Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 6 / 1998    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Δωροδοκία.
Περίληψη:
Στοιχεία παθητικής δωροδοκίας. Αποδοχή χρηματικού ποσού για μελλοντική ενέργεια. Στοιχεία παθητικής δωροδοκίας. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως .- πότε υπάρχει έλλειψη νομίμου βάσεως. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην δικαστική απόφαση. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παθητική δωροδοκία του αναιρεσείοντος – υπαστυνόμου, ο οποίος δέχθηκε χρηματικό ποσό προκειμένου να διαφοροποιήσει την προανακριτική του κατάθεση σχετικά με τις συνθήκες της επ' αυτοφώρω συλλήψεως κατηγορουμένου σε άλλη υπόθεση, ώστε ο τελευταίος να κριθεί με επιείκεια, διότι η μελλοντική ενέργεια χάριν της οποίας ο αναιρεσείων έλαβε το χρηματικό ποσό αντίκειται στα καθήκοντά του και συναρτάται προς την υπηρεσία του. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και την μειοψηφία, η προσβαλλόμενη απόφαση κρίνεται αναιρετέα, διότι η παθητική δωροδοκία δεν στοιχειοθετείται από ενέργειες ή παραλείψεις που γίνονται επ' ευκαιρία της υπηρεσίας του δράστη, αλλά εκτός του κύκλου της αρμοδιότητας ή των καθηκόντων του, υπαλληλικών ή υπηρεσιακών, ή που αντίκεινται εν γένει δεοντολογικώς στην υπαλληλική ιδιότητά του. Στην προκειμένη δε περίπτωση οι ενέργειες του κατηγορουμένου δεν στοιχειοθετούν παθητική δωροδοκία, καθώς η υποχρέωση προς μαρτυρία δεν απορρέει από τα υπηρεσιακά καθήκοντα του αστυνομικού υπαλλήλου που καλείται να βεβαιώσει ενόρκως την προανακριτική του κατάθεση, αλλ' αποτελεί εκπλήρωση του γενικού καθήκοντος μαρτυρίας που έχει κάθε πολίτης(Ολομ. ΑΠ 6/1998 Ποιν.Χρον. ΜΗ.879). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη: Στοιχεία παθητικής δωροδοκίας. Αποδοχή χρηματικού ποσού για μελλοντική ενέργεια. Στοιχεία παθητικής δωροδοκίας. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και πότε εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως .- πότε υπάρχει έλλειψη νομίμου βάσεως. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην δικαστική απόφαση. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παθητική δωροδοκία του αναιρεσείοντος – υπαστυνόμου, ο οποίος δέχθηκε χρηματικό ποσό προκειμένου να διαφοροποιήσει την προανακριτική του κατάθεση σχετικά με τις συνθήκες της επ' αυτοφώρω συλλήψεως κατηγορουμένου σε άλλη υπόθεση, ώστε ο τελευταίος να κριθεί με επιείκεια, διότι η μελλοντική ενέργεια χάριν της οποίας ο αναιρεσείων έλαβε το χρηματικό ποσό αντίκειται στα καθήκοντά του και συναρτάται προς την υπηρεσία του. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και την μειοψηφία, η προσβαλλόμενη απόφαση κρίνεται αναιρετέα, διότι η παθητική δωροδοκία δεν στοιχειοθετείται από ενέργειες ή παραλείψεις που γίνονται επ' ευκαιρία της υπηρεσίας του δράστη, αλλά εκτός του κύκλου της αρμοδιότητας ή των καθηκόντων του, υπαλληλικών ή υπηρεσιακών, ή που αντίκεινται εν γένει δεοντολογικώς στην υπαλληλική ιδιότητά του. Στην προκειμένη δε περίπτωση οι ενέργειες του κατηγορουμένου δεν στοιχειοθετούν παθητική δωροδοκία, καθώς η υποχρέωση προς μαρτυρία δεν απορρέει από τα υπηρεσιακά καθήκοντα του αστυνομικού υπαλλήλου που καλείται να βεβαιώσει ενόρκως την προανακριτική του κατάθεση, αλλ' αποτελεί εκπλήρωση του γενικού καθήκοντος μαρτυρίας που έχει κάθε πολίτης(Ολομ. ΑΠ 6/1998 Ποιν.Χρον. ΜΗ.879).

<< Επιστροφή