Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2303 / 2007    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Δικαιοδοσία, Σωματική βλάβη από αμέλεια.
Περίληψη:
Σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύγκρουση δικαιοδοσίας. Αρμοδιότητα στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων και κοινών ποινικών δικαστηρίων. Ο κατηγορούμενος που ήταν ναύτης του πολεμικού ναυτικού κατά το χρόνο τελέσεως των εγκλημάτων της σωματικής βλάβης από αμέλεια και παραβάσεων του ΚΟΚ, παραπέμφθηκε σε δίκη για τις πράξεις αυτές, τόσον ενώπιον του Πενταμελούς Ναυτοδικείου Ιωαννίνων, όσο και ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας. Αίρεται η καταφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κοινών και στρατιωτικών δικαστηρίων και ορίζονται ως αρμόδιες δικαστικές αρχές ο Εισαγγελεύς του Ναυτοδικείου και το Πενταμελές Ναυτοδικείο.
Αριθμός 2303/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, του Χ1 κάτοικο ..... και προσωρινά διαμένοντα στην ....
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 27.8.2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1502/2007.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος - Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου, με αριθμό 321/6.9.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Eισάγω ενώπιον του Συμβουλίου σας κατά το άρθρο 132 §§ 1 και 2 Κ.Π.Δ. την από 27-8-2007 αίτηση του Χ1 με την οποία ζητεί την άρση της δημιουργηθείσης καταφατικής συγκρούσεως αρμοδιότητας μεταξύ του Πενταμελούς Ναυτοδικείου Ιωαννίνων και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ΄Αρτας σε σχέση προς την εκδίκαση σε βάρος του της ποινικής υποθέσεως για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση του άρθρου 12 § 1 εδ. β΄ του Ν.2696/99 και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 132 §§ 1 και 2 του Κ.Π.Δ., αν αμφισβητείται η αρμοδιότητα για την εκδίκαση ορισμένου εγκλήματος μεταξύ κοινών ποινικών δικαστηρίων και στρατιωτικών δικαστηρίων, ο ΄Αρειος Πάγος προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του πολιτικώς ενάγοντος ή του εισαγγελέα ή του επιτρόπου, η οποία απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εξάλλου κατά το άρθρο 193 § 1 του Σ.Π.Κ. (Ν.2287/1995) στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων υπάγονται όσοι είναι στρατιωτικοί κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης και οι αιχμάλωτοι πολέμου, κατά δε το άρθρο 194 § ιβ΄ του ΣΠΚ οι στρατιωτικοί του πολεμικού ναυτικού υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου.
Στην προκειμένη περίπτωση ο Εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Ιωαννίνων άσκησε ποινική δίωξη και παρέπεμψε με απ΄ ευθείας κλήση στο ακροατήριο του Πενταμελούς Ναυτοδικείου Ιωαννίνων τον αιτούντα, πρώην ναύτη του Πολεμικού Ναυτικού για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση του άρθρου 12 § 1 εδ. β΄ του Ν.2696/99, που φέρεται ότι τελέσθηκε στις 15-7-2006, ημερομηνία κατά την οποία αυτός ήταν κατά τα άνω στρατιωτικός. Για την ίδια σωματική βλάβη παρέπεμψε τον αιτούντα στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ΄Αρτας ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών΄Αρτας. Δικάσιμος δεν ορίσθηκε ενώπιον των δικαστηρίων αυτών η 19-9-2007 και 25-9-2007 αντίστοιχα. ΄Ετσι έχει προκληθεί καταφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ των κοινών και στρατιωτικών δικαστικών αρχών και γι΄αυτό πρέπει να αρθεί αυτή και να ορισθούν ως καθ΄ύλη και κατά τόπο αρμόδιες οι στρατιωτικές δικαστικές αρχές προς εκδίκαση των ανωτέρω αδικημάτων που αποδίδονται στον ναύτη Χ1 και ειδικότερα ο Εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Ιωαννίνων και το Πενταμελές Ναυτοδικείο Ιωαννίνων.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να αρθεί η ανακύψασα καταφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ των κοινών ποινικών δικαστηρίων (Εισαγγελίας Πρωτοδικών ΄Αρτας και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ΄Αρτας) και των στρατιωτικών δικαστηρίων (Εισαγγελία Ναυτοδικείου Ιωαννίνων και Πενταμελούς Ναυτοδικείου Ιωαννίνων και να ορισθούν ως καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμόδιες δικαστικές αρχές προς εκδίκαση των αποδιδομένων στον αιτούντα αξιοποίνων πράξεων, ο Εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Ιωαννίνων και το Πενταμελές Ναυτοδικείο Ιωαννίνων.
Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Μαύρος

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 132 παρ. 1 και 2 του ΚΠΔ, αν αμφισβητείται η αρμοδιότητα για την εκδίκαση ορισμένου εγκλήματος μεταξύ κοινών ποινικών δικαστηρίων και στρατιωτικών δικαστηρίων, ο Άρειος Πάγος προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του πολιτικώς ενάγοντος ή του εισαγγελέα ή του επιτρόπου, η οποία απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 193 παρ. 1 του Σ.Π.Κ. (Ν. 2287/1995), στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων υπάγονται όσοι είναι στρατιωτικοί κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξεως και οι αιχμάλωτοι πολέμου, κατά δε το άρθρο 194 παρ. Ιβ' του Σ.Π.Κ. οι στρατιωτικοί του Πολεμικού Ναυτικού υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου.
Εν προκειμένω ασκήθηκε ποινική δίωξη από των Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Ιωαννίνων και παραπέμφθηκε με απ' ευθείας κλήση ενώπιον του ακροατηρίου του Πενταμελούς Ναυτοδικείου Ιωαννίνων ο αιτών κατηγορούμενος, Χ1, πρώην ναύτης του Πολεμικού Ναυτικού, για να δικασθεί για τις πράξεις της σωματικής _ _ βλάβης από αμέλεια και παράβαση του άρθρου 12 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με τον νόμο 2696/99. Οι παραπάνω πράξεις φέρονται ότι τελέσθηκαν στις 15 Ιουλίου 2006, ημερομηνία, κατά την οποία ο κατηγορούμενος ήταν, κατά τα άνω, στρατιωτικός. Για την ίδια σωματική βλάβη παραπέμφθηκε ο αιτών κατηγορούμενος ενώπιον του ακροατηρίου του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας. Δικάσιμος ορίσθηκε ενώπιον των ως άνω Δικαστηρίων η 19η Σεπτεμβρίου 2007 και η 25η Σεπτεμβρίου 1997 αντιστοίχως. Έτσι, έχει προκληθεί καταφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ των κοινών και των στρατιωτικών δικαστικών αρχών. Επομένως, πρέπει η σύγκρουση αυτή να αρθεί και, ενόψει της παραπάνω ιδιότητας του κατηγορουμένου, κατά το χρόνο που φέρεται ότι τελέστηκε η πράξη, να ορισθούν ως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιες οι στρατιωτικές δικαστικές αρχές προς εκδίκαση των παραπάνω αδικημάτων και ειδικότερα ο Εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Ιωαννίνων και το Πενταμελές Ναυτοδικείο Ιωαννίνων.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΡΕΙ την ανακύψασα καταφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ των κοινών ποινικών δικαστηρίων (Εισαγγελίας Πρωτοδικών Άρτας και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας) και των στρατιωτικών δικαστηρίων (Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Ιωαννίνων και Πενταμελούς Ναυτοδικείου Ιωαννίνων). Και
ΟΡΙΖΕΙ ως καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιες δικαστικές αρχές προς εκδίκαση των αποδιδόμενων στον αιτούντα κατηγορούμενο πρώην ναύτη του Πολεμικού Ναυτικού Χ1 αξιόποινων πράξεων, τον Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Ιωαννίνων και το Πενταμελές Ναυτοδικείο Ιωαννίνων.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Νοεμβρίου 2007.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή