Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2329 / 2007    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Απάτη, Βούλευμα παραπεμπτικό, Πλαστογραφία.
Περίληψη:
Διακεκριμένη πλαστογραφία και απλή συνέργεια σε διακεκριμένη απάτη, σε απόπειρα και συντελεσμένη, που φέρεται ότι τέλεσαν άλλοι, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με όφελος που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 και 73.000 ευρώ. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη
ΑΡΙΘΜΟΣ 2329/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη και Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορούμενου Χ1 που δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ΄ αριθμ. 96/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Με συγκατηγορούμενους τους: 1. ..... και 2. ..... Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Φεβρουαρίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 427/2007.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος - Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή με αριθμό 163/24.4.07, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
1- Εισάγω ενώπιόν σας, κατά τα άρθρα 309 παρ. 2 και 485 παρ.1 ΚΠΔ, την 5/9-2-07 αίτηση του κατηγορουμένου Χ1 κατά του 96/07 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο τον παραπέμπει, μαζί με άλλους, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου [για τα κακουργήματα] Θεσσαλονίκης, για διακεκριμένη πλαστογραφία και απλή συνέργεια σε διακεκριμένη απάτη, σε απόπειρα και σε συντελεσμένη μορφή, που φέρεται ότι τέλεσαν άλλοι, που τελέσθηκαν υπ' αυτού αμφότερα κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με όφελος που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 και 73.000 Ε, και, επιπλέον, στρέφονται σε βάρος ΝΠΔΔ με επιδιωκόμενο συνολικό παράνομο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ε, [άρθρα 94,παρ.1,216,386 ΠΚ,1 παρ.1 Ν.1608/38],και εκθέτω τα ακόλουθα:
2- Κατά το άρθρο 308 παρ.1 Κ.Π.Δ, όπως τροποπ. με το άρθρο 5 παρ.7 του Ν. 1738/1987, στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν. 1608/1950, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η σε βάρος Νομικού Προσώπου δημοσίου Δικαίου, εκ των αναφερομένων στο άρθρο 263 Α του Π.Κ, η πλαστογραφία και η απάτη, όταν έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών (ήδη 150.000 Ε.), η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών. Για το σκοπό αυτό, η δικογραφία διαβιβάζεται, αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη, στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα. Από τη διάταξη αυτή, η οποία δεν θίγει τα δικαιώματα του κατηγορουμένου που προστατεύονται από το Σύνταγμα και το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, προκύπτει ότι, αν ενεργήθηκε κυρία ανάκριση, για κακούργημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 1608/1950, που περατώθηκε με παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, κατά του βουλεύματος αυτού δεν επιτρέπεται η άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως (ΑΠ 1112/1998 ΠΧ ΜΘ΄ σελ. 646, ΑΠ 298/2004 ΠΧ ΝΕ΄ σελ. 58).
3- Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος με το προσβαλλόμενο 96/07 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης παραπέμπεται, μαζί με άλλους κατηγορουμένους, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, για να δικασθεί για την τέλεση των αξιοποίνων πράξεων της διακεκριμένης πλαστογραφίας και της απλής συνέργειας σε διακεκριμένη απάτη, σε απόπειρα και σε συντελεσμένη μορφή, που φέρεται ότι τέλεσαν άλλοι, που τελέσθηκαν υπ' αυτού αμφότερα κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με όφελος που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 και 73.000 Ε, και, επιπλέον, στρέφονται σε βάρος ΝΠΔΔ [του ΙΚΑ] με επιδιωκόμενο συνολικό παράνομο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ε, [άρθρα 94,παρ.1,216,386 ΠΚ,1 παρ.1 Ν.1608/38]. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το προσβαλλόμενο τούτο βούλευμα δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως.
4- Κατ' ακολουθία, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε συμβούλιο, πρέπει το μεν να απορρίψει την αίτηση ως απαράδεκτη, το δε να καταδικάσει τον αναιρεσείοντα-κατηγορούμενο στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των 220 Ε.

ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Α- Να απορριφθεί η 5/9-2-07 αίτηση του κατηγορουμένου Χ1 κατά του 96/07 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, και
Β- Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των 220 Ε.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Φώτιος Μακρής

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 308 παρ. 1 εδ. β' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Νόμου 1608/1950, στα οποία περιλαμβάνονται και η πλαστογραφία και η απάτη όταν έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχμών και ήδη 150.000 ευρώ και τελέστηκαν σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 263 Α του Ποινικού Κώδικα, η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως κηρύσσεται από το συμβούλιο των εφετών. Προς τον σκοπό αυτό, η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο συμβούλιο εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα. Από την παραπάνω διάταξη σαφώς συνάγεται ότι αν έγινε κυρία ανάκριση για κακούργημα, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του Νόμου 1608/1950, η οποία περατώθηκε με παραπεμπτικό βούλευμα του συμβουλίου εφετών, κατά του βουλεύματος αυτού δεν επιτρέπεται η άσκηση του ένδικου μέσου της αναιρέσεως.
Εν προκειμένω, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος παραπέμπεται με το προσβαλλόμενο 96/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, μαζί με άλλους κατηγορουμένους ενώπιον του ακροατηρίου του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Κακουργημάτων) για να δικασθεί ως υπαίτιος της τελέσεως των αξιόποινων πράξεων της διακεκριμένης πλαστογραφίας και της απλής συνέργειας σε διακεκριμένη απάτη, σε απόπειρα και σε συντελεσμένη μορφή, που φέρεται ότι τέλεσαν άλλοι. Οι αποδιδόμενες στον αναιρεσείοντα πράξεις φέρονται ότι τελέσθηκαν από αυτόν και οι δύο κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με όφελος που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 και 73.000 ευρώ και επί πλέον στρέφονται κατά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με επιδιωκόμενο συνολικό παράνομο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Ενόψει όμως των όσων έχουν εκτεθεί παραπάνω, στη μείζονα σκέψη, το ανωτέρω προσβαλλόμενο βούλευμα δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως και, ως εκ τούτου, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων κατηγορούμενος στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την 5/9 Φεβρουαρίου 2007 αίτηση αναιρέσεως του Χ1 κατά του 96/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 27 Νοεμβρίου 2007. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή