Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 120 / 2012    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Βούλευμα παραπεμπτικό, Απόπειρα, Ληστεία, Οπλοφορία, Οπλοχρησία.
Περίληψη:
Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή – ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού και κατά συρροή – Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή – παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση – παράνομη οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση – άσκοποι πυροβολισμοί κατ’ εξακολούθηση – απόρριψη εφέσεως κατά πρωτόδικου βουλεύματος, με το οποίο παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (κακ/των) Αθηνών, για να δικαστεί για τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις – ορθά ερμήνευσε και ορθά εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις για τις άνω αξιόποινες πράξεις και περιέχεται στο προσβαλλόμενο βούλευμα η απαιτούμενη και ειδική κατά το Σύνταγμα και τους νόμους, εμπεριστατωμένη αιτιολογία – εφόσον ο κατηγορούμενος με τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, επαρκώς έχει ήδη αναπτύξει τους ισχυρισμούς του, τους υπερασπιστικούς, δεν απαιτείτο η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο Συμβούλιο Εφετών, προς παροχή διευκρινήσεων για τις παραπάνω κατηγορίες, όπως σωστά με το άνω βούλευμα απάντησε το Συμβούλιο. Απορρίπτει όλους τους λόγους της αιτήσεως κατά του προσβαλλόμενου βουλεύματος.
Αριθμός 120/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση και Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Οκτωβρίου 2011, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Α. Τ. του Σ., κατοίκου ..., περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ.2631/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Δεκεμβρίου 2010 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 87/2011. Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα, με αριθμό 179/10-8-2011, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω κατ' άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ. την υπ' αριθμ. 162/27-12-2010 αίτηση αναιρέσεως του Α. Τ. του Σ. και Μ., 45 ετών, κατοίκου ..., την οποία ασκεί μέσω του πληρεξουσίου του Δικηγόρου Αθηνών Βασιλείου Διονυσίου Μπέτση, κατοίκου ομοίως Αθηνών, οδός Χατζηγιάννη Μέξη αριθμ. 4, δυνάμει της από 27-12-2010 εξουσιοδοτήσεως, την οποία στρέφει κατά του υπ' αριθμ. 2631/14-12-2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα: Με το προσβαλλόμενο βούλευμα απορρίφθηκε κατ' ουσία η υπ' αριθμ. 243/5-7-2010 έφεση του εν λόγω αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του υπ' αριθμ. 1809/18-6-2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που θα οριστεί αρμοδίως από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκειμένου να δικαστεί για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, β) ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού και κατά συρροή, γ) επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, δ) παράνομη οπλοφορία κατ' εξακολούθηση, ε) παράνομη οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση, και, στ) άσκοποι πυροβολισμοί κατ' εξακολούθηση (άρθρα 26 παρ. 1, 27, 42, 45, 94, 98, 299 παρ. 1, 309-308, 380 παρ. 1 Π.Κ., και άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο α', 10 παρ. 1, 13α, 12 παρ. 1α και 2α, 14 του Ν.2168/1993). Η προκειμένη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα από πρόσωπο που δικαιούται προς τούτο και κατά βουλεύματος που υπόκειται σε αναίρεση σύμφωνα με τα άρθρα 473 παρ. 1, 474 και 482 παρ. 1 Κ.Π.Δ., όπως το τελευταίο ίσχυε πριν από την κατάργησή του με το άρθρο 34 του Ν. 3904/23-12-2010, με σχετική δήλωση προς την Γραμματέα του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Αθηνών Κωστούλα Θεοδωροπούλου συνεπεία της οποίας καταρτίσθηκε η προαναφερόμενη έκθεση. Το δε προσβαλλόμενο βούλευμα επιδόθηκε στον κατηγορούμενο (αναιρεσείοντα) στις 15-12-2010 στη Δικαστική Φυλακή ... όπου εκρατείτο με το υπ' αριθμ. 25/18-6-2009 ένταλμα προσωρινής κρατήσεως της 23ης Τακτικής Ανακρίτριας του Πλημμελειοδικείου Αθηνών, του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε και παρατάθηκε συγχρόνως η επιβληθείσα προσωρινή κράτηση αρχικά με το υπ' αριθμ. 12/2010 παρεμπίπτον βούλευμα και εν συνεχεία με το υπ' αριθμ. 1809/2010 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και συγκεκριμένα μέχρι την 24-12-2010 και ως εκ τούτου είναι τυπικά δεκτή. Με την κρινομένη αίτηση ο αναιρεσείων προβάλλει ως λόγους αναιρέσεως: α) την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη εφαρμογή και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, γ) ακυρότητα ανακριτικών πράξεων - παράνομη παράταση προσωρινής κρατήσεως, δ) ακυρότητα των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, και, ε) υπέρβαση εξουσίας (άρθρο 484 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β) (δ), και, (στ) Κ.Π.Δ.). Έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στα παραπεμπτικό βούλευμα, που απαιτείται κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο 139 Κ.Π.Δ., υπάρχει όταν δεν εκτίθενται σε αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την πράξη ή τις πράξεις που αποδίδονται στον κατηγορούμενο, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε το Συμβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, για τις οποίες (πράξεις) ασκήθηκε ποινική δίωξη. Εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το Συμβούλιο δεν υπαγάγει ορθά στον εφαρμοσθέντα ποινικό κανόνα τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν από τις αποδείξεις, καθώς και όταν η σχετική διάταξη παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν έχουν εμφιλοχωρήσει στο βούλευμα κατά την έκθεση και ανάπτυξη των περιστατικών ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος περί της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε το βούλευμα δεν έχει νόμιμη βάση (Α.Π. 252/2004 και 2200/2002 Π.Χρ. ΝΓ/762). Περαιτέρω όσον αφορά τον λόγο περί ελλείψεως αιτιολογίας σχετικά με την εκτίμηση των αποδείξεων, ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος, διότι η εκτίμηση των εγγράφων και κάθε αποδεικτικού στοιχείου εν γένει απόκειται στην αναιρετικά ανέλεγκτη επί της ουσίας κυριαρχική κρίση του δικαστικού συμβουλίου ή του δικαστηρίου (Α.Π. 1457/2000 και 591/2001 Ποιν. Χρ. ΝΑ/537 και ΝΒ/131). Υπέρβαση εξουσίας υπάρχει όταν το Δικαστήριο ή το Συμβούλιο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος (θετική υπέρβαση), ή όταν το Δικαστήριο ή το Συμβούλιο παρέλειψε να αποφασίσει για ζήτημα που υπήγετο στη δικαιοδοσία του (αρνητική υπέρβαση) (Α.Π. 1164/2006 Π.Χρ. ΝΖ σελ. 36).
Εν προκειμένω το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών στο προσβαλλόμενο βούλευμα υιοθετεί εξολοκλήρου την ειδικά αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη εισαγγελική πρόταση, η οποία μνημονεύει όλα κατ' είδος τα αποδεικτικά μέσα που ελήφθησαν υπόψη, δέχθηκε ότι προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 15-6-2009 και περί ώρα 12.15' οι αστυνομικοί της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής Κ. Τ. και Θ. Τ. μετέβησαν στην οδό ... στην Αθήνα, προκειμένου να μεταφέρουν στο Α.Τ. Πατησίων τη Μ. Κ., καθόσον αυτή αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Λίγα λεπτά αργότερα και ενώ οι αστυνομικοί με τη Μ. Κ. κινούνταν με το υπ' αριθμ. ΕΑ ... περιπολικό στην οδό Ολύνθου, έχοντας σε λειτουργία το φωτεινό φάρο του περιπολικού, ένα τρόλεϊ, που κινούταν επί της οδού Χαλκίδος, τους παραχώρησε προτεραιότητα, προκειμένου να στρίψουν αριστερά επί της οδού αυτής. Τότε, μία μοτοσικλέτα, μάρκας YAMAHA και χρώματος μπλε, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, που κινούταν στην ίδια κατεύθυνση με το τρόλεϊ και στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, προσπέρασε το τρόλεϊ, εισερχόμενη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το περιπολικό, το οποίο είχε ήδη εισέλθει στην οδό Χαλκίδος. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να ανατραπεί η μοτοσικλέτα και οι επιβαίνοντες σε αυτή να πέσουν στο οδόστρωμα. Οι αστυνομικοί βγήκαν από το περιπολικό για να διαπιστώσουν αν τα δύο άτομα είχαν χτυπήσει και να παράσχουν την απαιτούμενη βοήθεια, δοθέντος ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας έφερε κηλίδες αίματος στη λευκή κοντομάνικη μπλούζα, που φορούσε. Μόλις τα προαναφερόμενα άτομα αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς να εξέρχονται από το περιπολικό, εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα και άρχισαν να τρέχουν πεζοί προς την οδό Ολύνθου. Οι αστυνομικοί θεώρησαν εύλογα ότι τα άτομα αυτά ήταν ύποπτα λόγω της συμπεριφοράς τους και κινήθηκαν πεζοί προς το μέρος τους, φωνάζοντας "ακίνητοι". Τα δύο άτομα δεν υπάκουσαν και άρχισαν να τρέχουν, προκειμένου να ξεφύγουν. Κατά την καταδίωξή τους από τους αστυνομικούς και ενώ οι ύποπτοι βρίσκονταν σε απόσταση δέκα μέτρων περίπου από τους αστυνομικούς, ο οδηγός της μοτοσικλέτας με τη λευκή ματωμένη μπλούζα, έβγαλε το κράνος του, το πέταξε μακριά και, αφού σταμάτησε, γύρισε το σώμα του σε πλάγια θέση, πρότεινε με το δεξί χέρι όπλο, που έφερε, σημάδεψε τους αστυνομικούς, έχοντας το χέρι του σε ευθεία γραμμή και πυροβόλησε μία φορά προς το μέρος των αστυνομικών, ενώ ο άλλος ύποπτος συνέχισε να απομακρύνεται τρέχοντας. Οι αστυνομικοί δεν ανταπέδωσαν τα πυρά, διότι στο χώρο υπήρχαν ανυποψίαστοι πολίτες, συνέχισαν όμως να ακολουθούν τους δράστες, λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας και καλώντας ταυτόχρονα το κέντρο, για να σταλούν ενισχύσεις. Στο τέρμα της οδού Ολύνθου, τα δύο άτομα χωρίστηκαν και αυτός, που πυροβολούσε, έστριψε αριστερά προς το ρέμα του ποταμού Κηφισού, ενώ το άλλο άτομο κατευθύνθηκε προς την οδό Ανθέων. Οι αστυνομικοί συνέχισαν να καταδιώκουν τον οδηγό της μοτοσικλέτας, που τους πυροβόλησε, ο οποίος πλέον κινούταν επί της οδού Πανδίωνος, φωνάζοντάς του να παραδοθεί και να πετάξει το όπλο. Το άτομο εισήλθε σε μία αλάνα, στην οποία υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα, οπότε γύρισε και πάλι προς το μέρος των αστυνομικών και τους πυροβόλησε μία φορά, ενώ οι αστυνομικοί, προ του κινδύνου της σωματικής τους ακεραιότητας, καλύφθηκαν πίσω από τα σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν την οπτική επαφή τους με το δράστη. Στη συνέχεια, ο δράστης πέρασε απέναντι το ρέμα του Κηφισού προς την πλευρά της Λεωφ. Δεκελείας, όπου έσπρωξε τον Κ. Κ., ο οποίος διερχόταν από το σημείο αυτό με την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... μοτοσικλέτα του, με σκοπό να του την αφαιρέσει για να διαφύγει. Ο Κ. όμως, κατάφερε να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να συνεχίσει να τρέχει πεζός επί της Λεωφ. Δεκελείας. Στο μεταξύ, στο σημείο προσέτρεξαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Α. Κ. και Γ. Α., οι οποίοι καταδίωξαν το δράστη και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν σε μικρή απόσταση από τη Λεωφ. Δεκελείας επί της οδού Κρήτης, οπότε ο δράστης πέταξε το όπλο, έπεσε κάτω και συνελήφθη, οπότε διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω άτομο ήταν ο εκκαλών Α. Τ.. Το όπλο περισυνέλεξε ο ιδιώτης Φ. Π. - Α., ο οποίος είχε παρακολουθήσει το συμβάν, είχε δει το δράστη να το πετά και το παρέδωσε στους αστυνομικούς, ακολούθως δε το όπλο κατασχέθηκε με την από 15-6-2009 έκθεση κατάσχεσης του Υ/Α Π. Κ.. Πρόκειται για ένα πιστόλι με αλλοιωμένο αριθμό σειράς, τύπου MAKAROV, το οποίο έφερε γεμιστήρα, που περιείχε τέσσερα φυσίγγια, διαμετρήματος 9 MM, καθώς και ένα φυσίγγιο στη θαλάμη του, έτοιμο για χρήση. Σε αυτοψία, που διενεργήθηκε στην περιοχή που έλαβε χώρα το περιστατικό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συνταχθείσας της από 15-6-2009 έκθεσης αυτοψίας και κατάσχεσης του Υ/Α Ι. Σ.: α) η μοτοσικλέτα, που εγκατέλειψε ο δράστης, μάρκας YAMAHA, R-6, χρώματος μπλε, με αριθμό πλαισίου ..., άνευ αριθμού κυκλοφορίας και β) ένα σακίδιο πλάτης, χρώματος μπλε, μάρκας Ο' NEIL, εντός του οποίου υπήρχαν μία κουκούλα προσώπου, χρώματος μαύρου, μία κουκούλα προσώπου, χρώματος πράσινου, ένα ακουστικό κινητού τηλεφώνου και ένα κράνος μοτοσικλέτας, χρώματος ασημί. Όλα τα περιστατικά αυτά επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους οι αστυνομικοί Κ. Τ., Θ. Τ. και Α. Κ., καθώς και οι αυτόπτες μάρτυρες Κ. Κ., Φ. Π. - Α., K. E. και Μ. Κ.. Από την εργαστηριακή εξέταση του πιστολιού και των φυσιγγίων, που βρέθηκαν στην κατοχή του κατηγορουμένου, σύμφωνα με την από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του Αστυνόμου Β' Ν. Ν., διαπιστώθηκε ότι αυτό σχετίζεται και με άλλες αξιόποινες πράξεις, καθώς αυτό είναι το όπλο, με το οποίο έχουν πυροδοτηθεί πειστήριοι κάλυκες σε ένοπλες ληστείες, που είχαν διαπραχθεί στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι στις 29-11-2008 δύο δράστες, φορώντας κράνη, εισήλθαν από τη βοηθητική πόρτα εισόδου στο επί της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου 24, στη Νέα Πεντέλη, κατάστημα σούπερ-μάρκετ, με την επωνυμία "MY MARKET", και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού τους υπαλλήλους, απαίτησαν να τους παραδώσουν τα χρήματα των ταμείων. Ο διευθυντής του καταστήματος Π. Μ. τους απάντησε ότι τα χρήματα έχουν τοποθετηθεί στο χρηματοκιβώτιο και, τότε, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι. Στη συνέχεια, οι δράστες εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Εντός του χώρου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κάλυκας, που προέρχεται από πυροδοτημένο φυσίγγιο, διαμετρήματος 7,65 mm, κατασκευής της εταιρίας "COMPANJIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS" Βραζιλίας και ένα θραύσμα βολίδας (FMJ), φυσιγγίου διαμετρήματος 7,65 mm. Οι παραπάνω κάλυκας και βολίδα έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο όπλο, από το οποίο πυροδοτήθηκαν κάλυκας και βολίδα, που σχετίζονται με διάφορες άλλες ληστείες και συγκεκριμένα αυτές σε βάρος του καταστήματος "PIZZA FUN" στις 26-1-2009, σε βάρος του "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στους Αμπελόκηπους στις 21-2-2009, σε βάρος του πρακτορείου ΠΡΟΠΟ επί της οδού Τριών Ιεραρχών στις 22-2-2009, σε βάρος του "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στο Χαλάνδρι στις 25-2-2009, σε βάρος του "S/M ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" στις 25-2-2009, σε βάρος του "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στην Πετρούπολη στις 28-3-2009, σε βάρος του "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στη Λυκόβρυση στις 4-4-2009, σε βάρος του "S/M ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" στα Πατήσια στις 9-4-2009, σε βάρος του "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στα Βριλήσσια στις 10-4-2009, σε βάρος του "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στη Ν. Ιωνία στις 10-4-2009, σε βάρος του "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στην Πετρούπολη στις 11-4-2009, σε βάρος του "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στην Πετρούπολη στις 11-4-2009, σε βάρος του "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στα Καμίνια στις 11-4-2009 και σε βάρος του ΕΔΟΕΑΠ στις 28-4-2009 (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21004-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης). Ειδικότερα, 1) Στις 26-1-2009 δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Πετρουπόλεως 53 στο Ιλιον κατάστημα "PIZZA FUN". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, με την απειλή των πιστολιών, αφού ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από το ταμείο και το χρηματοκιβώτιο το χρηματικό ποσό των 10.240 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν πεζοί. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κάλυκας και μία παραμορφωμένη βολίδα. Οι παραπάνω κάλυκας και βολίδα έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο όπλο από το οποίο πυροδοτήθηκαν κάλυκας και βολίδα, που σχετίζονται με τις πιο πάνω αναφερόμενες ληστείες (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/20787-α οπό 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 2) Στις 21-2-2009, δύο δράστες εισήλθαν, φορώντας κράνη, στο επί της οδού Δημητσάνας 25 στους Αμπελόκηπους κατάστημα "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ" και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τρία ταμεία το χρηματικό ποσό των 4.806,27 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος, πυροβόλησαν μία φορά στον σέρα για εκφοβισμό και διέφυγαν, επιβιβαζόμενοι σε δίκυκλη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και χρώματος μαύρου. Εξωτερικά του χώρου του καταστήματος βρέθηκε ένας κάλυκας, ο οποίος προέρχεται από το ίδιο όπλο, που χρησιμοποιήθηκε στις παραπάνω ληστείες, 3) Στις 22-2-2009, δύο δράστες, που φορούσαν κράνη και κρατούσαν πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Τριών Ιεραρχών 4-6 στα Πετράλωνα πρακτορείο ΟΠΑΠ. Ο ένας δράστης πυροβόλησε δύο φορές τα πόδια του ιδιοκτήτη του πρακτορείου Δ. Μ. και, ακολούθως, αφού με την απειλή των πιστολιών ακινητοποίησαν τους παρευρισκόμενους πελάτες, αφαίρεσαν από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 1.950 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν, επιβιβαζόμενοι σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, μεγάλου κυβισμού, χρώματος μαύρου ή γκρι. Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μέχρι την 25-2-2009. Εντός του χώρου του πρακτορείου βρέθηκαν ένας κάλυκας και μία βολίδα, που προέρχονται από το ίδιο προαναφερόμενο όπλο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στις προαναφερόμενες ληστείες (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21180-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 4) Στις 25-2-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη, εισήλθαν στο επί της συμβολής των οδών Πεντέλης και Χλόης στο Μαρούσι κατάστημα "S/M ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 1.845 ευρώ. Κατά την έξοδό τους από το κατάστημα, ο ένας από τους δράστες πυροβόλησε μία φορά στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό κάτω άκρο η διευθύντρια του καταστήματος Κ. Μ.. Ακολούθως, διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Η παθούσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε κάλυκας και βολίδα, που προέρχονται από το ίδιο όπλο, που χρησιμοποιήθηκε στις πιο πάνω ληστείες (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21035-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 5) Στις 25-2-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας όπλα, εισήλθαν στο επί της οδού Μεταμορφώσεως στο Χαλάνδρι "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή των πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τρία ταμεία το χρηματικό ποσό των 1.324,07 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε μία βολίδα, που έχει βληθεί από την κάνη του ίδιου όπλου, το οποίο αναφέρεται παραπάνω (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/20968-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 6) Στις 3-3-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας όπλα, εισήλθαν στο επί της οδού Σεβαστουπόλεως 70 στους Αμπελόκηπους MINI MARKET "PROTON". Ο ένας από τους δράστες πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων τον ιδιοκτήτη και τη μητέρα του, αφαίρεσαν από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν πεζοί. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κάλυκας, ο οποίος προέρχεται από πυροδοτημένο φυσίγγιο, διαμετρήματος 9 mm, κατασκευής της εταιρίας HIRTENBERGER A.G. Αυστρίας και πυροδοτήθηκε από πιστόλι τύπου MAKAROV, διαμετρήματος 9 mm, βουλγαρικής κατασκευής. Το ίδιο όπλο είναι αυτό, που κατείχε ο εκκαλών, με το οποίο πυροβόλησε κατά των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης στις 15-6-2009 και χρησιμοποιήθηκε επίσης στην ένοπλη ληστεία σε βάρος του "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στην Κηφισιά στις 20-2-2009, στην ένοπλη ληστεία σε βάρος του "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στην Πετρούπολη στις 11-4-2009, όπου επίσης χρησιμοποιήθηκε και το άλλο όπλο, που αναφέρεται πιο πάνω, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21020-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 7) Στις 28-3-2009, δύο δράστες, από τους οποίους ο ένας φορούσε κράνος και ο άλλος κουκούλα, εισήλθαν από τη βοηθητική πόρτα εισόδου στο επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας 23 στην Πετρούπολη κατάστημα "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, απαίτησαν να τους παραδώσουν τα χρήματα των ταμείων. Οι υπάλληλοι τους απάντησαν ότι τα χρήματα είχαν τοποθετηθεί στο χρηματοκιβώτιο και, τότε, ένας από τους δράστες πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από το ίδιο πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. ( βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21140-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 8) Στις 4-4-2009, δύο δράστες, οι οποίοι φορούσαν κράνη και επέβαιναν σε δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες μπλε και μαύρου χρώματος αντίστοιχα, μετέβησαν στο επί της Λεωφ. Αμαρουσίου 23 στη Λυκόβρυση κατάστημα "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ". Οι δύο δράστες εισήλθαν εντός του καταστήματος, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε εξωτερικά πάνω στη μοτοσικλέτα. Ο ένας από τους δράστες, που εισήλθαν στο κατάστημα, πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα επτά ταμεία το χρηματικό ποσό των 8.923 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με τις μοτοσικλέτες. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από ίδιο πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/12/21274-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 9) Στις 9-4-2009, δύο δράστες κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Π. Μακρή 5 στα Πατήσια κατάστημα "S/M ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό και ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από ίδιο όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21242-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 10) Στις 10-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της συμβολής των οδών Αγ. Αντωνίου και Τενέδου στα Βριλήσσια κατάστημα "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 4.540 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από ίδιο όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/12/21154-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 11) Στις 10-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της συμβολής των οδών Κασταμονής και Αλαμάνας στη Νέα Ιωνία κατάστημα "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από ίδιο όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21183-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 12) Στις 11-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας στην Πετρούπολη κατάστημα "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 5.720 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από το ίδιο όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21173-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 13) Στις 11-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Περικλέους 26 στην Πετρούπολη κατάστημα "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ". Εκεί, αφού πυροβόλησαν από μία φορά ο καθένας για εκφοβισμό, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν από τα πέντε ταμεία το χρηματικό ποσό των 2.256 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν, επιβιβαζόμενοι σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, χρώματος μαύρου. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάλυκες, ο ένας εκ των οποίων προέρχεται από πυροδοτημένο φυσίγγιο, διαμετρήματος 9 mm, κατασκευής της εταιρίας HIRTENBERGER A.G. Αυστρίας και πυροδοτήθηκε από πιστόλι τύπου MAKAROV, διαμετρήματος 9 mm, βουλγαρικής κατασκευής. Το ίδιο όπλο είναι αυτό, που κατείχε ο εκκαλών, με το οποίο πυροβόλησε κατά των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης στις 15-6-2009 και χρησιμοποιήθηκε επίσης στην ένοπλη ληστεία σε βάρος του "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στην Κηφισιά και στις 3-3-2009 στην ένοπλη ληστεία σε βάρος του MINI MARKET "PROTON" στους Αμπελόκηπους. Ο άλλος κάλυκας προέρχεται από το άλλο όπλο, που αναφέρεται παραπάνω, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. και χρησιμοποιήθηκε στις πιο πάνω ληστείες (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21174-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 14) Στις 11-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Λ. Θηβών 199 στα Καμίνια Πειραιά κατάστημα "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία και το χρηματοκιβώτιο το χρηματικό ποσό των 20.751,49 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, χρώματος μαύρου. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κάλυκας και μία βολίδα, που προέρχονται από το πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21175-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 15) Στις 11-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνος και καπέλο, τύπου τζόκεϊ, αντίστοιχα και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Δεκρών 26 στη Ν. Ιωνία κατάστημα "S/M DIA". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 1.382,98 Ευρώ. Στη συνέχεια εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από το πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21182-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 16) Στις 28-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη, εισήλθαν στον αύλειο χώρο του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης, που βρίσκεται επί της οδού Σισίνη 18 και Ηριδανού στην Αθήνα. Ο ένας δράστης ακινητοποίησε με την απειλή πιστολιού τον υπάλληλο ασφαλείας στην είσοδο του κτιρίου, ενώ ο δεύτερος κατευθύνθηκε στο ισόγειο, όπου βρίσκονται τα γραφεία και το ταμείο. Ο τελευταίος, αφού ακινητοποίησε με την απειλή πιστολιού πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 20.425,16 ευρώ. Κατά την έξοδό του από τα γραφεία, πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, μαζί με τον άλλο δράστη διέφυγαν, επιβιβαζόμενοι σε δίκυκλη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, μαύρου χρώματος. Εντός του αύλειου χώρου και των γραφείων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από το πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21273-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 17) Στις 20-2-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη, εισήλθαν στο επί της οδού Αχαρνών 80 στην Κηφισιά κατάστημα "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" και, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα χρηματοκιβώτια το ποσό των 19.180 ευρώ. Κατά την έξοδό τους από το κατάστημα, ο ένας από τους δράστες πυροβόλησε μία φορά στη βιτρίνα του καταστήματος για εκφοβισμό και ακολούθως, διέφυγαν επιβιβαζόμενοι σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, μεγάλου κυβισμού, χρώματος μαύρου και τύπου street. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κάλυκας και μία βολίδα, που προέρχονται από πυροδοτημένο φυσίγγιο, διαμετρήματος 9 mm, κατασκευής της εταιρίας HIRTENBERGER A.G. Αυστρίας και πυροδοτήθηκε από πιστόλι τύπου MAKAROV, διαμετρήματος 9 mm, βουλγαρικής κατασκευής, δηλαδή το ίδιο όπλο, που κατείχε ο εκκαλών, με το οποίο πυροβόλησε κατά των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης και το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε δύο ακόμη ένοπλες ληστείες, όπως αυτές υπό στοιχεία "6" και "13" προαναφέρονται (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3Θ22/13/21008-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης). Σύμφωνα με τα από 28-4-2009, 12-5-2009 και 16-6-2009 ενημερωτικά σημειώματα της ΔΕΕ/Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, το πιστόλι, που κατείχε ο εκκαλών, έχει πυροδοτήσει τους κάλυκες και βολίδες που βρέθηκαν στους χώρους των ενόπλων ληστειών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε βάρος του MINI MARKET "PROTON" στους Αμπελόκηπους στις 3-3-2009, σε βάρος του "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στην Κηφισιά στις 20-2-2009 και σε βάρος του "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στην Πετρούπολη στις 11-4-2009, ενώ ο άλλος κάλυκας, που βρέθηκε στον τόπο της τελευταίας αυτής ληστείας στις 11-4-2009 πυροδοτήθηκε από το άλλο όπλο, με το οποίο έχουν πυροδοτηθεί οι βολίδες και κάλυκες, που βρέθηκαν στον τόπο τέλεσης των υπόλοιπων ληστειών. Σε δύο από τις παραπάνω περιπτώσεις ληστειών και, συγκεκριμένα, σε αυτήν που τελέστηκε στις 25-2-2009 στο Μαρούσι Αττικής σε βάρος του "S/M ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" και σε αυτήν που τελέστηκε στις 20-2-2009 στην Κηφισιά Αττικής σε βάρος του "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ", όπου σημειώνεται ότι βρέθηκε φυσίγγιο, που πυροδοτήθηκε από το όπλο που κατείχε ο εκκαλών, τα καταστήματα διέθεταν κλειστό κύκλωμα καταγραφής. Από το βιντεοσκοπικό υλικό και τις σχετικές φωτογραφίες, αλλά και από τις καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων, διαπιστώνεται ότι ο ένας από τους δύο δράστες, που συμμετείχαν και στις δύο ληστείες, φορούσε ένα χαρακτηριστικό μπουφάν, το οποίο ήταν από το ύψος του στήθους και κάτω χρώματος μαύρου και από το ύψος του στήθους και πάνω χρώματος γκρι, διαχωριζόμενο με μία άσπρη ρίγα κατά μήκος όλου του μπουφάν και παντελόνι σκούρου χρώματος, το οποίο έφερε στα πλαϊνά του μέρη δύο άσπρες κάθετες ρίγες και ο άλλος φορούσε κράνος, χρώματος ασημί, το οποίο έφερε στο μέσο του μία μαύρη ρίγα. Από την αξιοποίηση των ευρημάτων αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο εκκαλών κατά την καταδίωξή του στις 15-6-2009, οπότε πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, εγκατέλειψε, όπως προεκτέθηκε, ένα σακίδιο με το σήμα της Ο' NEIL, χρώματος μπλε, εντός του οποίου υπήρχαν κουκούλες προσώπου και ένα κράνος μοτοσικλέτας ασημί, προκύπτει, ότι ο εκκαλών είναι ο ένας από τους δράστες και άλλων ληστειών και συγκεκριμένα: α) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 25-2-2009 στο Μαρούσι Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/M ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" επί της οδού Ακακιών 31 και με την απειλή πιστολιών αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 1.846 ευρώ, β) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 30-3-2009 στο Μαρούσι Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ" επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου και Β. Ηπείρου, όπου ο ένας με την απειλή πιστολιού οδήγησε τον διευθυντή στο γραφείο, όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο, και αφαίρεσε τα χρήματα, που περιείχε αυτό, ενώ ο δεύτερος με την απειλή πιστολιού αφαίρεσε από τα ταμεία, τα χρήματα που βρήκε εκεί, και συνολικά αφαίρεσαν το συνολικό ποσό των 8.250,65 ευρώ, διαφεύγοντας με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, γ) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 30-3-2009 στην Πεύκη Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" επί της Λεωφ. Ειρήνης 42, όπου ο ένας με την απειλή πιστολιού οδήγησε τον υποδιευθυντή στο γραφείο, όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσε τα χρήματα που περιείχε αυτό, συνολικού ποσού 13.346 ευρώ, ενώ ο δεύτερος με την απειλή πιστολιού ακινητοποίησε τον υπάλληλο, διαφεύγοντας στη συνέχεια με άγνωστο μέσο, δ) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 13-1-2009 στην Πεύκη Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" επί της Λεωφ. Ειρήνης 42, όπου ο ένας με την απειλή πιστολιού οδήγησε τον υποδιευθυντή στο γραφείο, όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσε χρήματα που περιείχε αυτό, συνολικού ποσού 7.250 ευρώ, καθώς και κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητών τηλεφώνων, συνολικής αξίας 1.202 ευρώ, ενώ ο δεύτερος με την απειλή πιστολιού ακινητοποίησε τον υπάλληλο, διαφεύγοντας στη συνέχεια με άγνωστο μέσο και ε) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 27-3-2009 στη Μεταμόρφωση Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/M ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" επί της οδού Ε. Παπανδρέου 146 και με την απειλή πιστολιών αφαίρεσαν από τα ταμεία και το χρηματοκιβώτιο το χρηματικό ποσό των 6.625 ευρώ. Στις πέντε παραπάνω ληστείες, όπως προκύπτει από το βιντεοσκοπικό υλικό και τις καταθέσεις των αυτόπτων μαρτύρων, ο ένας δράστης φορούσε χαρακτηριστικό μπουφάν, το οποίο ήταν από το ύψος του στήθους και κάτω χρώματος μαύρου και από το ύψος του στήθους και πάνω χρώματος γκρι, διαχωριζόμενο με μία άσπρη ρίγα κατά μήκος του όλου μπουφάν, και παντελόνι σκούρου χρώματος, το οποίο έφερε στα πλαϊνά του μέρη δύο άσπρες ρίγες, και ο άλλος δράστης φορούσε κράνος χρώματος ασημί με μαύρη ρίγα στο μέσο αυτού. Σε δύο από τις προαναφερόμενες πέντε ληστείες, δηλαδή στις ληστείες που διαπράχθηκαν στις 30-3-2009, στα "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στο Μαρούσι και στην Πεύκη Αττικής αντίστοιχα, ο ένας δράστης έφερε σακίδιο πλάτης, χρώματος μπλε, με το σήμα της Ο' NEIL, όπου τοποθετούσε τα αφαιρεθέντα χρήματα, ίδιο δηλαδή με αυτό που εγκατέλειψε ο εκκαλών στον τόπο του εγκλήματος σε βάρος των αστυνομικών στις 15-6-2009. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ληστείες, που διαπράχθηκαν στο Μαρούσι Αττικής σε βάρος του "S/M ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ", επί της συμβολής των οδών Πεντέλης και Χλόης και επί της οδού Ακακιών 31, διαπράχθηκαν με διαφορά είκοσι λεπτών, καθώς η πρώτη τελέστηκε περί ώρα 20.40' και η δεύτερη περί ώρα 21.00', ενώ η αμφίεση των δραστών και στις δύο ληστείες είναι η ίδια. Με βάση όσα προεκτέθηκαν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο εκκαλών τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες παραπέμπεται ενώπιον ταυ ακροατηρίου του Μ.Ο.Δ. Αθηνών με το εκκαλούμενο βούλευμα. Ειδικότερα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι στις 15-6-2009 ο κατηγορούμενος, βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αποπειράθηκε να θανατώσει τους αστυνομικούς, που τον καταδίωκαν, Κ. Τ. και Θ. Τ., πυροβολώντας εναντίον τους δύο φορές με τα παραπάνω πιστόλι, με αλλοιωμένο αριθμό σειράς, τύπου MAKAROV. Η πράξη του εκκαλούντα δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική του βούληση, αλλά από εξωτερικά αίτια και ειδικότερα, καθόσον αρχικά αστόχησε και στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να καλυφθούν πίσω από αυτοκίνητα, ακολούθως δε ο εκκαλών συνελήφθη από άλλους αστυνομικούς, που προσέτρεξαν στο σημείο αυτό. Ο εκκαλών αρνείται την πράξη του αυτή, χωρίς όμως να δίνει πειστικές εξηγήσεις, αφού έχει υποπέσει σε αντιφάσεις, καθόσον α) κατά την από 18-6-2009 απολογία του ενώπιον της 23ης Τακτικής Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Αθηνών δήλωσε ότι θόλωσε και πυροβόλησε με την πλάτη προς τους αστυνομικούς και με την κάνη στραμμένη προς το έδαφος μόνο μία φορά, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, β) κατά την από 25-11-2009 απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας δήλωσε ότι άρχισε να τρέχει χωρίς να καταλάβει καλά - καλά τι είχε συμβεί και κάπου εκεί εκπυρσοκρότησε το όπλο και γ) κατά την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών την 21-12-2009 δήλωσε ότι πήρε το όπλο για να το κρύψει από την αστυνομία γιατί φοβήθηκε, ότι δεν είχε σκοπό να διαφύγει και ότι δεν κατάλαβε ότι πυροβόλησε, ενώ με τα υπομνήματα της έφεσής του δήλωσε ότι πυροβόλησε προς το έδαφος και μόνον για εκφοβισμό και αποτροπή των αστυνομικών να τον καταδιώξουν. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί του εκκαλούντα ότι δεν επιθυμούσε να θανατώσει τους παραπάνω αστυνομικούς δεν ευσταθούν, ενόψει όλων των προαναφερόμενων αποδεικτικών στοιχείων και ιδίως του γεγονότος ότι πυροβόλησε εναντίον τους δύο φορές σκοπεύοντας προς αυτούς, ήδη μάλιστα από την πρώτη φορά, παρότι ήταν τραυματισμένος, έβγαλε πρώτα το κράνος που φορούσε και μετά πυροβόλησε, προφανώς για να πετύχει καλύτερα το στόχο του, δηλαδή τους παθόντες, καθώς και του ότι το όπλο που πέταξε ο εκκαλών βρέθηκε, όπως προεκτέθηκε, να περιέχει 4 φυσίγγια, καθώς και ένα φυσίγγιο στη θαλάμη του που ήταν έτοιμο για χρήση. Εξάλλου, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο εκκαλών συμμετείχε με άγνωστο άτομο σε όλες τις προπεριγραφόμενες ληστείες, αφού το πιστόλι, που κατείχε ο εκκαλών στις 15-6-2009 και με το οποίο πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών, χρησιμοποιήθηκε στις ένοπλες ληστείες, που διαπράχθηκαν στις 3-3-2009 στο MINI ΜΑΡΚΕΤ "PROTON" στους Αμπελόκηπους, στις 20-2-2009 στο "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στην Κηφισιά και στις 11-4-2009 στο "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στην Πετρούπολη, αφού οι κάλυκες και οι βολίδες, που βρέθηκαν στους χώρους των ληστειών, έχουν πυροδοτηθεί από το εν λόγω όπλο. Μάλιστα, το γεγονός ότι στο χώρο της από 11-4-2009 ληστείας του "S/M ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στην Πετρούπολη βρέθηκε κάλυκας, ο οποίος είχε πυροδοτηθεί από το δεύτερο παραπάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm, που χρησιμοποιήθηκε στις λοιπές προαναφερόμενες ληστείες, όπως προκύπτει από τις βολίδες και τους κάλυκες, που βρέθηκαν στους τόπους τέλεσής τους, συνδέει επαρκώς τον εκκαλούντα με τις εν λόγω λοιπές ληστείες. Παρατηρείται ακόμη ότι, στις περιπτώσεις των ληστειών, που διαπράχθηκαν στις 30-3-2009 στα "S/M ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στο Μαρούσι και στην Πεύκη Αττικής, ο ένας δράστης έφερε σακίδιο πλάτης, χρώματος μπλε, με το σήμα της Ο' NEIL, το οποίο χρησιμοποιούσε για να τοποθετεί τα αφαιρεθέντα χρήματα, δηλαδή το ίδιο που εγκατέλειψε ο εκκαλών στο έδαφος μετά τη σύγκρουση της μοτοσικλέτας με το περιπολικό στις 15-6-2009. Επιπλέον, σε όλες τις επίδικες ληστείες, οι δράστες δρούσαν με την ίδια μέθοδο, εισερχόμενοι κατά κανόνα σε σούπερ μάρκετ, ενώ φορούσαν συνήθως κράνη (ή μερικές φορές κουκούλα ή καπέλο τύπου τζόκεϊ) και σκούρα ρούχα, φέροντας όπλα, με τα οποία πυροβολούσαν στις περισσότερες περιπτώσεις και με την απειλή των οποίων εξανάγκαζαν τους παρευρισκόμενους υπαλλήλους ή πελάτες να παραμείνουν αδρανείς. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλες τις εν λόγω ληστείες, ο ένας δράστης ήταν ψηλότερος και ο άλλος πιο κοντός, ύψους 1,75-1,80 μ., καθώς και ότι ο ένας δράστης φορούσε το προπεριγραφόμενο μπουφάν (από το ύψος του στήθους και κάτω χρώματος μαύρου και από το ύψος του στήθους και πάνω χρώματος γκρι), που απεικονίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες και ιδίως στη ληστεία, που έγινε στις 3-3-2009 στο MINI MARKET "PROTON" και στην οποία βρέθηκε κάλυκας, πυροδοτημένος από το όπλο, που έφερε ο εκκαλών στις 15-5-2009. Περαιτέρω, ο αδίστακτος τρόπος, με τον οποίο ο εκκαλών πυροβόλησε δύο φορές κατά των αστυνομικών στις 15-6-2009, καταδεικνύει ότι αυτός γνώριζε να χρησιμοποιεί πιστόλι, ότι η πράξη αυτή δεν ήταν ασύμβατη με τον χαρακτήρα του και ότι είχε και στο παρελθόν χρησιμοποιήσει όπλο, τόσο για να πυροβολήσει εν ψυχρώ άλλους (τους Π. Μ. και Δ. Μ.), όσο και για να πυροβολήσει άσκοπα κατά τη διάπραξη των ληστειών, αδιαφορώντας για την αξία της ανθρώπινης ζωής, με μοναδικό κίνητρο την επίτευξη παράνομου περιουσιακού οφέλους. Ο εκκαλών, κατά την αρχική του από 18-6-2009 απολογία, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει διαπράξει αυτός τις ληστείες, που του αποδίδονται, καθόσον το όπλο, που έφερε στις 15-6-2009, το είχε αγοράσει κατά την ημέρα της σύλληψής του από κάποιον K. A., αλβανικής καταγωγής, επειδή ο τελευταίος του πρότεινε να το αγοράσει, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη ζωή του εκκαλούντα, επειδή είχαν σκοτώσει τον Γ. Α., που ήταν κουμπάρος του. Συγκεκριμένα, επικαλέστηκε ότι συναντήθηκε με τον εν λόγω αλβανό στην οδό Βεΐκου και Τραλλέων και ότι ο αλβανός, αφού του έδωσε το όπλο, τον παρακάλεσε να τον μεταφέρει με τη μηχανή του σε ένα γυμναστήριο στο Μενίδι. Αντίθετα, κατά την από 30-11-2009 συμπληρωματική απολογία του, ο εκκαλών ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι το πιστόλι βρισκόταν στα σακίδιο, το οποίο είχε στην πλάτη του ο συνεπιβάτης του και ο ίδιος αγνοούσε το περιεχόμενό του, αλλά με τη σύγκρουση το σακίδιο άνοιξε και έπεσε το πιστόλι έξω, ο δε εκκαλών φοβήθηκε ότι το είχαν δει οι αστυνομικοί και το πήρε για να το κρύψει. Οι αντιφάσεις του εκκαλούντα και ως προς το θέμα της κατοχής του όπλου αποδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τους ισχυρισμούς του, ενώ από το σύνολο των απολογιών και των υπομνημάτων του, που υπέβαλε με την υπό κρίση έφεσή του, κρίνεται ότι ήδη αυτός ανέπτυξε διεξοδικά τις απόψεις του και εξέθεσε πλήρως τους ισχυρισμούς του, έτσι ώστε να μην παρίσταται ανάγκη περαιτέρω διευκρίνισης με την παρουσία του ενώπιον του Συμβουλίου σας και συνεπώς το αίτημά του για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο Συμβούλιό σας, κατ' άρθρο 309 παρ.2 ΚΠΔ, πρέπει να απορριφθεί (ΑΠ 114/2009, 247/2009, 552/2009, "ΝΟΜΟΣ"), όπως πρέπει να απορριφθούν και τα αιτήματά του για αναγνώριση ακυροτήτων της προδικασίας (ως προς τη λήψη απολογίας του εκκαλούντα, την παράνομη, κατ' αυτόν, εξακολούθηση και παράταση της προσωρινής του κράτησης και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης), πολύ περισσότερο που: α) από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο εκκαλών στερήθηκε του δικαιώματός του να λάβει γνώση των κατηγοριών που του αποδόθηκαν από τον Ανακριτή και να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά την ανάκριση, β) παρότι ο εκκαλών άσκησε την υπ' αριθμ. 22/25-1-10 έφεσή του κατά του υπ' αριθμ. 12/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο, μεταξύ άλλων, διατάχθηκε η εξακολούθηση της προσωρινής του κράτησης, ισχυριζόμενος ότι το εν λόγω βούλευμα είναι άκυρο, κατόπιν παραιτήθηκε από την πιο πάνω έφεσή του, εκδιδομένου του υπ' αριθμ. 948/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, που κήρυξε την έφεση αυτή απαράδεκτη και διέταξε την εκτέλεση του εκκαλουμένου βουλεύματος και γ) οι συνημμένες στη δικογραφία εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης (συνταχθείσες με παραγγελία των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων κατά τη διενέργεια αστυνομικής προανάκρισης) δεν συνιστούν πραγματογνωμοσύνες με την έννοια της διάταξης του άρθρου 183 ΚΠΔ, ώστε να ισχύουν σχετικά με αυτές οι διατάξεις των άρθρων 192 επ. ΚΠΔ ως προς τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Με τις παραδοχές αυτές το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών δεν διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όσον αφορά την ενεργηθείσα βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη, και συγκεκριμένα για τους εξής λόγους: Η επιστημονική άποψη που διατυπώνεται στο σκεπτικό του εν λόγω βουλεύματος, ότι δηλαδή δεν απαιτείται η γνωστοποίηση της διεξαγομένης πραγματογνωμοσύνης στον κατηγορούμενο όταν ενεργείται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση (άρθρο 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ.), και εν προκειμένω ότι δεν απαιτείτο η γνωστοποίηση της διεξαγομένης βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 204, 205, 206, 207, 208 Κ.Π.Δ., διότι κατά την ανωτέρω επιστημονική άποψη δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 183 Κ.Π.Δ. στη περίπτωση του άρθρου 243 παρ. 2 ΚΠΔ. Προς επίρρωση δε της ως άνω διατυπούμενης απόψεως γίνεται, τόσο στο προσβαλλόμενο βούλευμα όσο και στο πρωτόδικο παραπεμπτικό βούλευμα υπ' αριθμ. 1809/18-6-2010, επίκληση των υπ' αριθμ. 249/5-2-2010, 786/20-3-2009, 278/30-1-2009 αποφάσεων του Ανωτάτου Ακυρωτικού. Η ανωτέρω άποψη δεν με ευρίσκει σύμφωνο καθόσο μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Π.Δ. με το άρθρο 5 του Ν. 3346/2005, η προκαταρκτική εξέταση εξομοιώνεται σχεδόν πλήρως με την προανάκριση εφόσον διεξάγεται πλέον κατά ρητή εντολή του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 και 241 Κ.Π.Δ., οπότε ενεργείται με όλα τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 178 ΚΠΔ και με την διαδικασία της προανακρίσεως αλλά περαιτέρω και με την διαδικασία των ανακριτικών πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 251 και επόμενα του Κ.Π.Δ. (βλέπετε υπ' αριθμ. πρωτ. 492/5-2-2009 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σανιδά). Αφού συνεπώς αναγνωρίζονται πλέον στον "ύποπτο" όλα τα δικαιώματα που παρέχονται στον κατηγορούμενο, έπεται ότι τούτο ισχύει ακόμη περισσότερο για εκείνον που κατά την αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση που διεξάγεται χωρίς εισαγγελική παραγγελία αποδίδεται η τέλεση ορισμένης ή ορισμένων αξιοποίνων πράξεων. Κατά συνέπεια η μη έγκαιρη γνωστοποίηση στον εν λόγω κατηγορούμενο Α. Τ. (αναιρεσείοντα) της διεξαγομένης βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να προβεί εφόσον το έκρινε αναγκαίο και σκόπιμο στον διορισμό τεχνικού συμβούλου (άρθρα 204 και επόμενα Κ.Π.Δ.), του στέρησε την δυνατότητα να υπερασπισθεί αρκούντως τον εαυτό του από την κατηγορία της διαπράξεως δέκα οκτώ (18) ενόπλων ληστειών για τις οποίες έχουν συνταχθεί αντίστοιχες εκθέσεις βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης, και έτσι συνεπεία της ελλείψεως αυτής δημιουργείται λόγος απόλυτης ακυρότητας της προδικασίας κατ' άρθρο 171 παρ. 1δ του Κ.Π.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 484 παρ. 1α Κ.Π.Δ., που δεν καλύπτεται κατ' άρθρο 173 παρ. 2 Κ.Π.Δ. εφόσον προτάθηκε ο σχετικός λόγος ακυρότητας πριν καταστεί αμετάκλητη η παραπομπή. Ούτε επίσης μπορεί να θεωρηθεί η προκειμένη βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη ως προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη κατά την έννοια του άρθρου 187 Κ.Π.Δ., αφού στην περίπτωση αυτή εκείνος που θα ενεργήσει κατόπιν ανάκριση, είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του ανωτέρω άρθρου (187 ΚΠΔ) να διορίσει αμέσως οριστικό πραγματογνώμονα όπως προβλέπεται από το άρθρο 186 ΚΠΔ. Πράγμα που δεν συνέβη εν προκειμένω για τον λόγο ότι δεν πρόκειται για προκαταρκτική, αλλά για οριστική πραγματογνωμοσύνη. Εν πάση περιπτώσει έχει παραβιαστεί εν προκειμένω το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.). Δεν δημιουργείται όμως εν προκειμένω λόγος απόλυτης ακυρότητας της προδικασίας κατ' άρθρο 171 παρ. 1δ Κ.Π.Δ., εκ του λόγου ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 200 Α ΚΠΔ διαδικασία για την χορήγηση αδείας από το οικείο δικαστικό συμβούλιο σχετικά με την λήψη και εξέταση γενετικού υλικού (D.N.A.) του κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος), προς τον σκοπό της διαπιστώσεως της ταυτότητας του άγνωστου δράστη ετέρων αξιοποίνων πράξεων (ληστειών) σε σχέση με τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο, δοθέντος ότι το σχετικό πόρισμα της εξετάσεως γενετικού υλικού απέβη αρνητικό και δεν μπορεί ως εκ τούτου να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του. Δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί άκυρη η προδικασία εκ του λόγου ότι όταν απολογήθηκε την 16-6-2009 πρώτη φορά στην 23η Ανακρίτρια του Πλημμελειοδικείου Αθηνών δεν υπήρχε στη δικογραφία ολόκληρο το αποδεικτικό υλικό, δοθέντος ότι στις 25-11-2009 κλήθηκε σε συμπληρωματική απολογία οπότε έλαβε γνώση όλου του αποδεικτικού υλικού και εκείνου δηλαδή που δεν είχε επισυναφθεί στη δικογραφία αρχικά και έτσι καλύφθηκε η σχετική ακυρότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 176 Κ.Π.Δ. Δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί άκυρη η εξακολούθηση της προσωρινής κρατήσεως που διετάχθη με το υπ' αριθμ. 12/7-1-2010 παρεμπίπτον βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο επικύρωσε το υπ' αριθμ. 25/2009 ένταλμα προσωρινής κρατήσεως της 23ης Τακτικής Ανακρίτριας του Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με το σκεπτικό ότι παραβιάσθηκε η πενθήμερη προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1α του άρθρου 287 ΚΠΔ λόγω του ότι η τελευταία ημέρα ήταν Σαββάτο που είναι αργία, και έτσι η επίδοση της κλήσεως προς εμφάνιση στο Συμβούλιο που έγινε στις 14-12-2009 άρχισε να τρέχει την επομένη 15-12-2009 σύμφωνα με το άρθρο 168 Κ.Π.Δ. και έληξε ως εκ τούτου διότι μεσολάβησαν οι αργίες του Σαββάτου και της Κυριακής την Δευτέρα 21-12-2009. Την ημέρα δηλαδή κατά την οποία είχε ορισθεί η εμφάνιση του κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος) ενώπιον του Συμβουλίου, και ως εκ τούτου εφόσον δεν τηρήθηκε η πενθήμερη προθεσμία του άρθρου 287 παρ. 1α ΚΠΔ, η διαταχθείσα με το υπ' αριθμ. 12/7-1-2010 παρεμπίπτον βούλευμα εξακολούθηση της προσωρινής κρατήσεως είναι άκυρη κατ' άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ, διότι στερήθηκε του κατά νόμον προβλεπομένου ελάχιστου αναγκαίου χρόνου για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του προς αντίκρουση της προτεινομένης από τον οικείο Εισαγγελέα παρατάσεως της προσωρινής κρατήσεως που του είχε επιβληθεί με το υπ' αριθμ. 25/2009 ένταλμα της 23ης Τακτικής Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών. Δεν ευσταθεί η επικαλουμένη ακυρότητα καθόσο η ανάκριση σύμφωνα με το άρθρο 240 Κ.Π.Δ. μπορεί να διεξαχθεί σε οποιοδήποτε τόπο και χρόνο απεριόριστα, αρκεί ο τόπος και ο χρόνος αυτής να είναι κατάλληλος. Περαιτέρω η ανάκριση μπορεί να διεξαχθεί και κατά την διάρκεια της νύχτας και κατά τις Κυριακές και τις εορτές. Και ναι μεν τυπικά η ανάκριση περατώνεται με την διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον Ανακριτή στον οικείο Εισαγγελέα, πλην όμως ουσιαστικά περατώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 308 Κ.Π.Δ. είτε με την έκδοση απαλλακτικού είτε με την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος είτε με βούλευμα που παύει οριστικά ή προσωρινά την ποινική δίωξη είτε την κηρύσσει απαράδεκτη.
Συνεπώς η επικαλουμένη αργία του Σαββάτου δεν ισχύει εν προκειμένω εφόσον η κυρία ανάκριση δεν περατώθηκε με έναν από τους ανωτέρω εκτιθέμενους τρόπους, δοθέντος ότι με το υπ' αριθμ. 12/2010 βούλευμα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής προτάσεως, αναπέμποντας την δικογραφία στον ίδιο Εισαγγελέα για να διελάβει στην σχετική πρότασή του επί της ουσίας την άποψή του όσον αφορά τις προτεινόμενες και επικαλούμενες από τον κατηγορούμενο (αναιρεσείοντα) ακυρότητες της προδικασίας τις οποίες και κατ' αναίρεση προβάλλει. Η απαρέγκλιτη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 166, 167, 168, 169 Κ.Π.Δ. και η εκ της μη τηρήσεως τούτων απειλουμένη ακυρότητα (άρθρο 166 παρ. 3 Κ.Π.Δ.) αφορά αποκλειστικά τις προθεσμίες κλητεύσεως στο ακροατήριο. Ορθώς συνεπώς παρατάθηκε η προσωρινή κράτηση με το υπ' αριθμ. 12/7-1-2010 παρεμπίπτον βούλευμα για άλλους έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 24-6-2010, αφού ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων) παρέστη με τον συνήγορό του Γεώργιο Λιάπη, Δικηγόρο Αθηνών, ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 21-12-2009 στο οποίο είχε κληθεί κατά τα προεκτεθέντα, όπου και ανέπτυξε πλήρως τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς καταθέτοντας και σχετικό υπόμνημα με ημερομηνία 21/12/2009, όπως τούτο προκύπτει από το σκεπτικό του υπ' αριθμ. 12/7-1-2010 παρεμπίπτοντος βουλεύματος.
Συνεπώς ο εν λόγω κατηγορούμενος (αναιρεσείων) δεν στερήθηκε οποιουδήποτε υπερασπιστικού του δικαιώματος εν προκειμένω. Ουδεμία δε σημασία έχει το ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της προτάσεως του οικείου Εισαγγελέως περί παραπομπής του κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος) στο Μ.Ο.Δ., προκειμένου να έχει συνολική πρόταση τούτου και επί των προταθέντων από τον κατηγορούμενο (αναιρεσείοντα) ακυροτήτων της προδικασίας και επί της ουσίας της κατηγορίας. Η παράταση ή μη της προσωρινής κρατήσεως ήταν δικονομικά επιβεβλημένη κατ' άρθρο 287 παρ. 1 Κ.Π.Δ. και δεν μπορούσε να εξαρτηθεί από την έκδοση παραπεμπτικού ή μη βουλεύματος επί της ουσίας της κατηγορίας για την οποία υπήρχε άλλωστε αιτιολογημένη εισαγγελική πρόταση, του οποίου βουλεύματος την έκδοση ανέβαλε προσωρινά το Δικαστικό Συμβούλιο μέχρις ότου υποβληθεί εισαγγελική πρόταση και ως προς τις προταθείσες και επικληθείσες δικονομικές ακυρότητες της προδικασίας, δεχόμενο κατά τα λοιπά ότι υπήρχαν με βάση το υπάρχον αποδεικτικό υλικό το οποίο πρέπει να επισημανθεί ότι διεξοδικά πραγματεύεται σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος τους κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος).
Συνεπώς ουδόλως παραβιάσθηκε εν προκειμένω το "τεκμήριο αθωώτητος" του κατηγορουμένου όπως τούτο προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α. όπου ρητά ορίζεται ότι: "Παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρις της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του", πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έως ότου καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη κάποιου για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη διατηρεί και το "τεκμήριο αθωώτητος". Το οποίο βεβαίως δεν παραβιάζεται εκ του ότι ο Ανακριτής μετά την απολογία του κατηγορουμένου, προκειμένου να εκδώσει ένταλμα προσωρινής κρατήσεως είναι υποχρεωμένος να αιτιολογήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του ή το οικείο Συμβούλιο που καλείται εν συνεχεία να αποφανθεί εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι περί παρατάσεως ή μη της προσωρινής κρατήσεως. Τούτο δεν συνιστά εκ προοιμίου δέσμευση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την παραπομπή ή μη του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την έγκυρη έκδοση του εντάλματος της προσωρινής κρατήσεως ή του βουλεύματος με το οποίο παρατείνεται η προσωρινή κράτηση. Περαιτέρω το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών ουδεμία σκέψη διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα σχετικά με το αίτημα του κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος), που υποβλήθηκε τόσο στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών πριν από την έκδοση των υπ' αριθμ. 12/2010 (παρεμπίπτον) και 1809/2010 (παραπεμπτικό) βουλευμάτων όσο και ως λόγος εφέσεως στην υπ' αριθμ. 243/5-7-2010 έκθεση εφέσεως που εστρέφετο κατά του προαναφερομένου πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος και συγκεκριμένα περί διεξαγωγής περαιτέρω ανακρίσεως προκειμένου να ανατεθεί σε υπάλληλο της Διώξεως Εγκλημάτων κατά της ζωής, ο οποίος να έχει ειδικές γνώσεις και να μην έχει αναμιχθεί με οποιονδήποτε τρόπο στην ενεργηθείσα από την ΓΑΔΑ αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, να συγκρίνει το φωτογραφικό υλικό, όπως αυτό προέκυψε από την τεχνική επεξεργασία των ψηφιακών δίσκων, στους οποίους καταγράφηκαν μέσω κλειστών κυκλωμάτων εικονοσκοπήσεις ληστειών, που διεπράχθησαν κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, καθώς και το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό που αφορά ύποπτους δράστες των εν λόγω ληστειών, και τηρείται στα αρχεία της εν λόγω υπηρεσίας (Διώξεως Εγκλημάτων κατά της ζωής), για να διαπιστωθεί η ταύτιση ή μη του κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος) με το υλικό αυτό για το οποίο και κατηγορείται. Το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών όμως παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε ως λόγος εφέσεως το συγκεκριμένο ως άνω αίτημα, ουδεμία σκέψη διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα, και έτσι υπέπεσε στην πλημμέλεια της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 484 παρ. 1δ ΚΠΔ), καθόσο έλλειψη ακροάσεως κατ' άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠΔ υφίσταται μόνο όσον αφορά την διαδικασία στο ακροατήριο όταν δεν απαντηθεί σχετικό αίτημα του κατηγορουμένου και όχι την προδικασία, καθώς επίσης υπέπεσε και στην πλημμέλεια της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας (άρθρο 484 παρ. 1 περίπτωση στ' του Κ.Π.Δ.). Εν όψει συνεπώς των ελλείψεων που επισημαίνονται ανωτέρω η απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος) για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών για να παράσχει διευκρινήσεις σε σχέση με τις κατηγορίες οι οποίες τον βαρύνουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 309 Κ.Π.Δ., με το σκεπτικό ότι έχει ήδη αναπτύξει επαρκώς τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς, με τα υπομνήματα που έχει καταθέσει σχετικά στερεί από το προσβαλλόμενο βούλευμα και κατά το κεφάλαιο τούτο την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτείται κατ' άρθρο 139 Κ.Π.Δ. ενώ συγχρόνως συνιστά και αρνητική υπέρβαση εξουσίας κατ' άρθρο 484 παρ. 1 στ Κ.Π.Δ. Μάλιστα εν προκειμένω δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 309 Κ.Π.Δ. με το άρθρο 18 του Ν. 3904/23-12-2010, η αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Συμβούλιο ενός από τους διαδίκους εφόσον υποβάλλει σχετικό αίτημα είναι πλέον υποχρεωτική. Επομένως η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει με βάση τις ανωτέρω σκέψεις και τους λόγους που έχουν αναφερθεί ήδη να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα, και να αναπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο σε Συμβούλιο η προκειμένη υπόθεση συγκροτούμενο όμως από άλλους δικαστές, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου οι λόγοι εφέσεως που περιέχονται στην υπ' αριθμ. 243/5-7-2010 έκθεση εφέσεως του κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος) κάτω από το πρίσμα των επισημάνσεών μας όπως έχουν εκτεθεί ανωτέρω.
Για τους λόγους αυτούς - Προτείνω 1) Να γίνει δεκτή η υπ' αριθμ 162/27-12-2010 αίτηση αναιρέσεως του Α. Τ. του Σ. και Μ., κατοίκου ..., κατά του υπ' αριθμ. 2631/7-12-2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο, να ακυρωθεί συνεπεία των ουσιωδών παραλείψεων που έχουν προαναφερθεί και επισημανθεί διότι έχει ως εκ τούτου παραβιαστεί αναμφισβήτητα το άρθρο 6 της Ε.Σ.Δ.Α., και συγκεκριμένα ως προς τους λόγους της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθώς και υπερβάσεως εξουσίας διότι δέχθηκε αφενός ότι δεν συνιστά λόγο απόλυτης ακυρότητας της προδικασίας η μη γνωστοποίηση στον κατηγορούμενο, της ενεργουμένης κατά την διάρκεια αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανακρίσεως βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης που τον συνδέει με τις φερόμενες ως διαπραχθείσες από αυτόν δέκα οκτώ (18) περιπτώσεις ληστειών για τις οποίες άλλωστε παραπέμπεται, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να μην δυνηθεί να ασκήσει το εκ των άρθρων 204-208 ΚΠΔ παρεχόμενο σε αυτόν δικαίωμα διορισμού τεχνικού συμβούλου και να μην είναι έτσι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις κατηγορίες αυτές. Πράγμα που επιβάλλει την επανάληψη της βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης κατ' άρθρο πλέον του 183 Κ.Π.Δ. λόγω ακυρότητας της προηγούμενης, ώστε να μην στερηθεί ο κατηγορούμενος από το δικαίωμα διορισμού τεχνικού συμβούλου κατά την διενέργεια αυτής για να δυνηθεί να αντικρούσει ενδεχομένως το τυχόν επιβαρυντικό γι' αυτόν πόρισμα της νέας βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης. Και αφετέρου διότι το προσβαλλόμενο βούλευμα αναιτιολόγητα και καθ' υπέρβαση εξουσίας απέρριψε σιγή το αίτημα του κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος), που διατυπώθηκε και ως λόγος εφέσεως, περί διενεργείας συμπληρωματικής (περαιτέρω) ανακρίσεως, προκειμένου να ανατεθεί σε υπάλληλο της Διώξεως Εγκλημάτων κατά της ζωής που να έχει ειδικές γνώσεις και να μην έχει συμμετάσχει στην ενεργηθείσα αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, για να συγκρίνει το φωτογραφικό υλικό, όπως αυτό προέκυψε από την τεχνική επεξεργασία των ψηφιακών δίσκων, στους οποίους καταγράφηκαν μέσω κλειστών κυκλωμάτων εικονοσκοπήσεις από ληστείες, που διεπράχθησαν κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, κατά την οποία φέρεται να έδρασε και ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων), καθώς και το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό που αφορά ύποπτους δράστες για τις ληστείες αυτές, το οποίο τηρείται στα αρχεία της εν λόγω υπηρεσίας (Διώξεως Εγκλημάτων κατά της ζωής), προκειμένου να διαπιστωθεί η ταύτιση ή μη του κατηγορουμένου (αναιρεσείοντος) με το υλικό αυτό για το οποίο και κατηγορείται. Περαιτέρω να επιτραπεί στον κατηγορούμενο εφόσον το ζητήσει να εμφανιστεί στο Συμβούλιο προκειμένου να δώσει οποιεσδήποτε κρίνει αυτός αναγκαίες διευκρινήσεις, καθόσο η τήρηση της εν λόγω διαδικασίας συμβάλλει σημαντικά στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου. 2) Να αναπεμφθεί η προκειμένη υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο σε Συμβούλιο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, για να εξεταστούν εκ νέου οι λόγοι εφέσεως του κατηγορουμένου σύμφωνα με τις ανωτέρω επισημάνσεις μας. Αθήνα 28 Ιουνίου 2011 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας"
Αφού άκουσε
Την παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με το προσβαλλόμενο βούλευμα: α)απορρίφθηκε κατ' ουσίαν η υπ' αριθμ. 243/5-7-2010 έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του υπ' αριθμ.1809/18-6-2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, που θα οριστεί αρμοδίως από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκειμένου να δικαστεί για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: α) απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, β) ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού και κατά συρροή, γ) επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, δ) παράνομη οπλοφορία κατ' εξακολούθηση, ε) παράνομη οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση, και, στ) άσκοποι πυροβολισμοί κατ' εξακολούθηση (άρθρα 26 παρ. 1, 27, 42, 45, 94, 98, 299 παρ. 1, 309-308, 380 παρ. 1 Π.Κ., και άρθρο 1 παρ. 1 στοιχείο α', 10 παρ. 1, 13α, 12 παρ. 1α και 2α, 14 του Ν. 2168/1993) και β)απορρίφθηκε ως απαράδεκτη άλλη, η με αριθμό 257/15-7-2010, έφεσή του, κατά τον 1885/2010 βουλεύματος του αυτού πρωτόδικου Συμβουλίου, που διόρθωσε το πρωτόδικο (1809/10) βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών. Επομένως, η κρινόμενη με αριθμό 162/10 αίτηση αναίρεσης, που ασκήθηκε στις 27-12-2010 ενώπιον του γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, στρεφόμενη κατά του άνω βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο εκδόθηκε (δημοσιεύτηκε) στις 14-12-2010, ασκήθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα, σύμφωνα με τα άρθρα 473 παρ.1, 474 και 482 παρ.1 ΚΠΔ, όπως το τελευταίο ίσχυε πριν από την κατάργησή του με το άρθρο 34 του Ν. 3904/23-12-2010 και πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν. Επειδή έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του παραπεμπτικού βουλεύματος, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 έδ. ε ΚΠΔ, υπάρχει, όταν δεν εκτίθεται σ' αυτό, με πληρότητα, σαφήνεια, και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση, σχετικά με την αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε το συμβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικά κατά το είδος τους χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το συμβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία - και όχι μόνο μερικά απ' αυτά κατ' επιλογή - όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠΔ. Τέλος, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 484 παρ. 1 εδ. β' ΚΠΔ υπάρχει όταν το συμβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν από τη διεξαχθείσα ανάκριση ή προανάκριση, στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν το πόρισμα του συμβουλίου που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό του βουλεύματος και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου και να μην έχει το βούλευμα νόμιμη βάση.
Στην προκείμενη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, όπως συνάγεται από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό του, με δικές του σκέψεις, και με επιτρεπτή αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό εισαγγελική πρόταση, μετά από την εκτίμηση και την αξιολόγηση των αναφερομένων σ' αυτό κατ' είδος αποδεικτικών μέσων (καταθέσεις μαρτύρων απολογία κατηγορουμένου και λοιπών εγγράφων της δικογραφίας), δέχτηκε κατά την ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση του, κατά πιστή αντιγραφή από το σκεπτικό του βουλεύματος, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: "Στις 15-6-2009 και περί ώρα 12.15" οι αστυνομικοί της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής Κ. Τ. και Θ. Τ. μετέβησαν στην οδό ... στην Αθήνα, προκειμένου να μεταφέρουν στο Α.Τ. Πατησίων τη Μ. Κ., καθόσον αυτή αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Λίγα λεπτά αργότερα και ενώ οι αστυνομικοί με τη Μ. Κ. κινούνταν με το υπ' αριθμ. ΕΑ ... περιπολικό στην οδό Ολύνθου, έχοντας σε λειτουργία το φωτεινό φάρο του περιπολικού, ένα τρόλεϊ, που κινούταν επί της οδού Χαλκίδος, τους παραχώρησε προτεραιότητα, προκειμένου να στρίψουν αριστερά επί της οδού αυτής. Τότε, μία μοτοσικλέτα, μάρκας ΥΑΜΑΗΑ και χρώματος μπλε, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, που κινούταν στην ίδια κατεύθυνση με το τρόλεϊ και στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, προσπέρασε το τρόλεϊ, εισερχόμενη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το περιπολικό, το οποίο είχε ήδη εισέλθει στην οδό Χαλκίδας. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να ανατραπεί η μοτοσικλέτα και οι επιβαίνοντες σε αυτή να πέσουν στο οδόστρωμα. Οι αστυνομικοί βγήκαν από το περιπολικό για να διαπιστώσουν αν τα δύο άτομα είχαν χτυπήσει και να παράσχουν την απαιτούμενη βοήθεια, δοθέντος ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας έφερε κηλίδες αίματος στη λευκή κοντομάνικη μπλούζα, που φορούσε. Μόλις τα προαναφερόμενα άτομα αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς να εξέρχονται από το περιπολικό, εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα και άρχισαν να τρέχουν πεζοί προς την οδό Ολύνθου. Οι αστυνομικοί θεώρησαν εύλογα ότι τα άτομα αυτά ήταν ύποπτα λόγω της συμπεριφοράς τους και κινήθηκαν πεζοί προς το μέρος τους, φωνάζοντας "ακίνητοι". Τα δύο άτομα δεν υπάκουσαν και άρχισαν να τρέχουν, προκειμένου να ξεφύγουν. Κατά την καταδίωξή τους από τους αστυνομικούς και ενώ οι ύποπτοι βρίσκονταν σε απόσταση δέκα μέτρων περίπου από τους αστυνομικούς, ο οδηγός της μοτοσικλέτας με τη λευκή ματωμένη μπλούζα, έβγαλε το κράνος του, το πέταξε μακριά και, αφού σταμάτησε, γύρισε το σώμα του σε πλάγια θέση, πρότεινε με το δεξί χέρι όπλο, που έφερε, σημάδεψε τους αστυνομικούς, έχοντας το χέρι του σε ευθεία γραμμή και πυροβόλησε μία φορά προς το μέρος των αστυνομικών, ενώ ο άλλος ύποπτος συνέχισε να απομακρύνεται τρέχοντας. Οι αστυνομικοί δεν ανταπέδωσαν τα πυρά, διότι στο χώρο υπήρχαν ανυποψίαστοι πολίτες, συνέχισαν όμως να ακολουθούν τους δράστες, λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας και καλώντας ταυτόχρονα το κέντρο, για να σταλούν ενισχύσεις. Στο τέρμα της οδού Ολύνθου, τα δύο άτομα χωρίστηκαν και αυτός, που πυροβολούσε, έστριψε αριστερά προς το ρέμα του ποταμού Κηφισού, ενώ το άλλο άτομο κατευθύνθηκε προς την οδό Ανθέων. Οι αστυνομικοί συνέχισαν να καταδιώκουν τον οδηγό της μοτοσικλέτας, που τους πυροβόλησε, ο οποίος πλέον κινούταν επί της οδού Πανδίωνος, φωνάζοντάς του να παραδοθεί και να πετάξει το όπλο. Το άτομο εισήλθε σε μία αλάνα, στην οποία υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα, οπότε γύρισε και πάλι προς το μέρος των αστυνομικών και τους πυροβόλησε μία φορά, ενώ οι αστυνομικοί, προ του κινδύνου της σωματικής τους ακεραιότητας, καλύφθηκαν πίσω από τα σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν την οπτική επαφή τους με το δράστη. Στη συνέχεια, ο δράστης πέρασε απέναντι το ρέμα του Κηφισού προς την πλευρά της Λεωφ. Δεκελείας, όπου έσπρωξε τον Κ. Κ., ο οποίος διερχόταν από το σημείο αυτό με την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... μοτοσικλέτα του, με σκοπό να του την αφαιρέσει για να διαφύγει. Ο Κ. όμως, κατάφερε να τον απωθήσει, με αποτέλεσμα ο δράστης να συνεχίσει να τρέχει πεζός επί της Λεωφ. Δεκέλειας. Στο μεταξύ, στο σημείο προσέτρεξαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Α. Κ. και Γ. Α., οι οποίοι καταδίωξαν το δράστη και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν σε μικρή απόσταση από τη Λεωφ. Δεκέλειας επί της οδού Κρήτης, οπότε ο δράστης πέταξε το όπλο, έπεσε κάτω και συνελήφθη, οπότε διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω άτομο ήταν ο εκκαλών Α. Τ.. Το όπλο περισυνέλεξε ο ιδιώτης Φ. Π. - Α., ο οποίος είχε παρακολουθήσει το συμβάν, είχε δει το δράστη να το πετά και το παρέδωσε στους αστυνομικούς, ακολούθως δε τα όπλο κατασχέθηκε με την από 15-6-2009 έκθεση κατάσχεσης του Υ/Α Π. Κ.. Πρόκειται για ένα πιστόλι με αλλοιωμένο αριθμό σειράς, τύπου ΜΑΚΑROV, το οποίο έφερε γεμιστήρα, που περιείχε τέσσερα φυσίγγια, διαμετρήματος 9 ΜΜ, καθώς και ένα φυσίγγιο στη θαλάμη του, έτοιμο για χρήση. Σε αυτοψία, που διενεργήθηκε στην περιοχή που έλαβε χώρα το περιστατικό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συνταχθείσας της από 15-6-2009 έκθεσης αυτοψίας και κατάσχεσης του Υ/Α Ι. Σ. : α) η μοτοσικλέτα, που εγκατέλειψε ο δράστης, μάρκας ΥΑΜΑΗΑ, R-6, χρώματος μπλε, με αριθμό πλαισίου ..., άνευ αριθμού κυκλοφορίας και β)ένα σακίδιο πλάτης, χρώματος μπλε, μάρκας Ο' ΝΕIL, εντός του οποίου υπήρχαν μια κουκούλα προσώπου, χρώματος μαύρου, μία κουκούλα προσώπου, χρώματος πράσινου, ένα ακουστικό κινητού τηλεφώνου και ένα κράνος μοτοσικλέτας, χρώματος ασημί. Όλα τα περιστατικά αυτά επιβεβαιώνουν με τις καταθέσεις τους οι αστυνομικοί Κ. Τ., Θ. Τ. και Α. Κ., καθώς και οι αυτόπτες μάρτυρες Κ. Κ., Φ. Π. - Α., K. E. και Μ. Κ.. Από την εργαστηριακή εξέταση του πιστολιού και των φυσιγγίων, που βρέθηκαν στην κατοχή του κατηγορουμένου, σύμφωνα με την από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του Αστυνόμου Β' Ν. Ν., διαπιστώθηκε ότι αυτό σχετίζεται και με άλλες αξιόποινες πράξεις, καθώς αυτό είναι το όπλο, με το οποίο έχουν πυροδοτηθεί πειστήριοι κάλυκες σε ένοπλες ληστείες, που είχαν διαπραχθεί στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι στις 29-11-2008 δύο δράστες, φορώντας κράνη, εισήλθαν από τη βοηθητική πόρτα εισόδου στο επί της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου 24, στη Νέα Πεντέλη, κατάστημα σούπερ-μάρκετ, με την επωνυμία "ΜΥ ΜΑRΚΕΤ", και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού τους υπαλλήλους, απαίτησαν να τους παραδώσουν τα χρήματα των ταμείων. Ο διευθυντής του καταστήματος Π. Μ. τους απάντησε ότι τα χρήματα έχουν τοποθετηθεί στο χρηματοκιβώτιο και, τότε, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι. Στη συνέχεια, οι δράστες εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Εντός του χώρου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κάλυκας, που προέρχεται από πυροδοτημένο φυσίγγιο, διαμετρήματος 7,65 mm, κατασκευής της εταιρίας "COMPANJIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS" Βραζιλίας και ένα θραύσμα βολίδας (FMJ), φυσιγγίου διαμετρήματος 7,65 mm. ΟΙ παραπάνω κάλυκας και βολίδα έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο όπλο, από το οποίο πυροδοτήθηκαν κάλυκας και βολίδα, που σχετίζονται με διάφορες άλλες ληστείες και συγκεκριμένα αυτές σε βάρος του καταστήματος "ΡIΖΖΑ FUΝ" στις 26-1-2009, σε βάρος του "S/M ΑΤΛΑΝΤIΚ" στους Αμπελόκηπους στις 21-2-2009, σε βάρος, του πρακτορείου ΠΡΟΠΟ επί της οδού Τριών Ιεραρχών στις 22-2-2009, σε βάρος του "S/Μ ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στο Χαλάνδρι στις 25-2-2009, σε βάρος του "S/M ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" στις 25-2-2009, σε βάρος του "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στην Πετρούπολη στις 28-3-2009, σε βάρος του "S/M ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στη Λυκόβρυση στις 4-4-2009, σε βάρος του "S/Μ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" στα Πατήσια στις 9-4-2009, σε βάρος του "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στα Βριλήσσια στις 10-4-2009, σε βάρος του "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στη Ν. Ιωνία στις 10-4-2009, σε βάρος του "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στην Πετρούπολη στις 11-4-2009, σε βάρος του "S/Μ ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στην Πετρούπολη στις 11-4-2009, σε βάρος του "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" στα Καμίνια στις 11-4-2009 και σε βάρος του ΕΔΟΕΑΠ στις 28-4-2009 (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21004-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης). Ειδικότερα, 1) Στις 26-1-2009 δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Πετρουπόλεως 53 στο Ίλιον κατάστημα "ΡΙΖΖΑ FUΝ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, με την απειλή των πιστολιών, αφού ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από το ταμείο και το χρηματοκιβώτιο το χρηματικό ποσό των 10.240 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν πεζοί. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κάλυκας και μία παραμορφωμένη βολίδα. Οι παραπάνω κάλυκας και βολίδα έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο όπλο από το οποίο πυροδοτήθηκαν κάλυκας και βολίδα, που σχετίζονται με τις πιο πάνω αναφερόμενες ληστείες (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/2020787-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 2) Στις 21-2-2009, δύο δράστες εισήλθαν, φορώντας κράνη, στο επί της οδού Δημητσάνας 25 στους Αμπελόκηπους κατάστημα "S/Μ ΑΤΛΑΝΤΙΚ" και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τρία ταμεία το χρηματικό ποσό των 4.806,27 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος, πυροβόλησαν μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό και διέφυγαν, επιβιβαζόμενοι σε δίκυκλη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού και χρώματος μαύρου. Εξωτερικά του χώρου του καταστήματος βρέθηκε ένας κάλυκας, ο οποίος προέρχεται από το ίδιο όπλο, που χρησιμοποιήθηκε στις παραπάνω ληστείες, 3) Στις 22-2-2009, δύο δράστες, που φορούσαν κράνη και κρατούσαν πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Τριών Ιεραρχών 4-6 στα Πετράλωνα πρακτορείο ΟΠΑΠ. Ο ένας δράστης πυροβόλησε δύο φορές τα πόδια του ιδιοκτήτη του πρακτορείου Δ. Μ. και, ακολούθως, αφού με την απειλή των πιστολιών ακινητοποίησαν τους παρευρισκόμενους πελάτες, αφαίρεσαν από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 1.950 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν, επιβιβαζόμενοι σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, μεγάλου κυβισμού, χρώματος μούρου ή γκρι. Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μέχρι την 25-2-2009. Εντός του χώρου του πρακτορείου βρέθηκαν ένας κάλυκας και μία βολίδα, που προέρχονται από το ίδιο προαναφερόμενο όπλο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και σης προαναφερόμενες ληστείες (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21180-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 4) Στις 25-2-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη, εισήλθαν στο επί της συμβολής των οδών Πεντέλης και Χλόης στο Μαρούσι κατάστημα "S/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 1.845 ευρώ. Κατά την έξοδο τους από το κατάστημα, ο ένας από τους δράστες πυροβόλησε μία φορά στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό κάτω άκρο η διευθύντρια του καταστήματος Κ. Μ.. Ακολούθως, διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Η παθούσά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε κάλυκας και βολίδα, που προέρχονται από το ίδιο όπλο, που χρησιμοποιήθηκε στις πιο πάνω ληστείες (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21035-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 5) Στις 25-2-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας όπλα, εισήλθαν στο επί της οδού Μεταμορφώσεως στο Χαλάνδρι "S/Μ ΑΤΛΑΝΤΙΚ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μια φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή των πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τρία ταμεία το χρηματικό ποσό των 1,324,07 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε μία βολίδα, που έχει βληθεί από την κάνη του ίδιου όπλου, το οποίο αναφέρεται παραπάνω (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/20968-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 6) Στις 3-3-2009, δυο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας όπλα, εισήλθαν στο επί της οδού Σεβαστουπόλεως 70 στους Αμπελόκηπους ΜΙΝΙ ΜΑΚΚΕΤ "ΡRΟΤΟΝ". Ο ένας από τους δράστες πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων τον ιδιοκτήτη και τη μητέρα του, αφαίρεσαν από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν πεζοί. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κάλυκας, ο οποίος προέρχεται από πυροδοτημένο φυσίγγιο, διαμετρήματος 9 mm, κατασκευής της εταιρίας ΗIRTENBERGER Α.G. Αυστρίας και πυροδοτήθηκε από πιστόλι τύπου ΜΑΚΑROV, διαμετρήματος 9 mm, βουλγαρικής κατασκευής. Τα ίδια όπλο είναι αυτό, που κατείχε ο εκκαλών, με το οποίο πυροβόλησε κατά των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης στις 15-6-2009 και χρησιμοποιήθηκε επίσης στην ένοπλη ληστεία σε βάρος του "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στην Κηφισιά στις 20-2-2009, στην ένοπλη ληστεία σε βάρος του "S/Μ ΑΤΛΑΝΤΙΚ" στην Πετρούπολη στις 11-4-2009, όπου επίσης χρησιμοποιήθηκε και το άλλο όπλο, που αναφέρεται πιο πάνω, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21020-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 7) Στις 28-3-2009, δύο δράστες, από τους οποίους ο ένας φορούσε κράνος και ο άλλος κουκούλα, εισήλθαν από τη βοηθητική πόρτα εισόδου στο επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας 23 στην Πετρούπολη κατάστημα "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" και αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, απαίτησαν να τους παραδώσουν τα χρήματα των ταμείων. Οι υπάλληλοι τους απάντησαν ότι τα χρήματα είχαν τοποθετηθεί στο χρηματοκιβώτιο και, τότε, ένας από τους δράστες πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από το ίδιο πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21140-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 8) Στις 4-4-2009, δύο δράστες, οι οποίοι φορούσαν κράνη και επέβαιναν σε δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες μπλε και μαύρου χρώματος αντίστοιχα, μετέβησαν στο επί της Λεωφ. Αμαρουσίου 23 στη Λυκόβρυση κατάστημα "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ". Οι δύο δράστες εισήλθαν εντός του καταστήματος ενώ ένας τρίτος παρέμεινε εξωτερικά πάνω στη μοτοσικλέτα. Ο ένας από τους δράστες, που εισήλθαν στο κατάστημα, πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα επτά ταμεία το χρηματικό ποσό των 8.923 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με τις μοτοσικλέτες. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από ίδιο πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P.(βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/12/21274-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 9) Στις 9-4-2009, δύο δράστες κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Π. Μακρή 5 στα Πατήσια κατάστημα "S/Μ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ" . Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό και ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, πού προέρχεται από ίδιο όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. ( βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21242-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 10) Στις 10-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της συμβολής των οδών Αγ. Αντωνίου και Τενέδου στα Βριλήσσια κατάστημα "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 4.540 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από ίδιο όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/12/21154-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 11) Στις 10-4-2009, δύο δράστες φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της συμβολής των οδών Κασταμονής και Αλαμάνας στη Νέα Ιωνία κατάστημα "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝITHΣ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με άγνωστο μέσο. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από ίδιο όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21183-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 12) Στις 11-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας στην Πετρούπολη κατάστημα "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 5.720 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από το ίδιο όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21173-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 13) Στις 11-4- 2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Περικλέους 26 στην Πετρούπολη κατάστημα "S/Μ ΑΤΛΑΝΤIΚ" . Εκεί, αφού πυροβόλησαν από μία φορά ο καθένας για εκφοβισμό, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν από τα πέντε ταμεία το χρηματικό ποσό των 2.256 ευρώ . Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν, επιβιβαζόμενοι σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, χρώματος μαύρου. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάλυκες, ο ένας εκ των οποίων προέρχεται από πυροδοτημένο φυσίγγιο, διαμετρήματος 9 mm, κατασκευής της εταιρίας ΗΙRTENBERGER A.G. Αυστρίας και πυροδοτήθηκε από πιστόλι τύπου ΜΑΚΑROV, διαμετρήματος 9 mm, βουλγαρικής κατασκευής. Το ίδιο όπλο είναι αυτό, που κατείχε ο εκκαλών, με το οποίο πυροβόλησε κατά των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης στις 15-6-2009 και χρησιμοποιήθηκε επίσης στην ένοπλη ληστεία σε βάρος του "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στην Κηφισιά και στις 3-3-2009 στην ένοπλη ληστεία σε βάρος του ΜΙΝΙ ΜΑRΚΕΤ "ΡRΟΤΟΝ" στους Αμπελόκηπους. Ο άλλος κάλυκας προέρχεται από το άλλο όπλο, που αναφέρεται παραπάνω, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. και χρησιμοποιήθηκε στις πιο πάνω ληστείες (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21174-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 14) Στις 11-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Λ. Θηβών 199 στα Καμίνια Πειραιά κατάστημα "S/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ". Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία και το χρηματοκιβώτιο το χρηματικό ποσό των 20.751,49 ευρώ. Στη συνέχεια, εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, χρώματος μαύρου. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κάλυκας και μία βολίδα, που προέρχονται από το πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ.3022/13/21175-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 15) Στις 11-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνος και καπέλο, τύπου τζόκεϊ, αντίστοιχα και κρατώντας πιστόλια, εισήλθαν στο επί της οδού Δεκρών 26 στη Ν. Ιωνία κατάστημα "S/Μ DΙΑ" . Ο ένας δράστης πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 1.382.98 ευρώ. Στη συνέχεια εξήλθαν του καταστήματος και διέφυγαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από το πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21182-α από 23-6- 2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 16) Στις 28-4-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη, εισήλθαν στον αύλειο χώρο του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης, που βρίσκεται επί της οδού Σισίνη 18 και Ηριδανού στην Αθήνα. Ο ένας δράστης ακινητοποίησε με την απειλή πιστολιού τον υπάλληλο ασφαλείας στην είσοδο του κτιρίου, ενώ ο δεύτερος κατευθύνθηκε στο ισόγειο, όπου βρίσκονται τα γραφεία και το ταμείο. Ο τελευταίος, αφού ακινητοποίησε με την απειλή πιστολιού πελάτες και υπαλλήλους, αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 20.425,16 ευρώ. Κατά την έξοδο του από τα γραφεία, πυροβόλησε μία φορά στην οροφή για εκφοβισμό και, ακολούθως, μαζί με τον άλλο δράστη διέφυγαν, επιβιβαζόμενοι σε δίκυκλη μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, μαύρου χρώματος. Εντός του αύλειου χώρου και των γραφείων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κάλυκας, που προέρχεται από το πιο πάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm A.C.P. (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3022/13/21273-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης), 17) Στις 20-2-2009, δύο δράστες, φορώντας κράνη,. εισήλθαν στο επί της οδού Αχαρνών 80 στην Κηφισιά κατάστημα "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" και, αφού ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών τους υπαλλήλους, αφαίρεσαν από τα χρηματοκιβώτια το ποσό των 19.180 ευρώ. Κατά την έξοδο τους από το κατάστημα, ο ένας από τους δράστες πυροβόλησε μία φορά στη βιτρίνα του καταστήματος για εκφοβισμό και ακολούθως, διέφυγαν επιβιβαζόμενοι σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, μεγάλου κυβισμού, χρώματος μαύρου και τύπου street. Εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας κάλυκας και μία βολίδα, που προέρχονται από πυροδοτημένο φυσίγγιο, διαμετρήματος 9 mm κατασκευής της εταιρίας ΗΙRTENBERGER A.G. Αυστρίας και πυροδοτήθηκε από πιστόλι τύπου ΜΑΚΑROV διαμετρήματος 9 mm, βουλγαρικής κατασκευής, δηλαδή το ίδιο όπλο, που κατείχε ο εκκαλών, με το οποίο πυροβόλησε κατά των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης και το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε δύο ακόμη ένοπλες ληστείες, όπως αυτές υπό στοιχεία "6" και "13" προαναφέρονται (βλ. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3Θ22/13/21008-α από 23-6-2009 έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης). Σύμφωνα με τα από 28-4-2009, 12-5-2009 και 16-6-2009 ενημερωτικά σημειώματα της ΔΕΕ/Τμήμα Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, το πιστόλι, που κατείχε ο εκκαλών, έχει πυροδοτήσει τους κάλυκες και βολίδες που βρέθηκαν στους χώρους των ενόπλων ληστειών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε βάρος του ΜΙΝΙ ΜΑΚΚΕΤ "ΡRΟΤΟΝ" στους Αμπελόκηπους στις 3-3-2009, σε βάρος του "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στην Κηφισιά στις 20-2-2009 και σε βάρος του "S/M ATΛΑΝΤΙΚ" στην Πετρούπολη στις 11-4-2009, ενώ ο άλλος κάλυκας, που βρέθηκε στον τόπο της τελευταίας αυτής ληστείας στις 11-4-2009 πυροδοτήθηκε από το άλλο όπλο, με το οποίο έχουν πυροδοτηθεί οι βολίδες και κάλυκες, που βρέθηκαν στον τόπο τέλεσης των υπόλοιπων ληστειών. Σε δύο από τις παραπάνω περιπτώσεις ληστειών και, συγκεκριμένα, σε αυτήν που τελέστηκε στις 25-2-2009 στο Μαρούσι Αττικής σε βάρος του "S/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" και σε αυτήν που τελέστηκε στις 20-2-2009 στην Κηφισιά Αττικής σε βάρος του "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ", όπου σημειώνεται ότι βρέθηκε φυσίγγιο, που πυροδοτήθηκε από το όπλο που κατείχε ο εκκαλών, τα καταστήματα διέθεταν κλειστό κύκλωμα καταγραφής. Από το βιντεοσκοπικό υλικό και τις σχετικές φωτογραφίες, αλλά και από τις καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων, διαπιστώνεται ότι ο ένας από τους δύο δράστες, που συμμετείχαν και στις δύο ληστείες, φορούσε ένα χαρακτηριστικό μπουφάν, το οποίο ήταν από το ύψος του στήθους και κάτω χρώματος μαύρου και από το ύφος του στήθους και πάνω χρώματος γκρι, διαχωριζόμενο με μία άσπρη ρίγα κατά μήκος όλου του μπουφάν και παντελόνι σκούρου χρώματος, τα οποίο έφερε στα πλαϊνά του μέρη δύο άσπρες κάθετες ρίγες και ο άλλος φορούσε κράνος, χρώματος ασημί, το οποίο έφερε στο μέσο του μία μαύρη ρίγα. Από την αξιοποίηση των ευρημάτων αυτών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο εκκαλών κατά την καταδίωξη του στις 15-6-2009, οπότε πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, εγκατέλειψε, όπως προεκτέθηκε, ένα σακίδιο με το σήμα της Ο' ΝΕIL, χρώματος μπλε, εντός του οποίου υπήρχαν κουκούλες προσώπου και ένα κράνος μοτοσικλέτας ασημί, προκύπτεί ότι ο εκκαλών είναι ο ένας από τους δράστες και άλλων ληστειών και συγκεκριμένα : α) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 25-2-2009 στο Μαρούσι Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" επί της οδού Ακακιών 31 και με την απειλή πιστολιών αφαίρεσαν από τα ταμεία το χρηματικό ποσό των 1.846 ευρώ, β) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 30-3-2009 στο Μαρούσι Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ" επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου και Β. Ηπείρου, όπου ο ένας με την απειλή πιστολιού οδήγησε τον διευθυντή στο γραφείο, όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο, και αφαίρεσε τα χρήματα, που περιείχε αυτό, ενώ ο δεύτερος με την απειλή πιστολιού αφαίρεσε από τα ταμεία, τα χρήματα που βρήκε εκεί, και συνολικά αφαίρεσαν το συνολικό ποσό των 8.250,65 ευρώ, διαφεύγοντας με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, γ) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 30-3-2009 στην Πεύκη Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" επί της Λεωφ. Ειρήνης 42, όπου ο ένας με την απειλή πιστολιού οδήγησε τον υποδιευθυντή στο γραφείο, όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσε τα χρήματα που περιείχε αυτό, συνολικού ποσού 13.346 ευρώ, ενώ ο δεύτερος με την απειλή πιστολιού ακινητοποίησε τον υπάλληλο, διαφεύγοντας στη συνέχεια με άγνωστο μέσο, δ) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 13-1-2009 στην Πεύκη Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" επί της Λεωφ. Ειρήνης 42, όπου ο ένας με την απειλή πιστολιού οδήγησε τον υποδιευθυντή στο γραφείο, όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσε τα χρήματα που περιείχε αυτό, συνολικού ποσού 7.250 ευρώ, καθώς και κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητών τηλεφώνων, συνολικής αξίας 1.202 ευρώ, ενώ ο δεύτερος με την απειλή πιστολιού ακινητοποίησε τον υπάλληλο, διαφεύγοντας στη συνέχεια με άγνωστο μέσο και ε) της ληστείας, που διαπράχθηκε στις 27-3-2009 στη Μεταμόρφωση Αττικής, όταν δύο δράστες εισήλθαν στο "S/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ" επί της οδού Ε. Παπανδρέου 146 και με την απειλή πιστολιών αφαίρεσαν από τα ταμεία και το χρηματοκιβώτιο το χρηματικό ποσό των 6.625 ευρώ. Στις πέντε παραπάνω ληστείες, όπως προκύπτει από το βιντεοσκοπικό υλικό και τις καταθέσεις των αυτόπτων μαρτύρων, ο ένας δράστης φορούσε χαρακτηριστικό μπουφάν, το οποίο ήταν από το ύψος του στήθους και κάτω χρώματος μαύρου και από το ύψος του στήθους και πάνω χρώματος γκρι, διαχωριζόμενο με μία άσπρη ρίγα κατά μήκος του όλου μπουφάν, και παντελόνι σκούρου χρώματος, το οποίο έφερε στα πλαϊνά του μέρη δύο άσπρες ρίγες, και ο άλλος δράστης φορούσε κράνος χρώματος ασημί με μαύρη ρίγα στο μέσο αυτού. Σε δύο από τις προαναφερόμενες πέντε ληστείες, δηλαδή στις ληστείες που διαπράχθηκαν στις 30-3-2009, στα "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στο Μαρούσι και στην Πεύκη Αττικής αντίστοιχα, ο ένας δράστης έφερε σακίδιο πλάτης, χρώματος μπλε, με το σήμα της Ο' ΝΕIL, όπου τοποθετούσε τα αφαιρεθέντα χρήματα, ίδιο δηλαδή με αυτό που εγκατέλειψε ο εκκαλών στον τόπο του εγκλήματος σε βάρος των αστυνομικών στις 15-6-2009. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ληστείες, που διαπράχθηκαν στο Μαρούσι Αττικής σε βάρος του "S/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ", επί της συμβολής των οδών Πεντέλης και Χλόης και επί της οδού Ακακιών 31, διαπράχθηκαν με διαφορά είκοσι λεπτών, καθώς η πρώτη τελέστηκε περί ώρα 20.40" και η δεύτερη περί ώρα 21.00, ενώ η αμφίεση των δραστών και στις δύο ληστείες είναι η ίδια. Με βάση όσα προεκτέθηκαν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο εκκαλών τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες παραπέμπεται ενώπιον του ακροατηρίου του Μ.Ο.Δ. Αθηνών με το εκκαλούμενο βούλευμα. Ειδικότερα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι στις 15-6-2009 ο κατηγορούμενος, βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αποπειράθηκε να θανατώσει τους αστυνομικούς, που τον καταδίωκαν, Κ. Τ. και Θ. Τ., πυροβολώντας εναντίον τους δύο φορές με το παραπάνω πιστόλι, με αλλοιωμένο αριθμό σειράς, τύπου ΜΑΚΑROV . Η πράξη του εκκαλουντα δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική του βούληση, αλλά από εξωτερικά αίτια και ειδικότερα, καθόσον αρχικά αστόχησε και στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να καλυφθούν πίσω από αυτοκίνητα, ακολούθως δε ο εκκαλών συνελήφθη από άλλους αστυνομικούς, που προσέτρεξαν στο σημείο αυτό. Ο εκκαλών αρνείται την πράξη του αυτή, χωρίς όμως να δίνει πειστικές εξηγήσεις, αφού έχει υποπέσει σε αντιφάσεις, καθόσον α) κατά την από 18-6-2009 απολογία του ενώπιον της 23ης Τακτικής Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Αθηνών δήλωσε ότι θόλωσε και πυροβόλησε με την πλάτη προς τους αστυνομικούς και με την κάνη στραμμένη προς το έδαφος μόνο μία φορά, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, β)κατά την από 25-11-2009 απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας δήλωσε ότι άρχισε να τρέχει χωρίς να καταλάβει καλά - καλά τι είχε συμβεί και κάπου εκεί εκπυρσοκρότησε το όπλο και γ) κατά την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών την 21-12-2009 δήλωσε ότι πήρε το όπλο για να το κρύψει από την αστυνομία γιατί φοβήθηκε, ότι δεν είχε σκοπό να διαφύγει και ότι δεν κατάλαβε ότι πυροβόλησε, ενώ με τα υπομνήματα της έφεσής του δήλωσε ότι πυροβόλησε προς τα έδαφος και μόνον για εκφοβισμό και αποτροπή των αστυνομικών να τον καταδιώξουν. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί του εκκαλούντα ότι δεν επιθυμούσε να θανατώσει τους παραπάνω αστυνομικούς δεν ευσταθούν, ενόψει όλων των προαναφερόμενων αποδεικτικών στοιχείων και ιδίως του γεγονότος ότι πυροβόλησε εναντίον τους δύο φορές σκοπεύοντας προς αυτούς, ήδη μάλιστα από την πρώτη φορά, παρότι ήταν τραυματισμένος, έβγαλε πρώτα το κράνος που φορούσε και μετά πυροβόλησε, προφανώς για να πετύχει καλύτερα το στόχο του, δηλαδή τους παθόντες, καθώς και του ότι το όπλο που πέταξε ο εκκαλών βρέθηκε, όπως προεκτέθηκε, να περιέχει 4 φυσίγγια, καθώς και ένα φυσίγγιο στη θαλάμη του που ήταν έτοιμο για χρήση. Εξάλλου, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο εκκαλών συμμετείχε με άγνωστο άτομο σε όλες τις προπεριγραφόμενες ληστείες, αφού το πιστόλι, που κατείχε ο εκκαλών στις 15-6-2009 και με το οποίο πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών, χρησιμοποιήθηκε στις ένοπλες ληστείες, που διαπράχθηκαν στις 3-3-2009 στο ΜΙΝΙ ΜΑRΚΕΤ "ΡRΟΤΟΝ" στους Αμπελόκηπους, στις 20-2-2009 στο "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στην Κηφισιά και στις 11-4-2009 στο "S/Μ ΑΤΛΑΝTIΚ" στην Πετρούπολη, αφού οι κάλυκες και οι βολίδες, που βρέθηκαν στους χώρους των ληστειών, έχουν πυροδοτηθεί από το εν λόγω όπλο. Μάλιστα, το γεγονός ότι στο χώρο της από 11-4-2009 ληστείας του "S/Μ ΑΤΛΑΝΤIΚ" στην Πετρούπολη βρέθηκε κάλυκας, o οποίος είχε πυροδοτηθεί από το δεύτερο παραπάνω όπλο, διαμετρήματος 7,65 mm, που χρησιμοποιήθηκε στις λοιπές προαναφερόμενες ληστείες, όπως προκύπτει από τις βολίδες και τους κάλυκες, που βρέθηκαν στους τόπους τέλεσης τους, συνδέει επαρκώς τον εκκαλούντα με τις εν λόγω λοιπές ληστείες. Παρατηρείται ακόμη ότι, στις περιπτώσεις των ληστειών, που διαπράχθηκαν στις 30-3-2009 στα "S/Μ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ" στο Μαρούσι και στην Πεύκη Αττικής, ο ένας δράστης έφερε σακίδιο πλάτης, χρώματος μπλε, με το σήμα της Ο' ΝΕIL, το οποίο χρησιμοποιούσε για να τοποθετεί τα αφαιρεθέντα χρήματα, δηλαδή το ίδιο που εγκατέλειψε ο εκκαλών στο έδαφος μετά τη σύγκρουση της μοτοσικλέτας με το περιπολικό στις 15-6-2009. Επιπλέον, σε όλες τις επίδικες ληστείες, οι δράστες δρούσαν με την ίδια μέθοδο, εισερχόμενοι κατά κανόνα σε σούπερ μάρκετ, ενώ φορούσαν συνήθως κράνη (ή μερικές φορές κουκούλα ή καπέλο τύπου τζόκεϊ) και σκούρα ρούχα, φέροντας όπλα, με τα οποία πυροβολούσαν στις περισσότερες περιπτώσεις και με την απειλή των οποίων εξανάγκαζαν τους παρευρισκόμενους υπαλλήλους ή πελάτες να παραμείνουν αδρανείς. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλες τις εν λόγω ληστείες, ο ένας δράστης ήταν ψηλότερος και ο άλλος πιο κοντός, ύψους 1,75-1,80 μ., καθώς και ότι ο ένας δράστης φορούσε το προπεριγραφόμενο μπουφάν από το ύψος του στήθους και κάτω χρώματος μαύρου και από το ύψος του στήθους και πάνω (χρώματος γκρι), που απεικονίζεται στις συνημμένες φωτογραφίες και ιδίως στη ληστεία, που έγινε στις 3-3-2009 στο ΜΙΝΙ ΜΑRΚΕΤ "ΡRΟΤΟΝ" και στην οποία βρέθηκε κάλυκας, πυροδοτημένος από το όπλο, που έφερε ο εκκαλών στις 15-6-2009. Περαιτέρω, ο αδίστακτος τρόπος, με τον οποίο ο εκκαλών πυροβόλησε δύο φορές κατά των αστυνομικών στις 15-6-2009, καταδεικνύει ότι αυτός γνώριζε να χρησιμοποιεί πιστόλι, ότι η πράξη αυτή δεν ήταν ασύμβατη με τον χαρακτήρα του και ότι είχε και στο παρελθόν χρησιμοποιήσει όπλο, τόσο για να πυροβολήσει εν ψυχρώ άλλους (τους Π. Μ. και Δ. Μ.), όσο και για να πυροβολήσει άσκοπα κατά τη διάπραξη των ληστειών, αδιαφορώντας για την αξία της ανθρώπινης ζωής, με μοναδικό κίνητρο την επίτευξη παράνομου περιουσιακού οφέλους. Ο εκκαλών, κατά την αρχική του από 18-6-2009 απολογία, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει διαπράξει αυτός τις ληστείες, που του αποδίδονται, καθόσον το όπλο, που έφερε στις 15-6-2009, το είχε αγοράστε κατά την ημέρα της σύλληψης του από κάποιον Κ. Α., αλβανικής καταγωγής, επειδή ο τελευταίος του πρότεινε να το αγοράσει, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη ζωή του εκκαλούντα, επειδή είχαν σκοτώσει τον Γ. Α., που ήταν κουμπάρος του. Συγκεκριμένα, επικαλέστηκε ότι συναντήθηκε με τον εν λόγω αλβανό στην οδό Βεϊκου και Τραλλέων και ότι ο αλβανός, αφού του έδωσε το όπλο, τον παρακάλεσε να τον μεταφέρει με τη μηχανή του σε ένα γυμναστήριο στο Μενίδι. Αντίθετα, κατά την από 30-11-2009 συμπληρωματική απολογία του, ο εκκαλών ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι το πιστόλι βρισκόταν στο σακίδιο, το οποίο είχε στην πλάτη του ο συνεπιβάτης του και ο ίδιος αγνοούσε το περιεχόμενο του, αλλά με τη σύγκρουση το σακίδιο άνοιξε και έπεσε το πιστόλι έξω, ο δε εκκαλών φοβήθηκε ότι το είχαν δει οι αστυνομικοί και το πήρε για να το κρύψει. Οι αντιφάσεις του εκκαλούντα και ως προς το θέμα της κατοχής του όπλου αποδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τους ισχυρισμούς του, ενώ από το σύνολο των απολογιών και των υπομνημάτων του, που υπέβαλε με την υπό κρίση έφεση του, κρίνεται ότι ήδη αυτός ανέπτυξε διεξοδικά τις απόψεις του και εξέθεσε πλήρως τους ισχυρισμούς του, έτσι ώστε να μην παρίσταται ανάγκη περαιτέρω διευκρίνισης με την παρουσία του ενώπιον του Συμβουλίου σας και συνεπώς το αίτημα του για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του στο Συμβούλιό σας, κατ' άρθρο 309 παρ.2 ΚΠΔ, πρέπει να απορριφθεί (ΑΠ 114/2009, 247/2009, 552/2009, "ΝΟΜΟΣ"), όπως πρέπει να απορριφθούν και τα αιτήματα του για αναγνώριση ακυροτήτων της προδικασίας (ως προς τη λήψη απολογίας του εκκαλούντα, την παράνομη, κατ' αυτόν, εξακολούθηση και παράταση της προσωρινής του κράτησης και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης), πολύ περισσότερο που : α) από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο εκκαλών στερήθηκε του δικαιώματος του να λάβει γνώση των κατηγοριών που του αποδόθηκαν από τον Ανακριτή και να ασκήσει τα δικαιώματα του κατά την ανάκριση, β) παρότι ο εκκαλών άσκησε την υπ' αριθμ. 22/25-1-10 έφεση του κατά του υπ' αριθμ. 12/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο, μεταξύ άλλων διατάχθηκε η εξακολούθηση της προσωρινής του κράτησης, ισχυριζόμενος ότι το εν λόγω βούλευμα είναι άκυρο, κατόπιν παραιτήθηκε από την πιο πάνω έφεση του, εκδιδομένου του υπ' αριθμ. 948/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, που κήρυξε την έφεση αυτή απαράδεκτη και διέταξε την εκτέλεση του εκκαλουμένου βουλεύματος και γ) οι συνημμένες στη δικογραφία εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης (συνταχθείσες με παραγγελία των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων κατά τη διενέργεια αστυνομικής προανάκρισης) δεν συνιστούν πραγματογνωμοσύνες με την έννοια της διάταξης του άρθρου 183 ΚΠΔ, ώστε να ισχύουν σχετικά με αυτές οι διατάξεις των άρθρων 192 επ. ΚΠΔ ως προς τα δικαιώματα του κατηγορουμένου". Με τις παραδοχές αυτές το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του αναιρεσείοντος προκειμένου να δικασθεί για τις αξιόποινες πράξεις: α)της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατά συρροή, β) της ληστείας, τετελεσμένης και σε απόπειρα, από κοινού και κατά συρροή, γ) της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κατά συρροή, δ) της παράνομης οπλοφορίας, κατ' εξακολούθηση, ε) της οπλοχρησίας, κατ' εξακολούθηση και στ) των άσκοπων πυροβολισμών, κατ' εξακολούθηση (αρθρ. 42 παρ.1, 45, 94 παρ.1, 299 παρ.1, 309 - 308 παρ.1, 380 παρ.1 ΠΚ και αρθρ. 1 παρ.1 α', 10 παρ.1 και 13 α', 12 παρ. 1 α' και 2 α' και 14 ν. 2168/1993).
Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών και στη συνέχεια, με το προσβαλλόμενο βούλευμα του, αφού, με πλήρη, αιτιολογία, απέρριψε το αίτημα του εκκαλούντος-κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, στη συνέχεια απέρριψε: α)ως κατ' ουσίαν αβάσιμη την έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του 1809/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών, που παρέπεμψε αυτόν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Κακουργημάτων), για να δικαστεί για τις άνω αξιόποινες πράξεις, επικυρώνοντας το πρωτόδικο αυτό βούλευμα, ως προς την παραπομπή του κατηγορουμένου άνω διάταξη του και β)ως απαράδεκτη άλλη, την 257/15-7-2010 έφεσή του, κατά του 1885/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κων Αθηνών, με το οποίο διορθώθηκε το διατακτικό του άνω πρωτόδικου παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κων Αθηνών, διέλαβε σ' αυτό ως προς την άνω πρώτη απόρριψη την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των ως άνω αξιόποινων πράξεων για τις οποίες παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Αθηνών για να δικαστεί, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους νομικούς συλλογισμούς με τους οποίους υπήγαγε αυτά στις εφαρμοσθείσες ανωτέρω παρατεθείσες διατάξεις του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ειδικότερα, υπάρχει ειδικά αιτιολογία ως προς το ότι ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ενεργώντας με πρόθεση και ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που του επέτρεπε την πλήρη σκέψη, έχοντας αποφασίσει να τελέσει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, επιχείρησε πράξη, που περιείχε τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως, πλήν όμως, η πράξη του δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική του θέληση, αλλά από εξωτερικά αίτια, ανεξάρτητα από τη θέλησή του, συγκεκριμένα δε, επιχείρησε να αφαιρέσει τη ζωή των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, Κ. Τ. και Θ. Τ., ενώ βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, οι οποίοι τον καταδίωκαν και τον καλούσαν να σταματήσει, διότι έτρεχε να κρυφτεί και να αποφύγει τη σύλληψή του. Ότι με ένα πιστόλι, που έφερε πάνω του, σημάδεψε αυτούς και έριξε εναντίον τους, έχοντας τον άνω ανθρωποκτόνο σκοπό, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε και πάλι κατ' αυτών, απέτυχε δε να τους φονεύσει, διότι τα άνω άτομα πρόλαβαν να προστατευθούν, καλυπτόμενα πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ότι η πράξη αυτή του κατηγορουμένου δεν ολοκληρώθηκε, όχι από τη βούλησή του (κατηγορουμένου), αλλά από εξωτερικά εμπόδια, ανεξάρτητα της θέλησής του, διότι οι αστυνομικοί πρόλαβαν να καλυφθούν, ο δε κατηγορούμενος τελικά συνελήφθη από άλλους καταφθάσαντες αστυνομικούς. Ότι κατά το αυτό χρονικό διάστημα, με δύο τουλάχιστον άτομα, μετά από κοινή απόφαση, αφαίρεσε ή αποπειράθηκε να αφαιρέσει από την κατοχή άλλων, ξένα κινητά πράγματα, με σκοπό να τα ιδιοποιηθεί παράνομα, με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών, ενωμένων με επικείμενο κίνδυνο του σώματος και της ζωής άλλων, δηλαδή ληστείες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, 23 τον αριθμό. Ότι στις άνω ληστείες, έφερε παράνομα μαζί του ένα (1) πιστόλι και έκανε χρήση αυτού. Επίσης, ότι προκάλεσε με πρόθεση σε άλλους σωματικές κακώσεις με τρόπο που μπορούσαν να προξενήσουν στους παθόντες κίνδυνο για τη ζωή τους ή βαριά σωματική βλάβη, κατά τη διάπραξη των ληστειών, που αναφέρονται στο σκεπτικό. Εξάλλου, υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των προβλεπομένων και τιμωρούμενων από τις διατάξεις του αρθρ.12 παρ.1α' και 2α' του Ν. 2168/93, αναφερόμενων δε στο ίδιο βούλευμα, άνω άσκοπων πυροβολισμών από τον αναιρεσείοντα. Είναι αβάσιμες και πρέπει να απορριφθούν, οι επιμέρους αντίθετες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος και συγκεκριμένα ότι: Στο προσβαλλόμενο βούλευμα δεν διαλαμβάνεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, θεωρώντας το Συμβούλιο, ότι δεν απαιτείται η γνωστοποίηση της διεξαγόμενης βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης στον κατηγορούμενο όταν ενεργείται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, προκειμένου να ασκήσει τα παρεχόμενα σε αυτόν δικαιώματα από τον ΚΠΔ και ειδικότερα, το δικαίωμα διορισμού τεχνικού συμβούλου, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις πιο πάνω κατηγορίες. Όμως, οι συνταχθείσες κατά τη διενέργεια αστυνομικής προανάκρισης, με παραγγελία των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων, εκθέσεις βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης, δεν συνιστούν πραγματογνωμοσύνες κατά την έννοια της ΚΠΔ 183, ώστε να ισχύουν σχετικά με αυτές οι διατάξεις των άρθρων 192 επ.ΚΠΔ, ως προς τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Κατά συνέπεια, δεν δημιουργείται λόγος απόλυτης ακυρότητας της προδικασίας κατ' άρθρο 171 παρ.1δ' ΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 484 παρ.1α' του αυτού Κώδικα, που δεν καλύπτεται κατ' άρθρο 173 παρ.2 ΚΠΔ, όπως ισχυρίζεται αβάσιμα ο αναιρεσείων. Ούτε επίσης δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας, για το λόγο ότι δεν τηρήθηκε η κατ' άρθρο 200 Α' παρ.1,2 ΚΠΔ διαδικασία, για τη λήψη γενετικού υλικού (D.N.A) του κατηγορουμένου για τη διαπίστωση της ταυτότητας του άγνωστου δράστη άλλων ακόμη ληστειών, διότι το σχετικό πόρισμα της εξέτασης τέτοιου υλικού, απέβη αρνητικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του κατηγορουμένου. Επίσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί άκυρη η προδικασία, γιατί όταν κλήθηκε ο κατηγορούμενος σε πρώτη απολογία, δεν υπήρχε στη δικογραφία όλο το αποδεικτικό υλικό, αφού στις 25-11-2009 που κλήθηκε από τον ανακριτή σε συμπληρωματική απολογία, έλαβε γνώση όλου του αποδεικτικού υλικού, ούτε μπορεί να θεωρηθεί άκυρη η εξακολούθηση της προσωπικής κράτησης, που διατάχθηκε με το υπ' αριθμ.12/7-1-2010 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών, επειδή παραβιάσθηκε η πενθήμερη κατ' άρθρο 287 παρ.1α' ΚΠΔ προθεσμία επίδοσης της κλήσης προς εμφάνιση στο άνω Συμβούλιο του κατηγορουμένου, διότι η κλήτευσή του σε αυτό, ήταν νόμιμη και εμπρόθεσμη, ορθά δε παρατάθηκε η προσωρινή κράτησή του για άλλους έξι (6) μήνες και συγκεκριμένα, μέχρι τις 24-6-2010. Η αιτίαση του αναιρεσείοντος που υποβλήθηκε με την έφεση για διεξαγωγή περαιτέρω ανάκρισης, προκειμένου να ανατεθεί σε υπάλληλο της Δίωξης Εγκλημάτων κατά της ζωής να συγκρίνει το φωτογραφικό υλικό, που προέκυψε από την τεχνική επεξεργασία των ψηφιακών δίσκων, καθώς και το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, που αφορά τους ύποπτους δράστες των παραπάνω ληστειών, για να διαπιστωθεί η ταύτιση ή όχι του κατηγορουμένου με το υλικό αυτό, έχει απαντηθεί από το Συμβούλιο, με τη σιωπηρή απάντηση, απορρίπτοντας το άνω αίτημα. Εξάλλου, με πλήρη και σαφή αιτιολογία το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε το αίτημα του κατηγορουμένου για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο Συμβούλιο αυτό, προς παροχή διευκρινίσεων για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, με το σκεπτικό ότι έχει ήδη αναπτύξει επαρκώς τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς και δεν απαιτείται άλλη διευκρίνιση. Επίσης, το Συμβούλιο Εφετών, ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τις προαναφερόμενες διατάξεις, τις οποίες ούτε εκ πλαγίου παραβίασε, αφού δεν έδωσε σε αυτές διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχουν και σωστά υπήγαγε σε αυτές τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την κυρία ανάκριση και συγκροτούν την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση των πιο πάνω εγκλημάτων για τα οποία κρίθηκε ότι πρέπει να παραπεμφθεί ο αναιρεσείων. Ούτε επίσης εμφιλοχώρησε οποιαδήποτε αντίφαση, ασάφεια ή λογικό κενό στην αιτιολογία του βουλεύματος ή μεταξύ αυτού και του διατακτικού, ώστε να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή των άνω διατάξεων.
Κατόπιν αυτών, τα παράπονα που διατυπώνει ο αναιρεσείων ότι εσφαλμένα με το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν έγινε με αυτό δεκτή η έφεση του κατά του πρωτόδικου βουλεύματος, είναι αβάσιμα. Ακολούθως, ο προβαλλόμενος από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β' ΚΠΔ, για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν στο βούλευμα, αλλά και ο από το αυτό άρθρο στοιχ. δ', για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, που επιβάλλει το άρθρο 139 του αυτού Κώδικα, λόγος αναιρέσεως, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Επίσης, αβάσιμοι είναι και οι από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ.α' ΚΠΔ λόγοι ακυρότητας ανακριτικών πράξεων-παράνομη παράταση προσωρινής κράτησης, ο λόγος για ακυρότητα των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, καθώς και ο από το αυτό άρθρο του ΚΠΔ, παρ.1 στοιχ.στ' για υπέρβαση εξουσίας. Οι λοιπές δε αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, που πλήττουν την ανέλεγκτη αναιρετικά περί τα πράγματα κρίση του Συμβουλίου, με την επίκληση των άνω λόγων, πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, εφόσον ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νομιμότητα του προσβαλλόμενου βουλεύματος σχετικά με τις παραδοχές αυτού και δεν συνιστά λόγο αναιρέσεως από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 484 παρ.1 ΚΠΔ η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και των πραγματικών περιστατικών. Μετά από αυτά, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (ΚΠΔ 583 παρ.1).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 27 Δεκεμβρίου 2010 και με αριθμό 162/2010 ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, αίτηση του Τ. Α. του Σ., για αναίρεση του υπ' αριθμ. 2631/14-12-2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Δεκεμβρίου 2011.Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή