Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1612 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Βούλευμα παραπεμπτικό, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Υπεξαίρεση.
Περίληψη:
Βούλευμα που παραπέμπει για κακουργηματική υπεξαίρεση (διαχειριστής ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα σημαντικό ποσό). Στοιχεία αδικήματος. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση 308 ΚΠΔ. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνεία ή εφαρμογής νόμου. Λόγοι αναίρεσης που αφορούν άλλο πρόσωπο που δεν είναι ο αναιρεσείων. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας πραγματογνωμοσύνης. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Απορρίπτει αναίρεση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1612/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ορισθέντα με την υπ'αριθμό 57/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γεωργίου Σαραντινού), Βασίλειο Λυκούδη-Εισηγητή και Ανδρέα Τσόλια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Μαΐου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ..., περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 118/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου. Με συγκατηγορούμενους τους 1) Χ2 και 2. Χ3. Με πολιτικώς ενάγουσα την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου, που εδρεύει στην Πάτμο και εκπροσωπείται νόμιμα.
Το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και o αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Ιανουαρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 277/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 192/15-4-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Ι) Το συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου με το υπ'αριθμ. 118/2007 βούλευμά του αφού δέχθηκε εν μέρει την υπ'αριθμ. 3/3-2-2003 έφεση του Χ1 (και έπαυσε οριστικά την ποινική κατ'αυτού δίωξη για υπεξαίρεση κατεξακολούθηση και αποφάνθηκε να μην γίνει κατ'αυτού για αντίστοιχες πράξεις) απέρριψε αυτή ως αβάσιμη στην ουσία της εν μέρει και επικύρωσε εν μέρει το υπ'αριθμ. 137/2002 βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω, με το οποίο είχε παραπεμφθεί και ο ανωτέρω στο Τριμελές Εφετείο (για κακουργήματα) Δωδεκανήσου για να δικαστεί ως υπαίτιος τελέσεως υπεξαιρέσεως κατ' εξακολούθηση, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, που περιήλθαν στην κατοχή του ως εντολοδόχου και επαναδιατύπωσε την κατηγορία? Ειδικώτερα, το προσβαλλόμενο βούλευμα, μετά από εκτίμηση όλων των αναφερομένων κατ'είδος αποδεικτικών μέσων, εξαιρέσει αυτών που δεν τα θεωρεί, και ορθά, νόμιμα αποδεικτικά μέσα (βλ. σελίδες 462-3 αυτού), δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων Χ1, ιερομόναχος, διετέλεσε από τον Ιανουάριο 1990 έως το 1998 με απόφαση της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστή, της νήσου Πάτμου, που είναι (η αδελφότητα) το κυρίαρχο όργανο της άνω μονής, ο αρμόδιος για την οριοθέτηση των ακινήτων αυτής στην πρακτική δε, αρχικά και με την αποδοχή του ηγουμενοσυμβουλίου και των μελών της αδελφότητας, και τελικά δε και με απόφαση της 20-8-93 της αδελφότητας, αυτός είχε αναλάβει αποκλειστικά και την όλη διαδικασία πώλησης ακινήτων αυτής, προβαίνοντας απ'ευθείας σε συμφωνίες με τους υποψήφιους αγοραστές, τόσο για την επιλογή τους προς πώληση ακινήτου, όσο και για το ύψος του τιμήματος, όπως επίσης οι καταβολές του τιμήματος των πωλήσεων των ακινήτων αυτής γινόταν προς αυτόν, ο οποίος εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της μονής σ'αυτές (πωλήσεις), χορηγώντας μάλιστα σχετικές αποδείξεις είτε επίσημες της Μονής ή απλές, και ώφειλε να παραδίδει το τίμημα στον ταμία της Μονής, αφού εισέπραττε για λογαριασμόν αυτής, αυτός αν και εισέπραξε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με την άνω ιδιότητά του από πωλήσεις ακινήτων της άνω Μονής δεν τα κατέθεσε στον άνω ταμία είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, αλλά τα ιδιοποιήθηκε παράνομα, κατά κατάχρηση της άνω ιδιότητάς του και δη είτε καταθέτοντας αυτό σε προσωπικό λογαριασμό του είτε σε κοινό με άλλους λογαριασμό είτε ενσωματώνοντας αυτό στην περιουσία του εν γνώσει τούτων, το δε τίμημα από κάθε πώληση είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αναφέροντας (το προσβαλλόμενο βούλευμα) συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε μερικώτερη πράξη. Συγκεκριμένα δέχθηκε ότι:
"Στην Πάτμο ο δεύτερος των κατηγορουμένων Χ1, κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 1993 έως και το έτος 1998, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η "ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ" Πάτμου, ως Ηγουμενοσύμβουλο στον οποίο κατά το παραπάνω διάστημα είχε αποκλειστικά ανατεθεί κατ'εντολήν και για λογαριασμό της, η διενέργεια της διαδικασίας εκποιήσεως των ακινήτων αυτής, ιδιοποιήθηκε παράνομα ξένα κινητά πράγματα, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας που περιήλθαν στην κατοχή του ως εντολοδόχου. Ειδικότερα, με την ιδιότητα του μέλους του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ι Μονής, στο οποίο κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα με πάγια και διαρκή εντολή των τούτο αρμοδίων οργάνων της, (Αδελφότητα και Ηγουμενοσυμβούλιο) αλλά και του ήδη αποβιώσαντος Καθηγουμένου αυτής Επίσκοπου Τραλλέων Χ2, είχε αποκλειστικά ανατεθεί διαπραγμάτευση και όλη γενικά η διαδικασία πώλησης ακινήτων ιδιοκτησίας της , εισέπραξε για λογαριασμό της το τίμημα των πωλήσεων των ακινήτων της που τυπικά και άτυπα διενεργήθηκαν κατά το παραπάνω διάστημα της θητείας του, το οποίο στη συνέχεια δεν απέδωσε, όπως όφειλε, στην ως άνω εντολέα του Ι. Μονή, αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας στην περιουσία του το αναγραφόμενο σε κάθε συμβόλαιο ποσόν αυτής, το οποίο αποτελεί ξεχωριστά για κάθε περίπτωση αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Πιο συγκεκριμένα:
1) Στην Πάτμο στις 9-6-1993, και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 6.030.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές α) ..., β) ..., γ) ..., δ) ... και ε) ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.020 τ.μν που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
2) Στην Πάτμο στις 9-6-1993, και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.023.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι.Μονής αγοραστές α) ... και β) ..., για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός κυριότητας της, έκτασης 4.022,92 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής 'του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
3) Στην Πάτμο στις 7-7-1995 και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.010.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.022,92 τ.μ που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
4) Στην Πάτμο το διάστημα από 9-6 έως 18-10-1994 κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 2.019.000.δραχμών, που με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής, αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.019 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά, κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά το χρόνο αυτό, υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
5) Στην Πάτμο στις 18-6-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Πουλιέζου τίμημα , ύψους 2.010.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλομένη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ..., για την σ'αυτήν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 500 τ.μ.. που βρίσκεται στη θέση ... νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση: τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
6) Στην Πάτμο στις 18-6-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Πουλιέζου τίμημα, ύψους 2.010.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτήν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 500 τ.μ.. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
7) Στην Πάτμο στις 30-3-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 1.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 1.000 τ.μ.. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
8) Στην Πάτμο στις 2-7-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 2.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 530 τ.μ. . που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
9) Στην Πάτμο στις 4-4-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.100.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.100 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
10) Στην Πάτμο στις 13/9/1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 2.424.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές, ... και ... για την σ' αυτούς μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.010 τμ. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
11) Στην Πάτμο στις 14-9-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 2.500.000 δρχ που αντιστοιχεί στα 5/6 του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη τιμήματος , ύψους 3.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτήν, μεταβίβαση, του ανήκοντος στην εντολέα του Μονή ποσοστού των 5/6 εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ακινήτου έκτασης 4.640 τ.μ που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Λέρου της περιφέρειας του Δήμου Λέρου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
12) Στην Πάτμο στις 24-7-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 1.375.000 δρχ που αντιστοιχεί στα 5/6 του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη τιμήματος , ύψους 1.650.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, του ανήκοντος στην εντολέα του Μονή ποσοστού των 5/6 εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ακινήτου [οριζόντια ιδιοκτησία], έκτασης 2.045 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Λέρου της περιφέρειας του Δήμου Λέρου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
13) Στην Πάτμο στις 8-12-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 1.000.000 δρχ που αντιστοιχεί στα 5/6 του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη τιμήματος, ύψους 1.200.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, του ανήκοντος στην εντολέα του Μονή ποσοστού των 5/6 εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ακινήτου [τμήμα οικοπέδου-οριζόντια ιδιοκτησία] έκτασης 2.045 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Λέρου της περιφέρειας του Δήμου Λέρου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
14) Στην Πάτμο στις 3-9-1998 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 5.000.000 δρχ που αντιστοιχεί στα 5/6 του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη τιμήματος, ύψους 6.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, του ανήκοντος στην εντολέα του Μονή ποσοστού των 5/6 εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ακινήτου έκτασης 1.950 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Λέρου της περιφέρειας του Δήμου Λέρου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
15) Στην Πάτμο στις 21-7-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Πουλιέζου τίμημα, ύψους 1.487.500 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 530 τ.μ.,.. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
16)Στην Πάτμο στις 8-6-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.035.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4035 τ.μ.,. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
17) Στην Πάτμο στις 3-7-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.059.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του αγοραστή ... για την σ' αυτόν, βάση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4059 τ.μ.,., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
18) Στην Πάτμο στις 15-11-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 1.450.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2783,39 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
19) Στην Πάτμο στις 30-9-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερη( εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.063,80 τ.μ.,. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
20) Στην Πάτμο στις 2-11-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια, ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.020 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
21) Στην Πάτμο στις 7-7-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 1.500.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.003 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
22) Στην Πάτμο στις 11-4-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.100 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
23) Στην Πάτμο στις 4-8-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 3.610.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 5.197 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
24) Στην Πάτμο στις 16-8-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 2.176.000 δραχμές που αποτελεί μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τιμήματος συνολικού ύψους 6.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς , μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 6.002 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το παραπάνω ποσό των δραχμών, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
25) Στην Πάτμο στις 8-11-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 2.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.010,78 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
26) Στην Πάτμο στις 5-12-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 3.023000 δραχμές που αποτελεί μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τιμήματος συνολικού ύψους 5.523.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν , μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.120 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το παραπάνω ποσό των 3.023.000 δραχμών, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, ί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
27) Στην Πάτμο στις 14-12-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 1.100.000 που αποτελεί μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τιμήματος, ύψους 1.500.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 1023,17 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ...της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
28) Στην Πάτμο στις 14-3-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.014 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
29) Στην Πάτμο στις 18-4-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 2.188.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ'αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητάς της, έκτασης 4.007,62 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2.
30) Στην Πάτμο στις 3-5-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 1.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 552 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
31) Στην Πάτμο στις 9-7-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 1.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτήν , μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.004 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
32) Στην Πάτμο στις 29-11-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Βασιλείου τίμημα , ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 12.944,15 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
33) Στην Πάτμο στις 31-1-1997 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 2.000.000δραχμές που αποτελεί μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση συνολικού τιμήματος ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.042 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το παραπάνω ποσό των 2.000.000 δραχμών , με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
34) Στην Πάτμο στις 17-12-1997 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 1.950.000 δραχμές που αποτελεί-μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση συνολικού τιμή! ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως της Μονής του αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.005 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το παραπάνω ποσό των 1.900.000 δραχμών , με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
35) Στην Πάτμο στις 7-2-1997 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 3.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.419,28 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
36) Στην Πάτμο στις 5-3-1998 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.010 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
37) Στην Πάτμο στις 6-5-1993 και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη: τίμημα , ύψους 2.100.200 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές ..., ..., ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.100 τ.μ που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά τον ίδιο, χρόνο υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
38) Στην Πάτμο στις 14-12-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 1.956.000 δραχμές από το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.012.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.012,29 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά τον ίδιο χρόνο υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
39) Στην Πάτμο στις αρχές του έτους 1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 530τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου, της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά τον ίδιο χρόνο, αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
40) Στην Πάτμο στις 12-5-1995, και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.008 τ.μ, . που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου, της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την υφισταμένη κατά τον ίδιο χρόνο αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
41) Στην Πάτμο στις 19-10-1995, και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 4.023.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.022,90 τ.μ που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά το ίδιο χρόνο,υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
42) Στην Πάτμο στις 18-1-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 1.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτήν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.005 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά το ίδιο χρόνο, υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
43) Στην Πάτμο στις 23-9-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα , ύψους 2.400.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 3.000 τ.μ., που βρίσκεται στη νήσο ... της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά το ίδιο χρόνο, υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό" της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
44) Στην Πάτμο στις 30-12-1997 , και κατά κατάχρηση εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Καρδάση τίμημα , ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.005 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά τον ίδιο χρόνο, υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
45) Στην Πάτμο εντός Μαΐου 1997, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου αυτής, ιδιοποιήθηκε παράνομα 1.000.000 δραχμές από το τίμημα που, για λογαριασμό της εισέπραξε ως αντάλλαγμα για την προς τον ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της εκτάσεως 2010 τ.μ. στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του, μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
46) Στην Πάτμο στις 8-10-1996, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου αυτής ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσό των 1.500.000 δραχμών που εισέπραξε για λογαριασμό της ως αντάλλαγμα για την προς τον ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της εκτάσεως 2010 τ.μ. στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του, μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
47) Στην Πάτμο στις 13-9-1996, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου αυτής ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσό 6.000.000 δραχμών που εισέπραξε για λογαριασμό της ως αντάλλαγμα , για την προς τον ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της , εκτάσεως 2.009 τ.μ. στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του, μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
48) Στην Πάτμο στις 6-9-1996, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου αυτής ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσό 8.000.000 δραχμών, που εισέπραξε για λογαριασμό της ως αντάλλαγμα για την προς τον ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της , εκτάσεως 2.080 τ.μ. στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
49) Στην Πάτμο στις 23-11-1995, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου αυτής, ιδιοποιήθηκε παράνομα 1.000.000 δραχμές από το τίμημα που, για λογαριασμό της εισέπραξε ως αντάλλαγμα για την προς την ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της, εκτάσεως 3.348,16 τ.μ στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του, μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό της έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ."και "
Απορρίπτει το αίτημα του εκκαλούντος για αυτοπρόσωπη ενώπιον του συμβουλίου αυτού εμφάνιση" με την αιτιολογία (βλ. σελίδα 583 του προσβαλλομένου βουλεύματος) ότι "α) στην απολογία του και στο ενώπιον του Ανακριτή Κω συνημμένο με αυτή απολογητικό του υπόμνημα και β) στο ενώπιον του Συμβουλίου αυτού (= Εφετών Δωδεκανήσου) με αριθμό καταθέσεως .../16-3-2007 πολυσέλιδο απολογητικό του υπόμνημα, στο οποίο επαναλαμβάνει, όσα ήδη εξέθεσε, επικαλούμενος πλήθος εγγράφων τα οποία επισυνάπτει σ'αυτά, αναλύει διεξοδικά και με πληρότητα τις απόψεις του για την συγκεκριμένη κατηγορία, εξειδικεύοντας μάλιστα τα προς υπεράσπισή του επιχειρήματα σε κάθε επί μέρους εξακολουθητική πράξη και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον έδαφος για περαιτέρω διευκρινίσεις (ΑΠ 960/2006...)-" Το άνω βούλευμα επιδόθηκε στον παραπάνω στις 17-1-2008 στον ίδιο (βλ. το από 17-1-2008 αποδεικτικό του αστυφύλακα ...) και κατ'αυτού άσκησε ο ίδιος στις 24-1-2008 ενώπιον του γραμματέα βουλευμάτων του Εφετείου Δωδεκανήσου την υπ'αριθμ. 1/2008 αναίρεση προβάλλων ως λόγους αναίρεσης:
α) Υπέρβαση εξουσίας διότι δεν έχει υποβληθεί νόμιμα έγκληση αφού ο φερόμενος ηγούμενος Α, κατά κόσμο ..., δεν εκπροσωπεί την Ιερά Μονή, έτσι και οι επόμενες δικαστικές ενέργειες που στηρίζονται σ'αυτή δεν είναι νόμιμες, όπως η δήλωση πολιτικής αγωγής που στηρίζεται στον φερόμενο εκπρόσωπο Β και Γ.
β) Απόλυτη ακυρότητα - 171 παρ. 1 περ. δ ΚΠΔδιότι αναιτιολόγητα απέρριψε την αίτησή του για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο συμβούλιο (Εφετών) την οποία υπέβαλε με το από 10-3-2007 απολογητικό του υπόμνημα.
γ) απόλυτη ακυρότητα διότι στην 17/2005 διάταξη του ανακριτή Κω (διάταξη διενέργειας πραγματογνωμοσύνης - συμπληρωματικής και διορισμού πραγματογνωμόνων) δεν αναφέρεται το όνομα του κατηγορουμένου Δ δεν κοινοποιείται προς αυτόν και το όνομα αυτού δεν υπάρχει στον έλεγχο και την ποινική δίωξη για την κατηγορία.
δ) έλλειψη αιτιολογίας και δη ως προς έκθεση πραγματογνωμοσύνης που διατάχθηκε με την ανωτέρω 17/2005 διάταξη του ανακριτή Κω.
ε) εσφαλμένη εφαρμογή-ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και δη του άρθρου 375 παρ. 2 ΠΚ διότι όλες οι μερικώτερες πράξεις έλαβαν χώραν προ τις 3-6-99 και έτσι λαμβάνεται υπόψη κάθε μία ξεχωριστά και κάθε μία από αυτές έχει υποπέσει σε παραγραφή αφού δεν έχει εφαρμογή ο ν. 2721/3-6-99. Όπως επίσης δεν έχει εφαρμογή εδώ το άρθρο 98 παρ. 2 ΠΚ, όταν δηλ. το συνολικό ποσό υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχμών, αφού όλες οι μερικώτερες πράξεις έλαβαν χώραν προ της ισχύος του ν. 2721/99 ο οποίος καθόρισε την άνω συνολική λήψη το πρώτο.
Ενόψει τούτων η υπό κρίση αναίρεση είναι τυπικά δεκτή και πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της - 462, 463, 465, 473, 474, 482, 484 ΚΠΔ, 18, 19, 375 ΠΚ-
ΙΙ) Επειδή εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστικό συμβούλιο αποδίδει σ'αυτή έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγματικά έχει (βλ. ΑΠ 1371/2006, ΑΠ 259/2006, ΑΠ 67/2006, ΑΠ 2/2000 ολ, ΑΠ 3/98 ολ κ.α.), ενώ εσφαλμένη εφαρμογή όταν το συμβούλιο υπάγει στην έννοια του νόμου, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν, τα οποία όμως υπάγονται σε άλλη διάταξη νόμου (βλ. ΑΠ 9/2001 ολ, ΑΠ 1371/2006, ΑΠ 259/2006, ΑΠ 2/2000 ολ. κ.α.).
Επειδή ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 484 περ. στ' ΚΠΔ περί υπερβάσεως εξουσίας και δη όταν το συμβούλιο "παρέπεμψε σε δίκη τον κατηγορούμενο για έγκλημα για το οποίο δεν υποβλήθηκε νόμιμα η απαιτούμενη για την ποινική δίωξη έγκληση" προϋποθέτει ότι το έγκλημα διώκεται μόνο με έγκληση, πράγμα το οποίο ρητά ορίζει ο νόμος (36 ΚΠΔ, 117 ΠΚ).
'Ετσι και οι διατάξεις των άρθρων 117-120 ΠΚ (βλ. ΑΠ 286/85 ΝοΒ 1986 σελ. 444, Μπουρόπουλο Ερμ. ΠΚ τομ. Α σελ. 306, Ζησιάδη, Ποινικό Δίκαιο ΓενΜ τομ. Β 483), 42 ΚΠΔ (βλ. Μπουρόπουλο Ερμ. ΚΠΔ τομ. Α σελ. 70).
Επειδή μεταξύ των περιοριστικώς μνημονευομένων στο άρθρο 484 παρ. 1 ΚΠΔ λόγων αναιρέσεως κατά βουλευμάτων δεν περιλαμβάνεται η μη νόμιμη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος κατά την προδικασία της ποινικής δίκης (βλ. ΑΠ 1661/89, ΑΠ 488/2002, ΑΠ 826/98, ΑΠ 920/84 κ.α.).
Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 309 παρ. 2 ΚΠΔ, που εφαρμόζεται και ενώπιον του συμβουλίου εφετών κατά το άρθρο 318 ΚΠΔ, "το συμβούλιο με αίτηση ενός από τους διαδίκους είναι υποχρεωμένο να διατάσσει την εμφάνισή τους ενώπιόν του...... για να δώσουν κάθε διευκρίνιση...... τότε μόνο είναι δυνατό να απορρίψει την αίτηση για εμφάνιση, όταν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι που αναφέρονται ειδικά στο βούλευμα.....", ήτοι όταν κριθεί ότι ο αιτών διάδικος έχει ήδη αναπτύξει λεπτομερώς-επαρκώς τις απόψεις του με την απολογία, με υπόμνημα, με την έφεση κλπ. (βλ. ΑΠ 628/2006, ΑΠ 658/2006, ΑΠ 540/2006, ΑΠ 2182/2004, ΑΠ 292/2003 κ.α, περιπτωσιολογία βλ. στον ΚΠοινΔ Α. Κονταξή (2006) σελ. 1996 επ., 2943 επ.).
Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 375 παρ. 2 ΠΚ - όπως είχε προ της αντικαταστάσεώς της με το άρθρο 1 παρ. 9 ν. 2408/96-"Αν η πράξη (της υπεξαίρεσης) ενέχει κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ιδίως όταν πρόκειται για αντικείμενο που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ..... της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών".... Η αρίθμηση των άνω περιπτώσεων είναι σαφώς ενδεικτική - "ιδίως" (βλ. και ΑΠ 120/87, ΑΠ 1240/89, ΑΠ 548/89). 'Ετσι περιλαμβάνεται και αυτή του εντολοδόχου (βλ. ΑΠ 581/74, ΑΠ 770/75, ΑΠ 109/76 κ.α.) αφού αυτός έχει την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας (βλ. ΑΠ 107/89, ΑΠ 1624/95, ΑΠ 2375/97, ΑΠ 183/2002, ΑΠ 1598/2000, ΑΠ 98/2002). Όταν η πράξη φέρεται ότι τελέστηκε από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας στο ίδιο πεδίο δράσης, η εντολή εμπεριέχεται στη διαχείριση βλ. ΑΠ 292/2003. Για την εφαρμογή της άνω διάταξης απαιτείτο μόνον η άνω ιδιότητα δηλαδή του διαχειριστή ξένης περιουσίας (βλ. και ΑΠ 2374/2002, ΑΠ 1743/2002 κ.α.) και ο δράστης ιδιοποιήθηκε το ξένο κινητό πράγμα που του εμπιστεύθηκαν λόγω της ιδιότητάς του αυτής, χωρίς να έχει στην περίπτωση αυτή έννομη σημασία η χρηματική αξία του ιδιοποιουμένου ξένου κινητού πράγματος για τον χαρακτηρισμό της πράξης ως κακουργήματος.
Στη συνέχεια με το άρθρο 1 παρ. 9 ν. 2408/96 η παρ. 2 του άρθρου 375 ΠΚ αντικαταστάθηκε ως εξής:
"Αν πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών"..
'Ετσι με τη νέα διατύπωση αφενός μεν προστέθηκε ότι το αντικείμενο της υπεξαίρεσης στις αναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας αφετέρου οι αναφερόμενες περιπτώσεις ορίζονται πλέον περιοριστικά. Επομένως στα άνω σημεία είναι επιεικέστερη σε σχέση με την παλαιά διατύπωση.
-βλ. ΑΠ 1050/2005, ΑΠ 178/2002, ΑΠ 183/2003, ΑΠ 733/2001, ΑΠ 318/2002, ΑΠ 1627/2003 κ.α.-Σε περίπτωση δε κατεξακολούθηση τέλεσης απαιτείται όπως εκάστη μερικώτερη πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (βλ. ΑΠ 64/2007, ΑΠ 765/2000, ΑΠ 298/2003, ΑΠ 974/2001, ΑΠ 292/2003, ΑΠ 666/2000, ΑΠ 1403/2004 , ΑΠ 1579/2002 κ.α.), δεδομένης της αυτοτέλειας εκάστης.
Το πότε το αντικείμενο εκάστης μερικώτερης πράξης είναι "ιδιαίτερα μεγάλης αξίας" είναι ζήτημα πραγματικό, που κρίνεται με βάση τις συνθήκες της αγοράς που διαμορφώνουν κάθε φορά την αντικειμενική αξία των πραγμάτων, από την απλή συναλλακτική σύγκριση των οποίων συνάγεται στη συνέχεια η σχετική κρίση βλ. ΑΠ 1516/2001, ΑΠ 1642/2002, ΑΠ 1685/98 πρβλ ΑΠ 1301/98, ΑΠ 29/98, λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής κατάστασης του υπαιτίου και του παθόντα και του τόπου τέλεσης, ΑΠ 1011/2000, ΑΠ 1474/97- και δη κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης - βλ. ΑΠ 728/2000, ΑΠ 793/2004, ΑΠ 1468/2007 - αφού ο νόμος δεν ορίζει εδώ ορισμένο ποσό.
Και γενικά περί του πότε το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κρίνει ανελέγκτως το δικαστήριο της ουσίας (βλ. ΑΠ 958/2003, ΑΠ 111/2003, ΑΠ 60/2001, ΑΠ 1419/2000 ΑΠ 1809-2001 κ.α.
Επειδή, στη συνέχεια, με το άρθρο 14 παρ. 3 α, β του ν. 2721/99, ΦΕΚ 112/3-6-99, προστέθηκε εδάφιο στην παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου 375 ΠΚ που είχε - αντιστοιχία - ως εξής: "Αν η συνολική αξία (του αντικειμένου της υπεξαίρεσης) υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχμών (= 73.000 Ευρώ), ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών" - "Αν το συνολικό αντικείμενο της πράξης του προηγουμένου εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα 25.000.000 δραχμές (= 73.000 ευρώ), τούτο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση".
Με τις άνω διατάξεις καθιερώνεται και δη με την πρώτη το πρώτον ότι εάν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης έχει συνολική αξία άνω των 25 εκ δραχμών αυτή λαμβάνει τον χαρακτήρα κακουργήματος χωρίς άλλο, με τη δεύτερη δε ότι, στις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 περιοριστικά περιπτώσεις, εάν το αντικείμενο, το συνολικό, της πράξης υπερβαίνει το ποσό των 25 εκ. δραχμών φέρει χαρακτήρα επιβαρυντικής περίπτωσης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτείται το αντικείμενο της πράξης αυτής να έχει την αναφερόμενη αξία. Και στα δύο ανωτέρω εδάφια καθιερώνεται το πρώτο η συνολική αξία.
Επομένως τα ανωτέρω εδάφια για πράξεις που έγιναν μέχρις ενάρξεως ισχύος του νόμου αυτού ήτοι μέχρις 3-6-99, ο άνω νόμος δεν έχει εφαρμογή αφού είναι δυσμενέστερος αλλά εξακολουθεί να ισχύει ο προγενέστερος νόμος, ήτοι ο ν. 2408/96 (2 παρ. 1 ΠΚ) που είναι επιεικέστερος - βλ. και ΑΠ 1275/2006.
Ενόψει συνεπώς των ανωτέρω είναι ερευνητέον εάν η συμπεριφορά του αναιρεσείοντος υπάγεται ή όχι στο άρθρο 375 παρ. 2 εδ. α - σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ. α ιδίου άρθρου - ΠΚ.
Επειδή κατά την έννοια της άνω διατάξεως διαχειριστής ξένης περιουσίας είναι αυτός που ενεργεί διαχείριση, δηλαδή αυτός που προβαίνει σε νομικές πράξεις με εξουσία αντιπροσωπεύσεως του εντολέως, την οποία δύναται να έλκει είτε εκ του νόμου είτε εκ συμβάσεως, χωρίς να αποκλείεται αυτή να προέρχεται και από τη δημιουργία απλώς μιας πραγματικής καταστάσεως - ΑΠ 1468/2007 πρβλ. ΑΠ 1211/80, ΑΠ 1302/95, ΑΠ 46/98, ΑΠ 648/96, ΑΠ 170/97 κ.α. Είναι αδιάφορο αν η σχετική σχέση είναι έγκυρη ή όχι (πρβλ ΑΠ 374/78, ΑΠ 734/78), αφού αρκεί το πραγματικό γεγονός ότι το πράγμα περιήλθε στην κατοχή του υπαιτίου ένεκα αυτής.
Ο εντολοδόχος δύναται να είναι και διαχειριστής εάν έχει διακριτική ευχέρεια κατά την εκτέλεση της εντολής ΑΠ 1468/2007, ΑΠ 964/2007, ΑΠ 114/2004, ΑΠ 1579/2002, ΑΠ 2114/2005, ΑΠ 974/2001, ΑΠ 1320/2005, ΑΠ 1296/2003 κ.α-
Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 719 ΑΚ προκύπτει ότι ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα καθετί που απέκτησε από την εκτέλεσή της. Ο εντολοδόχος δεν αποκτά κυριότητα επί των χρημάτων, τα οποία αποκτά από την εκτέλεση της εντολής, γι'αυτό σε περίπτωση μη αποδόσεως στον εντολέα και παράνομης ιδιοποίησης όσων απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής διαπράττει το έγκλημα της υπεξαίρεσης.
ΑΠ 964/2007, ΑΠ 115/2004, ΑΠ 1426/2004, ΑΠ 1425/2002, ΑΠ 2170/2003, ΑΠ 353/2004, ΑΠ 372/2003, ΑΠ 1555/94, ΑΠ 1310/96, ΑΠ 46/98 κ.α.- και γενικά ξένα είναι και τα χρήματα που εισέπραξε κάποιος για λογαριασμό άλλου βλ. ΑΠ 544/2003, ΑΠ 720/2003, ΑΠ 318/2002, ΑΠ 733/2001, ΑΠ 308/2001 κ.α.
Δεν αποκτά κυριότητα των χρημάτων τα οποία αποκτά από την εκτέλεση της εντολής είτε αυτά αποκτώνται σε μετρητά είτε με επιταγές ή συναλλαγματικές είτε με κατάθεση σε προσωπικό λογαριασμό σε τράπεζα -ΑΠ 100/2004, ΑΠ 1426/2004, ΑΠ 891/2004, ΑΠ 1516/2001, ΑΠ 115/2004 κ.α.-
Ενόψει των ανωτέρω η συμπεριφορά του αναιρεσείοντος όντως υπάγεται στο άρθρο 375 παρ. 2 εδ. α ΠΚ -όπως τούτο ίσχυε πριν και μετά την αντικατάστασή του από το ν. 2408/96, ο δε νόμος 2721/99 δεν ωφελεί αυτόν - αφού πρόκειται για εντολοδόχο-διαχειριστή και με κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης και κάθε μερικώτερη πράξη είναι κατά την ανέλεγκτη κρίση του συμβουλίου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
Ο αναιρεσείων δεν παραπέμπεται για συνολικό όφελος αλλά για κάθε μερικώτερη πράξη. 'Ετσι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής εδώ του άρθρου 98 παρ. 2 ΠΚ.
Επομένως ο σχετικός (τελευταίος) λόγος αναίρεσης είναι και αβάσιμος και απαράδεκτος.
Επειδή το έγκλημα της υπεξαίρεσης, πλην των ρητώς αναφερομένων εξαιρέσεων (βλ. άρθρα 378, 377 ΠΚ), περί ων δεν πρόκειται εδώ, διώκεται αυτεπαγγέλτως.
Επομένως ο (πρώτος) σχετικός λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος.
Επίσης είναι αβάσιμος και ο (δεύτερος) σχετικός λόγος αναίρεσης περί αναιτιολογήτου απορρίψεως της αιτήσεως αυτοπροσώπου εμφανίσεως - όπως ελέχθη. Για τους αυτούς λόγους πρέπει να απορριφθεί και η σχετική αίτηση του αναιρεσείοντος (που περιέχεται στην αίτηση αναίρεσης) για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
Τέλος είναι απαράδεκτοι και οι (τρίτος, τέταρτος) σχετικοί λόγοι περί ελλείψεως αιτιολογίας για τη μη γνωστοποίηση της διάταξης του ανακριτή για συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη σε μη κατηγορούμενο και δη σε άλλον από τον αναιρεσείοντα και για το ότι η άνω διάταξη δεν είναι αιτιολογημένη, όχι μόνον διότι ο τρίτος αναφέρεται σε άλλον και όχι στον αναιρεσείοντα αλλά και διότι αμφότεροι αφορούν την προδικασία και δεν περιλαμβάνονται στους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 484 ΚΠΔ λόγους αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος.
Το προσβαλλόμενο βούλευμα όντως περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρβλ την αναιρετική ΑΠ 64/2007.
Πρέπει συνεπώς να απορριφθεί η υπό κρίση αναίρεση.
Για την ολοκλήρωση του θέματος πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν τίθεται εδώ ζήτημα εφαρμογής άλλου νόμου παρά μόνον του Ελληνικού, αφού δεν πρόκειται για καθαρώς θρησκευτικό ζήτημα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ-------------------
Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως απορριφθεί η υπ'αριθμ. 1/2008 αναίρεσης του Χ1, κατά του υπ'αριθμ. 118/2007 βουλεύματος Εφετών Δωδεκανήσου, και να επιβληθούν τα έξοδα σε βάρος αυτού.
Αθήνα 31 Μαρτίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κ. Κονταξής

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι.Το αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου, όπως εκτιμάται, προς διασάφηση των λόγων αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί, ως ουσιαστικώς αβάσιμο, αφού με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως εκθέτει με σαφήνεια και πληρότητα τις πλημμέλειες που αποδίδει στο προσβαλλόμενο βούλευμα και οι απόψεις του και οι ισχυρισμοί του αναπτύσσονται εκτεταμένα σε αυτήν. Εξάλλου η διάταξη του άρθρου 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., αναφερομένη στην συζήτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος και ορίζουσα την, κατ'αυτήν δυναμένη να εφαρμοσθεί αναλόγως, διάταξη και του άρθρου 309 παρ. 2 Κ.Π.Δ., προϋποθέτει αναγκαίως περίπτωση συνδρομής των όρων του άρθρου 309 παρ. 2 και στην αναιρετική διαδικασία. Η εφαρμογή της διατάξεως αυτής, κατά την ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση, επί αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος, η αίτηση περί αυτοπρόσωπης εμφανίσεως διαδίκου υποβάλλεται εκ μέρους του αιτουμένου την αναίρεση του βουλεύματος διαδίκου για την παροχή διευκρινίσεων που αφορούν μόνον στους προβαλλόμενους υπό τούτου λόγους αναιρέσεως και όχι την ουσία της υποθέσεως.
Συνεπώς, κατά τα λοιπά το πιο πάνω αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση αυτού, για παροχή διευκρινήσεων και διασαφήσεων "επί παντός θέματος της υπό κρίση υποθέσεως" και προκειμένου να παρουσιάσει "και άλλους ισχυρισμούς (όψιμους) και έγγραφα", ανεξαρτήτως της αοριστίας αυτού, αφού δεν εξειδικεύονται τα προς διευκρίνηση θέματα, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, κατά το μέρος που τα θέματα αυτά αφορούν την ουσία της υποθέσεως, αλλά και κατά το μέρος που διώκεται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση αυτού για την υποβολή νέων ισχυρισμών και αποδείξεων.
ΙΙ.Η κρινόμενη 1/24-1-2008 αίτηση (έκθεση) αναιρέσεως του Χ1, κατοίκου ... κατά του 118/2007 παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, με το οποίο, αφού δέχθηκε εν μέρει την 3/3-2-2003 έφεση του ήδη αναιρεσείοντος (και έπαυσε οριστικά την ποινική κατ'αυτού δίωξη για υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση και αποφάνθηκε να μην γίνει κατ'αυτού για τις αναφερόμενες σε αυτό πράξεις), απέρριψε αυτή κατά τα λοιπά, ως αβάσιμη στην ουσία της και επικύρωσε κατά το μέρος αυτό το 137/2002 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω, με το οποίο είχε παραπεμφθεί και ο ανωτέρω στο Τριμελές Εφετείο (για κακουργήματα) Δωδεκανήσου για να δικαστεί ως υπαίτιος τελέσεως υπεξαιρέσεως κατ' εξακολούθηση, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, που περιήλθαν στην κατοχή του ως εντολοδόχου και επαναδιατύπωσε την κατηγορία, έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως, από πρόσωπο που δικαιούται προς τούτο και κατά βουλεύματος υποκειμένου σε αναίρεση, γι'αυτό και πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή.
ΙΙΙ. Υπέρβαση εξουσίας, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ.στ' του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, υπάρχει και όταν το δικαστικό συμβούλιο ασκεί δικαιοδοσία την οποία εκ του νόμου δεν έχει, ή παρέπεμψε σε δίκη τον κατηγορούμενο για έγκλημα για το οποίο δεν υποβλήθηκε νόμιμα η απαιτούμενη για την ποινική δίωξη έγκληση ή αίτηση (αρ. 41 και 50). Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων, με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης αιτήσεως, προβάλει την αιτίαση, ότι το Συμβούλιο Εφετών τον παρέπεμψε σε δίκη για έγκλημα για το οποίο δεν υποβλήθηκε νόμιμα η απαιτουμένη για την ποινική δίωξη έγκληση, καθόσον, για τους λεπτομερώς διαλαμβανόμενους στην αίτησή του λόγους, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Πάτμου, η οποία φέρεται ως παθούσα, δεν υπάρχει νόμιμη διοίκηση που να την εκπροσωπεί, ώστε να υποβληθεί νομότυπη έγκληση αυτής. Η αιτίαση αυτή στηρίζεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση, ότι για την κακουργηματική υπεξαίρεση, για την οποία παραπέμφθηκε σε δίκη ο αναιρεσείων, απαιτείται έγκληση.
Συνεπώς, ο πρώτος από το άρθρο 484 παρ. 1 εδάφιο στ του ΚΠΔ πρώτος λόγος αναίρεσης είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος. Επίσης η αιτίαση ότι, για την πιο πάνω αιτία, δεν είναι νόμιμη η δήλωση πολιτικής αγωγής από τους φερόμενους εκπροσώπους της Ι. Μονής, Β και Γ, δεν συνιστά λόγο αναίρεσης, μεταξύ των περιοριστικώς μνημονευομένων στο άρθρο 484 παρ. 1 ΚΠΔ λόγων αναιρέσεως κατά βουλευμάτων, αφού στους λόγους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η μη νόμιμη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος κατά την προδικασία της ποινικής δίκης.
ΙV. Ο αναιρεσείων, με τον 2ο λόγο της κρινόμενης αιτήσεως, προβάλλει την αιτίαση, ότι το αίτημα αυτού για αυτοπρόσωπη ενώπιον αυτού εμφάνιση απορρίφθηκε, και εκ τούτου επήλθε απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ. 1 περ. δ του ΚΠΔ, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 484 παρ. 1 περ. α ΚΠΔ. Οι αιτιάσεις αυτές είναι αβάσιμες . Κατά τα άρθρα 309 παρ. 2 και 318 εδ. α του Κ.Π.Δ., το συμβούλιο με αίτηση ενός από τους διαδίκους είναι υποχρεωμένο να διατάσσει την εμφάνισή τους ενώπιόν του με την παρουσία και του εισαγγελέα για να δώσουν κάθε διευκρίνιση. Τότε μόνο το συμβούλιο είναι δυνατό να απορρίψει την αίτηση για εμφάνιση, όταν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι, που αναφέρονται ειδικά στο βούλευμα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι μόνο, αν το συμβούλιο δεν απαντήσει καθόλου επί της αιτήσεως του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιόν του, ή, αν αρνηθεί αναιτιολόγητα την εμφάνιση αυτή, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1 εδάφ. δ' του Κ.Π.Δ., που ιδρύει λόγο αναίρεσης του βουλεύματος, κατ' άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α' του ίδιου Κώδικα. Στην προκείμενη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι είναι περιττή η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ήδη αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ενώπιόν του και έτσι απέρριψε την με το από 10-3-2007 απολογητικό του υπόμνημα σχετική αίτησή του. Την κρίση του δε αυτή στήριξε σε δικές του σκέψεις και συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Εφετών έκρινε, ότι "θα πρέπει να απορριφθεί το αίτημα του δευτέρου εκκαλούντος (δηλαδή του αναιρεσείοντος) για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Συμβούλιο διότι: α) στην απολογία του και στο ενώπιον του Ανακριτή Κω συνημμένο με αυτή απολογητικό υπόμνημα και β) στο ενώπιον του συμβουλίου αυτού με αριθμό καταθέσεως .../16.03.2007 πολυσέλιδο απολογητικό του υπόμνημα, στο οποίο επαναλαμβάνει όσα ήδη και στα προηγούμενα απολογητικά του υπομνήματα εξέθεσε ..... αναλύει διεξοδικά και με πληρότητα τις απόψεις του για τη συγκεκριμένη κατηγορία, εξειδικεύοντας μάλιστα επιχειρήματα σε κάθε επί μέρους εξακολουθητική πράξη και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον έδαφος για περαιτέρω διευκρινήσεις". Η με την ανωτέρω αιτιολογία απόρριψη της αιτήσεως εμφανίσεως του κατηγορουμένου- αναιρεσείοντος ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών είναι πλήρης, αφού για ορισμένους αναφερομένους στο βούλευμα λόγους απέρριψε την αίτηση αυτή. Επομένως, το Συμβούλιο Εφετών δεν αρνήθηκε αναιτιολόγητα την αυτοπρόσωπη ενώπιόν του εμφάνιση του αναιρεσείοντος και ο από το άρθρο 484 παρ.1 περ. α και δ του ΚΠΔ δεύτερος λόγος αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα (171 παρ. 1 εδάφ. δ' ΚΠΔ) και έλλειψη αιτιολογίας του προσβαλλόμενου βουλεύματος, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
V. Στον τρίτο λόγο αναιρέσεως ο αναιρεσείων αναφέρει ότι κατά του μοναχού Δ διενεργήθηκε κυρία ανάκριση για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που το είχαν εμπιστευτεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητας του, ως εντολοδόχου του παθόντος και ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, ότι με την 63/1999 διάταξη του Ανακριτή Κω διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και ο διορισμός πραγματογνωμόνων και για τα αναφερόμενα στην αίτηση ζητήματα, που αφορούσαν τον πιο πάνω μοναχό (τρόπος πληρωμής του κλπ), ενώ με την 65/1999 διάταξη του Ανακριτή Κω διατάχθηκε η άρση του απορρήτου και η απαγόρευση κίνησης λογαριασμών και ανοίγματος θυρίδων όλων των τραπεζών που εδρεύουν στην Ελλάδα, πλην άλλων και εκείνων των λογαριασμών και θυρίδων του Δ, πλην όμως, με την 17/2005 διάταξη διενέργειας πραγματογνωμοσύνης- συμπληρωματικής και διορισμού πραγματογνωμόνων του Ανακριτή Κω "το όνομα του εν λόγω δεν συμπεριλαμβάνεται, και η εν λόγω διάταξη δεν κοινοποιείται προς τούτον, και από της πράξεως αυτής όλως περιέργως και χωρίς να αιτιολογείται ή να εκδίδεται δια τούτον απαλλακτικό βούλευμα ή που να παύει προς αυτόν την ποινική δίωξη (παντελής έλλειψη αιτιολογίας) είτε από το Συμβούλιο Πλημ/κών είτε το των Εφετών, το εν λόγω πρόσωπο εξαφανίζεται από τον έλεγχο και την ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, που το είχαν εμπιστευτεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητας του, ως εντολοδόχου του παθόντος και ως διαχειριστή ξένης περιουσίας....." και ότι τούτο "αποτελεί συνάμα και λόγο αναιρέσεως σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 484 παρ. 1 δ. περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας" , που απαιτείται κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο 139 του ΚΠΔ, κατά το οποία αποφάσεις και τα βουλεύματα, καθώς και οι διατάξεις του ανακριτή και του εισαγγελέα, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εμπεριστατωμένα. Ο πιο πάνω λόγος πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, προεχόντως, για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, διότι οι αναφερόμενες σε αυτόν αιτιάσεις, δεν αφορούν τον αναιρεσείοντα, αλλά άλλο πρόσωπο , το οποίο μάλιστα δεν ήταν διάδικος στην υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε το προσβαλλόμενο βούλευμα. VI. Με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως ο αναιρεσείων προβάλλει την αιτίαση ότι το προσβαλλόμενο 118/2007 βούλευμα "πάσχει, κατά παράβαση του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ από έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ως προς την έκθεση πραγματογνωμοσύνης (συμπληρωματική), η οποία διατάχθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2005 διάταξη του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κω και επί της οποίας στηρίχθηκε το υπ' αριθμ. 62/2006 απαλλακτικό βούλευμα του αυτού Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου", διότι, επί των τραπεζικών λογαριασμών που αναφέρει, λήφθηκαν υπ' όψη, από τους πραγματογνώμονες, μόνον οι καταθέσεις και όχι οι αναλήψεις, και δεν ζητήθηκε από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές η διευκρίνιση των αναλήψεων εκ μέρους του και πού διετέθησαν, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δικαιολογούνται πλήρως, κατά τα αναφερόμενα στην αίτησή του. Ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, καθόσον οι διαλαμβανόμενες στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης τυχόν εσφαλμένες ενέργειες των πραγματογνωμόνων ή τα τυχόν τυχόν εσφαλμένα συμπεράσματα αυτών, δεν συνιστούν λόγο αναιρέσεως των βουλευμάτων από τους περιοριστικά προβλεπόμενους στο άρθρο 484 παρ.1 του ΚΠΔ, όπως επίσης δεν συνιστά παραδεκτό λόγο αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Και τούτο ανεξάρτητα από το ότι, κατά τα εκτιθέμενα στον πιο πάνω λόγο αναίρεσης, στην πραγματογνωμοσύνη αυτή στηρίχθηκε όχι το προσβαλλόμενο βούλευμα, αλλά "το υπ' αριθμ. 62/2006 απαλλακτικό βούλευμα του αυτού Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου". VΙ. Από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 375 ΠΚ, όπως η δεύτερη αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2408/1996, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως σε βαθμό κακουργήματος απαιτείται: α) Το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος, που είναι κινητό πράγμα, όπως είναι και το χρήμα, να είναι ολικά ή εν μέρει ξένο, με την έννοια ότι αυτό βρίσκεται σε ξένη, σε σχέση με το δράστη, κυριότητα, όπως αυτή διαπλάσσεται στον Αστικό Κώδικα. β) Η κατοχή του πράγματος αυτού, κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, να έχει περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στο δράστη. γ) Παράνομη ιδιοποίηση του πράγματος από το δράστη, η οποία συντρέχει όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη. δ) Συνδρομή μιας τουλάχιστον περίπτωσης από τις αναφερόμενες περιοριστικά πλέον στη δεύτερη παράγραφο του πιο πάνω άρθρου, όπως είναι και εκείνη κατά την οποία το ιδιοποιούμενο πράγμα έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου. Και ε) το αντικείμενο της υπεξαίρεσης, κατά το χρόνο της τέλεσής της, να είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Υποκειμενικά απαιτείται δόλια προαίρεση του δράστη, που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία εμφανίζει εξωτερίκευση της θέλησής του να ενσωματώσει το πράγμα, χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, στη δική του περιουσία. Έτσι, χρόνος τέλεσης της υπεξαίρεσης θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΚ, ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος εκδήλωσε την πρόθεσή του για παράνομη ιδιοποίηση του ξένου πράγματος. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 719 του ΑΚ προκύπτει ότι ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα ό,τιδήποτε έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεσή της. Ο εντολοδόχος δεν έχει κυριότητα επί των χρημάτων τα οποία αποκτά από την εκτέλεση της εντολής, είτε αυτά αποκτώνται σε μετρητά, είτε με επιταγές ή συναλλαγματικές. Γιαυτό, σε περίπτωση μη απόδοσης στον εντολέα και παράνομης ιδιοποίησης όσων απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής διαπράττει το αδίκημα της υπεξαίρεσης. Το πότε το αντικείμενο είναι "ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αποτελεί ζήτημα κρινόμενο με βάση τις συνθήκες της αγοράς και ανέλεγκτα. Κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, ως διαχειριστής ξένης περιουσίας νοείται αυτός που ενεργεί διαχείριση, δηλαδή όχι απλώς υλικές αλλά νομικές πράξεις με εξουσία αντιπροσωπεύσεως του εντολέα και δυνατότητα αναπτύξεως πρωτοβουλίας, ως και λήψεως αποφάσεων με κίνδυνο και ευθύνη αυτού, αρυόμενος όλα αυτά είτε από τον νόμο είτε από σύμβαση.
Η διάταξη του άρθρου 375 παρ. 2 α ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον παραπάνω νόμο, είναι επιεικέστερη από την αρχική, αφού η κακουργηματική μορφή της υπεξαιρέσεως προϋποθέσει πάντοτε, ότι το αντικείμενό της είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και επιπλέον συντρέχει μια από τις ειδικά και περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ενώ στην προηγούμενη διάταξη η απαρίθμηση των περιπτώσεων αυτών ήταν ενδεικτική. Επί υπεξαιρέσεως που τελέσθηκε από δράστη εντολοδόχο, η διάταξη του άρθρου 375 παρ. 2 ΠΚ, πριν από την τροποποίησή της με το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 2408/96, ήταν ευμενέστερη της νέας, μόνο ως προς το ότι αξίωνε επί πλέον το στοιχείο της καταχρήσεως ιδιαίτερης εμπιστοσύνης. Επί υπεξαιρέσεως ο προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου είναι αναγκαίος, όταν αυτό χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Ο προσδιορισμός της αξίας ενός αντικειμένου, ως μεγάλης ή μικρής αποτελεί ζήτημα πραγματικό, το οποίο έχει βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο τελέσεως του εγκλήματος, από τις οποίες διαμορφώνεται κάθε φορά η αντικειμενική αξία των πραγμάτων, από την συναλλακτική σύγκριση των οποίων συνάγεται περαιτέρω η ουσιαστική κρίση, αν αυτή είναι ή όχι ιδιαιτέρως μεγάλη ή ευτελής. Με το άρθρο 14 παρ. 3α και 3β του ν. 2721/1999, που άρχισε να ισχύει από τις 3-6-1999, διατηρήθηκαν οι ρυθμίσεις του άρθρου 375 παράγραφοι 1 και 2 του ΠΚ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2408/1996, αλλά, επιπλέον, στη μεν παράγραφο 1 προστέθηκε εδάφιο τελευταίο, σύμφωνα με το οποίο έγινε κακουργηματική η υπεξαίρεση αντικειμένου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από το ποσό των 73.000 ευρώ (25.000.000 δρχ.), χωρίς άλλο όρο, τιμωρούμενη με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, στη δε παράγραφο 2 προστέθηκε επίσης εδάφιο τελευταίο, σύμφωνα με το οποίο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση, για το προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτήν κακούργημα, αν το συνολικό αντικείμενο της κακουργηματικής αυτής πράξης υπερβαίνει το ίδιο προαναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση, για την κρίση σχετικά με την αξία του πράγματος, αν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και για τον ποινικό χαρακτηρισμό της πράξης, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αντικειμένου όλων των επιμέρους πράξεων, αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό (άρθρο 98 παρ. 2 του ΠΚ, όπως αντικ. με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2721/99). Στην περίπτωση όμως που οι μερικότερες πράξεις τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του Ν. 2721/99 η κρίση για την αξία του αντικειμένου τους χωρεί με βάση το αντικείμενο καθεμιάς μερικότερης πράξεως, ενόψει του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ, καθόσον η νέα ρύθμιση του άρθρου 98, η οποία είναι δυσμενέστερη.
Περαιτέρω, έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του παραπεμπτικού βουλεύματος, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 στοιχ. δ του ΚΠΔ, υπάρχει όταν στο βούλευμα του συμβουλίου εφετών δεν εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, σχετικά με την αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά μέσα κατ' είδος από τα οποία συνήγαγε το συμβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές (αποχρώσες) ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο .Δεν αποτελεί όμως λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του συμβουλίου Λόγος για να αναιρεθεί το βούλευμα, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β του ΚΠΔ, είναι και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρμόστηκε στο βούλευμα. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει, όταν το συμβούλιο αποδίδει στο νόμο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγματικά, ενώ εσφαλμένη είναι η εφαρμογή της, όταν το συμβούλιο δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχτηκε ότι προέκυψαν, στη διάταξη που εφαρμόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στο διατακτικό ή στον συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε το βούλευμα δεν έχει νόμιμη βάση. Στην προκείμενη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου με το προσβαλλόμενο 118/2007 βούλευμα, και μετά από την εκτίμηση και την αξιολόγηση των αναφερομένων σ' αυτό κατ' είδος αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του ότι : ο αναιρεσείων Χ1, ιερομόναχος, διετέλεσε από τον Ιανουάριο 1990 έως το 1998 με απόφαση της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστή, της νήσου Πάτμου, που είναι (η αδελφότητα) το κυρίαρχο όργανο της άνω μονής, ο αρμόδιος για την οριοθέτηση των ακινήτων αυτής και στη συνέχεια, αρχικά μεν ατύπως και με την αποδοχή του ηγουμενοσυμβουλίου και των μελών της αδελφότητας, και τελικά με την από 20-8-93 απόφαση της αδελφότητας, αυτός είχε αναλάβει αποκλειστικά και την όλη διαδικασία πώλησης ακινήτων αυτής, προβαίνοντας απ'ευθείας σε συμφωνίες με τους υποψήφιους αγοραστές, τόσο για την επιλογή τους προς πώληση ακινήτου, όσο και για το ύψος του τιμήματος, όπως επίσης οι καταβολές του τιμήματος των πωλήσεων των ακινήτων αυτής γινόταν προς αυτόν, ο οποίος εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της μονής σ'αυτές (πωλήσεις), χορηγώντας μάλιστα σχετικές αποδείξεις είτε επίσημες της Μονής ή απλές, και όφειλε να παραδίδει το τίμημα στον ταμία της Μονής, αφού εισέπραττε για λογαριασμόν αυτής, αυτός, αν και εισέπραξε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με την άνω ιδιότητά του από πωλήσεις ακινήτων της άνω Μονής δεν τα κατέθεσε στον ταμία είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, αλλά τα ιδιοποιήθηκε παράνομα, κατά κατάχρηση της άνω ιδιότητάς του και δη είτε καταθέτοντας αυτά σε προσωπικό λογαριασμό του, είτε σε κοινό με άλλους λογαριασμό είτε ενσωματώνοντας αυτά στην περιουσία του εν γνώσει τούτων, το δε τίμημα από κάθε πώληση είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αναφέροντας (το προσβαλλόμενο βούλευμα) συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε μερικότερη πράξη. Συγκεκριμένα δέχθηκε ότι:
"Στην Πάτμο ο δεύτερος των κατηγορουμένων Χ1, κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 1993 έως και το έτος 1998, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, με πρόθεση και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η "ΙΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ" Πάτμου, ως Ηγουμενοσύμβουλο στον οποίο κατά το παραπάνω διάστημα είχε αποκλειστικά ανατεθεί κατ'εντολήν και για λογαριασμό της, η διενέργεια της διαδικασίας εκποιήσεως των ακινήτων αυτής, ιδιοποιήθηκε παράνομα ξένα κινητά πράγματα, ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας που περιήλθαν στην κατοχή του ως εντολοδόχου. Ειδικότερα, με την ιδιότητα του μέλους του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ι. Μονής, στο οποίο κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα με πάγια και διαρκή εντολή των προς τούτο αρμοδίων οργάνων της (Αδελφότητα και Ηγουμενοσυμβούλιο), αλλά και του ήδη αποβιώσαντος Καθηγουμένου αυτής Επίσκοπου Τραλλέων Χ2, είχε αποκλειστικά ανατεθεί διαπραγμάτευση και όλη γενικά η διαδικασία πώλησης ακινήτων ιδιοκτησίας της, εισέπραξε για λογαριασμό της το τίμημα των πωλήσεων των ακινήτων της που τυπικά και άτυπα διενεργήθηκαν κατά το παραπάνω διάστημα της θητείας του, το οποίο στη συνέχεια δεν απέδωσε, όπως όφειλε, στην ως άνω εντολέα του Ι. Μονή, αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα, ενσωματώνοντας στην περιουσία του το αναγραφόμενο σε κάθε συμβόλαιο ποσόν αυτής, το οποίο αποτελεί ξεχωριστά για κάθε περίπτωση αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Πιο συγκεκριμένα:
1) Στην Πάτμο στις 9-6-1993, και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 6.030.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές α) ..., β) ..., γ) ..., δ) ... και ε) ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.020 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
2) Στην Πάτμο στις 9-6-1993, και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.023.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι.Μονής αγοραστές α) ... και β) ..., για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητάς της, έκτασης 4.022,92 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
3) Στην Πάτμο στις 7-7-1995 και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.010.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.022,92 τ.μ που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
4) Στην Πάτμο το διάστημα από 9-6 έως 18-10-1994 κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 2.019.000.δραχμών, που με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής, αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.019 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά, κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά το χρόνο αυτό, υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
5) Στην Πάτμο στις 18-6-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Πουλιέζου τίμημα, ύψους 2.010.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλομένη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ..., για την σ'αυτήν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 500 τ.μ.. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση: τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
6) Στην Πάτμο στις 18-6-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Πουλιέζου τίμημα, ύψους 2.010.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτήν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 500 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
7) Στην Πάτμο στις 30-3-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 1.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 1.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
8) Στην Πάτμο στις 2-7-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 2.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 530 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
9) Στην Πάτμο στις 4-4-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../...συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.100.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.100 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
10) Στην Πάτμο στις 13/9/1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 2.424.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές, ... και ... για την σ' αυτούς μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.010 τμ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
11) Στην Πάτμο στις 14-9-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 2.500.000 δρχ που αντιστοιχεί στα 5/6 του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη τιμήματος, ύψους 3.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ..., για την σ' αυτήν, μεταβίβαση, του ανήκοντος στην εντολέα του Μονή ποσοστού των 5/6 εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ακινήτου έκτασης 4.640 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Λέρου της περιφέρειας του Δήμου Λέρου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
12) Στην Πάτμο στις 24-7-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 1.375.000 δρχ που αντιστοιχεί στα 5/6 του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη τιμήματος, ύψους 1.650.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, του ανήκοντος στην εντολέα του Μονή ποσοστού των 5/6 εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ακινήτου [οριζόντια ιδιοκτησία], έκτασης 2.045 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Λέρου της περιφέρειας του Δήμου Λέρου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
13) Στην Πάτμο στις 8-12-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 1.000.000 δρχ που αντιστοιχεί στα 5/6 του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη τιμήματος, ύψους 1.200.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, του ανήκοντος στην εντολέα του Μονή ποσοστού των 5/6 εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ακινήτου [τμήμα οικοπέδου-οριζόντια ιδιοκτησία] έκτασης 2.045 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Λέρου της περιφέρειας του Δήμου Λέρου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
14) Στην Πάτμο στις 3-9-1998 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 5.000.000 δρχ που αντιστοιχεί στα 5/6 του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη τιμήματος, ύψους 6.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, του ανήκοντος στην εντολέα του Μονή ποσοστού των 5/6 εξ αδιαιρέτου της κυριότητας ακινήτου έκτασης 1.950 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Λέρου της περιφέρειας του Δήμου Λέρου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
15) Στην Πάτμο στις 21-7-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Πουλιέζου τίμημα, ύψους 1.487.500 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 530 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
16)Στην Πάτμο στις 8-6-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.035.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4035 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
17) Στην Πάτμο στις 3-7-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.059.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του αγοραστή ... για την σ' αυτόν, βάση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4059 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
18) Στην Πάτμο στις 15-11-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 1.450.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2783,39 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
19) Στην Πάτμο στις 30-9-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερη (εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.063,80 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
20) Στην Πάτμο στις 2-11-1994 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια, ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.020 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
21) Στην Πάτμο στις 7-7-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 1.500.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.003 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
22) Στην Πάτμο στις 11-4-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.100 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
23) Στην Πάτμο στις 4-8-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 3.610.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 5.197 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
24) Στην Πάτμο στις 16-8-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 2.176.000 δραχμές που αποτελεί μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τιμήματος συνολικού ύψους 6.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 6.002 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το παραπάνω ποσό των δραχμών, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
25) Στην Πάτμο στις 8-11-1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 2.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.010,78 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
26) Στην Πάτμο στις 5-12-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 3.023000 δραχμές που αποτελεί μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τιμήματος συνολικού ύψους 5.523.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.120 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το παραπάνω ποσό των 3.023.000 δραχμών, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
27) Στην Πάτμο στις 14-12-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 1.100.000 που αποτελεί μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τιμήματος, ύψους 1.500.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 1023,17 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
28) Στην Πάτμο στις 14-3-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.014 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
29) Στην Πάτμο στις 18-4-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 2.188.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ'αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητάς της, έκτασης 4.007,62 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2.
30) Στην Πάτμο στις 3-5-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 1.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ..., για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 552 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
31) Στην Πάτμο στις 9-7-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 1.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτήν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.004 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
32) Στην Πάτμο στις 29-11-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Βασιλείου τίμημα, ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλόμενους της εντολέως του Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 12.944,15 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
33) Στην Πάτμο στις 31-1-1997 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 2.000.000 δραχμές που αποτελεί μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση συνολικού τιμήματος ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.042 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το παραπάνω ποσό των 2.000.000 δραχμών, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
34) Στην Πάτμο στις 17-12-1997 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα 1.950.000 δραχμές που αποτελεί-μέρος του αναγραφόμενου στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση συνολικού τιμήματος ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως της Μονής του αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.005 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το παραπάνω ποσό των 1.900.000 δραχμών, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
35) Στην Πάτμο στις 7-2-1997 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 3.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.419,28 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
36) Στην Πάτμο στις 5-3-1998 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.010 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
37) Στην Πάτμο στις 6-5-1993 και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λέρου Φροσύνης Τζανουδάκη: τίμημα, ύψους 2.100.200 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές ..., ..., ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.100 τ.μ που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά τον ίδιο, χρόνο υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
38) Στην Πάτμο στις 14-12-1993 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσόν των 1.956.000 δραχμές από το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.012.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.012,29 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά τον ίδιο χρόνο υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
39) Στην Πάτμο στις αρχές του έτους 1995 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 530τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου, της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά τον ίδιο χρόνο, αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
40) Στην Πάτμο στις 12-5-1995, και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.008 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου, της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την υφισταμένη κατά τον ίδιο χρόνο αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
41) Στην Πάτμο στις 19-10-1995, και κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 4.023.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.022,90 τ.μ που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά το ίδιο χρόνο, υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
42) Στην Πάτμο στις 18-1-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 1.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από την αντισυμβαλλόμενη της εντολέως του Μονής αγοράστρια ... για την σ' αυτήν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 2.005 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά το ίδιο χρόνο, υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
43) Στην Πάτμο στις 23-9-1996 και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο με αρ. .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Αντωνίας Καρδάση τίμημα, ύψους 2.400.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τον αντισυμβαλλόμενο της εντολέως του Μονής αγοραστή ... για την σ' αυτόν, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 3.000 τ.μ., που βρίσκεται στη νήσο ... της περιφέρειας του Δήμου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά το ίδιο χρόνο, υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
44) Στην Πάτμο στις 30-12-1997 , και κατά κατάχρηση εμπιστοσύνης ιδιοποιήθηκε παράνομα το αναγραφόμενο στο .../... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτμου Καρδάση τίμημα, ύψους 4.000.000 δραχμών, που, με την ιδιότητα του εντολοδόχου εισέπραξε από τους αντισυμβαλλομένους της εντολέως του Ι. Μονής αγοραστές ... και ... για την σ' αυτούς, μεταβίβαση, ενός ακινήτου κυριότητας της, έκτασης 4.005 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση ... της νήσου Πάτμου. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την, κατά τον ίδιο χρόνο, υφισταμένη αντικειμενικά αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
45) Στην Πάτμο εντός Μαΐου 1997, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου αυτής, ιδιοποιήθηκε παράνομα 1.000.000 δραχμές από το τίμημα που, για λογαριασμό της εισέπραξε ως αντάλλαγμα για την προς τον ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της εκτάσεως 2010 τ.μ. στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του, μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
46) Στην Πάτμο στις 8-10-1996, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου αυτής ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσό των 1.500.000 δραχμών που εισέπραξε για λογαριασμό της ως αντάλλαγμα για την προς τον ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της εκτάσεως 2010 τ.μ. στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του, μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
47) Στην Πάτμο στις 13-9-1996, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου αυτής ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσό 6.000.000 δραχμών που εισέπραξε για λογαριασμό της ως αντάλλαγμα , για την προς τον ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της, εκτάσεως 2.009 τ.μ. στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του, μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
48) Στην Πάτμο στις 6-9-1996, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου αυτής ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσό 8.000.000 δραχμών, που εισέπραξε για λογαριασμό της ως αντάλλαγμα για την προς τον ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της , εκτάσεως 2.080 τ.μ. στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
49) Στην Πάτμο στις 23-11-1995, και κατά κατάχρηση της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης με την οποία τον περιέβαλλε η Ι. Μονή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου αυτής, ιδιοποιήθηκε παράνομα 1.000.000 δραχμές από το τίμημα που, για λογαριασμό της εισέπραξε ως αντάλλαγμα για την προς την ... πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της, εκτάσεως 3.348,16 τ.μ στη θέση ... της νήσου Πάτμου, την οποία η ως άνω εντολέας του, μέσω αυτού, άτυπα, συνήψε. Το ποσό αυτό, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά τον χρόνο της καταβολής του και την κατά το χρόνο αυτό υφισταμένη αντικειμενικώς αγοραστική του αξία, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 375 παρ.2 ΠΚ.
VII. Με βάση τα πιο πάνω περιστατικά, το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, προκειμένου να δικαστεί για το κακούργημα της υπεξαιρέσεως, κατ' εξακολούθηση (98, 375 παρ.1, 2 ΠΚ). . Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση και στοιχειοθετούν την αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο- αναιρεσείοντα πιο πάνω αξιόποινη πράξη και από τα οποία συνήγαγε την κρίση για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων των αξιόποινων αυτών πράξεων, τις αποδείξεις από τις οποίες πείστηκε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του στο ακροατήριο , καθώς και τις σκέψεις με τις οποίες υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στις πιο πάνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις τις οποίες ορθώς ερμήνευσε και εφήρμοσε και ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε με ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες ή με άλλο τρόπο.
VIII. Ο αναιρεσείων με τον πέμπτο λόγο αναιρέσεως προβάλλει τις αιτιάσεις ότι το Συμβούλιο Εφετών εσφαλμένα εφάρμοσε και ερμήνευσε την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 375 παρ. 2 ΠΚ διότι το προσβαλλόμενο βούλευμα τον παραπέμπει ενώπιον του ακροατηρίου με τις διατάξεις του άρθρου 375 παρ. 2 περί κακουργηματικής υπεξαιρέσεως, ενώ πρόκειται περί πλημμελημάτων (375 παρ. 1), καθόσον όλες οι πιο πάνω μερικότερες πράξεις έλαβαν χώρα πριν από τις 3-6-99 και έτσι λαμβάνεται υπόψη κάθε μία ξεχωριστά.
Συνεπώς, οι πράξεις αυτές, όπως υποστηρίζει, έχουν υποπέσει σε παραγραφή, αφού δεν έχει εφαρμογή ο μεταγενέστερος δυσμενέστερος ν. 2721/3-6-99., όπως επίσης δεν έχει εφαρμογή και το άρθρο 98 παρ. 2 ΠΚ, για τον χαρακτηρισμό της πράξεως της υπεξαίρεσης ως κακουργηματικής. Ειδικότερα ο αναιρεσείων ισχυρίζεται, ότι, για την πλήρωση της υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως της κακουργηματικής υπεξαιρέσεως, απαιτείται μεν η συνολική αξία τον υπεξαιρεθέντων να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων δραχμών ή 73.000 ευρώ ( άρ. 375 παρ. 2 εδ. β,του ΠΚ, όπως ισχύει μετά τον ν. 2721/1999 ) , πλην όμως για την εφαρμογή της επιβαρυντικής αυτής περιπτώσεως, για τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την εφαρμογή του νόμου 2721/1999, δεν αρκεί το άθροισμα, αλλά πρέπει μία τουλάχιστον από τις μερικότερες πράξεις να έχει αντικείμενο μεγαλύτερο από 25.000.000 δρχ. Επιπλέον, δε, επί υπεξαιρέσεως κατ' εξακολούθηση, για την κρίση περί της αξίας του πράγματος, αλλά και για τον ποινικό χαρακτήρα της πράξεως, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αντικειμένου όλων των επί μέρους υπεξαιρέσεων, αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις στο αποτέλεσμα αυτό, κατά το άρθρο 98 παρ. 2 Π.Κ. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 1.1 του Ν. 2721/1999), προϋποθέσεις οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση, για τον χαρακτηρισμο των πιο πάνω πράξεων, ως κακουργηματικών. Η επίκληση των διατάξεως αυτών από τον αναιρεσείοντα, προβάλλεται αλυσιτελώς, αφού το Συμβούλιο δεν παρέπεμψε τον κατηγορούμενο αναιρεσείοντα για την προβλεπόμενη από τη πιο πάνω διάταξη του άρ. 375 παρ.2β του ΠΚ κακουργηματική υπεξαίρεση (υπεξαίρεση αντικειμένου αξίας άνω των 25 εκατ. δραχμών), αλλά για την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ.2α του άρ. 375 ΠΚ, όπως ίσχυε πριν και μετά την αντικατάστασή του από το ν. 2408/96, δηλαδή ως εντολοδόχο-διαχειριστή και με κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης και κάθε μερικότερη πράξη ήταν, κατά την ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ο αναιρεσείων, εξάλλου, δεν παραπέμπεται για συνολικό όφελος, αλλά για κάθε μερικότερη πράξη και, επομένως, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής εδώ του άρθρου 98 παρ. 2 ΠΚ. Επομένως, ο σχετικός πέμπτος (τελευταίος) από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ.δ του ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, για εσφαλμένη εφαρμογής ή ερμηνείας των πιο πάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος. Κατά τα λοιπά, οι προβαλλόμενες από τον αναιρεσείοντα, στον ίδιο λόγο αναίρεσης, αιτιάσεις, ως προς την κρίση του Συμβουλίου ότι η κάθε επί μέρους πράξη αφορούσε υπεξαίρεση "ιδιαίτερη μεγάλης αξίας", ότι, όπως προκύπτει από την παράθεση όλων των μερικότερων πράξεων για τις οποίες κατηγορείται και των οποίων τα συμβόλαια υπέγραψαν διάφορα πρόσωπα, "την ευθύνη επί των εν λόγω συμβολαίων, άμα δε και της ολοκληρωτικής εξόφλησης των συμβολαίων την έφεραν οι εκάστοτε ηγούμενοι και οι ταμίες" και όχι αυτός, ο οποίος ήταν το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε επιφορτισθεί να "δείχνει τα κτήματα προς πώληση στους αγοραστές και να επιμελείται μαζί με τον Πολιτικό Μηχανικό για τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και ότι αδίκως ενέπλεξαν το όνομά του ως υπεύθυνου διαχειρίσεως, ενώ η αλήθεια είναι για το χρονικό διάστημα από το έτος 1986-1998 είχε διοριστεί από την Αδελφότητα ως εκτελών αποφάσεις αυτής κλπ, απαραδέκτως προβάλλονται, καθόσον με την επίφαση της εσφαλμένης εφαρμογής ή ερμηνείας των πιο πάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων πλήττεται απαραδέκτως η περί τα πράγματα εκτίμηση του Συμβουλίου Εφετών. Μετά από αυτά και την απόρριψη όλων των λόγων αναιρέσεως, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα ( 583 παρ.1 ΚΠ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει το αίτημα του Χ1, κατοίκου ..., για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου και
Απορρίπτει την 1/24-1-2008 αίτηση (έκθεση) αναιρέσεως του πιο πάνω αναιρεσείοντος Χ1 για αναίρεση του 118/2007 παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ ..

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή