Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 586 / 1991    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Λαθρεμπορία, Χρυσού Εισαγωγή.
Περίληψη:
Αυτός που εισάγει χρυσό από το εξωτερικό οφείλει κατά την είσοδο του να προβεί σε σχετική δήλωση και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, γιατί αλλιώς διαπράττει το έγκλημα της λαθρεμπορίας. Από της καταργήσεως του ΝΔ 3517/1956 αυτός που εισάγει χρυσό από το εξωτερικό οφείλει κατά την είσοδο του να προβεί σε σχετική δήλωση και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, γιατί αλλιώς διαπράττει το έγκλημα της λαθρεμπορίας, για τη στοιχειοθέτηση του οποίου είναι αδιάφορο αν ο υπόχρεος υποβλήθηκε σε παρόμοιο φόρο στον τόπο προελεύσεως του χρυσού, την τυχόν καταβολή του οποίου δικαιούται να προβάλλει για να κριθεί αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση να εκπεσθεί από τον επιβαλλόμενο κατά την εισαγωγή φόρο. Αναιρείται υπέρ του νόμου η προσβαλλομένη αθωωτική απόφαση για λαθρεμπορία λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, διότι το Εφετείο δέχθηκε ότι η εισαγωγή χρυσού στην Ελλάδα είναι ελεύθερη, αρκεί να έχει πληρωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας στο εξωτερικό και ότι η κα-τηγορουμένη, η οποία κατά την είσοδο της στη χώρα, ούτε σε δήλωση του εισαγόμενου από αυτήν χρυσού, ούτε στην καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας προέβη, δεν είχε δόλο γιατί η εισαγωγή του χρυσού από την Ελβετία έγινε με τις νόμιμες διαδικασίες και με καταβολή του φόρου της χώρας αυτής (Ολομ ΑΠ. 586/1991 Ποιν.Χρον. ΜΑ. 1118). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Αυτός που εισάγει χρυσό από το εξωτερικό οφείλει κατά την είσοδο του
να προβεί σε σχετική δήλωση και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο
προστιθέμενης αξίας, γιατί αλλιώς διαπράττει το έγκλημα της
λαθρεμπορίας. Από της καταργήσεως του ΝΔ 3517/1956 αυτός που εισάγει
χρυσό από το εξωτερικό οφείλει κατά την είσοδο του να προβεί σε σχετική
δήλωση και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, γιατί
αλλιώς διαπράττει το έγκλημα της λαθρεμπορίας, για τη στοιχειοθέτηση του
οποίου είναι αδιάφορο αν ο υπόχρεος υποβλήθηκε σε παρόμοιο φόρο στον
τόπο προελεύσεως του χρυσού, την τυχόν καταβολή του οποίου δικαιούται να
προβάλλει για να κριθεί αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση να εκπεσθεί από τον
επιβαλλόμενο κατά την εισαγωγή φόρο. Αναιρείται υπέρ του νόμου η
προσβαλλομένη αθωωτική απόφαση για λαθρεμπορία λόγω εσφαλμένης
ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, διότι το Εφετείο
δέχθηκε ότι η εισαγωγή χρυσού στην Ελλάδα είναι ελεύθερη, αρκεί να έχει
πληρωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας στο εξωτερικό και ότι η κα-
τηγορουμένη, η οποία κατά την είσοδο της στη χώρα, ούτε σε δήλωση του
εισαγόμενου από αυτήν χρυσού, ούτε στην καταβολή του φόρου
προστιθέμενης αξίας προέβη, δεν είχε δόλο γιατί η εισαγωγή του χρυσού από
την Ελβετία έγινε με τις νόμιμες διαδικασίες και με καταβολή του φόρου της
χώρας αυτής (Ολομ ΑΠ. 586/1991 Ποιν.Χρον. ΜΑ. 1118).--------------------------------<< Επιστροφή