Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1778 / 1993    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Δωροδοκία.
Περίληψη:
Στοιχεία δωροληψίας. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας και πότε έλλειψη νόμιμης βάσης. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για δωροληψία του υπαλλήλου Δ.Ο.Υ, ο οποίος απαίτησε και έλαβε από το μηνυτή ποσό 500.000 δρχ. προκειμένου να συντάξει ευνοϊκή έκθεση για το ύψος του φόρου κληρονομιάς, που όφειλε να καταβάλει ο μηνυτής. Δεν δημιουργείται ασάφεια ή αντίφαση από τα εκτιθέμενα περί μη νομιμότητας της εντολής του προϊσταμένου του αναιρεσείοντος, ούτε από τον μη προσδιορισμό του πράγματι οφειλομένου φόρου κληρονομιάς (Ολομ. ΑΠ 1778/1993 Ποιν.Χρον. ΜΔ.167). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Στοιχεία δωροληψίας. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας και πότε έλλειψη
νόμιμης βάσης. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για δωροληψία του
υπαλλήλου Δ.Ο.Υ, ο οποίος απαίτησε και έλαβε από το μηνυτή ποσό 500.000
δρχ. προκειμένου να συντάξει ευνοϊκή έκθεση για το ύψος του φόρου
κληρονομιάς, που όφειλε να καταβάλει ο μηνυτής. Δεν δημιουργείται ασάφεια
ή αντίφαση από τα εκτιθέμενα περί μη νομιμότητας της εντολής του
προϊσταμένου του αναιρεσείοντος, ούτε από τον μη προσδιορισμό του
πράγματι οφειλομένου φόρου κληρονομιάς (Ολομ. ΑΠ 1778/1993
Ποιν.Χρον. ΜΔ. 167).--------------------------------<< Επιστροφή