Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1332 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Απάτη, Βούλευμα παραπεμπτικό, Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, Πλαστογραφία, Συναυτουργία, Αυτοπρόσωπη εμφάνιση.
Περίληψη:
Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για κακουργηματική απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, άνω των 15.000 €, και πλημμεληματική πλαστογραφία με χρήση κι υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως, όλες κατά συναυτουργία, που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Εφετών. Οι λόγοι αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, και συγκεκριμένα ότι το βούλευμα στερείται αιτιολογίας, επειδή αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, ότι δεν αιτιολογεί την κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση, ότι αναιτιολόγητα το Συμβούλιο απέρριψε το αίτημα του για αυτοπρόσωπη εμφάνιση προς παροχή διευκρινήσεων και για περαιτέρω ανάκριση (διότι υπάρχει πλήρης αιτιολογία για όλα τα παραπάνω), ότι δεν εξειδικεύονται οι επί μέρους ενέργειες εκάστου των συναυτουργών (διότι δεν απαιτείται τούτο). Επίσης απορριπτέος ως απαράδεκτος, είναι ο λόγος περί απόλυτης ακυρότητας, διότι το Συμβούλιο για την παραπομπή του στηρίχθηκε στην μήνυση της συγκατηγορουμένης του (άρθρο 211Α ΚΠΔ), καθόσον η απαγόρευση ισχύει μόνο κατά την ακροαματική διαδικασία κι όχι στο ενδιάμεσο στάδιο, ανεξαρτήτως του ότι το βούλευμα συνεκτίμησε την μήνυση μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα. Οι λοιπές αιτιάσεις πλήττουν την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Συμβουλίου κι είναι απαράδεκτες. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως στο σύνολό της.
Αριθμός 1332/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποιν. Τμήμα-ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Χαράλαμπο Δημάδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Βιολέττα Κυτέα, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά -Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 22 Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου X, κατοίκου ..., περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ.1080/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με συγκατηγορούμενους τους 1) Z1 και 2) Z2.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Ιουλίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1074/09. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή, με αριθμό 385/24-11-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω Ι) Το συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ'αριθμ. 674/2009 βούλευμά του παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου - για κακουργήματα - Αθηνών τους Z1, Z2 και X για να δικαστούν ως υπαίτιοι τελέσεως 1) απάτης τελεσθείσα από υπαιτίους που διαπράττουν απάτες κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια και της οποίας το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση, 2) πλαστογραφίας με χρήση κατά συναυτουργία, 3) υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως κατ'εξακολούθηση και κατά συναυτουργία - 45, 94 παρ. 1, 98, 216 παρ. 1, 220 παρ. 1, 386 παρ. 1-3 Ποιν.Κ. Συγκεκριμένα, διότι: Α-1) Όλοι οι κατηγορούμενοι με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, και ενεργώντας από κοινού, ήτοι μετά από συναπόφαση και με κοινή δράση, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, έβλαψαν ξένη περιουσία, πείθοντας άλλους σε πράξη, με τη σε γνώση τους παράσταση ψευδών γεγονότων, ως αληθινών, το δε περιουσιακό όφελος, που αποκόμισαν, και η αντίστοιχη προξενηθείσα ζημία, που προξένησαν, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 ευρώ, οι ίδιοι δε κρίνονται πρόσωπα, που διέπραξαν την παραπάνω πράξη της απάτης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Συγκεκριμένα στην ... κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο του 2008 έως 29.8.2008, ενεργώντας από κοινού, παρέστησαν σε γνώση τους ψευδώς στους παρακάτω αναφερόμενους πωλητές, ότι η πρώτη κατηγορούμενη Z1, που παρουσιάζονταν με το όνομα Δ, διατηρούσε ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου οχημάτων με την επωνυμία "EXECUTIVE CARS", με έδρα την οδό ..., που ήταν μια δυναμική, φερέγγυα, ανθηρή και με μεγάλο τζίρο επιχείρηση, με πολλά υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, που αγόραζε πολυτελή πάσης φύσεως οχήματα, εκδίδοντας για την αγορά τους επιταγές σε διαταγή των πωλητών, οι οποίες επιταγές είχαν κατά την έκδοση τους και κατά την πληρωμή τους επαρκή κάλυψη στις πληρώτριες Τράπεζες, και αποδεχόμενοι συναλλαγματικές, διαβεβαιώνοντας για την πληρωμή τους, και με τον τρόπο αυτό έπεισαν αυτούς (αντισυμβαλλόμενους πωλητές τους), να τους πωλήσουν τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία οι κατηγορούμενοι παρέλαβαν. Πιο συγκεκριμένα με τις παραπάνω ψευδείς παραστάσεις τους: 1) στις 9.8.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας .... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MAZDA RX - 8, αντί τιμήματος 20.000 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 11-8-2008, ποσού 20.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη Z1, στη συνέχεια δε πώλησαν το αυτοκίνητο αυτό στην ... αντί τιμήματος 16.000 ευρώ, 2) στις 11.8.2008 έπεισαν τη ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας DAIMLER CHRYSL WRANGLER, αντί τιμήματος 25.500 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 13-8-2008, ποσού 25.500 ευρώ, σε διαταγή της πληρώτριας, την οποία επιταγή υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη, στη συνέχεια δε πώλησαν το αυτοκίνητο αυτό στον ... αντί τιμήματος 24.000 ευρώ, (3) Στις 11.8.2008 έπεισαν την ... και τον ..., να τους πωλήσουν και παραδώσουν το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας VOLKSWAGEN TOUAREG, αντί τιμήματος 46.000 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ...επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 12-6-2008, ποσού 46.000 ευρώ, σε διαταγή του ..., την οποία επιταγή υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη, στη συνέχεια δε πώλησαν το αυτοκίνητο στη ... αντί τιμήματος 47.000 ευρώ, 4) στις 21.7.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας PORSCHE 911 CARRERA S, αντί τιμήματος 120.000 ευρώ, έναντι του οποίου παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 14-8-2008, ποσού 50.000 ευρώ και την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 12-8-2008, ποσού 50.000 ευρώ, σε διαταγή του πωλητή, τις οποίες επιταγές υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη, στη συνέχεια δε πώλησαν το παραπάνω αυτοκίνητο στον ... αντί τιμήματος 70.000 ευρώ, 5) στις 11.8.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MAZDA RX - 8, αντί τιμήματος 18.500 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 11-8-2008, ποσού 18.500 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία επιταγή υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη, 6) στις 21.7.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας PORSCHE CAYENNE S, αντί τιμήματος 80.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 22-8-2008, ποσού 40.000 ευρώ, σε διαταγή του, και την υπ' αριθμ. ... επιταγή της τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 18-8-2008, ποσού 40.000 ευρώ, σε διαταγή του, τις οποίες παρέδωσαν στον πωλητή, 7) στις 20.6.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας SUZUKI GSXR 1000, αντί τιμήματος 9.800 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 20.6.2008 μια συναλλαγματική λήξεως την 8.8.2008, ποσού 7.800 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία παρέδωσαν στον πωλητή, 8) στις 8.8.2008 έπεισαν την ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το άνευ αριθμού κυκλοφορίας ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας RENAULT LAGUNA, αντί τιμήματος 20.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 8-8-2008, ποσού 20.000 ευρώ, σε διαταγή της "ARTIS ΕΚΔΟΧΕΙΣ Α.Ε.", την οποία παρέδωσαν στην πωλήτρια, 9) στις 25.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας YAMAHA R-1, αντί τιμήματος 7.300 ευρώ, έναντι του οποίου τιμήματος η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 25.6.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 11.8.2008, ποσού 7.300 ευρώ, σε διαταγή του πωλητή, την οποία παρέδωσαν σ' αυτόν, 10) στις 25.6.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας BMW 540, αντί τιμήματος 29.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. ... επιταγή της τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 20-8-2008, ποσού 29.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, στη συνέχεια δε πώλησαν το αυτοκίνητο αυτό στον ..., αντί τιμήματος 20.000 ευρώ, 11) στις 21.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA CBR XX, αντί τιμήματος 8.900 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 25.6.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 10.8.2008, ποσού 8.900 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία παρέδωσαν στον πωλητή, 12) στις 8.7.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας KAWASAKI NINJA ΖΧ 10R, αντί τιμήματος 9.500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 8.7.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 12.8.2008, ποσού 9.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 13) στις 18.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA CBR 600, αντί τιμήματος 4.500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 8.7.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 12.8.2008, ποσού 4.500 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 14) στις 21.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας SUZUKI GSXR-1000, αντί τιμήματος 9.500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 21.6.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 11.8.2008, ποσού 7.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 15) στις 10.7.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας ΜΝ AGUSTA, αντί τιμήματος 11.600 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχθηκε στις 10.7.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 8.8.2008, ποσού 11.600 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 16) στις 29.7.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MASERATI, αντί τιμήματος 85.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη υπέγραψε, ως εκδότρια, την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 25-8-2008, ποσού 75.000 ευρώ, σε διαταγή του πωλητή, την οποία του παρέδωσαν, 17) στις 2.7.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας SWWRT ROADSTER, αντί τιμήματος 11.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε και αποδέχτηκε μία συναλλαγματική, ποσού 9.500 ευρώ, σε διαταγή του πωλητή, και αγνώστων λοιπών στοιχείων, την οποία παρέδωσαν στον πωλητή, 18) στις 23.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει ανταλλακτικά του ΙΧΕ αυτοκινήτου του, ήτοι αμορτισέρ μάρκας BILSTEIN με ελατήρια μάρκας ELBACH, αντί τιμήματος 500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 23.6.2008 μια συναλλαγματική, ποσού 500 ευρώ, λήξεως την 5.8.2008, σε διαταγή του πωλητή, την οποία του παρέδωσαν, 19) περί το τέλος Ιουνίου 2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα μάρκας UTAX 1042, αντί τιμήματος 1.100 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχθηκε στις 23.6.2008 μια συναλλαγματική, ποσού 1.100 ευρώ, λήξεως την 8.8.2008, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 20)1 στις 21.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας SUZUKI 2.4, αντί τιμήματος 9.800 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ALPHA BANK, εκδόσεως ..., σε διαταγή του ιδίου του εκδότη, με ημερομηνία 25-8-2008, ποσού 9.800 ευρώ, 21) στις 10.7.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MAZDA RX, αντί τιμήματος 22.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. .... επιταγή της Τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 11-8-2008, ποσού 22.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 22) στις 13.8.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES CLK, αντί τιμήματος 30.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 19-9-2008, ποσού 29.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 23) στις 24.6.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μάρκας HP και σειριακό αριθμό CNF 73871 Η2, αντί τιμήματος 1.500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε αυθημερόν μια συναλλαγματική λήξεως την 4.8.2008, ποσού 1.500 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν και 24) στις 6.8.2008 έπεισαν τον Π, να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας ΚΑΙ τύπου ΤΖΙΠ, αντί τιμήματος 8.700 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη υπέγραψε, ως εκδότρια, την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 5-9-2008, ποσού 9.300 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία παρέδωσαν στον πωλητή, κατά το ίδιο δε ως άνω χρονικό διάστημα η πρώτη κατηγορούμενη έπεισε τον ανωτέρω Π, να της παραδώσει -7- σκυλιά κουτάβια, καθαρόαιμης ράτσας, εισαγωγής από το εξωτερικό, συνολικής αξίας 3.400 ευρώ, έναντι του οποίου η ίδια υπέγραψε, ως εκδότρια, την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία εκδόσεως 5-9-2008, ποσού 3.400 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία στη συνέχεια παρέδωσε στον πωλητή. Οι παραπάνω όμως παραστάσεις τους ήταν ψευδείς, αφού οι κατηγορούμενοι δεν ήταν φερέγγυα πρόσωπα, δεν είχαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, η ατομική επιχείρηση δεν είχε μεγάλο τζίρο, δεν είχαν άλλα υποκαταστήματα, η πρώτη κατηγορούμενη δεν ονομάζονταν Δ αλλά Z1 , η παραπάνω επιχείρηση επί της οδού ... δημιουργήθηκε από τους κατηγορούμενους στο όνομα Δ, με αποκλειστικό σκοπό να παραλάβουν από τους ανωτέρω πωλητές τα οχήματα τους και τα άλλα αντικείμενα επί πιστώσει και στη συνέχεια να εξαφανιστούν, χωρίς να εξοφλήσουν την αξία των πωληθέντων και παραδοθέντων σ' αυτούς παραπάνω αντικειμένων, ούτε η πρώτη κατηγορούμενη είχε από την αρχή πρόθεση να εξοφλήσει το τίμημα για την αγορά των παραπάνω κουταβιών, αλλά να εξαφανιστεί μετά την παραλαβή τους, γεγονότα, που αν γνώριζαν από την αρχή οι πωλητές τους, δεν θα προέβαιναν στις πωλήσεις αυτές. Μ' αυτό τον τρόπο έπεισαν τους παραπάνω πωλητές, να τους πωλήσουν και παραδώσουν τα ανωτέρω αντικείμενα, ήτοι ΙΧΕ αυτοκίνητα, δίκυκλες μοτ/τες, ανταλλακτικά αυτοκικήτου, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και το φωτογραφικό μηχάνημα και τα -7-κουτάβια, με πίστωση, χωρίς οι κατηγορούμενοι να προβούν στην άμεση εξόφληση τους, οι δε παραπάνω επιταγές, που εξέδωσε, ως εκδότρια η πρώτη κατηγορούμενη, δεν πληρώθηκαν, γιατί δεν είχαν τα αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια, και οι συναλλαγματικές, που υπέγραψε, ως αποδέκτρια η ίδια, δεν πληρώθηκαν κατά τη λήξη τους. Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών τους ήταν, οι κατηγορούμενοι να αποκομίσουν συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος 550.300 ευρώ, που είναι η συνολική αξία των παραπάνω επιταγών και συν/κών, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη των παραπάνω πωλητών κατά το ποσό, που αναλογεί σε ένα έκαστο εξ' αυτών. Τις ανωτέρω πράξεις διέπραξαν κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, γιατί από την επανειλημμένη τέλεση αυτών και την υποδομή, που είχαν διαμορφώσει, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης της απάτης, προέκυψε σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος, οι ίδιοι δε είχαν σταθερή ροπή για τη διάπραξη του εγκλήματος της απάτης, ως στοιχείο της προσωπικότητας τους. Α-2| Όλοι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού, δηλαδή μετά από συναπόφαση και με κοινό σχέδιο δράσης, κατάρτισαν με πρόθεση, πλαστό έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους, σχετικά με γεγονός, που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, και στη συνέχεια έκαναν χρήση του. Συγκεκριμένα στην ... το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 5 Ιουνίου του 2008 με πρόθεση κατάρτισαν πλαστό πιστοποιητικό γεννήσεως για πρόσωπο με στοιχεία Δ του Δ1 και της Δ2, ημερομηνία γέννησης 5.7.1982, τόπος γέννησης ..., δημότης ..., α.δ...., και υπέγραψαν σ' αυτό, ως δήθεν αρμόδιοι Υπάλληλοι για την έκδοση του, ώστε να φαίνεται, δήθεν, ότι το πιστοποιητικό αυτό εκδόθηκε εγκύρως, όμως στην πραγματικότητα το πιστοποιητικό αυτό ήταν πλαστό, καθόσον δεν είχε εκδοθεί εγκύρως και επισήμως από κανένα Δήμο ή Κοινότητα του Ελληνικού Κράτους. Στη συνέχεια την 5-6-2008 στο ...έκαναν χρήση του πλαστού αυτού πιστοποιητικού, προσκομίζοντας το στο Τμήμα Ασφαλείας ..., με αίτηση, που υπέγραψε η πρώτη κατηγορούμενη, ως Δ, για έκδοση δελτίου ταυτότητας στο όνομα Δ του Δ1 και της Δ2. A-3) Όλοι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού, δηλαδή μετά από συναπόφαση και με κοινό σχέδιο δράσης, και με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, πέτυχαν με εξαπάτηση, να βεβαιωθούν σε δημόσια έγγραφα αναληθώς περιστατικά, που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες. Συγκεκριμένα στο ... στις 5.6.2008, προσκομίζοντας και καταθέτοντας το προαναφερόμενο πιστοποιητικό γέννησης στο Τμήμα Ασφαλείας ..., πέτυχαν αναληθώς, να εκδοθεί για την πρώτη κατηγορούμενη το υπ' αρ. ... δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με τα παραπάνω στοιχεία, ήτοι Δ του Δ1 και της Δ2, ημερομηνία γέννησης 5.7.1982, τόπος γέννησης ..., δημότης ..., α.δ. 13102/3. Επίσης στο ... κατά το χρονικό διάστημα από 5-6-2008 μέχρι 11-6-2008 μετά από αίτηση, που υπέβαλλαν οι κατηγορούμενοι, και υπέγραψε με την ταυτότητα, ως Δ, η πρώτη κατηγορούμενη, πέτυχαν αναληθώς, ώστε να χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ... στην πρώτη κατηγορούμενη ο αριθμός φορολογικού μητρώου - ...-, που αναφέρονταν στη Δ, και μετά την υποβολή της από 11-6-2008 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. ... με τα στοιχεία Δ για το οικονομικό έτος 2008, που υπέγραψε, ως Δ, η πρώτη κατηγορούμενη, οι κατηγορούμενοι πέτυχαν αναληθώς, ώστε να εκδοθούν από τη Δ.Ο.Υ. ... δύο εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τη φορολογούμενη με στοιχεία Δ, ήτοι τα από 18-8-2008 και από 20-8-2008 εκκαθαριστικά σημειώματα, που αφορούσαν την πρώτη κατηγορούμενη. Σε όλα τα παραπάνω δημόσια έγγραφα ήτοι στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τα δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, βεβαιώθηκε αναληθώς, ότι αφορούσαν τη Δ, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσαν την πρώτη κατηγορουμένη Z1, τα δε περιστατικά αυτά είχαν έννομες συνέπειες, καθόσον με το όνομα Δ όλοι οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε διάφορες συναλλαγές, ήτοι την ίδρυση της επιχείρησης "EXECUTIVE CARS", με νόμιμη εκπρόσωπο τη Δ, καθώς επίσης στην έκδοση των προαναφερομένων επιταγών και την αποδοχή των προαναφερομένων συν/κών, που υπέγραψε με τα στοιχεία Δ η πρώτη κατηγορούμενη. Κατά του άνω βουλεύματος ο κατηγορούμενος X άσκησε την υπ'αριθμ. 104/9-3-2009 έφεση, παραπονούμενος α) για εσφαλμένη -κατ'αυτόν - εκτίμηση των αποδείξεων από το άνω συμβούλιο σε σχέση με αυτόν (και ειδικώτερα ότι δεν εκτίμησε ορισμένα έγγραφά του, επιχειρήματά του), ότι θεώρησε ως αξιόπιστη την από 28-9-2008 μήνυση της συγκατηγορουμένης κλπ, β) ότι ζήτησε από την ανακρίτρια τη διενέργεια ορισμένων ανακριτικών πράξεων και δη εξέταση μαρτύρων κατ'αντιπαράσταση εξέταση κλπ και επειδή δεν έγιναν ζήτησε την περαιτέρω ανάκριση προς διενέργεια αυτών, και γ) ζήτησε, επίσης, να εμφανιστεί ενώπιον του συμβουλίου Εφετών προκειμένου να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις. Το συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το υπ'αριθμ. 1080/2009 βούλευμά του - και με καθολική αναφορά στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών -, απέρριψε την άνω έφεση ως κατ'ουσίαν αβάσιμη δεχόμενο ότι "από την εκτίμηση των προβαλλομένων λόγων εφέσεως σε συνδυασμό και με τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας και ειδικότερα από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων...... από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν σε συνδυασμό με τις απολογίες όλων των κατηγορουμένων με βεβαιότητα συνάγεται ότι......" και αναφέρει ότι προέκυψαν τα δεκτά γενόμενα από το εκκαλούμενο πρωτόδικο βούλευμα πραγματικά περιστατικά, το οποίο δεν έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων, αντικρούει δε (το συμβούλιο Εφετών) τους ισχυρισμούς του εκκαλούντος περί μη υπάρξεως κατ'αυτού, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ενδείξεων ενοχής, και δη με σαφή παράθεση των πραγματικών γεγονότων και κρίσεων που στηρίζεται, δέχεται ότι δεν απαιτείται ούτε η διενέργεια των αναφερομένων ανακριτικών πράξεων, ούτε η περαιτέρω ανάκριση, ούτε η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκκαλούντος σ'αυτό. Ειδικότερα δε στο σημείο αυτό το βούλευμα του συμβουλίου εφετών για να απορρίψει το σχετικό αίτημα του εκκαλούντος δέχεται ότι "από την ανακριτική απολογία του συγκεκριμένου αιτούντος- κατηγορουμένου σαφέστατα συνάγεται ότι ο αιτών-κατηγορούμενος υποστήριξε επαρκώς τις απόψεις του κατά την κυρία ανάκριση, με τα σχετικά έγγραφα που προσκόμισε στην δικογραφία" συμπληρώνει δε στη συνέχεια ότι "Σημειωτέον επίσης ότι, μετά το πέρας της κυρίας ανάκρισης δεν δύναται να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψη νέα αποδεικτικά στοιχεία επί της ουσίας της υπόθεσης, καθόσον μάλιστα έχει γνωστοποιηθεί το νόμιμο πέρας τόσο στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο όσο και στους λοιπούς διαδίκους (πολιτική αγωγή και συγκατηγορουμένους του). Κατά συνέπεια η εμφάνιση του αιτούντος-κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου ουδέν περισσότερο πρόκειται να προσθέσει στην κρινόμενη υπόθεση, αφού αυτός έχει ήδη αναπτύξει επαρκώς τις απόψεις του και κάθε περαιτέρω επανάληψή των παρέλκει".
Τέλος, το αυτό συμβούλιο "κατά τα λοιπά νομικά και πραγματικά περιστατικά της κρινόμενης υποθέσεως αναφέρεται εξ ολοκλήρου στις ορθές και νομικέςς σκέψεις του 674/2009 βουλεύματος......" στο πρωτόδικο δε βούλευμα (σελίδα 19 στο τέλος περίπου) ρητά γίνεται πλήρης αιτιολογία του κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια και δη από τον τρόπο που ενεργούσαν, ήτοι από τις επανειλημμένες φορές και με σκοπό πορισμού εισοδήματος για βιοπορισμό, επέδειξαν σταθερή ροπή στις πράξεις ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Να σημειωθεί εδώ ότι το ρηθέν βούλευμα του συμβουλίου Εφετών Αθηνών -όπως και το εκκληθέν - δέχεται σαφώς και ρητά ότι τα ψευδή παρασταθέντα από τους κατηγορουμένους ως αληθή, γεγονότα που συνιστούν το έγκλημα της απάτης συνίστανται κυρίως στην εμφάνιση της από αυτούς Z1 ως Δ με τις εντεύθεν συνέπειες (=εταιρεία με οικονομική επιφάνεια κλπ). Το βούλευμα αυτό του συμβουλίου Εφετών επιδόθηκε στον εκκαλούντα στις 1-7-2009 και κατ'αυτού άσκησε ο ίδιος στις 10-7-2009 ενώπιον της γραμματέα του Εφετείου Αθηνών την υπ'αριθμ. 143/2009 αίτηση αναίρεσης προβάλλοντος ως λόγους αναίρεσης: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αφενός σε σχέση με το αίτημα περί αυτοπροσώπου εμφανίσεώς του ενώπιον του συμβουλίου Εφετών "προς παροχή διασαφήσεων και διευκρινίσεων επί των αποδιδομένων σε βάρος του κατηγοριών", β) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι αφενός μεν αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην οικεία εισαγγελική πρόταση, δηλ. του Εισαγγελέα Εφετών αφετέρου το σκεπτικό του συμπίπτει με τις παραδοχές (αποτελεί αντιγραφή) τόσο του κατηγορητηρίου όσο και του 674/2009 βουλεύματος του συμβουλίου Πλημμελειοδικών αφετέρου. Επίσης ότι οι παραδοχές του είναι ελλιπείς και ασαφείς - όπως τούτο προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας και δη του υπομνήματός του, και των μνημονευομένων σ'αυτό εγγράφων, της εφέσεώς του και των εγγράφων που μνημονεύονται σ'αυτήν, της απολογίας του, τα επιχειρήματα που ανέπτυξε στην έφεσή του. Επίσης ότι δεν περιέχει προσωπική του συναλλαγή ή επικοινωνία με τα φερόμενα θύματα της απάτης και, πολύ λιγότερο ψευδών παραστάσεών του προς αυτά. Επίσης σε σχέση με τα εγκλήματα της πλαστογραφίας και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως δεν αναφέρει καθόλου περιστατικά δηλωτικά επαρκών ενδείξεων περί οποιασδήποτε συμμετοχής του στη διάπραξη αυτών.
Επίσης ότι η παραπεμπτική γι'αυτόν κρίση στηρίζεται αποκλειστικά στην από 29-8-2008 μήνυση της συγκατηγορουμένης του, το περιεχόμενο της οποίας το δέχεται ως αληθές παρά το ότι αντιφάσκει προς την από 1-9-2008 ανακριτική της απολογία - και συνεπώς έσφαλε περί την εκτίμηση των αποδείξεων. Επίσης χωρίς αιτιολογία απέρριψε το αίτημα για περαιτέρω ανάκριση.
Επίσης διότι δεν αιτιολογεί την κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση.
Από τα παραπάνω συνάγεται - κατά τον αναιρεσείοντα - ότι δεν ελήφθησαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, ούτε έγινε συσχετισμός - συνεκτίμηση - συναξιολόγηση του περιεχομένου όλων των αποδεικτικών μέσων.
Τέλος διότι η παραπομπή του στηρίχθηκε αποκλειστικά στην από 29-8-2008 μήνυση της συγκατηγορουμένης του και συνεπώς παρεβιάσθη το άρθρο 211Α ΚΠοινΔ (=έλλειψη αιτιολογίας).
ΙΙ) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 309 παρ. 2 ΚΠΔ - "το συμβούλιο με αίτηση ενός από τους διαδίκους είναι υποχρεωμένο να διατάσσει την εμφάνισή τους ενώπιόν του με την παρουσία και του Εισαγγελέα για να δώσουν κάθε διευκρίνιση.... Τότε μόνο είναι δυνατό να απορρίψει την αίτηση για εμφάνιση όταν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι που αναφέρονται ειδικά στο βούλευμα..." - Η άνω διάταξη εφαρμόζεται και στο συμβούλιο Εφετών, όταν κρίνει έφεση (318 παρ. 1 ΚΠΔ). Από την άνω διάταξη συνάγεται σαφώς ότι η αίτηση του διαδίκου πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη και δη να αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά που δικαιολογούν την εμφάνιση (βλ. ΑΠ 1724/2007, ΑΠ 816/98, ΑΠ 1664/84 κ.ά.), προκειμένου δε περί εφέσεως πρέπει να αναφέρεται στους λόγους αυτής (βλ. ΑΠ 85/2006), δεν υπάρχει δε λόγος ακυρότητας όταν η αίτηση απερρίφθη για ωρισμένους ειδικώς αναφερόμενους λόγους και δη ότι ο αιτών έχει ήδη αναπτύξει τις απόψεις του πχ σε υπόμνημα (χωρίς να απαιτείται να αναφέρεται το περιεχόμενο αυτού βλ. ΑΠ 1506/2002), σε απολογία - έφεση κλπ (-βλ. ΑΠ 1683/2007, ΑΠ 1724/2007, ΑΠ 540/2006, ΑΠ 4/2001, ΑΠ 1226/2008, ΑΠ 628/2006 κ.ά.) πράγμα που είναι σύμφωνο και με την ΕυρΣΔΑ (βλ. ΑΠ 1226/2008).
-Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι επί δύο αιτιολογιών, όταν η μία στηρίζει την εξενεχθείσα κρίση, είναι αδιάφορο αν η δεύτερη είναι ορθή ή όχι (βλ. ΑΠ 1181/2005 στο τέλος ΑΠ 1466/88, ΑΠ 18/52 ολ, ΑΠ 329/99 στο τέλος κ.α.). Επειδή το συμβούλιο Εφετών παραδεκτά αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, αφού στην περίπτωση αυτή η εισαγγελική πρόταση αποτελεί τμήμα του ίδιου του βουλεύματος, το οποίο και αυτό μετά από εκτίμηση των αυτών αποδεικτικών μέσων κατέληξε στην αυτή κρίση, η δε επανάληψη αυτής (κρίσης) και από το ίδιο είναι παντελώς ανώφελη, λαμβανομένης μάλιστα υπόψη και της ιδιότητας του Εισαγγελέα ως δικαστικού λειτουργού (άρθρο 87 Συντ.). Τ'ανωτέρω αποτελούν πάγια τακτική με καθολική νομολογιακή αποδοχή του Αρείου Πάγου -βλ. π.χ. ΑΠ 501/2006, ΑΠ 658/2006, ΑΠ 1141/2008, ΑΠ 2464/2005, ΑΠ 656/2007, ΑΠ 1762/2006 κ.α. που δεν αντίκειται στο άρθρο 6 παρ. 1 ΕυρΣΔΑ βλ. ΑΠ 2354/2003 κ.ά.- πράγμα άλλωστε που αυτός ο ίδιος ο 'Αρειος Πάγος πράττει (βλ. πχ. 1494/2005, ΑΠ 1379/2008 κ.α.) - Η αναφορά του βουλεύματος στην οικεία εισαγγελική πρόταση δεν είναι τυπική υπόθεση. Γίνεται κατόπιν επανεξέτασης της υπόθεσης από το συμβούλιο Εφετών, το οποίο και κατέληξε στο αυτό αποτέλεσμα. 'Άλλο είναι το ζήτημα όταν επί εφέσεως ο Εισαγγελέας Εφετών αναφέρεται αποκλειστικά στο πρωτόδικο βούλευμα. Στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι η αιτιολογία του προσβαλλομένου βουλεύματος συμπληρώνεται σαφώς και από το πρωτόδικο το οποίο και επικυρώνει (βλ. και ΑΠ 429/86 κ.ά.).
Επειδή το άρθρο 484 ΚΠΔ καθορίζει περιοριστικά τους λόγους αναίρεσης κατά βουλεύματος που υπόκειται σ'αυτή. Έτσι και δεδομένου ότι ο 'Αρειος Πάγος δεν είναι τρίτου βαθμού δικαστήριο ουσίας, ο 'Αρειος Πάγος ελέγχει μόνο τη νομική ορθότητα του προσβαλλομένου βουλεύματος, ως και την τήρηση ορισμένων δικονομικών διατάξεων, μη δυνάμενος να εισέλθει στην εκτίμηση και διαπίστωση των πορισμάτων της ανακρίσεως, τουτέστιν πραγματικών περιστατικών για τα οποία κρίνει κυριαρχικώς το συμβούλιο. 'Ετσι κάθε λόγος αναίρεσης που πλήττει το βούλευμα για κακή εκτίμηση των αποδείξεων ή αντικρούων την υπό του βουλεύματος δεκτή γενομένη ύπαρξη πραγματικών περιστατικών, η παράλειψη μνείας της μεταξύ των αποδεικτικών μέσων αξιολογήσεως-συσχετίσεως κλπ ΑΠ 1561/2007, είναι απαράδεκτος, βλ. ΑΠ 567/2006, ΑΠ 501/2006, ΑΠ 276/2007, ΑΠ 1573/2007, ΑΠ 455/2003, ΑΠ 1762/2006, ΑΠ 1468/2007 κ.ά. ΑΠ 829/2006, Μπουρόπουλο Ερμ ΚΠΔ τομ. β σελ. 195).
Σε σχέση δε με τα αποδεικτικά μέσα αρκεί η μνεία κατ'είδος αυτών (μάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς να απαιτείται χωριστή αναφορά του καθενός από αυτά και τι από το καθένα συνήχθη (βλ. ΑΠ 540/2006, ΑΠ 1762/2006, ΑΠ 563/2008, ΑΠ 67/2006 κ.ά.). Δεν απαιτείται δε να διευκρινίζεται από ποιο αποδεικτικό μέσο προέκυψε η κάθε παραδοχή (βλ. ΑΠ 2/2003 ολ κ.α.). ούτε να αιτιολογείται ειδικά ποιό βαρύνει περισσότερο για το σχηματισμό της κρίσης και για ποιό λόγο έγινε πιστευτό ή περισσότερο πιστευτό ένα συγκεκριμένο αποδεικτικό μέσο (βλ. ΑΠ 111/2004 κ.α.) και γιατί δεν έγινε περισσότερο πιστευτό ένα άλλο - αφού όλα τα παραπάνω ανάγονται σε εκτίμηση πραγμάτων. Αιτιολογία υπάρχει όταν στο οικείο σημείο του βουλεύματος γίνονται κρίσεις και συλλογισμοί με παράθεση πραγματικών περιστατικών. Επειδή η κατά τη διάταξη του άρθρου 312 ΚΠΔ διενέργεια περαιτέρω ανακρίσεως, και όταν ζητηθεί από τον κατηγορούμενο, ανήκει στην κρίση του οικείου συμβουλίου, η δε σχετική κρίση προκύπτει, και έτσι αιτιολογείται πλήρως, από το ότι αιτιολογείται η κρίση περί παραπομπής, όταν δηλ. προκύπτουν οι απαιτούμενες αποχρώσες ενδείξεις ενοχής από τα υπάρχοντα αποδεικτικά μέσα που αναφέρει (ΑΠ 1230/2007, ΑΠ 829/2006, ΑΠ 1317/2007 κ.ά. αλλά και ΑΠ 1141/2008 που δέχεται ότι η περαιτέρω ανάκριση κρίνεται από το συμβούλιο ανελέγκτως). Εξ άλλου η υποβολή αιτήσεως για διενέργεια ανακριτικής πράξεως δεν είναι επιτρεπτή στο συμβούλιο Εφετών που κρίνει την έφεση και συνεπώς τυχόν υποβολή τέτοιας αιτήσεως δεν δημιουργεί υποχρέωση απαντήσεως (βλ. ΑΠ 1724/2007). Υποχρέωση απαντήσεως και δη με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει μόνο επί αυτοτελών ισχυρισμών και όχι σε επιχειρήματα του κατηγορουμένου (βλ. ΑΠ 1281/1985 κ.α.) που άπτονται της ουσίας της υποθέσεως. Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 211Α ΚΠΔ "μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου". Η διάταξη αυτή καθιερώνει κανόνα αξιολογήσεως των αποδεικτικών στοιχείων, δεν καταλύει την αρχή της ηθικής αποδείξεως, δεν απαγορεύει όμως τη λήψη υπόψη απολογίας ή υπομνήματος συγκατηγορουμένου (βλ. ΑΠ 1226/2008), αλλά απλά απαγορεύει να ληφθεί υπόψη, να στηρίξει δηλ. μόνη αυτή την καταδίκη του κατηγορουμένου και δη για την αυτή πράξη. Επομένως η διάταξη αυτή προϋποθέτει απολογία ή μαρτυρία συγκατηγορουμένου που δόθηκε για την αυτή πράξη που κατηγορείται και ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, αφετέρου μόνη αυτή (μαρτυρία-απολογία) να στηρίζει την καταδίκη του τελευταίου.
Συνεπώς δεν ισχύει η ως άνω διάταξη όταν πρόκειται για παραπομπή κατά μείζονα δε λόγο όταν αυτή μόνη δεν στηρίζει την παραπομπή (βλ. ΑΠ 721/2005, ΑΠ 987/2006, ΑΠ 306/2006, ΑΠ 10/99, ΑΠ 673/2007, ΑΠ 560/2007, ΑΠ 306/2006, ΑΠ 854/2006, ΑΠ 2546/2005, ΑΠ 1226/2008 κ.ά.). Δεν νοείται δε αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου για να μη ληφθεί υπόψη μόνη η απολογία συγκατηγορουμένου (βλ. ΑΠ 721/2005). Τέλος για την παραπομπή του κατηγορουμένου για απάτη, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως κατά συναυτουργία δεν απαιτείται εξειδίκευση των επί μέρους ενεργειών εκάστου των συναυτουργών (βλ. ΑΠ 1693/2001, ΑΠ 944/2003, ΑΠ 150/2000 κ.α.), εκτός εάν τούτο απαιτείται εκ των περιστάσεων υπό τις οποίες φέρονται ότι τελέσθησαν τα άνω εγκλήματα π.χ. έκδοση επιταγής με μία υπογραφή. Από όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι όλοι οι λόγοι αναίρεσης είναι είτε απαράδεκτοι είτε αβάσιμοι. Συγκεκριμένα αβάσιμοι είναι οι λόγοι που αναφέρονται στο ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα περιέχει έλλειψη ή εσφαλμένη αιτιολογία σε σχέση με το αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση αυτού ενώπιον του επίσης για το ότι αναφέρεται στην οικεία εισαγγελική πρόταση και ότι οι παραδοχές του συμπίπτουν με τις παραδοχές του κατηγορητηρίου και του πρωτοδίκου βουλεύματος (αφού όντως το προσβαλλόμενο βούλευμα περιέχει κρίσεις, συλλογισμούς κλπ και δεν παραπέμπει στα άνω έγγραφα, το δε γεγονός εάν συμβαίνει να συμπίπτουν οι παραδοχές τους αυτό είναι γιατί όντως αυτές προκύπτουν), επίσης για το ότι δεν αιτιολογεί την κατεπάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση, επίσης ότι δεν περιέχει εξειδίκευση των ενεργειών του, επίσης ότι δεν διέταξε περαιτέρω ανάκριση και δη την εκτέλεση των αναφερομένων ανακριτικών πράξεων (ο λόγος αυτός είναι και απαράδεκτος, όπως ελέχθη), επίσης ότι δεν ελήφθησαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα και ότι η παραπομπή στηρίχθηκε αποκλειστικά στη μήνυση της συγκατηγορουμένης του. Ο τελευταίος αυτός λόγος είναι και απαράδεκτος διότι δεν πρόκειται για απολογία-κατάθεση για την αυτήν πράξη αλλά για "έγγραφο" που αναφέρεται σε άλλη πράξη, η οποία δεν κρίθηκε με το προσβαλλόμενο βούλευμα, αφετέρου διότι το άρθρο 211Α ΚΠΔ δεν ισχύει εδώ, αφού αναφέρεται μόνο σε καταδίκη. Οι άλλοι λόγοι είναι απαράδεκτοι αφού αναφέρονται σε εκτίμηση πραγμάτων και με το πρόσχημα της έλλειψης αιτιολογίας αναφέρονται στην έρευνα της ουσίας της υπόθεσης, ούτε άλλωστε ο αναιρεσείων επικαλέστηκε κάποιον αυτοτελή ισχυρισμό με την έφεση και το συμβούλιο Εφετών παρέλειψε να αποφανθεί επ'αυτού ή τον απέρριψε με εσφαλμένη αιτιολογία. Οι λόγοι εφέσεως όλοι αναφέρονταν σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Πρέπει επομένως να απορριφθεί η υπό κρίση αναίρεση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως απορριφθεί η υπ'αριθμ. 143/2009 αίτηση αναίρεσης του X, κατά του υπ'αριθμ. 1080/2009 βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών, να επιβληθούν δε τα έξοδα σε βάρος του. Αθήνα 29 Ιουλίου 2009 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κ. Κονταξής"
Αφού άκουσε τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η κρινόμενη υπ'αριθμ. 143/2009 αίτηση αναιρέσεως του X, κατά του 1080/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε κατ' ουσία η έφεση του κατά του 674/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, που τον παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, προκειμένου να δικαστεί ,από κοινού με τους Z1 και Z2, για τις πράξεις της 1) απάτης τελεσθείσας από υπαιτίους που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και της οποίας το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση, 2) πλαστογραφίας με χρήση κατά συναυτουργία, και 3) υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία ( άρθρα 45, 94 παρ. 1, 98,216 παρ. 1,220 παρ.1, 386 παρΙ-3 του ΠΚ), έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως, από πρόσωπο που δικαιούται προς τούτο και κατά βουλεύματος υποκειμένου σε αναίρεση, γι' αυτό και πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή.
Κατά το άρθρο 308 παρ. 2 του ΚΠΔ οι διάδικοι δικαιούνται να γνωστοποιήσουν και προφορικά στον Εισαγγελέα πριν καταρτήσει την πρόταση του, ότι επιθυμούν να γνωρίσουν το περιεχόμενο της. Ο Εισαγγελέας οφείλει σ' αυτή την περίπτωση να ειδοποιήσει το διάδικο που άσκησε το δικαίωμα αυτό, αν κατοικεί στην έδρα του Δικαστηρίου, διαφορετικά τον αντίκλητο που έχει διορίσει στην έδρα αυτή, για να προσέλθει και λάβει γνώση της πρότασης του, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και προφορικά ή τηλεφωνικά, οπότε αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου γραμματέα της Εισαγγελίας που επισυνάπτεται στη δικογραφία. Αν ο διάδικος δεν κατοικεί στην έδρα του δικαστηρίου και δεν διόρισε αντίκλητο, δεν ειδοποιείται, χωρίς πάντως να εμποδίζεται από το λόγο αυτό να γνωρίσει την πρόταση του Εισαγγελέα και μετά την υποβολή της στο Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό κατατίθεται στο γραμματέα της Εισαγγελίας αντίγραφο της πρότασης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται όχι μόνο στη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, αλλά και στη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών και του Αρείου Πάγου, η παραβίαση δε αυτής, όταν εκείνος που ζήτησε να λάβει γνώση της πρότασης του Εισαγγελέα πριν να υποβληθεί στο Συμβούλιο και δεν ειδοποιήθηκε να λάβει γνώση, είναι ο κατηγορούμενος, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ.1 στοιχ. α'του ΚΠΔ) που ιδρύει τον' αναιρετικό λόγο του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. α'του ΚΠΔ. Κατ' ακολουθίαν παραδεκτά ο αναιρεσείων ζήτησε με την αίτηση αναίρεσης του να λάβει γνώση της υποβληθησόμενης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προτάσεως του προς το Συμβούλιο, όπως δε προκύπτει από την υπογραφόμενη από την εξουσιοδοτημένη από τον αντίκλητο δικηγόρο του αναιρεσείοντα ... επί της υπ' αριθμ. 385/24/11/2009 πρότασης του Εισαγγελέως προς το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο), έλαβε γνώση της πρότασης αυτής ο διορισθείς από τον αναιρεσείοντα με το αναιρετήριο αντίκλητος του ....
Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. δ' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως , όταν εκτίθεται σ' αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Συμβουλίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί, με βάση τους οποίους το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι από τα προκύψαντα πραγματικά περιστατικά προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ως προς τα αποδεικτικά μέσα, για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας αρκεί να αναφέρονται αυτά γενικώς και κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα χωριστά ή να αξιολογούνται καθ' έκαστον ή να συσχετίζονται ειδικώς ή να συγκρίνονται μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα του καθενός. Η αιτιολογία αυτή υπάρχει και όταν το παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη σ' αυτό εισαγγελική πρόταση, αφού η τελευταία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ίδιου του βουλεύματος, εφόσον αυτή περιέχει τις ανωτέρω διαλαμβανόμενες αναγκαίες αναφορές, έστω και αν στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών γίνεται εκ περισσού αναφορά και στην ενσωματωμένη στο Πρωτόδικο βούλευμα Εισαγγελική πρόταση. Η με τον τρόπο αυτό θεμελιούμενη αιτιολογία του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών δεν είναι αντίθετη προς την αρχή της δίκαιης δίκης που καθιερώνει το άρθρο 6 παρ.1 της Ε.Σ.Δ.Α. που επικυρώθηκε με το Ν.Δ.53/1974 και υπερισχύει των Ελληνικών νόμων (άρθρο 28 παρ.3 του Συντάγματος), ούτε παραβιάζει το από το άρθρο 2 παρ.1 του έβδομου πρωτοκόλλου της ίδιας πιο πάνω Συμβάσεως που υπογράφηκε στο Στρασβούργο την 21/11/1984 και κυρώθηκε με τον Ν. 1705/1987 δικαίωμα αυτού που διώκεται για εγκληματική ενέργεια και προσφεύγει σε δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, να μη αποστερηθεί της κρίσης του από εμπειρότερος δικαστές συγκροτούμενου δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ή δικαστικού συμβουλίου , αφού στην περίπτωση αυτή η αναφορά γίνεται στην ειδικά αιτιολογημένη πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, με την οποία αξιολογείται εκ νέου το αποδεικτικό υλικό που προέκυψε από την ανάκριση ή την προανάκριση.
Δεν ιδρύει όμως λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, καθόσον στην περίπτωση αυτή, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Συμβουλίου της ουσίας.
Σύμφωνα με το προαναφερθέν βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών ο αναιρεσείων, και οι ως άνω συγκατηγορούμενοί του, παραπέμφθηκαν να δικαστούν για τις ως άνω πράξεις, και συγκεκριμένα, διότι: Α-1) Ολοι οι κατηγορούμενοι με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, και ενεργώντας από κοινού, ήτοι μετά από συναπόφαση και με κοινή δράση, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, έβλαψαν ξένη περιουσία, πείθοντας άλλους σε πράξη, με τη σε γνώση τους παράσταση ψευδών γεγονότων, ως αληθινών, το δε περιουσιακό όφελος, που αποκόμισαν, και η αντίστοιχη προξενηθείσα ζημία, που προξένησαν, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 ευρώ, οι ίδιοι δε κρίνονται πρόσωπα, που διέπραξαν την παραπάνω πράξη της απάτης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Συγκεκριμένα στην ...κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο του 2008 έως 29.8.2008, ενεργώντας από κοινού, παρέστησαν σε γνώση τους ψευδώς στους παρακάτω αναφερόμενους πωλητές, ότι η πρώτη κατηγορούμενη Z1, που παρουσιάζονταν με το όνομα Δ, διατηρούσε ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου οχημάτων με την επωνυμία "EXECUTIVE CARS", με έδρα την οδό ..., που ήταν μια δυναμική, φερέγγυα, ανθηρή και με μεγάλο τζίρο επιχείρηση, με πολλά υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, που αγόραζε πολυτελή πάσης φύσεως οχήματα, εκδίδοντας για την αγορά τους επιταγές σε διαταγή των πωλητών, οι οποίες επιταγές είχαν κατά την έκδοση τους και κατά την πληρωμή τους επαρκή κάλυψη στις πληρώτριες Τράπεζες, και αποδεχόμενοι συναλλαγματικές, διαβεβαιώνοντας για την πληρωμή τους, και με τον τρόπο αυτό έπεισαν αυτούς (αντισυμβαλλόμενους πωλητές τους), να τους πωλήσουν τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία οι κατηγορούμενοι παρέλαβαν. Πιο συγκεκριμένα με τις παραπάνω ψευδείς παραστάσεις τους: 1) στις 9.8.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MAZDA RX - 8, αντί τιμήματος 20.000 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 11-8-2008, ποσού 20.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη Z1, στη συνέχεια δε πώλησαν το αυτοκίνητο αυτό στην ... αντί τιμήματος 16.000 ευρώ, 2) στις 11.8.2008 έπεισαν τη ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας DAIMLER CHRYSL WRANGLER, αντί τιμήματος 25.500 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 13-8-2008, ποσού 25.500 ευρώ, σε διαταγή της πληρώτριας, την οποία επιταγή υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη, στη συνέχεια δε πώλησαν το αυτοκίνητο αυτό στον ... αντί τιμήματος 24.000 ευρώ, (3) Στις 11.8.2008 έπεισαν την ... και τον ...., να τους πωλήσουν και παραδώσουν το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας VOLKSWAGEN TOUAREG, αντί τιμήματος 46.000 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 12-6-2008, ποσού 46.000 ευρώ, σε διαταγή του ..., την οποία επιταγή υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη, στη συνέχεια δε πώλησαν το αυτοκίνητο στη ... αντί τιμήματος 47.000 ευρώ, 4) στις 21.7.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας PORSCHE 911 CARRERA S, αντί τιμήματος 120.000 ευρώ, έναντι του οποίου παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 14-8-2008, ποσού 50.000 ευρώ και την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 12-8-2008, ποσού 50.000 ευρώ, σε διαταγή του πωλητή, τις οποίες επιταγές υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη, στη συνέχεια δε πώλησαν το παραπάνω αυτοκίνητο στον ... αντί τιμήματος 70.000 ευρώ, 5) στις 11.8.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MAZDA RX - 8, αντί τιμήματος 18.500 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 11-8-2008, ποσού 18.500 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία επιταγή υπέγραψε, ως εκδότρια, η πρώτη κατηγορούμενη, 6) στις 21.7.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας PORSCHE CAYENNE S, αντί τιμήματος 80.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. ...επιταγή της Τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 22-8-2008, ποσού 40.000 ευρώ, σε διαταγή του, και την υπ' αριθμ. ... επιταγή της τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 18-8-2008, ποσού 40.000 ευρώ, σε διαταγή του, τις οποίες παρέδωσαν στον πωλητή, 7) στις 20.6.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας SUZUKI GSXR 1000, αντί τιμήματος 9.800 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 20.6.2008 μια συναλλαγματική λήξεως την 8.8.2008, ποσού 7.800 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία παρέδωσαν στον πωλητή, 8) στις 8.8.2008 έπεισαν την ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το άνευ αριθμού κυκλοφορίας ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας RENAULT LAGUNA, αντί τιμήματος 20.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. ...επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 8-8-2008, ποσού 20.000 ευρώ, σε διαταγή της "ARTIS ΕΚΔΟΧΕΙΣ Α.Ε.", την οποία παρέδωσαν στην πωλήτρια, 9) στις 25.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας YAMAHA R-1, αντί τιμήματος 7.300 ευρώ, έναντι του οποίου τιμήματος η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 25.6.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 11.8.2008, ποσού 7.300 ευρώ, σε διαταγή του πωλητή, την οποία παρέδωσαν σ' αυτόν, 10) στις 25.6.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας BMW 540, αντί τιμήματος 29.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. ... επιταγή της τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 20-8-2008, ποσού 29.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, στη συνέχεια δε πώλησαν το αυτοκίνητο αυτό στον ..., αντί τιμήματος 20.000 ευρώ, 11) στις 21.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA CBR XX, αντί τιμήματος 8.900 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 25.6.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 10.8.2008, ποσού 8.900 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία παρέδωσαν στον πωλητή, 12) στις 8.7.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας KAWASAKI NINJA ΖΧ 10R, αντί τιμήματος 9.500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 8.7.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 12.8.2008, ποσού 9.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 13) στις 18.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας HONDA CBR 600, αντί τιμήματος 4.500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 8.7.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 12.8.2008, ποσού 4.500 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 14) στις 21.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας SUZUKI GSXR-1000, αντί τιμήματος 9.500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 21.6.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 11.8.2008, ποσού 7.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 15) στις 10.7.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας ΜΝ AGUSTA, αντί τιμήματος 11.600 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχθηκε στις 10.7.2008 μια συναλλαγματική, λήξεως την 8.8.2008, ποσού 11.600 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 16) στις 29.7.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MASERATI, αντί τιμήματος 85.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη υπέγραψε, ως εκδότρια, την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 25-8-2008, ποσού 75.000 ευρώ, σε διαταγή του πωλητή, την οποία του παρέδωσαν, 17) στις 2.7.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας SWWRT ROADSTER, αντί τιμήματος 11.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε και αποδέχτηκε μία συναλλαγματική, ποσού 9.500 ευρώ, σε διαταγή του πωλητή, και αγνώστων λοιπών στοιχείων, την οποία παρέδωσαν στον πωλητή, 18) στις 23.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει ανταλλακτικά του ΙΧΕ αυτοκινήτου του, ήτοι αμορτισέρ μάρκας BILSTEIN με ελατήρια μάρκας ELBACH, αντί τιμήματος 500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε στις 23.6.2008 μια συναλλαγματική, ποσού 500 ευρώ, λήξεως την 5.8.2008, σε διαταγή του πωλητή, την οποία του παρέδωσαν, 19) περί το τέλος Ιουνίου 2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα μάρκας UTAX 1042, αντί τιμήματος 1.100 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχθηκε στις 23.6.2008 μια συναλλαγματική, ποσού 1.100 ευρώ, λήξεως την 8.8.2008, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 20)1 στις 21.6.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει την υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα, μάρκας SUZUKI 2.4, αντί τιμήματος 9.800 ευρώ, έναντι του οποίου του παρέδωσαν την υπ' αριθμ. ... επιταγή της ALPHA BANK, εκδόσεως ...., σε διαταγή του ιδίου του εκδότη, με ημερομηνία 25-8-2008, ποσού 9.800 ευρώ, 21) στις 10.7.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MAZDA RX, αντί τιμήματος 22.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία 11-8-2008, ποσού 22.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 22) στις 13.8.2008 έπεισαν τον ..., να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES CLK, αντί τιμήματος 30.000 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη εξέδωσε την υπ' αριθμ. ...επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 19-9-2008, ποσού 29.000 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν, 23) στις 24.6.2008 έπεισαν το ..., να τους πωλήσει και παραδώσει έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μάρκας HP και σειριακό αριθμό ...., αντί τιμήματος 1.500 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη αποδέχτηκε αυθημερόν μια συναλλαγματική λήξεως την 4.8.2008, ποσού 1.500 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία του παρέδωσαν και 24) στις 6.8.2008 έπεισαν τον Π, να τους πωλήσει και παραδώσει το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας ΚΑΙ τύπου ΤΖΙΠ, αντί τιμήματος 8.700 ευρώ, έναντι του οποίου η πρώτη κατηγορούμενη υπέγραψε, ως εκδότρια, την υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας "GENIKI BANK", με ημερομηνία 5-9-2008, ποσού 9.300 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία παρέδωσαν στον πωλητή, κατά το ίδιο δε ως άνω χρονικό διάστημα η πρώτη κατηγορούμενη έπεισε τον ανωτέρω Π, να της παραδώσει -7- σκυλιά κουτάβια, καθαρόαιμης ράτσας, εισαγωγής από το εξωτερικό, συνολικής αξίας 3.400 ευρώ, έναντι του οποίου η ίδια υπέγραψε, ως εκδότρια, την υπ' αριθμ. ...επιταγή της Τράπεζας "MILLENIUM BANK", με ημερομηνία εκδόσεως 5-9-2008, ποσού 3.400 ευρώ, σε διαταγή του, την οποία στη συνέχεια παρέδωσε στον πωλητή. Οι παραπάνω όμως παραστάσεις τους ήταν ψευδείς, αφού οι κατηγορούμενοι δεν ήταν φερέγγυα πρόσωπα, δεν είχαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, η ατομική επιχείρηση δεν είχε μεγάλο τζίρο, δεν είχαν άλλα υποκαταστήματα, η πρώτη κατηγορούμενη δεν ονομάζονταν Δ αλλά Z1, η παραπάνω επιχείρηση επί της οδού ... δημιουργήθηκε από τους κατηγορούμενους στο όνομα Δ, με αποκλειστικό σκοπό να παραλάβουν από τους ανωτέρω πωλητές τα οχήματα τους και τα άλλα αντικείμενα επί πιστώσει και στη συνέχεια να εξαφανιστούν, χωρίς να εξοφλήσουν την αξία των πωληθέντων και παραδοθέντων σ' αυτούς παραπάνω αντικειμένων, ούτε η πρώτη κατηγορούμενη είχε από την αρχή πρόθεση να εξοφλήσει το τίμημα για την αγορά των παραπάνω κουταβιών, αλλά να εξαφανιστεί μετά την παραλαβή τους, γεγονότα, που αν γνώριζαν από την αρχή οι πωλητές τους, δεν θα προέβαιναν στις πωλήσεις αυτές. Μ' αυτό τον τρόπο έπεισαν τους παραπάνω πωλητές, να τους πωλήσουν και παραδώσουν τα ανωτέρω αντικείμενα, ήτοι ΙΧΕ αυτοκίνητα, δίκυκλες μοτ/τες, ανταλλακτικά αυτοκικήτου, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και το φωτογραφικό μηχάνημα και τα -7-κουτάβια, με πίστωση, χωρίς οι κατηγορούμενοι να προβούν στην άμεση εξόφληση τους, οι δε παραπάνω επιταγές, που εξέδωσε, ως εκδότρια η πρώτη κατηγορούμενη, δεν πληρώθηκαν, γιατί δεν είχαν τα αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια, και οι συναλλαγματικές, που υπέγραψε, ως αποδέκτρια η ίδια, δεν πληρώθηκαν κατά τη λήξη τους. Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών τους ήταν, οι κατηγορούμενοι να αποκομίσουν συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος 550.300 ευρώ, που είναι η συνολική αξία των παραπάνω επιταγών και συν/κών, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη των παραπάνω πωλητών κατά το ποσό, που αναλογεί σε ένα έκαστο εξ' αυτών. Τις ανωτέρω πράξεις διέπραξαν κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, γιατί από την επανειλημμένη τέλεση αυτών και την υποδομή, που είχαν διαμορφώσει, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης της απάτης, προέκυψε σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος, οι ίδιοι δε είχαν σταθερή ροπή για τη διάπραξη του εγκλήματος της απάτης, ως στοιχείο της προσωπικότητας τους. Α-2| Όλοι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού, δηλαδή μετά από συναπόφαση και με κοινό σχέδιο δράσης, κατάρτισαν με πρόθεση, πλαστό έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους, σχετικά με γεγονός, που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, και στη συνέχεια έκαναν χρήση του. Συγκεκριμένα στην ... το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 5 Ιουνίου του 2008 με πρόθεση κατάρτισαν πλαστό πιστοποιητικό γεννήσεως για πρόσωπο με στοιχεία Δ του Δ1 και της Δ2, ημερομηνία γέννησης 5.7.1982, τόπος γέννησης ..., δημότης ..., α.δ...., και υπέγραψαν σ' αυτό, ως δήθεν αρμόδιοι Υπάλληλοι για την έκδοση του, ώστε να φαίνεται, δήθεν, ότι το πιστοποιητικό αυτό εκδόθηκε εγκύρως, όμως στην πραγματικότητα το πιστοποιητικό αυτό ήταν πλαστό, καθόσον δεν είχε εκδοθεί εγκύρως και επισήμως από κανένα Δήμο ή Κοινότητα του Ελληνικού Κράτους. Στη συνέχεια την 5-6-2008 στο ... έκαναν χρήση του πλαστού αυτού πιστοποιητικού, προσκομίζοντας το στο Τμήμα Ασφαλείας ..., με αίτηση, που υπέγραψε η πρώτη κατηγορούμενη, ως ΣΔ, για έκδοση δελτίου ταυτότητας στο όνομα Δ Δ1 και της Δ2 A-3) Όλοι οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού, δηλαδή μετά από συναπόφαση και με κοινό σχέδιο δράσης, και με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, πέτυχαν με εξαπάτηση, να βεβαιωθούν σε δημόσια έγγραφα αναληθώς περιστατικά, που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες. Συγκεκριμένα στο ... στις 5.6.2008, προσκομίζοντας και καταθέτοντας το προαναφερόμενο πιστοποιητικό γέννησης στο Τμήμα Ασφαλείας ..., πέτυχαν αναληθώς, να εκδοθεί για την πρώτη κατηγορούμενη το υπ' αρ. ... δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με τα παραπάνω στοιχεία, ήτοι Δ του Δ1 και της Δ2, ημερομηνία γέννησης 5.7.1982, τόπος γέννησης ..., δημότης ..., α.δ. .... Επίσης στο ... κατά το χρονικό διάστημα από 5-6-2008 μέχρι 11-6-2008 μετά από αίτηση, που υπέβαλλαν οι κατηγορούμενοι, και υπέγραψε με την ταυτότητα, ως Δ, η πρώτη κατηγορούμενη, πέτυχαν αναληθώς, ώστε να χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ... στην πρώτη κατηγορούμενη ο αριθμός φορολογικού μητρώου - ...-, που αναφέρονταν στη Δ, και μετά την υποβολή της από 11-6-2008 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. ...με τα στοιχεία Δ για το οικονομικό έτος 2008, που υπέγραψε, ως Δ, η πρώτη κατηγορούμενη, οι κατηγορούμενοι πέτυχαν αναληθώς, ώστε να εκδοθούν από τη Δ.Ο.Υ. ...δύο εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τη φορολογούμενη με στοιχεία Δ, ήτοι τα από 18-8-2008 και από 20-8-2008 εκκαθαρισικά σημειώματα, που αφορούσαν την πρώτη κατηγορούμενη. Σε όλα τα παραπάνω δημόσια έγγραφα ήτοι στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τα δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, βεβαιώθηκε αναληθώς, ότι αφορούσαν τη Δ, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσαν την πρώτη κατηγορουμένη Z1, τα δε περιστατικά αυτά είχαν έννομες συνέπειες, καθόσον με το όνομα Δ όλοι οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε διάφορες συναλλαγές, ήτοι την ίδρυση της επιχείρησης "EXECUTIVE CARS", με νόμιμη εκπρόσωπο τη Δ, καθώς επίσης στην έκδοση των προαναφερομένων επιταγών και την αποδοχή των προαναφερομένων συν/κών, που υπέγραψε με τα στοιχεία Δ η πρώτη κατηγορούμενη.
Κατά του άνω βουλεύματος ο κατηγορούμενος X άσκησε την υπ'αριθμ. 104/9-3-2009 έφεση, παραπονούμενος α) για εσφαλμένη -κατ'αυτόν - εκτίμηση των αποδείξεων από το άνω συμβούλιο σε σχέση με αυτόν (και ειδικώτερα ότι δεν εκτίμησε ορισμένα έγγραφά του, επιχειρήματά του), ότι θεώρησε ως αξιόπιστη την από 28-9-2008 μήνυση της συγκατηγορουμένης κλπ, β) ότι ζήτησε από την ανακρίτρια τη διενέργεια ορισμένων ανακριτικών πράξεων και δη εξέταση μαρτύρων κατ'αντιπαράσταση εξέταση κλπ και επειδή δεν έγιναν ζήτησε την περαιτέρω ανάκριση προς διενέργεια αυτών, και γ) ζήτησε, επίσης, να εμφανιστεί ενώπιον του συμβουλίου Εφετών προκειμένου να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις.
Κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ο κατηγορούμενος X άσκησε την υπ' αριθμ. 104/9/3/2009 έφεση, παραπόνου μένος 1) για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων από το ως άνω Συμβούλιο Πλημμελειοδικών σε σχέση με αυτόν (και ειδικότερα ότι δεν εκτίμησε ορισμένα έγγραφα του ), ότι θεώρησε ως αξιόπιστη την από 28/9/2008 μήνυση της συγκατηγορουμένης του Z1 , 2) ότι ζήτησε από την Ανακρίτρια τη διενέργεια ορισμένων ανακριτικών πράξεων, και δη την εξέταση μαρτύρων, κατ' αντιπαράσταση εξέταση, και επειδή δεν έγιναν, ζήτησε την περαιτέρω ανάκριση προς διενέργεια αυτών, και 3) ζήτησε, επίσης, την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενώπιον του Συμβουλίου (Εφετών), προκειμένου να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το υπ' αριθμ. 1080/2009 βούλευμα του, και με καθολική αναφορά του στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, απέρριψε την ως άνω έφεση ως κατ' ουσία αβάσιμη, και επικύρωσε το πρωτόδικο βούλευμα, δεχόμενο ότι " από την εκτίμηση των προβαλλομένων λόγων εφέσεως, σε συνδυασμό και με τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας, και ειδικότερα από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων..., από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν, σε συνδυασμό με τις απολογίες όλων των κατηγορουμένων, με βεβαιότητα συνάγεται ότι", και αναφέρει ότι προέκυψαν τα δεκτά γενόμενα από το εκκαλούμενο πρωτόδικο βούλευμα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ανάκριση και στοιχειοθετούν τις αποδιδόμενες στον εκκαλούντα παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τις αποδείξεις από τις οποίες πείσθηκε ότι υπάρχουν αποχρώσες (σοβαρές) ενδείξεις για την παραπομπή του στο ακροατήριο, καθώς και τις σκέψεις με τις οποίες υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε στις σχετικές ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, το οποίο (Συμβούλιο Πλημμελειοδικών) δεν έσφαλε περί την εκτίμηση των αποδείξεων. Αντικρούει δε το Συμβούλιο Εφετών τους ισχυρισμούς του εκκαλούντος περί μη υπάρξεως κατ' αυτού, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, ενδείξεων ενοχής, με σαφή παράθεση των πραγματικών γεγονότων και κρίσεων που στηρίζεται, ενώ δέχεται με την αιτιολογία που παραθέτει ότι δεν απαιτείται ούτε η διενέργεια των αναφερομένων ανακριτικών πράξεων, ούτε η περαιτέρω ανάκριση, ούτε η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκκαλούντος σ' αυτό, την οποία είχε ζητήσει αυτός προς παροχή διευκρινήσεων. Ειδικότερα δε στο σημείο αυτό το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για να απορρίψει το σχετικό αίτημα του εκκαλούντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση δέχεται ότι "από τα στοιχεία της δικογραφίας και ειδικότερα τις καταθέσεις των ενόρκως εξετασθέντων μαρτύρων, καθώς και από την ανακριτική απολογία του συγκεκριμένου αιτούντος-κατηγορουμένου σαφέστατα συνάγεται ότι ο αιτών-κατηγορούμενος υποστήριξε επαρκώς τις απόψεις του κατά την κυρία ανάκριση, με τα σχετικά έγγραφα που προσκόμισε στην δικογραφία", συμπληρώνει δε στη συνέχεια ότι "σημειωτέον επίσης ότι, μετά το πέρας της κυρίας ανάκρισης δεν δύναται να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψη νέα αποδεικτικά στοιχεία επί της ουσίας της υπόθεσης, καθόσον μάλιστα έχει γνωστοποιηθεί το νόμιμο πέρας τόσο στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο όσο και στους λοιπούς διαδίκους (πολιτική αγωγή και συγκατηγορούμένους του). Κατά συνέπεια, η εμφάνιση του αιτούντος-κατηγορουμένου ενώπιον του Συμβουλίου (Εφετών) ουδέν περισσότερο πρόκειται να προσθέσει στην κρινόμενη υπόθεση, αφού αυτός έχει ήδη αναπτύξει επαρκώς τις απόψεις του και κάθε περαιτέρω επανάληψη τους παρέλκει". Τέλος, το Συμβούλιο Εφετών "κατά τα λοιπά νομικά και πραγματικά περιστατικά της κρινόμενης υποθέσεως αναφέρεται εξ ολοκλήρου στις ορθές και νομικές σκέψεις του πρωτόδικου 674/2009 βουλεύματος, καθόσον η οποιαδήποτε παραπομπή σ' αυτά (δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά ή την νομική αξιολόγηση των λοιπών ισχυρισμών του κατηγορουμένου), θα κατέληγε αναπόφευκτα σε άσκοπη και ανεπίτρεπτη επανάληψη της λεπτομερέστατης και επαρκούς αιτιολογίας του εκκαλουμένου βουλεύματος", στο οποίο (πρωτόδικο βούλευμα) στη σελίδα 19 στο τέλος, ρητά γίνεται πλήρης αιτιολογία της κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης της πράξεως της απάτης, και μάλιστα από τον τρόπο που ενεργούσαν, ήτοι από τις επανειλημμένες φορές και με σκοπό πορισμού εισοδήματος για βιοπορισμό, επέδειξαν σταθερή ροπή στις πράξεις, ως στοιχείο της προσωπικότητας τους. Το βούλευμα αυτό ο αναιρεσείων το προσβάλλει με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως με τους εξής λόγους: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε σχέση με το αίτημα περί αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών προς παροχή διασαφήσεων και διευκρινίσεων επί των αποδιδόμενων σε βάρος του κατηγοριών, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι, αφ' ενός μεν αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην οικεία Εισαγγελική πρόταση, δηλαδή του Εισαγγελέα Εφετών, αφ' ετέρου το σκεπτικό συμπίπτει με τις παραδοχές (αποτελεί αντιγραφή) τόσο του κατηγορητηρίου, όσο και του πρωτοδίκου βουλεύματος. Επίσης ότι οι παραδοχές του είναι ελλιπείς και ασαφείς, όπως τούτο προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας και μάλιστα του υπομνήματος του και των μνημονευομένων σ' αυτό εγγράφων, της εφέσεως του και των εγγράφων που μνημονεύονται σ' αυτήν, της απολογίας του, και τα επιχειρήματα που ανέπτυξε στην έφεση του. Επίσης αιτιάται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας όσον αφορά την κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση της πράξεως της απάτης, αλλά και για την απόρριψη του αιτήματος για περαιτέρω ανάκριση. Ότι για τα εγκλήματα της απάτης, πλαστογραφίας και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως, δεν εξειδικεύει τις επί μέρους ενέργειες του, ότι δεν λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα και δεν έγινε συσχετισμός και αξιολόγηση μεταξύ τους και τέλος διότι η παραπομπή του στηρίχθηκε αποκλειστικά στην από 29/8/2008 μήνυση της συγκατηγορουμένης του Z1 και συνεπώς παραβιάστηκε το άρθρο 211Α του ΚΠΔ και δημιουργήθηκε απόλυτη ακυρότητα από το άρθρο 484 παρ. Ι περ. α'του ΚΠΔ.
Επί των λόγων αυτών αναιρέσεως εκτίθενται τα εξής:
Το Συμβούλιο Εφετών παραδεκτά αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, αφού η Εισαγγελική πρόταση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ίδιου του βουλεύματος, το οποίο και αυτό μετά από επανεξέταση και εκτίμηση των ίδιων αποδεικτικών μέσων κατέληξε στην αυτή κρίση, λαμβανομένου υπόψη ότι η αιτιολογία του προσβαλλόμενου βουλεύματος συμπληρώνεται και από το πρωτόδικο, το οποίο επικυρώνει, η δε επανάληψη αυτής (κρίσης) και από το ίδιο (Συμβούλιο Εφετών), είναι παντελώς ανώφελη και άσκοπη. Εάν δε συμβαίνει οι παραδοχές του Συμβουλίου Εφετών να συμπίπτουν με τις παραδοχές του κατηγορητηρίου και του πρωτοδίκου βουλεύματος είναι γιατί όντως αυτές προκύπτουν μετά από την εκ νέου αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού που προέκυψε από την ανάκριση. Σε σχέση δε με τα αποδεικτικά μέσα αρκεί η μνεία κατ' είδος αυτών, χωρίς να απαιτείται χωριστή αναφορά του καθενός από αυτά και τι από το καθένα συνήχθη, ούτε απαιτείται να διευκρινίζεται από ποιο αποδεικτικό μέσο προέκυψε η κάθε παραδοχή ,ούτε απαιτείται επί τελέσεως της πράξεως κατά συναυτουργία εξειδίκευση των επί μέρους ενεργειών εκάστου των συναυτουργών, εκτός εάν τούτο απαιτείται εκ των περιστάσεων υπό τις οποίες φέρονται ότι τελέσθηκαν τα εγκλήματα, προϋπόθεση που δεν συντρέχει επί του προκειμένου. Επομένως, τα αντίθετα που υποστηρίζει ο αναιρεσείων με τους σχετικούς λόγους της αιτήσεως αναιρέσεως είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 309 παρ2 του ΚΠΔ "το συμβούλιο με αίτηση ενός από τους διαδίκους είναι υποχρεωμένο να διατάσσει την εμφάνιση τους ενώπιον του με την παρουσία και του Εισαγγελέα για να δώσουν κάθε διευκρίνιση...Τότε μόνο είναι δυνατό να απορρίψει την αίτηση για εμφάνιση όταν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι που αναφέρονται ειδικά στο βούλευμα..." Η άνω διάταξη εφαρμόζεται και στο Συμβούλιο Εφετών, όταν κρίνει έφεση(άρθρο 308 παρ.1 του ΚΠΔ). Από την ως άνω διάταξη συνάγεται σαφώς ότι η αίτηση του διαδίκου πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη και μάλιστα να αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά που δικαιολογούν την εμφάνιση, προκειμένου δε περί εφέσεως πρέπει να αναφέρεται στους λόγους αυτής, δεν υπάρχει δε λόγος ακυρότητας όταν η αίτηση απορρίφθηκε για ορισμένους λόγους και δη όταν ο αιτών έχει αναπτύξει τις απόψεις του π.χ. με υπόμνημα.
Στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών με πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όπως αυτή παρατέθηκε παραπάνω και με καθολική αναφορά στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, απέρριψε το αίτημα του εκκαλούντος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενώπιον του προς παροχή διευκρινήσεων, ενώ την απαιτούμενη αιτιολογία διέλαβε και για την κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση της πράξεως της απάτης, όπως αυτή (αιτιολογία) παρατέθηκε ως άνω. Επομένως, τα αντίθετα που υποστηρίζει ο αναιρεσείων με τον σχετικό λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.
Όπως προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 312 του ΚΠΔ η διενέργεια περαιτέρω ανακρίσεως, και όταν ζητηθεί από τον κατηγορούμενο, ανήκει στην κρίση του οικείου συμβουλίου, η δε σχετική κρίση προκύπτει, και έτσι αιτιολογείται πλήρως, από το ότι αιτιολογείται η κρίση περί παραπομπής του κατηγορουμένου, όταν δηλαδή προκύπτουν οι απαιτούμενες αποχρωσες ενδείξεις ενοχής από τα υπάρχοντα αποδεικτικά μέσα που αναφέρει.
Στην προκειμένη περίπτωση του Συμβούλιο Εφετών με παραδεκτή καθ' ολοκληρίαν αναφορά στην Εισαγγελική πρόταση απέρριψε το αίτημα του εκκαλούντος προς περαιτέρω κυρία ανάκριση προς συλλογή αποδεικτικών στοιχείων (όπως κληθούν και καταθέσουν οι επικαλούμενοι από αυτόν μάρτυρες), δεχόμενο ότι " από όλα τα παραπάνω νομικά και πραγματικά περιστατικά, σαφέστατα συνάγεται ότι οι υπάρχουσες ενδείξεις κατά του εκκαλούντος- κατηγορουμένου είναι επαρκείς (εγγίζουν σχεδόν τα όρια της πλήρους βεβαιότητας για το ότι τέλεσε τις πράξεις που του αποδίδονται) και επιβάλλουν την παραπομπή του στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου, και κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί το σχετικό αίτημα του περί διενέργειας περαιτέρω ανακρίσεως, η δε κατ' αντιπαράσταση εξέταση του με τους παθόντες της απάτης, ουδέν περισσότερο πρόκειται να προσθέσει στα πραγματικά περιστατικά της κρινόμενης υποθέσεως, εν όψει των επαρκών ενδείξεων ενοχής που υφίστανται εναντίον του, ούτε απαιτείται να διενεργηθεί περαιτέρω κυρία ανάκριση προκειμένου να κληθούν και καταθέσουν οι επικαλούμενοι από τον εκκαλούντα μάρτυρες, διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι οι μάρτυρες αυτοί γνωρίζουν κάτι σχετικό για τα ερευνούμενα εγκλήματα......".
Επομένως, ο λόγος αναιρέσεως, σύμφωνα με τον οποίο το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών χωρίς αιτιολογία απέρριψε το αίτημα του για διενέργεια περαιτέρω κυρίας ανάκρισης, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Από το άρθρο 211Α του ΚΠΔ κατά το οποίο "μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν αρκεί δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου", συνάγεται ότι η απαγόρευση αυτή ισχύει μόνο κατά το στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας και συγκεκριμένα όταν το δικαστήριο άγεται σε καταδικαστική κρίση και ως μόνο αποκλειστικό αποδεικτικό μέσο λαμβάνεται η μαρτυρία αυτή, δεν έχει δε εφαρμογή η απαγόρευση αυτή στο ενδιάμεσο στάδιο, κατά την εκτίμηση των στοιχείων περί παραπομπής του κατηγορουμένου σε δίκη. Εξ άλλου από καμία διάταξη του ΚΠΔ δεν απαγορεύεται και μάλιστα επί ποινή ακυρότητας η λήψη υπόψη ληφθεισών κατά την προδικασία απολογιών άλλων κατηγορουμένων ή υπομνήματος αυτών.
Συνεπώς, ορθώς το Συμβούλιο Εφετών έλαβε υπόψη του για την παραπομπή του αναιρεσείοντος την από 29/8.2008 μήνυση της συγκατηγορουμένης του Z1, την οποία άλλωστε, όπως προκύπτει από το σκεπτικό του βουλεύματος συνεκτίμησε μαζί με τα λοιπά στοιχεία της προδικασίας (και ανεξαρτήτως του ότι δεν πρόκειται για απολογία-κατάθεση, αλλά για " έγγραφο" που αναφέρεται σε άλλες πράξεις που φέρεται ότι ετέλεσε ο αναιρεσείων σε βάρος της, οι οποίες δεν κρίθηκαν με το προσβαλλόμενο βούλευμα). Επομένως ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 περ. α'του ΚΠΔ για απόλυτη ακυρότητα, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. Οι λοιποί ισχυρισμοί του αναιρεσείοντος που επικαλείται αυτός ότι προβλήθηκαν στο Συμβούλιο Εφετών, το μεν δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισμούς, αλλά αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς που απορρίφθηκαν εκ του πράγματος από το Συμβούλιο Εφετών με τις ως άνω παραδοχές του και δεν χρειαζόταν για την απόρριψη τους ειδική αιτιολογία, το δε αποτελούν αιτιάσεις του αναιρεσείοντος που ανάγονται στην αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Συμβουλίου Εφετών και γι' αυτό είναι απαράδεκτες. Συνακόλουθα δε, και επειδή δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως προς εξέταση, πρέπει, να απορριφθεί και η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως στο σύνολο της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα ( άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 10/7/2009 αίτηση του X για αναίρεση του υπ' αριθμ. 1080/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Φεβρουαρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή