Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 846 / 2019    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 846/2019

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα, Ιωάννη Μαγγίνα και Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Φεβρουαρίου 2019, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου 'Ολγας Σμυρλή (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Α. Π. του Κ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αλέξιο Μαρκόπουλο, για αναίρεση της υπ'αριθ. ΗΤ3555/2018 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "... Α.Ε.", και διακριτικό τίτλο "... Α.Ε." νομίμως εκπροσωπουμένη, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Κάβουρα.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που περιλαμβάνονται στην από 20 Δεκεμβρίου 2018 και με αριθμό 50043/2018 αίτηση αναίρεσης, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 33/2019.
Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, με την προσβαλλόμενη με αριθμ. ΗΤ3555/2018 απόφασή του, καταδίκασε την κατηγορούμενη και τώρα αναιρεσείουσα σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών, την οποία ανέστειλε για τρία έτη, για την αξιόποινη πράξη της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας κατ εξακολούθηση.
Κατά την παρ. 1 του άρθρου 372 του ΠΚ "όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Κατά δε την παρ. 2 του αυτού άρθρου κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια. Από τις διατάξεις αυτές, δια των οποίων προστατεύεται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της κλοπής απαιτείται η από τον δράστη, με θετική ενέργεια, αφαίρεση από την φυσική κατοχή άλλου, ξένου, ολικά ή εν μέρει, κινητού πράγματος, μη ανήκοντος κατά κυριότητα σ' αυτόν, αυτογνωμόνως, χωρίς την συναίνεση του έχοντος δικαίωμα επ' αυτού ιδιοκτήμονος, με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση του. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της επί του κινητού πράγματος υφισταμένης ξένης κατοχής και την θεμελίωση νέας επ' αυτού κατοχής από τον δράστη ή τρίτον με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση. Αποτελεί δε κλοπή και η καθ' οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή της. Τέτοια κλοπή ενεργείας του ηλεκτρισμού, επιτυγχάνεται κυρίως και αμέσως με την μη αναγραφή του αναλισκομένου ρεύματος στον μετρητή με την δια τεχνικών μέσων καθ' οιονδήποτε τρόπο επέμβαση σ' αυτόν (μετρητή της Δ.Ε.Η.), η οποία παρέχει προνομιακώς ηλεκτρικό ρεύμα στους συμβαλλόμενους με αυτή, ώστε αυτός (μετρητής) να δείχνει λιγότερες μονάδες αναλισκομένου ρεύματος καθ' εκάστη χρονική περίοδο. Περαιτέρω, κατά τους ορισμούς του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ, λόγο αναίρεσης της ιπόφασης αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διάταξης υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή συντρέχει, όταν το δικαστήριο, χωρίς να παρερμηνεύει το νόμο, δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει, όταν στο πόρισμα της απόφασης, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης (Ολ ΑΠ 2/2011).
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την προσβαλλόμενη με αριθ. ΗΤ3555/2018 απόφαση του, αφού εκτίμησε και αξιολόγησε όλα τα αναφερόμενα, ως προς το είδος τους, αποδεικτικά μέσα, δέχτηκε στο σκεπτικό της, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του, ότι αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Στην ... κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 μέχρι 14-11-2014 η κατηγορούμενη, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, σε ακίνητο επί της οδού ..., του οποίου ήταν ιδιοκτήτρια, ως νόμιμη κληρονόμος του αποβιώσαντος 14-11-2011 πατρός της Κ. Π. και πρόεδρος του σωματείου "..." που είχε εκμισθώσει το εν λόγω ακίνητο, επενέβη στον μετρητή με αριθμό παροχής 03121793-01 (αριθμός μετρητή 13257678), αφαιρώντας τις μολυδοσφραγίδες από το κέλυφος του μετρητή ρεύματος και επενέβη ούτως ώστε να μην καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ήτοι διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί το κιβώτιο παροχής και το καπάκι ακροδεκτών και μετά από αυθαίρετη επέμβαση στον εξοπλισμό της μέτρησης είχε επέμβει στον αριθμητήρα της συσκευής ενδείξεων, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλισκόμενη ενέργεια και ενώ κατανάλωνε ρεύμα δεν κατέβαλε λαθραία το ανάλογο αντίτιμο ύφους, κατά την ως άνω χρονική περίοδο 2.054,49 ευρώ περίπου, σε βάρος της εγκαλούσας εταιρείας "... ΑΕ" και τον δ .τ "... ΑΕ" ιδιοποιούμενη αυτή παράνομα. Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι η κατηγορούμενη δεν έκανε χρήση του ως άνω ακινήτου κατά το προγενέστερο χρονικό διάστημα, ιτοι από 14-12-2011 έως 31-12-2013, όπως προκύπτει και από τις ενδείξεις παροχής της …, αφού η σχετική κατανάλωση ήταν από μηδαμινή έως ελάχιστη. Ως εκ τούτου αφού γίνει τυπικά δεκτή η υπό κρίση έφεση πρέπει να κηρυχθεί ένοχη η κατηγορούμενη ως ειδικότερα στο διατακτικό". Στη συνέχεια, με το διατακτικό της, η προσβαλλόμενη απόφασης κήρυξε ένοχη την κατηγορούμενη επί λέξει του ότι: "στην ..., με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα, από Ιανουάριο του 2014 έως την 14-11-2014 αφαίρεσε ξένο κινητό πράγμα (και συγκεκριμένα ενέργεια ηλεκτρισμού) από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα. Συγκεκριμένα, αφαίρεσε από την κατοχή της εταιρίας ... ΑΕ ενέργεια 28981 Kwh (συνολικής αξίας 6163,49 ευρώ), χωρίς την συναίνεση των νομίμων εκπροσώπων αυτής και με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα καθώς σε ακίνητο επί της οδού Κρήτης, αρ. 7 και με την ιδιότητα της ως πρόεδρος του σωματείου ... επενέβη στο μετρητή ρεύματος, ήτοι αφαίρεσε τις μολυβδοσφραγίδες από το κέλυφος του μετρητή και επενέβη ούτως ώστε να μην καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ήτοι διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιαστεί το κιβώτιο παροχής και το καπάκι ακροδεκτών και μετά από αυθαίρετη επέμβαση στον εξοπλισμό της μέτρησης είχε επέμβει στον αριθμητήρα της συσκευής ενδείξεων, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η καταναλισκόμενη ενέργεια και η κατηγορούμενη ενώ κατανάλωνε ρεύμα δεν κατέβαλε λαθραία το ανάλογο αντίτιμο ύψους 6163,49 ευρώ". Με τις παραδοχές αυτές, οι οποίες διαλαμβάνονται στο σκεπτικό σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται, ως αποτελούντα ενιαίο σύνολο, η εν λόγω απόφαση περιέχει ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες και, ως εκ τούτου, στερείται νόμιμης βάσης, αφού καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός λόγος ως προς τα στοιχεία που συνιστούν τη νομοτυτική μορφή του εγκλήματος της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα την ταυτότητα της εν λόγω πράξης. Συγκεκριμένα, ενώ στο σκεπτικό της η προσβαλλόμενη απόφαση έκρινε ότι πρέπει να κηρυχθεί ένοχη η κατηγορούμενη για κλοπή κατ'εξακολούθηση ηλεκτρικής ενέργειας, η αξία της οποίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.054,49 ευρώ, με το διατακτικό της καταδίκασε αυτήν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ'εξακολούθηση συνολικής αξίας 6.163,49 ευρώ, δημιουργώντας έτσι ασάφεια και αντίφαση ως προς την αξία της κλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας και καθιστώντας αδύνατο τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων στοιχείων, από τα οποία συγκροτείται η ως άνω αξιόποινη πράξη. Επομένως, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ (κατ' ορθή εκτίμηση των σχετικών αναιρετικών αιτιάσεων) λόγος της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, για έλλειψη νόμιμης βάσης και όχι για υπέρβαση εξουσίας, την οποία ανακριβώς επικαλείται η αναιρεσείουσα, είναι βάσιμος και πρέπει, κατά παραδοχή αυτού, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων του αναιρετηρίου ως αλυσιτελών, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να παραπεμφθεί δε η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε, συγκροτούμενο απο άλλους Δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί τη με αριθ. ΗΤ355/2018 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συντιθέμενο από δικαστές άλλους από εκείνους, που τη δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 2019.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23 Απριλίου 2019..

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή