Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1267 / 2015    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Προθεσμία, Αναιρέσεως λόγοι, Πνευματική ιδιοκτησία.
Περίληψη:
Περίληψη: Πνευματική ιδιοκτησία. Παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 και 3 του ν. 2121/1993 και άρθρου 370Β Π.Κ. Αντιγραφή κατά το ουσιώδες μέρος της και αναπαραγωγή Τεχνικής Προσφοράς η οποία κατατέθηκε σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου. Ποινική ευθύνη. Εννοιολογικός προσδιορισμός του «έργου» και του προσδιορισμού του ως «πρωτοτύπου». Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Προθεσμία εγκλήσεως. Χρόνος γνώσεως της τελέσεως της πράξης. Παρατίθεται ούτε ο χρόνος γνώσης της πράξης καθώς και περιστατικά που αφορούν στο χρόνο γνώσης της πράξης. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.

Αριθμός 1267/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Φράγκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη - Εισηγήτρια, Πάνο Πετρόπουλο, Δημήτριο Γεώργα και Δημήτριο Τζιούβα διορισμένο με την υπ’ αριθμ.168/2015 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Βασιλείου Καπελούζου), Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Άννας Ζαΐρη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Μ. Χ. του Α., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Καραμαγκιώλη, για αναίρεση της υπ’ αριθ.6154/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσες: 1)Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο "CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.", και 2) την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" που εδρεύουν στην Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπούνται νόμιμα και που στο ακροατήριο δεν εκπροσωπήθηκαν.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 5 Ιανουαρίου 2015 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 82/2015.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2121/1993 με τον τίτλο "πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα", "οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Με το άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι: "Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, με κείμενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα......" Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι το έργο, ως πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, προσιτή στις αισθήσεις, προστατεύεται από τις εν λόγω και λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της γενικής ρήτρας (άρθρο 2 παρ. 1), δηλαδή εφόσον είναι πρωτότυπο.
Συνεπώς, η πρωτοτυπία αποτελεί βασική προϋπόθεση της προστασίας του νόμου, ο οποίος όμως - με εξαίρεση τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (άρθρο 2 παρ.3 εδ.δ’ ν.2121/1993) - δεν δίνει ορισμό αυτής (της πρωτοτυπίας) αλλά αφήνει στην επιστήμη και στη νομολογία τον προσδιορισμό της έννοιάς της. Βασικό δε κριτήριο είναι, κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη, η προσωπική συμβολή, χάρη στην οποία το έργο παρουσιάζει μια ατομική ιδιομορφία ή ένα ελάχιστο όριο "δημιουργικού ύψους", κάποια απόσταση δηλαδή από τα ήδη γνωστά ή αυτονόητα, έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται από τα έργα της καθημερινότητας ή από άλλα παρεμφερή γνωστά έργα. Αν ένα πνευματικό δημιούργημα είναι πρωτότυπο έργο ή όχι, αποτελεί πραγματικό ζήτημα, άρα κρίνεται ανελέγκτως από το δικαστήριο της ουσίας. (Πρβλ. Α.Π.20/2005 Πολιτική απόφαση). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 1 του αυτού ως άνω Ν. 2121/1993, "όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή διατάξεων των κυρωμένων με νόμο πολυμερών διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εγγράφει, αναπαράγει στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή διασκευή, θέτει σε κυκλοφορία ή κατέχει με σκοπό θέσης σε κυκλοφορία κατά παράβαση περιοριστικών όρων, παρουσιάζει στο κοινό, εκτελεί δημόσια, μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά κατά οποιονδήποτε τρόπο και γενικά εκμεταλλεύεται έργο που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ..., τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 1 έως 5 εκατομμυρίων δραχμών", κατά δε τη διάταξη της παρ. 3 του αυτού ως άνω άρθρου, " αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημιά που απειλήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηματική ποινή 2 έως 10 εκατομμυρίων δραχμών. Αν ο υπαίτιος τελεί τις παραπάνω πράξεις κατ’ επάγγελμα ή αν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη μαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή 5 έως 20 εκατομμυρίων δραχμών....". Η προσβολή του πνευματικού έργου που έχει τη μορφή κειμένου μπορεί να γίνει είτε με πιστή αντιγραφή είτε με διασκευή, αρκεί να υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των δύο έργων κατά το κύριο περιεχόμενό τους, μπορεί δε να είναι παράνομη πράξη ενός ή κοινή πράξη περισσοτέρων.
Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση στερείται της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ιδρύεται, έτσι, λόγος αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του ΚΠΔ, όταν δεν αναφέρονται σ’ αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ του ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ’ αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής η μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση (Ολ.ΑΠ 3/2008).
Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμό 6154/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημ/των) Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, ο αναιρεσείων, κηρύχθηκε ένοχος, α) για την πράξη της παράβασης του άρθρου 66 παρ. 1 και 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν. 2121/1993, (παράνομη αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση τεχνικής προσφοράς των εγκαλουσών, σε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου) καθώς και β) της παράβασης του άρθρου 370Β παρ. 1 και 2 Π.Κ. (αθέμιτη αντιγραφή και χρήση δεδομένων που ήταν αποθηκευμένα στη μνήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών και αποτελούσαν επαγγελματικά απόρρητα των εγκαλουσών) και επιβλήθηκε σ’ αυτόν, συνολική ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και τριών (3) μηνών , ανασταλείσα επί τριετία και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ. Στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το δικάσαν, Τριμελές Εφετείο μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών μέσων, ήτοι, των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, των εγγράφων που αναγνώστηκαν, και της απολογίας του κατηγορουμένου, δέχθηκε, μετά την ανάλυση του νομικού μέρους της υπόθεσης, ανελέγκτως, κατά λέξη, τα εξής: " Ο κατηγορούμενος , κατά το επίδικο χρονικό διάστημα , ήτοι από το έτος 2007 έως και τον Απρίλιο 2010 τουλάχιστον, ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΡHONE MARKETING Α.Ε.". Το έτος 2007 το ΙΚΑ ΕΤΑΜ προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου "Παροχή Υποδομών και Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας και Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (ΣΔΖΥΥ), που αφορά στις κεντρικές τηλεφωνικές μονάδες εξυπηρέτησης και τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ στο σύνολο της Χώρας (102) μονάδες και τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς". Ο κατηγορούμενος, υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά του και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ανωτέρω εταιρείας, υπέβαλε , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλήρη φάκελο συμπεριλαμβανομένης και της προαπαιτούμενης τεχνικής προσφοράς. Στον ίδιο διαγωνισμό συμμετείχε και η ένωση των εγκαλουσών εταιρειών, υπό την επωνυμία "NEWSPHONE - CALL CENTER", δια της υποβολής, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2007, σχετικής Τεχνικής Προσφοράς. Η προσφορά αυτή των εγκαλουσών εταιρειών βασίστηκε στο οργανόγραμμα και την μεθοδολογία της από 2005 προηγούμενης Τεχνικής Προσφοράς της που είχε υποβάλλει στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε ανάλογο διαγωνισμό, ως εξελιγμένη και καλύτερη μορφή εκείνης της τεχνικής προσφοράς της (του έτους 2005). Κατά το άνοιγμα των υποβληθεισών προσφορών, εδόθη η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού, να εξετάσουν τις κατατεθείσες τεχνικές προσφορές, οπότε η ομάδα των τεχνικών που είχε επιφορτιστεί με την σχετική αρμοδιότητα από τις πολιτικώς ενάγουσες εταιρείες, διαπίστωσε ότι μεταξύ των τεχνικών προσφορών που είχαν καταθέσει οι ίδιες και η εκπροσωπούμενη από τον κατηγορούμενο εταιρεία, υπήρχαν εμφανείς, πανομοιότυπες ακόμα και ως προς τη διατύπωση προτάσεις- χωρία, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο διατακτικό της παρούσας αποφάσεως ως προς όλα τα ειδικότερα στοιχεία τους. Χαρακτηριστικό δε στοιχείο της πλήρους αντιγραφής της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλε η ένωση των εγκαλουσών εταιρειών ("NEWSPHONE - CALL CENTER") από την εταιρεία που εκπροσωπεί ο κατηγορούμενος, ("ΡΗΟΝΕ MARKETING Α.Ε."), αποτελεί το ακόλουθο απόσπασμα που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 10.11.11 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς της στην φόρμα agent monitoring, όπου παρατίθενται τα εξής στοιχεία: "όνομα του agent Δ. Ε., ημερομηνία 29-11-2002, ώρα 16.01, όνομα αξιολογητή Λ. Π., σκορ 82,67%". Η συγκεκριμένη όμως υπάλληλος (Δ. Ε.), ανήκει από το 2002 συνεχώς και αδιαλείπτως, έως και κατά το έτος 2010 (χρόνο υποβολής της μήνυσης) στο προσωπικό της ένωσης των εγκαλουσών εταιρειών ("NEWSPHONE - CALL CENTER") και εργάζεται στην ΤΜΥ Γαλατσίου, έχει δε συμπεριληφθεί στην σελίδα 8 της ενότητας 24 του 6ου παραρτήματος της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς της τελευταίας. Οι εγκαλούσες εταιρείες, ενόψει της απόλυτης αυτής ταύτισης των δικών τους προτάσεων εν σχέσει με την κατά τα ανωτέρω κατατεθείσα τεχνική προσφορά της εκπροσωπούμενης από τον κατηγορούμενο εταιρείας ,("ΡΗΟΝΕ MARKETING Α.Ε."), υπέβαλαν αντιρρήσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, η οποία όμως τις απέρριψε σιγή, λόγω τυπικής παράλειψης . Στην συνέχεια , με την από 5-3-2010 απόφαση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προκηρύχθηκε νέος δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή για την υλοποίηση του ίδιου έργου "Παροχή Υποδομών και Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας και Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (ΣΔΖΥΥ), που αφορά στις κεντρικές τηλεφωνικές μονάδες εξυπηρέτησης και τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ στο σύνολο της Χώρας (102) μονάδες και τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς". Η διενέργεια του διαγωνισμού έγινε την 26-4-2010 και προσφορές υποβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, τόσο από την ένωση των εγκαλουσών εταιρειών όσο και από την ένωση εταιρειών "ΡΗΟΝΕ MARKETING - KAPPA RESEARCH" που εκπροσωπεί ο κατηγορούμενος. Και η προσφορά της αυτή του Απριλίου 2010 ακολουθούσε την πρωτότυπη σύλληψη και δομή που είχαν εφαρμόσει στην από 2007 Τεχνική Προσφορά "NEWSPHONE - CALL CENTER". Μετά την υποβολή των Τεχνικών Προσφορών και μετά την πρόσκληση υπ’ αριθμ. Γ99/ΠΥ51 πρόσκληση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων η ομάδα των τεχνικών που είχε επιφορτιστεί με την σχετική αρμοδιότητα από τις πολιτικώς ενάγουσες εταιρείες, διαπίστωσε στις 28-4-2010, οπότε διενήργησε τον έλεγχο ότι και πάλι στην τεχνική προσφορά που είχε καταθέσει η ένωση των εταιρειών που εκπροσωπεί ο κατηγορούμενος , υπήρχαν εμφανείς και σημαντικές ομοιότητες με την τεχνική προσφορά που είχε καταθέσει αυτή (ένωση εγκαλουσών εταιρειών) το έτος 2007 , όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο διατακτικό της παρούσας αποφάσεως ως προς όλα τα ειδικότερα στοιχεία τους. Από την αντιπαραβολή δε των αντίστοιχων περικοπών των εν λόγω τεχνικών προσφορών της εταιρείας που εκπροσωπεί ο κατηγορούμενος που αναφέρονται στο διατακτικό της αποφάσεως, προκύπτει ότι αυτές αποτελούν πλήρη και ολοκληρωτική αντιγραφή των αντίστοιχων περικοπών της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλαν οι εγκαλούσες εταιρείες κατά το έτος 2007. Οι επίδικες περικοπές, δεν αποτελούν αυτούσιες αναπαραγωγές από ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στηριζόμενες σε λογάριθμους, αλλά απαιτούσαν την πρωτότυπη σύλληψη και αποτύπωση του τρόπου της υλοποίησης των επιλογών των συντακτικών ομάδων των εγκαλουσών μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις εμπεριέχουσες την προσωπική έμπνευση και πνευματική διεργασία των ατόμων που αποτελούσαν την ομάδα κατάρτισης αυτών των τεχνικών προσφορών των εγκαλουσών εταιρειών. Τα μέλη της ομάδας που κατάρτισαν την εν λόγω τεχνική προσφορά, δεν αναλώθηκαν στην απλή συγκέντρωση και συρραφή έτοιμων επιλογών, μέσω των αντίστοιχων υπαρχόντων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών , αλλά απαιτήθηκε η δική τους πνευματική διεργασία, με την προσωπική συμβολή τους, ώστε να προταθούν οι πιο συμφέρουσες λύσεις, για κάθε απαιτούμενη από την προκήρυξη αναζήτηση. Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν στο έργο της συντακτικής ομάδας των εγκαλουσών εταιρειών, περιεχόμενο και μοναδικότητα στην έκφραση και στη συνθετική διαμόρφωση και καθιστούν τις επίδικες περικοπές εξατομικευμένες και πρωτότυπες και γι’ αυτό αποτελούν πρωτότυπο πνευματικό έργο των εγκαλουσών εταιρειών προστατευόμενο από τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο κατηγορούμενος εκπροσωπώντας την άνω εταιρεία, γνώριζε ότι ο συντονιστής της δικής του συντακτικής ομάδας Α. Θ., αλλά και άλλα μέλη αυτής εργάζονταν στις εγκαλούσες εταιρείες σε προγενέστερο χρονικό διάστημα από αυτό της πρόσληψής τους στην εκπροσωπούμενη από αυτόν εταιρεία και συνεπώς γνώριζε μετά βεβαιότητας και αποδεχόταν ότι υπήρχε η δυνατότητα και η ευχέρεια γνώσης των δικών τους προτάσεων και του ειδικότερου τρόπου εργασίας τους καθώς και πρόσβασης στα αρχεία των εταιρειών αυτών. Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος εν γνώσει του α) προχώρησε στην αντιγραφή, αναπαραγωγή και κατοχή χωρίς την άδεια των εγκαλουσών εταιρειών των ανωτέρω χωρίων-περικοπών των τεχνικών τους προσφορών Νοεμβρίου 2007 και Απριλίου 2010 που αποτελούν πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα γραπτού λόγου και επιστήμης και β) τον Απρίλιο 2010 αθέμιτα αντέγραψε, αποτύπωσε και οπωσδήποτε παραβίασε τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο Αβ του διατακτικού δεδομένα, που ήταν αποθηκευμένα στην μνήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών και αποτελούν επαγγελματικά απόρρητα των εγκαλουσών εταιρειών "NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε." και "CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε." ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής αξίας, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησε καταθέτοντάς τα ως τεχνική προσφορά του, προκειμένου να λάβει μέρος στον διαγωνισμό Απριλίου 2010 του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, γεγονός για το οποίο οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εγκαλουσών εταιρειών έλαβαν γνώση κατά τον έλεγχο που διενήργησαν στις 28-4- 2010 κατά τα αναφερθέντα παραπάνω. Επομένως και ο έτερος ισχυρισμός των εναγομένων περί εκπρόθεσμης πέραν του τριμήνου, υποβολής της μήνυσης των εγκαλουσών στις 22-6-2010, καθ’ μέρος αυτή αφορά την παραβίαση του άρθρου 370 Β του ΠΚ που διώκεται κατ’ έγκληση είναι αβάσιμος. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται". Ακολούθως στο διατακτικό τον κήρυξε ένοχο του ότι: "Στην Αθήνα στους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους, τέλεσε τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: Α) Κατά τους μήνες Νοέμβριο του έτους 2007 και Απρίλιο του έτους 2010, με περισσότερες πράξεις του που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση του Ν.2121/93 και των διατάξεων των κυρωμένων με νόμο πολυμερών διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αναπαρήγαγε άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα, με οποιαδήποτε μορφή εν όλω ή εν μέρει και εκμεταλλεύτηκε με οποιονδήποτε τρόπο έργα που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού τους, το δε όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημιά που απειλήθηκε από τις παραπάνω πράξεις του είναι ιδιαίτερα μεγάλο και συγκεκριμένα α) τον Νοέμβριο του έτους 2007, όντας νόμιμος εκπρόσωπος (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) της εταιρίας με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "PHONE MARKETING ΑΕ". ενόψει διαγωνισμού που προκήρυξε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την επιλογή αναδόχου για το έργο "Παροχή Υποδομών και Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας και Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (ΣΔΖΥΥ), που αφορά τις Κεντρικές Τηλεφωνικές Μονάδες Εξυπηρέτησης (ΚΤΜΕ) και τις Μονάδες Υγείας (MY) του ΙΚΑ στο σύνολο της χώρας (102) μονάδες και τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς", κατέθεσε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για λογαριασμό της ως άνω εκπροσωπούμενης από αυτόν εταιρίας, τεχνική προσφορά, η οποία, κατά το ουσιώδες μέρος της, αποτελούσε αντικείμενο παράνομης και χωρίς δικαίωμα αναπαραγωγής της από Νοεμβρίου 2007 τεχνικής προσφοράς για τον ίδιο διαγωνισμό των εγκαλουσών εταιριών "NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ ΑΕ" και "CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕ", που αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα γραπτού λόγου και επιστήμης των ως άνω εγκαλουσών και προστατεύεται από τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας του Ν.2121/93 και ειδικότερα παρουσίαζε τις εξής ομοιότητες: 1. Στο κεφάλαιο 12, σελ.2 από 7 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε.", η ενότητα 12.1 έχει τίτλο "Συνεργασία μεταξύ των μελών της Εταιρείας", ενώ στη συνέχεια γίνεται λόγος για "Βασική και θεμελιώδης αρχή της συνεργασίας των μελών της Ένωσης", ενώ είναι ένωση εταιρειών αποτελούν οι εγκαλούσες και όχι η "PHONE MARKETING Α.Ε." 2.Στο κεφάλαιο 10.11.11 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε.", στην φόρμα agent monitoring παρατίθενται τα εξής στοιχεία: "όνομα του agent Δ. Ε., ημερομηνία 29/11/2002, ώρα 16:01, όνομα αξιολογητή Λ. Π., σκορ 82,67%", ενώ η συγκεκριμένη υπάλληλος Δ. Ε. ανήκε από το 2002 και αδιαλείπτως έως και το έτος 2010 στο δυναμικό της ένωσης "NEWSPHONE-CALL CENTER" και εργαζόταν στην ΤΜΥ Γαλατσίου.
3.Στο κεφάλαιο 3.3.2 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε." προτείνεται η ίδια κατανομή του προσωπικού της ΤΜΥ, δηλ. 50% ωρομίσθιοι 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης και 50% ωρομίσθιοι με 4ωρη έως 6ωρη κατά μέσο όρο ημερήσια απασχόληση, όπως και στην από 2007 Τεχνική Προσφορά "NEWSPHONE-CALL CENTER".
4.Στο κεφάλαιο 3.3.5 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε." παρατηρείται η ίδια παράγραφος με την πρώτη παράγραφο του κεφαλαίου 3, παρ.3.3.5, σελ. 18 από 132 της από 2007 Τεχνικής προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
5.Στο κεφάλαιο 3.3.5 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε." το κείμενο που αφορά την ανάλυση του διαγράμματος είναι ακριβώς ίδιο με το αντίστοιχο κείμενο με τίτλο "Κατανομή Κλήσεων" του κεφαλαίου 3, παρ.3.3.5.4, σελ.29 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς NEWSPHONE-CALL CENTER".
6.Στο κεφάλαιο 3.3.6 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε." το διάγραμμα καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών κειμένων είναι οπτικά ίδια με το αντίστοιχο διάγραμμα με τίτλο "Mobilization plan" και τα κείμενα που το συνοδεύουν, στο κεφάλαιο 3, παρ.3.3.6, σελ.45 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
7.Στο κεφάλαιο 3.3.6.2 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε." το κομμάτι με τίτλο "τηλεργασία" είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ίδιο, πλην των αριθμών των τηλεφώνων, με το κεφάλαιο 3, παρ.3.3.6.2, σελ.47-50 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
8.Στο κεφάλαιο 3.3.8 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε." το διάγραμμα της θέσης σε λειτουργία ΤΜΥ είναι ίδιο με το διάγραμμα "Θέση σε λειτουργία ΤΜΥ" στο κεφάλαιο 3, παρ.3.3.8, σελ.53 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER", με μόνη διαφορά ότι έχει αλλάξει το λογότυπο της εταιρείας, στην επόμενη δε σελίδα, η φόρμα του "FAX Transmission" είναι ίδια με αυτή στο κεφάλαιο 3, παρ.3.3.8, σελίδα 54 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER" με μόνη αλλαγή το όνομα της εταιρείας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το e-mail.
9.Στο κεφάλαιο 3.3.8 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε." οι πίνακες έχουν τον ίδιο σχεδιασμό με τους πίνακες "Γενικό Πλάνο υπηρεσιών θέσης ΤΜΥ σε παραγωγική λειτουργία", "Ειδικό πλάνο υπηρεσιών θέσης ΤΜΥ σε παραγωγική λειτουργία", "Γενική αναφορά υπηρεσιών θέσης ΤΜΥ σε παραγωγική λειτουργία", "Αναφορά υπηρεσιών θέσης ΤΜΥ σε παραγωγική λειτουργία", του 3, παρ.3.3.8, σελ. 56-59 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
10.Στο κεφάλαιο 3.5 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε." το σχήμα που δείχνει τα βήματα μεθοδολογίας για ένταξη μιας νέας ΤΜΥ σε παραγωγική λειτουργία είναι ίδιο με το σχήμα στο κεφάλαιο 3, παρ.3.5 σελ. 71 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
11. Στο κεφάλαιο 10 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHOΝE MARKETING Α.Ε." ο "κανονισμός λειτουργίας" έχει τους ίδιους τίτλους κεφαλαίων (τουλάχιστον μέχρι και το 4° κεφάλαιο) με το κεφάλαιο 10 παρ. 10.4, "Κανονισμός λειτουργίας του έργου", σελ. 12-28 από 75 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER", στο ίδιο δε κεφάλαιο της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING Α.Ε.", οι "περιοδικές αναφορές προόδου υπηρεσιών" είναι οπτικά ίδιες με το κεφάλαιο 10, παρ. 10.10, "περιοδικές αναφορές προόδου υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας", σελ.32 επ. από 75 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER", το δε όφελος που επεδίωξε να αποκομίσει για λογαριασμό της εκπροσωπούμενης από αυτόν εταιρίας "PHONE MARKETING Α.Ε." ανερχόταν στο ποσό των 14.934.500 ευρώ, που αντιστοιχούσε στον προϋπολογισμό του από 2007 διαγωνισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και β) τον Απρίλιο του έτους 2010, με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, ενόψει διαγωνισμού που προκήρυξε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την επιλογή αναδόχου για το έργο "Παροχή Υποδομών και Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας και Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (ΣΔΖΥΥ), που αφορά τις Κεντρικές Τηλεφωνικές Μονάδες Εξυπηρέτησης (ΚΤΜΕ) και τις Μονάδες Υγείας (MY) του ΙΚΑ στο σύνολο της χώρας", κατέθεσε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για λογαριασμό της ως άνω εκπροσωπούμενης από αυτόν εταιρίας, τεχνική προσφορά, η οποία, κατά το ουσιώδες μέρος της, αποτελούσε αντικείμενο παράνομης και χωρίς δικαίωμα αναπαραγωγής της από Νοεμβρίου 2007 τεχνικής προσφοράς των εγκαλουσών εταιριών "NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ ΑΕ" και "CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕ", που αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα γραπτού λόγου και επιστήμης των ως άνω εγκαλουσών και προστατεύεται από τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας του Ν.2121/93 και ειδικότερα παρουσίαζε τις εξής ομοιότητες: 1. Το κεφάλαιο 3.1.1 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" (σελίδα 7, 8 και 9 από 203) που έχει ως τίτλο "Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού (προϊσταμένων, χειριστών και γραμματέων ΚΤΜΕ και ΤΜΥ)" έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο αλλά και το ίδιο περιεχόμενο με το κεφάλαιο 3, παρ.3.3.2, "Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού (προϊσταμένων, χειριστών και γραμματέων ΚΤΜΕ και ΤΜΥ)", σελ. 13-15 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
2.Στο. κεφάλαιο 3.1.2 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETΙNG-KAPPA RESEARCH" που τιτλοφορείται "Απαραίτητη Εκπαίδευση" (σελίδα 10 και 11 από 203), το κείμενο είναι ακριβώς όμοιο με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.3.3, "Εσωτερική εκπαίδευση από την Ένωση", σελ. 16-17 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER" 3.Στο Κεφάλαιο 3.1.4 της από 20Ί0 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που τιτλοφορείται "Μεθοδολογία Καθορισμού Βαρδιών", στην σελίδα 14 από 203, οι τέσσερις πρώτες παράγραφοι του κειμένου είναι ίδιες με το Κεφάλαιο 3, παρ. 3.3.5, "Καθορισμός βαρδιών - Μεθοδολογία υπολογισμού των απαιτούμενων ωρών Παραγωγτκής Λειτουργίας σε επίπεδο ΚΤΜΕ, ΤΜΥ", σελ. 18-19 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
4.Στο Κεφάλαιο 3.1.4 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που τιτλοφορείται "Μεθοδολογία Καθορισμού Βαρδιών", στην σελίδα 18 από 203, τρία bullets του κειμένου είναι ίδια με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.3.5, "Καθορισμός βαρδιών-Μεθοδολογία υπολογισμού των απαιτούμενων ωρών Παραγωγικής Λειτουργίας σε επίπεδο ΚΤΜΕ, ΤΜΥ", σελ.23 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
5.Στο Κεφάλαιο 3.1.4 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που τιτλοφορείται "Μεθοδολογία Καθορισμού Βαρδιών", η σελ. 19 από 203, είναι πανομοιότυπη με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.3.5, "Καθορισμός βαρδιών - Μεθοδολογία υπολογισμού των απαιτούμενων ωρών Παραγωγικής Λειτουργίας σε επίπεδο ΚΤΜΕ, ΤΜΥ", σελ.25 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
6.Στο Κεφάλαιο 3.1.4 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που τιτλοφορείται "Μεθοδολογία Καθορισμού Βαρδιών", στη σελίδα 29 από 203, το κείμενο που αφορά την ανάλυση του διαγράμματος είναι ίδιο με το αντίστοιχο κείμενο με τίτλο "Κατανομή Κλήσεων", στο Κεφάλαιο 3, παρ.3.3.5.4, "ΚΤΜΕ ΑΘΗΝΑΣ: πιθανό σενάριο στελέχωσης (60.000 κλήσεις)", σελ. 29 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
7.Στο Κεφάλαιο 3.1.4 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που τιτλοφορείται "Μεθοδολογία Καθορισμού Βαρδιών", στη σελίδα 35 από 203, υπάρχουν δύο παράγραφοι πανομοιότυπες με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.3.5.5, "ΚΤΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πιθανό σενάριο στελέχωσης", σελ.35-36 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
8.Το Κεφάλαιο 3.1.5 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "ΡΗΟΝΕ MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Σχέδιο Ανταπόκρισης σε μεταβολές φορτίου - Σενάρια Εκτίμησης θέσεων σε περιόδους αιχμής -Αντιμετώπιση κρίσεων" (σελ. 41, 42, 43 και 44 από 203) είναι ακριβώς ίδιο με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.3.6.1, "Εκπαίδευση επιπλέον προσωπικού και σχέδιο κινητοποίησης προσωπικού (Person-ell Mobilization)", σελ. 43-46 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER", με μοναδική αλλαγή στα συνολικά νούμερα του προσωπικού στελέχωσης.
9.Το Κεφάλαιο 3.1.5.1 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Τηλεργασία" (σελ. 45, 46, 47 και 48 από 203) είναι ακριβώς ίδιο με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.3.6.2, "Τηλεργασία", σελ.47-50 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER", με μοναδική αλλαγή στον τηλεφωνικό αριθμό σύνδεσης στην εκστρατεία και τον αριθμό από τον κωδικό πρόσβασης.
10.Στο Κεφάλαιο 3.1.6 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Εναρξη λειτουργίας" (σελ.48 και 49 από 203) η παράγραφος που ακολουθεί μετά τον πίνακα είναι ακριβώς ίδια με την παράγραφο του Κεφάλαιο 3, παρ.3.3.7, "Έναρξη λειτουργίας", σελ.51 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
11.Το Κεφάλαιο 3.1.7 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Πλάνο Υπηρεσιών Θέσης σε παραγωγική Λειτουργία" (σελ. 50, 51 και 52 από 203) είναι ακριβώς ίδιο με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.3.8, "Πλάνο Υπηρεσιών Θέσης σε Παραγωγική Λειτουργία", σελ. 52-54 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
12.Στο Κεφάλαιο 3.2 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης" (σελ. 70 από 203), παρατηρείται το ίδιο ακριβώς κείμενο με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.4, "Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης", σελ.60 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
13.Το Κεφάλαιο 3.2.1 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Επιλογή προσωπικού" (σελ. 71 από 203) είναι ακριβώς ίδιο με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.4.1, "Προκήρυξη (εσωτερική και εξωτερική)", σελ.61 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
14.To Κεφάλαιο 3.2.1 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Επιλογή προσωπικού" (σελ. 71 & 72 από 203) είναι ακριβώς ίδιο με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.4.4, "Εκπαίδευση από το ΙΚΑ", σελ.62 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
15.Το Κεφάλαιο 3.2.2 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο’ "Καθορισμός περιοχής και ανάληψη καθηκόντων" (σελ. 73 από 203) είναι ακριβώς ίδιο (περιεχόμενο και τίτλος) με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.4.5, "Καθορισμός περιοχής και ανάληψη καθηκόντων", σελ.62 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER" με μοναδική διαφοροποίηση στους πίνακες κατανομής των περιφερειακών διευθυντών που ακολουθούν.
16.Στο Κεφάλαιο 3.3 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Υπηρεσίες Θέσης σε παραγωγική λειτουργία" (σελ. 76 από 203) υπάρχει κείμενο και σχήμα που είναι ακριβώς ίδια με την τελευταία παράγραφο και το σχήμα που ακολουθεί στο κεφάλαιο 3, παρ.3.5.1 "Μεθοδολογία Παροχής Υπηρεσιών - Θέσεις σε Παραγωγική Λειτουργία (Παραδοτέο Π 5.2)", σελ.69-71 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
17.Το Κεφάλαιο 3.3.1 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Προκήρυξη (εσωτερική και εξωτερική)" (σελ. 78 από 203) είναι ακριβώς ίδιο, τόσο ως προς τον τίτλο όσο και ως προς το περιεχόμενο, με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.5.1.1, "Προκήρυξη (εσωτερική και εξωτερική)", σελ.72 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
18.Το Κεφάλαιο. 3.3.2 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Καταγραφή ετοιμότητας" (σελ. 78 από 203) είναι ακριβώς ίδιο, τόσο ως προς τον τίτλο όσο και ως προς το περιεχόμενο, με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.5.1.2, "Καταγραφή ετοιμότητας", σελ.72 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
19.Το Κεφάλαιο 3.3.3 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού (προϊσταμένων και χειριστών)" (σελ. 78 από 203) είναι ακριβώς ίδιο, τόσο ως προς τον τίτλο όσο και ως προς το περιεχόμενο, με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.5.1.3, "Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού (προϊσταμένων και χειριστών)", σελ. 72 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
20.Το Κεφάλαιο 3.3.4 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Εκπαίδευση" (σελ. 79 από 203) είναι ακριβώς ίδιο, τόσο ως. προς τον τίτλο όσο και ως προς το περιεχόμενο, με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.5.1.4, "Εκπαίδευση" σελ. 72-73 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
21.Το Κεφάλαιο 3.3.5 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Καθορισμός βαρδιών" (σελ. 79 από 203) είναι ακριβώς ίδιο, τόσο ως προς τον τίτλο όσο και ως προς το περιεχόμενο, με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.5.1.5, "Καθορισμός βαρδιών", σελ. 73 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
22.Στο Κεφάλαιο 3.3.6 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Ενταξης των 30 νέων ΤΜΥ" (σελ. 81 και 82 από 203) οι τέσσερις πρώτοι παράγραφοι είναι ακριβώς ίδιες με τις αντίστοιχες παραγράφους στο Κεφάλαιο 3, παρ.3.5.2, "Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Ένταξης των 30 νέων ΤΜΥ - Έναρξη Λειτουργίας (Παραδοτέο Π 5.1)", σελ.76 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
23.Το Κεφάλαιο 3.5.4 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Business Objects Reporting Tools" (σελ. 196 από 203) είναι ακριβώς ίδιο, τόσο ως προς τον τίτλο όσο και ως προς το περιεχόμενο, με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.8.2, "Business Objects Reporting Tools", σελ. 110 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
24.Το Κεφάλαιο 3.5.5 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Ολοκληρωμένο σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MS - portal)" (σελ. 197 από 203) είναι ακριβώς ίδιο τόσο ως προς τον τίτλο όσο και ως προς το περιεχόμενο των δυο πρώτων παραγράφων του Κεφαλαίου 3, παρ.3.8.3, "Ολοκληρωμένο σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MS -portal)", σελ.111 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
25.Το Κεφάλαιο 3.7 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Παρακολούθηση Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών" (σελ. 200 από 203) είναι ακριβώς ίδιο τόσο ως προς τον τίτλο όσο και ως προς το περιεχόμενο με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.10, "Διαρκής Παρακολούθηση Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών", σελ.127 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL "CENTER".
26. Το Κεφάλαιο 3.8 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Μεθοδολογία Βελτιστοποίησης Κατανομής Ωρών" (σελ. 202 και 203 από 203) έχει τον ίδιο τίτλο και τέσσερις ίδιες παραγράφους με το Κεφάλαιο 3, παρ.3.11, "Μεθοδολογία Βελτιστοποίησης Κατανομής Ωρών (Παραδοτέο Π 7.5)", σελ. 129-131 από 132 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
27.Το Κεφάλαιο 6.6 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Αξιολόγηση Εκπαίδευσης" (σελίδα 64) έχει το ίδιο περιεχόμενο με το Κεφάλαιο 6, παρ.6.4.2, "Βασικοί Αξονες και παράμετροι της αξιολόγησης", σελ.39-40 από 101 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
28.Το Κεφάλαιο 6.6.1 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων" (σελ. 64) είναι ίδιο ως προς το περιεχόμενο αλλά και τον τίτλο με το Κεφάλαιο 6, παρ.6.4.3, "Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων", σελ.40 από 101 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
29.Το Κεφάλαιο 6.6.2 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Αξιολόγηση των Εκπαιδευτών" (σελίδα 65) είναι ίδιο ως προς το περιεχόμενο αλλά και τον τίτλο με το Κεφάλαιο 6, παρ.6.4.4, "Αξιολόγηση των Εκπαιδευτών", σελ.42 από 101 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
30.Το Κεφάλαιο 9 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Πρόσθετες Προτεινόμενες Υπηρεσίες" (σελ. 3) έχει την 3π - 4π -5π -6π και 7π παράγραφο ίδιες με τις αντίστοιχες παραγράφους του κεφαλαίου 8, "Συμπληρωματικές Υπηρεσίες ΤΜΥ" και συγκεκριμένα με την παράγραφο 8.2.5.1, "Αναλυτικά - οι εργασίες της Υπηρεσίας Τήρησης Αρχείου Ιατρικών Φακέλων", σελ.9 από 10 της από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER".
31.Το Κεφάλαιο 12 της από 2010 Τεχνικής Προσφοράς "PHONE MARKETING-KAPPA RESEARCH" που έχει ως τίτλο "Περιγραφή Ρόλων και Αρμοδιοτήτων Ομάδας Έργου" (σελ.7), έχει ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο στην περιγραφή του ρόλου ίου "Διευθυντή Έργου" από τη 2η παράγραφο έως το τέλος με το Κεφάλαιο 11, παρ. 11.2.2.1, "Ομάδα Έργου", σελ.7-8 από 56 της, από 2007 Τεχνικής Προσφοράς "NEWSPHONE-CALL CENTER", το δε όφελος που επεδίωξε να αποκομίσει για λογαριασμό της εκπροσωπούμενης από αυτόν εταιρίας "PHONE MARKETING Α.Ε." ανερχόταν στο ποσό των 14.900.000 ευρώ, που αντιστοιχούσε στον προϋπολογισμό του από 2010 διαγωνισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Β) Τον Απρίλιο του έτους 2010, αθέμιτα αντέγραψε, αποτύπωσε ή οπωσδήποτε παραβίασε στοιχεία υπολογιστών, τα οποία συνιστούν επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχείρησης του ιδιωτικού τομέα και είναι ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας και συγκεκριμένα με την προαναφερόμενη ιδιότητά του προέβη στην αθέμιτη χρήση των αναφερομένων στο στοιχείο Αβ δεδομένων, που ήταν αποθηκευμένα στη μνήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών και αποτελούν επαγγελματικά απόρρητα των εγκαλουσών εταιριών "NEWSPHONE ΕΛΛΑΣ ΑΕ" και "CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΕ", ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής σημασίας, οι δε νόμιμοι εκπρόσωποι των εγκαλουσών έλαβαν γνώση της παραπάνω πράξης του στις 28-4-2010." Με αυτά που δέχθηκε το δικαστήριο στο σκεπτικό, το οποίο αλληλοσυμπληρώνεται παραδεκτά από το διατακτικό, κατά τα ήδη εκτεθέντα, στην οικεία νομική σκέψη, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ’ αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις και λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων και καταδικάστηκε στην ως άνω ποινή, τις αποδείξεις από τις οποίες πείστηκε, καθώς και τους νομικούς συλλογισμούς, βάσει των οποίων έγινε η υπαγωγή τους στις προδιαληφθείσες ουσιαστικές διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1, 2 παρ.1, 66 παρ.1 και 3α του Ν.2121/1993 και 370Β Π.Κ. τις οποίες ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να την παραβιάσει ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα αναφέρεται στο σκεπτικό της προσβαλλομένης απόφασης, ότι οι δύο τεχνικές προσφορές που είχαν συντάξει τον Νοέμβριο του 2007 και τον Απρίλιο του 2010, οι εργαζόμενοι στις εγκαλούσες εταιρείες και που υποβλήθηκαν από αυτές, στην επιτροπή διαγωνισμού που προκήρυξε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την επιλογή αναδόχου για το έργο που αναφέρεται σε αυτό, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 2 του παραπάνω Ν.2121/1993, εμπεριέχον την προσωπική έμπνευση και πνευματική διεργασία των ατόμων που αποτελούν την ομάδα κατάρτισης των εν λόγω τεχνικών προσφορών, στοιχεία που προσδίδουν στο έργο της ομάδας αυτής μοναδικότητα στην έκφραση και στη συνθετική διαμόρφωση και καθιστούν τα επίδικα πνευματικά έργα εξατομικευμένα. Η κρίση δε αυτή του δικαστηρίου, περί του ότι πρόκειται για πρωτότυπο έργο, αποτελεί πραγματικό ζήτημα, κατά τα εκτεθέντα στην οικεία νομική σκέψη και είναι ουσιαστικά ανέλεγκτη. Μετά ταύτα δε, με την παραδοχή ότι ο κατηγορούμενος εκπροσωπώντας την ανώνυμη εταιρεία εταιρία που αναφέρεται, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, προέβη, χωρίς την άδεια των εγκαλουσών στην ολοκληρωτική σχεδόν, ενσωμάτωση των αναφερομένων αναλυτικά στο διατακτικό κεφαλαίων-περικοπών των ως άνω τεχνικών προσφορών, στις υποβληθείσες από την εταιρεία που εκπροσωπούσε, δύο τεχνικές προσφορές, στο διαγωνισμό που προκήρυξε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την επιλογή αναδόχου, στον οποίο διαγωνισμό είχαν καταθέσει τις δικές του τεχνικές προσφορές οι εγκαλούσες εταιρείες, ορθώς έκρινε, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ότι η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, εμπίπτει στις προστατευτικές για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.2121/1993, τις οποίες και εφάρμοσε και η κατά τούτο περί του αντιθέτου αιτίαση της αναιρεσείοντος είναι αβάσιμη. Η ειδικότερη αιτίαση του αναιρεσείοντος, ότι υπάρχει αντίφαση στις παραδοχές της προσβαλλομένης απόφασης, καθόσον καίτοι γίνεται δεκτό ότι τρίτα πρόσωπα πρώην εργαζόμενοι των εγκαλουσών εταιρειών ήταν υπεύθυνοι για την αντιγραφή των επίμαχων δεδομένων εν τούτοις καταδικάστηκε αυτός, είναι αβάσιμη, καθόσον σύμφωνα με τις παραδοχές της προσβαλλομένης απόφασης στο σκεπτικό, " ο αναιρεσείων γνώριζε ότι ο συντονιστής της δικής του ομάδας Α. Θ. αλλά και άλλα μέλη αυτής εργαζόταν σε προγενέστερο διάστημα στις εγκαλούσες εταιρείες και συνεπώς γνώριζε μετά βεβαιότητας ότι υπήρχε η δυνατότητα και η ευχέρεια γνώσης των δικών τους προτάσεων καθώς και πρόσβασης στα αρχεία των εταιρειών αυτών", οι αιτιολογίες όμως αυτές αναφέρθηκαν, προκειμένου να αιτιολογηθεί ο δόλος του κατηγορουμένου, και δεν ενέχουν αντίφαση με τις λοιπές παραδοχές της προσβαλλομένης απόφασης και την καταδίκη του εν τέλει.
Συνεπώς οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ του Κ.Π.Δ. πρώτος και δεύτερος, κατά το πρώτο και δεύτερο σκέλος του, λόγοι της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλομένης απόφασης ο δεύτερος και εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ο πρώτος, είναι αβάσιμοι και πρέπει να απορριφθούν. Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 370Β παρ. 4 του ΠΚ, στην περίπτωση της παρ.1 του ίδιου άρθρου, που προβλέπει την αθέμιτη αντιγραφή χρησιμοποίηση ή παραβίαση στοιχείων ή προγραμμάτων υπολογιστών τα οποία συνιστούν επαγγελματικά απόρρητα, η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση. Κατά την ουσιαστικού αλλά και δικονομικού δικαίου διάταξη του άρθρου 117 παρ.1 του ΠΚ, όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υπέβαλε την έγκληση μέσα σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για ένα από τους συμμέτοχους της. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ προκύπτει ότι η καταδικαστική απόφαση επί εγκλήματος κατ’ έγκληση διωκομένου, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την παρέλευση τριμήνου από την τέλεση του, πρέπει να διαλαμβάνει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ως προς το χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούμενος εις έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για ένα από τους συμμέτοχους της. Αν λείπει τέτοια αιτιολογία, αν δηλαδή στην απόφαση δεν εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι σκέψεις με τις οποίες υπήχθησαν τα περιστατικά αυτά στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 του ΠΚ, δημιουργείται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ’ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, το παραπάνω Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, με την προσβαλλόμενη απόφαση του, με την οποία καταδίκασε τον αναιρεσείοντα κατά τα ήδη εκτεθέντα και για το προαναφερθέν αδίκημα του άρθρου 370Β παρ.1 Π.Κ., το οποίο διώκεται κατ’ έγκληση, κατά τα εκτεθέντα, δέχθηκε τόσο στο σκεπτικό του όσο και στο διατακτικό του, ότι η παραπάνω πράξη έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2010, και στις 28-4-2010 έλαβαν γνώση οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εγκαλουσών, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από ομάδα τεχνικών τους, που είχε επιφορτιστεί με τη σχετική αρμοδιότητα, για τις εμφανείς ομοιότητες της κατατεθείσας τον Απρίλιο του 2010, τεχνικής προσφοράς της εταιρείας που εκπροσωπούσε ο κατηγορούμενος, με την κατατεθείσα σχετική προσφορά των εγκαλουσών εταιρειών.
Συνεπώς η σχετική έγκληση που υποβλήθηκε στις 22-6-2010, όπως συνομολογεί και ο αναιρεσείων, δεν ήταν εκπρόθεσμη, αφού υποβλήθηκε εντός του τριμήνου, από τότε που κατά τις παραδοχές της προσβαλλομένης, έλαβαν γνώση της τέλεσης της πράξης οι εγκαλούσες, (Απρίλιος 2010) με τον τρόπο τον οποίο αναλύει. Με τις ως άνω παραδοχές η προσβαλλόμενη απόφαση, έχει, ως προς το ζήτημα του εμπροθέσμου της εγκλήσεως, την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, και δεν υπερέβη το Δικαστήριο την εξουσία του με το να θεωρήσει εμπρόθεσμη την υποβληθείσα έγκληση. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω έγκληση υποβλήθηκε εντός τριμήνου όχι μόνο από του χρόνου που έλαβαν γνώση οι εγκαλούσες της τέλεσης της πράξης αλλά και από του χρόνου της τέλεσης της πράξης (Απρίλιος 2010). Να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από το σκεπτικό αλλά και το διατακτικό της προσβαλλομένης απόφασης ο κατηγορούμενος αναιρεσείων, καθόσον αφορά την ως άνω, κατ’ έγκληση διωκομένη παραβίαση του άρθρου 370Β του Π.Κ., καταδικάστηκε μόνο για την αντιγραφή και χρήση των δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών με στοιχείο Αβ του διατακτικού, ήτοι για πράξη που έλαβε χώρα τον Απρίλιο του έτους 2010 ( βλ. ειδικότερα σελ 31 σκεπτικού υπό στοιχείο β’ και σελ. 42 διατακτικού υπό στοιχείο Β’ ) και όχι για την σχετική πράξη που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2007. Επομένως η αιτίαση του αναιρεσείοντα ότι από του έτους 2007, μέχρι την υποβολή της έγκλησης αναφορικά με το ως άνω αδίκημα του άρθρου 370Β του Π.Κ. παρήλθε η τρίμηνη προθεσμία ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση και είναι απαράδεκτη.
Συνεπώς οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Η’ του Κ.Π.Δ. και δεύτερος κατά το τρίτο σκέλος του και τρίτος λόγοι της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλομένης απόφασης, ως προς την αιτιολογία της για την εμπρόθεσμη υποβολή της έγκλησης καθόσον αφορά το αδίκημα του άρθρου 370Β, του Π.Κ. και υπέρβασης εξουσίας, με το να κρίνει εμπρόθεσμη την έγκληση, αντίστοιχα, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Κατόπιν αυτών πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 5-1-2015 αίτηση του Μ. Χ. του Α. , περί αναιρέσεως της υπ’ αριθ. 6154 /2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημ/των) Αθηνών.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων πενήντα (250) ευρώ
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2015.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Δεκεμβρίου 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή