωτέρω Τραπεζης ΅ε την κατάρτιση και παράδοση σ' αυτή των πλαστών αυτών συναλλαγ΅ατικών, είναι του ποσού των 15.740.227 δραχ΅ών και δεν απαιτείται ά΅εση σύνδεση του επιδιωκο΅ένου οφέλους ή βλάβης ΅ε το πλαστό ή πλαστά έγγραφα και την εμφανιζόμενη σ' αυτά αξία, αλλ' αρκεί ότι είχαν αυτά ενταχθεί στο εν γένει δια της πλαστογραφίας παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και δια΅ορφώθηκαν ΅ε την πλαστογραφία οι προϋποθέσεις για να υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα (ο κίνδυνος) να επέλθει το επιδιωκό΅ενο περιουσιακό όφελος ή η σκοπού΅ενη περιουσιακή βλάβη. Για τους ίδιους λόγους το συνολικό επίσης ποσό της ζη΅ίας της Τραπέζης λα΅βάνεται υπόψη για τη στοιχειοθέτηση του αδική΅ατος της απάτης κατ' επάγγελ΅α και συνήθεια ποσού ανωτέρω των 5.000.000 δραχ΅ών.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι όμοιες κατά περιεχόμενο ένδικες αιτήσεις αναιρέσεως με τις οποίες αποδίδεται στο προσβαλλόμενο βούλευμα η πλημμέλεια της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου, είναι αβάσιμες και πρέπει να απορριφθούν, καταδικασθούν δε οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις υπ' αριθμ. 1/14-1-2008 και 2/14-1-2008 αιτήσεις των αναιρεσειόντων Χ1 και Χ2 , αντίστοιχα, για αναίρεση του υπ' αριθμ.104/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καρδίτσας.
Και.

Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει για τον καθένα στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή