Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 492 / 2007    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)


ΑΡΙΘΜΟΣ 492/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Πολύκαρπο Βούλγαρη, Αντιπρόεδρο, Δημήτριο Κιτρίδη και Βασίλειο Κουρκάκη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 10 Νοεμβρίου 2006, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, περί αναιρέσεως του υπ΄ αριθμ. 1122/2005 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Φεβρουαρίου 2006 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 500/2006.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτιος Μακρής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα με αριθμό 285/13.6.2006, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Φέρομεν ενώπιον του Δικαστηρίου υμών, συμφώνως με το άρθρον 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την νομοτύπως, εμπροθέσμως και συνεπώς παραδεκτώς, κατά τας διατάξεις των άρθρων 465 παρ. 1, 473 παρ. 1, 474, 482 παρ. 1 και 484 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ιδίου Κώδικος, ασκηθείσαν υπό του κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ...., οδός ...., υπ' αριθμ. 24/10-2-2006 αίτησιν αναιρέσεως κατά του υπ' αριθμ. 1122/2005 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και εκθέτομεν τα εξής:
Ι. Δια του πληττομένου βουλεύματος απερρίφθη κατ' ουσίαν η έφεσις του ανωτέρω κατηγορουμένου κατά του υπ' αριθμ. 4274/2004 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και επεκυρώθη το βούλευμα τούτο, που τον παρέπεμψεν εις το ακροατήριον δια να δικασθή δια βασανιστήρια κατά συρροήν (άρθρα 137 Α παρ. 1 στοιχ. α΄ και 2, 137Β παρ. 1 στοιχ. α και 138 Γ Π.Κ.). Κατά του βουλεύματος τούτου παραπονείται ήδη ο αναιρεσείων, προβάλλων τον υπό του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ΄ Κ.Π.Δ. λόγον της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας.

ΙΙ. Το αίτημα του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου περί αυτοπροσώπου εμφανίσεώς του ενώπιον του Συμβουλίου υμών προς παροχήν διασαφήσεων (άρθρα 309 παρ. 2 και 485 παρ. 3 και 4 Κ.Π.Δ.) πρέπει να απορριφθή ως ουσιαστικώς αβάσιμον, αφού αυτός δια της υπό κρίσιν αναιρέσεώς του, κατά του προσβληθέντος βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, εκθέτει με σαφήνειαν και πληρότητα τας απόψεις του επί του λόγου αναιρέσεως τον οποίον προβάλλει κατά του βουλεύματος αυτού (Α.Π. 859/2004 ΠοινΔικ 2004 σελ. 1057 κ.ά.).


ΙΙΙ. Διά του μοναδικού λόγου αναιρέσεως το προεβληθέν βούλευμα πλήττεται δι' έλλειψιν ειδικής αιτιολογίας. Το παραπεμπτικόν βούλευμα έχει την απαιτουμένην υπό των άρθρων 93 παρ. 3 Συντ. και 139 Κ.Π.Δ. ειδικήν και εμπεριστατωμένην αιτιολογίαν, η έλλειψις της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως κατά το άρθρον 484 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ιδίου Κώδικος, όταν αναφέρωνται εις αυτό με σαφήνειαν, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα προκύψαντα εκ της ανακρίσεως πραγματικά περιστατικά εις τα οποία εστηρίχθη η κρίσις του συμβουλίου δια την συνδρομήν των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, αι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και αι νομικαί σκέψεις, δια των οποίων το συμβούλιον υπήγαγε τα περιστατικά ταύτα εις την εφαρμοσθείσαν ουσιαστικήν ποινικήν διάταξιν και έκρινεν, ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τελέσεως του εγκλήματος υπό του παραπεμπομένου εις το ακροατήριον κατηγορουμένου (Α.Π. 2137/2004 Π Λογ 2004 σελ. 2624 κ.ά.). Εις την προκειμένην περίπτωσιν το Συμβούλιον Εφετών, που εξέδωσε το πληττόμενον βούλευμα, εδέχθη κατά την ανέλεγκτον περί πραγμάτων κρίσιν του, ότι από την εκτίμησιν των αναφερομένων αποδεικτικών στοιχείων, ήτοι μαρτυρικών καταθέσεων, εγγράφων της δικογραφίας και απολογίας του κατηγορουμένου προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
Στις 14/8/02 και περί ώρα 100 μμ. ο Ψ1 οδηγώντας το υπ' αριθμ. κυκλ. ....μοτοποδήλατο κινείτο επί της λεωφόρου.... στον .... Αττικής. Σε δύο άλλα μοτοποδήλατα επέβαιναν οι φίλοι του ... και .....
Στη θέση "....." το περιπολικό της Άμεσης Δράσης με κωδικό .... και με πλήρωμα τους ...και ....τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο. Ο Ψ1 δε συμμορφώθηκε και, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση. Επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και δεν φορούσε προστατευτικό κράνος οδηγήθηκε, μαζί και με τους δύο φίλους του στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, για εξακρίβωση της αστυνομικής του ταυτότητας.
Κατά το χρόνο εκείνο στο αστυνομικό τμήμα υπήρχε μεγάλος αριθμός προσαχθέντων. Ο αστυφύλακας .. άφησε τον μηνυτή στον προθάλαμο του Α/Τ, σε έναν καναπέ που βρισκόταν 4-5 μέτρα από την είσοδο του τμήματος και απομακρύνθηκε για να ασχοληθεί με τους άλλους δικυκλιστές. Δίπλα στον Ψ1 κάθονταν οι ....και .....
Ο αρχιφύλακας Χ1, ο οποίος υπηρετεί στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, την ημέρα εκείνη εκτελούσε υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας ως οδηγός υπηρεσιακού αυτοκινήτου (υπ' αριθμ. ...) και από την 0045 ώρα της 14/8/02 βρισκόταν στο Α/Τ Ασπροπύργου έχοντας προσαγάγει άτομο προς διακρίβωση της αστυνομικής του ταυτότητας. Ο ανωτέρω αρχιφύλακας ζήτησε από τις δύο κοπέλες που κάθονταν δίπλα στον Ψ1 να βγουν έξω για να καπνίσουν - πράγμα που έκαναν - και αφού του απηύθυνε τη φράση "ώστε δεν άκουσες το σήμα του περιπολικού έτσι;" ακούμπησε μια μικρή μαύρη συσκευή, λίγο μεγαλύτερη από κινητό τηλέφωνο, δύο φορές στο ύψος του δεξιού ώμου εσωτερικά και τρεις φορές στο πάνω εσωτερικό μέρος του δεξιού μηρού, προκαλώντας του πόνο και τράνταγμα - μούδιασμα, με αποτέλεσμα να πέσει στο δάπεδο και να αδυνατεί να σηκωθεί παρά τις προτροπές του κατηγορουμένου. Ο αστυφύλακας ..., ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού πύλης την ώρα εκείνη, καταθέτει στην από 17-8-02 προανακριτική του κατάθεση ότι, αφού υπέδειξε στις δύο κοπέλες πού θα καθίσουν για να καπνίσουν, άκουσε φωνές μέσα από το τμήμα και γυρίζοντας το κεφάλι του προς την είσοδο (του Τμήματος) είδε το νεαρό Ψ1 να πέφτει στα γόνατα, μπροστά ακριβώς από τον καναπέ που καθόταν και να προσπαθεί, μετά τις προτροπές του κατηγορούμενου, να σηκωθεί, αλλά να μην μπορεί.
Ο ίδιος τον βοήθησε να σηκωθεί και είδε τον κατηγορούμενο να κρατάει μια φορητή μαύρη συσκευή, που όμως δεν ήταν υπηρεσιακός ασύρματος και δεν έφερε τη χαρακτηριστική κεραία των ασυρμάτων αυτών. Τα ίδια επαναλαμβάνει στην από 17-11-03 ανακριτική του κατάθεση. Ακολούθως ο Ψ1 οδηγήθηκε στο δωμάτιο αναμονής των προσαγομένων, οπότε και ανέφερε στον ... ότι κακοποιήθηκε με ηλεκτροσόκ. Ο τελευταίος στην από 15-4-03 ένορκη κατάθεσή του στα πλαίσια της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενεργήθηκε αναφέρει ότι είδε τον Ψ1 να πέφτει κάτω από τον καναπέ και να φωνάζει. Μετά πάροδο λίγου χρόνου ο προσαχθείς αποχώρησε από το αστυνομικό κατάστημα - αφού υποβλήθηκε σε βάρος του από τον αστυφύλακα ... μήνυση γιατί στερείτο άδειας ικανότητας μοτοποδηλάτου - και επισκέφτηκε την οικία των φίλων του ... και ..., οι οποίοι είχαν φύγει πολύ νωρίτερα από το Α/Τ χωρίς καν να μπουν μέσα σε αυτό, και τους εξέθεσε τι είχε συμβεί. Όπως κατέθεσαν μάλιστα προανακριτικά τους έδειξε σημάδι που είχε στο δεξιό του ώμο.
Το πρωί της ίδιας ημέρας (14-8-02) ο μηνυτής κατήγγειλε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το ανωτέρω περιστατικό και με αφορμή την καταγγελία του αυτή διενεργήθηκε προανάκριση από το Α/Τ Ασπροπύργου, ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής διέταξε τη διενέργεια Άτυπης Έρευνας, η οποία ανατέθηκε στον Αστυνομικό Διευθυντή..... Ο τελευταίος διαπίστωσε από την μακροσκοπική εξέταση που έκανε στον καταγγέλλοντα την 2300 ώρα της ίδιας ημέρας ότι έφερε τέσσερα στίγματα εσωτερικά στον δεξιό ώμο χρώματος καφέ, και πρότεινε, ενόψει του ότι προέκυπταν στοιχεία σε βάρος του Αρχιφύλακα να μετατραπεί η άτυπη έρευνα σε Ε.Δ.Ε.
Την ίδια εξάλλου ημέρα (14-8-02) ο μηνυτής επισκέφτηκε τα εξωτερικά ιατρεία του Τζάνειου Νοσοκομείου αναφέροντας κάκωση με ηλεκτρικό ρεύμα, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τέσσερις μικρές κηλίδες στην δεξιά υποκλείδιο χώρα, μία κηλίδα δεξιού μαστού και πέντε κηλίδες δεξιάς βουβωνικής χώρας (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. ... Ιατρική Γνωμάτευση από το Τζάνειο Νοσοκομείο). Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ο καταγγέλλων στις 17-8-02 μεταξύ οχτώ αστυνομικών αναγνώρισε αμέσως τον κατηγορούμενο ως υπαίτιο των σε βάρος του τελεσθεισών πράξεων. Την ίδια ημέρα ο αρχιφύλακας παρέδωσε στο Α/Τ Ασπροπύργου έναν ιδιωτικό φορητό μαύρο ασύρματο, ισχυριζόμενος ότι αυτόν μόνο κρατούσε στα χέρια του όταν ζήτησε από τον Ψ1 εξηγήσεις για ποιο λόγο δε σταμάτησε για έλεγχο. Η συσκευή αυτή εστάλη για εξέταση στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με την υπόμνηση να εξεταστεί αν αυτή μπορεί να παράξει ηλεκτρική εκκένωση. Το αποτέλεσμα, βεβαίως, της εξέτασης ήταν αρνητικό (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. .... έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης). Ακολούθως, στις 19-8-02 εξετάστηκε από την ιατροδικαστή ..., η οποία διαπίστωσε ότι έφερε τρεις μικρές ανωμαλίες κυκλοτερούς σχήματος διαμέτρου 0,2 εκ. περίπου εκάστη εγκαυματοειδείς επιφάνειες κατά την ανωτέρω πρόσθια έξω επιφάνεια του δεξιού ημιθωρακίου πλησίον της συστοίχου μασχάλης και πέντε μικρές εκδορές κατά τη δεξιά μηροβουβωνική χώρα, στα σημεία δηλαδή που ο μηνυτής κατήγγειλε ότι υπέστη το ηλεκτροσόκ. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση (υπ' αριθμ. 1926/18-9-02) η διεργασία της επούλωσης δεν επέτρεπε να πιθανολογηθεί το αίτιο πρόκλησης των προαναφερθεισών σωματικών κακώσεων.
Στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης προσήλθε να καταθέσει, μετά από σχετική κλήση, και ο ...ς ο οποίος στις 14/8/02 και περί ώρα 0030 είχε προσαχθεί στο εν λόγω Αστυνομικό Τμήμα από τους αστυφύλακες ... και ...γιατί κατελήφθη στη θέση "..." Ασπροπύργου να οδηγεί δίκυκλο μοτοποδήλατο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας το οποίο κατά τους ισχυρισμούς του το είχε βρει εγκαταλειμμένο. Στην από 27-8-02 προανακριτική του κατάθεση - την οποία επιβεβαιώνει με την ένορκη διοικητική του εξέταση και την κατάθεσή του ενώπιον του Ανακριτή - αναφέρει ότι από την αίθουσα προσωρινής παραμονής προσαγομένων που βρισκόταν είδε τον Ψ1 τον οποίο γνώριζε φυσιογνωμικά, να κάθεται στον καναπέ του προθαλάμου του Τμήματος και τον άκουσε να βγάζει κραυγές πόνου. Πριν από λίγο, δε, είχε δει τον αρχιφύλακα Χ1 να κατευθύνεται προς το μέρος που καθόταν ο Ψ1. Ο ... τον αναγνώρισε γιατί πριν οδηγηθεί στην αίθουσα προσαγομένων, βρισκόταν σε ένα γραφείο στην πίσω πλευρά του αστυνομικού τμήματος με τον ανωτέρω αστυνομικό, ο οποίος τον ρωτούσε επίμονα ποιανού είναι το μοτοποδήλατο και προκειμένου να του αποσπάσει ομολογία ότι το είχε κλέψει του ακούμπησε μια μαύρη ορθογώνια συσκευή που κρατούσε δύο φορές, στο πάνω μέρος του στήθους κοντά στο δεξιό ώμο, μια φορά στην πλάτη του στο ύψος του δεξιού ώμου και ακολούθως στο αριστερό του πόδι πλησίον των γεννητικών οργάνων. Ο παθών ένιωσε να τον διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα και αισθάνθηκε έντονο πόνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο μηνυτές περιγράφουν με λεπτομέρειες τη συσκευή που φέρεται να κρατούσε ο κατηγορούμενος, οι περιγραφές τους δε ταιριάζουν απόλυτα. Ο .... στις 22-11-02 αναγνώρισε μεταξύ πέντε αστυνομικών τον κατηγορούμενο ως δράστη των σε βάρος του τελεσθεισών πράξεων, ενώ μετά από σχετική παραγγελία του Α/Τ Ασπροπύργου προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών εξετάσθηκε από την Ιατροδικαστή .... στις 28-8-02, η οποία διαπίστωσε ότι έφερε δύο προσφάτως επουλωθείσες μικρές εκδορές κατά την πρόσθια πτυχή της δεξιάς μασχάλης και δύο παρόμοιες κατά τα δεξιά μασχαλιαία χείρα, και κατέληξε ότι η εργασία επούλωσης δεν επέτρεπε να πιθανολογηθεί το αίτιο πρόκλησής τους. Πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί ότι ο ...δεν κατήγγειλε τον κατηγορούμενο για τις πράξεις που φέρεται ότι τέλεσε σε βάρος του και ότι ακόμα και στην προανακριτική του κατάθεση δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη. Μίλησε μόνο στη μητέρα του ... η οποία, όπως κατέθεσε προανακριτικά, φοβήθηκε και τον συμβούλεψε να μην πει τίποτα σε κανέναν. Η ίδια όμως διαπίστωσε την επόμενη μέρα ότι ο γιος της είχε πέντε ή έξι στρογγυλά σημάδια σαν κάψιμο στο δεξιό ώμο και παρόμοια σημάδια αλλά λιγότερα έντονα στον αριστερό (βλ. την από 2-10-02 ένορκη διοικητική κατάθεση της ...). Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο μηνυτής είχε αποφασίσει να μη δώσει συνέχεια στο περιστατικό αυτό, είναι λογικό ότι δε θα φρόντιζε να εξετασθεί άμεσα από γιατρό ώστε να διαπιστωθούν οι σωματικές βλάβες που είχε υποστεί και το αίτιο πρόκλησής τους. Ο κατηγορούμενος και εκκαλών αρνείται την εις βάρος του κατηγορία, πλήν όμως δεν αποκρούει με τρόπον πειστικόν τα εναντίον του υπάρχοντα στοιχεία. Ειδικότερα ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι έφερε πάντα μαζί του έναν ιδιωτικό φορητό ασύρματο όταν εκτελούσε υπηρεσία και όταν έβγαινε από το περιπολικό με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του με το κέντρο της Άμεσης Δράσης και τους λοιπούς συναδέλφους του. Δεν εξηγεί όμως για ποιο λόγο κρατούσε τη συσκευή αυτή όταν βρισκόταν εντός του Αστυνομικού Καταστήματος και επιτηρούσε τον Ψ1. Ομοίως δεν αναφέρεται καθόλου στο γεγονός ότι αναγνωρίστηκε και από τους δύο μηνυτές και στο ότι οι αντίστοιχες ιατροδικαστικές εκθέσεις κάνουν λόγο για σημάδια (και εγκαυματοειδείς επιφάνειες στον Ψ1) στα ίδια σημεία που οι μηνυτές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν το ηλεκτροσόκ. Ισχυρίζεται ότι ο Ψ1 προκάλεσε μόνος του τα σημάδια αυτά προκειμένου να τον ενοχοποιήσει. Σε ποιο χρονικό σημείο αλήθεια συνέβη αυτό; Οι φίλοι του Ψ1(... και ...) είδαν τα σημάδια αυτά μόλις ο μηνυτής τους επισκέφτηκε στο σπίτι τους, αμέσως μετά την απόλυσή του από το Αστυνομικό Τμήμα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας κατέληξε στην ίδια διαπίστωση και ο ..., όπως αναφέρει στο πόρισμα της Άτυπης Έρευνας που διενήργησε.
Και για ποιο λόγο δύο άγνωστα μεταξύ τους πρόσωπα χωρίς να έλθουν σε καμία επικοινωνία μεταξύ τους να θελήσουν να "ενοχοποιήσουν" τον ίδιο αστυνομικό; Αναφέρει, επιπλέον, ότι η φυσική κατάσταση του μηνυτή ...ήταν καλή και κανένας δεν διαπίστωσε κάτι ανησυχητικό. Δεν εξηγεί όμως γιατί ένα νεαρό άτομο είκοσι (20) χρονών δεν μπορεί να σηκωθεί από το πάτωμα όπου βρίσκεται πεσμένο στα γόνατα και χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου τρίτου, όπως κατέθεσε ο αστυφύλακας ..., ο οποίος και βοήθησε τον Ψ1 να σηκωθεί. Όσον αφορά στο επιχείρημα ότι ο μηνυτής δεν κατήγγειλε την κακοποίησή του την πρώτη στιγμή που του ήταν εφικτό ενώπιον του Αξιωματικού Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρετούντων στο Αστυνομικό Κατάστημα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο εγκαλών επεδίωκε, όπως ήταν φυσικό, την άμεση απόλυσή του η οποία ενδεχομένως κινδύνευε αν στο μεταξύ κατήγγειλε ότι υπέστη σωματικές βλάβες. Τέλος, θα ήταν τουλάχιστον αφελές να περίμενε κανείς να βρεθεί οτιδήποτε επιβαρυντικό στην οικία ή το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου, δεδομένου ότι οι σχετικές έρευνες διεξήχθησαν τρεις (3) μέρες μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ψ1 της κακοποίησής του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι, δε, γνωστό ότι κυκλοφορούν στο εμπόριο συσκευές που έχουν την ιδιότητα να εκκενώνουν ηλεκτρική ενέργεια, διοχετεύοντάς την απευθείας στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να προκαλούν φθορές στα ρούχα του ατόμου με τα οποία έρχονται σε επαφή. Όσο γνωστό είναι ότι ένας φορητός ασύρματος δεν είναι δυνατό να έχει αυτή την ιδιότητα.
Με αυτά που εδέχθη το Συμβούλιον Εφετών, διέλαβεν εις το πληττόμενον βούλευμα την απαιτουμένην ειδικήν και εμπεριστατωμένην αιτιολογίαν δια το προαναφερθέν έγκλημα, αφού εκθέτει εις το εν λόγω βούλευμά του, με σαφήνειαν, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκρισιν, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία τούτο συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τας σκέψεις με τας οποίας έκρινεν, ότι υπάρχουν αποχρώσαι ενδείξεις δια την παραπομπήν του ανωτέρω αναιρεσείοντος εις το ακροατήριον.
Συνεπώς πρέπει να απορριφθή ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας.
Κατ' ακολουθίαν αυτών πρέπει να απορριφθή η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως και να καταδικασθή ο αναιρεσείων εις τα δικαστικά έξοδα εκ 210 ευρώ. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑΠροτείνομεν: Ι. Να απορριφθή το από 10 Φεβρουαρίου 2006 αίτημα του αναιρεσείοντος Χ1 περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως ενώπιον του Συμβουλίου υμών.
ΙΙ. Να απορριφθή η υπ' αριθμ. 24/10-2-2006 αίτησις αναιρέσεως του ..κατοίκου....Αττικής, οδός ..., κατά του υπ' αριθμ. 1122/2005 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

ΙΙΙ. Να καταδικασθή ο αναιρεσείων εις τα δικαστικά έξοδα εκ 210 ευρώ.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006

Ο Αντεισαγγελεύς Αρείου Πάγου Ανδρέας Ι. Ζύγουρας
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Το αίτημα του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου, για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου τούτου, είναι μεν, κατ' άρθρο 485 παρ. 3 ΚΠοινΔ, νόμιμα, πλην όμως, πρέπει ως ουσιαστικά αβάσιμο ν' απορριφθεί, διότι αυτός επαρκώς υποστηρίζει εαυτόν με το δικόγραφο της αναίρεσης του, όπου εκθέτει με σαφήνεια και πληρότητα της απόψεις του επί της κατηγορίας κατ' αυτού, ώστε να μην απομένει στάδιο περαιτέρω διασαφήσεων.
ΙΙ. Ελλειψη της κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του παραπεμπτικού βουλεύματος, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 τοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ, υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση, σχετικά με την αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε το συμβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ως προς τα αποδεικτικά μέσα, για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας αρκεί να αναφέρονται αυτά γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα χωριστά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το συμβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνο μερικά απ' αυτά κατ' επιλογή όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠοινΔ (Ολ. Α.Π. 1/2005. Εξάλλου, η επιβαλλόμενη από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται εξολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, στην οποία εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση ή προανάκριση πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση, με το προσβαλλόμενο με αριθμ. 1122/2005 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών απορρίφθηκε η ασκηθείσα από τον αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο έφεση κατά του πρωτοδίκου με αριθμ. 4274/2004 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (Μ.Ο.Δ.) της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που θα ορισθεί αρμοδίως από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκειμένου να δικασθεί για βασανιστήρια κρατουμένου κατά συρροή. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμά του εισαγγελική πρόταση και με μνεία κατ' είδος όλων των αποδεικτικών μέσων, τα οποία έλαβε υπόψη του, δέχθηκε, ότι αποδείχθηκαν, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του. Τα ακόλουθα θα περιστατικά: Στις 14-8-2002 και περί ώρα 1°° μ.μ. ο Ψ1 οδηγώντας το υπ' αριθμ. κυκλ. ... μοτοποδήλατο κινείτο επί της λεωφόρου.... στον .... - Αττικής. Σε δύο άλλα μοτοποδήλατα επέβαιναν οι φίλοι του ... και .... Στη θέση "..." το περιπολικό της Αμεσης δράσης με κωδικό...και με πλήρωμα τους ...και .....τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο. Ο Ψ1 δε συμμορφώθηκε και, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε σε κοντινή απόσταση. Επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και δεν φορούσε προστατευτικό κράνος οδηγήθηκε, μαζί και με τους δύο φίλους του στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Κατά το χρόνο εκείνο στο Αστυνομικό Τμήμα υπήρχε μεγάλος αριθμός προσαχθέντων. Ο αστυφύλακας.... άφησε τον μηνυτή στον προθάλαμο του Α/Τα, σε ένα καναπέ που βρισκόταν 4-5 μέτρα από την είσοδο του τμήματος και απομακρύνθηκε για να ασχοληθεί με τους άλλους δικυκλιστές. Δίπλα στον Ψ1 κάθονταν οι ..και ...... Ο αρχιφύλακας Χ1 ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Αττικής, την ημέρα εκείνη εκτελούσε υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας ως οδηγός υπηρεσιακού αυτοκινήτου (υπ' αριθμ. ...) και από την 0045 ώρα της 14/8/02 βρισκόταν στο Α/Τ Ασπροπύργου έχοντας προσαγάγει άτομο προς διακρίβωση της αστυνομικής του ταυτότητας. Ο ανωτέρω αρχιφύλακας ζήτησε από τις δύο κοπέλες που κάθονταν δίπλα στον Ψ1 να βγουν έξω για να καπνίσουν - πράγμα που έκαναν - και αφού του απηύθυνε τη φράση "ώστε δεν άκουσες το σήμα του περιπολικού έτσι;" ακούμπησε μια μικρή μαύρη συσκευή, λίγο μεγαλύτερη από κινητό τηλέφωνο, δύο φορές στο ύψος του δεξιού ώμου εσωτερικά και τρεις φορές στο πάνω εσωτερικό μέρος του δεξιού μηρού, προκαλώντας του πόνο και τράνταγμα - μούδιασμα, με αποτέλεσμα να πέσει στο δάπεδο και να αδυνατεί να σηκωθεί παρά τις προτροπές του κατηγορουμένου. Ο αστυφύλακας ..., ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού πύλης την ώρα εκείνη, καταθέτει στην από 17-8-02 προανακριτική του κατάθεση ότι, αφού υπέδειξε στις δύο κοπέλες πού θα καθίσουν για να καπνίσουν, άκουσε φωνές μέσα από το τμήμα και γυρίζοντας το κεφάλι του προς την είσοδο (του Τμήματος) είδε το νεαρό Ψ1 να πέφτει στα γόνατα, μπροστά ακριβώς από τον καναπέ που καθόταν και να προσπαθεί, μετά τις προτροπές του κατηγορούμενου, να σηκωθεί, αλλά να μην μπορεί.
Ο ίδιος τον βοήθησε να σηκωθεί και είδε τον κατηγορούμενο να κρατάει μια φορητή μαύρη συσκευή, που όμως δεν ήταν υπηρεσιακός ασύρματος και δεν έφερε τη χαρακτηριστική κεραία των ασυρμάτων αυτών. Τα ίδια επαναλαμβάνει στην από 17-11-03 ανακριτική του κατάθεση. Ακολούθως ο Ψ1 οδηγήθηκε στο δωμάτιο αναμονής των προσαγομένων, οπότε και ανέφερε στον ....ότι κακοποιήθηκε με ηλεκτροσόκ. Ο τελευταίος στην από 15-4-03 ένορκη κατάθεσή του στα πλαίσια της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενεργήθηκε αναφέρει ότι είδε τον Ψ1 να πέφτει κάτω από τον καναπέ και να φωνάζει. Μετά πάροδο λίγου χρόνου ο προσαχθείς αποχώρησε από το αστυνομικό κατάστημα - αφού υποβλήθηκε σε βάρος του από τον αστυφύλακα ...μήνυση γιατί στερείτο άδειας ικανότητας μοτοποδηλάτου - και επισκέφτηκε την οικία των φίλων του ...και ...., οι οποίοι είχαν φύγει πολύ νωρίτερα από το Α/Τ χωρίς καν να μπουν μέσα σε αυτό, και τους εξέθεσε τι είχε συμβεί. Όπως κατέθεσαν μάλιστα προανακριτικά τους έδειξε σημάδι που είχε στο δεξιό του ώμο.
Το πρωί της ίδιας ημέρας (14-8-02) ο μηνυτής κατήγγειλε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το ανωτέρω περιστατικό και με αφορμή την καταγγελία του αυτή διενεργήθηκε προανάκριση από το Α/Τ Ασπροπύργου, ενώ η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής διέταξε τη διενέργεια Άτυπης Έρευνας, η οποία ανατέθηκε στον Αστυνομικό Διευθυντή ... Ο τελευταίος διαπίστωσε από την μακροσκοπική εξέταση που έκανε στον καταγγέλλοντα την 2300 ώρα της ίδιας ημέρας ότι έφερε τέσσερα στίγματα εσωτερικά στον δεξιό ώμο χρώματος καφέ, και πρότεινε, ενόψει του ότι προέκυπταν στοιχεία σε βάρος του Αρχιφύλακα να μετατραπεί η άτυπη έρευνα σε Ε.Δ.Ε.
Την ίδια εξάλλου ημέρα (14-8-02) ο μηνυτής επισκέφτηκε τα εξωτερικά ιατρεία του Τζάνειου Νοσοκομείου αναφέροντας κάκωση με ηλεκτρικό ρεύμα, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τέσσερις μικρές κηλίδες στην δεξιά υποκλείδιο χώρα, μία κηλίδα δεξιού μαστού και πέντε κηλίδες δεξιάς βουβωνικής χώρας (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. ....Ιατρική Γνωμάτευση από το Τζάνειο Νοσοκομείο). Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ο καταγγέλλων στις 17-8-02 μεταξύ οχτώ αστυνομικών αναγνώρισε αμέσως τον κατηγορούμενο ως υπαίτιο των σε βάρος του τελεσθεισών πράξεων. Την ίδια ημέρα ο αρχιφύλακας παρέδωσε στο Α/Τ Ασπροπύργου έναν ιδιωτικό φορητό μαύρο ασύρματο, ισχυριζόμενος ότι αυτόν μόνο κρατούσε στα χέρια του όταν ζήτησε από τον Ψ1 εξηγήσεις για ποιο λόγο δε σταμάτησε για έλεγχο. Η συσκευή αυτή εστάλη για εξέταση στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με την υπόμνηση να εξεταστεί αν αυτή μπορεί να παράξει ηλεκτρική εκκένωση. Το αποτέλεσμα, βεβαίως, της εξέτασης ήταν αρνητικό (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης). Ακολούθως, στις 19-8-02 εξετάστηκε από την ιατροδικαστή ...., η οποία διαπίστωσε ότι έφερε τρεις μικρές ανωμαλίες κυκλοτερούς σχήματος διαμέτρου 0,2 εκ. περίπου εκάστη εγκαυματοειδείς επιφάνειες κατά την ανωτέρω πρόσθια έξω επιφάνεια του δεξιού ημιθωρακίου πλησίον της συστοίχου μασχάλης και πέντε μικρές εκδορές κατά τη δεξιά μηροβουβωνική χώρα, στα σημεία δηλαδή που ο μηνυτής κατήγγειλε ότι υπέστη το ηλεκτροσόκ. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση (υπ' αριθμ.....) η διεργασία της επούλωσης δεν επέτρεπε να πιθανολογηθεί το αίτιο πρόκλησης των προαναφερθεισών σωματικών κακώσεων.
Στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης προσήλθε να καταθέσει, μετά από σχετική κλήση, και ο ...ο οποίος στις 14/8/02 και περί ώρα 0030 είχε προσαχθεί στο εν λόγω Αστυνομικό Τμήμα από τους αστυφύλακες ... και ..., γιατί κατελήφθη στη θέση "..." Ασπροπύργου να οδηγεί δίκυκλο μοτοποδήλατο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας το οποίο κατά τους ισχυρισμούς του το είχε βρει εγκαταλειμμένο. Στην από 27-8-02 προανακριτική του κατάθεση - την οποία επιβεβαιώνει με την ένορκη διοικητική του εξέταση και την κατάθεσή του ενώπιον του Ανακριτή - αναφέρει ότι από την αίθουσα προσωρινής παραμονής προσαγομένων που βρισκόταν είδε τον Ψ1 τον οποίο γνώριζε φυσιογνωμικά, να κάθεται στον καναπέ του προθαλάμου του Τμήματος και τον άκουσε να βγάζει κραυγές πόνου. Πριν από λίγο, δε, είχε δει τον αρχιφύλακα Χ1 να κατευθύνεται προς το μέρος που καθόταν ο Ψ1. Ο ....τον αναγνώρισε γιατί πριν οδηγηθεί στην αίθουσα προσαγομένων, βρισκόταν σε ένα γραφείο στην πίσω πλευρά του αστυνομικού τμήματος με τον ανωτέρω αστυνομικό, ο οποίος τον ρωτούσε επίμονα ποιανού είναι το μοτοποδήλατο και προκειμένου να του αποσπάσει ομολογία ότι το είχε κλέψει του ακούμπησε μια μαύρη ορθογώνια συσκευή που κρατούσε δύο φορές, στο πάνω μέρος του στήθους κοντά στο δεξιό ώμο, μια φορά στην πλάτη του στο ύψος του δεξιού ώμου και ακολούθως στο αριστερό του πόδι πλησίον των γεννητικών οργάνων. Ο παθών ένιωσε να τον διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα και αισθάνθηκε έντονο πόνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο μηνυτές περιγράφουν με λεπτομέρειες τη συσκευή που φέρεται να κρατούσε ο κατηγορούμενος, οι περιγραφές τους δε ταιριάζουν απόλυτα. Ο ... στις 22-11-02 αναγνώρισε μεταξύ πέντε αστυνομικών τον κατηγορούμενο ως δράστη των σε βάρος του τελεσθεισών πράξεων, ενώ μετά από σχετική παραγγελία του Α/Τ Ασπροπύργου προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών εξετάσθηκε από την Ιατροδικαστή ...στις 28-8-02, η οποία διαπίστωσε ότι έφερε δύο προσφάτως επουλωθείσες μικρές εκδορές κατά την πρόσθια πτυχή της δεξιάς μασχάλης και δύο παρόμοιες κατά τα δεξιά μασχαλιαία χείρα, και κατέληξε ότι η εργασία επούλωσης δεν επέτρεπε να πιθανολογηθεί το αίτιο πρόκλησής τους. Πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί ότι ο ....δεν κατήγγειλε τον κατηγορούμενο για τις πράξεις που φέρεται ότι τέλεσε σε βάρος του και ότι ακόμα και στην προανακριτική του κατάθεση δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη. Μίλησε μόνο στη μητέρα του ....η οποία, όπως κατέθεσε προανακριτικά, φοβήθηκε και τον συμβούλεψε να μην πει τίποτα σε κανέναν. Η ίδια όμως διαπίστωσε την επόμενη μέρα ότι ο γιος της είχε πέντε ή έξι στρογγυλά σημάδια σαν κάψιμο στο δεξιό ώμο και παρόμοια σημάδια αλλά λιγότερα έντονα στον αριστερό (βλ. την από 2-10-02 ένορκη διοικητική κατάθεση της ....). Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο μηνυτής είχε αποφασίσει να μη δώσει συνέχεια στο περιστατικό αυτό, είναι λογικό ότι δε θα φρόντιζε να εξετασθεί άμεσα από γιατρό ώστε να διαπιστωθούν οι σωματικές βλάβες που είχε υποστεί και το αίτιο πρόκλησής τους. Ο κατηγορούμενος και εκκαλών αρνείται την εις βάρος του κατηγορία, πλήν όμως δεν αποκρούει με τρόπον πειστικόν τα εναντίον του υπάρχοντα στοιχεία. Ειδικότερα ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι έφερε πάντα μαζί του έναν ιδιωτικό φορητό ασύρματο όταν εκτελούσε υπηρεσία και όταν έβγαινε από το περιπολικό με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του με το κέντρο της Άμεσης Δράσης και τους λοιπούς συναδέλφους του. Δεν εξηγεί όμως για ποιο λόγο κρατούσε τη συσκευή αυτή όταν βρισκόταν εντός του Αστυνομικού Καταστήματος και επιτηρούσε τον Ψ1. Ομοίως δεν αναφέρεται καθόλου στο γεγονός ότι αναγνωρίστηκε και από τους δύο μηνυτές και στο ότι οι αντίστοιχες ιατροδικαστικές εκθέσεις κάνουν λόγο για σημάδια (και εγκαυματοειδείς επιφάνειες στον Ψ1) στα ίδια σημεία που οι μηνυτές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν το ηλεκτροσόκ. Ισχυρίζεται ότι ο Ψ1 προκάλεσε μόνος του τα σημάδια αυτά προκειμένου να τον ενοχοποιήσει. Σε ποιο χρονικό σημείο αλήθεια συνέβη αυτό; Οι φίλοι του Ψ1 (....και ...ν) είδαν τα σημάδια αυτά μόλις ο μηνυτής τους επισκέφτηκε στο σπίτι τους, αμέσως μετά την απόλυσή του από το Αστυνομικό Τμήμα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας κατέληξε στην ίδια διαπίστωση και ο ...., όπως αναφέρει στο πόρισμα της Άτυπης Έρευνας που διενήργησε.
Και για ποιο λόγο δύο άγνωστα μεταξύ τους πρόσωπα χωρίς να έλθουν σε καμία επικοινωνία μεταξύ τους να θελήσουν να "ενοχοποιήσουν" τον ίδιο αστυνομικό; Αναφέρει, επιπλέον, ότι η φυσική κατάσταση του μηνυτή Ψ1 ήταν καλή και κανένας δεν διαπίστωσε κάτι ανησυχητικό. Δεν εξηγεί όμως γιατί ένα νεαρό άτομο είκοσι (20) χρονών δεν μπορεί να σηκωθεί από το πάτωμα όπου βρίσκεται πεσμένο στα γόνατα και χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου τρίτου, όπως κατέθεσε ο αστυφύλακας ... ο οποίος και βοήθησε τον Ψ1 να σηκωθεί. Όσον αφορά στο επιχείρημα ότι ο μηνυτής δεν κατήγγειλε την κακοποίησή του την πρώτη στιγμή που του ήταν εφικτό ενώπιον του Αξιωματικού Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρετούντων στο Αστυνομικό Κατάστημα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο εγκαλών επεδίωκε, όπως ήταν φυσικό, την άμεση απόλυσή του η οποία ενδεχομένως κινδύνευε αν στο μεταξύ κατήγγειλε ότι υπέστη σωματικές βλάβες. Τέλος, θα ήταν τουλάχιστον αφελές να περίμενε κανείς να βρεθεί οτιδήποτε επιβαρυντικό στην οικία ή το αυτοκίνητο του κατηγορούμενου, δεδομένου ότι οι σχετικές έρευνες διεξήχθησαν τρεις (3) μέρες μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ψ1της κακοποίησής του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Είναι, δε, γνωστό ότι κυκλοφορούν στο εμπόριο συσκευές που έχουν την ιδιότητα να εκκενώνουν ηλεκτρική ενέργεια, διοχετεύοντάς την απευθείας στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να προκαλούν φθορές στα ρούχα του ατόμου με τα οποία έρχονται σε επαφή. Όσο γνωστό είναι ότι ένας φορητός ασύρματος δεν είναι δυνατό να έχει αυτή την ιδιότητα.
Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιον Εφετών, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την απαιτουμένην από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού στο βούλευμα εκτίθενται με πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος των βασανιστηρίων κρατουμένου κατά συρροή, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, τους νομικούς συλλογισμούς, με βάση τους οποίους υπήγαγε αυτά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 137 Α παρ. 1 στοιχ. α' και 2 και 137 Β παρ. 1 στοιχ. α' του Π.Κ. καθώς και τις σκέψεις, στις οποίες θεμελίωσε την κρίση του περί υπάρξεως σοβαρών ενδείξεων ενοχής για την παραπομπή του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου στο ακροατήριο για την ανωτέρω πράξη. Επομένως ο από το άρθρο 484 πα. 1 στοιχ. δ' του ΚΠοινΔ αντίθετος λόγος αναιρέσεως, καθόσον αναφέρεται στα ανωτέρω στοιχεία του προσβαλλομένου βουλεύματος, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Κατ' ακολουθίαν τούτων αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος αναιρέσεως η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί εξολοκλήρου και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 10 Φεβρουαρίου 2006 αίτηση του Χ1, για αναίρεση του υπ' αριθμ. 1122/2005 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Απορρίπτει το αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου τούτου για παροχή διευκρινίσεων. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα την 1η Μαρτίου 2007. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2007.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή