Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1393 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Βούλευμα παραπεμπτικό, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Πλαστογραφία.
Περίληψη:
Πλαστογραφία. Κατάρτιση και νόθευση εγγράφου. Δύο αυτοτελή αδικήματα. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας σε παραπεμπτικό βούλευμα και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διατάξεως.

Αριθμός 1393/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη και Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 4 Μαρτίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, περί αναιρέσεως του με αριθμό 206/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πατρών.
Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Αυγούστου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1518/2007. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 20/18.1.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 ΚΠΔ, την υπ'αριθ. 11/21-8-2007 αίτηση αναιρέσεως του Χ1, κατά του υπ'αριθ. 206/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, εκθέτω δε τα ακόλουθα:
1.Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου με το υπ'αριθ. 14/2007 βούλευμά του παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο Χ1, προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτιος της αξιόποινης πράξεως της πλαστογραφίας κατ'εξακολούθηση και κατ'επάγγελμα, με συνολικό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Κατά του παραπάνω βουλεύματος ο αναιρεσείων κατηγορούμενος άσκησε έφεση, η οποία απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη με το υπ'αριθ. 206/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών. Κατά του εφετειακού αυτού βουλεύματος στρέφεται πλέον ο αναιρεσείων κατηγορούμενος με την κρινόμενη αίτησή του, η οποία ασκήθηκε νομοτύπως, παραδεκτώς και εμπροθέσμως. Ειδικότερα το προσβαλλόμενο βούλευμα επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο την 7-8-2007, η δε αίτηση ασκήθηκε την 21-8-2007 ενώπιον του Γραμματέα Εφετών Πατρών, συνετάγη δε από εκείνον η υπ'αριθ. 11/21-8-2007 έκθεση, όπου διατυπώνονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ασκήθηκε και συγκεκριμένα η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η απόλυτη ακυρότητα. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 4 ΚΠΔ, οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων και αποφάσεων αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης έως 31ης Αυγούστου. Τέλος το προσβαλλόμενο βούλευμα υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναιρέσεως, αφού παραπέμπει τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο για κακούργημα.Κατόπιν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και ακολούθως να ερευνηθούν οι προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως. 2. Η απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως του παραπεμπτικού βουλεύματος, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠΔ, υπάρχει όταν σ'αυτό περιέχονται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση και τα οποία θεμελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουμένου για το έγκλημα, για το οποίο ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη, οι αποδείξεις, από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά, καθώς και οι σκέψεις και οι νομικοί συλλογισμοί, με βάση τους οποίους το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις, ικανές να στηρίξουν την κατηγορία. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας: α) είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό του βουλεύματος, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και β) σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα, δεν υπάρχει ανάγκη ειδικώτερης αναφοράς του, ούτε αναφοράς των όσων προέκυψαν από καθένα χωριστά, πρέπει όμως να υπάρχει βεβαιότητα, για την οποία αρκεί η μνεία όλων, έστω και κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κλπ), ότι το δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο έλαβε υπόψη το σύνολο αυτών και όχι μόνο ορισμένα από αυτά, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τί προέκυψε από το καθένα από αυτά, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιό βαρύνει περισσότερο για τον σχηματισμό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αξιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα (ΑΠ 1230/2007, ΑΠ 1073/2006, ΑΠ 1560/2002). Δεν αποτελεί όμως λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του συμβουλίου ή του δικαστηρίου της ουσίας. Τέλος, για την πληρότητα της αιτιολογίας στο παραπεμπτικό βούλευμα, είναι επιτρεπτή η καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση, στην οποία εκτίθενται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την ανάκριση πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις υπαγωγής αυτών στις εφαρμοσθείσες από το συμβούλιο ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, καθώς και εκείνες που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία, ως νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, συντάσσεται το συμβούλιο. 3. Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2β' Ν. 2721/1999, αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφία κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Από τη διάταξη αυτή που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειμενικώς μεν η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, υποκειμενικώς δε δόλος, που περιλαμβάνει τη γνώση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη και τη θέληση ή αποδοχή να προβεί στην κατάρτιση του πλαστού εγγράφου ή τη νόθευση του γνησίου εγγράφου και, περαιτέρω, σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον, για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή, μεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσεως ή καταστάσεως, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως (ΑΠ 1413/2006). Η κατάρτιση πλαστού εγγράφου συντελείται με την εκ μέρους του δράστη έκδοση εγγράφου στο όνομα άλλου, ως εάν είχε από τον άλλον καταρτισθεί και εκδοθεί ή με την κατ'απομίμηση θέση της υπογραφής άλλου σε υπάρχον έγγραφο ή τέλος, με την κατάχρηση της εν λευκώ τεθείσας υπογραφής άλλου. Αντιθέτως η νόθευση συνίσταται στην αλλοίωση του περιεχομένου γνησίου κατ'αρχήν εγγράφου είτε από τρίτο, πλην του εκδότη, πρόσωπο, είτε από τον ίδιο τον εκδότη, όταν δεν έχει πλέον εξουσία μεταβολής της έννοιας του εγγράφου, διότι προέκυψε δικαίωμα τρίτου στη διατήρηση του αρχικού περιεχομένου. Κάθε μορφή είναι χωριστή και ιδιαίτερη, ανεξαρτήτως του ότι και οι δύο αφορούν έγγραφο. Η αντικειμενική υπόσταση των δύο μορφών δεν ταυτίζεται, τα δε δύο εγκλήματα διακρίνονται κατά τη φύση και το είδος. Η αλλοίωση (νόθευση) διαφοροποιείται από την κατάρτιση, ενόψει του ότι στη νόθευση απαιτείται υλική επέμβαση σε υφιστάμενο ήδη έγγραφο. Πρόκειται δηλαδή για έγκλημα σωρευτικά μικτό, υπό την έννοια ότι οι πλείονες τρόποι πραγματώσεώς του, ήτοι η κατάρτιση εξυπαρχής πλαστού εγγράφου και η νόθευση γνησίου, δεν μπορούν να εναλλαχθούν μεταξύ τους και κάθε τρόπος συνιστά αυτοτελή μορφή τελέσεως της πράξεως, διακρινόμενη σαφώς από την άλλη. Σε περίπτωση δε συνδρομής και των δύο τρόπων τελέσεως υπόκεινται δύο εγκλήματα, που συρρέουν μεταξύ τους πραγματικά (ΑΠ 415/2007, ΑΠ 787/2006, ΑΠ 2316/2005, ΑΠ 1935/2005, ΑΠ 759/1999). Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 98 ΠΚ με σαφήνεια προκύπτει ότι για την ύπαρξη εγκλήματος κατ'εξακολούθηση απαιτείται, μεταξύ άλλων, όπως οι μερικώτερες πράξεις είναι όμοιες, κάθε μία δηλαδή να περιέχει τα συστατικά στοιχεία της ίδιας νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος. Η ομοιότητα, κατά την παραπάνω έννοια, καταφάσκεται όταν οι πράξεις είναι "φυσικώς ομοειδείς", δηλαδή συνίστανται στην ίδια υλική συμπεριφορά και όχι απλώς "νομικώς ομοειδείς", δηλαδή όταν αξιολογούνται ως συνιστώσες το ίδιο έγκλημα. Επομένως δεν υπάρχει κατ'εξακολούθηση έγκλημα μεταξύ περισσοτέρων πράξεων, άλλων μεν καταρτίσεως, άλλων δε νοθεύσεως εγγράφου, διότι πρόκειται για διαφορετικές αντικειμενικές υποστάσεις και κατ'ακολουθία ομοειδής πραγματική συρροή (ΑΠ 42/1982 ΠΧ ΛΒ' 767, ΑΠ 55/1982 ΠΧ ΛΒ' 778). Για τον λόγο μάλιστα αυτό, στην περίπτωση διαπράξεως του εγκλήματος της πλαστογραφίας και με τις δύο μορφές (καταρτίσεως και νοθεύσεως), κάθε μία από τις οποίες τελέσθηκε κατ'εξακολούθηση, προκειμένου να προσδοθεί κακουργηματικός χαρακτήρας στην όλη εγκληματική συμπεριφορά του δράστη, όταν αυτός διαπράττει πλαστογραφίες κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια, πρέπει, για την πληρότητα της αιτιολογίας του παραπεμπτικού βουλεύματος, να προσδιορίζεται ειδικώς ότι το συνολικό όφελος που σκόπευε να προσπορίσει ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ για κάθε μία χωριστά από τις δύο αυτές μορφές της πλαστογραφίας και όχι για το σύνολο της δραστηριότητάς του, αφού, στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό οι μεν εξακολουθητικές πράξεις της πλαστογραφίας με την μορφή της καταρτίσεως να φέρουν τον χαρακτήρα του πλημμελήματος, αν για αυτές το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία δεν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ, οι δε εξακολουθητικές πράξεις του ίδιου εγκλήματος, που τελούνται με τη μορφή της νοθεύσεως, να φέρουν τον χαρακτήρα του κακουργήματος, αν για αυτές το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ ή και αντιστρόφως..
4. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο υπ'αριθ. 206/2007 βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών που το εξέδωσε, δέχθηκε, με επιτρεπτή καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που μνημονεύει και προσδιορίζει κατ'είδος, και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα και την απολογία του κατηγορουμένου και τα υπομνήματά του, όχι όμως από τις καταθέσεις από 10-2-2005 των μαρτύρων υπεράσπισης Γ1, Γ2 και Γ3, την από 20-1-2005 απολογία του ανωτέρω κατηγορουμένου ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου, διότι οι πράξεις αυτές ακυρώθηκαν με το υπ'αριθμ. 20/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου, καθώς επίσης και από τις καταθέσεις του κατηγορουμένου κατά τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις που έγιναν ενόρκως ή χωρίς τη δυνατότητα παράστασης με συνήγορο, κατ'άρθρο 31 παρ. 2 εδ. η' Κ.Π.Δ., αναλογικώς εφαρμοζόμενο, αφού η ένορκη διοικητική εξέταση εξομοιώνεται στο άρθρο 43 παρ. 1 εδ γ' Κ.Π.Δ. με την προκαταρκτική εξέταση (ΟΛΑΠ 1/2004 Π Χρ. ΝΕ'113), προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο κατηγορούμενος Χ1 μετατάχθηκε στην Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ Ναυπάκτου την ....... από την Ε.Α.Σ. Από το χρόνο μετατάξεώς του ανέλαβε το αντικείμενο των προγραμμάτων επιχορηγήσεως των Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών και των Νέων Θέσεων Εργασίας, που συγχρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Μετά από ένα έτος περίπου διορίσθηκε προϊστάμενος της άνω υπηρεσίας. Ως προϊστάμενος δεν ήταν υποχρεωμένος ν' ασχολείται με συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας, παρά μόνο να ασκεί εποπτεία στους λοιπούς υπαλλήλους. Παρά ταύτα όμως και μετά τον διορισμό του εξακολουθούσε ν' ασχολείται αποκλειστικά με το παραπάνω αντικείμενο, ακόμα και όταν προσελήφθη τρίτος υπάλληλος το έτος 1992, ο Δ1. Ο τελευταίος ασχολούταν με το γραφείο ασφάλισης και υποστήριξης, μαζί με τη υπάλληλο Δ2 και με τις υποθέσεις των αλλοδαπών. Η υπάλληλος Δ2 ασχολούνταν με το πρόγραμμα stage. Επίσης την υπηρεσία στελέχωνα τρία εκπαιδευόμενα άτομα από το πρόγραμμα stage , η Δ3, η Δ4, η Δ5 και η Δ6 , ένα άτομο από το πρόγραμμα αντιρρησιών συνείδησης, ο Δ7 , καθώς και δύο καθαρίστριες, η Δ8 , στην οποία είχε ανατεθεί και η συμπλήρωση του βιβλίου γενικού πρωτοκόλλου, όπου είχαν πρόσβαση και τα συμπλήρωναν και οι λοιποί υπάλληλοι και η Δ9 . Η υπάλληλος Δ2 όταν επέστρεψε στις 31-10-2001 από την άδεια μητρότητας ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου, οπότε ήλθαν στο γραφείο της επιχειρηματίες της ..... και συγκεκριμένα οι Ο1, Ο2 κλπ, και της είπαν τον τρόπο που χρημάτισαν τον κατηγορούμενο για να τον πείσουν να ενταχθούν σε πρόγραμμα, μάλιστα, ο Ο1 είπε ότι έχει κασέτα, ο δε Ο2 είπε ότι πήρε τα μισά χρήματα της επιχορήγησης. Κατόπιν τούτου οι υπάλληλοι Δ1 και Δ2 εξέφρασαν στο Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης του ΟΑΕΔ, Ζ1 και στον Περιφερειακό Διευθυντή Πελοποννήσου Ζ2, υπόνοιες ότι ο κατηγορούμενος χρηματίζεται. Ακολούθως διενεργήθηκε έκτακτος έλεγχος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2001, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Β1 και Β2 και στην συνέχεια ένορκη διοικητική εξέταση, σε εκτέλεση της υπ αριθμό ....... εντολής Διοίκησης του ΟΑΕΔ από την υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ1 , καθώς και δεύτερη ένορκη διοικητική εξέταση, σε εκτέλεση της υπ αριθμό ........ εντολής του Διοικητή του ΟΑΕΔ, από την προϊσταμένη της ΤΥ ΟΑΕΔ Αγρινίου Κ2. Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν πάρα πολλές αλλοιώσεις (οι περισσότερες με διορθωτικό υγρό bianco) στο περιεχόμενο του βιβλίου γενικού πρωτοκόλλου, καθώς και στο βιβλίο ανέργων, οι οποίες σχετιζόταν με την ένταξη στα ανωτέρω προγράμματα ΝΘΕ και ΝΕΕ επιχειρήσεων και ανέργων που δεν δικαιούνταν επιχορήγησης για διαφόρους λόγους, όπως επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν εργαζομένους, άνεργοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή δεν είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ανεργίας ή περιπτώσεις εκπροθέσμων αιτήσεων. Ειδικότερα ο κατηγορούμενος ως Προϊστάμενος της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ και ως αρμόδιος για την έγκριση της ένταξης επιχείρησεων και ανέργων στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προγράμματα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) και Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) των ετών 1999 και 2000 με ελάχιστο όριο επιχορήγησης το ποσό των 1.600.000 δραχμών για ΝΕΕ, των 1.280.000 δραχμών για ΝΘΕ του 1999, και του 1.440.000 δραχμών για ΝΘΕ του 2000, εξακολουθητικά, αφ ενός κατάρτισε τα παρακάτω πλαστά έγγραφα, αφετέρου νόθευσε τα παρακάτω γνήσια έγγραφα, επιδιώκοντας με την χρήση όλων των εγγράφων αυτών να δημιουργήσει στα αρμόδια όργανα του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου την εσφαλμένη εντύπωση πως τα αναγραφόμενα στα (πλαστά και νοθευμένα) έγγραφα αυτά και τα παρακάτω αναφερόμενα άτομα και επιχειρήσεις πληρούσαν δήθεν τις προϋποθέσεις ένταξης στα ως άνω προγράμματα και πως δικαιούνταν τάχα επιχορηγήσεως για τις δήθεν Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) ή ως δήθεν Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ). Επιδίωκε έτσι με την χρήση των εγγράφων αυτών να προσπορίσει στα εν λόγω άτομα και επιχειρήσεις παράνομο όφελος, ήτοι την οικεία επιχορήγηση σε καθέναν από αυτούς, την οποία όμως κανείς δεν εδικαιούτο στην πραγματικότητα γιατί δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις (επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν εργαζομένους, άνεργοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή δεν είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ανεργίας ή περιπτώσεις εκπροθέσμων αιτήσεων), το δε συνολικό όφελος στο οποίο αυτός απέβλεπε με τις μερικότερες παρακάτω πράξεις του με αντίστοιχη συνολική ζημία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και τρίτων, ανέρχεται, αθροιζόμενων των ωφελημάτων- ζημιών των παρακάτω επί μέρους πλαστογραφιών σε ποσό ανώτερο των 15.000 ευρώ. Συγκεκριμένα: Α) Νόθευσε γνήσια έγγραφα και ειδικότερα διέγραψε με διορθωτικό υγρό (blanco) και γομολάστιχα τις αρχικές γνήσιες καταχωρήσεις του Βιβλίου του γενικού πρωτοκόλλου της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ, και πρόσθεσε διαφορετικές καταχωρήσεις στο ως άνω βιβλίο γενικού πρωτοκόλλου, αλλοιώνοντας την έννοια και το περιεχόμενο του δημοσίου εγγράφου αυτού, χωρίς οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ως άνω υπηρεσίας να συναινούν, επιδιώκοντας με την χρήση των νοθευμένων καταχωρήσεων αυτών να εμφανίσει τα αναγραφόμενα στις νοθευμένες καταχωρήσεις άτομα και επιχειρήσεις ως δήθεν πληρούντα τις προϋποθέσεις ένταξης στα οικεία προγράμματα και ως δήθεν δικαιούμενα επιχορηγήσεως για ΝΘΕ και ΝΕΕ.. Ειδικότερα νόθευσε κατά τον ανωτέρω τρόπο τις ακόλουθες καταχωρήσεις του προαναφερομένου βιβλίου γενικού πρωτοκόλλου: 1) Στον αριθμό ..... καταχώρησε ως εισερχόμενο έγγραφο, την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ΝΘΕ του Ν1, και ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής του στο εν λόγω πρόγραμμα, 2) Στον αριθμό .... καταχώρησε ως εισερχόμενο έγγραφο, την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών για ΝΘΕ της εταιρείας ...... ΟΕ, αποσβήνοντας την γνήσια καταχώρηση του υπ αρ. πρωτ. ......εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης, 3) Στον αριθμό ......,που αφορούσε εξερχόμενο έγγραφο προς την Διοίκηση Διεύθυνσης Α5 ενέγραψε ως εισερχόμενο την αίτηση για κατάθεση δικαιολογητικών πληρωμής τριμήνου του ΝΕΕ Ν2, 4) Στον αριθμό .... απάλειψε τα στοιχεία " αίτηση Ν3 προς ειδική επιτροπή" και ενέγραψε τα στοιχεία "έγκριση καταβολής Α δόσης στον Νέο Ελεύθερο Επαγγελματία Ν4", 5) Στον αριθμό ..... απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν5" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αποστολή ένστασης Νέου Ελεύθερου Επαγγελματία Ν6", 6) στον αριθμό ...... απάλειψε τα στοιχεία "Αποστολή ΔΑΤΕ για επικόλληση ενσήμων της Ν7" και ενέγραψε στην στήλη των εξερχόμενων τα στοιχεία "Για .......ΟΕ προς την Διεύθυνση Απασχόλησης...( δεν διακρίνονται τα υπόλοιπα γράμματα)", 7) Στον αριθμό ...... καταχώρησε ως εισερχόμενο έγγραφο, την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών για ΝΕΕ του Ν8 , και ως εξερχόμενο, την έγκριση χορήγησης Β δόσης στον ίδιο, 8) Στον αριθμό ..... απάλειψε τα στοιχεία "αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν9" και ενέγραψε τα στοιχεία " Ένσταση του Ν10. επί απορριπτικής απόφασης καταβολής επιχορήγησης", 9) στον αριθμό ..... απάλειψε στην στήλη των εξερχόμενων τα στοιχεία "έγκριση καταβολής επιχορήγησης για πρόγραμμα ΝΕΕ Ν11" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση της ΓΕΜΑΚ για καταβολή επιχορήγησης προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας", 10) στον αριθμό...... απάλειψε από την στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία " έγγραφο της Διοίκησης από ..... της Διεύθυνσης Προμηθειών" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση του Ν12 για επιχ/ση προγράμματος ΝΘΕ", 11) Στον αριθμό ..... απάλειψε τα στοιχεία " Αίτηση της Ν13 για χορήγηση Α δόσης επιχ/σης προγράμματος ΝΕΕ" και ενέγραψε τα στοιχεία "έγκριση καταβολής Α δόσης στην ΝΕΕ Ν14", 12) Στον αριθμό ..... καταχώρησε ως εισερχόμενα τα υπ αρ. πρωτ. ... και .... έγγραφα της Διοίκησης της Διεύθυνσης Α5 που αφορούσαν επιχορήγηση ΝΘΕ, 13) Στον αριθμό .... απάλειψε τα στοιχεία " έγγραφο της Διοίκησης υπ αριθμό πρωτ. .... και ενέγραψε τα στοιχεία " Αίτηση της Ν15 για ανεύρεση ατόμων προς αντικατάσταση προγράμματος ΝΘΕ". Επίσης στον αυτό αριθμό καταχώρησε απόφαση με την οποία απάλλαξε την επιχείρηση της Ν15 από την υποχρέωση απολυθέντος υπαλλήλου, ενώ από το καταχωρηθέν αρχικά, ως εισερχόμενο πρώτο έγγραφο το καταχώρησε στον προηγούμενο αριθμό πρωτ. ....., 14) Στον αριθμό πρωτ. ...... καταχώρησε αίτηση της επιχείρησης FULL AE για την πρώτη πληρωμή της για σαράντα νέες θέσεις εργασίας, απαλείφοντας την αρχική καταχώρηση για αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης της Ν16, 15) στον αριθμό ..... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση χορήγησης προκαταβολής ΝΕΕ της Ν17 και ως εξερχόμενο την έγκριση καταβολής της επιχορήγησης στην ίδια, 16) στον αριθμό ..... καταχώρησε ως εισερχόμενο, την αναγγελία του εργοδότη Ν18 για την οικειοθελή αποχώρηση της μισθωτού Ν19 17) Στον αριθμό ..... πρωτοκόλλησε αίτηση της Ν20 για υπαγωγή της στο πρόγραμμα ΝΕΕ ΑΜΕΑ απαλείφοντας από την στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "χορήγηση βεβαίωσης για το ΙΚΑ για ασφάλιση νέων 20-29 ετών στον Ν21". Από την ένταξη δε της ανωτέρω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της κατεβλήθη ποσό 2.400.000 δραχμών ενώ συνολικά θα ελάμβανε 5.000.000 δραχμές. 18) Στον αριθμό ..... απάλειψε από την στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία " έγκριση καταβολής β δόσης στο προγρ. ΝΕΕ του Ν22" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για καταβολή επιχ/σης Β δόσης για προγ. ΝΘΕ στον Ν23". 19) Στον αριθμό .... απάλειψε τα αρχικώς καταχωρημένα στοιχεία (τα οποία δεν διακρίνονται γιατί τα απάλειψε με γομολάστιχα) και ενέγραψε στην στήλη των εισερχομένων τα στοιχεία "Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχ/σης απεξαρτημένων ατόμων" του Ν24 και στην στήλη των εξερχόμενων " απόφαση υπαγωγής για χορήγηση επιχ/σης στο προγ. ΝΕΕ απεξαρτημένων ατόμων" 20) Στον αριθμό ..... απάλειψε, από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έγκριση χορήγησης της προκαταβολής στον ΝΕΕ Ν25, με κοινοποίηση στην Περ/κη Δ/νση Πελ/νήσου" και ενέγραψε, στη στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση χορήγησης Β' δόσης τριμήνου στο προγρ. ΝΘΕ των ..... ΟΕ". 21) Στον αριθμό ..... καταχώρησε, ως εισερχόμενο έγγραφο, την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ν26 και, ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής του στο εν λόγω πρόγραμμα και τα στοιχεία "θεραπεία έλλειψης 1 μήνα ανεργίας". 22) Στον αριθμό ...... απάλειψε, από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έκδοση ανακλητικής απόφασης προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ στους Αφοί Ζαΐμη ΑΕ" και ενέγραψε, στη στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής Γ' τριμήνου επιχ/σης προγρ. ΝΘΕ του Ν27". 23) Στον αριθμό .... απάλειψε, από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έγκριση καταβολής δόσης στο προγρ. ΝΕΕ της Ν28" και ενέγραψε, στη στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής Α1 τριμήνου επιχ/σης προγρ. ΝΘΕ του Χαλιμούρδας Α.Ε." και, στη στήλη των εξερχόμενων, "έγκριση καταβολής Α1 τριμήνου προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ στον ίδιον". 24) Στον αριθμό ...... καταχώρησε την εγκριτική απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ν28, ενώ στην πραγματικότητα η αίτηση είχε υποβληθεί την 22/6/00 και αρχικά στο πρωτόκολλο είχε καταχωρηθεί αίτηση για καταβολή επιχορήγησης στη Ν29 25) Στον αριθμό ...... απάλειψε (με γομολάστιχα) τα στοιχεία "Αίτηση ....(δεν διακρίνεται το όνομα) για δόση προγρ. επιχ/σης για ΝΘΕ" και ενέγραψε τα στοιχεία "Απόφαση υπαγωγής στο προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ του Ν27". 26) Στον αριθμό .... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση της εταιρίας ...... Ο.Ε. για δόση επιχορήγησης ΝΘΕ και ένσταση της ίδιας εταιρίας και, ως εξερχόμενο, την απόφαση έγκρισης καταβολής επιχορήγησης στην εν λόγω επιχείρηση και απόρριψης του αιτήματος της καταβολής επιχορήγησης για το μήνα Νοέμβριο του 1999. 27) Στον αριθμό .... απάλειψε, απ' τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έγκριση υπαγωγής στο προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ της Ν28" και ενέγραψε, στη στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση υπαγωγής στο προγρ. ΝΕΕ της Ν29". 28) Στον αριθμό ..... απάλειψε, απ' τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έγκριση χορήγησης Β' δόσης στο προγρ. ΝΕΕ της Ν13" και ενέγραψε, στη στήλη εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση για χορήγηση της Β' δόσης προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ της Ν28". 29) Στον αριθμό .... απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση υπαγωγής στο προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ της Ν31 και έγκριση υπαγωγής στο προγρ." και ενέγραψε τα στοιχεία "Χορήγηση Α1 δόσης προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ στην Ν32". 30) Στον αριθμό ....... απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση για κατάθεση δικαιολογητικών για προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για υπαγωγή στο προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ της Ν33". 31) Στον αριθμό ...... απάλειψε, απ' τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ Ναυπάκτου" και ενέγραψε, στη στήλη εισερχομένων, τα στοιχεία "αίτηση καταβολής επιχ/σης για το προγρ. ΝΘΕ του Ν34.". 32) Στον αριθμό ..... απάλειψε από τη στήλη εισερχομένων τα στοιχεία "έγγραφο της Δ/σης Προμηθειών με αριθμ. πρωτ. ......" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για καταβολή επιχ/σης προγρ. ΝΕΕ του Αφοί .......". 33) Στον αριθμό ..... απάλειψε, από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου για τους ΝΕΕ Ν6 και Ν34 προς τη Δ/ση Απασχόλησης και ενέγραψε, στη στήλη εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση χορήγησης Ε' και ΣΤ' τριμήνου επιχ/σης προγρ. ΝΘΕ του ....... ΟΕ". 34) Στον αριθμό .... απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης της Ραδιοτηλεοπτικής ..... στον ....." και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για ζήτηση και υπόδειξη ανέργου από Μητρώο Ανέργων της Υπηρεσίας για αντικατάσταση μισθωτού". 35) Στον αριθμό ...... απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης της Ραδιοτηλεοπτικής ..... στην Ν36 και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για ζήτηση και υπόδειξη ανέργου από Μητρώο Ανέργων της Υπηρεσίας για αντικατάσταση μισθωτού". 36) Στον αριθμό ...... καταχώρησε αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών για επιχορήγηση δόσης ΝΕΕ του Ν37. 37) Στον αριθμό ... απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση δόσης προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ του Ν37" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών για δόση προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ του Ν38 και έγκριση καταβολής Β' δόσης του ίδιου". Το ποσό δε με το οποίο επιχορηγήθηκε ο ανωτέρω, κατόπιν της ..... απόφασης Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ανερχόταν σε 1.200.000 δρχ., καίτοι η προθεσμία υποβολής της αιτήσεως για την πληρωμή της Β' δόσης έληγε στις 12-7-00. Το έγγραφο, άλλωστε, που αφορούσε το Ν36 μεταφέρθηκε στο No ...... 38) Στον αριθμό ..... απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής επιχ/σης Β' δόσης προγρ. ΝΘΕ της Ν39" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής επιχ/σης Β'δόσης για το προγρ. ΝΘΕ της Ν40". 39) Στον αριθμό ...... απάλειψε, από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Απορριπτική απόφαση Δ/ντη για τον Ν41" και ενέγραψε, στη στήλη εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση υπαγωγής στο προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ του Ν42 και απόφαση υπαγωγής στο προγρ. ΝΘΕ του ίδιου". 40) Στον αριθμό ..... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση της εταιρίας ...... Ο.Ε. για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΝΘΕ για τον εργαζόμενο Ν43 και, ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής στο εν λόγω πρόγραμμα. 41) Στον αριθμό .... απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής επιχ/σης προγρ. ΝΘΕ του FULL A.E." και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση του FULL Α.Ε. για αντικατάσταση μισθωτού για προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ". 42) Στον αριθμό..... απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση για κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση δόσης προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ του FULL A.E." και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για αντικατάσταση μισθωτών για επιχ/ση προγρ. ΝΘΕ του FULL A.E. και απόφαση έγκρισης της αντικατάστασης των μισθωτών του ίδιου". 43) Στον αριθμό ...... απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν44" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν45". 44) Στον αριθμό ...... απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν46" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν47 ". 45) Στον αριθμό ..... απάλειψε την αρχικώς καταχωρημένη αίτηση για καταβολή επιχορήγησης Ν.Θ.Ε. από 1-7-2000 έως 30-9-2000 στην επιχείρηση ΚΕΜΟΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης & Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού), για την οποία εξεδόθη η αριθμ. .... εντολή πληρωμής, και καταχώρησε αίτηση για καταβολή επιχορήγησης, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2000 έως 31-8-2000, της Ν48 . 46) Στον αριθμό ...... καταχώρησε αίτηση αντικατάστασης μισθωτού του εργοδότη Ν49 που αφορούσε τον εργαζόμενο Ν50. 47) Στον αριθμό ....... απάλειψε τα στοιχεία "εγκριτική απόφαση για υπαγωγή στο πρόγραμμα SΤΑGΕ της Δ10" και ενέγραψε τα στοιχεία "αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων Ν.Θ.Ε. της εταιρίας ...... Ο.Ε.. 48) Στον αριθμό .... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση του Ν50 για δόση επιχορήγησης ΝΕΕ και, ως εξερχόμενο, την έγκριση της εν λόγω αιτήσεως. 49) Στον αριθμό ...... καταχώρησε αναγγελία της εταιρίας FULL Α.Ε. για την αποχώρηση του εργαζομένου Ν51 50) Στον αριθμό ..... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση του Ν24 για χορήγηση της Β1 δόσης ΝΕΕ και, ως εξερχόμενο, την "έγκριση χορήγησης Β' δόσης σε απεξαρτημένο άτομο". 51) Στον αριθμό ...... καταχώρησε αίτηση αντικατάστασης μισθωτού της εταιρίας Αφοί Ζαΐμη Α.Ε.. 52) Στον αριθμό ..... καταχώρησε ένσταση της Ν53. 53) Στον αριθμό .... καταχώρησε αίτηση-δήλωση ανέργου του Ν54, 54) Στον αριθμό ...... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση της εταιρίας Αφοί Ζαΐμη Α.Ε. για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΝΘΕ και, ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής στο εν λόγω πρόγραμμα. 55) Στον αριθμό ...... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση του Ν55 για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΝΕΕ και, ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής του στο εν λόγω πρόγραμμα. 56) Στον αριθμό ..... καταχώρησε την αναγγελία του εργοδότη Ν56 της οικειοθελούς αποχώρησης της εργαζομένης Ν57 . 57) Στον αριθμό ...... καταχώρησε, ως εξερχόμενο προς τη Δ/νση Α5, την ένσταση της ΝΕΕ Ν53. 58) Στον αριθμό ...... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, απόφαση για ΝΕΕ αφορώσα την Ν58. 59) Στον αριθμό ...... καταχώρησε την αίτηση της Ν15 για καταβολή δόσης ΝΘΕ. 60) Στον αριθμό ....... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, ένσταση της Ν58 κατά απόφασης του Περιφεριακού Δ/ντη Πελοποννήσου του ΟΑΕΔ και, ως εξερχόμενο, την αποστολή της αυτής ένστασης. 61) Στον αριθμό ..... καταχώρησε αίτηση του Ν59 για χορήγηση δόσης ΝΘΕ. 62) Στον αριθμό ...... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση του Ν60 για χορήγηση Β1 δόσης ΝΕΕ και, ως εξερχόμενο, την έγκριση της εν λόγω αιτήσεως. Β) Νόθευσε γνήσιο έγγραφο και ειδικότερα διέγραψε με διορθωτικό υγρό (blanco) και γομολάστιχα τις αρχικές γνήσιες καταχωρήσεις του βιβλίου ανέργων της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ και προσέθεσε διαφορετικές καταχωρήσεις στο ως άνω βιβλίο ανέργων, αλλοιώνοντας την έννοια και το περιεχόμενο του δημοσίου εγγράφου αυτού, χωρίς οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ως άνω Υπηρεσίας να συναινούν, επιδιώκοντας με τη χρήση των νοθευμένων καταχωρήσεων αυτών να εμφανίσει τα αναγραφόμενα στις νοθευμένες καταχωρήσεις άτομα και τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν, ως δήθεν πληρούντα τις προϋποθέσεις ένταξης στα οικεία προγράμματα και ως δήθεν δικαιούμενα επιχορηγήσεως για ΝΘΕ και ΝΕΕ. Ειδικότερα νόθευσε κατά τον ανωτέρω τρόπο τις ακόλουθες καταχωρήσεις του προαναφερόμενου βιβλίου ανέργων: Ι) Στον αριθμό ..... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας της Ν61 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν62. II) Στον αριθμό ...... απάλειψε την καταχώρηση της υπ' αρ. ... αίτησης της εγγεγραμμένης ως άνεργης Ν63 για επίδομα ανεργίας, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αρ. ...... απόφαση της Τ.Υ. ΟΑΕΔ Ναυπάκτου, και ενέγραψε τα στοιχεία της άνεργης Ν64, που επιχορηγήθηκε ως Ν.Ε.Ε. III) Στον αριθμό ...... απάλειψε τα στοιχεία ως ανέργου Ν65 και στη θέση τους ενέγραψε τα στοιχεία του Ν66. Απ' την παραποίηση δε αυτή του πρωτοκόλλου ωφελήθηκε η επιχείρηση του Ν67 η οποία επιχορηγήθηκε για τον άνω εργαζόμενο με το ποσό των 295.650 δρχ. ενώ το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που θα ελάμβανε ανερχόταν σε 1.800.000 δρχ (βλ. υπ' αρ. 10 της συγκεντρωτικής κατάστασης που επισυνάπτεται στην έκθεση της ΕΔΕ της υπαλλήλου του ΟΑΕΔ Δ11). IV) Στον αριθμό ...... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας της Ν68 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα του Ν69. V) Στον αριθμό ....... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν70 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα Ν71 στον οποίο και χορήγησε δελτίο ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την 28.10.99, ημέρα αργίας (εθνικής εορτής). Ακολούθως, ο Ν72 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 600.000 δρχ. ενώ το συνολικό ποσό που θα ελάμβανε ήταν 1.800.000 δρχ. (βλ. αρ. .. του πίνακα που επισυνάπτεται στο υπ' αρ. πρωτ. .... έγγραφο του ΟΑΕΔ). VI) Στον αριθμό ..... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας της Ν73 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν74. VII) Στον αριθμό ....... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν74 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα του Ν75. VIII) Στον αριθμό ...... καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα του Ν76, απαλείφοντας την αρχική καταχώριση της έκδοσης δελτίου ανεργίας σε άλλο πρόσωπο (το όνομα του οποίου δεν διακρίνεται). IX) Στον αριθμό ...... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης δελτίου ανεργίας στο όνομα Ν21 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν77.Χ) Στον αριθμό....... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας της Ν78 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν79. XI) Στον αριθμό....... καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν80, απαλείφοντας την αρχική καταχώριση της έκδοσης δελτίου ανεργίας σε άλλο πρόσωπο (το όνομα του οποίου δεν διακρίνεται). Η συνολική δε επιχορήγηση που θα ελάμβανε η ανωτέρω ανερχόταν σε 1.800.000 δρχ (βλ. υπ' αρ. 14 της συγκεντρωτικής κατάστασης που επισυνάπτεται στην έκθεση της ΕΔΕ της υπαλλήλου Δ11). XII) Στον αριθμό ...... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν81 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα του Β82. XIII) Στον αριθμό ..... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης δελτίου ανεργίας της Ν83 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν84. XIV) Στον αριθμό ...... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν85 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν86. XV) Στον αριθμό ....... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν87 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν88. XVI) Στον αριθμό ....... απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης δελτίου ανεργίας του Ν89 και καταχώρησε την έκδοση του δελτίου ανεργίας στο όνομα του Ν90. Γ) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή της υπαλλήλου της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ Δ2 στη θέση του εκδότη εν αγνοία της και χωρίς τη συναίνεση της στα υπ' αρ. .... (υπ' αρ.... εγκριτική απόφαση) και ... (υπ' αρ. .... εγκριτική απόφαση) εντάλματα πληρωμών προς την εταιρεία .... Ε.Π.Ε., ποσών 900.000 και 300.000 δραχμών αντίστοιχα (τα οποία και εκταμιεύθηκαν) με σκοπό να προσπορίσει ισόποσο όφελος στην εταιρεία αυτή ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως, Δ) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή του υπαλλήλου της ίδιας υπηρεσίας Δ1 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία του και χωρίς τη συναίνεση του, στις υπ' αρ. ... και ..... αποφάσεις πληρωμών (καταστάσεις μισθωτών) της εταιρείας ..... Ε.Π.Ε. με τον ίδιο παραπάνω σκοπό, Ε) Κατήρτισε πλαστό έγγραφο και ειδικότερα έθεσε κατ1 απομίμηση την υπογραφή του υπαλλήλου Δ1 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία του και χωρίς τη συναίνεση του, στην από .... αρνητική έκθεση ελέγχου της επιχείρησης της Ν53, με σκοπό να προκαλέσει ζημία στην τελευταία, αποστερώντας την από την επιχορήγηση των ΝΕΕ του έτους 2000, καίτοι αυτή την εδικαιούτο και να προσπορίσει το αντίστοιχο όφελος σε τρίτους, ΣΤ) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή της υπαλλήλου Δ2 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία της και χωρίς τη συναίνεση της, στις από .. και .... δύο ανανεώσεις της κάρτας ανεργίας της Ν64 , με σκοπό να την εμφανίσει ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως 1.900.000 δραχμών για τα έτη 1999 και 2000 και να της προσπορίσει ισόποσο όφελος (εκ του ποσού δε αυτού καταβλήθηκε στην ανωτέρω 1.100.000 δραχμές), Ζ) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή της υπαλλήλου Δ2 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία της και χωρίς τη συναίνεση της, στις από .. και .... δύο ανανεώσεις της κάρτας ανεργίας της Ν62, καθώς και στην από ... ανανέωση της κάρτας ανεργίας της Ν91, με σκοπό να εμφανίσει την επιχείρηση του Ν92, στην οποία οι δύο ανωτέρω απασχολήθηκαν, ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως 3.600.000 δραχμών και να προσπορίσει στην επιχείρηση αυτή ισόποσο όφελος (εκ του ποσού δε αυτού καταβλήθηκε στην επιχείρηση 1.112.000 δραχμές), Η) Κατήρτισε πλαστό έγγραφο και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση τις υπογραφές των υπαλλήλων Δ2 και Δ1 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία τους και χωρίς τη συναίνεση τους, στην έκθεση ελέγχου του έτους 2000 της επιχείρησης του Ν59, με σκοπό να εμφανίσει την επιχείρηση ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως ΝΕΕ συνολικού ύψους 1.800.000 δραχμών, μολονότι στην πραγματικότητα εξαιρούνταν από αυτήν, γιατί διέθετε ηλεκτρονικά παίγνια (εκ του ποσού δε αυτού καταβλήθηκαν στην επιχείρηση 665.000 δραχμές) και Θ) Κατήρτισε πλαστό έγγραφο και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή του υπαλλήλου Δ1 στη θέση του εκδότη εν αγνοία του και χωρίς τη συναίνεση του στην έκθεση ελέγχου του έτους 2000 της επιχείρησης της Ν93, με σκοπό να εμφανίσει την επιχείρηση ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως ΝΘΕ συνολικού ύψους 1.600.000 δραχμών, μολονότι στην πραγματικότητα η επιχείρηση δεν εδικαιούτο την επιχορήγηση αυτή, αφού δεν λειτουργούσε (εκ του ποσού δε αυτού καταβλήθηκαν στην επιχείρηση 665.000 δραχμές. Σημειωτέον ότι για τις μερικότερες πράξεις της πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, που φέρεται ότι τέλεσε ο ως άνω κατηγορούμενος στη .... κατά το χρονικό διάστημα από 17.1.1997 έως και 20.4.1999 και δη για τις νοθεύσεις των γνήσιων καταχωρήσεων στο βιβλίο γενικού πρωτοκόλλου της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ, που ανάγονται στο διάστημα αυτό και που φέρεται ότι τέλεσε ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας αυτής και συγκεκριμένα για το ότι με πρόθεση διέγραψε με διορθωτικό υγρό (blanko) και γομολάστιχα τις αρχικές καταχωρήσεις και προσέθεσε διαφορετικές καταχωρήσεις στο ως άνω βιβλίο γενικού πρωτοκόλλου, αλλοιώνοντας την έννοια και το περιεχόμενο του δημοσίου εγγράφου αυτού, χωρίς οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ως άνω Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να συναινούν, επιδιώκοντας με τη χρήση των νοθευμένων καταχωρήσεων αυτών να δημιουργήσει στα αρμόδια όργανα του ΟΑΕΔ την εσφαλμένη εντύπωση πως δήθεν τα αναγραφόμενα στις νοθευμένες καταχωρήσεις άτομα και επιχειρήσεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στα οικεία προγράμματα και εδικαιούντο επιχορηγήσεως για δήθεν Νέες Θέσεις Εργασίας και δήθεν Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Ειδικότερα για το ότι νόθευσε κατά τον ανωτέρω τρόπο τις ακόλουθες καταχωρήσεις του προαναφερόμενου βιβλίου γενικού πρωτοκόλλου: ...., ...., ....., ....., ......, ......, ......, ....., ..., ..., ..., 980, ... και ...., ...., ...., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ......, ...... ..... και ......, έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής με το εκκαλούμενο βούλευμα. Οι υπάλληλοι της ως άνω υπηρεσίας Δ1 και Δ2 σε ελέγχους που διενήργησαν σε κάποιες επιχειρήσεις, μετά από αίτημα της υπηρεσίας, διαπίστωσαν ότι ο επιχειρηματίας Ν59 κατέβαλε το ποσό των 100.000 δρχ. στον κατηγορούμενο προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδοτήσεων, επίσης ο Ν94 σύζυγος της επιχειρηματία Ν53 , τους ανέφερε, παρουσία και της υπαλλήλου Δ12, ότι επισκέφθηκε τον κατηγορούμενο, προκειμένου να ενταχθεί η σύζυγός του σε πρόγραμμα επιχορήγησης, ο οποίος του πρότεινε να τον επισκεφθεί στο σπίτι του για να του εξηγήσει την διαδικασία, πράγματι τον επισκέφθηκε, έγινε συζήτηση για την αμοιβή του, προκειμένου να ενταχθεί η σύζυγός του στο πρόγραμμα και διαφώνησαν ως προς το ύψος αυτής. Μετά από το γεγονός αυτό αφαιρέθηκε της Ν52 ο θετικός έλεγχος για την ένταξή της στο πρόγραμμα και στη θέση της μπήκε αρνητικός, ώστε να μην πληροί τις προϋποθέσεις, στο οποίο φέρεται να έχει υπογράψει και ο υπάλληλος Δ1, μολονότι ουδέποτε συνέβη αυτό, αφού αυτός είχε συμμετάσχει στον θετικό έλεγχο, τον οποίο είχε και υπογράψει. Περαιτέρω οι ως άνω υπάλληλοι διαπίστωσαν στην επιχείρηση Ν95 στα Λουτρά ...... ότι από την επιχορήγηση που έλαβε ως άτομο με ειδικές ανάγκες το μισό και πλέον, ήτοι ποσό 1.100.000 δρχ. για να μπορέσει να εισπράξει την επιχορήγηση. Σε επίσκεψη του επιχειρηματία Ο1 στην υπηρεσία τους τους γνωστοποίησε ότι στις 12-7-2000 ο Ο1 κατέβαλε στον κατηγορούμενο ποσό 1.000.000 δραχμών για να εντάξει την επιχείρησή του σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας. Ο λογιστής του εν λόγω επιχειρηματία, θεωρώντας ότι ο υπάλληλος Δ1 γνωρίζει την συναλλαγή του κατηγορουμένου με τον εργοδότη του είχε επισκεφθεί στο σπίτι του στις αρχές του έτους 2001 και του ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν υπογράφει αφού έχουν αμοιφθεί για την ένταξη στο πρόγραμμα της επιχείρησης. Η συναλλαγή δε αυτή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της μάρτυρος Ν58, έλαβε χώρα στο αυτοκίνητο του Ο1, κατεγράφη σε video από τον τελευταίο το οποίο η εν λόγω μάρτυρας παρακολούθησε. Τέλος ο επιχειρηματίας Ο2 μετά τη διακοπή του προγράμματός του, σε επίσκεψή του στο γραφείο των ανωτέρω υπαλλήλων, τους είπε ότι από το χρηματικό ποσό που είχε εισπράξει μέχρι τότε, το μισό το είχε εισπράξει ο κατηγορούμενος. Η ποινική δίωξη για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας που φέρονται ότι τέλεσαν στη Ναύπακτο κατά τα έτη 1999 και 2000 οι Ο1, Ο2 και Ν60, έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής με το εκκαλούμενο βούλευμα. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά στοιχειοθετείται το αδίκημα της πλαστογραφίας κατ'εξακολούθηση, κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την επανειλημμένη δε τέλεσή του προκύπτει ο σκοπός του κατηγορουμένου για πορισμό εισοδήματος καθώς και η σταθερή ροπή του για την τέλεση πλαστογραφιών ως στοιχείο της προσωπικότητός του, ενώ το συνολικό όφελος, στο οποίο αυτός απέβλεπε με τις μερικότερες αυτές πράξεις του, με αντίστοιχη συνολική ζημία του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και τρίτων, ανέρχεται, αθροιζομένων των ωφελημάτων-ζημιών των μερικωτέρων πράξεων αυτών, σε ποσό άνω των 15.000 ευρώ. Για την θεμελίωση της κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης κατά άρθρο 13 περ. στ' Π.Κ θα ληφθούν επιτρεπτώς υπόψη και οι προγενέστερες της 3-6-1999 και παραγεγραμμένες ως άνω μερικότερες πράξεις της πλαστογραφίες (Συμβ.ΑΠ 93/1999 ΝοΒ 47, 837 ΑΠ 1485/1998 Ποιν. Χρ. ΜΘ', 830 ΑΠ 1405/1998 Π.Χρ. ΜΘ', 743, Συμβ. ΑΠ 691/1997, ΝοΒ 46).
Συνεπώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου με το προσβαλλόμενο βούλευμα σωστά εκτίμησε και αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης, ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων του Π.Κ. και παρέπεμψε τον κατηγορούμενο στο δικαστήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών για την ως άνω πράξη ενώ δεν συντρέχει περίπτωση συμπληρώσεως της κυρίας ανακρίσεως δεδομένου ότι στις διορθώσεις που προέβη ο κατηγορούμενος στο πρωτόκολλον αναγνωρίσθηκε ο γραφικός του χαρακτήρας από τους συναδέλφους του και αβασίμως ο εκκαλών υποστηρίζει τα αντίθετα και ως εκ τούτου πρέπει η κρινομένη έφεση να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ'ουσία. Με αυτά όμως που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών στέρησε το προσβαλλόμενο βούλευμά του από την, κατά την ανωτέρω έννοια, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ενώ παραλλήλως εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 98 και 216 Π.Κ. Ειδικότερα, ενώ, σύμφωνα με τις παραδοχές του, η πράξη της πλαστογραφίας τελέσθηκε αφ'ενός μεν με τη μορφή της νοθεύσεως σε εβδομήντα οκτώ (78) περιπτώσεις (62 + 16), αφ' ετέρου δε με τη μορφή της εξυπαρχής καταρτίσεως πλαστού εγγράφου, σε επτά (7) περιπτώσεις και συνεπώς πρόκειται για δύο αυτοτελή και ανεξάρτητα μεταξύ τους εγκλήματα, το καθένα από τα οποία τελέσθηκε κατ'εξακολούθηση, στη συνέχεια καταλήγει το προσβαλλόμενο βούλευμα, επικυρώνοντας εξ ολοκλήρου το πρωτόδικο, ότι υφίσταται μία πράξη πλαστογραφίας, και αυτή τελεσθείσα κατ'εξακολούθηση. 'Ετσι όμως εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 98 και 216 παρ. 1 Π.Κ. Περαιτέρω υφίσταται και ασάφεια στο προσβαλλόμενο βούλευμα διότι δεν εκτίθενται σ'αυτό συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει ότι σε κάθε μία από τις ανωτέρω δυο αυτοτελείς και ανεξάρτητες μορφές τελέσεως του εγκλήματος της πλαστογραφίας, το συνολικό όφελος που επιδιώχθηκε από τον αναιρεσείοντα ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ, ώστε να κριθεί αν κάθε μία από αυτές χωριστά φέρει τον χαρακτήρα του κακουργήματος. Το σημείο αυτό της αιτιολογίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι, αν κριθεί ότι πρόκειται για πλημμελήματα, αυτά έχουν ήδη υποπέσει στην πενταετή παραγραφή των άρθρων 111 επόμ. ΠΚ. Επί πλέον αν κριθεί ότι στην ειδικότερη μορφή της νοθεύσεως το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν και τα 73.000 ευρώ, θα πρέπει να προσδοθεί στην πράξη αυτή ο νομικός χαρακτηρισμός της νοθεύσεως εγγράφου από υπάλληλο σε βαθμό κακουργήματος (άρθρ. 242 παρ. 2 και 3 ΠΚ). Τέλος οι προαναφερόμενες ελλείψεις και ασάφειες, πλην της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του προσβαλλομένου βουλεύματος, καθιστούν επί πλέον ανέφικτο και τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων των άρθρων 98 και 216 ΠΚ (ΑΠ 2140/2006). Επομένως πρέπει να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα, κατά παραδοχή των προβλεπομένων από το άρθρ. 484 παρ. 1 στοιχ. β' και δ' ΚΠΔ λόγων του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως, και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο Εφετών, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως (άρθρ. 485 παρ. 1 και 519 ΚΠΔ). 5. Αναφορικά με τους άλλους λόγους του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να σημειωθούν τα εξής: α) Με τον συναφή πρώτο λόγο αναιρέσεως ο αναιρεσείων παραπονείται ότι εσφαλμένως το προσβαλλόμενο βούλευμα εφάρμοσε την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, ενώ έπρεπε, σύμφωνα με τις παραδοχές του, να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 ΠΚ, δεχόμενο ότι οι μερικότερες πράξεις της νοθεύσεως συνιστούν, κατ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της νοθεύσεως εγγράφων από υπάλληλο κατ'εξακολούθηση. Όμως ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, δεδομένου ότι προβάλλεται χωρίς την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Συγκεκριμένα κατά τη διάταξη του άρθρου 463 ΚΠΔ ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα. Σε κάθε όμως περίπτωση είναι απαραίτητο ο δικαιούμενος να έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση του ενδίκου μέσου. Προϋπόθεση συνεπώς για την άσκηση του ενδίκου μέσου είναι η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.'Εννομο συμφέρον, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διατάξεως, για την άσκηση του ενδίκου μέσου, έχει ο δικαιούμενος να ασκήσει αυτό, όταν: 1) υφίσταται βλάβη από την προσβαλλόμενη απόφαση ή βούλευμα, δηλαδή όταν επέρχεται εις βάρος του οποιαδήποτε δυσμενής συνέπεια και 2) επιδιώκει ορισμένο όφελος από το ένδικο μέσο, δηλαδή όταν επιδιώκει βελτίωση της θέσεώς του. Σε περίπτωση ελλείψεως εννόμου συμφέροντος, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (ΑΠ 422/2006, ΑΠ 2071/2005). Στην προκειμένη περίπτωση ο χαρακτηρισμός των μερικοτέρων πράξεων της νοθεύσεως ως εγκλήματος του άρθρου 216 ΠΚ κατ'εξακολούθηση, αντί του άρθρου 242 παρ. 2 ΠΚ, είναι ευμενέστερος για τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο, διότι συνεπάγεται ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή του, αφού το πλαίσιο ποινής για τη νόθευση του άρθρου 242 παρ. 2 ΠΚ τόσο με τη μορφή του πλημμελήματος όσο και με εκείνη του κακουργήματος είναι βαρύτερο από εκείνο της νοθεύσεως του άρθρου 216 ΠΚ. β) Με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως ο αναιρεσείων παραπονείται για απόλυτη ακυρότητα του προσβαλλομένου βουλεύματος. Συγκεκριμένα παραπονείται ότι, ενώ πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη σε βάρος του είχε διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση μόνο για 41 περιπτώσεις νοθεύσεως, εν τούτοις στη συνέχεια η ποινική δίωξη που ασκήθηκε περιελάμβανε 62 περιπτώσεις νοθεύσεως, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί απόλυτη ακυρότητα, αφού για τις νέες περιπτώσεις νοθεύσεως δεν προηγήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως. Περαιτέρω παραπονείται ότι το Συμβούλιο Εφετών, προκειμένου να εκδόσει το προσβαλλόμενο βούλευμά του, αξιοποίησε αποδεικτικά την χωρίς όρκο κατάθεσή του που δόθηκε κατά την διάρκεια της προκαταρκτικής εξετάσεως, χωρίς τις εγγυήσεις του άρθρου 31 παρ. 2 ΚΠΔ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναιρετικός λόγος απόλυτης ακυρότητας του βουλεύματος αυτού. Τέλος παραπονείται ότι, μολονότι με την από 24-5-2007 αίτησή του ζήτησε να κηρυχθεί άκυρη η ένορκη διοικητική εξέταση που διενεργήθηκε από την υπάλληλο του ΟΑΕΔ Δ11, ύστερα από την υπ' αριθ...... παραγγελία της Διοικήσεως του ΟΑΕΔ, καθώς και οι ένορκες καταθέσεις μαρτύρων που ελήφθησαν κατά τη διάρκειά της, αλλά και το πόρισμά της, με την αιτιολογία ότι ακύρως περιελήφθησαν στην οικεία ανακριτική δικογραφία, εν τούτοις το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα, απέρριψε την αίτησή της αυτή και αξιοποίησε αποδεικτικά την εν λόγω ένορκη διοικητική εξέταση και το πόρισμά της, καθώς και τις καταθέσεις των μαρτύρων που ελήφθησαν κατά τη διάρκειά της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί απόλυτη ακυρότητα. Οι αιτιάσεις όμως αυτές του αναιρεσείοντα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία επιτρεπτώς επισκοπούνται από τον 'Αρειο Πάγο για την έρευνα της βασιμότητας του προβαλλομένου λόγου αναιρέσεως, πριν από την άσκηση της ποινικής διώξεως είχε διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση με τις υπ'αριθμ. Β01/75α'/20-10-2001 και Β01/75α'/30-7-2002 παραγγελίες του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου, καθώς και ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία εξομοιώνεται, κατά τη διάταξη του άρθρου 43 ΚΠΔ, με την προκαταρκτική εξέταση. Το γεγονός ότι μετά την άσκηση της ποινικής διώξεως και κατά τη διάρκεια της κυρίας ανακρίσεως διαπιστώθηκε η τέλεση και άλλων μερικωτέρων πράξεων του κατ'εξακολούθηση εγκλήματος της πλαστογραφίας με τη μορφή της νοθεύσεως, οι οποίες πράξεις περιλαμβάνονται μέσα στο χρονικό διάστημα της αναφερομένης στην ασκηθείσα ποινική δίωξη συνολικής εγκληματικής συμπεριφοράς του αναιρεσείοντα κατηγορουμένου, δεν σημαίνει ότι πρέπει η υπόθεση, ως προς τις μερικώτερες αυτές πράξεις, να επιστρέψει στο προ της ασκήσεως της ποινικής διώξεως δικονομικό στάδιο της προκαταρκτικής εξετάσεως και να λάβει χώρα με τον τρόπο αυτό κατακερματισμός της ποινικής δικογραφίας που σχηματίσθηκε. Αξίζει στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 250 παρ. 2 ΚΠΔ, αν κατά την πορεία της ανακρίσεως, ανακαλυφθούν και άλλες αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, ο ανακριτής τις ανακοινώνει στον Εισαγγελέα, χωρίς εν τω μεταξύ να εμποδίζεται να ενεργεί τις κατεπείγουσες ανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωσή τους. 'Ετσι οι εν λόγω ανακριτικές πράξεις του ανακριτή ασφαλώς αποτελούν προκαταρκτική έρευνα και καλύπτουν την προϋπόθεση του άρθρου 43 παρ. 1 εδ. β' ΚΠΔ. 'Αλλωστε όταν ο αρμόδιος Ανακριτής Πλημμελειοδικών του απήγγειλε τη σχετική κατηγορία, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν όλες οι μερικώτερες εξακολουθητικώς τελεσθείσες πράξεις της πλαστογραφίας, εκείνος (αναιρεσείων) είχε όλη την ευχέρεια και τη νομική δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό του και να αντιτάξει τα επιχειρήματα και τους ισχυρισμούς του. Περαιτέρω, όπως εκτίθεται στο προσβαλλόμενο βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών που το εξέδωσε, εξαίρεσε ρητά από τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του και αξιολόγησε αποδεικτικώς την ανώμοτη κατάθεση που έδωσε ο αναιρεσείων κατά τη διενέργεια της ένορκης διοικητικής εξετάσεως, δεχόμενο ότι όλες οι καταθέσεις του αναιρεσείοντα κατά τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις που έγιναν ενόρκως ή χωρίς τη δυνατότητα παραστάσεως με συνήγορο, κατ'άρθρο 31 παρ. 2 ΚΠΔ, δεν λαμβάνονται υπόψη. Τέλος πράγματι με το υπ'αριθ. 541/7-12-2005 έγγραφο του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου ζητήθηκε από το κατάστημα ΟΑΕΔ Ναυπάκτου να συνταγεί έκθεση, στα πλαίσια της διενεργουμένης κυρίας ανακρίσεως εις βάρος του αναιρεσείοντα για την ανωτέρω αξιόποινη πράξη, αφού προηγουμένως αρμόδιος υπάλληλος ή κλιμάκιο υπαλλήλων προβεί σε έλεγχο του βιβλίου Πρωτοκόλλου και του βιβλίου Μητρώου ανεργίας, τα οποία φέρεται ότι νόθευσε ο αναιρεσείων, καθώς και των εγγράφων που σχετίζονται με τις νοθεύσεις αυτές. Με το ίδιο έγγραφο ζητήθηκε να προσδιορίζεται στην έκθεση ο λόγος για τον οποίο έλαβε χώρα κάθε νόθευση και η αιτία της, η πορεία που θα ακολουθούσε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις αν δεν ελάμβανε χώρα η νόθευση, ποιός ωφελήθηκε από κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις νοθεύσεως και με ποιό σκοπό και ποιά ήταν η συνολική περιουσιακή ζημία της υπηρεσίας από τις νοθεύσεις αυτές. Επί πλέον ζητήθηκε να διαπιστωθεί το όφελος ή η βλάβη που υπέστη η υπηρεσία ή τρίτοι από την κατ'απομίμηση θέση της υπογραφής άλλων υπαλλήλων εκ μέρους του αναιρεσείοντα. Από το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου δεν προκύπτει ότι αυτός έδωσε εντολή να διενεργηθεί κάποια ένορκη διοικητική εξέταση, αλλά απλώς το έγγραφο αυτό αποτελούσε μία από τις ανακριτικές ενέργειες στις οποίες προέβη στα πλαίσια της ενεργουμένης από αυτόν κυρίας ανακρίσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 248 παρ. 1 ΚΠΔ. Και είναι βέβαια γεγονός ότι ο ΟΑΕΔ πράγματι διενήργησε ένορκη διοικητική εξέταση. Όμως η εξέταση αυτή έλαβε χώρα, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη πειθαρχικών ευθυνών του αναιρεσείοντα, και όχι στα πλαίσια της διενεργουμένης κυρίας ανακρίσεως, όπως δε προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα, στην αναφορά των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη και αξιολόγησε αποδεικτικώς το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, περιλαμβάνονται μόνο τα στοιχεία άλλης ένορκης διοικητικής εξετάσεως και συγκεκριμένα εκείνης που προηγήθηκε της κυρίας ανακρίσεως και όχι τα στοιχεία της συγκεκριμένης ένορκης διοικητικής εξετάσεως. 'Αλλωστε η κατά τα ανωτέρω ακυρότητα δεν αφορά οποιαδήποτε διοικητική έρευνα, και συγκεκριμένα αυτήν που διενεργήθηκε για την διερεύνηση υπάρξεως πειθαρχικών ευθυνών, αλλά μόνο αυτήν που διενεργείται στα πλαίσια των άρθρων 105 και 31 παρ. 2 ΚΠΔ (ΑΠ 1589/2005).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. Π ρ ο τ ε ί ν ω: Α) Να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο Εφετών, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως. Και Β) Να απορριφθεί κατά τα λοιπά η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΓΚΡΟΖΟΣ".

Αφού άκουσε τον παραπάνω Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 2β' Ν. 2721/1999, αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφία κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Από τη διάταξη αυτή, που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειμενικώς μεν η απ'αρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το εμφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχομένου του, υποκειμενικώς δε δόλος, που περιλαμβάνει τη γνώση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη και τη θέληση ή αποδοχή να προβεί στην κατάρτιση του πλαστού εγγράφου ή τη νόθευση του γνησίου εγγράφου και, περαιτέρω, σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον, για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή, μεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσεως ή καταστάσεως, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως. Η κατάρτιση πλαστού εγγράφου συντελείται με την εκ μέρους του δράστη έκδοση εγγράφου στο όνομα άλλου, ως εάν είχε από τον άλλον καταρτισθεί και εκδοθεί ή με την κατ'απομίμηση θέση της υπογραφής άλλου σε υπάρχον έγγραφο ή τέλος, με την κατάχρηση της εν λευκώ τεθείσας υπογραφής άλλου.
Αντιθέτως. η νόθευση συνίσταται στην αλλοίωση του περιεχομένου γνησίου κατ'αρχήν εγγράφου, είτε από τρίτο, πλην του εκδότη, πρόσωπο, είτε από τον ίδιο τον εκδότη, όταν δεν έχει πλέον εξουσία μεταβολής της έννοιας του εγγράφου, διότι προέκυψε δικαίωμα τρίτου στη διατήρηση του αρχικού περιεχομένου. Κάθε μορφή είναι χωριστή και ιδιαίτερη, ανεξαρτήτως του ότι και οι δύο αφορούν έγγραφο. Η αντικειμενική υπόσταση των δύο μορφών δεν ταυτίζεται, τα δε δύο εγκλήματα διακρίνονται κατά τη φύση και το είδος. Η αλλοίωση (νόθευση) διαφοροποιείται από την κατάρτιση, ενόψει του ότι στη νόθευση απαιτείται υλική επέμβαση σε υφιστάμενο ήδη έγγραφο. Πρόκειται δηλαδή για έγκλημα σωρευτικά μικτό, υπό την έννοια ότι οι πλείονες τρόποι πραγματώσεώς του, ήτοι η κατάρτιση εξ'υπαρχής πλαστού εγγράφου και η νόθευση γνησίου, δεν μπορούν να εναλλαχθούν μεταξύ τους και κάθε τρόπος συνιστά αυτοτελή μορφή τελέσεως της πράξεως, διακρινόμενη σαφώς από την άλλη. Σε περίπτωση δε συνδρομής και των δύο τρόπων τελέσεως υπόκεινται δύο εγκλήματα, που συρρέουν μεταξύ τους πραγματικά. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 98 ΠΚ με σαφήνεια προκύπτει ότι για την ύπαρξη εγκλήματος κατ'εξακολούθηση απαιτείται, μεταξύ άλλων, όπως οι μερικότερες πράξεις είναι όμοιες, κάθε μία δηλαδή να περιέχει τα συστατικά στοιχεία της ίδιας νομοτυπικής μορφής του εγκλήματος. Η ομοιότητα, κατά την παραπάνω έννοια, καταφάσκεται όταν οι πράξεις είναι "φυσικώς ομοειδείς", δηλαδή συνίστανται στην ίδια υλική συμπεριφορά και όχι απλώς "νομικώς ομοειδείς", δηλαδή όταν αξιολογούνται ως συνιστώσες το ίδιο έγκλημα. Επομένως, δεν υπάρχει κατ'εξακολούθηση έγκλημα, μεταξύ περισσοτέρων πράξεων, άλλων μεν καταρτίσεως, άλλων δε νοθεύσεως εγγράφου, διότι πρόκειται για διαφορετικές αντικειμενικές υποστάσεις και κατ'ακολουθία ομοειδής πραγματική συρροή. Για τον λόγο μάλιστα αυτό, στην περίπτωση διαπράξεως του εγκλήματος της πλαστογραφίας και με τις δύο μορφές (καταρτίσεως και νοθεύσεως), κάθε μία από τις οποίες τελέσθηκε κατ'εξακολούθηση, προκειμένου να προσδοθεί κακουργηματικός χαρακτήρας στην όλη εγκληματική συμπεριφορά του δράστη, όταν αυτός διαπράττει πλαστογραφίες κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια, πρέπει, για την πληρότητα της αιτιολογίας του παραπεμπτικού βουλεύματος, να προσδιορίζεται ειδικώς ότι το συνολικό όφελος που σκόπευε να προσπορίσει ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ για κάθε μία χωριστά από τις δύο αυτές μορφές της πλαστογραφίας και όχι για το σύνολο της δραστηριότητάς του, αφού, στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό οι μεν εξακολουθητικές πράξεις της πλαστογραφίας με την μορφή της καταρτίσεως να φέρουν τον χαρακτήρα του πλημμελήματος, αν για αυτές το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία δεν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ, οι δε εξακολουθητικές πράξεις του ίδιου εγκλήματος, που τελούνται με τη μορφή της νοθεύσεως, να φέρουν τον χαρακτήρα του κακουργήματος, αν για αυτές το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ ή και αντιστρόφως. Περαιτέρω το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. δ' του ιδίου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν, καθώς και οι σκέψεις, με τις οποίες κρίθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Δεν απαιτείται δε για την πληρότητα της αιτιολογίας του βουλεύματος η χωριστή αναφορά καθενός αποδεικτικού στοιχείου σε συνδυασμό με το τι αποδείχθηκε από το καθένα, αλλά αρκεί η γενική αναφορά τους στο σύνολο του είδους τους. Η μη ορθή εκτίμηση των αποδείξεων από το Συμβούλιο, η εσφαλμένη αξιολόγηση καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς αποδεικτικού στοιχείου και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχέτισης δεν συνιστά λόγο αναίρεσης από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 484 παρ. 1 ΚΠΔ, καθ' όσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου. Η επιβαλλόμενη από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ αιτιολογία γίνεται δεκτό ότι υπάρχει και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, αφού η τελευταία αποτελεί τμήμα του ίδιου βουλεύματος και το Συμβούλιο αποδέχεται όλα τα διαλαμβανόμενα σ' αυτή, με την προϋπόθεση ότι εκτίθενται στην πρόταση με σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση ή προανάκριση πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά, από τα οποία συνάγονται αυτά και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί που στηρίζουν την παραπεμπτική κρίση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου, ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το Συμβούλιο των ιδίων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών. Τέλος, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικήςδιατάξεως υφίσταται όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτήνδιαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώεσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει, όταν ο δικαστής δεν υπήγαγεορθώς τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξηπου εφαρμόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογήςουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που αποτελεί λόγοαναιρέσεως κατά το άρθρο 484 παρ. 1στοιχ. β' Κ.Π.Δ., υπάρχει και όταν η παράβαση γίνεται εκπλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της απόφασης ή του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στοσυνδυασμό διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται σταστοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες,αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταταιανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μηεφαρμογής του νόμου, οπότε
το βούλευμα στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, που το εξέδωσε, έκρινε, ότι το Πρωτοβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου, ορθώς αποφάνθηκε ότι προέκυπταν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος του αναιρεσείοντος για την πράξη της πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, με συνολικό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και τον παρέπεμψε, συνακόλουθα, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών για να δικασθεί ως υπαίτιος της πράξης αυτής και απέρριψε την εκ μέρους του αναιρεσείοντος ασκηθείσα έφεση. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα πρόταση του Εισαγγελέα, δέχθηκε ότι, από το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων και από τα έγγραφα, σε συνδυασμό προς την απολογία του εκκαλούντος κατηγορουμένου, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος χ1 μετατάχθηκε στην Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ Ναυπάκτου την .... από την Ε.Α.Σ. Από το χρόνο μετατάξεώς του ανέλαβε το αντικείμενο των προγραμμάτων επιχορηγήσεως των Νέων Ελευθέρων Επαγγελματικών και των Νέων θέσεων Εργασίας, που συγχρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Μετά από ένα έτος περίπου, διορίσθηκε προϊστάμενος της άνω υπηρεσίας. Ως προϊστάμενος δεν ήταν υποχρεωμένος ν' ασχολείται με συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας, παρά μόνο να ασκεί εποπτεία στους λοιπούς υπαλλήλους. Παρά ταύτα, όμως, και μετά τον διορισμό του εξακολουθούσε ν' ασχολείται αποκλειστικά με το παραπάνω αντικείμενο, ακόμα και όταν προσελήφθη τρίτος υπάλληλος το έτος 1992, ο Δ1. Ο τελευταίος ασχολούταν με το γραφείο ασφάλισης και υποστήριξης, μαζί με τη υπάλληλο Δ2 και με τις υποθέσεις των αλλοδαπών. Η υπάλληλος Δ2 ασχολούνταν με το πρόγραμμα stage. Επίσης την υπηρεσία στελέχωναν τρία εκπαιδευόμενα άτομα από το πρόγραμμα stage, η Δ3, η Δ4, η Δ5 και η Δ6, ένα άτομο από το πρόγραμμα αντιρρησιών συνείδησης, ο Δ7, καθώς και δύο καθαρίστριες, η Δ8, στην οποία είχε ανατεθεί και η συμπλήρωση του βιβλίου γενικού πρωτοκόλλου, όπου είχαν πρόσβαση και τα συμπλήρωναν και οι λοιποί υπάλληλοι και η Δ9. Η υπάλληλος Δ2 όταν επέστρεψε στις 31-10-2001 από την άδεια μητρότητας, ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου, οπότε ήλθαν στο γραφείο της επιχειρηματίες της ..... και συγκεκριμένα οι Ο1, Ο2 κλπ, και της είπαν τον τρόπο που χρημάτισαν τον κατηγορούμενο για να τον πείσουν να ενταχθούν σε πρόγραμμα, μάλιστα, ο Ο1 είπε ότι έχει κασέτα, ο δε Ο2 είπε ότι πήρε τα μισά χρήματα της επιχορήγησης. Κατόπιν τούτου οι υπάλληλοι Δ1 και Δ2 εξέφρασαν στο Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης του ΟΑΕΔ, Ζ1 και στον Περιφερειακό Διευθυντή Πελοποννήσου Ζ2, υπόνοιες ότι ο κατηγορούμενος χρηματίζεται. Ακολούθως, διενεργήθηκε έκτακτος έλεγχος,τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2001, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Β1 και Β2 και στην συνέχεια ένορκη διοικητική εξέταση, σε εκτέλεση της υπ αριθμό ...... εντολής Διοίκησης του ΟΑΕΔ από την υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ1, καθώς και δεύτερη ένορκη διοικητική εξέταση, σε εκτέλεση της υπ αριθμό ....... εντολής του Διοικητή του ΟΑΕΔ, από την προϊσταμένη της ΤΥ ΟΑΕΔ Αγρινίου Κ2. Από τους ελέγχους αυτούς, διαπιστώθηκαν πάρα πολλές αλλοιώσεις (οι περισσότερες με διορθωτικό υγρό bianco) στο περιεχόμενο του βιβλίου γενικού πρωτοκόλλου, καθώς και στο βιβλίο ανέργων, οι οποίες σχετιζόταν με την ένταξη στα ανωτέρω προγράμματα ΝΘΕ και ΝΕΕ επιχειρήσεων και ανέργων που δεν δικαιούνταν επιχορήγησης για διαφόρους λόγους, όπως επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν εργαζομένους, άνεργοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή δεν είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ανεργίας ή περιπτώσεις εκπροθέσμων αιτήσεων. Ειδικότερα ο κατηγορούμενος, ως Προϊστάμενος της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ και ως αρμόδιος για την έγκριση της ένταξης επιχείρησεων και ανέργων στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προγράμματα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση των Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) και Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) των ετών 1999 και 2000, με ελάχιστο όριο επιχορήγησης το ποσό των 1.600.000 δραχμών για ΝΕΕ, των 1.280.000 δραχμών για ΝΘΕ του 1999, και του 1.440.000 δραχμών για ΝΘΕ του 2000, εξακολουθητικά, αφ ενός, κατάρτισε τα παρακάτω πλαστά έγγραφα, αφετέρου, νόθευσε τα παρακάτω γνήσια έγγραφα, επιδιώκοντας, με την χρήση όλων των εγγράφων αυτών, να δημιουργήσει στα αρμόδια όργανα του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου την εσφαλμένη εντύπωση πως τα αναγραφόμενα στα (πλαστά και νοθευμένα) έγγραφα αυτά και τα παρακάτω αναφερόμενα άτομα και επιχειρήσεις, πληρούσαν δήθεν τις προϋποθέσεις ένταξης στα ως άνω προγράμματα και πως δικαιούνταν τάχα επιχορηγήσεως για τις δήθεν Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) ή ως δήθεν Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ). Επιδίωκε, έτσι, με την χρήση των εγγράφων αυτών, να προσπορίσει στα εν λόγω άτομα και επιχειρήσεις παράνομο όφελος, ήτοι την οικεία επιχορήγηση σε καθέναν από αυτούς, την οποία όμως κανείς δεν εδικαιούτο στην πραγματικότητα, γιατί δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις (επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν εργαζομένους, άνεργοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή δεν είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ανεργίας ή περιπτώσεις εκπροθέσμων αιτήσεων), το δε συνολικό όφελος, στο οποίο αυτός απέβλεπε, με τις μερικότερες παρακάτω πράξεις του, με αντίστοιχη συνολική ζημία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και τρίτων, ανέρχεται, αθροιζόμενων των ωφελημάτων- ζημιών των παρακάτω επί μέρους πλαστογραφιών σε ποσό ανώτερο των 15.000 ευρώ. Συγκεκριμένα: Α) Νόθευσε γνήσια έγγραφα και ειδικότερα διέγραψε με διορθωτικό υγρό (blanco) και γομολάστιχα τις αρχικές γνήσιες καταχωρήσεις του Βιβλίου του γενικού πρωτοκόλλου της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ, και πρόσθεσε διαφορετικές καταχωρήσεις στο ως άνω βιβλίο γενικού πρωτοκόλλου, αλλοιώνοντας την έννοια και το περιεχόμενο του δημοσίου εγγράφου αυτού, χωρίς οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ως άνω υπηρεσίας να συναινούν, επιδιώκοντας με την χρήση των νοθευμένων καταχωρήσεων αυτών, να εμφανίσει τα αναγραφόμενα στις νοθευμένες καταχωρήσεις άτομα και επιχειρήσεις, ως δήθεν πληρούντα τις προϋποθέσεις ένταξης στα οικεία προγράμματα και ως δήθεν δικαιούμενα επιχορηγήσεως για ΝΘΕ και ΝΕΕ.. Ειδικότερα νόθευσε κατά τον ανωτέρω τρόπο τις ακόλουθες καταχωρήσεις του προαναφερομένου βιβλίου γενικού πρωτοκόλλου: 1) Στον αριθμό ......., καταχώρησε, ως εισερχόμενο έγγραφο, την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ΝΘΕ του Ν1 και, ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής του στο εν λόγω πρόγραμμα, 2) Στον αριθμό......, καταχώρησε, ως εισερχόμενο έγγραφο, την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών για ΝΘΕ της εταιρείας ..... ΟΕ, αποσβήνοντας την γνήσια καταχώρηση του υπ αρ. πρωτ. ..... εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης, 3) Στον αριθμό ......,που αφορούσε εξερχόμενο έγγραφο προς την Διοίκηση Διεύθυνσης Α5, ενέγραψε, ως εισερχόμενο, την αίτηση για κατάθεση δικαιολογητικών πληρωμής τριμήνου του ΝΕΕ Ν2, 4) Στον αριθμό ......., απάλειψε τα στοιχεία " αίτηση Ν3 προς ειδική επιτροπή" και ενέγραψε τα στοιχεία "έγκριση καταβολής Α δόσης στον Νέο Ελεύθερο Επαγγελματία Ν4", 5) Στον αριθμό ......., απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν5" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αποστολή ένστασης Νέου Ελεύθερου Επαγγελματία Ν6", 6) στον αριθμό ........, απάλειψε τα στοιχεία "Αποστολή ΔΑΤΕ για επικόλληση ενσήμων της Ν7 " και ενέγραψε στην στήλη των εξερχόμενων τα στοιχεία "Για ......... ΟΕ προς την Διεύθυνση Απασχόλησης...( δεν διακρίνονται τα υπόλοιπα γράμματα)", 7) Στον αριθμό ......, καταχώρησε, ως εισερχόμενο έγγραφο, την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών για ΝΕΕ του Ν8 και, ως εξερχόμενο, την έγκριση χορήγησης Β δόσης στον ίδιο, 8) Στον αριθμό ......, απάλειψε τα στοιχεία "αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν9" και ενέγραψε τα στοιχεία " Ένσταση του Ν10. επί απορριπτικής απόφασης καταβολής επιχορήγησης", 9) στον αριθμό ....., απάλειψε στην στήλη των εξερχόμενων τα στοιχεία "έγκριση καταβολής επιχορήγησης για πρόγραμμα ΝΕΕ Ν11" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση της ΓΕΜΑΚ για καταβολή επιχορήγησης προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας", 10) στον αριθμό ......, απάλειψε από την στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία " έγγραφο της Διοίκησης από .... της Διεύθυνσης Προμηθειών" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση του Ν12 για επιχ/ση προγράμματος ΝΘΕ", 11) Στον αριθμό ......, απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση της Ν13 για χορήγηση Α δόσης επιχ/σης προγράμματος ΝΕΕ" και ενέγραψε τα στοιχεία "έγκριση καταβολής Α δόσης στην ΝΕΕ Ν14, 12) Στον αριθμό ....., καταχώρησε ως εισερχόμενα τα υπ αρ. πρωτ. .... και ..... έγγραφα της Διοίκησης της Διεύθυνσης Α5 που αφορούσαν επιχορήγηση ΝΘΕ, 13) Στον αριθμό ....., απάλειψε τα στοιχεία " έγγραφο της Διοίκησης υπ αριθμό πρωτ. ...... και ενέγραψε τα στοιχεία " Αίτηση της Ν15 για ανεύρεση ατόμων προς αντικατάσταση προγράμματος ΝΘΕ". Επίσης, στον αυτό αριθμό, καταχώρησε απόφαση με την οποία απάλλαξε την επιχείρηση της Ν15 από την υποχρέωση αποζημίωσης απολυθέντος υπαλλήλου, ενώ από το καταχωρηθέν αρχικά, ως εισερχόμενο πρώτο έγγραφο, το καταχώρησε στον προηγούμενο αριθμό πρωτ. ....., 14) Στον αριθμό πρωτ. ......, καταχώρησε αίτηση της επιχείρησης FULL AE, για την πρώτη πληρωμή της, για σαράντα νέες θέσεις εργασίας, απαλείφοντας την αρχική καταχώρηση για αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης της Ν16, 15) στον αριθμό ...., καταχώρησε ως εισερχόμενο, αίτηση χορήγησης προκαταβολής ΝΕΕ της Ν17 και ως εξερχόμενο την έγκριση καταβολής της επιχορήγησης στην ίδια, 16) στον αριθμό ....., καταχώρησε ως εισερχόμενο, την αναγγελία του εργοδότη Ν18 για την οικειοθελή αποχώρηση της μισθωτού Ν19, 17) Στον αριθμό ....., πρωτοκόλλησε αίτηση της Ν20 για υπαγωγή της στο πρόγραμμα ΝΕΕ ΑΜΕΑ, απαλείφοντας από την στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "χορήγηση βεβαίωσης για το ΙΚΑ για ασφάλιση νέων 20-29 ετών στον Ν21 Από την ένταξη δε της ανωτέρω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της κατεβλήθη ποσό 2.400.000 δραχμών, ενώ συνολικά θα ελάμβανε 5.000.000 δραχμές. 18) Στον αριθμό ...., απάλειψε από την στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία " έγκριση καταβολής β δόσης στο προγρ. ΝΕΕ του Ν22 " και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για καταβολή επιχ/σης Β δόσης για προγ. ΝΘΕ στον Ν23 ". 19) Στον αριθμό ......, απάλειψε τα αρχικώς καταχωρημένα στοιχεία (τα οποία δεν διακρίνονται γιατί τα απάλειψε με γομολάστιχα) και ενέγραψε στην στήλη των εισερχομένων τα στοιχεία "Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχ/σης απεξαρτημένων ατόμων" του Ν24 και στην στήλη των εξερχόμενων "απόφαση υπαγωγής για χορήγηση επιχ/σης στο προγ. ΝΕΕ απεξαρτημένων ατόμων" 20) Στον αριθμό ....., απάλειψε, από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έγκριση χορήγησης της προκαταβολής στον ΝΕΕ Ν25, με κοινοποίηση στην Περ/κη Δ/νση Πελ/νήσου" και ενέγραψε, στη στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση χορήγησης Β' δόσης τριμήνου στο προγρ. ΝΘΕ των ...... ΟΕ". 21) Στον αριθμό ......, καταχώρησε, ως εισερχόμενο έγγραφο, την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ν26 και, ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής του στο εν λόγω πρόγραμμα και τα στοιχεία "θεραπεία έλλειψης 1 μήνα ανεργίας". 22) Στον αριθμό ......, απάλειψε από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έκδοση ανακλητικής απόφασης προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ στους Αφοί Ζαΐμη ΑΕ" και ενέγραψε, στη στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής Γ' τριμήνου επιχ/σης προγρ. ΝΘΕ του Ν27 ". 23) Στον αριθμό ......, απάλειψε από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έγκριση καταβολής δόσης στο προγρ. ΝΕΕ της Ν28" και ενέγραψε, στη στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής Α1 τριμήνου επιχ/σης προγρ. ΝΘΕ της Χαλιμούρδας Α.Ε." και, στη στήλη των εξερχόμενων, "έγκριση καταβολής Α1 τριμήνου προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ στον ίδιον". 24) Στον αριθμό ....., καταχώρησε την εγκριτική απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ν28, ενώ στην πραγματικότητα η αίτηση είχε υποβληθεί την .... και αρχικά στο πρωτόκολλο είχε καταχωρηθεί αίτηση για καταβολή επιχορήγησης στη Ν29. 25) Στον αριθμό ......, απάλειψε (με γομολάστιχα) τα στοιχεία "Αίτηση ....(δεν διακρίνεται το όνομα) για δόση προγρ. επιχ/σης για ΝΘΕ" και ενέγραψε τα στοιχεία "Απόφαση υπαγωγής στο προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ του Ν28". 26) Στον αριθμό ....., καταχώρησε ως εισερχόμενο, αίτηση της εταιρίας ....... Ο.Ε. για δόση επιχορήγησης ΝΘΕ και ένσταση της ίδιας εταιρίας και, ως εξερχόμενο, την απόφαση έγκρισης καταβολής επιχορήγησης στην εν λόγω επιχείρηση και απόρριψης του αιτήματος της καταβολής επιχορήγησης για το μήνα Νοέμβριο του 1999. 27) Στον αριθμό ...., απάλειψε απ' τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έγκριση υπαγωγής στο προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ της Ν29" και ενέγραψε, στη στήλη των εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση υπαγωγής στο προγρ. ΝΕΕ της Ν30". 28) Στον αριθμό ..... απάλειψε, απ' τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Έγκριση χορήγησης Β' δόσης στο προγρ. ΝΕΕ της Ν13" και ενέγραψε, στη στήλη εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση για χορήγηση της Β' δόσης προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ της Ν29". 29) Στον αριθμό ....., απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση υπαγωγής στο προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ της Ν31 και έγκριση υπαγωγής στο προγρ." και ενέγραψε τα στοιχεία "Χορήγηση Α1 δόσης προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ στην Ν32". 30) Στον αριθμό ....., απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση για κατάθεση δικαιολογητικών για προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για υπαγωγή στο προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ της Ν33". 31) Στον αριθμό ....., απάλειψε απ' τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ Ναυπάκτου" και ενέγραψε, στη στήλη εισερχομένων, τα στοιχεία "αίτηση καταβολής επιχ/σης για το προγρ. ΝΘΕ του Ν34.". 32) Στον αριθμό ....., απάλειψε από τη στήλη εισερχομένων τα στοιχεία "έγγραφο της Δ/σης Προμηθειών με αριθμ. πρωτ........" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για καταβολή επιχ/σης προγρ. ΝΕΕ της ......". 33) Στον αριθμό ....., απάλειψε, από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου για τους ΝΕΕ Ν6 και Ν34 προς τη Δ/ση Απασχόλησης και ενέγραψε, στη στήλη εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση χορήγησης Ε' και ΣΤ' τριμήνου επιχ/σης προγρ. ΝΘΕ της ....... ΟΕ". 34) Στον αριθμό ....., απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης της Ραδιοτηλεοπτικής ... στον ......" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για ζήτηση και υπόδειξη ανέργου από Μητρώο Ανέργων της Υπηρεσίας για αντικατάσταση μισθωτού". 35) Στον αριθμό ......, απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης της Ραδιοτηλεοπτικής .... στην Ν36" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για ζήτηση και υπόδειξη ανέργου από Μητρώο Ανέργων της Υπηρεσίας για αντικατάσταση μισθωτού". 36) Στον αριθμό ......, καταχώρησε αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών για επιχορήγηση δόσης ΝΕΕ του Ν37. 37) Στον αριθμό ....., απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση δόσης προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ του Ν37" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση και κατάθεση δικαιολογητικών για δόση προγρ. επιχ/σης ΝΕΕ του Ν38 και έγκριση καταβολής Β' δόσης του ίδιου". Το ποσό δε με το οποίο επιχορηγήθηκε ο ανωτέρω, κατόπιν της ...... απόφασης Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ανερχόταν σε 1.200.000 δρχ., καίτοι η προθεσμία υποβολής της αιτήσεως για την πληρωμή της Β' δόσης έληγε στις 12-7-00. Το έγγραφο, άλλωστε, που αφορούσε το Ν37 μεταφέρθηκε στο No ....... 38) Στον αριθμό 2....., απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής επιχ/σης Β' δόσης προγρ. ΝΘΕ της Ν39" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής επιχ/σης Β'δόσης για το προγρ. ΝΘΕ της Ν40". 39) Στον αριθμό ......, απάλειψε από τη στήλη των εξερχόμενων, τα στοιχεία "Απορριπτική απόφαση Δ/ντή για τον Ν41" και ενέγραψε, στη στήλη εισερχομένων, τα στοιχεία "Αίτηση υπαγωγής στο προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ του Ν42 και απόφαση υπαγωγής στο προγρ. ΝΘΕ του ίδιου". 40) Στον αριθμό ......, καταχώρησε ως εισερχόμενο, αίτηση της εταιρίας ...... Ο.Ε. για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΝΘΕ για τον εργαζόμενο Ν43 και, ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής στο εν λόγω πρόγραμμα. 41) Στον αριθμό ....., απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση καταβολής επιχ/σης προγρ. ΝΘΕ του FULL A.E." και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση της FULL Α.Ε. για αντικατάσταση μισθωτού για προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ". 42) Στον αριθμό ......., απάλειψε τα στοιχεία "Αίτηση για κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση δόσης προγρ. επιχ/σης ΝΘΕ του FULL A.E." και ενέγραψε τα στοιχεία "Αίτηση για αντικατάσταση μισθωτών για επιχ/ση προγρ. ΝΘΕ του FULL A.E. και απόφαση έγκρισης της αντικατάστασης των μισθωτών του ίδιου". 43) Στον αριθμό ...., απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν44 και ενέγραψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν45". 44) Στον αριθμό ......, απάλειψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν46" και ενέγραψε τα στοιχεία "Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του Ν47". 45) Στον αριθμό ......., απάλειψε την αρχικώς καταχωρημένη αίτηση για καταβολή επιχορήγησης Ν.Θ.Ε. από 1-7-2000 έως 30-9-2000 στην επιχείρηση ΚΕΜΟΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης & Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού), για την οποία εξεδόθη η αριθμ. ...... εντολή πληρωμής, και καταχώρησε αίτηση για καταβολή επιχορήγησης, για το χρονικό διάστημα από 1-3-2000 έως 31-8-2000, της Ν48, 46) Στον αριθμό ....., καταχώρησε αίτηση αντικατάστασης μισθωτού του εργοδότη Ν49 που αφορούσε τον εργαζόμενο Ν50, 47) Στον αριθμό ...., απάλειψε τα στοιχεία "εγκριτική απόφαση για υπαγωγή στο πρόγραμμα SΤΑGΕ της Δ10" και ενέγραψε τα στοιχεία "αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων Ν.Θ.Ε. της εταιρίας ..... Ο.Ε., 48) Στον αριθμό ...., καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση του Ν51 για δόση επιχορήγησης ΝΕΕ και, ως εξερχόμενο, την έγκριση της εν λόγω αιτήσεως. 49) Στον αριθμό ......, καταχώρησε αναγγελία της εταιρίας FULL Α.Ε. για την αποχώρηση του εργαζομένου Ν52. 50) Στον αριθμό ......, καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση του Ν24 για χορήγηση της Β1 δόσης ΝΕΕ και, ως εξερχόμενο, την "έγκριση χορήγησης Β' δόσης σε απεξαρτημένο άτομο", 51) Στον αριθμό ...., καταχώρησε αίτηση αντικατάστασης μισθωτού της εταιρίας Αφοί Ζαΐμη Α.Ε., 52) Στον αριθμό ...... καταχώρησε ένσταση της Ν53, 53) Στον αριθμό ....., καταχώρησε αίτηση-δήλωση ανέργου του Ν54, 54) Στον αριθμό ......, καταχώρησε ως εισερχόμενο, αίτηση της εταιρίας Αφοί Ζαΐμη Α.Ε. για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΝΘΕ και, ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής στο εν λόγω πρόγραμμα, 55) Στον αριθμό ...., καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση του Ν55 για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΝΕΕ και, ως εξερχόμενο, την απόφαση υπαγωγής του στο εν λόγω πρόγραμμα, 56) Στον αριθμό ...... καταχώρησε την αναγγελία του εργοδότη Ν56 της οικειοθελούς αποχώρησης της εργαζομένης Ν57, 57) Στον αριθμό ......, καταχώρησε, ως εξερχόμενο προς τη Δ/νση Α5, την ένσταση της ΝΕΕ Ν53, 58) Στον αριθμό ...., καταχώρησε, ως εισερχόμενο, απόφαση για ΝΕΕ αφορώσα την Ν58, 59) Στον αριθμό ....., καταχώρησε την αίτηση της Ν15 για καταβολή δόσης ΝΘΕ, 60) Στον αριθμό ...... καταχώρησε, ως εισερχόμενο, ένσταση της Ν58 κατά απόφασης του Περιφεριακού Δ/ντη Πελοποννήσου του ΟΑΕΔ και, ως εξερχόμενο, την αποστολή της αυτής ένστασης, 61) Στον αριθμό ....., καταχώρησε αίτηση του Ν59 για χορήγηση δόσης ΝΘΕ, 62) Στον αριθμό ....., καταχώρησε, ως εισερχόμενο, αίτηση του Ν60 για χορήγηση Β1 δόσης ΝΕΕ και, ως εξερχόμενο, την έγκριση της εν λόγω αιτήσεως. Β) Νόθευσε γνήσιο έγγραφο και ειδικότερα, διέγραψε με διορθωτικό υγρό (blanco) και γομολάστιχα, τις αρχικές γνήσιες καταχωρήσεις του βιβλίου ανέργων της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ και προσέθεσε διαφορετικές καταχωρήσεις στο ως άνω βιβλίο ανέργων, αλλοιώνοντας την έννοια και το περιεχόμενο του δημοσίου εγγράφου αυτού, χωρίς οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ως άνω Υπηρεσίας να συναινούν, επιδιώκοντας, με τη χρήση των νοθευμένων καταχωρήσεων αυτών, να εμφανίσει τα αναγραφόμενα στις νοθευμένες καταχωρήσεις άτομα και τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν, ως δήθεν πληρούντα τις προϋποθέσεις ένταξης στα οικεία προγράμματα και ως δήθεν δικαιούμενα επιχορηγήσεως για ΝΘΕ και ΝΕΕ. Ειδικότερα, νόθευσε, κατά τον ανωτέρω τρόπο, τις ακόλουθες καταχωρήσεις του προαναφερόμενου βιβλίου ανέργων: Ι) Στον αριθμό ....., απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας της Ν61 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν62. II) Στον αριθμό ...., απάλειψε την καταχώρηση της υπ' αρ. .... αίτησης της εγγεγραμμένης ως άνεργης Ν63 για επίδομα ανεργίας, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αρ. ......απόφαση της Τ.Υ. ΟΑΕΔ Ναυπάκτου, και ενέγραψε τα στοιχεία της άνεργης Ν64 , που επιχορηγήθηκε ως Ν.Ε.Ε. III) Στον αριθμό ......, απάλειψε τα στοιχεία, ως ανέργου, του Ν65 και στη θέση τους ενέγραψε τα στοιχεία του Ν66. Απ' την παραποίηση δε αυτή του πρωτοκόλλου ωφελήθηκε η επιχείρηση του Ν67, η οποία επιχορηγήθηκε για τον άνω εργαζόμενο με το ποσό των 295.650 δρχ., ενώ το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που θα ελάμβανε, ανερχόταν σε 1.800.000 δρχ (βλ. υπ' αρ. ... της συγκεντρωτικής κατάστασης που επισυνάπτεται στην έκθεση της ΕΔΕ της υπαλλήλου του ΟΑΕΔ Δ11). IV) Στον αριθμό ...., απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας της Ν68 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα του Ν69, V) Στον αριθμό ....., απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν70 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα Ν71, στον οποίο και χορήγησε δελτίο ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την 28.10.99, ημέρα αργίας (εθνικής εορτής). Ακολούθως, ο Ν71, επιχορηγήθηκε με το ποσό των 600.000 δρχ. ενώ το συνολικό ποσό που θα ελάμβανε ήταν 1.800.000 δρχ. (βλ. αρ. ... του πίνακα που επισυνάπτεται στο υπ' αρ. πρωτ. .... έγγραφο του ΟΑΕΔ). VI) Στον αριθμό ....καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν73. VII) Στον αριθμό ....., απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν74 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα του Ν75. VIII) Στον αριθμό ....., καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα του Ν76, απαλείφοντας την αρχική καταχώριση της έκδοσης δελτίου ανεργίας σε άλλο πρόσωπο (το όνομα του οποίου δεν διακρίνεται). IX) Στον αριθμό ....., απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης δελτίου ανεργίας στο όνομα Ν21 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν77, Χ) Στον αριθμό ......, απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας της Ν78 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν79, XI) Στον αριθμό ......, καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν80 απαλείφοντας την αρχική καταχώριση της έκδοσης δελτίου ανεργίας σε άλλο πρόσωπο (το όνομα του οποίου δεν διακρίνεται). Η συνολική δε επιχορήγηση που θα ελάμβανε η ανωτέρω ανερχόταν σε 1.800.000 δρχ (βλ. υπ' αρ. 14 της συγκεντρωτικής κατάστασης που επισυνάπτεται στην έκθεση της ΕΔΕ της υπαλλήλου Δ11) XII) Στον αριθμό ......, απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν81 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα του Ν82, XIII) Στον αριθμό ...., απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης δελτίου ανεργίας της Ν83 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν84, XIV) Στον αριθμό ....., απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν85 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν86, XV) Στον αριθμό ΝΝΝΝ, απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης του δελτίου ανεργίας του Ν87 και καταχώρησε την έκδοση δελτίου ανεργίας στο όνομα της Ν88, XVI) Στον αριθμό ....., απάλειψε την καταχώρηση της έκδοσης δελτίου ανεργίας του Ν89 και καταχώρησε την έκδοση του δελτίου ανεργίας στο όνομα του Ν90.
Γ) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή της υπαλλήλου της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ Δ2 στη θέση του εκδότη εν αγνοία της και χωρίς τη συναίνεση της στα υπ' αρ. .... (υπ' αρ. .... εγκριτική απόφαση) και .... (υπ' αρ. .... εγκριτική απόφαση) εντάλματα πληρωμών προς την εταιρεία ..... Ε.Π.Ε., ποσών 900.000 και 300.000 δραχμών αντίστοιχα (τα οποία και εκταμιεύθηκαν), με σκοπό να προσπορίσει ισόποσο όφελος στην εταιρεία αυτή ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως, Δ) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή του υπαλλήλου της ίδιας υπηρεσίας Δ1 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία του και χωρίς τη συναίνεση του, στις υπ' αρ. ... και .... αποφάσεις πληρωμών (καταστάσεις μισθωτών) της εταιρείας .... Ε.Π.Ε. με τον ίδιο παραπάνω σκοπό, Ε) Κατήρτισε πλαστό έγγραφο και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή του υπαλλήλου Δ1 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία του και χωρίς τη συναίνεση του, στην από .... αρνητική έκθεση ελέγχου της επιχείρησης της Ν53, με σκοπό να προκαλέσει ζημία στην τελευταία, αποστερώντας την από την επιχορήγηση των ΝΕΕ του έτους 2000, καίτοι αυτή την εδικαιούτο και να προσπορίσει το αντίστοιχο όφελος σε τρίτους, ΣΤ) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή της υπαλλήλου Δ2 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία της και χωρίς τη συναίνεση της, στις από 6.9.1999 και 6.12.1999 δύο ανανεώσεις της κάρτας ανεργίας της Ν64 , με σκοπό να την εμφανίσει ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως 1.900.000 δραχμών για τα έτη 1999 και 2000 και να της προσπορίσει ισόποσο όφελος (εκ του ποσού δε αυτού καταβλήθηκε στην ανωτέρω 1.100.000 δραχμές), Ζ) Κατήρτισε πλαστά έγγραφα και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή της υπαλλήλου Δ2 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία της και χωρίς τη συναίνεσή της, στις από 22.7.1999 και 22.11.1999 δύο ανανεώσεις της κάρτας ανεργίας της Ν62, καθώς και στην από 28.9.1999 ανανέωση της κάρτας ανεργίας της Ν91 με σκοπό να εμφανίσει την επιχείρηση του Ν92, στην οποία οι δύο ανωτέρω απασχολήθηκαν, ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως 3.600.000 δραχμών και να προσπορίσει στην επιχείρηση αυτή ισόποσο όφελος (εκ του ποσού δε αυτού καταβλήθηκε στην επιχείρηση 1.112.000 δραχμές), Η) Κατήρτισε πλαστό έγγραφο και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση τις υπογραφές των υπαλλήλων Δ2 και Δ1 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία τους και χωρίς τη συναίνεσή τους, στην έκθεση ελέγχου του έτους 2000 της επιχείρησης του Ν60, με σκοπό να εμφανίσει την επιχείρηση ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως ΝΕΕ συνολικού ύψους 1.800.000 δραχμών, μολονότι στην πραγματικότητα εξαιρούνταν από αυτήν, γιατί διέθετε ηλεκτρονικά παίγνια (εκ του ποσού δε αυτού καταβλήθηκαν στην επιχείρηση 665.000 δραχμές) και Θ) Κατήρτισε πλαστό έγγραφο και ειδικότερα έθεσε κατ' απομίμηση την υπογραφή του υπαλλήλου Δ1 στη θέση του εκδότη, εν αγνοία του και χωρίς τη συναίνεσή του στην έκθεση ελέγχου του έτους 2000 της επιχείρησης της Ν93, με σκοπό να εμφανίσει την επιχείρηση ως δήθεν δικαιούμενη επιχορηγήσεως ΝΘΕ συνολικού ύψους 1.600.000 δραχμών, μολονότι στην πραγματικότητα η επιχείρηση δεν εδικαιούτο την επιχορήγηση αυτή, αφού δεν λειτουργούσε (εκ του ποσού δε αυτού καταβλήθηκαν στην επιχείρηση 665.000 δραχμές.
Σημειωτέον, ότι για τις μερικότερες πράξεις της πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, που φέρεται ότι τέλεσε ο ως άνω κατηγορούμενος στη ... κατά το χρονικό διάστημα από 17.1.1997 έως και 20.4.1999 και δη για τις νοθεύσεις των γνήσιων καταχωρήσεων στο βιβλίο γενικού πρωτοκόλλου της Τοπικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου του ΟΑΕΔ, που ανάγονται στο διάστημα αυτό και που φέρεται ότι τέλεσε ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας αυτής και συγκεκριμένα για το ότι με πρόθεση διέγραψε με διορθωτικό υγρό (blanko) και γομολάστιχα τις αρχικές καταχωρήσεις και προσέθεσε διαφορετικές καταχωρήσεις στο ως άνω βιβλίο γενικού πρωτοκόλλου, αλλοιώνοντας την έννοια και το περιεχόμενο του δημοσίου εγγράφου αυτού, χωρίς οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ως άνω Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ να συναινούν, επιδιώκοντας με τη χρήση των νοθευμένων καταχωρήσεων αυτών να δημιουργήσει στα αρμόδια όργανα του ΟΑΕΔ την εσφαλμένη εντύπωση πως δήθεν τα αναγραφόμενα στις νοθευμένες καταχωρήσεις άτομα και επιχειρήσεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στα οικεία προγράμματα και εδικαιούντο επιχορηγήσεως για δήθεν Νέες Θέσεις Εργασίας και δήθεν Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες και ειδικότερα για το ότι νόθευσε κατά τον ανωτέρω τρόπο τις ακόλουθες καταχωρήσεις του προαναφερόμενου βιβλίου γενικού πρωτοκόλλου: ....., ...., ...., ....., ....., ......, ....., ....., ..., ..., ...., ...., ... και ...., ......, ......, ......, ......, ........, ....., ...., ...., ...., ...., ..... .... και ...., έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη, λόγω παραγραφής, με το εκκαλούμενο βούλευμα. Οι υπάλληλοι της ως άνω υπηρεσίας Δ1 και Δ2, σε ελέγχους που διενήργησαν σε κάποιες επιχειρήσεις, μετά από αίτημα της υπηρεσίας, διαπίστωσαν ότι ο επιχειρηματίας Ν60 κατέβαλε το ποσό των 100.000 δρχ. στον κατηγορούμενο προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδοτήσεων, επίσης ο Ν94 σύζυγος της επιχειρηματία Ν53, τους ανέφερε, παρουσία και της υπαλλήλου Δ12, ότι επισκέφθηκε τον κατηγορούμενο, προκειμένου να ενταχθεί η συζύγός του σε πρόγραμμα επιχορήγησης, ο οποίος του πρότεινε να τον επισκεφθεί στο σπίτι του για να του εξηγήσει την διαδικασία, πράγματι τον επισκέφθηκε, έγινε συζήτηση για την αμοιβή του, προκειμένου να ενταχθεί η σύζυγός του στο πρόγραμμα και διαφώνησαν ως προς το ύψος αυτής. Μετά από το γεγονός αυτό αφαιρέθηκε της Ν53 ο θετικός έλεγχος για την ένταξή της στο πρόγραμμα και στη θέση της μπήκε αρνητικός, ώστε να μην πληροί τις προϋποθέσεις, στο οποίο φέρεται να έχει υπογράψει και ο υπάλληλος Δ1, μολονότι ουδέποτε συνέβη αυτό, αφού αυτός είχε συμμετάσχει στον θετικό έλεγχο, τον οποίο είχε και υπογράψει. Περαιτέρω, οι ως άνω υπάλληλοι, διαπίστωσαν στην επιχείρηση Ν95, στα Λουτρά .... ότι από την επιχορήγηση που έλαβε ως άτομο με ειδικές ανάγκες το μισό και πλέον, ήτοι ποσό 1.100.000 δρχ. το κατέβαλε στον κατηγορούμενο για να μπορέσει να εισπράξει την επιχορήγηση. Σε επίσκεψη του επιχειρηματία Ο1 στην υπηρεσία τους τους γνωστοποίησε ότι στις 12-7-2000 ο Ο1 κατέβαλε στον κατηγορούμενο ποσό 1.000.000 δραχμών για να εντάξει την επιχείρησή του σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας. Ο λογιστής του εν λόγω επιχειρηματία, θεωρώντας ότι ο υπάλληλος Δ1 γνωρίζει την συναλλαγή του κατηγορουμένου με τον εργοδότη του, είχε επισκεφθεί το σπίτι του, στις αρχές του έτους 2001 και του ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν υπογράφει αφού έχουν αμοιφθεί για την ένταξη στο πρόγραμμα της επιχείρησης. Η συναλλαγή δε αυτή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της μάρτυρος Ν58, έλαβε χώρα στο αυτοκίνητο του Ο1, κατεγράφη σε video από τον τελευταίο, τον οποίο η εν λόγω μάρτυρας παρακολούθησε. Τέλος ο επιχειρηματίας Ο2 μετά τη διακοπή του προγράμματός του, σε επίσκεψή του στο γραφείο των ανωτέρω υπαλλήλων, τους είπε ότι από το χρηματικό ποσό που είχε εισπράξει μέχρι τότε, το μισό το είχε εισπράξει ο κατηγορούμενος. Η ποινική δίωξη για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας που φέρονται ότι τέλεσαν στη .... κατά τα έτη 1999 και 2000 οι Ο1, Ο2 και Ν60, έπαυσε οριστικά, λόγω παραγραφής, με το εκκαλούμενο βούλευμα. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, στοιχειοθετείται το αδίκημα της πλαστογραφίας κατ'εξακολούθηση, κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την επανειλημμένη δε τέλεσή του, προκύπτει ο σκοπός του κατηγορουμένου για πορισμό εισοδήματος καθώς και η σταθερή ροπή του για την τέλεση πλαστογραφιών ως στοιχείο της προσωπικότητός του, ενώ το συνολικό όφελος, στο οποίο αυτός απέβλεπε με τις μερικότερες αυτές πράξεις του, με αντίστοιχη συνολική ζημία του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και τρίτων, ανέρχεται, αθροιζομένων των ωφελημάτων-ζημιών των μερικωτέρων πράξεων αυτών, σε ποσό άνω των 15.000 ευρώ. Για την θεμελίωση της κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης κατά άρθρο 13 περ. στ' Π.Κ θα ληφθούν επιτρεπτώς υπόψη και οι προγενέστερες της 3-6-1999 και παραγεγραμμένες ως άνω μερικότερες πράξεις της πλαστογραφίες (Συμβ.ΑΠ 93/1999 ΝοΒ 47, 837 ΑΠ 1485/1998 Ποιν. Χρ. ΜΘ', 830 ΑΠ 1405/1998 Π.Χρ. ΜΘ', 743, Συμβ. ΑΠ 691/1997, ΝοΒ 46). Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, δεν διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του, την, κατά την προαναφερθείσα έννοια, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, συγχρόνως δε, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 98 και 216 του Π.Κ. Συγκεκριμένα, η πράξη της πλαστογραφίας, σύμφωνα με τις διαλαμβανόμενες παραδοχές του, φέρεται να τελέσθηκε, αφενός μεν με τη μορφή της νοθεύσεως, σε εβδομήντα οκτώ (78) περιπτώσεις συνολικά, αφετέρου δε με τη μορφή της εξ' υπαρχής καταρτίσεως πλαστού εγγράφου, σε επτά (7) συνολικά, περιπτώσεις, πρόκειται δηλαδή για δύο αυτοτελή και ανεξάρτητα μεταξύ τους εγκλήματα, σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προπαρατέθηκε, και το καθένα από τα οποία τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση, στη συνέχεια, όμως, το προσβαλλόμενο βούλευμα, επικυρώνοντας εξολοκλήρου το πρωτόδικο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου, καταλήγει με την παραδοχή, ότι υφίσταται μία πράξη πλαστογραφίας, τελεσθείσα και αυτή κατ' εξακολούθηση, με τον τρόπο δε αυτό, της ως άνω τελικής παραδοχής, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 98 και 216 παρ. 1 του Π.Κ. Πέραν αυτών, υφίσταται και ασάφεια στο προσβαλλόμενο βούλευμα, καθόσον, στις διαλαμβανόμενες πραγματικές παραδοχές του, δεν εκτίθενται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει ανενδοίαστα, ότι σε κάθε μία από τις αναφερόμενες δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες περιπτώσεις τέλεσης της αξιόποινης πράξης της πλαστογραφίας, το συνολικό όφελος που επιδιώχθηκε από τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο ή η συνολική ζημία, υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ, προκειμένου να κριθεί, αν κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές χωριστά, φέρει τον χαρακτήρα του κακουργήματος. Είναι δε ιδιαίτερα κρίσιμο το σημείο αυτό της αιτιολογίας, στην κρισιολογούμενη περίπτωση, καθόσον, αν ήθελε κριθεί ότι πρόκειται για πλημμεληματικές μορφές τέλεσης της αξιόποινης πράξης της πλαστογραφίας, αυτές έχουν ήδη υποπέσει στην, εκ των άρθρων 111 επ. του Π.Κ., παραγραφή, αν δε ήθελε κριθεί ότι, στην ειδικότερη μορφή της νοθεύσεως, το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν και τα 73.000 ευρώ, τότε, ενδεχομένως, ο νομικός χαρακτηρισμός που αρμόζει στη συγκεκριμένη πράξη, είναι αυτός της νόθευσης εγγράφου από υπάλληλο, σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 παρ.2 και 3 του Π.Κ. Πέραν αυτών, με τις προαναφερθείσες ελλείψεις και ασάφειες του προσβαλλομένου βουλεύματος, εκτός από την ήδη αναφερθείσα έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αποβαίνει αδύνατος και ο αναιρετικός έλεγχος, αναφορικά με την ορθή ή μη εφαρμογή των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
Συνεπώς, οι εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. β' και δ' του Κ.Π.Δ., πρώτος και δεύτερος λόγοι της ένδικης αίτησης αναίρεσης, με τους οποίους προβάλλονται σχετικές αιτιάσεις, είναι βάσιμοι και πρέπει να γίνουν δεκτοί και, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων, να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση, στο ίδιο Συμβούλιο Εφετών, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως (άρ. 485 παρ. 1 και 519 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί το υπ' αρ. 206/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών.

Παραπέμπει την υπόθεση, για νέα κρίση, στο ίδιο Συμβούλιο Εφετών, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή