Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 550 / 2021    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 550/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Γεώργα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 306/2019 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Διονυσία Μπιτζούνη - Εισηγήτρια, Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου, Χρυσούλα Φλώρου - Κοντοδήμου και Γεώργιο Κόκκορη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 11 Δεκεμβρίου 2019, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει τις αιτήσεις αναιρέσεως των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων Δ Τ του Κ., κατοίκου ... (οδός ..., αρ. ...), Β Τ του Κ., κατοίκου ... (οδός ..., αρ. ...), Γ Τ του Κ., κατοίκου ... (οδός ..., αρ. ...), Ν Κ του Μ., κατοίκου ... (οδός ..., αρ. ...), Χ Λ του Α., κατοίκου ... (οδός ..., αρ....), Κ Σ του Σ., κατοίκου ... (οδός ..., αρ. ... και ...) και Ε Σ του Σ., κατοίκου ... (οδός ..., αρ. ...), οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Θεμιστοκλή Σοφού, οι δεύτερος, έκτος και εβδόμη δια και πέμπτος μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Κωνσταντίνου Σφακιανάκη, η τετάρτη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γ. Παπαλάμπρου, ενώ ο τρίτος εξ αυτών δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2226/2018, 2308/2018, 3014/2016, 537/2017, 594α/2017, 737/2017, 1380/2017, 2588/2017, 2757/2017, 2846/2017, 2974/2017, 3114/2017, 3261/2017, 3429/2017, 158/2018, 159/2018 και 556/2018 αποφάσεως του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, και με πολιτικώς ενάγοντες (και νυν υποστηρίζοντες την κατηγορία) τους Π. Γ. του Ι., κάτοικο ..., Σ. Π. χήρα Δ. Σ., κάτοικο ... και Σ. Σ. του Δ., κάτοικο ..., οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Κωνσταντίνου Συνοδινού, Κ. Δ. του Κ., κάτοικο ... και Ν. Ν. του Ν., κάτοικο ..., οι οποίοι παραστάθηκαν η μεν πρώτη μετά, ο δε δεύτερος δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Γ. Βαχαβιόλου και τέλος τους Κ. Τ. του Χ., κάτοικο ..., Δ. Π. του Π., κάτοικο ..., Ε.-Ο. Π. σύζυγο Ε., κάτοικο ... και Ε. Π., κάτοικο ... οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στις από 10.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7704/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7675/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7705/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7693/2019, από 10.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7687/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7674/2019 και από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7673/2019 αιτήσεις αναιρέσεως, και στους 25.11.2019 και 25.11.2019 πρόσθετους λόγους των δεύτερου και έβδομης των αναιρεσειόντων, αντιστοίχως, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1184/2019.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε α) να αναιρεθεί εν μέρει η άνω απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, και δη ως προς τις διατάξεις της περί απόρριψης του ισχυρισμού περί συνδρομής των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2α' και ε' ΠΚ και επιβολής ποινής για τον αναιρεσείοντα, Β. Τ., απορριπτομένης κατά τα λοιπά της αίτησης αναίρεσης αυτού, β) να παραπεμφθεί η υπόθεση, ως προς το αναιρούμενο μέρος της για νέα συζήτηση, στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως, γ) να απορριφθούν συνολικά οι αιτήσεις αναίρεσης των λοιπών αναιρεσειόντων και δ) να απορριφθούν οι πρόσθετοι λόγοι των αναιρεσειόντων Β. Τ. και Ε. Σ., καθώς και τους πληρεξούσιους δικηγόρους των παρόντων διαδίκων που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου οι από 10.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7704/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7675/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7705/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7693/2019, από 10.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7687/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7674/2019 και από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7673/2019 αιτήσεις - δηλώσεις αναιρέσεως των Δ Τ του Κ., κατοίκου ..., Β Τ του Κ., κατοίκου ..., Γ Τ του Κ., κατοίκου ..., Ν Κ του Μ., κατοίκου ..., Χ Λ του Α., κατοίκου ..., Κ Σ του Σ., κατοίκου ... και Ε Σ του Σ., κατοίκου ..., καθώς και οι από 25.112019 πρόσθετοι λόγοι των Β Τ και Ε Σ , για αναίρεση της υπ' αριθ. 2226/2018, 2308/2018, 3014/2016, 537/2017, 594α/2017, 737/2017, 1380/2017, 2588/2017, 2757/2017, 2846/2017, 2974/2017, 3114/2017, 3261/2017, 3429/2017, 158/2018, 159/2018 και 556/2018 αποφάσεως του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκαν για τις αξιόποινες πράξεις α) της απάτης κατά συναυτουργία κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και συνήθεια άνω των 120.000 Ευρώ οι κατηγορούμενοι και νυν αναιρεσείοντες (1ος Δ. Τ., 2ος Β. Τ., και 6ος Κ. Σ.) ως αυτουργοί αυτής, (4η Ν. Κ. και 5ος Χ. Λ.), καθώς και ο Δ. Κ. (μη ασκήσας αίτηση αναιρέσεως) ως άμεσοι συνεργοί αυτής, β) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση οι κατηγορούμενοι και νυν αναιρεσείοντες (1ος Δ. Τ., 2ος Β. Τ., 3ος Γ. Τ., 6ος Κ. Σ. και 7η Ε. Σ.), ως αυτουργοί αυτής και (4η Ν. Κ.) ως απλή συνεργός αυτής, με την αναγνώριση αμφοτέρων των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α' και ε' ΠΚ στους αναιρεσείοντες 3ο Γ. Τ., 4η Ν. Κ., 5ο Χ. Λ., 6ο Κ. Σ. και 7η Ε. Σ., μόνο της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε' ΠΚ στον 1ο αναιρεσείοντα Δ. Τ., και επιπλέον στην 4η εξ αυτών και της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. β' ΠΚ, για τις οποίες ως άνω αξιόποινες πράξεις τους επιβλήθηκαν ποινές στον 1ο Δ. Τ. συνολική ποινή φυλακίσεως επτά (7) ετών, στον 2ο Β. Τ. συνολική ποινή καθείρξεως δέκα τεσσάρων (14) ετών, στον 3ο Γ. Τ. ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών, στην 4η Ν. Κ. συνολική ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών, στον 5ο Χ. Λ. ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών, στον 6ο Κ. Σ. συνολική ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών και στην 7η Ε. Σ. φυλακίσεως δύο (2) ετών, οι οποίες (ποινές φυλακίσεως) ανεστάλησαν για τρία (3) έτη, εκτός από την επιβληθείσα στον 1ο αναιρεσείοντα συνολική ποινή φυλακίσεως επτά (7) ετών, η οποία μετετράπη προς είκοσι (20) ευρώ ημερησίως, την επιβληθείσα στον 5ο αναιρεσείοντα ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών, η οποία μετετράπη προς τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) ημερησίως και την επιβληθείσα στον 6ο αναιρεσείοντα, η οποία ανεστάλη υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, καθώς και την θέση αυτού υπό την επιτήρηση επιμελητή κοινωνικής αρωγής για το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, περιέχουν δε λόγους αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ. απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (στοιχ. Α'), εκ πλαγίου εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 386 ΠΚ (στοιχ. Ε'), έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (στοιχ. Δ'), υπέρβαση εξουσίας [στοιχ. Η' (και ήδη Θ')], είναι συνεπώς τυπικά δεκτές. Παραδεκτώς δε ασκήθηκαν και οι από 25.11.2019 πρόσθετοι λόγοι (509 Κ.Ποιν.Δ.).
ΙΙ. Επί της αιτήσεως του Γ Τ :
Κατά το άρθρο 512 παρ. 1 εδ. γ του νέου Κ.Ποιν.Δ., που κυρώθηκε με το Ν.4620/2019, και τέθηκε σε ισχύ, κατά το άρθρο 585 του ίδιου Κώδικα, από την 01.07.2019, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους υπόλοιπους διαδίκους, με κλήση που επιδίδεται, σύμφωνα με τα άρθρα 155-162 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166, στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου και κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 514 εδάφ. α', β' και γ' του ίδιου ως άνω Κώδικα, "αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή του απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και μπορεί να καταδικασθεί σε χρηματική ποινή έως εκατό ευρώ. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Αρείου Πάγου δεν επιτρέπεται ένδικο μέσο. Επίσης, δεν επιτρέπεται δεύτερη αίτηση αναίρεσης.". Κατά το ίδιο δε ως άνω άρθρο 514 εδαφ. δ' του ισχύοντος Κ.Ποιν.Δ., "Κατ' εξαίρεση, ακόμα και αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, ο ’ρειος Πάγος αυτεπαγγέλτως: α) παραθέτει το σχετικό άρθρο του ποινικού νόμου που εφαρμόστηκε στην προσβαλλόμενη απόφαση, αν αυτό δεν έχει παρατεθεί σε αυτή ή έχει παρατεθεί εσφαλμένα και β) εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της απόφασης (άρθρο 511)". Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου ο αιτών την αναίρεση, ήτοι δεν εμφανιστεί ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί δια συνηγόρου, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα 155-161 Κ.Ποιν.Δ. και μέσα στη προθεσμία που ορίζει το άρθρο 166 του ιδίου Κώδικα, για να παραστεί, η αίτηση αναίρεσης απορρίπτεται και επιβάλλονται σε βάρος του αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα, κατά το άρθρο 578 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ. και κατ' εξαίρεση, ακόμα και αν δεν εμφανίσθηκε ο αναιρεσείων, ο ’ρειος Πάγος αυτεπάγγελτα α) παραθέτει το σχετικό άρθρο του ποινικού νόμου που εφαρμόστηκε στην προσβαλλόμενη απόφαση, αν αυτό δεν έχει παρατεθεί σ' αυτή ή έχει παρατεθεί εσφαλμένα και β) στην περίπτωση που μετά την δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης μεταβλήθηκε το νομοθετικό καθεστώς, όσον αφορά τα στοιχεία της αξιόποινης πράξης ή και την προβλεπόμενη ποινή, κύρια ή παρεπόμενη, ο ’ρειος Πάγος εφαρμόζει και αυτεπάγγελτα, κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, το νόμο που ίσχυε από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκαση της και περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά δεκτή, ασκήθηκε εμπρόθεσμα και κατά τους νόμιμους τύπους και περιέχεται ένας τουλάχιστον παραδεκτός λόγος αναίρεσης. Στην προκείμενη περίπτωση, από το από 19.11.2019 αποδεικτικό επίδοσης που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιμελήτρια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ανδριάνα Σκορδάκη, προκύπτει ότι επιδόθηκε η υπ' αριθμ. 1184/18.09.2019 κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα στα χέρια του ίδιου του αναιρεσείοντα, Γ. Τ., για να παραστεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο αναιρεσείων, όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της, προκειμένου να υποστηρίξει την υπό κρίση αίτηση για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2226/2018, 2308/2018, 3014/2016, 537/2017, 594α/2017, 737/2017, 1380/2017, 2588/2017, 2757/2017, 2846/2017, 2974/2017, 3114/2017, 3261/2017, 3429/2017, 158/2018, 159/2018 και 556/2018 αποφάσεως του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που δίκασε ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο και καταδίκασε αυτόν (αναιρεσείοντα), σε ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών με τριετή αναστολή. Λόγω της καταδίκης όμως αυτού για την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση [τιμωρουμένη με ποινή καθείρξεως τουλάχιστον δέκα (10) ετών] και της αναγνώρισης σ' αυτόν δύο ελαφρυντικών περιστάσεων (του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α' και ε' του Π.Κ.), ανακύπτει θέμα αυτεπάγγελτης εφαρμογής επιεικεστέρου νόμου (άρθρο 514 εδαφ. δ περ. β Κ.Ποιν.Δ.), και ειδικότερα των διατάξεων α) του άρθρου 52 παρ. 2 νέου ΠΚ, σύμφωνα με την οποία "η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη ούτε είναι κατώτερη των πέντε (5) ετών", 2) του άρθρου 83 περ. β' του νέου ΠΚ, "όπου... β) αντί για την ποινή της κάθειρξης τουλάχιστον δέκα (10) ετών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών ή κάθειρξη έως οκτώ (8) ετών..." και 3) του άρθρου 85 παρ. 1 του νέου ΠΚ, σύμφωνα με την οποία "...το δικαστήριο ελαττώνει περαιτέρω το κατώτατο όριο της μειωμένης κατά το άρθρο 83 ποινής ως εξής: α)..., β) τα δύο έτη σε ένα".
Επομένως, ενόψει όλων των ανωτέρω, πρέπει κατ' εφαρμογή των προαναφερόμενων επιεικέστερων διατάξεων, να αναιρεθεί καθ' ο μέρος αφορά σ' αυτόν η προσβαλλόμενη απόφαση αυτεπάγγελτα ως προς την περί επιβολής ποινής διάταξή της για τον τρίτο απόντα αναιρεσείοντα - τρίτο κατηγορούμενο, Γ. Τ..


ΙΙΙ. Επί των λοιπών αιτήσεων αναιρέσεως και των επ' αυτών προσθέτων λόγων.
Οι λοιπές αιτήσεις αναιρέσεως θα πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω κατ' ουσίαν συνεκδικαζόμενες με τους παραδεκτώς ασκηθέντες από 25.11.2019 πρόσθετους λόγους (509 Κ.Ποιν.Δ.). 1.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, "έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης". Επίσης, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, "ουδείς δύναται να καταδικασθή δια πράξιν ή παράλειψιν η οποία, καθ' ην στιγμήν διεπράχθη, δεν απετέλει αδίκημα συμφώνως προς το εθνικόν ή διεθνές δίκαιον. Ούτε και επιβάλλεται βαρυτέρα ποινή από εκείνην η οποία επεβάλλετo κατά την στιγμήν της διαπράξεως του αδικήματος", ενώ κατά το άρθρο 15 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που έχει κυρωθεί με το Ν. 2462/1997, "κανείς δεν καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες δεν ήταν αξιόποινες κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο τη στιγμή της διάπραξής τους. Επίσης, δεν επιβάλλεται βαρύτερη ποινή από εκείνην που προβλεπόταν κατά τη χρονική στιγμή της διάπραξης του ποινικού αδικήματος. Εάν, μετά τη διάπραξή του ο νόμος προβλέπει την επιβολή ελαφρύτερης ποινής, ο δράστης επωφελείται από αυτήν". Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του κυρωθέντος με το Ν. 4619/2019 και ισχύοντος από την 1η.7.2019 (άρθρο δεύτερο του Ν. 4619/2019 ) νέου Ποινικού Κώδικα, "αν από την τέλεση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου". Η διάταξη αυτή αναφέρεται στους ουσιαστικούς ποινικούς νόμους και όχι στους δικονομικούς, καθόσον οι δικονομικοί νόμοι έχουν αναδρομική ισχύ και ρυθμίζουν τις εκκρεμείς δίκες κατά το ατέλεστο, κατά το χρόνο της έκδοσής τους, μέρος αυτών, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά (ΟλΑΠ 1/2014). Κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, με την οποία καθιερώνεται η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ουσιαστικού ποινικού νόμου, που ίσχυσε από την τέλεση της πράξης μέχρι το χρόνο της αμετάκλητης εκδίκασης της υπόθεσης, ως επιεικέστερος νόμος θεωρείται εκείνος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, δηλαδή εκείνος, ο οποίος με την εφαρμογή του, με βάση τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέσεις, επιφέρει την ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική μεταχείριση. Προς τούτο γίνεται σύγκριση των περισσότερων σχετικών διατάξεων στο σύνολο των προϋποθέσεων που προβλέπονται από καθεμιά από αυτές. Αν από τη σύγκριση αυτή προκύψει ότι ο κατηγορούμενος, όπως κατηγορείται, επιβαρύνεται το ίδιο από όλους τους νόμους, τότε εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, διαφορετικά εφαρμόζεται ο νεότερος επιεικέστερος νόμος. Ειδικότερα, επιεικέστερος είναι ο νόμος, που προβλέπει το χαμηλότερο ανώτατο όριο του είδους της ποινής, αν δε το ανώτατο όριο είναι το ίδιο, επιεικέστερος είναι αυτός που προβλέπει το μικρότερο κατώτατο όριο. Για το χαρακτηρισμό ενός νόμου ως επιεικέστερου ή μη, λαμβάνεται κατ' αρχήν υπόψη το ύψος της απειλούμενης ποινής φυλάκισης (επί πλημμελημάτων) ή κάθειρξης (επί κακουργημάτων), που θεωρείται βαρύτερη της χρηματικής, επί ίσων δε ποινών φυλάκισης ή κάθειρξης, αντιστοίχως, λαμβάνεται υπόψη και η χρηματική ποινή. Ακόμη, επιεικέστερος είναι ο νόμος, ο οποίος δεν περιλαμβάνει την επιβαρυντική περίπτωση υπό την οποία έλαβε χώρα η καταδίκη. Επίσης, επιεικέστερος είναι ο νόμος, ο οποίος απαιτεί, για την άσκηση της ποινικής δίωξης, την υποβολή από τον παθόντα έγκλησης για αξιόποινη πράξη, η οποία κατά τον προγενέστερο νόμο, διωκόταν αυτεπαγγέλτως.
1α.
Περαιτέρω, κατά μεν το άρθρο 386 παρ. 1 και 3 του ισχύσαντος πριν την 1.7.2019 ΠΚ, "1. Όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και, αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών... 3. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών : α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ", ενώ, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 386 παρ. 1 του ισχύοντος από 1.7.2019 νέου ΠΚ "Όποιος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με σκοπό από τη βλάβη αυτής της περιουσίας να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή". Με τη νέα αυτή ρύθμιση καθιερώθηκε μία μορφή κακουργηματικού χαρακτήρα της απάτης, ήτοι αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ. Η ανωτέρω αξιόποινη πράξη, οσάκις η συνολική ζημία δεν υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό των 120.000 ευρώ, τιμωρείται υπό την ισχύ του νέου ΠΚ σε βαθμό πλημμελήματος και ως εκ τούτου η εν λόγω διάταξη είναι επιεικέστερη της αντίστοιχης διάταξης του προϊσχύσαντος Π.Κ, καθόσον δεν προβλέπονται πλέον από αυτή τόσο η επιβαρυντική περίσταση της ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας όσο και η επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης της απάτης κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια με συνολικό όφελος ή συνολική ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 405 παρ. 1 του νέου Ποινικού Κώδικα, για την ποινική δίωξη του εγκλήματος της κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα απάτης, η οποία με βάση τις διατάξεις του προγενέστερου Ποινικού Κώδικα διωκόταν αυτεπαγγέλτως, απαιτείται πλέον έγκληση, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 464 του νέου Ποινικού Κώδικα, "εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα, ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυμεί την πρόοδό τους". Όμως, η διάταξη του άρθρου 386 παρ. 3 του ισχύσαντος μέχρι την 30η.6.2019 Ποινικού Κώδικα, είναι επιεικέστερη έναντι της αντίστοιχης του άρθρου 386 παρ. 1 εδ. β' του ισχύοντος από 1.7.2019 νέου Ποινικού Κώδικα, που προβλέπει για την κακουργηματική μορφή της απάτης σωρευτικά με την ποινή κάθειρξης έως δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή και, συνεπώς, στην προκείμενη περίσταση, είναι εφαρμοστέα η προϊσχύσασα διάταξη. Περαιτέρω από τη σύγκριση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι δεν διαφοροποιούνται ως προς τα στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της απάτης, για τη στοιχειοθέτηση της οποίας, απαιτούνται: 1) παραπλανητική συμπεριφορά του δράστη, η οποία συνίσταται είτε στην παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών είτε στην αθέμιτη απόκρυψη είτε στην παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, 2) πρόκληση στον παθόντα, από την παραπλανητική συμπεριφορά του δράστη, πλάνης, δηλαδή ανεπίγνωτης διάστασης μεταξύ της βούλησης και της δήλωσης βούλησης, ή διατήρηση ή ενίσχυση της υπάρχουσας (πλάνης), 3) ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παραπλανητικής συμπεριφοράς του δράστη και της πλάνης που προκλήθηκε από αυτή στον παθόντα, 4) πράξη, παράλειψη ή ανοχή, εξαιτίας της πλάνης, από τον παθόντα, η οποία (πράξη κλπ) ενέχει περιουσιακή διάθεση, 5) ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πλάνης του παθόντος και της περιουσιακής διάθεσης, 6) επέλευση, εξαιτίας της περιουσιακής διάθεσης που έγινε από εκείνον που παραπλανήθηκε, βλάβης στην περιουσία αυτού ή άλλου, η οποία συνίσταται είτε στη μείωση είτε στη χειροτέρευση της περιουσίας του παθόντος και 7) δόλος του δράστη, που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση των στοιχείων του εγκλήματος και του μεταξύ αυτών αιτιώδους συνδέσμου, καθώς και σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, όχι όμως και πραγματοποίηση του οφέλους αυτού. Ως γεγονότα, κατά την έννοια του ως άνω άρθρου, νοούνται τα πραγματικά περιστατικά, ήτοι τα συμβεβηκότα του εξωτερικού κόσμου, που απεικονίζουν την πραγματικότητα, τα οποία ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή οι συμβατικές υποχρεώσεις. Εάν, όμως, οι υποσχέσεις συνοδεύονται από άλλες παραστάσεις ψευδών γεγονότων, κατά τρόπο που να δημιουργείται η εντύπωση μελλοντικής εκπλήρωσής τους με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή κατάσταση, τότε οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν απατηλή συμπεριφορά. Περιουσιακό όφελος συνιστά η αύξηση της περιουσίας του ίδιου του δράστη ή άλλου, καθώς και η ευνοϊκότερη διαμόρφωση της περιουσιακής κατάστασης οιουδήποτε από αυτούς. Το περιουσιακό αυτό όφελος είναι παράνομο, όταν ο δράστης ή το άλλο πρόσωπο δεν έχει νόμιμη αξίωση κατά του παθόντος, ο δε αξιούμενος, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος τούτου, σκοπός οφέλους αποτελεί υποκειμενικό στοιχείο του αδίκου (έγκλημα με "υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση"). Τέλος, η περιουσιακή βλάβη, που, κατά προεκτεθέντα, υπάρχει σε περίπτωση μείωσης ή χειροτέρευσης της περιουσίας του παθόντος, πρέπει, ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της απάτης, να είναι άμεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της περιουσιακής διάθεσης, ήτοι της πράξης, παράλειψης ή ανοχής, στην οποία προέβη εκείνος που πλανήθηκε από την απατηλή συμπεριφορά του δράστη. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απατηλής συμπεριφοράς και της πλάνης, που προκλήθηκε από αυτήν, καθώς και μεταξύ της πλάνης αυτής και της περιουσιακής βλάβης, η οποία πρέπει να είναι το άμεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της πλάνης και της λόγω αυτής πράξης, παράλειψης ή ανοχής του πλανηθέντος. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος της απάτης θεωρείται, ενόψει του άρθρου 17 του ΠΚ, ο χρόνος, κατά τον οποίο ο δράστης, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή συμπεριφορά του, προβαίνοντας στην παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή στην αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών, που συνιστούν τους υπαλλακτικώς μικτούς τρόπους τέλεσης της απάτης, είναι δε αδιάφορος ο μεταγενέστερος χρόνος επέλευσης της περιουσιακής βλάβης στον παθόντα, με την οποία ολοκληρώνεται η απάτη, καθώς και ο χρόνος, κατά τον οποίο επιχειρήθηκε η ζημιογόνος ενέργεια, παράλειψη η ανοχή του παραπλανηθέντος. 1β.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.2331/1995, "για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες", που δεν διαφοροποιήθηκε ως προς τις ποινικές κυρώσεις μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3424/2005, "με ποινή καθείρξεως μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος, από κερδοσκοπία ή με σκοπό να συγκαλύψει την αληθή προέλευση ή να παράσχει συνδρομή σε πρόσωπο που ενέχεται σε εγκληματική δραστηριότητα, αγοράζει, αποκρύπτει, λαμβάνει ως εμπράγματη ασφάλεια, δέχεται στην κατοχή του, καθίσταται οπωσδήποτε δικαιούχος, μετατρέπει ή μεταβιβάζει οποιαδήποτε περιουσία που προέρχεται από την προαναφερόμενη δραστηριότητα. Αν ο δράστης ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ' επάγγελμα ή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ή υπότροπος, τιμωρείται με ποινή καθείρξεως τουλάχιστον δέκα ετών, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης ποινής." Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι α) για την αντικειμενική στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, που είναι υπαλλακτικώς μικτό και ιδιώνυμο έγκλημα, υπό την έννοια ότι οι πλείονες τρόποι πραγμάτωσής του αποτελούν εκφάνσεις της ίδιας εγκληματικής δραστηριότητας και μπορούν να εναλλαχθούν, στην περίπτωση δε συνδρομής περισσότερων τρόπων τέλεσης τελείται ένα μόνο έγκλημα, του οποίου, μάλιστα, χρόνος τέλεσης είναι ο χρόνος που εκδηλώθηκε ο πρώτος τρόπος τέλεσης, απαιτείται (εναλλακτικά) η αγορά, απόκρυψη, λήψη ως εμπράγματης ασφάλειας, αποδοχή της κατοχής, απόκτηση οπωσδήποτε δικαιώματος, μετατροπή ή μεταβίβαση οποιασδήποτε περιουσίας που αποκτήθηκε με εγκληματική δραστηριότητα και β) για την υποκειμενική στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού απαιτείται δόλος και επιπλέον σκοπός κερδοσκοπίας ή συγκάλυψης της αληθούς προέλευσης της σχετικής περιουσίας ή παροχής συνδρομής (από τρίτον) προς άλλον, ο οποίος ενέχεται σε εγκληματική δραστηριότητα και απέκτησε από αυτή περιουσία, για κερδοσκοπία ή για συγκάλυψη της αληθούς προέλευσης της περιουσίας αυτής. Υφίσταται έτσι έγκλημα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο δράστης της νομιμοποίησης, όταν δεν είναι ο ίδιος δράστης και του βασικού εγκλήματος, πρέπει να είναι σε γνώση, ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή ότι ο δράστης στον οποίο παρέχει συνδρομή εμπλέκεται σε τέτοια εγκληματική δραστηριότητα. Ο ενδεχόμενος δόλος δεν αρκεί στο σημείο αυτό, κάτι που δεν ίσχυε πριν το Ν.3424/2005, όπως δεν αρκεί η γνώση, ότι η περιουσία προέρχεται από οποιοδήποτε έγκλημα που υπάγεται στην "εγκληματική δραστηριότητα", αλλά αυτό πρέπει να συγκεκριμενοποιείται. Απαιτείται, δηλαδή, ο δράστης να γνωρίζει ότι η περιουσία προέρχεται από συγκεκριμένο έγκλημα, το οποίο, όμως, να περιλαμβάνεται στον κατάλογο της εγκληματικής δραστηριότητας. Δεν απαιτείται και γνώση ότι η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα υπάγεται ¬ εντάσσεται στον κατάλογο αυτό. Στο περιεχόμενο δηλαδή του δόλου του δράστη περιλαμβάνεται, τόσο η γνώση της αξιόποινης προέλευσης των εσόδων, όσο και η γνώση του δράστη της αξιόποινης πράξης από την οποία προήλθαν τα έσοδα. Έτσι, επί υποθέσεων που έχουν τελεσθεί υπό το καθεστώς ισχύος του Ν.2331/1995, ως εν προκειμένω, εφαρμοστέοι είναι, ως ευμενέστεροι, οι νόμοι 3424/2005 και 3691/2008, που αξιώνουν τη συνδρομή άμεσου δόλου για την υποκειμενική συγκρότηση των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων. Πέραν της γνώσης ως προς την παράνομη προέλευση των εσόδων απαιτείται στον πρώτο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, δηλαδή τη μετατροπή ή μεταβίβαση περιουσίας, και σκοπός απόκρυψης ή συγκάλυψης της παράνομης προέλευσης της περιουσίας ή σκοπός συνδρομής σε πρόσωπο εμπλεκόμενο στην προηγούμενη εγκληματική δράση για να αποφύγει αυτό τις έννομες συνέπειες των πράξεών του. Απαιτείται, δηλαδή, σκοπός δημιουργίας σύγχυσης ως προς το νομιμοποιούμενο αντικείμενο ή το πρόσωπο του δράστη που το εξασφάλισε. Το αυτό στοιχείο θα πρέπει να θεωρηθεί αναγκαίο, ως επιπλέον άγραφος όρος, και σε ό,τι αφορά τον τρίτο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, δηλαδή την απόκτηση, κατοχή και χρήση της νομιμοποιούμενης περιουσίας. Ήδη με το Ν.3691/2008 (άρθρο 2 παρ. 2) διατηρήθηκε η προϋπόθεση να γνωρίζει ο δράστης με βεβαιότητα (άμεσος δόλος), ότι η νομιμοποιούμενη περιουσία προέρχεται από προηγούμενη εγκληματική πράξη σε όλες τις τυποποιημένες μορφές της νομιμοποίησης εσόδων, δηλαδή τη μετατροπή, τη μεταβίβαση, την απόκρυψη, τη συγκάλυψη, την απόκτηση, την κατοχή, διαχείριση ή χρήση της περιουσίας). Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.3691/2008 προστέθηκε, κατά αντιγραφή από την 3η Οδηγία, ότι "η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως στοιχεία του πραγματικού των αδικημάτων των παρ. 2 και 3 μπορούν να συνάγονται και από τις συντρέχουσες πραγματικές περιστάσεις". Η εισαγωγή της διάταξης αυτής καταλαμβάνει όχι μόνον το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων, αλλά και κάθε βασικό αδίκημα του καταλόγου του άρθρου 3 του νέου νόμου. Το έγκλημα της νομιμοποίησης προϋποθέτει την προγενέστερη τέλεση άλλου εγκλήματος που συνιστά την εγκληματική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται ως το βασικό έγκλημα, από το οποίο ο υπαίτιος ή άλλος αποκόμισε παράνομα έσοδα, όπως είναι και το χρήμα σε υλική ή άυλη μορφή. Όταν αυτουργός της πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα είναι το ίδιο πρόσωπο με τον δράστη του βασικού εγκλήματος, γεγονός που δεν αποκλείεται από το νόμο, εκτός της περίπτωσης που το πρώτο τελείται με παροχή συνδρομής προς πρόσωπο ενεχόμενο σε εγκληματική δραστηριότητα, οπότε εννοιολογικά αποκλείεται η ταυτοπροσωπία, τα δύο εγκλήματα συρρέουν πραγματικά, αφού πρόκειται για δύο διαφορετικά κατά τα στοιχεία τους εγκλήματα με διακριτή και χωριστή απαξία το καθένα. ’λλωστε οι Ν.3424/2005 και 3691/2008 όρισαν ο μεν πρώτος στο άρθρο 3 παρ. ιδ', ότι η ποινική ευθύνη για το βασικό έγκλημα δεν αποκλείει την τιμωρία του υπαιτίου και για τις πράξεις των εδαφίων α', β' και γ', αν η τέλεσή τους από τον ίδιο ή άλλον εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό δράσης, ο δε δεύτερος στο άρθρο 45 παρ. ιε', ότι η ποινική ευθύνη για το βασικό αδίκημα δεν αποκλείει την τιμωρία των υπαιτίων για τις πράξεις των εδαφίων α', β' και γ', εφόσον τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι διαφορετικά από εκείνα του βασικού αδικήματος. Περιέλαβαν δηλαδή αυτοί, ρητά στις διατάξεις τους, τις ως άνω προϋποθέσεις, οι οποίες, υπό την προηγούμενη διατύπωση του άρθρου 2 παρ.1 του Ν.2331/1995, θεωρούνταν αυτονόητες. Για να υπάρχει ειδικά αιτιολογημένη καταδικαστική κρίση πρέπει το βασικό έγκλημα να προσδιορίζεται με επάρκεια ως προς τον χρόνο, τον τόπο, τις ενέργειες του υπαιτίου και τις λοιπές περιστάσεις τέλεσής του και να αποδεικνύεται με την απαιτούμενη δικανική βεβαιότητα, καθόσον η τέλεσή του αποτελεί στοιχείο συγκρότησης της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο νόμο διευκρινίζεται αναλυτικά αυτό που νοείται με τους όρους "εγκληματική δραστηριότητα" και "περιουσία", στην έννοια δε της τελευταίας περιλαμβάνεται και το χρήμα υπό υλική ή άυλη μορφή, ενώ στην έννοια της πρώτης περιλαμβάνονται τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.2331/1995 (βασικά εγκλήματα), στα οποία περιλαμβάνεται και αυτό (περίπτ. αη) της απάτης.
1γ.
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 98 του ισχύοντος ΠΚ (που έχει το ίδιο περιεχόμενο με τον προϊσχύσαντα) προκύπτει, ότι κατ' εξακολούθηση έγκλημα είναι εκείνο, το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες αυτοτελείς ομοειδείς μερικότερες πράξεις, διακρινόμενες χρονικά μεταξύ τους, που προσβάλλουν το ίδιο έννομο αγαθό και κάθε μία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ταυτότητα της απόφασης για την τέλεσή τους. Έτσι, προκειμένου περί απάτης, τότε μόνο υπάρχουν περισσότερες πράξεις, που, αν συνδέονται και με την ταυτότητα της απόφασης προς τέλεσή τους, θα αποτελούν κατ' εξακολούθηση τέλεση αυτής, αν κάθε επιζήμια για τον παθόντα πράξη είναι αποτέλεσμα χωριστής πλάνης του εξαπατηθέντος, που προκλήθηκε από χωριστή απατηλή συμπεριφορά του κατηγορουμένου. Αντίθετα, τελείται μία πράξη απάτης, όταν γίνονται ψευδείς παραστάσεις που επαναλαμβάνονται μέχρις ότου καλλιεργηθεί στο εξαπατηθέν πρόσωπο η επιδιωκόμενη πλάνη, εξαιτίας δε της άπαξ επελθούσας πλάνης, ο εξαπατώμενος προβαίνει σε περισσότερες και σε διαφορετικούς χρόνους (διαδοχικές) επιζήμιες πράξεις.
1δ.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 45 του ισχύοντος ΠΚ (που έχει το ίδιο περιεχόμενο με τον προϊσχύσαντα), "αν δύο ή περισσότεροι πραγμάτωσαν από κοινού, εν όλω ή εν μέρει, τα στοιχεία της περιγραφόμενης στον νόμο αξιόποινης πράξης, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός." Με τον όρο "από κοινού" νοείται υποκειμενικά δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συναυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττομένου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ιδίου εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή στο ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου και οι επιμέρους υλικές ενέργειες καθενός από τους συναυτουργούς, αλλά αρκεί να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δράστης συμμετείχε στην τέλεση σε καθένα από τα εγκλήματα αυτά ως συναυτουργός.
1ε.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 47 του ισχύοντος ΠΚ "Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, πρόσφερε με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης που διέπραξε, τιμωρείται με μειωμένη ποινή (άρθρο 83). Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει την ποινή του αυτουργού, αν ο υπαίτιος προσφέρει άμεση συνδρομή κατά την τέλεση και στην εκτέλεση της πράξης, θέτοντας το αντικείμενο της προσβολής στη διάθεση του φυσικού αυτουργού." Για τη στοιχειοθέτηση, επομένως, της συνέργειας (που ταυτίζεται με εκείνη της "απλής συνέργειας" του προϊσχύσαντος ΠΚ) απαιτείται οποιαδήποτε συνδρομή υλική ή ψυχική, θετική ή αποθετική, που παρέχεται στον αυτουργό ορισμένης αξιόποινης πράξης πριν από την τέλεση αυτής ή κατά την τέλεση της, εφόσον εκείνος που την παρέχει με θετική ή αρνητική μορφή ενεργεί από πρόθεση και ειδικότερα με τον οικείο δόλο που απαιτείται για τον αυτουργό αυτής. Έτσι, για να υπάρχει συνέργεια θα πρέπει ο αυτουργός να τέλεσε ή να αποπειράθηκε τουλάχιστον να τελέσει την ποινικά άδικη πράξη, για την εξ υποκειμένου δε στοιχειοθέτηση της συνέργειας απαιτείται δόλος του συνεργού, συνιστάμενος στη γνώση της τέλεσης από τον αυτουργό ορισμένης αξιόποινης πράξης και στη βούληση ή αποδοχή να συμβάλει με τη συνδρομή του στην πραγμάτωση του εγκλήματος, χωρίς να είναι ανάγκη να γνωρίζει λεπτομέρειες της πράξης και ιδίως πότε, πού και υπό ποιες ειδικές συνθήκες θα τελεσθεί από τον αυτουργό της πράξης. Για την έννοια δε της άμεσης πλέον συνέργειας, προβλεφθείσας στο δεύτερο εδάφιο του ίδιου άρθρου, απομένουν μόνο τέτοιες πράξεις συνδρομής που προσεγγίζουν εγγύτατα την αυτουργική τέλεση του εγκλήματος, για τη στοιχειοθέτηση δε της άμεσης συνέργειας τρίτου σε άδικη πράξη του αυτουργού, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) πράξη υλικής συνδρομής τρίτου κατά τη διάρκεια της τέλεσης και στην τέλεση της κύριας πράξης του αυτουργού, β) τέλεση (ως προς το αντικειμενικό σκέλος της) από τον αυτουργό άδικης πράξης ή απόπειρας άδικης πράξης, γ) αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμμετοχικής πράξης του άμεσου συνεργού και της άδικης πράξης του αυτουργού, ο οποίος υπάρχει, όταν, χωρίς την πρώτη, δεν θα ήταν με βεβαιότητα δυνατή η τέλεση της δεύτερης υπό τις περιστάσεις που τελέστηκε, δηλαδή η συμβολή του άμεσου συνεργού πρέπει να ήταν αποφασιστική για την τέλεση της πράξης του αυτουργού, υπό τις περιστάσεις και τις συνθήκες που διαπράχθηκε, και δ) δόλος του άμεσου συνεργού, ο οποίος έγκειται στη θέληση ή αποδοχή παροχής συνδρομής στον αυτουργό, για να τελέσει την άδικη πράξη και γνώση αυτού (με την έννοια της επίγνωσης - συνείδησης) ότι η συνδρομή του παρέχεται κατά τη διάρκεια της άδικης πράξης και στην τέλεση της κύριας πράξης. ’μεσος δόλος είναι αναγκαίος μόνο αν ανάλογο είδος δόλου απαιτείται για την κύρια πράξη. Μορφές συνδρομής προγενέστερες της κύριας πράξης μπορεί να αποτελούν απλή συνέργεια, ενώ οι μεταγενέστερες της κύριας πράξης είτε τιμωρούνται ως άλλο έγκλημα είτε μένουν ατιμώρητες. Για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, πρέπει να προσδιορίζεται στην απόφαση ο χρόνος τέλεσης της πράξης του αυτουργού και της πράξης του συνεργού, ώστε να μπορεί να κριθεί αν η τελευταία τελέστηκε πριν, κατά ή μετά την κύρια πράξη. Στην καταδικαστική απόφαση για άμεση συνέργεια πρέπει να αναφέρονται με πληρότητα τα περιστατικά που συγκροτούν την κύρια πράξη και να υπάρχει σαφής παραδοχή ότι η παροχή συνδρομής έγινε κατά την τέλεση της κύριας πράξης. Επίσης, πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο δόλος του άμεσου συνεργού μόνο ως προς το ότι αυτός γνώριζε την τέλεση της κύριας πράξης, ενώ, ως προς τα λοιπά στοιχεία (θέληση ή αποδοχή συμβολής στην τέλεση της κύριας πράξης), ο δόλος προκύπτει από την πραγμάτωση των αντικειμενικών στοιχείων της πράξης του και αρκεί η γενική αιτιολογία για την ενοχή του. Τέλος, ως χρόνος τέλεσης της πράξης του άμεσου συνεργού νοείται ο χρόνος της ενέργειας ή της παράλειψης, που συνιστά τη δική του συμμετοχική δράση.
Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα, που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο προκειμένου να μορφώσει την καταδικαστική του κρίση, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 του Κ.Ποιν.Δ., για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός τους (μάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς να απαιτείται ειδικότερη αναφορά ή αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του τί προέκυψε από το καθένα χωριστά. Πρέπει, όμως, να προκύπτει με βεβαιότητα, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο ορισμένα από αυτά κατ' επιλογή, ενώ δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους και δεν απαιτείται να προσδιορίζεται ποιό βάρυνε περισσότερο για το σχηματισμό της δικανικής κρίσης, ούτε χρειάζεται να διευκρινίζεται από ποιό ή ποιά αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα, αφού δεν εξαιρέθηκαν ρητά, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης, γιατί δεν εξαίρονται τα λοιπά. Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, η εσφαλμένη εκτίμηση και αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη συσχέτισης των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους, καθόσον, στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της έλλειψης αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη, περί τα πράγματα, κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι, κατ' αρχήν, αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από την πραγμάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόμος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισμένου περιστατικού (άμεσος δόλος) ή σκοπός επελεύσεως ορισμένου πρόσθετου αποτελέσματος (εγκλήματα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση).
Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ., λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγματικά έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συντρέχει, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει, όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό της και που ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση (Ολ. Α.Π. 3/2008).
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, μετά από συνεκτίμηση των κατά το είδος τους μνημονευομένων αποδεικτικών μέσων [χωρίς όρκο καταθέσεις των πολιτικώς εναγόντων, ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης, αναγνωσθείσες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 357 παρ. 4 Κ.Ποιν.Δ., περικοπές των προανακριτικών καταθέσεων μαρτύρων κατηγορίας, έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναγράφονται στην αντίστοιχη θέση της παρούσας, στα οποία περιλαμβάνεται και η πορισματική αναφορά του ΣΔΟΕ, που συντάχθηκε μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε σε εκτέλεση της με στοιχεία ABMΑ02/ΟΙΕ/495/19.2.2002 Εισαγγελικής Παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικών Εγκλημάτων, αποτελούμενη από δύο μέρη, (από την οποία, όμως, δεν αναγνώστηκαν στο ακροατήριο οι ένορκες καταθέσεις εκείνων των κατηγορουμένων, που μετά την προκαταρκτική εξέταση απέκτησαν την συγκεκριμένη ιδιότητα και εκείνων των μαρτύρων, οι οποίοι καίτοι κλήθηκαν, δεν προσήλθαν να εξετασθούν στο ακροατήριο), φωτογραφίες που επισκοπήθηκαν, απολογίες των κατηγορουμένων, καθώς και δηλώσεις αυτών, κατ' άρθρο 141 Κ.Ποιν.Δ.], δέχθηκε ανελέγκτως ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
"Με την υπ' αριθμόν ΙΕ/53145/2345/11384/21.3.1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ - Τεύχος αναπτυξιακών πράξεων και συμβάσεων 41/7.4.1997) εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν.89/1967 και 378/1968, γραφείου της υπεράκτιας εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED, με έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (BVI), η οποία, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει αντικείμενο επενδυτικές εργασίες σε ξένο συνάλλαγμα, απόκτηση και κατοχή μετοχών, χρεογράφων, συναλλαγματικώv, υποχρεώσεων ή αξιόγραφων στο όνομα της εταιρείας ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οργανισμού. Η παραπάνω έγκριση δόθηκε, κατόπιν των από 10.1.1997 και 4.3.1997 αιτήσεων της εν λόγω εταιρείας προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, υπό τον όρο ότι το γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, θα ασχολείται αποκλειστικά με τον συντονισμό, την εποπτεία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την προώθηση των εκτός Ελλάδας δραστηριοτήτων της εταιρείας και με τη ρητή απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας στον Ελληνικό χώρο. Η εταιρεία αποδέχθηκε, με την από 21.3.1997 δήλωση αποδοχής, τους όρους της ως άνω εγκριτικής απόφασης και αφού κατέθεσε εγγυητική επιστολή 50.000 δολαρίων ΗΠΑ και γνωστοποίησε ότι νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα είναι ο Κ. Ν. (C. D.), ξεκίνησε τη λειτουργία του γραφείου της που εγκατέστησε στη ..., στην οδό ..., σε υπερπολυτελές μισθωμένο τριώροφο κτίριο, υψηλής αρχιτεκτονικής, με ακριβό και σύγχρονο εξοπλισμό και άρτια υλικοτεχνική υποδομή, όπου απασχολούνταν 60 και πλέον άτομα και υπήρχαν παντού τερματικές οθόνες με τις τιμές αγοράς και πωλήσεως μετοχών, αλλά και αναρτημένες πολυτελείς πινακίδες με τις επωνυμίες των διαφόρων εταιρειών του ομίλου, η δε επωνυμία της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED, συνοδευόταν από την παραπλανητική ένδειξη ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, έτσι ώστε να δημιουργείται η εικόνα της οικονομικής ευμάρειας, αλλά και συναίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός που προκύπτει από το υπ' αριθμόν IE/55358/4123/11.8.2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ότι δηλαδή, δεν είχε χορηγηθεί ποτέ σε άλλη εταιρεία του α.ν.89/1967, με το αντικείμενο εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 της πιο πάνω εγκριτικής απόφασης εγκατάστασης της HEDLEY FINANCE LIMITED, όμοια άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα.
Η σύσταση της εταιρείας αυτής έγινε από άλλη επίσης υπεράκτια (offshore) εταιρεία με την επωνυμία "MID OCEAN MANAGEMENT TRUST SERVICES (BVI) LIMITED", η οποία είχε ως αντικείμενο όχι μόνο την σύσταση και την οργάνωση offshore εταιρειών κατ' εντολή του πελάτη, αλλά ακόμη την διαχείριση και διοίκηση αυτών. Επισημαίνεται ότι στον Παναμά και στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, υφίστανται γραφεία, όπου πράκτορες και δικηγόροι ιδρύουν μεγάλο αριθμό τέτοιων offshore εταιρειών και τις παραδίδουν έτοιμες στους πελάτες, όταν τους ζητηθεί. Η ιδιοκτησία των εν λόγω εταιρειών αποδεικνύεται από την κατοχή των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων (καταστατικά, μετοχές κλπ). Στην προκείμενη περίπτωση, η εντολή προς την MID OCEAN για τη δημιουργία της HEDLEY FINANCE LIMITED δόθηκε τυπικά από τον Κ. Ν. (C. D.) φερόμενο και ως νόμιμο εκπρόσωπό της, πλην όμως, την διοίκηση και διαχείριση "εν τοις πράγμασι" της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED αποδείχθηκε από την συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων ότι είχε ο κατηγορούμενος Β. Τ. με συνδιαχειριστές κατά περίπτωση τον συγκατηγορούμενο αδελφό του Δ. Τ. και τον Κ. Ν. (του τελευταίου ήδη θανόντος). Μάλιστα, τα γραφεία και των τριών προαναφερομένων προσώπων ευρίσκονταν στον ίδιο χώρο του ημιορόφου του πολυτελούς κτιρίου, όπου στεγαζόταν η ως άνω εταιρεία επί της οδού ..., αριθμός ..., στην Γλυφάδα Αττικής. Οι κατηγορούμενοι Β. Τ., Δ. Τ. από κοινού με τον Κ. Ν. και υπό την καθοδήγηση του πρώτου (Β. Τ.) αποφάσισαν ως συνδιαχειριστές, με τη συγκρότηση μιας ομάδας ανθρώπων έμπειρων στα χρηματοοικονομικά, με την συνδρομή και καθοδήγηση ακόμη και πανεπιστημιακών καθηγητών, όπως του Ε. Θ. και Π. Π., με την οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων και σεμιναρίων, με την έκδοση πληθώρας εντύπων και ενημερωτικών φυλλαδίων και την συνεργασία με αξιόπιστα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξαπατήσουν ανυποψίαστους ή και αφελείς, αλλά και έμπειρους επενδυτές - πελάτες με σκοπό να αποκομίσουν παράνομα περιουσιακά οφέλη. Συγκεκριμένα είτε οι ίδιοι είτε μέσω των συγκατηγορουμένων συνεργατών και υπαλλήλων τους παρουσίασαν την εταιρεία HEDLEY FINANCE LIMITED ως μεγάλο διεθνή επενδυτικό όμιλο (THE HEDLEY GROUP) με τεράστιο κύκλο επενδυτικών δραστηριοτήτων κυρίως στο Λονδίνο (οδός ..., αριθμός ...), ότι διαθέτει εξειδικευμένο επιτελείο οικονομικών αναλυτών, οι οποίοι έχουν πολύχρονη εμπειρία και φήμη, ότι εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, εκμεταλλευόμενοι προς τούτο το γεγονός της χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως γραφείου στην Ελλάδα, με τις προϋποθέσεις όμως του ν.89/1967 και 378/1968 που ανωτέρω αναφέρθηκαν (και δεν ετήρησαν), τις οποίες δεν μπορούσαν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές, αφού δεν ενημερώνονταν σχετικά περί της αδείας αυτής. Οι ως άνω συνδιαχειριστές της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED, προκειμένου να υλοποιήσουν το προαναφερθέν σχέδιό τους, απευθύνθηκαν σε άλλη υπεράκτια εταιρεία σύστασης εταιρειών κατ' εντολή πελάτη, ήτοι την OVER SEAS MANAGEMENT COMPANY, η οποία, αφού τους εξασφάλισε Μνημόνιο και Ιδρυτικό Καταστατικό με πιστοποιητικό καλής θέσης και εγγραφής στο σχετικό μητρώο των εταιρικών υποθέσεων, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, δημιούργησε την εταιρεία με την επωνυμία GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED με δηλωθείσα έδρα στο ..., αριθμ. ..., ταχυδρομική θυρίδα ... Road Town Tortola, στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Ως ημερομηνία ιδρύσεώς της και καταχωρήσεώς της στο Μητρώο Εταιρικών Υποθέσεων, όπως προκύπτει από το από 31.12.2002 πιστοποιητικό της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών των Βρετανικών Παρθένων Νήσων είναι η 23η Οκτωβρίου 1996 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 30.000 δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο στις 20.2.2002 φέρεται να αυξήθηκε σε 60.000 δολλάρια ΗΠΑ. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι η έδρα της εν λόγω ιδρυθείσας εταιρείας είναι η ίδια με την έδρα της εταιρείας που την δημιούργησε. Στο ίδιο ως άνω πιστοποιητικό αναφέρεται ότι το Μητρώο Εταιρικών Υποθέσεων, εκ μέρους της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, "αποποιείται πάσης ευθύνης για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν, δεδομένου ότι όλες οι πληροφορίες του παρόντος υπόκεινται σε επαλήθευση διά διεξαγωγής έρευνας του σχετικού φακέλλου", η οποία έρευνα όμως δεν προέκυψε ότι πραγματοποιήθηκε και ότι επαληθεύτηκαν οι πληροφορίες. Σύμφωνα με το ίδιο καταστατικό, επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρείας GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED είναι η εταιρεία OVER SEAS MANAGEMENT COMPANY, Διευθυντής επενδύσεων η επίσης υπεράκτια εταιρεία MATRIX ASSET MANAGEMENT και σύμβουλος επενδύσεων η υπεράκτια εταιρεία MATRIX FINANCIAL SERVICE. Το μόνο δε φυσικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ήταν ο 'Αγγλος υπήκοος Χ. Ν. Χ. (H D H ), κάτοχος του υπ' αριθμ. ... διαβατηρίου του Ηνωμένου Β., ο οποίος φέρεται ως Διευθυντής της εταιρείας GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, αλλά και ως νομικός σύμβουλος αυτής, λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας (δικηγόρος), ο οποίος κατά το άνοιγμα των λογαριασμών της ως άνω εταιρείας στην Τράπεζα Κύπρου, καταθέτει την από 18.9.2002 δήλωσή του ότι θα διακινεί 300.000 - 500.000 δολλάρια ΗΠΑ ετησίως, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας. Τα γραφεία που φέρεται να διατηρούν στο Λονδίνο οι εταιρείες GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED και HEDLEY FINANCE LIMITED βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση (οδός ..., αριθμός ...), καθώς και τα γραφεία τους στην Ελλάδα που στεγάζονταν ομοίως στην ίδια διεύθυνση, ήτοι επί της οδού ..., αριθμός ..., στην Γλυφάδα. Με εντολή προς την άνω εταιρεία OVER SEAS MANAGEMENT COMPANY από τους παραπάνω συνδιαχειριστές κατηγορουμένους δημιούργησαν και έθεσαν σε κυκλοφορία εξασφαλίζοντας καταστατικό και εγγραφή στο σχετικό μητρώο των εταιρικών υποθέσεων, ένα χρηματοοικονομικό προϊόν με την ονομασία GOLDSΜITH INVESTMENTS FUND, τύπου αμοιβαίου κεφαλαίου, διακινούμενο από την άνω υπεράκτια εταιρεία GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, με "επίσημα γραφεία" στο ... No3, P.O. Box ..., Road Town Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι". Μάλιστα, η εταιρεία HEDLEY FINANCE LIMITED εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια του αμοιβαίου αυτού κεφαλαίου, δυνάμει του από 16.5.2001 συμφωνητικού που υπογράφηκε μεταξύ της εταιρείας GOLDSMITH FUND και της φερόμενης ως μητρικής εταιρείας HEDLEY UKAGENCY LIMITED με έδρα το Ηνωμένο Β. (... street ... London). Πριν δε από την εταιρεία HEDLEY FINANCE LIMITED, το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο αντιπροσώπευε στην Ελλάδα η επίσης υπεράκτια (offshore) εταιρεία CANYON FINANCE INC που φέρεται να έχει γραφεία επίσης στο Λονδίνο στην ίδια διεύθυνση με τις προηγούμενες εταιρείες (οδός ..., αρ. ...), αλλά και στην Ελλάδα στην Γλυφάδα επί της οδού ..., αρ. ..., ενώ η επωνυμία της συνέπιπτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση της HEDLEY FINANCE LIMITED. Θεματοφύλακας του ως άνω χρηματοοικονομικού προϊόντος (GOLDSMITH FUND) και καταθέτρια τράπεζα εμφανιζόταν αρχικά η Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND και αργότερα περί τις αρχές του έτους 2002, ορίσθηκε ως θεματοφύλακας και καταθέτρια Τράπεζα η ελβετική τράπεζα PRIVATE BANK OF SWITZERLAND. Η αλλαγή αυτή της φερομένης θεματοφύλακα τράπεζας δεν αιτιολογήθηκε αληθώς από τους συνδιαχειριστές της HEDLEY FINANCE LIMITED στους επενδυτές, πλην όμως αυτή οφείλεται σε λόγους που αφορούσαν την Βρετανική αυτή Τράπεζα και σχετίζονται με την διακίνηση του GOLDSMITH FUND, καθόσον η εν λόγω τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED τον Μάιο του 2002, όπως παρακάτω θα εκτεθεί.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι με σκοπό την προώθηση του άνω χρηματοοικονομικού προϊόντος GOLDSMITH FUND, από κοινού οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ. (και με τον ήδη θανόντα Κ. Ν.), με την βοήθεια των υπαλλήλων τους εκτύπωσαν ενημερωτικά φυλλάδια της εταιρείας GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED για το συγκεκριμένο προϊόν, τα οποία διανέμονταν στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, και στα οποία παρουσίαζαν την εταιρεία, το επενδυτικό προϊόν, τον τρόπο επένδυσης, την επιλογή των εταιρειών στις οποίες γίνονταν οι επενδύσεις, την διαχείριση των κεφαλαίων, την διαδικασία επένδυσης, την ασφάλεια του κεφαλαίου, τις αποδόσεις των παρελθόντων ετών, τους ορκωτούς ελεγκτές, νομικούς συμβούλους και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το κείμενο των φυλλαδίων αυτών ήταν έντεχνα διατυπωμένο, ώστε να δημιουργεί εμπιστοσύνη στο διαφημιζόμενο προϊόν και να το καθιστά ελκυστικό, φαινομενικά πολύ προσοδοφόρο και απόλυτα ασφαλές, περιείχαν δε οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι αποδόσεις του αμοιβαίου τα προηγούμενα έτη ανέρχονταν σε ποσοστά 12 - 14%. Επιπλέον, υπήρχε η διαβεβαίωση της διασποράς του κινδύνου, ότι δηλαδή με τα χρήματα που επενδύονταν θα αγοράζονταν διάφορα προϊόντα, όπως ομόλογα, διεθνείς μετοχές, ξένο συνάλλαγμα και παράγωγα (συμβόλαια προθεσμιακής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης) και μάλιστα γινόταν σύγκριση των συνεχώς αυξανομένων αποδόσεων του εν λόγω αμοιβαίου με άλλα προϊόντα που ήταν διαθέσιμα εκείνη την χρονική περίοδο, ώστε το GOLDSMITH INVESTMENTS FUND να εμφανίζεται ως το πλέον επικερδές. Τα εν λόγω διαφημιστικά φυλλάδια έφεραν το σύμβολο των δίδυμων πύργων της Αμερικής ως ένδειξη οικονομικής δύναμης. Πιο συγκεκριμένα τα έντυπα αυτά ανέγραφαν κατά λέξη: "Η εταιρία Goldsmith INVESTMENTS Limited είναι μία διεθνής εταιρεία διεπόμενη από τους νόμους των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, απέκτησε την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου στις 23 Οκτωβρίου 1996. IBC # 203435 με καταβεβλημένο κεφάλαιο σε δολλάρια ΗΠΑ (USD) 30.000.000 με σκοπό την πώληση μεριδίων υπεράκτιων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Διανύοντας τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας της, το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας, αποτελούμενο από Μάνατζερς και Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι οποίοι είχαν εικοσαετή εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων έχει κατορθώσει να πετύχει σημαντική πρόοδο και αποδόσεις. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Goldsmith INVESTMENTS Fund, γίνεται από ειδικούς που διαθέτουν εμπειρία και υψηλό επίπεδο γνώσεων στο χώρο των επενδύσεων. Παρακολουθούν και αναλύουν καθημερινά τις τάσεις των Διεθνών Χρηματιστηρίων, των Ομολόγων, της Αγοράς Συναλλάγματος και των Παραγώγων και εκμεταλλεύονται τις οποιεσδήποτε διακυμάνσεις και αλλαγές στην αγορά με σκοπό το όφελος του Επενδυτή. Η Goldsmith Investments Limited σας παρέχει τη λύση που αρμόζει στις προσωπικές σας επενδυτικές ανάγκες και επιδιώξεις, ούτως ώστε να επιλέξετε τη σωστή επενδυτική κίνηση που θα αποφέρει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των κεφαλαίων σας. Το Αμοιβαίο Goldsmith INVESTMENTS Fund, επενδύει σε Μετοχές Διεθνών Χρηματιστηρίων, σε Ομόλογα, στην Αγορά Συναλλάγματος και σε Παράγωγα. Η επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων εξασφαλίζει προοπτική πραγματοποίησης υψηλών αποδόσεων. Γιατί οι Επενδυτές επιλέγουν το Αμοιβαίο Goldsmith INVESTMENTS Fund. Επαγγελματική Διαχείριση του Κεφαλαίου σας Διασπορά του Επενδυτικού Κινδύνου. Τοποθετήσεις σε διάφορα επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα από πλευράς χρονικού ορίζοντα, ρευστότητας και επενδυτικών χαρακτηριστικών. Ο επενδυτής μπορεί να επενδύει οποιοδήποτε ποσό άνω του 1.000.000 δραχμών. Αγορά των μεριδίων μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε νόμισμα επιθυμεί ο πελάτης. Ο επενδυτής πετυχαίνει μεγαλύτερη απόδοση από τις κοινές καταθέσεις και τίτλους σταθερής απόδοσης. Εγγυημένη ελάχιστη ετήσια απόδοση 10%, για επενδύσεις ποσού μεγαλύτερου των 100.000 δολαρίων. Μικρές προμήθειες. Αφορολόγητο Καθεστώς Αποδόσεων. Το Αμοιβαίο Goldsmith INVESTMENTS Fund απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν: ανταγωνιστικές αποδόσεις για τα διαθέσιμα τους, με χρονικό ορίζοντα τοποθέτησης τουλάχιστον 1 έτος και με δυνατότητα επανεπένδυσης, την ελάχιστη ανάληψη κινδύνου και ταυτόχρονη διασφάλιση του αρχικού κεφαλαίου, την γνωστή εκ των προτέρων ελάχιστη απόδοση της επένδυσης τους. Διαδικασία Επένδυσης:
Πώς πραγματοποιείται η αγορά μεριδίων του Αμοιβαίου Goldsmith INVESTMENTS Fund; Συμπληρώνεται η σχετική αίτηση συμμετοχής στους αντιπροσώπους. Μεταβιβάζεται το ποσό της επένδυσης στην ανταποκρίτρια τράπεζα της Goldsmith INVESTMENTS Limited, σε οποιοδήποτε νόμισμα επιθυμεί ο επενδυτής. Είτε μέσω εμβάσματος, είτε με τραπεζική επιταγή από την τράπεζα του πελάτη. Πώς γίνεται η επιβεβαίωση της επένδυσης του πελάτη:
Η Goldsmith Investments Limited, αποστέλλει άμεσα μία Πιστωτική 'Εγκριση για λογαριασμό του στον Επενδυτή επιβεβαιώνοντας ότι παρέλαβε το ποσό της επένδυσης.
Η GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, επιβεβαιώνει εγγράφως την αγορά μεριδίων και εγγυάται την ελάχιστη απόδοση του 10% ετησίως. Μαζί με την επιστολή αποστέλλονται και τα σχετικά χρεόγραφα.
Πως ενημερώνεται ο επενδυτής για την πορεία της επένδυσής του Η Goldsmith Investments Limited, αποστέλλει μηνιαίες καταστάσεις λογαριασμού, μέσω των κατά τόπους αντιπροσώπων. Στην κατάσταση λογαριασμού αναγράφονται η ημερομηνία και το αρχικό ποσό της επένδυσης του πελάτη, το υπόλοιπο του λογαριασμού στην αρχή του μήνα, η μηνιαία απόδοση της επένδυσης, η τρέχουσα αξία της επένδυσης, η απόδοση της επένδυσης από την αρχή του έτους, η συνολική απόδοση της επένδυσης.
Ασφάλεια: Η GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED στην προσπάθειά της να παράσχει μία σταθερή επενδυτική επιλογή, είναι ολικώς ασφαλισμένη στον διεθνή ασφαλιστικό κολοσσό Lloyd's της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Λονδίνο. Η GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED διασφαλίζεται και διέπεται από τους νόμους και την πολιτική που ακολουθεί η Lloyd's όπως: Lloyd's Financial Services Professional Indemnity Policy (ασφάλιστρο για οικονομικές παροχές), η Lloyd's Directors and Officers Liability (ασφάλιστρο για τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των διευθυντών και υπαλλήλων) και τέλος η Company Reimbursement Liability Insurance Policy (ασφάλιστρο για την απόδοση αποζημίωσης σύμφωνα με την ασφαλιστική πολιτική της Lloyd's).Το συνολικό ασφαλιζόμενο ποσό είναι USD 10.000.000 για την περίοδο 17 Ιανουαρίου 2001 έως 17 Ιανουαρίου 2002. Εκτός από την προστασία που παρέχουν στον επενδυτή, τα προαναφερόμενα οικονομικά ασφάλιστρα στην Lloyd's (όπως για παράδειγμα, η προστασία από τις απώλειες οφειλόμενες σε κλοπή, δόλο, απάτη και ούτω καθ' εξής), η GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED επιβάλλει τα υψηλότερα standards πληρότητας, αξιοπιστίας, ακεραιότητας σε όλες τις ενδοεπιχειρησιακές, αλλά και εξωεπιχειρησιακές λειτουργίες της. Ως αποτέλεσμα, η Goldsmith INVESTMENTS Limited επιτυγχάνει ένα μικρό ποσοστό επενδυτικού ρίσκου.
Η Θεματοφύλακας και καταθέτρια τράπεζα είναι η ROYAL BANK OF SCOTLAND. Η Royal Bank of Scotland ιδρύθηκε το 1727. To 2000 εξαγόρασε την National Westminster Bank (Nat West) και συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 14 μεγαλύτερων τραπεζών παγκοσμίως με περισσότερους από 15 εκατομμύρια πελάτες. Παράρτημα II, "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ" Οι εταιρείες HEDLEY FINANCE LIMITED και GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα που είναι θεματοφύλακας του αμοιβαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, με τα εξής στοιχεία: "Δικαιούχος Τράπεζα: ROYAL BANK OF SCOTLAND, Διεύθυνση: London Cavendish Square Branch, Sort Code: ..., Swift: ..., Αρ. Λογαριασμού δικαιούχου: GOLD ..., Όνομα δικαιούχου: GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED".
Οι παραπάνω παραστάσεις απετελέσαν και το περιεχόμενο των ενημερωτικών συναντήσεων και συζητήσεων για την διάθεση του άνω επενδυτικού προϊόντος που οργάνωναν οι ανωτέρω συνδιαχειριστές με τους υποψήφιους επενδυτές στα πολυτελή γραφεία της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED μέσω των στελεχών, υπαλλήλων αλλά και των συνεργαζομένων εταιρειών, όπως κατωτέρω θα εκτεθεί, καθώς και με την διοργάνωση συναντήσεων και ομιλιών σε διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών, όπου επιπλέον επεδείκνυαν το ικανότατο στελεχιακό δυναμικό των επιχειρήσεών τους, διαβεβαιώνοντας για τις υψηλές αποδόσεις του χρηματοοικονομικού αυτού προϊόντος, το εξασφαλισμένο αυτών (αποδόσεων) και του κεφαλαίου της επένδυσης.
Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών τους οι κατηγορούμενοι συνδιαχειριστές την περίοδο που, κατά τα προαναφερόμενα, φερόταν ως αντιπρόσωπος του GOLDSMITH INVESTMENTS FUND η offshore εταιρεία CANYON FINANCE IΝCORPORATION είχαν ανοίξει λογαριασμό για τις καταθέσεις των επενδυτών στην τράπεζα NATIONAL WEST MINSTER BANK P.O.Box 11-16-library plasest. H., J., με swift address ..., με δικαιούχο την offshore εταιρεία CANYON FINANCE και με αριθμό λογαριασμού .... Ακολούθως άνοιξαν στην ROYAL BANK OF SCOTLAND με δικαιούχους τις εταιρείες HEDLEY FINANCE LIMITED και GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED τους παρακάτω λογαριασμούς:
1)
GOLD INVE - USD 1 σε δολλάρια ΗΠΑ 2)
10103990 σε αγγλικές λίρες 3)
GOLD INVE - EURO 1 σεEuro 4)
GOLD INVE -GRX1 σε δραχμές 5)
GOLD INVE -DEM 1 σε γερμανικά μάρκα 6)
GOLD INVE - ITL 1 σε λιρέτες Ιταλίας 7)
GOLD INVE -AUD 1 σε δολλάρια Αυστραλίας 8)
GOLD INVE-CHF 1 σε ελβετικά φράγκα Όλοι αυτοί οι λογαριασμοί είχαν κοινή τραπεζική διεύθυνση εμβασμάτων (swift address): ..., η οποία αναγραφόταν και στην παραπάνω επιστολή προς υποψήφιους επενδυτές. Για το άνοιγμα των παραπάνω λογαριασμών, αποδείχτηκε από τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται παραπάνω και από σημείωμα της ίδιας της Βρετανικής τράπεζας ROYAL BANK OF SCOTLAND, το οποίο κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της, σχετικά με το προϊόν GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, ότι αυτή είχε προβεί στο άνοιγμα αυτών, με δικαιούχους τις εξωχώριες (offshore) εταιρείες GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED και HEDLEY FINANCE LIMITED, αφού υπέγραψε σχετική σύμβαση, έχοντας προηγουμένως τηρήσει την πάγια συναλλακτική πρακτική και την εφαρμοστέα αγγλική νομοθεσία, διαδικασίες και ελέγχους, δηλαδή, αφού η εταιρεία GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, της προσκόμισε τα νομιμοποιητικά έγγραφά της και έγινε έλεγχος για τυχόν εμπλοκή της καταθέτριας εταιρείας σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κλπ. Δηλαδή, ουδεμία αναφορά γίνεται από την ROYAL BANK OF SCOTLAND σε έννομη σχέση θεματοφύλακα μεταξύ αυτής και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED και ουδεμία επίσης αναφορά γίνεται σχετικά, με το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, πολύ περισσότερο δε ουδεμία αναφορά γίνεται από την Βρετανική Τράπεζα περί σύνταξης και ελέγχου οποτεδήποτε ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων αμοιβαίου κεφαλαίου, ούτε και εξαμηνιαίων καταστάσεων επενδύσεων αυτού, οι οποίες θα έπρεπε, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές σκέψεις και διατάξεις που αναφέρονται στην αντίστοιχη θέση της παρούσας, να ελέγχονται από την θεματοφύλακα τράπεζα και να φέρουν και την υπογραφή της. Έτσι αποδεικνύεται ότι ουδέποτε έγινε αποτίμηση και έλεγχος από την φερόμενη ως θεματοφύλακα τράπεζα του νόμιμου υπολογισμού της αξίας των μεριδίων του φερόμενου ως αμοιβαίου κεφαλαίου, ούτε διασφαλίστηκε από αυτήν η καταβολή του αντιτίμου της συμμετοχής σ' αυτό. Ούτε άλλωστε υπήρξε κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου, την τήρηση του οποίου ελέγχει η φερόμενη ως θεματοφύλακας τράπεζα. Δεν προσκομίστηκε δε ούτε μία εντολή της HEDLEY FINANCE LIMITED, φερόμενης ως Εταιρίας Διαχείρισης, αλλά ούτε και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, που εμφανιζόταν ως Οργανισμός Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΟΣΕΚΑ) σχετικά με αγορά και πώληση χρεογράφων ή μετοχών, ή πραγματοποίηση έστω και μίας από τις επενδύσεις που παρουσιάζονταν στα προαναφερόμενα διαφημιστικά έντυπα και βέβαια δεν προέκυψε και οποιαδήποτε μεσολάβηση της φερόμενης ως θεματοφύλακα τράπεζας στην εκτέλεση μιας τέτοιας εντολής. Πέραν αυτών, δεν αποδείχθηκε αν υπήρχαν συγκεκριμένα πρόσωπα που αποτελούσαν την ομάδα διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου και η οποία έδιδε εντολές αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Χαρακτηριστικό για την ανυπαρξία της ιδιότητας της ROYAL BANK OF SCOTLAND ως θεματοφύλακα του φερόμενου ως αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND είναι το εξής πραγματικό περιστατικό: Ένας από τους φερόμενους επενδυτές στο ως άνω προϊόν, ο Π. Χ., έχοντας απωλέσει ολόκληρο το κεφάλαιο που είχε επενδύσει στο φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο, στις 27.9.2002 απέστειλε επιστολή στην Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, προκειμένου να ενημερωθεί γι' αυτό, η δε Τράπεζα του απάντησε με την από 28.11.2003 επιστολή της ότι δεν είχε συμφωνία με τη HEDLEY FINANCE LIMITED ή την GOLDSMITH NVESTMENTS LIMITED για να προσφέρει εγγυήσεις σε σχέση με τις επενδύσεις. Πράγματι κάποτε υπέπεσε στην προσοχή της ότι αυτοί χρησιμοποιούσαν το όνομα της, χωρίς την άδειά της και τους είπε να σταματήσουν. Κατά συνέπεια τερμάτισε τις εργασίες της με αυτές τις εταιρείες και τον Μάιο του έτους 2002 έκλεισε και ο λογαριασμός τους έκτοτε δε, δεν έχει καμία επαγγελματική σχέση με αυτούς.
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν GOLDSMITH INVESTMENTS FUND δεν έφερε ούτε ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που απαιτούνταν για να αποτελεί αμοιβαίο κεφάλαιο, είτε τούτο διακινείτο στην Ελλάδα, είτε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εκτός αυτών. Δεν είχε καταχωρηθεί σε καμία αρμόδια αρχή κανενός κράτους, ως αμοιβαίο κεφάλαιο, δεν ήταν αδειοδοτημένο, δεν αντιπροσώπευε τίποτα και δεν ήταν στην ουσία τίποτα περισσότερο από μια εξωχώρια (offshore) εταιρεία των Βρετανικών Παρθένων Νήσων χωρίς περιουσία, που όπως ανακοινώθηκε αργότερα στο επενδυτικό κοινό, με το από 14.8.2003 έγγραφο της αρμόδιας Επιτροπής Εμπορίου και Κεφαλαιαγοράς των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, που προσκομίστηκε σε επίσημη Ελληνική μετάφραση, η εταιρεία GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, δεν είναι νόμιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, αφού δεν έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της και γι' αυτό συνιστάται εξαιρετική προσοχή κατά τις συναλλαγές με την αντίστοιχη εταιρεία. Οι ανώνυμες μετοχές που ελάμβαναν οι επενδυτές, δεν ενσωμάτωναν καμία αξία και δεν είχαν αντίκρισμα, αφού η έλλειψη κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου, η έλλειψη θεματοφύλακα και η μη εκτέλεση εντολών επενδύσεων μετέτρεπαν τα χρήματα των φερομένων ως επενδυτών σε απλές τραπεζικές καταθέσεις στους λογαριασμούς της Βρετανικής τράπεζας ROYAL BANK OF SCOTLAND, ή άλλων τραπεζών όπου υπήρχαν λογαριασμοί των εταιρειών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, δεν αποδείχτηκε ότι το αμοιβαίο αυτό είχε ενταχθεί σε κάποια αγορά μαζί με άλλα όμοια προϊόντα ή ότι παρουσιαζόταν στους πίνακες κάποιας διεθνούς πλατφόρμας ενημέρωσης, ή σε ειδικό προς τούτο έντυπο, ώστε να μπορούν οι επενδυτές να παρακολουθούν την πορεία του, δεδομένου ότι μοναδική πηγή ενημέρωσης τους ήσαν οι απλές ενημερωτικές επιστολές, οι οποίες είτε προερχόμενες από την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, είτε από την HEDLEY FINANCE LIMITED, ουδεμία πραγματική εικόνα αποτύπωναν, αφού κατά συνέπεια όλων των παραπάνω, δεν υπήρξαν ποτέ πραγματικές αποδόσεις των φερομένων επενδύσεων καθόσον δεν πραγματοποιούνταν τέτοιες, τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα (statements) που παραλάμβαναν οι φερόμενοι επενδυτές ήσαν εικονικά και μοναδικό σκοπό είχαν να τους παραπλανήσουν με το δέλεαρ της μεγιστοποίησης των κερδών τους, και έτσι, είτε να επενδύσουν και άλλα χρήματα, είτε να επανεπενδύσουν τα χρήματα τους και συγχρόνως να γίνουν διαφημιστές προσέλκυσης και νέων επενδυτών. Σημειώνεται εδώ ότι στην αλληλογραφία που ελάμβαναν οι επενδυτές, για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, άλλοτε εμφανίζονταν ως έδρα του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι και άλλοτε το Λονδίνο, στην ίδια προαναφερθείσα διεύθυνση (οδός ... ). Ακόμη και η περιεχόμενη στα σχετικά διαφημιστικά έντυπα διαβεβαίωση περί απαλλαγής των υποσχόμενων κερδών των επενδυτών από τη φορολογία ήταν ψευδής, διότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 2238/1994 απαλλάσσονται από τη φορολογία τα κέρδη των αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες προσδιορίζονται συγκεκριμένα και στις οποίες, δεν περιλαμβάνονται οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι.
Εξάλλου, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχτηκε επίσης ότι και η εμφανιζόμενη από τους κατηγορούμενους συνδιαχειριστές, είτε από τους ίδιους, είτε μέσω των συνεργατών τους, είτε μέσω των διαφημιστικών εντύπων που κυκλοφόρησαν ευρύτατα, ασφάλιση στον διεθνή ασφαλιστικό κολοσσό Lloyd's στον οποίο φερόταν να διασφαλίζεται η GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, για οικονομικές παροχές, για ευθύνες και υποχρεώσεις διευθυντών και υπαλλήλων και για τις αποδόσεις δεν υπήρξε ποτέ και οι ως άνω διαβεβαιώσεις ήσαν απολύτως ψευδείς, δεδομένου ότι, όπως αποδείχτηκε, υπήρξε μεν μία σύμβαση ασφαλίσεως με την ως άνω εταιρεία για το χρονικό διάστημα από 18.10.2001 έως 17.10.2002, η οποία, όμως, δεν κάλυπτε τα επενδυόμενα κεφάλαια, ούτε τις αποδόσεις, αλλά μόνον την περίπτωση απιστίας υπαλλήλου και επιπλέον ακόμη και αυτή η σύμβαση ασφαλίσεως ακυρώθηκε από τον Απρίλιο του έτους 2002, συγκεκριμένα από 18.4.2002, λόγω μη καταβολής ασφαλίστρων. Οι δε βεβαιώσεις ασφαλίσεως τις οποίες παραλάμβαναν οι επενδυτές μετά την καταβολή των χρημάτων τους, φαινομενικά μέσω της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, στην πραγματικότητα προέρχονταν από το Λονδίνο, όχι όμως, όπως από τους LLOYD'S, αλλά από τον ασφαλιστικό πράκτορα G. A., ο οποίος, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν πιστοποιημένος μεσίτης ασφαλειών των LLOYD'S, κατά τον επίδικο χρόνο, έχοντας διατελέσει διευθυντής σε τρεις μεσίτες ασφαλειών των LLOYD'S μέχρι το έτος 1995, έκτοτε δε, ανεξαρτητοποιήθηκε και ίδρυσε δική του ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία ATKINS SPECIAL RISKS.
Συνεπώς οι ως άνω βεβαιώσεις ασφαλίσεως δήθεν στους LLOYD'S ήσαν ψευδείς και επιπρόσθετα, όπως αποδείχτηκε, για κάθε μία από αυτές τις ψευδείς βεβαιώσεις ασφαλίσεως που εκδιδόταν για κάθε φερόμενη επένδυση στο GOLDSMITH INVESTEMENTS FUND και έφερε την υπογραφή των ATKINS SPECIAL RISKS, ο ως άνω ασφαλιστικός πράκτορας G. A. αμειβόταν ξεχωριστά από τη HEDLEY FINANCE LIMITED, με το ποσό των 600 δολαρίων ΗΠΑ.
Περαιτέρω, αποδείχτηκε από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα που αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη θέση της παρούσας και σύμφωνα με τις σχετικές νομικές σκέψεις και διατάξεις που αναφέρονται στην μείζονα πρόταση, ότι ούτε η offshore εταιρεία HEDLEY FINANCE LIMITED είχε νόμιμο δικαίωμα να αντιπροσωπεύει, να διαχειρίζεται και να διακινεί στην Ελλάδα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο, ακόμα και αν αυτό ήταν νόμιμο και υπαρκτό, αφού ως εταιρεία του Α.Ν. 89/1967 απαγορευόταν ρητά να ασκεί οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά ούτε και οπουδήποτε αλλού, αφού δεν είχε τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν, παρά μόνον περιορισμένη και ειδική δικαιοκτητική ικανότητα. Επίσης δεν είχε δικαίωμα να διαφημίζει το παραπάνω αμοιβαίο κεφάλαιο στην Ελλάδα η εταιρεία HEDLEY FINANCE LIMITED, ούτε και η GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, καθόσον και για τη διαφήμιση υπόκεινται στις αντίστοιχες με τη διαφήμιση διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας, τις οποίες δεν πληρούσαν. Αλλά ακόμη και αν θεωρηθεί ότι επρόκειτο για διακίνηση αμοιβαίου κεφαλαίου νόμιμου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων από ανώνυμη εταιρεία, όπως απαιτείται, που είχε την έδρα της σε τρίτο κράτος, μη υποκείμενο στην Ελληνική νομοθεσία, ούτε στην Ευρωπαϊκή, όπως η Οδηγία 85/611/ΕΟΚ και πάλι θα ήταν παράνομη η διακίνηση, διαχείριση και η διαφήμιση αυτού στην Ελλάδα, είτε από την HEDLEY FINANCE LIMITED, είτε από την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ.129/14.4.1998 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ Β' 453/1998. Πολύ περισσότερο δε όταν, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, μετά από τον σχετικό έλεγχο που διενήργησε το ΣΔΟΕ στη Μεγάλη Βρετανία, οι εταιρείες HEDLEY FINANCE LTD και GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, δεν ήταν καν γνωστές στις αρμόδιες αγγλικές εποπτικές αρχές, ως υπαρκτές και νομίμως λειτουργούσες, ακόμη και ως εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με την από 20.2.2002 επιστολή των Αγγλικών Τελωνειακών Αρχών, η οποία διαβιβάστηκε στο ΣΔΟΕ διά του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Αμοιβαίας Συνδρομής και Επανελέγχου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση δε, δεν προέκυψε ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν οποιαδήποτε σχέση με κάποιο υπαρκτό και νομίμως διακινούμενο αμοιβαίο κεφάλαιο. Τέλος, από επίσημο επικυρωμένο αντίγραφο της υπ' αριθμόν 8079/2000 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδοθείσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποδείχτηκε ότι κηρύχθηκε εκτελεστή στην Ελλάδα η με αριθμό ... απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Πολιτείας Κολούμπια των ΗΠΑ, με την οποία είχαν διαταχθεί η εταιρεία HEDLEY FINANCE LIMITED και ο C. D. να καταβάλουν στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Χρεογράφων και Χρηματιστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, παρανόμως, δηλαδή, κατόπιν απάτης στην αμερικανική κεφαλαιαγορά, εισπραχθέντα κονδύλια συνολικού ποσού 1.817.121.539 δραχμών.
Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι για την υλοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών τους, οι από τους ως άνω συνδιαχειριστές Β. Τ. και Κ. Ν., στις 19 Φεβρουαρίου του έτους 1999 άνοιξαν στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα με δικαιούχο την εταιρεία HEDLEY FINANCE LIMITED, αφού κατέθεσαν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, δραχμικούς, δολλαριακούς, σε Αγγλικές λίρες και άλλα νομίσματα, προκειμένου να δώσουν την μεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια κατάθεσης από οποιονδήποτε επενδυτή σε οποιοδήποτε νόμισμα εκείνος επιθυμούσε. Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί αυτοί έκλεισαν στη συνέχεια και ανοίχτηκαν σε άλλες τράπεζες, όπως αναλυτικά θα αναπτυχθεί παρακάτω. Συγκεκριμένα, οι λογαριασμοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
Στα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα από τον C D , ως νόμιμο εκπρόσωπο της HEDLEY FINANCE LIMITED δηλώνονται ως εταίροι δύο φυσικά πρόσωπα, οι Ρώσοι υπήκοοι Ι. Π. του Ι. (I P I ) και Β. Τ. (V C ) κάτοικοι ... και δύο αλλοδαπές εταιρείες, η μία των οποίων είναι η HENDLEY UKAGENCY LIMITED, η οποία δηλώνει ως αριθμό εταιρείας τον 03732900 αλλά λειτουργούσε κατά δήλωση του Κ. Ν. (C. D.), ως ιδιωτική Ε.Π.Ε. PRIVATE LIMITED COMPANY) και είχε και αυτή την έδρα της στην ίδια ως άνω διεύθυνση της οδού ...street στο Λονδίνο. Επίσης, αναγράφεται στα νομιμοποιητικά αυτά έγγραφα ότι η HEDLEY FINANCE LIMITED εκπροσωπεί την συγγενή της εταιρεία GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED και τη δεσμεύει στις συναλλαγές της με την Τράπεζα, καθώς και ότι το μετοχικό κεφάλαιο της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED ανέρχεται σε 30.000.000 δολλάρια Αμερικής, διαιρούμενο σε 20.000.000 μετοχές CLASS "A" του ενός δολαρίου η κάθε μία και 1000 μετοχές CLASS "Β" των 10.000 δολαρίων καθεμία.
Παράλληλα, με σκοπό τη διακίνηση του συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού προϊόντος οι προαναφερθέντες συνδιαχειριστές κατηγορούμενοι, με το δίκτυο των υπαλλήλων που προσέλαβαν, άρχισαν να εξαπλώνονται μέσα από συνεργασίες με εταιρείες και ασφαλιστικούς πράκτορες επιδιώκοντας να καταρτίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες χρηματοοικονομικές συμφωνίες, όπως και πράγματι επέτυχαν.
Συγκεκριμένα, ανατέθηκε στην κατηγορουμένη Ν. Κ., η οποία ήταν από τις παλαιότερες υπαλλήλους της HEDLEY FINANCE LTD, αφού είχε προσληφθεί από 1.7.1997, από τον Β. Τ., τον οποίον και θεωρούσε εργοδότη της, να εκπροσωπήσει την ανωτέρω αναφερθείσα ως άνω offshore εταιρία CANYON FINANCE INC, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο, η οποία (εταιρεία) αρχικά εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια του ως άνω αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND. 'Ετσι την 1.5.2001, κατ' εντολήν του ως άνω εργοδότη της, ευρισκόμενη σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κρήτη, υπέγραψε χρηματοοικονομική συμφωνία με τους Ι. Σ. και Ι. Ε., που διατηρούσαν ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό γραφείο στα Χανιά της Κρήτης, με την επωνυμία LEADER BROKERS. Σύμφωνα με την σύμβαση αυτή η οποία καταρτίζεται μεταξύ των CANYON FINANCE INC και GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, από την μία πλευρά και των παραπάνω Ι. Σ. και Ι. Ε., από την άλλη πλευρά, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες, συμφωνείται ότι οι τελευταίοι αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν στην GOLDSMITH πελάτες που αναζητούν να επενδύσουν, με σκοπό γι' αυτά τα άτομα ν' ανοιχτούν και να διατηρηθούν χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί με την GOLDSMITH. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην συγκεκριμένη συμφωνία. Μάλιστα, κατά λέξη συμφωνείται: "Η GOLDSMITH θα καταβάλλει στον χρηματοοικονομικό μεσάζοντα μια αμοιβή του 3% ανάλογη με τη συναλλαγή που έγινε απ' αυτήν με τους λογαριασμούς που εισήχθησαν απ' τον ίδιο που χρεώνεται στον πελάτη σε μηνιαία βάση."... "Ειδοποιήσεις πρέπει να στέλνονται στον μεσάζοντα και για την GOLDSMITH στην οδό ..., ... Γλυφάδα, Ελλάδα.". Και ακόμη συμφωνείται στον όρο 14 της σύμβασης: "14.-ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- Και οι δύο πλευρές που εκπροσωπούνται εδώ συμφωνούν ότι κατά την περίοδο της ισχύος αυτής της Συμφωνίας και σε περίπτωση που αυτή λήξει καμία πλευρά δε θα αποκαλύψει, ούτε θα μεταφέρει σε άλλο πρόσωπο, πρακτορείο, εταιρεία ή οντότητα (εκτός σε απάντηση ορθής απαίτησης από έναν από τους πέντε βρετανικούς οργανισμούς που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες της χρηματιστηριακής αγοράς του Λονδίνου, κυβερνητικής οντότητας ή κατόπιν εντολής δικαστηρίου με ανάλογη δικαιοδοσία) καμία εμπιστευτική πληροφορία που προέκυψε από τη σχέση από αυτή τη συμφωνία, συμπεριλαμβάνοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας, τις ταυτότητες των πελατών, το Ταμείο επενδύσεων και συμβουλές που δόθηκαν είτε από τη μία, είτε από την άλλη πλευρά εδώ ή σ' οποιονδήποτε πελάτη".
Όμοιου περιεχομένου σύμβαση, επονομαζόμενη "Συμφωνία Χρηματομεσίτη Παρουσιαστή", καταρτίστηκε αρχικά, μεταξύ αφ' ενός της CANYON FINANCE INC ως αντιπροσώπου του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH FUND και στη συνέχεια με την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED και αφ' ετέρου με την OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, για το αμοιβαίο κεφάλαιο GOLD SMITH FUND, υπογεγραμμένες από τους εκπροσώπους των ως άνω εταιρειών. Στο σημείο τούτο είναι κρίσιμο ενόψει του σημαντικότατου ρόλου που διαδραμάτισε η ως άνω ετερόρρυθμη εταιρεία στην προώθηση και όλη διακίνηση του συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού προϊόντος GOLDSMITH FUND να αναφερθούν κάποια στοιχεία σε σχέση με την ίδρυση και λειτουργία αυτής στην Ελλάδα. Η προαναφερθείσα εταιρεία συνεστήθη νομίμως το έτος 1993 από τη γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης OVB All finanz Vermittlungs GmbH και από τη γερμανική ετερόρρυθμη εταιρεία OVB All finanz Vermittlungs GmbH&Co Kommandit gesellschaft, οι οποίες έχουν την έδρα τους στην Κολωνία της Γερμανίας, με αντικείμενο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της που αναφέρει επί λέξει "Πωλήσεις προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στεγαστικών Ταμιευτηρίων, Τραπεζών, αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων ομοειδών επιχειρήσεων για δικό της λογαριασμό έναντι αμοιβής και η παροχή service στους πελάτες". Τα μέλη της ανωτέρω ετερόρρυθμης εταιρείας είναι αφ' ενός η γερμανική ετερόρρυθμη εταιρεία OVB All finanz Vermittlungs GmbH&Co Kommandit-gesellschaft, με έδρα την Κολωνία Γερμανίας, που μετέχει με την ιδιότητα του ετερόρρυθμου εταίρου και αφ' ετέρου η ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου, που ασκεί τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας δια των δικών της διαχειριστών. Μεσολάβησαν συνεχείς τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας αυτής κατά τις οποίες Γενικός διαχειριστής της εταιρείας παρέμενε ο Χ. Μ. (H M ), αλλά γινόταν συνεχής εναλλαγή των προσώπων των Λειτουργικών διαχειριστών της, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα αυτών ήταν, σύμφωνα με το καταστατικό, οι συμβατικές σχέσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες ή με άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες, αλλά και η σύναψη και υπογραφή συμβάσεων με αυτές. Το έτος 1998 με νέα τροποποίηση του καταστατικού ορίστηκαν Λειτουργικοί διαχειριστές της εταιρείας ο κατηγορούμενος M –E F και ο Ν. Ν.. Τότε, περί τα τέλη του έτους 1998 με αρχές του έτους 1999, καταρτίζεται η ως άνω "Συμφωνία Χρηματομεσίτη Παρουσιαστή", από την οποία προκύπτει ότι η OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεσολαβεί έναντι αμοιβής για σύσταση υποψηφίων πελατών προς την Goldsmith INVESTMENTS Ltd, με σκοπό την προώθηση προθεσμιακών χρηματοοικονομικών προϊόντων, συμβάσεων προθεσμιακών αγορών συναλλάγματος και συμβολαίων option. Ο Σ. Γ. ορίστηκε για πρώτη φορά λειτουργικός διαχειριστής της O.V.B. ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ με την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που έγινε με το υπ' αριθμ. ... συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χ. Μ., μαζί βέβαια με τον έναν από τους δύο προηγούμενους λειτουργικούς διαχειριστές τον κατηγορούμενο M - E F .
Η συνεργασία με την εταιρεία OVB HELLAS της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, ήταν στην πραγματικότητα συνεργασία με την HEDLEY FINANCE LIMITED, αφού η τελευταία με τα από 26.7.1997 και 16.5.2001 συμφωνητικά με τις εταιρείες GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED και GOLD SMITH FUND αντίστοιχα, είχε αναλάβει την διαχείρισή τους. Η συνεργασία αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση και ευρύτατη διακίνηση του παραπάνω αμοιβαίου κεφαλαίου, λόγω της μεγάλης έκτασης του δικτύου ασφαλιστικών πρακτόρων, γραφείων και συνεργατών που είχε ήδη διαμορφώσει σε όλη την Ελλάδα η OVB HELLAS και της πολύ καλής φήμης της. Με την έναρξη της συνεργασίας αυτής τα διαφημιστικά έντυπα της HEDLEY FINANCE LIMITED και της GOLDSMITH ΙNVESTMENTS LIMITED έφεραν πλέον και το λογότυπο της OVB, ενώ εφοδιάστηκαν με αυτά, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την πραγματοποίηση των επενδύσεων έγγραφα, όπως αιτήσεις συμμετοχής κλπ. όλοι οι συνεργαζόμενοι με την OVB HELLAS ασφαλιστικοί πράκτορες και τα κατά τόπους γραφεία της.
Περαιτέρω, αποδείχτηκε από τις καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και από τα έγγραφα που κατασχέθηκαν στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD στην Γλυφάδα και από όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία ότι για την πραγματοποίηση της φερόμενης επένδυσης στο φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH FUND, είχε καθιερωθεί από τους συνδιαχειριστές της HEDLEY FINANCE LTD και καταγραφόταν και στα σχετικά διαφημιστικά έντυπα συγκεκριμένη διαδικασία επένδυσης για την οποία μάλιστα, διοργανώνονταν και σχετικά σεμινάρια, στα συνεργαζόμενα πρόσωπα ασφαλιστικών πρακτόρων. Η διαδικασία αυτή, η οποία ήταν κοινή για όλους τους συνεργαζόμενους πράκτορες, είτε ανεξάρτητους, είτε συνδεόμενους με το φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω της OVB HELLAS, ήταν η ακόλουθη: Ο εκάστοτε συνεργάτης που προωθούσε το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν στον υποψήφιο επενδυτή, έχοντας εφοδιασθεί από την HEDLEY FINANCE LIMITED ή την OVB HELLAS με σχετικά διαφημιστικά φυλλάδια, αντίγραφο από το μοναδικό υπαρκτό συμβόλαιο των LLOYD'S, εφόσον το ζητούσε, αίτηση συμμετοχής και σύμβαση κάλυψης, πρότεινε τη συγκεκριμένη επένδυση στον υποψήφιο επενδυτή. Εάν ο επενδυτής δεχόταν να επενδύσει υπέγραφε όλα τα σχετικά έγγραφα και κατέθετε το συμφωνημένο προς επένδυση ποσό, με έμβασμα στην ROYAL BANK OF SCOTLAND σε κάποιον από τους αναγραφόμενους στην αίτηση συμμετοχής λογαριασμούς της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED και έτσι ξεκινούσε η επένδυση του. Τα έγγραφα δε που ο επενδυτής είχε υπογράψει, μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης του εμβάσματος, τα παρέδιδε ο ίδιος ο συνεργάτης ή τα έστελνε με courier, αν ήταν ανεξάρτητος συνεργάτης στο BackOffice της HEDLEY FINANCE LIMITED στη Γλυφάδα και αν ήταν συνεργάτης μέσω OVB HELLAS τα έστελνε ή τα παρέδιδε στα κεντρικά γραφεία της OVB που στη συνέχεια τα έστελνε στο BackOffice της HEDLEY FINANCE LIMITED. Το συγκεκριμένο τμήμα - γραφείο της HEDLEY FINANCE LIMITED, το Back Office φωτοτυπούσε όλα τα σχετικά με τη συγκεκριμένη επένδυση έγγραφα και στη συνέχεια ανοιγόταν φάκελος για τον κάθε επενδυτή, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα παραδίδονταν στην Reception, για να σταλούν στο γραφείο της GOLDSMITH INVESTMENT SLIMITED στο Λονδίνο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων που όμως δεν αποδείχθηκαν, αφού δεν υπήρχε έδρα των εταιρειών αυτών στο Λονδίνο, όπως κατωτέρω θα αναφερθεί. Αυτή ήταν τυπικά η διαδικασία όταν η επένδυση γινόταν με έμβασμα προς την ROYAL BANK OF SCOTLAND και στην μετέπειτα φερόμενη ως θεματοφύλακα τράπεζα Private Bank of Switzerland, υπήρχε όμως η δυνατότητα να γίνει η επένδυση και με την κατάθεση χρημάτων σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα, όπου τηρούνταν λογαριασμοί στο όνομα είτε της HEDLEY FINANCE LIMITED, είτε της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, ακόμη όμως και με παράδοση επιταγής, στα γραφεία των εταιρειών αυτών, στην οδό ... και επιπλέον και με μετρητά χρήματα που επίσης παραδίδονταν στους υπαλλήλους της HEDLEY FINANCE LIMITED, κυρίως, όμως στην ίδια την Ν. Κ.. Είτε, όμως, με μετρητά είτε με επιταγές γινόταν η καταβολή των ποσών που επενδύονταν, είτε άμεσα από τους επενδυτές είτε μέσω των ασφαλιστικών πρακτόρων αυτά (επιταγές - μετρητά), παραδίδονταν στη συνέχεια στον Β. Τ. και τηρούνταν αντίγραφα ή βεβαιώσεις στο Back Office, ενώ χορηγούσαν στον επενδυτή ή τον συνεργάτη άλλη βεβαίωση που έφερε το λογότυπο της GOLDSMITH ΙNVESTMENTS LIMITED, για την κατάθεση της επιταγής, ή την είσπραξη των μετρητών, υπογεγραμμένη από την υπάλληλο που είχε παραλάβει το σώμα της επιταγής, ή τα μετρητά. Στη συνέχεια, μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης, με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους, κάθε επενδυτής ελάμβανε έναν φάκελο προερχόμενο από την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, ο οποίος, όμως, είχε προηγουμένως περάσει από την HEDLEY FINANCE LIMITED, της οδού ... στην Γλυφάδα. Ο φάκελος ανέγραφε το όνομα του επενδυτή και περιείχε ευχαριστήρια επιστολή για τη συμμετοχή του στο αμοιβαίο κεφάλαιο, διατυπωμένο στην Αγγλική, αλλά και στην Ελληνική γλώσσα, έγγραφη πιστωτική έγκριση της επένδυσης, τους τίτλους, (ανώνυμους), δηλαδή, τα μερίδια που αντιστοιχούσαν στον επενδυτή και βεβαίωση ασφαλίσεως της LLOYD'S, αν το ζητούσαν, που κατονόμαζε τον συγκεκριμένο επενδυτή και το ποσό της επένδυσής του και η οποία έφερε στη θέση της υπογραφής, είτε την επωνυμία μόνον της αναφερθείσας παραπάνω εταιρείας ATKINS SPECIAL RISKS, είτε την υπογραφή του ασφαλιστικού πράκτορα G. A., για τον οποίο επίσης έγινε λόγος παραπάνω. Αποδείχτηκε, λοιπόν, ότι η μετάφραση της ως άνω ευχαριστήριας επιστολής στην Ελληνική γλώσσα γινόταν στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Γλυφάδα και ακολούθως το μεταφρασμένο κείμενο μαζί με το Αγγλικό αποστέλλονταν από τη HEDLEY FINANCE LIMITED στον συνεργάτη που είχε συμπράξει στην εκάστοτε επένδυση σε έναν φάκελο, τον οποίο τελικά παραλάμβανε ο επενδυτής. Σημειώνεται δε ότι πολλές ευχαριστήριες επιστολές έφεραν στη θέση του εκπροσώπου της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED έντυπες τις υπογραφές "M. Ο' Donovan", ή "H." και πολλές έφεραν τις υπογραφές υπαλλήλων της HEDLEY FINANCE LIMITED, κυρίως, όμως, την υπογραφή της κατηγορουμένης Ν. Κ. και κάποιες της μάρτυρος υπαλλήλου Ε. Κ. και ελάχιστες την υπογραφή άλλης υπαλλήλου της HEDLEY FINANCE LIMITED της Κ.. Σε κάθε ευχαριστήρια επιστολή υπήρχε το όνομα του επενδυτή, το αρχικό ποσό και η ημερομηνία της επένδυσης και ο κωδικός του επενδυτή, που αποτελούνταν από γράμματα και έναν αριθμό διαφορετικό για κάθε επενδυτή, ενώ για τους επενδυτές που ήσαν πελάτες συνεργατών της OVB τα γράμματα ήσαν πάντα GR - OVB, ή μόνον το αρχικό του επωνύμου του συνεργάτη, ή τα αρχικά BVI, από το όνομα της έδρας του φερόμενου αμοιβαίου (Bretain Virgin Islands). Ειδικότερα είναι χαρακτηριστική η φόρμα (το υπόδειγμα) της αναφερθείσας παραπάνω ευχαριστήριας επιστολής, η οποία είχε την εξής μορφή:
" Αγαπητέ κύριε, Επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που δείξατε στις μετοχές Class Α.
Με το παρόν επιβεβαιώνουμε ότι η αρχική σας επένδυση ανέρχεται στο ποσό των USD (USD Dollars) με ημερομηνία 1999 και έχετε αποκτήσει - μερίδια μετοχών Class Α ονομαστικής αξίας 10,000. Ο αριθμός των μετοχών σας είναι και έχουν κατατεθεί στην εταιρία στο όνομα Κύριος & Κυρία Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι η επένδυσή σας αφορά μία περίοδο ενός έτους. Με τη λήξη του συμβολαίου σας και επιθυμώντας τη ρευστοποίηση του λογαριασμού σας, παρακαλούμε να υποβάλλετε τα πιστοποιητικά των μετοχών σας στους αρμόδιους αντιπροσώπους μας, 15 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ρευστοποίησης του λογαριασμού σας.
Οι μάνατζερ που ασχολούνται με την διαχείριση του λογαριασμού σας, πραγματοποιούν χαμηλού ρίσκου επενδύσεις σε Μετοχές, Χρεόγραφα και Ξένο Συνάλλαγμα με ετήσια απόδοση 6.3%. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μία προοδευτική αύξηση της αρχικής επένδυσης, με εγγυημένη ελάχιστη ετήσια απόδοση που ανέρχεται σε ποσοστό 10%.
Όπως θα διαπιστώσετε από τους πίνακες επένδυσης που εσωκλείνονται, το Προϊόν Goldsmith INVESTMENTS Fund, έχει προσφέρει στους αξιότιμους πελάτες μας ετήσιες αποδόσεις μεταξύ 12.60%-15.00% έως σήμερα.
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι καταστάσεις λογαριασμού σχετικές με την επένδυση που έχετε πραγματοποιήσει θα σας παρέχονται σε μηνιαία βάση. Είναι ευχαρίστηση μας να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των επενδυτών μιας. Με Τιμή". (και ακολουθούσε υπογραφή, για την οποία έχει γίνει ειδική αναφορά παραπάνω).
Επίσης χαρακτηριστική ήταν η φόρμα (το υπόδειγμα) της έγκρισης της επένδυσης, που στην προκειμένη περίπτωση αφορούσε επένδυση που είχε γίνει μέσω συνεργάτη της OVB HELLAS, η οποία είχε την ακόλουθη μορφή:
"Credit Advise
--, -, 1999 Πιστωτική Έγκριση To: GR-OVB 9999 We hereby confirm having received today December 27, 1999 the amount of USD 100,000.00 (USD one hundred thousand), by order of GR-OVB-9999.
Please be advised that the amount of USD 100,000.00 (one hundred thousand .00) will be credited to Account GR-OVB-9999 with value December 27, 1999.
Με το παρόν επιβεβαιώνουμε ότι σήμερα στις 27 Δεκεμβρίου 1999 λάβαμε το ποσό των USD 100,000 (εκατό χιλιάδες ) για λογαριασμό του GR-OVB-9999.
Παρακαλώ λάβετε υπ' όψιν ότι το ποσό των USD 100,000.00 (εκατό χιλιάδες) θα πιστωθεί στον λογαριασμό GR-OVB-9999 με valeur 27 Δεκεμβρίου 2000".
Στη συνέχεια, μετά από κάθε επένδυση ο επενδυτής παραλάμβανε με τον ίδιο, όπως και παραπάνω τρόπο, δηλαδή, με φάκελο προερχόμενο από την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, ο οποίος, όμως, είχε προηγουμένως περάσει από την HEDLEY FINANCE LIMITED της οδού ..., στην Γλυφάδα και τις λεγόμενες ενημερώσεις (statements), σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε σε μηνιαία βάση, είτε σε τριμηνιαία, ανάλογα με την ειδικότερη συμφωνία που είχε κάνει. Οι ενημερώσεις αυτές συνοδευόμενες από πίνακες για την τρέχουσα κατάσταση των λογαριασμών του, ανέγραφαν το ποσό της πραγματοποιηθείσας επένδυσης (κεφάλαιο) καθώς και τις συμφωνημένες αποδόσεις του κεφαλαίου αυτού και είχαν συγκεκριμένη φόρμα, όπως και τα λοιπά έγγραφα της σχετικής αλληλογραφίας. Μάλιστα από τις ενημερώσεις αυτές προέκυπτε ότι σε ορισμένους επενδυτές είχαν αποδοθεί κάποια χρηματικά ποσά, ως προερχόμενα από αποδόσεις των επενδύσεων τους, ώστε να φαίνεται ότι οι επενδύσεις αποδίδουν.
Όλη η παραπάνω διαδικασία επένδυσης στο προϊόν GOLDSMITH INVESTMENTS FUND και η τακτική που τηρούσε η HEDLEY FINANCE LIMITED με τους πελάτες της, προκύπτουν καταφανώς από τα έγγραφα που κατασχέθηκαν, αλλά και προσκομίστηκαν από επενδυτές, όπως από τους Δ. Σ. και Π. Γ., οι οποίοι προσκόμισαν στο δικαστήριο όλη την σχετική με την συγκεκριμένη επένδυση τους αλληλογραφία τους με τις HEDLEY FINANCE LIMITED και GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, αλλά και με την ROYAL BANK OF SCOTLAND, καθώς και τους Δ. Π. οικογένεια Ε., Κ. Τ., Π. Τ., Α. Τ., Ε. Π. και άλλοι.
Επίσης αποδείχθηκε ότι σύμφωνα με την τηρούμενη διαδικασία, το φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο ήταν για ένα χρόνο κλειστό και ότι ο κάθε επενδυτής αν ήθελε να ρευστοποιήσει τα χρήματα της επένδυσής του πριν από την λήξη του έτους, υπήρχε ένα penalty, δηλαδή μία ποινή, ως προς τις αποδόσεις υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% και όχι ως προς το κεφάλαιο. Εάν δε μετά την πάροδο του πρώτου έτους ο επενδυτής ήθελε να ρευστοποιήσει, έστελνε με τηλεομοιοτυπία (fax) στην εταιρεία HEDLEY FINANCE LIMITED, στην οδό ... σχετική αίτηση ρευστοποίησης, την οποία όμως όφειλε να αποστείλει ένα μήνα πριν από την συμπλήρωση του πρώτου έτους της επένδυσης. Η αίτηση αυτή φερόταν να αποστέλλεται μέσω της HEDLEY FINANCE LIMITED στο Λονδίνο και όταν υλοποιείτο η ρευστοποίηση έφθανε από το Λονδίνο στο Back Office της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED, έγγραφο αντίθετο της Credit Advise (πιστωτικής έγκρισης), η Debit Advise και έτσι έκλεινε ο λογαριασμός στην HEDLEY FINANCE LIMITED για τον συγκεκριμένο επενδυτή. Όμως, πέραν όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, δεν προέκυψε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να συνάγεται ότι όλη αυτή η αλληλογραφία διεκινείτο μεταξύ Λονδίνου και Γλυφάδας, πολύ δε περισσότερο ότι συνδεόταν και αφορούσε πραγματικές επενδύσεις με νομίμως υφιστάμενο Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων. Η κρίση αυτή επιστηρίζεται στα ακόλουθα: Δεν προέκυψε από κάποιο αποδεικτικό μέσο, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, η ύπαρξη διαχειριστικής ομάδας του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH FUND και τα αποτελούντα αυτήν πρόσωπα, ο τόπος εγκατάστασης αυτής, ο τρόπος λειτουργίας της σχετικά με την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επενδυτών, ήτοι σε ποια συγκεκριμένα προϊόντα ετοποθετείο αυτό (ομόλογα, μετοχές, προθεσμιακές καταθέσεις, παράγωγα), σύμφωνα με τις προφορικές διαβεβαιώσεις των συνεργατών της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED, αλλά και τα ενημερωτικά φυλλάδια με τα οποία διαφημιζόταν το εν λόγω προϊόν και υπόσχονταν διασπορά κινδύνου με αγορά μετοχών Διεθνών Χρηματιστηρίων, ομολόγων, συναλλάγματος και παραγώγων, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποδόσεις. Ως γνωστόν όμως, τα αμοιβαία κεφάλαια δεν δίνουν τόκους, ούτε έχουν προκαθορισμένες αποδόσεις και μάλιστα εγγυημένες, η δε απόδοση για τον μεριδούχο είναι η διαφορά που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στο κεφάλαιο επένδυσης και την αποτίμηση αυτής σε χρονική διάρκεια. Είναι απορίας άξιο ότι τέτοια διαφορά κυμαινόμενη δεν υπήρξε, καθ' όλο το χρονικό διάστημα της εξαετούς λειτουργίας της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED στην Ελλάδα, αλλά φέρονταν οι αποδόσεις να έχουν πάντοτε σταθερή ανοδική πορεία. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου Β. Τ. ότι υπήρχε διαχειριστική ομάδα εγκατεστημένη στο εξωτερικό, δεν αποδείχθηκε, αφού ουδόλως επικαλέστηκε τέτοια ομάδα και ευθύνη αυτής για την απώλεια των χρημάτων όταν οι επενδυτές διαμαρτύρονταν έντονα, μετά το κλείσιμο των γραφείων της HEDLEY. Αλλά ακόμη και αν υποτεθεί αληθής ο ισχυρισμός αυτός δεν αναιρεί τα παραπάνω, αφού και πάλι η εικόνα του χαρτοφυλακίου των επενδυτών που εμφανιζόταν στις ενημερώσεις δεν ήταν αληθής, λόγω μη πραγματοποιήσεως επενδύσεων. Επίσης αποδείχθηκε ότι όλα τα έντυπα που αναφέρθηκαν παραπάνω με το λογότυπο τόσο της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, όσο και με τα λογότυπα της OVB HELLAS, υπήρχαν λευκά στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD επί της οδού ..., στην Γλυφάδα (όπου κατασχέθηκαν κατά την γενόμενη έρευνα από τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ), στο δε έντυπο της ευχαριστήριας επιστολής, αλλά και της πιστωτικής έγκρισης και εν γένει της όλης σχετικής αλληλογραφίας με τους επενδυτές, αναγραφόταν τόσο το αγγλικό όσο και το ελληνικό κείμενο και πολλές ευχαριστήριες επιστολές έφεραν έντυπη την υπογραφή των "M." O. D." ή "H.", αλλά και άλλες έφεραν την χειρόγραφη υπογραφή των υπαλλήλων της HEDLEY FINANCE LTD, ήτοι των Ν. Κ., Ε. Κ. και Κ., όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, γεγονότα που συνηγορούν υπέρ του ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχε αλληλογραφία προερχόμενη από το Λονδίνο, αλλά όλα συνέβαιναν στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD. Η κρίση αυτή ενισχύεται και από την ανωμοτί κατάθεση του παθόντος Ευάγγελου Σουλιώτη στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, την ένορκη κατάθεσή του στο παρόν Δικαστήριο, καθώς και της συζύγου του Ν. Λ. και στα δύο Δικαστήρια. Οι μάρτυρες αυτοί αναφέρουν ότι όταν πήγαν τις απογευματινές ώρες στις 5.11.2002 στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD στην Γλυφάδα τους έφερε την αίτηση μία κοπέλα της οποίας το όνομα δεν γνώριζαν, στην οποία έδωσαν την επιταγή της Τράπεζας Κύπρου ποσού 60.000 ευρώ και τους έφερε στην συνέχεια αντίγραφα της επιταγής και της συμπληρωμένης αίτησης, την έγκριση κατάθεσης της επένδυσης από την τράπεζα σε φωτοτυπία καθώς και έξι πρωτότυπους τίτλους μεριδίων που εκδόθηκαν αμέσως. Επίσης στην ένορκη κατάθεσή του, ο μάρτυρας Σ. Σ. αναφέρει ότι μετά την επένδυση έρχονταν ενημερώσεις την πρώτη φορά με διεύθυνση Λονδίνου και την δεύτερη από τις Βρετανικές Παρθένων Νήσους, όταν δε επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κατηγορουμένη Ν. Κ. ζητώντας διευκρινίσεις, του απάντησε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Και η τρίτη όμως ενημέρωση ήρθε με διεύθυνση των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, και σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με την ίδια κατηγορούμενη, εκείνη τον καθησύχασε υποσχόμενη ότι θα τακτοποιηθεί η διαφορά αυτή. Επιπλέον, οι φάκελοι αλληλογραφίας για ενημέρωση της πορείας των επενδύσεων που εστάλησαν στην επενδύτρια - παθούσα Μ. Ε. είχαν την διεύθυνση της εταιρείας GOLDSMITH INVESTMENTS LTD, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, στην επενδύτρια παθούσα Ε. Π. ο φάκελος αλληλογραφίας στις 4.1.2001 με έγγραφο επανεπένδυσης που εστάλη από την ίδια εταιρεία, είχε διεύθυνση Λονδίνου ήτοι ... street , στον δε επενδυτή Β. Β. οι φάκελλοι με τις δήθεν αποδόσεις είχαν μόνο τη δική του διεύθυνση και γραμματόσημο Αγγλίας χωρίς σφραγίδες επάνω στο φάκελλο και χωρίς διεύθυνση αποστολέα. 'Ετσι δεν αποδείχθηκε και εκ του λόγου αυτού ότι υφίστατο πράγματι αλληλογραφία προερχόμενη από το εξωτερικό. Στο συμπέρασμα αυτό ότι δηλαδή δεν υπήρχε αλληλογραφία προερχόμενη από το Λονδίνο κατέληξε και η έρευνα του ΣΔΟΕ αναφορικά με τα έντυπα της HEDLEY FINANCE LTD, την εκτύπωση των οποίων διαπιστώθηκε ότι είχε αναλάβει το τυπογραφείο του Κ. Μ. από το έτος 1997 μέχρι τις αρχές του έτους 2003 με εντολή του Β. Τ..
Από τις ανωτέρω ψευδείς παραστάσεις και διαβεβαιώσεις των κατηγορουμένων Δ. Τ., Β. Τ., Δ. Κ., Ν. Κ., Χ. Λ. και Χ. Κ. είτε με προσωπική επαφή με τους υποψήφιους επενδυτές, είτε μέσω των συνεργατών τους, πείσθηκαν και επένδυσαν στο φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, οι επενδυτές - παθόντες κατά τους αντίστοιχους χρόνους, τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗ 1.
Α. Μ. Κ-... Ε 2.
Α. Ν. GR-... 58.690,06 $ 3.
Α. Α. ... Διόρθωση κατηγορητηρίου όχι Α. 5-4-2002 18-9-2002 59.000 E 6.000 Ε 4.
Β. Β. ... 24-9-2001 17-1-2002 15-7-2002 10.000.000 δρχ ή 29.347 Ε 14.674 Ε 14.674 Ε 5.
Γ. Π. ... Διόρθωση Κατηγορητηρίου όχι 2001 10-3-99 25-5-2001 26-9-2001 4-4-2002 137.867,39 $ 8.334.659 δρχ. ή 24.459,79Ε 8.240.000 δρχ ή 24.181,95 $ 20.000 Ε 6.
Γ. Ν. Γ. Γ. ... 22/12/2000 12/2001 60.132 Ε 62.000$ 7.
Γ. Σ. ... 2111 1-8-2000 20-9-2000 6.000.000 δρχ ή 16.338,53$ 70.000.000 δρχ ή 184.210,53$ 8.
Γ. Ι. ... 27-12-2000 109.589,04$ 9.
Δ. Γ. ... 2140 Συμπλήρωση κατηγ/ρίου για τη 2η επένδυση 19-12-2000 2-1-2002 10.000.000 δρχ ή 26.666.66$ 29.347,02 Ε Σ= 8.694,04Ε 10.
Δ. Γ. ... 15-1-2001 4-2-2002 200.000$ 110.000$ 11.
Δ. Κ. BVI-2304 Διόρθωση κατηγορητηρίου η 2η επένδυση στο όνομά της στο GLOBELEX και όχι Γ. Ψ. 2-7-2002 21-8-2002 146.735,15 Ε 15.638,34 Ε 12.
Ζ. Ε. R- 1049 27-7-2001 52.631,58$ 13.
Κ. Κ. ... Διόρθωση κατηγ/ρίου ως προς το χρόνο 10/6/2002 50.000.000δρχ 14.
Κ. Ν. Ν/Α Από 26-6-1998 έως 22-9-2000 205.570 Ε ή 70.000.000 δρχ 5.000.000 δρχ 15.
Μ. Ι. ... Διόρθωση κατηγ/ρίου όχι 67.498 28-12-2000 23-1-2002 58.870,56E 35.217 E 16.
Μ. Ι. ... 4-4-2001 60.000 Ε 5.191,92Ε 17.
Μ. Θ. ... Διόρθωση κατηγορητηρίου ποσό -135.370.494 δρχ και χρόνος 29-1-2001 1-2-2001 373.435,85 $ 18.
Μ. Χ. GR-... 10-1-2000 16-1-2001 340.210 $ 194.140 $ 19.
Μ. Ε. GR-... και ... 29-5-2001 58.694,06 Ε 5.500 Ε 20.
Μ. Π. GR-... Διόρθωση Κατηγορητηρίου ως προς το επώνυμο & όνομα Β. Π. 21-11-2001 44.020,54 Ε 21.
Μ. Α. R... Διόρθωση κατηγορητηρίου ως προς το επώνυμο 19-6-2001 50.000 Ε 4.700Ε 22 Ν. Ν. BVI-230 8-7-2002 11-10-2002 30.000 Ε 15.000 Ε 23 Ν. Α. Κ-1003 1/2002 58.894,06Ε 24 Π. Δ. BVI-2228 5-10-2001 30.000 Λίρες Αγ.
ή 15.000.000 ή 45.000Ε 5.400 Ε 25.
Π. Ν. ... 32.000 ευρώ 8....,11 ευρώ 26 Π. Ε. 21-12-2001 58.694 Ε 27.
Π. Π. ... 5ος 2002 30.000.000 δρχ 14.891 $ 28 Π. Π. ... 44.000Ε 29.
Π. Σ. ... 237.810$ 30.
Π. Μ.. ... και ... 21-3-2001 Μάϊο 2001 21-3-2002 11.000.000 δρχ ή 29.333 $ 150.000DM ή 67.008,73$ 100. 000 $ 2900 Ε 31.
Π. Δ. R-1019, Κ-1022 27-6-2001 25-1-2002 117.388,11Ε 120.000 E 32.
Π. Κ. Κ-1023 Κ-1029 Κ-1030 27-4-2001 2-11-2001 3-12-2001 12-12-2001 25-1-2002 40.890.000 δρχ ή 120.000 Ε 146.735,14 Ε 20.000.000δρχ ή 58.694 Ε 146.735,14Ε 13.265 Ε 33.
Π. Ι. ... 600.000$ ή 1.045.133,6 Ε 200.000$ 34.
Π. Ε. Π. Ε. ... Συμπλήρωση κατηγ /ρίου ως προς τα ονόματα 4-1-2000 19-2-2001 21-2-2002 49.300$ 2.277.260 δρχ ή 17.900$ 8.120 Λίρες Αγ.
35.
Ρ. Ν. ... 25-1-2001 300.000 Ε 282.485,88$ 2.000 Ε 36 Σ. Α. 2 7-1-2000 16-5-2000 49.000 $ 10.429 E 37.
Σ. Ε. GR-..., R... 10-5-2001 11-7-2001 108.000$ 22.000$ 38.
Σ. Π. GR-...-5-2001 29-4-2002 10.000.000 δρχ ή 29.347,03 Ε 69.000 Ε 39.
Σ. Ε. ...-2002 400.000 Ε 40.
Σ. Δ. ... ... 15-9.2001 500.000 $ 500.0 00 $ 220.000 Ε 41 Σ. Ε. BVI-2327 5-11-2002 60.000 Ε 42.
Τ. Θ. ...-2072 23.12.1999 22-3-2000 9ος 2002 240.000$ 12.294,05 DM 55.438,49 E 43.
Τ. Π. ... 19-2-2001 9-7-2002 170.000 $ 23.049 Ε 37.000$ 44.
Τ. Γ. ... 19-11-01 66.318$ 45.
Τ. Α. ... 13-6-01 5.100.000 δρχ ή14.966,98 Ε 46.
Τ. Κ. ... (Διόρθωση Κατηγορητηρίου όχι Τ.) 12/ 2000 111.000.000 δρχ ή 300.000$ 36.000$ 47.
Τ. Γ. ως εκπρόσωπος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Μ. Αλέξανδρος GR-... 28-3-2001 220.000.000 δραχμές ή 645.634,63Ε 5/2002 ποσό 100.000 ευρώ 48.
Τ. Δ. Στο όνομα του συζύγου της ... ... 13-7-2000 13-7-2001 61.841,18$ 307.257,18$ 50.
Τ. Η. GR-OVB ... 10-4-2001 10.000.000 δρχ 3.000.000 δρχ Σ=38.151,13 Ε 2.000.000 δρχ 51 Χ. Ε. ...2002 45.000 Ε 52.
Χ. Π. ... 4-6-1999 6-4-2001 17-1-2002 18-4-2002 25-6-2002 17.134 $ 15.790 $ 26.000 $ 17.934 $ 16.500 $ 53.
Χ. Ό. GR-OVB-... 293.470,29 Ε 54 Χ. Ε. GR-OVB-... 293.470,29 Ε Εξάλλου, το γεγονός της απώλειας του κεφαλαίου των επενδυτών ήταν συνέπεια της καθιερωμένης τακτικής των κατηγορουμένων - συνδιαχειριστών της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD συνισταμένης στην μη ρευστοποίηση των επενδύσεων, αλλά της επανεπένδυσης αυτών, με την προσδοκία του δήθεν μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους. Συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι μετά την πραγματοποίηση κάθε επένδυσης και με το δεδομένο ότι η διάρκειά της ήταν ενός έτους, με τις ψευδείς, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, παραστάσεις, περί ολοκληρώσεως της διαδικασίας επενδύσεως, αλλά και της καλής πορείας αυτής, με τις ψευδείς ενημερώσεις για την απόδοσή της, πείθονταν οι επενδυτές να μην ζητούν ρευστοποίηση των επενδύσεών τους, αλλά να επανεπενδύουν το ποσό (κεφάλαιο και αποδόσεις) που φέρονταν ότι μέχρι τότε είχαν συγκεντρώσει. Χαρακτηριστικό μάλιστα στοιχείο του ότι οι ενημερώσεις (statements) που ελάμβαναν οι επενδυτές ήσαν ψευδείς, είναι το ότι σ' αυτές φαινόταν πάντοτε ότι οι υποσχεθείσες αποδόσεις του κεφαλαίου τους παρέμεναν σταθερές χωρίς οποιαδήποτε διακύμανση, όπως παραπάνω αναφέρθηκε. Επίσης πρέπει να επισημανθούν από τα ίδια αποδεικτικά μέσα και τα ακόλουθα αποδειχθέντα περιστατικά: Σε αρκετές από τις αναφερθείσες ανωτέρω περιπτώσεις επενδύσεων, οι επενδυτές κατέβαλαν τα χρήματά τους όχι μόνον με έμβασμα προς την ROYAL BANK OF SCOTLAND ή την μετέπειτα φερόμενη ως θεματοφύλακα Τράπεζα PRIVATE BANK OF SWITZERLAND, αλλά στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD στην Γλυφάδα, είτε παραδίδοντας τραπεζική επιταγή στα χέρια υπαλλήλων της, είτε στα χέρια των ασφαλιστικών πρακτόρων και συνεργατών της, είτε με χρήματα μετρητά, τα οποία κατέληγαν άλλοτε στα χέρια του Β. Τ., άλλοτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ιδίου, ή συγγενικών του προσώπων ή και εταιρειών, συμφερόντων του ιδίου και του αδελφού του Δ.. Συγκεκριμένα επ' αυτών αποδείχθηκε ότι ο επενδυτής Α. Σ., την δεύτερη επένδυσή του, ποσού 10.429 ευρώ που πραγματοποίησε στις 16.5.2002 με τραπεζική επιταγή της τράπεζας EURO BANK ERGASIAS A. E., την οποία εισέπραξε την ίδια ημέρα η κατηγορουμένη Χ. Κ., κατέθεσε τα χρήματα σε λογαριασμό του Β. Τ.. Ο επενδυτής Β. Β. την επένδυσή του ποσού 29.347,03 ευρώ πραγματοποίησε στις 24.9.2001, με κατάθεση της υπ' αριθμ.01227478-0 τραπεζικής επιταγής της EFGEURO BANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., σε προσωπικό λογαριασμό του Β. Τ.. Ο επενδυτής Ε. Σ., την επένδυσή του ποσού 60.000 ευρώ, πραγματοποίησε στις 5.11.2002 με παράδοση της υπ' αριθμ. ... τραπεζικής επιταγής της τράπεζας Κύπρου, στον ασφαλιστικό πράκτορα - συνεργάτη Γ. Μ. και κατατίθεται στον προσωπικό λογαριασμό του Β. Τ., με αριθμό ... στην ALPHA BANK. Ο επενδυτής Π. Π. την επένδυσή του, ποσού 44.000 ευρώ πραγματοποίησε στις 20.5.2002, με κατάθεση τραπεζικής επιταγής της EFGEURO BANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε., την οποία εισέπραξε ο ίδιος ο Β. Τ.. Ομοίως οι Ε. Μ. και Π. Μ., τα χρήματα των επενδύσεών τους κατέθεσαν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Β. Τ.. Το ίδιο συνέβη και με τα χρήματα των επενδυτών Μ. Π., η οποία κατέθεσε σε λογαριασμό του Β. Τ. στην ALPHA BANK στις 21.3.2001 το ποσόν των 11.000.000 δραχμών, καθώς και του (επενδυτή) Γ. Κ., ο οποίος τα χρήματα και των δύο επενδύσεών του τα κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου ως άνω κατηγορουμένου. Ο Π. Γ. την επένδυσή του ποσού 137.867,39 δολαρίων ΗΠΑ πραγματοποίησε στις 10.3.1999 με παράδοση τραπεζικής επιταγής της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στον κατηγορούμενο Δ. Κ., στέλεχος της εταιρείας HEDLEY στην Γλυφάδα, ο οποίος στη συνέχεια την παρέδωσε στην κατηγορουμένη Ν. Κ., και εκείνη στον Β. Τ.. Το ίδιο έγινε και με την δεύτερη επένδυση ποσού 24.459,79 ευρώ του ίδιου επενδυτή στις 25.5.2001, καθώς και με την τρίτη επένδυσή του ποσού 24.181,95 ευρώ, την οποία πραγματοποίησε στις 26.9.2001 με καταβολή μετρητών αυτή την φορά. Τέλος, η Κ. Δ. επένδυσε στις 2.7.2002 το ποσόν των 146.735,15 ευρώ με την παράδοση τραπεζικής επιταγής της ALPHA BANK Γλυφάδας και στις 29.8.2002 το ποσό των 15.638,34 ευρώ με παράδοση τραπεζικής επιταγής της ίδιας τράπεζας στην κατηγορουμένη Ν. Κ., η οποία τις παρέδωσε στον Β. Τ.. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η κατηγορούμενη Ν. Κ., τα χρήματα ή επιταγές που παρελάμβανε από τους επενδυτές, τα παρέδιδε στους συνδιαχειριστές της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED και κυρίως στον κατηγορούμενο Β. Τ..
Ακόμη, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα που αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη θέση της παρούσας, στα οποία περιλαμβάνονται και όλα εκείνα τα έγγραφα που προέκυψαν μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της HEDLEY FINANCE LTD και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, καθώς και όλων των κατηγορουμένων, σε όλες τις Τράπεζες που έχουν καταστήματα και υποκαταστήματα στην Ελλάδα (EURO BANK, HSBC, ΑΒΝ-AMRO BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ASPIS BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, CITIBANK, ALPHA BANK, ΚΥΠΡΟΥ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΑΪΚΗ, CHASE MANHATTAN κ.ά.) η οποία διατάχθηκε αρχικά στα πλαίσια της προανάκρισης που διενήργησε το ΣΔΟΕ, με το υπ' αριθμ. 2317/1999 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και στη συνέχεια στα πλαίσια της κύριας ανάκρισης, με το υπ' αριθμ. 1399/2005 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, αποδείχτηκε ότι στους λογαριασμούς που, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω, ανοίχτηκαν από τον Κ. Ν. (C. D.) στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα, στο όνομα της HEDLEY FINANCE LIMITED, ως εκπροσώπου της εταιρείας GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED έφθαναν χρήματα από τους λογαριασμούς της τελευταίας στη Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, φερομένης ως θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η διακίνηση των χρημάτων αυτών πραγματοποιούνταν με εντολές Κ. Ν. (C.D.) και Β. Τ., ως Οικονομικού Διευθυντή της HEDLEY FINANCE LIMITED, όπως τούτο προκύπτει από τα σχετικά τραπεζικά μηνύματα (SWIFT) μέσω των Τραπεζών ROYAL BANK OF SCOTLAND και Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας. Σημειώνεται ότι στα τραπεζικά αυτά μηνύματα αναγράφεται ο εντολέας, ο δικαιούχος και το ποσό. Βέβαια, χρήματα από τους λογαριασμούς της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED στην Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND στο Λονδίνο και στη συνέχεια, στην ελβετική τράπεζα PRIVATE BANK OF SWITZERLAND, έφθαναν και σε άλλες τράπεζες της Ελλάδας, όπως στην ALPHA BANK και στην Τράπεζα Κύπρου σε λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LIMITED, αλλά και της DEAL FX ΑΕ, εταιρείας, η οποία ανήκε κατά ποσοστό 50% σε καθένα των δύο κατηγορουμένων αδελφών, Β. και Δ. Τ. και της ROYAL SHIPMANAGMENT CORPORATION S.A, εταιρείας συμφερόντων Δ. Τ., που είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος της, για τις οποίες θα γίνει ειδικότερα λόγος παρακάτω. Πάντως, από σειρά έγγραφων τραπεζικών μηνυμάτων (SWIFT) αποδεικνύεται ότι στο χρονικό διάστημα που λειτούργησαν οι εννέα παραπάνω λογαριασμοί της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα, δηλαδή από 2.4.1998 μέχρι 7.7.1999, οπότε και έκλεισαν, διακινήθηκαν με τον προαναφερόμενο τρόπο εμβάσματα εισερχόμενα και εξερχόμενα ποσού τουλάχιστον των 1.500.000 $ Η.Π.Α. Σημειώνεται ότι μόνον στον έναν από τους παραπάνω λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας, συγκεκριμένα στον υπ' αριθμόν ... λογαριασμό σε Δολλάρια ΗΠΑ υπήρξαν 228 έγγραφα παραστατικά εισερχομένων εμβασμάτων προερχομένων αποκλειστικά από την Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND. Ακόμη, από τα έγγραφα εσωτερικής αλληλογραφίας της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας, με ημερομηνίες 24.3.1999 και 5.5.1999, αποδεικνύεται ότι το κλείσιμο των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών της offshore εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED αποφασίστηκε από την ίδια την Τράπεζα, η οποία στα παραπάνω έγγραφά της χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη εταιρεία "ως αμφιβόλου πιστοληπτικής και δοσοληπτικής ικανότητας" και γι' αυτό προτείνει άμεσα το κλείσιμο των λογαριασμών της. Επίσης, από τον C. D. ως νόμιμο εκπρόσωπο της HEDLEY FINANCE LIMITED, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ανοίχθηκαν λογαριασμοί και στην Τράπεζα Κύπρου, τόσο της HEDLEY FINANCE LIMITED, όσο και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, με καταχώρηση και δήλωση του ίδιου ως νομίμου εκπροσώπου της HEDLEY FINANCE LIMITED, που έγινε κατά το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών ότι τα χρήματα που θα έρχονταν στους συγκεκριμένους λογαριασμούς από Αγγλία, είναι μέρος προμήθειας των εμπορικών δραστηριοτήτων των εκεί εδρευουσών εταιρειών, HEDLEY FINANCE LIMITED και GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το άνοιγμα των τραπεζικών αυτών λογαριασμών οι κατηγορούμενοι Ν. Κ. και Δ. Μ., φέρονταν δυνάμει ειδικών πληρεξουσίων εγγράφων με ημεροχρονολογία 6.9.1999, του συμβολαιογράφου Παναμά Ρ. Α., που συντάχθηκαν κατόπιν εντολής της Σ. Β., για λογαριασμό της εταιρείας First Executive DirectorInc, φερομένης ως Διευθύντριας της εταιρείας GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, ως τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούσαν την συγκεκριμένη εταιρεία και είχαν το δικαίωμα να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς αυτής, να κάνουν αναλήψεις χρημάτων και γενικά να υπογράφουν επ' ονόματι της με ευρύτατες εν γένει εξουσίες εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως, ενώ ο Κ. Ν. (C. D.) ήταν υπεύθυνος για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LIMΙTED. Γι' αυτό και στο σχετικό καρτελάκι που υπάρχει και τηρείται κατά το άνοιγμα κάθε τραπεζικού λογαριασμού υπήρχε το αντίστοιχο δείγμα της υπογραφής των παραπάνω, ως υπεύθυνων για τη διακίνηση και διαχείριση αυτών.
Οι λογαριασμοί αυτοί στην Τράπεζα Κύπρου είναι οι ακόλουθοι :
Α) Λογαριασμοί της HEDLEY FINANCE LIMITED:
1. Λογαριασμός Δολαρίων με αριθμό
... Λογαριασμός Ευρώ με αριθμό
... Λογαριασμός Αγγλικών Λιρών με αριθμό
... Λογαριασμός Ευρώ, με αριθμό
... Λογαριασμός Δανικών Κορωνών με αριθμό
... Λογαριασμός Ελβετικών Φράγκων με αριθμό
... Β.Λογαριασμοί της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED.
1. Λογαριασμός Δολαρίων με αριθμό ... Λογαριασμός Ευρώ με αριθμό ... Λογαριασμός Δολαρίων με αριθμό ... και 4. Λογαριασμός Ευρώ με αριθμό ...
Ομοίως και από τους λογαριασμούς αυτούς διακινήθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, όπως προκύπτει από σειρά παραστατικών εγγράφων που προσκομίστηκαν κατά τη διαδικασία άρσης του απορρήτου αυτών, με τέτοιο τρόπο που οδήγησαν την ίδια την ως άνω Τράπεζα Κύπρου να αναφερθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. 125/13.3.2003 εμπιστευτική αναφορά της προς το ΣΔΟΕ σε ύποπτες συναλλαγές της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι μέχρι και τα μέσα περίπου του έτους 2001, η πορεία των δήθεν επενδύσεων στο φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND στην εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, στην Γλυφάδα εξελίσσονταν, με τους ρυθμούς, τους τρόπους και τη διαδικασία που προαναφέρθηκαν, με συνεχή διατήρηση της εικόνας για την σταθερή και ανοδική πορεία των επενδύσεων, με τη χορήγηση των σχετικών παραστατικών, την ανελλιπή ενημέρωση των επενδυτών, με την αποστολή των σχετικών ευχαριστήριων επιστολών και των ενημερώσεων (statements), πάντα σε στενή συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία OVB ΕΛΛΑΣ και του ανεπτυγμένου δικτύου της σε όλη την Ελλάδα, αλλά και μέσω των ανεξάρτητων συνεργατών. Η αντίστροφη πορεία για τη δραστηριότητα της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD, άρχισε όταν αρκετοί επενδυτές, μετά τη συμπλήρωση του έτους από τον χρόνο της επένδυσης τους, δεν δέχονταν να επανεπενδύσουν, όπως προσπαθούσαν να τους πείσουν να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία υπάλληλοι και στελέχη, οι συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί πράκτορες και οι ανεξάρτητοι, αλλά και οι διαχειριστές και οι συνεργάτες της OVB ΕΛΛΑΣ, αλλά ζητούσαν την απόδοση του κεφαλαίου τους και των κερδών τους, υποβάλλοντας σχετικές αιτήσεις ρευστοποίησης. Και αν στην αρχή της διακίνησης του φερόμενου ως αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιούνταν κάποιες ρευστοποιήσεις, αυτές αποτελούσαν μέθοδο παραπλάνησης και εξαπάτησης των επενδυτών σχετικά με την απόδοση του, όταν όμως αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων ρευστοποίησης, η HEDLEY FINANCE LTD, δια των διαχειριστών της, προσπάθησε αρχικά να κερδίσει χρόνο με καθυστερήσεις ρευστοποιήσεων, για τις οποίες οι υπάλληλοι της και οι λοιποί συνεργάτες της είχαν εντολές να αιτιολογούν με ψευδείς, αλλά αληθοφανείς, ακόμη και διαφορετικές ο καθένας δικαιολογίες, όπως ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στις συνέπειες 1) από την πτώση των δίδυμων πύργων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή 2) στην αλλαγή του θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου, 3) ή ότι η εταιρία GOLDSMITH INVESTMENTS LTD αλλάζει το μηχανογραφικό της σύστημα, 4) ή ότι πρόκειται για μια πρόσκαιρη έλλειψη ρευστότητας που δημιουργήθηκε εξαιτίας διαδικαστικής δυσλειτουργίας της HEDLEY FINANCE LTD, 5) ή προσαρμογής στη νέα μηχανοργάνωση της εταιρείας 6) ή ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και της πτώσης των χρηματιστηρίων δεν ήταν δυνατή καμία ρευστοποίηση, αλλά από τον μήνα Σεπτέμβριο του 2002, θα αρχίσουν σταδιακά οι καταβολές των κεφαλαίων και των αποδόσεων και θα ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις ρευστοποίησης. Και ενώ υπήρχαν όλα τα παραπάνω προβλήματα και οι καθυστερήσεις στις αποδόσεις, οι επενδυτές εξακολουθούσαν μέχρι τον μήνα Μάιο του έτους 2002 και μετέπειτα να λαμβάνουν ενημερώσεις (statements), που αναφέρονταν στην άριστη πορεία των επενδύσεων τους, χωρίς να εμφανίζεται σ' αυτές οποιαδήποτε καθυστέρηση, ή έστω μείωση των αποδόσεων τους. Όμως, από τον μήνα Μάιο του έτους 2002 οι επενδυτές αρχίζουν πλέον να μην λαμβάνουν ούτε καν τις ενημερώσεις, έστω και ψευδείς, κατά τα προαναφερόμενα και στις διαμαρτυρίες τους λαμβάνουν όμοιες με τις προαναφερθείσες δικαιολογίες. Οι υπεύθυνοι βέβαια της HEDLEY FINANCE LTD, προσπαθούν να αποκρύψουν ακόμη και από τους υπαλλήλους τους ότι η παράνομη δραστηριότητά της έχει γίνει αντιληπτή από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, αφού έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την 15-1-2002 έλεγχος από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD στη Γλυφάδα, αλλά και στην οικία του ενός εκ των συνδιαχειριστών της, του Β. Τ. και στα γραφεία της "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε.", στην Αγία Παρασκευή. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε μετά από το με ημεροχρονολογία 10.10.2001 έγγραφο της Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προς το ΣΔΟΕ, αλλά και από το υπ' αριθμ. ... έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επίσης, προς το ΣΔΟΕ και από ανώνυμες καταγγελίες, που ομοίως, είχαν φθάσει στο ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, πρέπει στο σημείο αυτό σχετικά με την ανάμειξη και το ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αναφερθεί ότι περί τα τέλη Μαΐου 2001 η Επιτροπή λαμβάνει γνώση, μετά από ανώνυμο FAX, προς αυτή, αλλά και μέσα από το από 25-5-2001 δημοσίευμα της εφημερίδας "ΜΕΤΟΧΟΣ", της διαφήμισης και διάθεσης στην Ελληνική αγορά του ως άνω αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, με διαχειρίστρια την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, που εδρεύει στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, το οποίο προσφέρει εγγυημένη απόδοση 10% και προωθείται από την "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε." της οποίας τα πλήρη στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax και διεύθυνση στο διαδίκτυο (ovb.gr και ovb.com), αναγράφονταν στο ίδιο δημοσίευμα. Αμέσως, μετά την ως άνω πληροφορία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία γνώριζε ότι έπρεπε για να διακινείται, αλλά και να διαφημίζεται νόμιμα στην Ελλάδα ένα τέτοιο χρηματοοικονομικό προϊόν έπρεπε να έχει λάβει άδεια από την ίδια και ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο απαγορευόταν από το Ελληνικό και από το Κοινοτικό δίκαιο να έχει εγγυημένη απόδοση, κάλεσε, με το υπ' αριθμ. 1728/30.5.2001 έγγραφο της, την εταιρεία "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε." να διακόψει τη διάθεση μεριδίων του πιο πάνω αμοιβαίου κεφαλαίου, δεδομένου ότι αυτό δεν είχε άδεια, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 49γ του Ν.1969/1991. Επίσης την κάλεσε, να υποβάλει μέχρι την 1.6.2001 αναλυτική κατάσταση του αριθμού των μεριδίων που έχουν διατεθεί και των ποσών που έχουν καταβληθεί ανά επενδυτή, καθώς και τις συμβάσεις που είχε καταρτίσει με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Η OVB ΕΛΛΑΣ, όμως, δεν προσκόμισε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την αναλυτική κατάσταση που της ζητήθηκε, αλλά περιορίστηκε με την από 1.6.2001 επιστολή της, να δηλώσει την άμεση διακοπή κάθε διαμεσολάβησής της για όλα τα Αμοιβαία κεφάλαια στα οποία μέχρι τότε διαμεσολαβούσε και να παρουσιάσει το σχέδιο της σύμβασης που είχε καταρτίσει με την CANYON FINANCE INCORPORATION, η οποία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, φερόταν αρχικά, ως αντιπρόσωπος του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, στην Ελλάδα.
Μετά την απάντηση αυτή της "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε.", ελεγκτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετέβησαν στη Γλυφάδα, στην οδό ..., όπου, σύμφωνα με την ως άνω απαντητική επιστολή της OVB, ήσαν τα γραφεία της CANYON FINANCE INCORPORATION. Εκεί διαπίστωσαν ότι στην πιο πάνω διεύθυνση δεν υπήρχαν γραφεία της CANYON FINANCE INCORPORATION, αλλά τα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD, της οποίας, όμως, η επωνυμία συνέπιπτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση της CANYON FINANCE INCORPORATION. Στην επίσκεψη τους στη Γλυφάδα οι ελεγκτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνάντησαν τον Δ. Μ., υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD, ο οποίος τους δήλωσε ότι ο υπεύθυνος της εταιρείας HEDLEY ήταν ο Κ. Ν. (C. D.), ο οποίος απουσίαζε σε επαγγελματικό ταξίδι και ότι ο ίδιος (ο Δ. Μ.) δεν γνωρίζει την εταιρεία CANYON FINANCE INCORPORATION, ενώ δεν ασχολούνταν ο ίδιος ως υπάλληλος με το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, αλλά είχε ακούσει γι' αυτό, ότι η HEDLEY FINANCE LTD συντόνιζε στην Ελλάδα και προωθούσε τις εκτός Ελλάδας σχετικές με αυτό δραστηριότητες της εταιρείας, αφού αυτή ήταν του α.ν.89/1967. Μετά την επίσκεψη αυτή στη Γλυφάδα και αφού οι ελεγκτές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσαν ότι πράγματι η HEDLEY FINANCE LTD, ήταν αλλοδαπή εταιρεία, εγκατεστημένη στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.89/1967, έκριναν, εσφαλμένα βέβαια, ότι ή συγκεκριμένη εταιρεία διαφεύγει της αρμοδιότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έτσι δεν έδωσαν την ανάλογη βαρύτητα στο γεγονός ότι αυτή αν και εταιρεία του Α.Ν.89/1967 φερόταν ως αντιπρόσωπος και διαχειρίστρια αμοιβαίου κεφαλαίου στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην προβούν σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτής, ακόμη και τυπικό, αφού, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, από τον έλεγχο που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ στην HEDLEY FINANCE LTD, στα γραφεία της Γλυφάδα υπήρχαν σφραγίδες και έγγραφα της GOLDSMITH INVESTMENTS LTD και του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, που αποδείκνυαν ότι η HEDLEY FINANCE LTD, διακινούσε στην Ελληνική αγορά το αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND για το οποίο είχε υπογράψει και σχετική σύμβαση, που όμως η διακίνησή του ως εμπορική πράξη δεν επιτρεπόταν στην Ελλάδα. Μάλιστα, μετά την παραπάνω επίσκεψη των ελεγκτών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Γλυφάδα, στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD συνεδρίασε ειδικά με θέμα τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις το Διοικητικό της Συμβούλιο και ακολούθως εξέδωσε δελτίο τύπου, με την ανακοίνωση των κριθέντων κατά την ως άνω υπ' αριθμ. 218η/21.6.2001 συνεδρίαση του ΔΣ, στο οποίο, όμως, ούτε καν αναφορά γίνεται στην ονομασία του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά την επίσκεψη των ελεγκτών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα γραφεία της "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε.", στην Αγία Παρασκευή, τους παραδόθηκε από τον διαχειριστή της Σ. Γ., ένα σχέδιο σύμβασης μεταξύ της OVB ΕΛΛΑΣ και της εταιρίας CANYON FINANCE INCORPORATION, που αντιπροσώπευε την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED και το αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND στην Ελλάδα, στην οδό ... στην Γλυφάδα και μία άλλη σύμβαση, μεταξύ της OVB ΕΛΛΑΣ και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, που φέρει ημερομηνία 1/10/1999, έχει σφραγίδες της OVB ΕΛΛΑΣ και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, χωρίς να υπάρχουν ονόματα των εκπροσώπων τους, αλλά μόνον μονογραφές.
Μετά την επίσκεψη αυτή στα γραφεία της "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε." εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ'αριθμ. 20/218/21.6.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία κρίθηκε ότι χωρίς άδεια της Επιτροπής και κατά παράβαση του άρθρου 10 του ν.876/1979 α) η εταιρεία OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε. μεσολαβούσε στη διάθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND στην Ελλάδα και διαφήμιζε αυτό, β) η εταιρεία GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED ενδεχομένως διέθετε μερίδια του προαναφερόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου στην Ελλάδα και γ) η εταιρεία HEDLEY FINANCE.LTD ενδεχομένως μεσολαβούσε παρανόμως για την κατάρτιση συμβάσεων FOREX μεταξύ Ελλήνων επενδυτών και της μητρικής εταιρίας. Με την ίδια ως άνω απόφαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την υποβολή έγκλησης κατά του ήδη αθωωθέντος κατηγορούμενου Σ. Γ., ως διαχειριστή της εταιρίας OVB HELLAS Πανοικονομική Διαμεσολαβητική ΕΠΕ και Σια ΕΕ και κατά παντός άλλου υπευθύνου συμμέτοχου, για παράβαση του άρθρου 10 του ν.876/1979. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε και με δελτίο τύπου, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, στο οποίο αναγραφόταν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να υποβάλει έγκληση κατά της εταιρείας OVB HELLAS για δημοσίευση πρόσκλησης προς το κοινό για επένδυση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα χωρίς την άδεια της Επιτροπής. Δεν αναγραφόταν, όμως, στο δελτίο τύπου ότι η πρόσκληση για επένδυση αφορούσε το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND. Ακολούθησε βέβαια το υπ' αριθμόν 2248/10.7.2001 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την OVB HELLAS, με το οποίο της γνωστοποιούσε ότι από τον έλεγχο που διενήργησε διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία αυτή μεσολαβεί για τη διάθεση προς το επενδυτικό κοινό μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται διάφορες ΑΕΔΑΚ, μεταξύ αυτών και η εταιρεία GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, κατά παράβαση του άρθρου 4§1, σε συνδυασμό με το εδάφιο αα της §1 του άρθρου 2 του Ν.2396/1996 και ότι από την "Συμφωνία Χρηματομεσίτη Παρουσιαστή", την οποία είχε υποβάλει στην επιτροπή η OVB HELLAS, με την από 1.6.2001 επιστολή της, προέκυπτε ότι η εν λόγω εταιρεία μεσολαβεί έναντι αμοιβής για σύσταση υποψηφίων πελατών προς την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, με σκοπό την προώθηση προθεσμιακών χρηματοοικονομικών προϊόντων, συμβάσεων προθεσμιακών, αγορών συναλλάγματος και συμβολαίων option, πράξεις που συνιστούν παράβαση των προαναφερθεισών διατάξεων (αλλά και παράβαση των διατάξεων του καταστατικού της που δεν της παρείχαν τέτοιο δικαίωμα). Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάλεσε την εταιρεία OVB HELLAS να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις της και η OVB HELLAS απάντησε με την από 20.7.2001 επιστολή της ότι δεν απαιτείται άδεια για την απλή διαμεσολάβηση στην πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι ισχυρισμοί της, όμως, αυτοί σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 9/228/25.10.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν τεκμηριώνουν τη μη παράβαση των διατάξεων που περιέχονται στην άνω από 10.7.2001 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την οποία απαιτείται άδεια από την τελευταία, προκειμένου να διαμεσολαβούν στο επενδυτικό κοινό για την σύναψη επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Όμως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις εν λόγω παραβάσεις δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην §2 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω Ν.2396/1996 και έτσι, εκδόθηκε η προαναφερθείσα υπ' αριθμόν 9/228/25-10-2001 απόφασή της, με την οποία κρίθηκε ότι η OVB πραγματοποιούσε διαμεσολάβηση, με την έννοια του νόμου, δηλαδή, λήψη και διαβίβαση εντολής για την σύσταση πελατών στην GOLDSMITH INVESTΜΕΝΤ LIMITED για το αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 2396/1996 και γι' αυτό της επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα πρόστιμο 10.000.000 δραχμών. Στην απόφαση αυτή ρητά επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η εκ μέρους της εταιρείας OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική Διαμεσολαβητική ΕΠΕ και Σια ΕΕ, αναστολή οποιασδήποτε δραστηριότητας, σχετικά με το GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, ήδη από την 1.6.2001 (σελ. 5 της απόφασης) περιέχεται δε και η επισήμανση ότι η εταιρεία δήλωσε ευθύς αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι πίστευε καλόπιστα ότι δεν απαιτείτο οποιαδήποτε άδεια για τη διαμεσολάβηση σε αμοιβαία κεφάλαια, για το λόγο ότι σε καμία άλλη χώρα από όσες δραστηριοποιείτο ο Όμιλος OVB δεν υπήρχε παρόμοιο νομικό καθεστώς. Το παραπάνω πρόστιμο καταβλήθηκε από την OVB ΕΛΛΑΣ στη ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής και η εταιρεία, δια του διαχειριστή της, πρώην κατηγορούμενου Σ. Γ., ζήτησε από τους συνεργάτες και τους συνεργαζόμενους μαζί της ασφαλιστικούς πράκτορες να της επιστρέψουν όλα τα σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND έντυπα, διότι όπως τους ενημέρωσε σχετικά, η εταιρεία OVB ΕΛΛΑΣ δεν θα διακινεί, πλέον, ούτε θα διαφημίζει αυτό. Συγχρόνως ενημέρωσε και την εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD σχετικά με την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την επιβολή του προστίμου και ζήτησε να αφαιρεθεί το λογότυπο της εταιρείας από τα διαφημιστικά έντυπα και όλα τα σχετικά με το GOLDSMITH INVESTMENTS FUND έντυπα, αλλά και από τους κωδικούς αριθμούς των επενδυτών. Μετά δε τον Μάιο του 2001, δεν υπήρξε ουδεμία άλλη καταγγελία σε βάρος της για μεταγενέστερη διαμεσολάβηση σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Επίσης, αποδείχτηκε ότι οι συνεργαζόμενοι με την "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε." ασφαλιστικοί σύμβουλοι, όπως Ξ., Σ., Σ., Γ. και η κατηγορούμενη Χ. Κ., απαντώντας στο προαναφερόμενο αίτημα του πρώην κατηγορούμενου Σ. Γ., για την επιστροφή του έντυπου υλικού που τους είχε χορηγήσει η HEDLEY FINANCE LTD προέβησαν στην επιστροφή του, υποβάλλοντας και σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωση. Αλλά και οι καταστάσεις λογαριασμού, τις οποίες λάμβαναν μηνιαίως οι επενδυτές από την εταιρεία GOLD SMITH INVESTMENTS LIMITED, μετά την 1.6.2001 δεν έφεραν πλέον το λογότυπο της OVB ΕΛΛΑΣ, ενώ και η εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD κατήργησε από τον ίδιο χρόνο τον κωδικό GR-OVB που έθετε για κάθε επενδυτή που είχε επενδύσει μετά από διαμεσολάβηση από την OVB ΕΛΛΑΣ και τον αντικατέστησε με άλλους κωδικούς, όπως BVI-...., R-...., Κ-...., ανάλογα με τον συνεργάτη που διατήρησε τη συνεργασία με την HEDLEY FINANCE LTD ατομικά. Όσο δε αφορά στην τελευταία αυτή εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιορίστηκε τέσσερις μήνες μετά την συνεδρίαση υπ' αριθμ. 218η/21.6.2001 του Διοικητικού της Συμβουλίου να αποστείλει το υπ' αριθμ. 2777/13.9.2001 έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως αρμόδια για την εποπτεία των εταιρειών του Α.Ν.89/1967, με το οποίο την ενημέρωνε σχετικά με ενδεχόμενη παράνομη δραστηριότητα της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD, κατά παράβαση των όρων υπό τους οποίους της είχε χορηγηθεί άδεια. Κατόπιν τούτων η ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με το από 10.10.2001 έγγραφό της ζήτησε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) να διενεργήσει έλεγχο στην εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είχε ήδη με το υπ' αριθμ. ... έγγραφό της ενημερώσει το ΣΔΟΕ, το οποίο τελικά επιλήφθηκε της υποθέσεως και προέβη στις 15.1.2002 σε έλεγχο της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD και ταυτόχρονα, δηλαδή, την ίδια ημέρα, με άλλο συνεργείο σε έλεγχο στην οικία του κατηγορούμενου Β. Τ., στην οδό ... αριθμός στη Βούλα. Ο έλεγχος στην οικία του Β. Τ., ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι στο ΣΔΟΕ εκτός από την προαναφερθείσα ενημέρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, είχε φθάσει καταγγελία, αρχικά ανώνυμη, αλλά στη συνέχεια επώνυμη από τον Δ. Τ., με την οποία κατήγγειλε τις παράνομες δραστηριότητες της HEDLEY FINANCE LTD κατά το χρόνο λειτουργίας της και κατονόμαζε ρητά ως "ιθύνοντα νου" αυτών τον αδελφό του και συγκατηγορούμενό του Β. Τ.. Κατά τον έλεγχο δε που έγινε στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD, κατασχέθηκαν έγγραφα που αφορούσαν την κατάρτιση συμβάσεων FOREX, έγγραφα σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, στοιχεία με βάση τα οποία κρίθηκε ότι η εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, πραγματοποιεί εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, κατά παράβαση των διατάξεων του α.ν.89/1967 υπό τις προϋποθέσεις των οποίων της είχε χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας γραφείου στην ημεδαπή και αφού αυτή κλήθηκε νομοτύπως να υποβάλει-τις απόψεις της, στη συνέχεια δε με την υπ' αριθμ. ΙΕ/177582/3770/11384/15.7.2002 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ανακλήθηκε η έγκριση της εγκατάστασης γραφείου της στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 136/24.7.2002 ΦΕΚ, πλην όμως, η HEDLEY FINANCE LTD παρά την εν λόγω απαγόρευση δεν συμμορφώθηκε, αλλά συνέχισε την λειτουργία της και διέκοψε κάθε δραστηριότητα στην Ελλάδα, κλείνοντας τα γραφεία της στη Γλυφάδα, μόλις στα τέλη του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2002, έχοντας αφήσει απλήρωτους όχι μόνον τους επενδυτές της, αλλά και τους υπαλλήλους της, οι οποίοι, μάλιστα, στη συνέχεια κατέθεσαν και αγωγές, διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους .
Ακόμη, αποδείχτηκε από τα ίδια αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην αντίστοιχη θέση της παρούσας ότι, όταν οι επενδυτές του φερόμενου ως αμοιβαίου κεφαλαίου "GOLDSMITH INVESTMENTS FUND" άρχισαν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, να πιέζουν για τη ρευστοποίηση των επενδύσεων τους, οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Κ. Ν. (C. D.), δηλαδή, οι δύο από τους τρεις συνδιαχειριστές "εν τοις πράγμασι" της HEDLEY FINANCE LTD (δεδομένου ότι ο τρίτος τούτων, ο κατηγορούμενος Δ. Τ., είχε αποχωρήσει από τα γραφεία της οδού ..., στην Γλυφάδα τέλη Ιουνίου 2001, όπως σε άλλη θέση της παρούσας θα αναπτυχθεί) μαζί με τον φυγόδικο Χ. Ν. Χ. (H.- D.H.), σκέφθηκαν ότι για να συγκεντρώσουν χρήματα, έπρεπε να βρεθεί ένα νέο χρηματοικονομικό προϊόν, επίσης ελκυστικό, ώστε να συγκεντρωθούν σημαντικά χρηματικά ποσά και έτσι, έθεσαν σε κυκλοφορία, περί τα τέλη του μηνός Ιουλίου 2002, το νέο χρηματοοικονομικό προϊόν το "GLOBELEX", με ελάχιστο ποσό επένδυσης 5.000 δολλάρια ΗΠΑ, για κάθε χαρτοφυλάκιο, αποτελούμενο από μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης με προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζουν μέσο όρο ετήσιας απόδοσης 20% με 50%. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο εμφάνισαν ότι δεν διατίθεται αλλού στην παγκόσμια αγορά, αλλά το προωθεί μόνο η εδρεύουσα στην Μ. Βρετανία και στην οδό ..., εταιρεία "GLOBELEX LTD", η οποία είχε ως νομίμους εκπροσώπους της τον C. D. (Κ. Ν.), τον προαναφερόμενο H.-D. H. και την υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD πρώην κατηγορουμένη Μ. Γ.. Οι ως άνω κατηγορούμενοι, όπως και στην περίπτωση του "GOLDSMITH FUND", για τη διακίνηση του προϊόντος "GLOBELEX" τύπωσαν αντίστοιχα διαφημιστικά και ενημερωτικά φυλλάδια, στα οποία παρουσιάζεται η εταιρεία "GLOBELEX LIMITED" ως "Η τέχνη των διαφοροποιημένων ή πολυποίκιλων επενδύσεων" και αναλαμβάνουν να ενημερώσουν για τη διάθεση του νέου χρηματοοικονομικού προϊόντος τους επιλεγέντες συνεργάτες τους, στους οποίους περιλαμβάνονταν οι κατηγορούμενοι Χ. Κ. και Χ. Λ. και ο μη κατηγορούμενος Η. Ψ., αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας LORDS LTD (οδός ...) η οποία διακινεί τίτλους μετοχών για λογαριασμό της "GLOBELEX LIMITED" και ο ίδιος φέρεται ως "διαμεσολαβητής", σε σύμβαση μεταξύ αυτού και της τελευταίας εταιρείας. Μετά τη σύσταση της εταιρείας "GLOBELEX LIMITED" ξεκινούν την προώθηση του προϊόντος με τους ίδιους γνωστούς, πλέον τρόπους, δηλαδή, διοργανώνοντας σεμινάρια, συναντήσεις και εκδηλώσεις στις οποίες προβάλλουν την "GLOBELEX LIMITED", όπως και στα προαναφερθέντα σχετικά διαφημιστικά φυλλάδια, ότι είναι η εταιρεία που συμπεριλαμβάνοντας στις τάξεις της έμπειρους και εξειδικευμένους στις αγορές συναλλάγματος επαγγελματίες έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει ευκαιρίες για διαφοροποιημένες και πολυποίκιλες επενδύσεις με μακροχρόνια αύξηση των αποδόσεών τους και για το λόγο αυτό στις σχετικές συμβάσεις που καταρτίζονταν σχετικά με τις πωλήσεις μετοχών ονόμασαν αυτή "παροχέα πληροφοριών ανάλυσης επί μετοχών". Επίσης, παρουσίασαν ότι η συγκεκριμένη επένδυση στο GLOBELEX είναι ιδιαίτερα επικερδής, παρέχοντας μοναδικά πλεονεκτήματα, που δεν είναι διαθέσιμα αλλού στην παγκόσμια αγορά, και συγκεκριμένα μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο δείκτη NASDAQ της Νέας Υόρκης και άλλα διεθνή χρηματιστήρια, χαμηλή αρχική επένδυση, έκπτωση 8%- 20% σε σχέση με τις χρηματαγορές, πληθώρα επενδυτικών επιλογών, ελκυστικά κέρδη και μέσο όρο απόδοσης 20-25% ετησίως. Ότι τους παρέχει πέραν των άλλων έκπτωση σε σχέση με τις χρηματαγορές, σε μετοχές εταιρειών χαμηλής κεφαλαιοποίησης με προοπτικές ανάπτυξης, που είναι διαπραγματεύσιμες στον δείκτη NASDAQ και άλλα διεθνή χρηματιστήρια, εταιρειών που ασχολούνται με διάφορους τομείς και κλάδους με συνέπεια την πληθώρα επενδυτικών επιλογών, με χαμηλή αρχική επένδυση και ελκυστικά κέρδη, ενώ εμφανιζόταν προς τους υποψήφιους επενδυτές ότι είχαν τη δυνατότητα, αμέσως μετά τη λήξη του χρονικού περιορισμού της επένδυσης που εκείνοι θα είχαν επιλέξει, να πωλήσουν τις μετοχές που είχαν αγοράσει, είτε μέσω του προσωπικού τους χρηματιστή, ή μέσω οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας, είτε μέσω του αντιπροσώπου της ίδιας της εταιρείας GLOBELEX LIMITED, ώστε να αρχίσει η διαδικασία πώλησης με την δική της βοήθεια. Όπως όμως, αποδείχτηκε και οι σχετικές με το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν GLOBELEX διαβεβαιώσεις των ως άνω κατηγορουμένων ήσαν καθ' ολοκληρίαν ψευδείς, καθόσον τούτο δεν αντιπροσώπευε οποιαδήποτε αξία, αφού δεν αποδείχτηκε από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο η ύπαρξη οποιασδήποτε έννομης σχέσης μεταξύ της εταιρείας "GLOBELEX LTD" και άλλης εταιρείας, οι μετοχές της οποίας ήσαν εισηγμένες έστω και σε ένα μόνον διεθνές χρηματιστήριο, αλλά ούτε και ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε κάποια περιουσία.
Επιπλέον, από τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας αυτής και ειδικότερα τους όρους με αριθμούς 9, 14,18 και 26 προκύπτει, σε αντίθεση των όσων διαβεβαίωναν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, ότι η εταιρεία δεν εγγυάται για την πραγματική και ακριβή πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με την επένδυσή τους, αλλά αυτοί πρέπει να βασίζονται στις δικές τους πληροφορίες πριν την αγορά ή την εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων της Globelex, ότι η εταιρεία GLOBELEX δεν υπόσχεται, ούτε εκπροσωπεί, ούτε αποτελεί εγγύηση ότι οι υπηρεσίες της θα συντελέσουν σε κέρδος και όχι σε απώλεια χαρτοφυλακίου και ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί επενδυτικά ανταλλάγματα, καθόσον οι επενδυτές ίσως να μην ανακτήσουν το πλήρες επενδυόμενο ποσόν.
Επιπροσθέτως, αποδείχτηκε ότι οι ως άνω κατηγορούμενοι, όπως και στην περίπτωση του "GOLDSMITH FUND", για τη διακίνηση του "GLOBELEX" άνοιξαν στο όνομα της εταιρείας GLOBELEX LIMITED τραπεζικούς λογαριασμούς στις Τράπεζες: α) NOVA BANK (κατάστημα Γλυφάδας) τους με αριθμούς ... σε Ευρώ, ... σε λίρες Αγγλίας και ... σε δολλάρια Αμερικής και β) στην Τράπεζα Πειραιώς (κατάστημα στο Πασαλιμάνι) τους λογαριασμούς με αριθμούς ... και .... Ο τελευταίος αυτός λογαριασμός έκλεισε στις 15-5-2003. Στους λογαριασμούς αυτούς αποδείχτηκε ότι αφού πείσθηκαν από τις προαναφερόμενες παραπλανητικές διαβεβαιώσεις και ψευδείς παραστάσεις των παραπάνω κατηγορουμένων, επένδυσαν, στο συγκεκριμένο προϊόν - εκτός εκείνων που λόγω του ύψους της επένδυσής τους, μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ, μετά την εφαρμογή της νεότερης διάταξης του άρθρου 386 ΠΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 111, 112 και 113 του ΠΚ, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν αναλυτικά στην εκκαλούμενη απόφαση φέρουν πλέον το χαρακτήρα πλημμελήματος, με συνέπεια την εξάλειψη του αξιοποίνου της σε βάρος τους απάτης, λόγω παραγραφής- οι παρακάτω επενδυτές, κατά τους αντίστοιχους χρόνους, τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά:
1) Δ. Μ., ποσόν 103.380,54 Ευρώ, στις 30.10.2002 και ποσόν 100.190,36 Ευρώ στις 27.11.2002, 2) Π. Σ., ποσό 50.000 Ευρώ στις 5.12.2002, 3) Μ. Κ., ποσά 58.694,05 Ευρώ και 58.694,05 Ευρώ στις 7.1.2003.
4) Π. Σ., ποσό 5.000 Ευρώ, στις 30.1.2003.
Από τα ίδια αποδεικτικά μέσα αποδείχτηκε ότι τα χρήματα των ως άνω φερομένων ως επενδυτών αναλώθηκαν από τους κατηγορούμενους, όχι για επενδύσεις στο όνομα των "πελατών" τους, αλλά για κάλυψη άλλων άσχετων αναγκών τους. Συγκεκριμένα, αποδείχτηκε ότι μετά την κατάθεση από τον προαναφερόμενο επενδυτή Μ. Δ. στις 30.10.2002, στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό, με δικαιούχο την "GLOBELEX L.T.D." της τράπεζας NOVA BANK του ποσού των 103.380,54 ευρώ, τέσσερεις ημέρες αργότερα, δηλαδή, στις 4.11.2002, εκδίδεται από τον ίδιο αυτό λογαριασμό της ανωτέρω τράπεζας η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή, σε διαταγή Β. Τ., ποσού 70.000 ευρώ, η οποία κατατίθεται την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 4.11.2002, στον υπ' αριθμ. ... προσωπικό λογαριασμό του (Β. Τ.), τηρούμενο στην ALPHA BANK (κατάστημα Γλυφάδας). Στη συνέχεια ο ίδιος επενδυτής Μ. Δ., καταθέτει στις 27.11.2002, στον τηρούμενο στην Τράπεζα Πειραιώς υπ' αριθμ. ... λογαριασμό, με δικαιούχο την "GLOBELEX L.T.D." ποσό 100.190,36 ευρώ, ως επένδυση. Από τον προαναφερόμενο λογαριασμό, την επόμενη ημέρα, στις 28.11.2002 κατόπιν σχετικής επιστολής - εντολής (εξουσιοδότησης) υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της "GLOBELEX L.T.D, Κ. Ν. (C. D.) προς την Τράπεζα Πειραιώς, γίνεται ανάληψη από την εξουσιοδοτηθείσα γι' αυτό πρώην κατηγορουμένη Μ. Γ., σε μετρητά ποσού 58.000 ευρώ, η οποία στη συνέχεια τα παραδίδει στο Β. Τ.. Επίσης, από τον ίδιο αυτόν λογαριασμό της GLOBELEX LTD, εκδίδονται σε διαταγή της ιδίας της εταιρείας, στις 8.1.2003 η υπ' αριθμ.... τραπεζική επιταγή της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ποσού 34.000 ευρώ και η υπ' αριθμ. ... επιταγή ποσού 10.000 ευρώ, σε διαταγή του Η. Ψ.. Από αυτές τις επιταγές η πρώτη οπισθογραφείται από τον C. D. και σφραγίζεται από την GLOBELEX LTD και στη συνέχεια κατατίθεται την ίδια ημέρα, δηλαδή, στις 8.1.2003 στον ίδιο ως άνω υπ' αριθμ. ... προσωπικό λογαριασμό του Β. Τ., στην ALPHA BANK Γλυφάδας. Αμέσως δε την ίδια ημέρα, 8.1.2003 ο Β. Τ. κάνει ανάληψη από τον παραπάνω προσωπικό του λογαριασμό ποσού 17.399,39 ευρώ και εκδίδει την υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή της ALPHA BANK σε διαταγή C PROPERTIES LTD, ποσού 10.399,39 ευρώ. Σημειώνεται ότι δικαίωμα κίνησης των λογαριασμών της ως άνω εταιρείας και εκπρόσωπος αυτής είναι η κατηγορούμενη και σύζυγος του Β. Τ., Ε. Σ., όπως θα εκτεθεί αναλυτικά παρακάτω.
Εξάλλου, τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, αλλά και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα το χρηματοοικονομικό προϊόν GLOBELEX L.T.D "κατασκευάστηκε", δηλαδή, χωρίς να ενσωματώνει πραγματική αξία, με σκοπό μέσω της εξαπάτησης επενδυτών να πληρωθούν οι αγανακτισμένοι επενδυτές του GOLDSMITH FUND, αποδεικνύονται σαφώς από τις ένορκες καταθέσεις μαρτύρων - υπαλλήλων της εταιρείας HEDLEY FINANCE Ltd, όπως του εξετασθέντος ενόρκως στο ακροατήριο του παρόντος και πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, μάρτυρα Π. Δ., που είχε προσληφθεί τον Ιούλιο του 1999 (15.7.1999) στην HEDLEY FINANCE Ltd, τυπικά από τον C. D., αλλά στην ουσία από τον Β. Τ., στον οποίον τον σύστησε ο πρώην κατηγορούμενος Δ. Μ., με τον οποίον γνωρίζονταν από το χρόνο που εργάζονταν στο Λονδίνο. Προσέτι είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της ύπαρξης άμεσης σύνδεσης και σχέσης μεταξύ όλων των εταιρειών συμφερόντων των αδελφών Τ., το γεγονός ότι η πρόσληψη του συγκεκριμένου μάρτυρα ως υπαλλήλου στην HEDLEY FINANCE Ltd, λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας που ήταν ναυπηγός, έγινε προκειμένου να εργασθεί στην ROYAL SHIPMANAGMENT CORPORATION S.A, ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων Δ. Τ., με έδρα στον Πειραιά (οδός ...), η οποία βρισκόταν, όπως του είπαν, σε διαδικασία αγοράς πλοίων και μέχρι τότε θα εμφανιζόταν και θα παρέμενε (ο Π. Δ.) ως εργαζόμενος στην HEDLEY FINANCE Ltd στη Γλυφάδα. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο τελευταίος δεν εργάσθηκε ποτέ στην ROYAL SHI MANAGMENT CORPORATION S.A, όπως αποδείχτηκε και όπως ο ίδιος αναφέρει στην κατάθεση του, αλλά, αναμένοντας, και προκειμένου να μην παραμένει αδρανής απασχολήθηκε στην άλλη εταιρεία των Δ. και Β. Τ. την DEAL FX ΑΕ που είχε έδρα στην ίδια οδό, την ... στη Γλυφάδα, όπου ήσαν και τα γραφεία της HEDLEY FINANCE Ltd. Σημειώνεται ότι και για τις δύο προαναφερθείσες εταιρείες θα γίνει λόγος σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας. Ο συγκεκριμένος λοιπόν μάρτυρας Π. Δ. αναφέρει στην ένορκη κατάθεση του ότι: "Πριν από τα Χριστούγεννα του έτους 2002, συναντηθήκανε ο Β. Τ., Μ. και ο ίδιος, όπου στην συνάντηση αυτή ο Β. Τ. είπε για πρόβλημα ρευστότητας του GOLDSMITH FUND, που αντιμετώπιζε, μετά την διενέργεια ελέγχου του ΣΔΟΕ και πως οι υπάλληλοι της HEDLEY έπρεπε να βγουν έξω να πουλήσουν το προϊόν GLOBELEX, για να βρεθούν χρήματα (12.000.000 δολλάρια) να πληρώσουν τους πιο πιεστικούς επενδυτές του GOLDSMITH FUND. Αλλά και η πρώην κατηγορούμενη Μ. Γ., απολογούμενη ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου τούτου είπε: "Τότε ο κ. Ν. είπε σε εμένα, στην Π. Α., στον Η. Σ. και Σ. Ρ., που ήταν άτομα που εργάζονταν στον ίδιο χώρο που εργαζόμουν και εγώ, ότι φτιάχνουν καινούργιο προϊόν το GLOBELEX, το οποίο θα βοηθούσε και να μας πληρώσουν και να πληρώσουν τους πελάτες και να προχωρήσουν γενικώς, θα φτιάχνονταν πακέτα μετοχών εταιρειών που ήταν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο NASTDAG και ότι θα πουλήσει αυτά τα πακέτα στον κόσμο σε πολύ συμφέρουσες τιμές". Επίσης, ο μάρτυρας Ι. Σ. σε ένορκη προανακριτική του κατάθεση , η οποία νομίμως αναγνώστηκε, αναφέρει: "...Πριν ένα χρόνο (Οκτώβριο 2002 ) η Π. Α., υπάλληλος της HEDLEY, ιταλικής καταγωγής, μου μίλησε για το προϊόν GLOBELEX και μου είπε πως αν μαζευτούν χρήματα από το νέο προϊόν θα μπορέσει η εταιρεία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών GOLDSMITH FUND, που ζητούσαν ρευστοποιήσεις ολικές ή μερικές με τις αντίστοιχες αποδόσεις τους. Μετά την πρώτη μου κατάθεση ( 5.2.2003 ) συναντήθηκα με την ίδια αυτή υπάλληλο, Π. Α., η οποία μου είπε πως στα τηλέφωνα που καλούσαν οι πελάτες για να επικοινωνήσουν με την εταιρεία της Αγγλίας επικοινωνούσαν με τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα με την οδό ..., διότι υπήρχε σύστημα εκτροπής του συγκεκριμένου αριθμού και απαντούσαν από εκεί δίνοντας την εντύπωση στον καλούντα ότι επικοινωνεί με Λονδίνο. Υπήρχε πάγια εντολή, το τηλέφωνο στο οποίο γινόταν η εκτροπή ν' απαντά εργάσιμες ώρες Αγγλίας (λόγω διαφοράς ώρας) . Επίσης μου είπε πως όλα τα σάιντ για το internet, τα είχε φτιάξει αυτή". Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την ένορκη κατάθεση του υπαλλήλου του ΣΔΟΕ, Α. Χ., ο οποίος ανέφερε ότι όλες οι επενδύσεις από το Globelex κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς του Β. Τ.. Και μετά το κλείσιμο όμως, περί τα τέλη Δεκεμβρίου του έτους 2002 κατά τα προαναφερόμενα και μετά το κλείσιμο, περί τα τέλη Δεκεμβρίου του έτους 2002, των γραφείων της HEDLEY FINANCE LTD οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Κ. Σ., ενεργώντας από κοινού, ως συναυτουργοί και οι κατηγορούμενοι Χ. Λ. και Χ. Κ., ως άμεσοι συνεργοί, κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, δηλαδή, παρέχοντας με πρόθεση άμεση συνδρομή στους αυτουργούς, κατά τη διάρκεια τέλεσης της πράξης της απάτης και κατά την εκτέλεση της, έθεσαν σε εφαρμογή και κυκλοφορία και ένα ακόμη επίσης χρηματοοικονομικό προϊόν, που προωθήθηκε μέσω της εταιρείας "NATIONAL ENERGY S.A.", εταιρεία την οποία συνέστησαν, στις 13.1.2003, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και παρόμοιων προϊόντων, καθώς και διαχείριση χαρτοφυλακίων, με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και συμμετοχή κατά το ποσό των 51.000 Ευρώ του κατηγορούμενου Β. Τ. και κατά το ποσό των 9.000 ευρώ του κατηγορούμενου Κ. Σ., (αδελφού της συζύγου του και κατηγορουμένης Ε. Σ.) ο οποίος, κατά το καταστατικό της εταιρείας, φερόταν ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπός της. Συγκεκριμένα αντικείμενο εργασιών της παραπάνω εταιρείας ορίζεται ότι είναι: 1)Χονδρικό εμπόριο στερεών καυσίμων, άλλων υγρών και αερίων καυσίμων και παρόμοιων προϊόντων 2) Παραγωγή κηροζίνης, αεριελαίων, ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας: 3) Υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εκπόνηση ενεργειακών μελετών και 4) Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, έκδοσης και εισαγωγής κινητών αξιών, λειτουργίας χρηματιστηριακών αξιών. Το πρώτο της Διοικητικό Συμβούλιο αποτέλεσαν οι: 1) Κ. Σ., 2) Ι. Κ. και 3) Ε. Θ. (πρόκειται για τον διατελέσαντα από τον Ιούλιο του έτους 1999 μέχρι και τον Φεβρουάριο του έτους 2001, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "Αγροτική Χρηματιστηριακή ΑΕ", καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και εκδότη και Διευθυντή του διεθνούς φήμης περιοδικού οικονομικού περιεχομένου με τον τίτλο Foreign Police, στο οποίο αναγράφεται το όνομα του Β. Τ., ως EXECUTIVE EDITOR δηλαδή ως μέλους της ομάδας σύνταξης του περιοδικού, και χρηματοδότη της έκδοσής του και τον οποίον συναντούμε να συνεργάζεται με τους κατηγορούμενους και σε άλλες δραστηριότητες της HEDLEY FINANCE LIMITED.
Μετά από συνεχείς τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας "NATIONAL ENERGY S.A", που συνοδεύονταν και με αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου και αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού της Συμβουλίου, στις 20.10.2003, πραγματοποιείται η συγκρότηση του νέου και με την τελική του μορφή και σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους: 1) Κ. Σ., ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 2) Ι. Δ., ως Αντιπρόεδρο και 3) Σ. Τ., ως μέλος. Την εταιρεία βέβαια εκπροσωπεί και δεσμεύει πάντοτε ο κατηγορούμενος Κ. Σ., ο οποίος με όλες τις μορφές του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέμενε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, όπως προκύπτει και από τα υπ' αριθμ. 413/21.1.2003, 2445/26.3.2003, 2588/2.4.2003, 4358/3.6.2003, 11579/30.10.2003, 11582/30.10.2003, 12941/8.12.2003, 12961/8.12.2003, 13314/17.12.2003 και 106/8.1.2004 σχετικά ΦΕΚ, που περιέχουν τις σχετικές με την NATIONAL ENERGY S.A. ανακοινώσεις. Μετά την ίδρυση της εταιρείας αυτής, οι ως άνω κατηγορούμενοι, με τις ανωτέρω ιδιότητες του ο καθένας, εκτύπωσαν, όπως και στις περιπτώσεις των προϊόντων "GOLDSMITH INVESTEMENT FUND" και "GLOBELEX", πολυτελή διαφημιστικά έντυπα (ξενόγλωσσα) και με τη βοήθεια και σύμπραξη ορισμένων από τους συνεργάτες που χρησιμοποιήθηκαν για τα δύο ως άνω προηγούμενα προϊόντα, εμφάνισαν στο επενδυτικό κοινό με σκοπό να προσελκύσουν πελάτες - επενδυτές, ότι η ανωτέρω εταιρεία είναι μέλος του διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου "NATIONAL ENERGY", στον οποίον ανήκει και η εταιρεία "NATIONAL ENERGY HOLDINGS U.K. LDT" και ότι ο Όμιλος αυτός έχει επιτυχημένη δραστηριότητα στη διεθνή αγορά ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών και έχει συνάψει συμβόλαια εξαγοράς μεγάλων ναυτιλιακών εγκαταστάσεων, ότι διαθέτει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο PORTLAND της Αγγλίας και στο Δυρράχιο της Αλβανίας, ότι συνεργαζόταν με τους γνωστούς επιχειρηματίες στα πετρέλαια της οικογένειας Μ., ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με κολοσσιαίους τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς φορείς στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τους οποίους λαμβάνει συνεχή και απρόσκοπτη χρηματοδότηση, ότι διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Λονδίνο και στην Ελλάδα, ότι επίκειται η έγκριση εισόδου της εταιρείας "NATIONAL ENERGY HOLDINGS U.K. LDT" στην χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου, με χρόνο εισόδου τον Ιανουάριο του έτους 2004 και ότι η αγορά μετοχών της ανωτέρω εταιρείας είναι άκρως συμφέρουσα και αποφέρει θεαματικά οικονομικά οφέλη σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αντιστοιχεί στο ήμισυ της πραγματικής της αξίας και επειδή πρόκειται να εισέλθει στο Αγγλικό Χρηματιστήριο, οι επενδυτές θα έχουν θεαματικά οικονομικά οφέλη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στα πλαίσια δε του αναγραφόμενου στο καταστατικό της σκοπού η συγκεκριμένη εταιρεία "NATIONAL ENERGY S.A.", εμφανίζεται να προβαίνει σε στρατηγικές κινήσεις στην ενεργειακή αγορά και φέρεται να εκπονεί μία μελέτη (BUSINESS PLAN) στην οποία εμφανίζεται ως συνεργαζόμενη, με σκοπό ακόμη και τη συγχώνευσή της, με την εταιρεία "NATIONAL ENERGY HOLDINGS U.K. LIMITED" που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία σε ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, φέρεται να έχει εξαγοράσει από τη "ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε." τις πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις στο Portland της Ν. Αγγλίας και στο Δυρράχιο της Αλβανίας. Πλην όμως, αποδείχτηκε ότι και οι προαναφερθείσες διαβεβαιώσεις των ως άνω κατηγορουμένων σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν ήσαν ψευδείς, αφού δεν υπήρξε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία "NATIONAL ENERGY S.A.", είχε υπαρκτή διεθνή καταξίωση, ούτε ότι είχε σημειώσει κάποια δραστηριότητα στη διεθνή αγορά καυσίμων και λιπαντικών. Ακόμη δεν αποδείχτηκε ότι υπήρχε ακίνητη περιουσία στο όνομα της εταιρείας αυτής, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Λονδίνο, όπως ισχυρίζονταν με τα έντυπα τους οι κατηγορούμενοι, η δε διεύθυνση της εταιρείας στο Λονδίνο που αναγραφόταν στα παραπάνω έντυπα ήταν η διεύθυνση ενός δικηγορικού γραφείου, με το όνομα D., και βεβαίως δεν αποδείχτηκε ότι η εταιρεία "NATIONAL ENERGY HOLDINGS U.K. LDT" είχε γίνει δεκτή προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Επιπλέον, αποδείχτηκε ότι η αξία της μετοχής της "NATIONAL ENERGY S.Α.", την οποία με την συνδρομή των συγκατηγορουμένων τους Χ. Λ. και Χ. Κ. διαφήμιζαν και διοχέτευσαν προς πώληση στο επενδυτικό κοινό, ήταν μηδενική, δεδομένης της παντελούς έλλειψης πραγματικής και επικερδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και περιουσιακών στοιχείων, αλλά και της ανυπαρξίας δεσμών με μεγάλους τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς φορείς που όπως ισχυρίζονταν στα ανωτέρω διαφημιστικά έντυπα χρηματοδοτούσαν αυτή. Όσον δε αφορά στις διαβεβαιώσεις ότι η εταιρεία "NATIONAL ENERGY S.A.", είχε συνάψει συμβάσεις αγοράς αλλοδαπών ναυτιλιακών εγκαταστάσεων, αποδείχτηκε ότι ήσαν ψευδείς, καθόσον, πέραν των αναγραφομένων στην παραπάνω μελέτη δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ότι υπήρξε πράγματι οικονομική συνεργασία μεταξύ της εταιρείας "NATIONAL ENERGY S.A." και της "NATIONAL ENERGY HOLDINGS U.K. LIMITED", ενώ προέκυψε ότι η τελευταία, η "NATIONAL ENERGY HOLDINGS U.K. LDT" είχε έλθει σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία "ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε.", η οποία, όμως, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι έγιναν μεν διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτής και της "NATIONAL ENERGY HOLDINGS U.K. LIMITED", οι οποίες δεν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με ευθύνη της τελευταίας και ότι η σχετική Σύμβαση Μεταβίβασης δεν ολοκληρώθηκε. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την προαναφερθείσα ανακοίνωσή της, η "ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε.", ανέγραφε ότι δια του Διευθυντή της εταιρείας με την επωνυμία "PORTLAND BUNKERS INTERNATIONAL LIMITED" η οποία είναι θυγατρική της εταιρεία, είχε έλθει σε επαφή με τον φερόμενο ως διευθυντή της "NATIONAL ENERGY HOLDINGS U.K. LIMITED", Κ. Ό., με σκοπό να αγοράσει η τελευταία τις εγκαταστάσεις της "ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε." στο Portland της Ν. Αγγλίας και στο Δυρράχιο της Αλβανίας. Οι συναντήσεις αυτές στις οποίες συμμετείχε και ο κατηγορούμενος Κ. Σ., γίνονταν στην Αθήνα, στην ... στη Γλυφάδα, όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας MESSINA MARITIME, S.A., υπεράκτιας εταιρείας, με έδρα την Λιβερία, για την οποία θα γίνει ειδική αναφορά παρακάτω (η οποία έλαβε άδεια έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας γραφείου στην Ελλάδα, με την υπ' αριθμ.3122.1/ /3727/24067/ 31.10.2003 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, και από την οποία προκύπτει ότι Πρόεδρος της είναι ο Κ. Σ.). Οι ανωτέρω συναντήσεις ξεκίνησαν το φθινόπωρο του έτους 2003 και διήρκεσαν μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2004, οπότε υπογράφηκε μεν η σχετική σύμβαση, η οποία, όμως, δεν εκτελέστηκε, επειδή, δεν καταβλήθηκε η συμφωνημένη προκαταβολή από την "NATIONAL ENERGY HOLDINGS U.K. LIMITED", ούτε και προσκομίστηκαν ποτέ τα στοιχεία που είχαν συμφωνηθεί για απόδειξη ότι ήταν σε θέση να εκπληρώσουν τις λειτουργικές ανάγκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων από την στιγμή που θα τις παραλάμβαναν. Πρέπει δε να σημειωθεί σχετικά με την μετοχική σύνθεση της εταιρείας "NATIONAL ENERGY S.A.", μετά την ίδρυσή της από τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Κ. Σ., ότι αποχώρησε ο πρώτος και στις 26.3.2003 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 2445 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με την νέα μετοχική της σύνθεση ως προς την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, αποτελούμενη από τους Κ. Σ., ο οποίος κατέβαλε το ποσόν των 59.400 ευρώ και Ι. Δ., ο οποίος κατέβαλε το ποσόν των 600 ευρώ. Παρά την αλλαγή αυτή, ο κατηγορούμενος Β. Τ. συμμετείχε αφανώς, εν τοις πράγμασι όμως, στην καθοδήγηση και πραγματοποίηση του απατηλού σχεδίου (από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς του που ανωτέρω αναφέρθηκαν και κατά το είδος συμμετοχής καθενός), αφού ο κατηγορούμενος Κ. Σ., ο οποίος εμφανιζόταν τυπικά ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος με εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, δεν ήταν γνώστης αυτού του είδους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και μάλιστα με φερόμενες επιχειρηματικές προεκτάσεις στην αλλοδαπή και με τεράστιο οικονομικό κόστος. Τα παραπάνω, σχετικά με το απατηλό σχέδιο NESA επιβεβαιώνονται εκτός των όσων προαναφέρθηκαν, και από το περιεχόμενο της άνω υπογραφείσας στις 7.4.2004 συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας "NATIONAL ENERGY HOLDINGSUK LIMITED" και της εταιρείας "ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε.", σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν η αγορά από την πρώτη εταιρεία 2.345.723 κοινών μετοχών και 400.000 μετοχών παρεχουσών δικαίωμα προτίμησης που ανήκαν στην δεύτερη εταιρεία και κατείχοντο από την εταιρεία Portland Bunkers International ΕΠΕ, ενώ ήταν γνωστό εκ των προτέρων στους κατηγορούμενους ότι δεν διέθετε η αγοράστρια εταιρεία το απαιτούμενο χρηματικό ποσόν για την αγορά των προαναφερθεισών μετοχών. Οι καταβολές δε των χρηματικών ποσών για την αγορά μετοχών της εταιρείας NATIONAL ENERGY S.A. από τους μέχρι τότε επενδυτές, όπως κατωτέρω θα αναφερθεί, εκτός του ότι δεν επαρκούσαν, χρησιμοποιήθηκαν για τις προσωπικές ανάγκες των κατηγορουμένων Β. Τ. και Κ. Σ..
'Ετσι με τις προαναφερθείσες απατηλές παραστάσεις και διαβεβαιώσεις οι ανωτέρω κατηγορούμενοι προσέλκυσαν επενδυτές, οι οποίοι πείσθηκαν και κατέθεσαν χρήματα για την επένδυση αυτή στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανοίχθηκαν με δικαιούχο την ανωτέρω εταιρεία, πιστεύοντας ότι θα τοποθετηθούν σε μετοχές, οι οποίες θα εισάγονταν στο Αγγλικό Χρηματιστήριο, με συνέπεια την αύξηση της αξία τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα όπως τους είχαν υποσχεθεί και πείσει γι' αυτά οι κατηγορούμενοι. Τα χρήματα, όμως, αυτά των επενδυτών όχι μόνον δεν αποδείχτηκε ότι επενδύθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά αντίθετα αποδείχτηκε ότι την επόμενη ημέρα, της κατάθεσής τους αναλαμβάνονταν από τους ως άνω δύο κατηγορούμενους Β. Τ. και Κ. Σ. και μέλη των οικογενειών τους και αναλώνονταν για κάλυψη προσωπικών τους δαπανών. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος Κ. Σ. ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ανοίγει για το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με δικαιούχο την εταιρεία "NATIONAL ENERGY Α.Ε." και εκπρόσωπο τον ίδιο τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες EUROBANK, ALPHA BANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & HSBC: α) στην EURO BANK: 1) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε ευρώ, 2) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε δολλάρια ΗΠΑ $, 3) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε λίρες Αγγλίας GBΡ β) στην ALPHABANK τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως σε ευρώ, γ) στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ τον υπ' αριθμ ... λογαριασμό όψεως σε ευρώ και δ) στην HSBC: 1) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε ευρώ, 2) τον υπ' αριθμ ... λογαριασμό όψεως, σε δολλάρια ΗΠΑ $ και 3) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε Λίρες Αγγλίας GBP.
Από τα έγγραφα που προέκυψαν μετά την άρση του απορρήτου των συγκεκριμένων αυτών λογαριασμών και είναι: α) η με αριθμ. πρωτ. 2800/21.7.2004 απάντηση της Τράπεζας EURO BANK, στο με αριθμ. πρωτ. εμπ. 1755/4.6.2004 δελτίο πληροφοριών, συνοδευόμενη από τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, β) η με αριθμ. πρωτ. 3417/3.9.2004 απάντηση της HSBC στο με αριθμ. πρωτ. εμπ. 1654/27.5.2004 δελτίο πληροφοριών προς αυτή, συνοδευόμενη από τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, γ) η με αριθμ. πρωτ 1691/3.6.2004 απάντηση της Τράπεζας Πειραιώς στο υπ' αριθμ. πρωτ. εμπ. 1435/17.5.2004 δελτίο πληροφοριών προς αυτή, συνοδευόμενη από τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα και δ) η με αριθμ. πρωτ εμπ. 3849/2.12.2003 απάντηση της ALPHA BANK, συνοδευόμενη από τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα, στους παραπάνω λογαριασμούς αποδεικνύεται ότι κατέβαλαν παραπλανηθέντες από τις ως άνω ψευδείς διαβεβαιώσεις οι παρακάτω επενδυτές τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά ο καθένας, κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες: 1. Κ. Μ. στις 11.5.2004 ποσό 30.000 ευρώ στις 25.5.2004, ποσό 15.000 ευρώ και συνολικά 45.000 ευρώ 2. Ν. Π. στις 31.10.2003, ποσό 135.000 ευρώ 3. Κ. Α. στις 4.12.2003, ποσό 100.000 ευρώ στις 17.12.2003 ποσό 10.500 ευρώ, στις 31.12.2003, ποσό 25.000 ευρώ και συνολικά 135.000 ευρώ. 4. Κ. Ζ., στις 8.10.2003, ποσό 129.000 ευρώ, στις 10.10.2003, ποσό 20.000 ευρώ, στις 22.10.2003, ποσό 50.000 ευρώ, στις 4.11.2003, ποσό 50.000 ευρώ, στις 14.11.2003, ποσό 13.000 ευρώ, στις 14.11.2003, ποσό 28.000 ευρώ και συνολικά 290.000 ευρώ 5. Π. Τ. στις 27.8.2003, ποσό 15.000 ευρώ, στις 2.12.2003, ποσό 2.000 ευρώ, στις 9.1.2004, ποσό 4.000 ευρώ, στις 16.1.2004 ποσό 3.000 ευρώ, στις 18.2.2004, ποσό 3.000 ευρώ, στις 5.3.2004, ποσό 3.000 ευρώ, στις 5.4.2004 , ποσό 2000 ευρώ και συνολικά 32.000 ευρώ και 6. Γ. Φ. στις 4.12.2003, ποσό 89.500 ευρώ.
Το ότι δε, δεν υπήρχε πρόθεση επενδύσεως των ποσών αυτών αποδεικνύεται και από τα ακόλουθα έγγραφα-απαντήσεις των τραπεζών στις οποίες τηρούνταν οι παραπάνω λογαριασμοί σύμφωνα με τα οποία, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, την ίδια ημερομηνία κατάθεσης των αντίστοιχων εκάστοτε χρηματικών ποσών ή την επομένη ημέρα πραγματοποιούνταν αναλήψεις αυτών σε μετρητά, είτε από τον κατηγορούμενο Β. Τ., με τη γνωστή μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, είτε από τον ίδιο τον Κ. Σ. τα οποία στη συνέχεια καταβάλλονταν για άσχετους με την εταιρεία "NATIONAL ENERGY S.A." σκοπούς. Συγκεκριμένα, όταν στις 8.4.2004, ο επενδυτής Β. Τ. καταθέτει στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK, με σκοπό να επενδύσει, ποσό 2.200 ευρώ, γίνεται την ίδια ημερομηνία, ανάληψη ποσού 2.000 ευρώ από τον Κ. Σ., το οποίο καταβάλλεται στην εταιρεία "ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.". Επίσης, όταν στις 28.4.2004, ο ίδιος επενδυτής καταθέτει 2.000 ευρώ στον ίδιο λογαριασμό για τον ίδιο σκοπό, την ίδια ημέρα ο Κ. Σ. προβαίνει σε ανάληψη ολόκληρου του ποσού. Το ίδιο συμβαίνει και στις 11.5.2004 που όταν ο ίδιος επενδυτής καταθέτει 2.500 ευρώ, την ίδια ημέρα ο Κ. Σ. προβαίνει και πάλι σε ανάληψη ολόκληρου του ποσού και στις 4.6.2004 που καταθέτει ποσό 1.300 ευρώ, ο Κ. Σ. προβαίνει σε ανάληψη και μεταφορά 300 ευρώ στην ίδια και πάλι εταιρεία "ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε." και σε ανάληψη άλλων 300 ευρώ σε μετρητά. Ομοίως και από τα χρήματα των λοιπών επενδυτών γίνονται αναλήψεις την ίδια ή τις αμέσως επόμενες ημέρες, σε μετρητά από τον Κ. Σ. και κάποια από αυτά μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς, όπως η με αριθμό 00342570-3 τραπεζική επιταγή που εκδόθηκε σε διαταγή NESA ποσού 41.300 ευρώ, που στις 5.12.2003 κατατίθεται στην HSBC σε λογαριασμό της ίδιας εταιρείας και στη συνέχεια γίνονται αναλήψεις σε μετρητά από τον Κ. Σ.. Επίσης, στις 8.12.2003 μετά από διαδοχικές αναλήψεις που έκανε ο Κ. Σ., διαφόρων εκάστοτε χρηματικών ποσών, όπως 550, 20.000, 4.500, 35.000 και 10.000 ευρώ, κατέθεσε ποσό 40.000 ευρώ στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό που τηρείτο στην Τράπεζα Κύπρου, με δικαιούχο την αναφερθείσα και παραπάνω υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία "MESSINA MARITIME S.A", της οποίας ήταν Πρόεδρος ο ίδιος.
Πέραν τούτων όμως, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδείχτηκε ακόμη ότι με χρήματα των επενδυτών στο προαναφερόμενο χρηματοοικονομικό προϊόν, έγιναν από τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Κ. Σ., με τις προαναφερθείσες ιδιότητές τους και διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας. Συγκεκριμένα, στις 31.10.2003, μετά την επένδυση του Ν. Π. των 135.000 ευρώ, την ίδια ημέρα ο κατηγορούμενος Κ. Σ. προβαίνει σε άμεση ανάληψη από το συγκεκριμένο λογαριασμό της εταιρείας ποσού 60.000 ευρώ και το καταθέτει ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ενώ στις 4.11.2003 προβαίνει από τον ίδιο αυτό λογαριασμό σε ανάληψη και άλλων 60.000 ευρώ, που επίσης καταθέτει για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και έτσι εμφανίζεται ως κύριος μέτοχος της εν λόγω εταιρείας.
Κατ' ακολουθίαν όλων των προαναφερομένων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, κατά τις αναφερόμενες στο διατακτικό διακρίσεις για τον καθένα τούτων και με τις αντίστοιχες ιδιότητες για κάθε επί μέρους χρηματοοικονομικό προϊόν και κάθε μερικότερη πράξη απάτης με τις προαναφερθείσες, αναλυτικά, για τον καθένα τούτων ενέργειες τους, στις οποίες προέβησαν, παραπλάνησαν εν γνώσει τους πλήθος επενδυτών, οι οποίοι πίστεψαν ότι η εταιρεία "HEDLEY FINANCE LIMITED" και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες είναι οικονομικοί κολοσσοί με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνές κύρος και ότι οποιαδήποτε επένδυση των χρημάτων τους στα προαναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα ήταν εξασφαλισμένη και εγγυημένη. Οι εξαπατηθέντες δεν ευρίσκονταν μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, για τους οποίους, όμως, δεν προέκυψαν από την όλη αποδεικτική διαδικασία ικανά αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι, κατάφεραν οι κατηγορούμενοι να αποσπάσουν από τους παραπλανηθέντες επενδυτές χρηματικά ποσά, προκειμένου αυτά να επενδυθούν δήθεν για λογαριασμό τους (επενδυτών), στα ανωτέρω χρηματοοικονομικά προϊόντα GOLDSMITH INVESTMENT FUND, GLOBELEX και NESA, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό ζημία σε αυτούς, με αντίστοιχη δική τους ωφέλεια, αφού τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά προϊόντα ήταν χωρίς οποιαδήποτε αξία και καμία από τις συναλλαγές που ενεφάνιζαν δεν πραγματοποίησαν, όπως έχει ήδη εκτεθεί παραπάνω. Το γεγονός δε ότι ορισμένοι από τους φερόμενους επενδυτές στο συγκεκριμένο αυτό προϊόν έλαβαν κάποιες αποδόσεις ή και ολόκληρη την επένδυση τους, όταν αποφάσισαν να εξαγοράσουν τα μερίδια τους, όχι μόνο δεν αναιρεί την απάτη, αλλά αποκαλύπτει την τεράστια επικινδυνότητά της, διότι απλούστατα όσοι επενδυτές δεν πείθονταν να επανεπενδύσουν τα κεφάλαια τους, εξοφλούνταν με τα χρήματα των μεταγενέστερων επενδυτών, που τα παρουσίαζαν ως αποδόσεις, δηλαδή, επρόκειτο περί επιχείρησης "πυραμίδα", η οποία όταν έγινε αντιληπτή και ήταν θέμα χρόνου να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές, έγινε η προσπάθεια προώθησης του νέου προϊόντος "GLOBELEX", προκειμένου να συγκεντρωθούν νέα κεφάλαια και να εξοφληθούν οι επενδυτές του φερόμενου ως αμοιβαίου κεφαλαίου "GOLDSMITH INVESTMENTS FUND". Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η "HEDLEY FINANCE LIMITED" λειτούργησε ως πυραμίδα, ενισχύεται και από το αιφνίδιο τέλος της, το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2002, όταν έκλεισαν και άδειασαν τα γραφεία της στην οδό ... , στη Γλυφάδα, χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς καμία μέριμνα για τους εκατοντάδες επενδυτές, που προδήλως είχαν χάσει τα χρήματα τους και αφέθηκαν στην τύχη τους, αλλά και χωρίς ενημέρωση των υπαλλήλων της εταιρείας στους οποίους δεν καταβλήθηκαν οι αποδοχές τους από το θέρος του 2002. Είναι δε αξιοσημείωτο και ενισχυτικό του δόλου των κατηγορουμένων Β. Τ. και των συνεργών του, ότι παρά την δημιουργηθείσα αυτή κατάσταση, εξακολούθησαν να δέχονται επενδυτές, όπως ο Ε. Σ. που επένδυσε τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2002, δηλαδή, μόλις ένα μήνα πριν από το κλείσιμο της "HEDLEY FINANCE LIMITED" και μέχρι και τον τελευταίο μήνα της ζωής της εταιρείας, δηλαδή, το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2002, ελάμβανε ενημέρωση ότι η επένδυση του έβαινε καλώς και ήταν κερδοφόρα. Επίσης, ο επενδυτής Π. Γ., μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2002 ελάμβανε ενημερώσεις, θεωρητικά από την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED στο Λονδίνο, ουσιαστικά, όμως, από την "HEDLEY FINANCE LIMITED", στη Γλυφάδα. Στις ενημερώσεις αυτές του γνωστοποιούσαν, με κείμενο γραμμένο και στην Αγγλική και στην Ελληνική Γλώσσα, στο ίδιο έγγραφο, ότι η επένδυση του είναι κερδοφόρα και μάλιστα ότι η συνολική απόδοση των επενδύσεών του ανέρχεται για την επένδυσή του, με τον κωδικό της 10.5.1999 ποσού 137.867,39 δολαρίων ΗΠΑ, σε ποσοστό 53,73%, για την επένδυση του με κωδικό BVI - 2269, της 25.5.2001 ποσού 25.017,36 ευρώ, σε ποσοστό 13,50%, για την επένδυσή του με κωδικό ..., της 26.9.2001, ποσού 24.181,95 ευρώ, σε ποσοστό 10,50% και για την επένδυση του με κωδικό BVI- 2208, της 4.4.2002 ποσού 20.000 ευρώ, σε ποσοστό 5,25%. Δηλαδή, εμφανιζόταν ότι υπάρχει κάποια μείωση του ποσοστού των αποδόσεων, η οποία αιτιολογούνταν, προφορικά βέβαια, ως φυσιολογική για τις επενδύσεις διακύμανση, αλλά η ίδια η επένδυσή του εξακολουθούσε να λειτουργεί.
Στη συνέχεια, από τα ίδια αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην σχετική θέση της παρούσας απόφασης αποδείχτηκε ότι τα αναφερθέντα παραπάνω χρηματικά ποσά που εισέρρεαν στους διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν ανοιχθεί από τους κατηγορούμενους, όπως αναλυτικά έχει εκτεθεί παραπάνω, τόσο σε Ελληνικές όσο και σε ξένες τράπεζες από τους παραπλανηθέντες επενδυτές, προκειμένου αυτά να επενδυθούν στα χρηματοοικονομικά προϊόντα GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, GLOBELEX και NESA, δεν επενδύονταν, αλλά μέσα από δαιδαλώδεις συναλλακτικές διαδρομές, οι οποίες σκοπό είχαν τη διοχέτευση των χρημάτων αυτών σε νομιμοφανείς στόχους μετέτρεψαν αυτά (χρήματα) σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, με τη χρήση μιας αλυσίδας εταιρειών, που ίδρυσαν διαδοχικά οι αναφερόμενοι παραπάνω συνδιαχειριστές εν τοις πράγμασι της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED, Κ. Ν., Β. Τ. και Δ. Τ., είτε εξωχώριων (offshore), είτε ΑΕ, ανάλογα με τη μορφή που ήταν αναγκαία εκάστοτε για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων σκοπών τους, δηλαδή, της νομιμοποίησης των χρημάτων που είχαν εισρεύσει στους παραπάνω τραπεζικούς λογαριασμούς, με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν από τους εξαπατηθέντες επενδυτές. Συγκεκριμένα αποδείχτηκε ότι αυτοί, με τη βοήθεια και τη συνδρομή των υπαλλήλων και συνεργατών τους, από τους οποίους άλλοι μεν γνώριζαν την απάτη και άλλοι εν αγνοία τους εκτελούσαν πιστά τις εντολές των προϊσταμένων και εργοδοτών τους, ίδρυσαν τις παρακάτω εταιρείες:
1. ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ: Ιδρύθηκε στις 15.6.1998, με την υπ' αριθμόν ... πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Π. Κ. - Χ., με έδρα στην οδό ..., στη Γλυφάδα, στην ίδια διεύθυνση της HEDLEY FINANCE LTD, της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED της CANYON FINANCE INCORPORATION, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 30.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 3.000 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 Δραχμών της καθεμιάς. Στις 21.5.1999 αποφασίζεται αύξηση κατά 30.000.000 δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που φτάνει σε 60.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές κοινές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών της καθεμιάς, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν ΦΕΚ 2461/30.4.2000, από το οποίο προκύπτει ακόμη και η σύνθεση των μετόχων που φαίνονται να είναι : Η εταιρεία SALIDA LTD με 4.500 μετοχές και ο κατηγορούμενος Χ. Λ., με 1.500 μετοχές, όπως ο ίδιος συνομολογεί στην απολογία του, δεχόμενος ότι ο ίδιος ήταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη γενική συνέλευση της 30.6.2000, εμφανίζεται ως εκπρόσωπος των μετόχων της SALIDA LTD, (η οποία έχει την έδρα της στην Κύπρο), ο Π. Ι. υπάλληλος της HEDLEY, ο οποίος εμφανίζεται με την ίδια ιδιότητα και σε άλλες εταιρείες, όπως θα αναφερθεί παρακάτω. Ο δε κατηγορούμενος Χ. Λ., ιδιοκτήτης των 1.500 μετοχών της εταιρείας είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, η οποία ανοίγει αμέσως μετά την ίδρυσή της γραφεία και υποκαταστήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής και αρκετές πόλεις της Ελλάδας, όπως Λαύριο, Νέα Μάκρη, Λούτσα, Ηλιούπολη, Χαλάνδρι, Πειραιά (στην οδό ..., όπου είναι και η έδρα αρκετών εταιρειών των αδελφών Τ.), Πάτρα, 'Αργος, ’ρτα, ’στρος Κυνουρίας, Κρηνίδες (Καβάλα), Κατερίνη, Σάμο, Σπέτσες, Ξάνθη, Σέρρες, Βόλο, με αντικείμενο την πραγματοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών. Σημειώνεται ότι από υποκαταστήματα και συνεργαζόμενους με την συγκεκριμένη εταιρεία πράκτορες διακινήθηκε και το φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH FUND, με χαρακτηριστική περίπτωση την επένδυση του Π. Χ. από τη Νέα Μάκρη, η οποία έγινε μέσω των υπευθύνων του εκεί γραφείου της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ Τ. και Φ..
2. AURORA MARITIME SA: Εξωχώρια εταιρεία που έκανε έναρξη στην Ελλάδα το έτος 1999, με ΑΦΜ ... και με αντικείμενο δραστηριότητας την αγοραπωλησία ακινήτων. Έχει έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και γραφείο στην Ελλάδα, στην οδό ..., στον Πειραιά, όπου η έδρα και άλλων εταιρειών των αδελφών Τ.. Νόμιμος εκπρόσωπος ο Δ. Τ. του Κ.. Είναι ιδιοκτήτρια τεσσάρων ακινήτων που βρίσκονται στο κτίριο της οδού .... Συγκεκριμένα είναι ιδιοκτήτρια τριών (3) ακινήτων, που βρίσκονται στον 6° όροφο του ως άνω κτιρίου, επιφανείας 28,90 τ.μ., 25,80τ.μ. και 64,10 τ.μ. και ενός στον 7° όροφο αυτού επιφανείας 12,80 τ.μ.
3. ISOLINA INTERNATIONAL ΙΝC: Εξωχώρια εταιρεία που έκανε έναρξη στην Ελλάδα στις 30.7.1998, με ΑΦΜ ..., με γραφείο στην Ελλάδα στην οδό ..., αριθμός στη Γλυφάδα, στην ίδια, δηλαδή, διεύθυνση της HEDLEY FINANCE LTD, της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED της CANYON FINANCE INCORPORATION, της DEAL FX και της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ και με νόμιμο εκπρόσωπο αρχικά τον Ι. Π., υπάλληλο της HEDLEY, την οποία εκπροσώπησή της ανακάλεσε στη συνέχεια με το υπ' αριθμ. ... πληρεξούσιο, με το οποίο όρισε έκτοτε ως νόμιμο εκπρόσωπό της τον Γ. Τ., τρίτο αδελφό των Β. και Δ.. Είναι ιδιοκτήτρια δύο ακινήτων επιφανείας 101,00 τ.μ. και 116 τ.μ., που βρίσκονται και αυτά στο ίδιο κτίριο της οδού ..., στον Πειραιά.
4. DISCOVERY VENTURES CORPORATION: Εξωχώρια εταιρεία που έκανε έναρξη στην Ελλάδα στις 30.7.1998, με ΑΦΜ ..., έδρα στην οδό ..., στη Γλυφάδα, στην ίδια, δηλαδή, διεύθυνση της HEDLEY FINANCE LTD, της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED της CANYON FINANCE INCORPORATION, της ISOLINA INTERNATIONAL INC, της DEAL FX και της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ και με νόμιμο εκπρόσωπο αρχικά τον ως άνω αναφερόμενο υπάλληλο της HEDLEY, Ι. Π., την οποία εκπροσώπησή της ανακάλεσε στη συνέχεια με το ίδιο παραπάνω υπ' αριθμ. ... πληρεξούσιο και όρισε στη θέση του, όπως και στην προηγούμενη εταιρεία τον προαναφερόμενο Γ. Τ., τρίτο αδελφό των Β. και Δ.. Είναι ιδιοκτήτρια δύο (2) ακινήτων, επιφανείας 52 τ.μ. και 21 τ.μ., που βρίσκονται και αυτά στο ίδιο κτίριο της οδού ..., στον Πειραιά και φέρονται ότι αποκτήθηκαν το έτος 1998.
5. UNITED CAPITAL HOLDINGS ΑΕ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Εξωχώρια και αυτή εταιρεία που έκανε έναρξη στην Ελλάδα το έτος 1998, με ΑΦΜ ..., με νόμιμο εκπρόσωπο τον Γ. Τ. και έδρα στην οδό ..., σε μισθωμένο γραφείο ιδιοκτησίας της προηγούμενης εταιρείας με την επωνυμία DISCOVERY VENTURES CORPORATION.
6. SEA STAR SPIRIT SA: Επίσης εξωχώρια εταιρεία που έκανε έναρξη στην Ελλάδα στις 22.5.1997, με ΑΦΜ: ... και με νόμιμο εκπρόσωπο τον Γ. Μ.. Είναι ιδιοκτήτρια τριών (3) ακινήτων στο ίδιο παραπάνω κτίριο της οδού ..., όπου είναι και η έδρα της, επιφανείας 41,60 τ.μ., 62 τ.μ. και 115,20 τ.μ. τα οποία απέκτησε το έτος 1997.
7. ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A: Είναι ναυτιλιακή, αρχικά εξωχώρια (offshore) εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή. Στις 23.7.1998 ο Δ. Τ., με αίτησή του προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ζητά την έκδοση άδειας εγκατάστασης γραφείου της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. στην Ελλάδα και την υπαγωγή της στις διατάξεις των Α.Ν.89/1967, 378/1968 και του άρθρου 25 του Ν.27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2234/1994. Πράγματι χορηγείται η αιτούμενη άδεια με την έκδοση στις 24.8.1998 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 257/ΤΑΠΣ/7.9.1998. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η εταιρεία εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό ..., αριθ. 8 σε μισθωμένο γραφείο ιδιοκτησίας της αναφερθείσας και παραπάνω εξωχώριας (offshore) εταιρείας AURORA MARITIMES SA και εκπροσωπείται από τους: α) Δ. Τ., Δ. Κ. και Μ. Ε., που σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν οι ανωτέρω με την υπογραφή τους, είτε ο πρώτος μόνος του, είτε ο πρώτος από κοινού με έναν από του άλλους δύο κάτω από την εταιρική επωνυμία. 8. DEAL FΧ Α.Ε.: Ιδρύθηκε στις 29.1.1999 και καταχωρήθηκε στο μητρώο ΑΕ με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 531/1.2.1999. Έναρξη στη Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά, στις 11.2.1999 με ΑΦΜ .... Ιδρυτές αυτής οι κατηγορούμενοι Β. και Δ. Τ., με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο 50% ο καθένας. Εδρεύει στην οδό ..., , στη Γλυφάδα, στην ίδια, δηλαδή, διεύθυνση της HEDLEY FINANCE LTD, της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED της CANYON FINANCE INCORPORATION, της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ, της ISOLINA INTERNATIONAL INC, της DISCOVERY VENTURES CORPORATION και με αντικείμενο της δραστηριότητάς της εφαρμογές λογισμικών και πληροφοριακών συστημάτων. Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας 60.000.000 δραχμών, (ή 176.082 ευρώ), το οποίο καλύφθηκε με έμβασμα από την Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND. Ακολούθησαν αυξήσεις των 60.000.000 δραχμών και 320.000.000 δραχμών. Στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, στις 20.11.2000 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των 500.000.000 εκατομμυρίων δραχμών, που καλύφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της Β. Τ. και Δ. Τ., εμπρόθεσμα και με καταβολή ποσού 250.000.000 δραχμών από τον καθένα, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμόν 25/15.1.2001 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας που έγινε στα γραφεία της, στην Γλυφάδα, στην οδό ..., με θέμα: Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 Κ.Ν. 2121/2000. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, αλλά και με το προαναφερόμενο πρακτικό είναι: Διευθύνων Σύμβουλος Δ. Τ., Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Β. Τ. και μέλος ο Δ. Κ., στέλεχος της HEDLEY FINANCE LTD.
9. MESSINA MARITIME S.A.: Είναι υπεράκτια εταιρεία με έδρα στην Λιβερία και σύμφωνα με την αριθμόν ... Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία γραφείου αυτής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967, του Ν.378/1968 και του αρθρ. 25 του Ν.27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 4 του Ν.2234/94 με το σκοπό, όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό της, να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, μεσιτεία ναυλώσεων κ.λ.π. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δηλώνεται ο Κ. Σ. και ως διεύθυνση του γραφείου της στην Ελλάδα η οδός ... στην Γλυφάδα Αττικής. Σύμφωνα δε με την ως άνω εγκριτική απόφαση επιτρέπεται από το γραφείο της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα μόνον σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων, μεσιτεία για την ναύλωση, αγοραπωλησία και ναυπήγηση πλοίων, ενώ απαγορεύεται σ' αυτή να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν αναφέρεται στην συγκεκριμένη απόφαση, καθώς και οποιανδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που ασχολείται στο γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες στην Ελληνική Επικράτεια. Στο όνομα της εταιρείας ο Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, Κ. Σ. ανοίγει στην Τράπεζα Κύπρου στο υποκατάστημα του Πειραιά τον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ, τον οποίο βέβαια διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Κ. Σ..
10. MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD: Εξωχώρια (offshore) εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε την 1.4.1999, με έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους από το ίδιο γραφείο που αναφέρθηκε και παραπάνω, με την επωνυμία OVER SEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD, το οποίο ίδρυσε και την εταιρεία GOLDSMITH ΙNVESTMENTS LIMITED. Η εταιρεία MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD εκπροσωπείται από τους: Δ. Μ., υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD, ως Director - President, Κ. Ν. ως Director-Vice-President, Δ. Κ., επίσης στέλεχος και υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD, ως Director-Secretary και Ν. Κ., ομοίως υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD, ως Director-Treasurer. Έχει γραφείο στην ίδια ως άνω διεύθυνση ..., στη Γλυφάδα και στη συνέχεια στο ακίνητο που αγοράστηκε στο όνομα της, στην οδό ... επίσης στην Γλυφάδα. Ανοίγονται στο όνομα της, ως δικαιούχου από τους φερόμενους ως εκπροσώπους της, Δ. Μ. και Ν. Κ. τραπεζικοί λογαριασμοί στην Τράπεζα ΑΒΝ-AMRO BANK με δικαίωμα διαχείρισης αυτών και στην έτερη υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD, Ε. Κ. και συγκεκριμένα ο υπ' αριθμόν ... λογαριασμός σε δολλάρια ΗΠΑ και ο υπ' αριθμόν ... λογαριασμός σε ευρώ, στους οποίους εισέρχονται, κατόπιν εντολής της HEDLEY FINANCE L.T.D., χρήματα από την Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, με σχετικά τραπεζικά εμβάσματα.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ναυτιλιακή εταιρεία MOMENTUM MARINE SERVICES, με έδρα τον Παναμά, που είχε ιδρυθεί το έτος 1987 από τον πατέρα των αδελφών Τ. και με τη συμμετοχή και των τριών (Β., Δ. και Γ.) εκπροσωπούμενη κατά καιρούς από τον Β. Τ., δεν αποδείχτηκε ότι λειτούργησε ως δέκτης επενδυθέντων χρημάτων.
Περαιτέρω, μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της HEDLEY FINANCE LTD και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω και από την καταγραφή των κινήσεων των λογαριασμών τους, που επίσης έχουν αναλυτικά αναγραφεί, προέκυψε ότι αυτοί τροφοδοτούνταν με χρήματα προερχόμενα από τους λογαριασμούς που είχαν ανοιχτεί στην Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND και μετά το κλείσιμό τους και την φερόμενη αλλαγή θεματοφύλακα από τους αντίστοιχους λογαριασμούς στην Ελβετική Τράπεζα PRIVATE BANK OF SWITZERLAND. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι από την αποδεικτική διαδικασία προέκυψε ότι υπήρξαν αρκετοί επενδυτές που κατέθεσαν τα χρήματα τους, όχι με έμβασμα προς την ROYAL BANK OF SCOTLAND, ή στην PRIVATE BANK OF SWITZERLAND, αλλά απευθείας στους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED που τηρούνταν στην τράπεζα Κύπρου. Ακόμη, αποδείχτηκε ότι η HEDLEY FINANCE LTD διατηρούσε λογαριασμό και στην Τράπεζα EDOUARD CONSTANT της Γενεύης και από το λογαριασμό αυτό εισέρρεαν χρήματα προς τους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED στις Ελληνικές Τράπεζες. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στα διαφημιστικά έντυπα του GOLDSMITH INVESTMENTS FUND περιλαμβανόταν η δήλωση ότι: "Στο άμεσο μέλλον εφ' όσον ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις θα ανακοινώσουμε δύο επιπλέον επώνυμες τράπεζες εξωτερικού οι οποίες θα προσφέρουν επίσης τις προαναφερόμενες υπηρεσίες". Από την όλη αποδεικτική διαδικασία αποδεικνύεται ότι αυτές οι Τράπεζες ήσαν η "SOLOMON BARNEY" στο Λονδίνο, με δικαιούχους τους Β. Τ. και Κ. Ν. και στην BANK EDOUARD CONSTANT της Ελβετίας, όπου τηρούνταν επ' ονόματι της HEDLEY FINANCE LTD, ο υπ' αριθμόν ... λογαριασμός. Αποδείχτηκε επίσης ότι οι δύο παραπάνω εταιρείες HEDLEY FINANCE LIMITED και GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED δεν είχαν έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή αιτία, εκτός από την διακίνηση των επίδικων χρηματοοικονομικών προϊόντων και συνεπώς ότι τα χρήματα που έφθαναν στην Ελλάδα, στους λογαριασμούς των εταιρειών αυτών ήσαν χρήματα των επενδυτών στα συγκεκριμένα προϊόντα όσον αφορά τους λογαριασμούς της πρώτης και στο φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, όσον αφορά τους λογαριασμούς της δεύτερης. Η κρίση αυτή ενισχύεται και από την αναφερθείσα και παραπάνω, δήλωση του ίδιου του νομίμου εκπροσώπου της HEDLEY FINANCE LIMITED, Κ. Ν., (C D ) που έγινε κατά το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών, ότι τα χρήματα που θα ερχόντουσαν στους συγκεκριμένους λογαριασμούς από Αγγλία, είναι μέρος προμήθειας των εμπορικών δραστηριοτήτων των εκεί εδρευουσών εταιρειών, HEDLEY FINANCE LIMITED και GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED. Όμως, η μοναδική εμπορική δραστηριότητα των εταιρειών αυτών στην Αγγλία αποδείχτηκε ότι ήταν η διακίνηση του συγκεκριμένου φερόμενου ως αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND. Έτσι, η ροή του χρήματος που ξεκινά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της GOLDSMITH INVESTMENTS LTD και της HEDLEY FINANCE LTD, πραγματοποιείται με εντολές Κ. Ν., ως νομίμου εκπροσώπου και Β. Τ. ως Οικονομικού Διευθυντή της HEDLEY FINANCE LIMITED, καθώς και των Ν. Κ. και Δ. Μ., ως ειδικών διαχειριστών, δυνάμει ειδικών πληρεξουσίων και στη συνέχεια με τη μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, προς διάφορα πρόσωπα, υπαλλήλους της HEDLEY FINANCE LIMITED στην οδό ..., στη Γλυφάδα, όπως αναλυτικά θα αναφερθεί παρακάτω, στο κεφάλαιο το σχετικό με τη δεύτερη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, τα χρήματα δε αυτά δραχμοποιούνται και διατίθενται για την αγορά περιουσιακών στοιχείων από τους κατηγορούμενους και συγγενικά τους πρόσωπα, τεκμηριώνοντας την ευθύνη αυτών τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά.
Ειδικότερα, από τα ίδια αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην σχετική θέση της παρούσας αποδείχτηκαν επιπλέον τα κατωτέρω πραγματικά περιστατικά σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα των κατηγορουμένων Β. Τ., Δ. Τ., Ν. Κ., Κ. Σ., Ε. Σ. και Γ. Τ.. 1) "DEAL FX ΑΕ" Οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ., αφού ίδρυσαν την εταιρεία "DEAL FX ΑΕ", με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη σύσταση της, ποσό 60.000.000 δραχμών (ή 176.082 ευρώ), το οποίο καλύφθηκε με έμβασμα από την Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND με σχετικά τραπεζικά μηνύματα (swift), όπως ήδη έχει και παραπάνω αναφερθεί, άνοιξαν στο όνομή της τους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς: 1) στην Αγροτική Τράπεζα (υποκατάστημα Γλυφάδας), τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε δραχμές και 2) στην ALPHA Τράπεζα, (υποκατάστημα Γλυφάδας): α) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε δολλάρια, β) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε δραχμές, γ) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε αγγλικές λίρες (GBP) και δ) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε Ευρώ.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας "DEAL FX ΑΕ" (ΦΕΚ 531/1999 και ΦΕΚ 1100/1999) ο κατηγορούμενος Β. Τ., νομιμοποιείται, δεσμεύει και εκπροσωπεί αυτή έναντι τρίτων σε όλες τις πράξεις, είτε με την υπογραφή του ξεχωριστά, είτε από κοινού με τον συγκατηγορούμενο και αδελφό του Δ. Τ., ενώ ως οικονομικός διευθυντής, αλλά στην πραγματικότητα ως συνδιαχειριστής "εν τοις πράγμασι" της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD, ο δε Κ. Ν. (C. D.) ως νόμιμος εκπρόσωπος της GOLDSMITH INVESTMENTS LTD, με τραπεζικά μηνύματα προς την Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, αλλά και σε άλλες τράπεζες εξωτερικού, όπου τηρούνταν, όπως έχει αναγραφεί και παραπάνω, τραπεζικοί λογαριασμοί των συγκεκριμένων εταιρειών, πραγματοποιούν μεταφορές κεφαλαίων, είτε αυτοπροσώπως, είτε με τη μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων προς υπαλλήλους της HEDLEY FINANCE LTD στους λογαριασμούς της ανωτέρω εταιρείας DEAL FX ΑΕ και τα μετατρέπουν είτε σε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής, είτε τα μεταφέρουν σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών, με διάφορες αιτιολογίες και τα επαναμεταφέρουν στη συνέχεια στους λογαριασμούς της "DEAL FX ΑΕ", για τη διενέργεια χρηματιστηριακών πράξεων ή αγορά μετοχών, ώστε να τους προσδίδουν νομιμοφανή υπόσταση, μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος και της μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων. Συγκεκριμένα με αυτό τον τρόπο έχουμε τις ακόλουθες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές: Στις 14.6.2000 με εντολή HEDLEY FINANCE LTD από τους τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της, με κωδικό αριθμό του αντίστοιχου SWIFT τον ALDLGBLLXXX, πιστώνεται ο υπ' αριθμ. ... λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ στην ALPHA-ΠΙΣΤΕΩΣ BANK Τράπεζα Γλυφάδας με το ποσό των 11 Αγγλικών Λιρών. Στις 5.8.2000, με εντολή HEDLEY FINANCE LTD από τους τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της, με κωδικό αριθμό του αντίστοιχου SWIFT τον ALDLGBLLXXX πιστώνεται ο υπ' αριθμ. ... δολαριακός λογαριασμός της "DEAL FX ΑΕ" στην ALPHA-ΠΙΣΤΕΩΣ BANK κατάστημα Γλυφάδας, με 5.000 δολλάρια ΗΠΑ. Στις 27.6.2000 με εντολή GOLDSMITH INVESTMENTS LTD, πιστώνεται ο ίδιος λογαριασμός με 6.500 δολλάρια ΗΠΑ. Στις 28.6.2000, με εντολή Β. Τ. προς την ALPHA - ΠΙΣΤΕΩΣ BANK κατάστημα Γλυφάδας, αποστέλλεται ποσόν 6.500 δολαρίων ΗΠΑ, στην τράπεζα BANK OF NEW YORK, στη Νέα Υόρκη, στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό, με δικαιούχο την εταιρεία "MILDE HOFFBER Gand MAACKLIN 1.1.Ρ" και αιτιολογία πληρωμής εξόφληση τιμολογίων. Στις 29.8.2000 με εντολή HEDLEY FINANCE LTD πιστώνεται η "DEAL FX Α.Ε." με ποσό 25.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 14.9.2000 πιστώνεται ο ίδιος λογαριασμός της "DEAL FX Α.Ε." με 3.153,48 δολλάρια ΗΠΑ. Την ίδια ημέρα 29.8.2000 με εντολή HEDLEY FINANCE LTD από τους τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της, με κωδικό αριθμό του αντίστοιχου SWIFT τον ALDLGBLLXXX, πιστώνεται ο υπ' αριθμ. ... λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ στην ALPHA - ΠΙΣΤΕΩΣ BANK κατάστημα Γλυφάδας με το ποσό των 35.000 δολαρίων ΗΠΑ. Και πάλι την ίδια ημέρα 29.8.2000 με εντολή HEDLEY FINANCE LTD από τους τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της, με κωδικό αριθμό του αντίστοιχου SWIFT τον CRBAGRAA, πιστώνεται ο ίδιος υπ' αριθμ. ... λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ στην ALPHA - ΠΙΣΤΕΩΣ BANK κατάστημα Γλυφάδας με το ποσό των 16.000 δολαρίων ΗΠΑ και ακόμη την ίδια αυτή ημέρα 29.8.2000 με εντολή και πάλι HEDLEY FINANCE LTD από τους επίσης τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της, με κωδικό αριθμό του αντίστοιχου SWIFT τον ALDLGBLLXXX, πιστώνεται αυτή τη φορά ο υπ' αριθμ. ... λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ, στην ALPHA- ΠΙΣΤΕΩΣ BANK κατάστημα Γλυφάδας με το ποσό των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ.
Ακολούθως στις 15.9.2000, με τραπεζική εντολή Β. Τ. αποστέλλονται από τον λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ 4.356,21 δολλάρια ΗΠΑ στην ίδια όπως και παραπάνω Τράπεζα BANK OF NEW YORK, για λογαριασμό της εταιρείας "MILDE HOFFBER Gand MAACKLIN LLP". Στις 22.9.2000 πιστώνεται ο δολαριακός λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ με 21.000 δολλάρια ΗΠΑ, με αποστολέα εισερχομένου εμβάσματος, μέσω της εταιρείας CHASE MANHATAN BANK, την εταιρεία "TRANSWOLRD COMMUNICATIONS SERVICES". Στις 26.9.2000, με εντολή DEAL FX ΑΕ, αποστέλλονται 3.510,79 δολλάρια ΗΠΑ και πάλι στην BANK OF NEW YORK, με δικαιούχο και αυτή τη φορά την ίδια ως παραπάνω εταιρεία "MILDE HOFFBER Gand MACKIN 1.1.P". Στις 4.10.2000 ο κατηγορούμενος Β. Τ. καταθέτει στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό της "DEAL FX ΑΕ" στο κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας Γλυφάδας, ποσό πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, το οποίο είχε εισπράξει από την εξόφληση των υπ' αριθμ. 6149501-6 και ... τραπεζικών επιταγών της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και της ALPHA BANK, ποσού 300.000.000 δραχμών και 200.000.000 δραχμών, αντίστοιχα, με ημερομηνία έκδοσης και των δύο την 3.10.2000. Οι συγκεκριμένες επιταγές είχαν παραδοθεί στον Β. Τ. από τον κατηγορούμενο Δ. Κ. και αφορούσαν επένδυση των Γ. και ’. Δ. περί τις αρχές Οκτωβρίου 2000 στο αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH FUND, οι οποίοι, όμως, δεν αποδείχτηκε ότι έχασαν το φερόμενο ως επενδυθέν κεφάλαιο τους, ενώ ούτε εμφανίζονται ως παθόντες σε κάποιον πίνακα, ούτε κατέθεσαν ποτέ μήνυση εναντίον οποιουδήποτε των κατηγορουμένων. Το παραπάνω ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, αποτέλεσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "DEAL FX ΑΕ", όπως προκύπτει από την από 20.11.2000 ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και από το υπ' αριθμόν 25/15.1.2001 πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, που έγινε στα γραφεία στην Γλυφάδα, στην οδό ..., με θέμα την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν.2121/2000, με την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης, ποσού πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, που καλύφθηκε ολόκληρο από τους Β. Τ. και Δ. Τ., εμπρόθεσμα και κατά το ποσό των 250.000.000 δραχμών από τον καθένα, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε.
Επίσης αποδείχτηκε ότι στις 17.10.2000, με εντολή Β. Τ. προς την ALPHA - ΠΙΣΤΕΩΣ BANK, αποστέλλονται ... δολλάρια ΗΠΑ, από το λογαριασμό της DEAL.FX ΑΕ, προς τη Γερμανική εταιρεία PROGRAMMERS, με αιτιολογία πληρωμή τιμολογίων. Στις 29.11.2000 γίνεται ανάληψη από το λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ, ποσού 16.000 δολαρίων ΗΠΑ. Στις 11.12.2000, με εντολή HEDLEY FINANCE LTD, πιστώνεται ο ανωτέρω λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ με 32.000 δολλάρια ΗΠΑ. Στις 12.12.2000, με εντολή DEAL FX ΑΕ, αποστέλλονται στην "BARCLAYS BANK PLC-BASILDON ESSEX" 16.523,95 δολλάρια ΗΠΑ, με δικαιούχο την "IFIS INFOTEC" (UK). Στις 12.12.2000 μέσω της BANK OF NEW YORK, στη Νέα Υόρκη, αποστέλλονται 14.400 δολλάρια ΗΠΑ και πάλι από την DEAL FX ΑΕ στον υπ' αριθμόν ... λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία "MILDE HOFFBER Gand MAACKLIN 1.1.Ρ". Στις 9.1.2001 δραχμοποιείται ποσό 2.000 δολαρίων ΗΠΑ από τον προαναφερθέντα δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FX και το αντίστοιχο ποσό κατατίθεται στον υπ' αριθμ. 1222320002948 δραχμικό λογαριασμό αυτής, στην ALPHA - ΠΙΣΤΕΩΣ BANK Γλυφάδας. Στις 24.1.2001 μέσω της τράπεζας CHASE MANHATTAN BANK αποστέλνονται 10.000 δολλάρια ΗΠΑ από την TRANSWORLD COMMUNICATIONS SERVICES NY ... στο δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ. Στις 30.10.2001, μέσω της CHASE MANHATTAN BANK αποστέλλονται 10.000 δολλάρια ΗΠΑ, από τον δολλαριακό λογαριασμό της DEALFX ΑΕ στον λογαριασμό 87136122 της IFIS INFOTEC (UK), με αιτιολογία πληρωμή τιμολογίων. Στις 12.1.2001, μέσω της ROYAL BANK OF SCOTLAND, αποστέλλονται 250.000 δολλάρια ΗΠΑ, από τον λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD στον υπ' αριθμ.... της DEAL FX ΑΕ στο κατάστημα της ALPHA - ΠΙΣΤΕΩΣ BANK στην Αθήνα όμως, (οδός ...) και όχι στη Γλυφάδα. Στις 1.2.2001, μέσω της ROYAL BANK OF SCOTLAND, αποστέλλονται 45.000 δολλάρια ΗΠΑ, από τον δολλαριακό λογαριασμό της "GOLDSMITH INVESTMENTS LΤD" στο δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ. Στις 6.2.2001 μέσω πάλι της ROYAL BANK OF SCOTLAND αποστέλλονται 83.696,73 δολλάρια ΗΠΑ, αυτή τη φορά από τον λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD, στον ίδιο ως άνω δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ. Την ίδια ημέρα, 6.2.2001, από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ, μέσω της CHASE MANHATAN BANK, αποστέλλονται 80.000 δολλάρια ΗΠΑ, στην IFIS ΙNFOTEC (UK) LTD με αιτιολογία πληρωμή τιμολογίου. Ακολούθως, στις 22.3.2001, μέσω και πάλι της Τράπεζας CHASE MANHATTAN BANK, αποστέλλονται 6.250 δολλάρια ΗΠΑ, από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της ίδιας της DEAL FX ΑΕ στην εταιρεία TRANSWORLD COMMMUNICATION SERVICES. Χαρακτηριστικό αποδεικτικό στοιχείο των οικονομικών συναλλαγών και χρηματοδοτήσεων της DEAL FX ΑΕ από την HEDLEY FINANCE LTD αποτελεί η έκδοση από τη δεύτερη σε διαταγή της πρώτης των ακολούθων τραπεζικών επιταγών της Τράπεζας Κύπρου: α) της υπ' αριθμ...., με ημερομηνία έκδοσης 5.5.2000, ποσού 2.551.604 δραχμών, β) της υπ' αριθμ. ..., με ημερομηνία έκδοσης 31.5.2000, ποσού 2.889.410 δραχμών, γ) της υπ' αριθμ. ..., με ημερομηνία έκδοσης την 25.10.2000, ποσού 13.500.000 δραχμών, δ) της υπ' αριθμ. ..., με ημερομηνία έκδοσης την 31.5.2000, ποσού 2.889.410 δραχμών, ε) της υπ' αριθμ...., με ημερομηνία έκδοσης την 10.1.2001, ποσού 27.000.000 δραχμών και στ) της υπ' αριθμ. ..., με ημερομηνία έκδοσης την 28.2.2001, ποσού 19.282.373 δραχμών. 2) ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Επίσης αποδείχτηκε ότι τον Απρίλιο με Μάιο του έτους 2000 οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ., προκειμένου να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευση των χρημάτων των εξαπατηθέντων επενδυτών, που είχαν εισέλθει από τη διακίνηση των παραπάνω χρηματοοικονομικών προϊόντων στους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD, αλλά και της DEAL FX ΑΕ και στους προσωπικούς τους λογαριασμούς και να τους προσδώσουν, μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος και της μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων, νομιμοφανή υπόσταση, αποφάσισαν να πάρουν στην κυριότητα τους την ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εταιρεία ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ, την οποίαν θα χρησιμοποιούσαν για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και της DEAL FX ΑΕ. Έτσι, με εντολή Β. Τ., με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της DEAL FX ΑΕ, προς το κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας Γλυφάδας μεταφέρεται ποσό 500.000.000 δραχμών από τον υπ' αριθμόν ... τραπεζικό λογαριασμό της "DEAL FX ΑΕ" στο χαρτοφυλάκιο που τηρούσε η συγκεκριμένη εταιρεία (DEAL FX ΑΕ) στην εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, με τον κωδικό 93101, με προορισμό την αγορά μετοχών της εισηγμένης στο Ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείας "ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ". Από το υπ' αριθμ. πρωτ. 374/16.10.2003 εμπιστευτικό έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕ, προς το ΣΔΟΕ αποδεικνύεται ότι στις 19.10.2000, η εταιρεία DEAL FX ΑΕ κατείχε 213.360 μετοχές της εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ, τις οποίες είχε δεσμεύσει μετά από αίτηση της η DEAL FX ΑΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Σημειώνεται δε, ότι εκείνο το χρονικό διάστημα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ συμμετείχαν οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ..
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι μέσα στο χρονικό διάστημα από 4.10.2000 έως 9.6.2001 οι παραπάνω κατηγορούμενοι, με τις ιδιότητες που προαναφέρθηκαν ο καθένας τούτων (και ο Χ. Λ., ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ, ο οποίος όμως δεν κατηγορείται για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα), μετέφεραν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της DEAL FX ΑΕ, ποσό 3.429.089,60 Ευρώ (ή 1.171.254.419 δραχμές) στον ίδιο παραπάνω χρηματιστηριακό κωδικό 93101 που τηρούσε η DEAL FX στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, με προορισμό την αγορά μετοχών της εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ. Πράγματι, με τα χρήματα αυτά αγοράστηκαν 335.630 τεμάχια μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας (ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ), τα οποία στις 17.6.2001 οδηγούνται στην εταιρεία "Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή ΑΕ", στην οποίαν η DEAL FX ΑΕ έχει τον κωδικό 20811 και με εντολές των Β., Δ. Τ. (και Χ. Λ.), ρευστοποιούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και με το τίμημα τους πιστώνεται ο υπ' αριθμ.... δραχμικός λογαριασμός της DEAL FX AE στην ALPHA-ΠΙΣΤΕΩΣ BANK κατάστημα Γλυφάδας, με το ποσό των 1.232.790.247 δραχμών ή 3.617.873,06 Ευρώ, όπως όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα επισυναπτόμενα στο υπ' αριθμ. πρωτ. 374/16.10.2003 εμπιστευτικό έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕ προς το ΣΔΟΕ, πίνακα αγορών και πωλήσεων και σειρά άλλων σχετικών εγγράφων,. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι, όπως προέκυψε από σειρά εγγράφων που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα του ΣΔΟΕ στο αρχείο της HEDLEY FINANCE LTD, αλλά και από τα προαναφερόμενα περιστατικά αποδείχτηκαν αποστολές τόσο από την τελευταία εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, όσο και από την GOLDSMITH INVESTMENTS LTD προς την DEAL FX ΑΕ, μεγάλων χρηματικών ποσών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όπως στις 6.10.2000 ποσό 500.000.000 δραχμών, στις 2.11.2000, ποσόν 85.000.000 δραχμών, στις 7.11.2000, ποσόν 60.000.000 δραχμών και στις 15.1.2001, δηλαδή, μέσα σε τρεις (3) μήνες, περίπου, μετά την πρώτη κατάθεση, ποσό 358.000.000 δραχμών. Είναι δε εντυπωσιακό ότι οι αποστολές αυτές που πραγματοποιήθηκαν με εντολές που είχαν δοθεί από τους Β. Τ., Δ. Τ. (και Χ. Λ.), από τις οποίες συγκεντρώθηκαν τριάμισι εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μετατράπηκαν σε μετοχές της εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ και στη συνέχεια ρευστοποιήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με το προϊόν της πώλησης τους να επανέρχεται στο δραχμικό λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ στην Alpha Τράπεζα στο κατάστημα Γλυφάδας, έγιναν όλες με μετρητά και η πραγματοποίηση της ρευστοποίησης αυτής με το συγκεκριμένο τρόπο αποτελεί απόδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Και τούτο διότι δεν αποδείχτηκε ότι η DEAL FX ΑΕ σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από της ιδρύσεώς της είχε δραστηριότητα και πελατολόγιο που θα της απέδιδε τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά και μάλιστα σε μετρητά. Η κρίση αυτή ενισχύεται και από τους κατατεθέντες ισολογισμούς της DEAL FX ΑΕ, από τους οποίους προκύπτει ότι βασικός πελάτης αυτής ήταν η HEDLEY FINANCE LTD, χωρίς όμως να αποδεικνύεται μεταξύ τους συμβατική σχέση και συναλλαγή όγκου αντίστοιχου με τα χρηματικά ποσά που εισέρεαν από την HEDLEY FINANCE LTD στους λογαριασμούς της DEAL FX ΑΕ. Μάλιστα, ο μάρτυρας Π. Δ., ο οποίος εργάσθηκε ως υπάλληλος στην εταιρεία αυτή, κατέθεσε ότι παρά τις προσπάθειες, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα πρόγραμμα λογισμικού, το οποίο προσδοκούσαν να είναι πρωτότυπο, οικονομικό και ως εκ τούτου, πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με τα άλλα προγράμματα που υπήρχαν στην αγορά, και ότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της εταιρικής της υπόστασης αναλώθηκε στην εξεύρεση και ολοκλήρωση εφαρμογής του προγράμματος αυτού.
Περαιτέρω, από το υπ' αριθμ. πρωτ. 470/18.12.2003 εμπιστευτικό έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ" προς το ΣΔΟΕ, στο οποίο επισυνάπτονται οι σχετικές χρηματιστηριακές καρτέλες και οι αντίστοιχοι πίνακες, αποδεικνύεται ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι Β. Τ., Δ. Τ. και Γ. Τ., καθώς και οι σύζυγοι των δύο πρώτων Ε. Σ. και Ε. Τ., διατηρούσαν προσωπικούς χρηματιστηριακούς κωδικούς στην ως άνω χρηματιστηριακή εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, στους οποίους με τον ίδιο τρόπο, όπως και προς τους λογαριασμούς της DEAL FX ΑΕ, οι Β. Τ. και Δ. Τ. μετέφεραν χρήματα των επενδυτών που είχαν εξαπατηθεί και είχαν επενδύσει στα παραπάνω χρηματοοικονομικά προϊόντα από τους λογαριασμούς της "GOLDSITH INVESTMENT LTD" και της HEDLEY FINANCE LTD και έτσι αγοράσθηκαν: α) Από τον Β. Τ. και από τη σύζυγο του Ε. Σ., το έτος 1999 μετοχές της "Π και Α Β. ΑΧΕ", "Δ. ΑΧΕΠΕΥ" και της "Ελληνικής Χρηματιστηριακής ΑΕ", αξίας 1.497.695.275 δραχμών και 527.991.220 δραχμών, αντίστοιχα, συνολικού ποσού 2.025.686.495 δραχμών. β) Από το Δ. Τ. αφού μεταφέρθηκαν στο χρηματιστηριακό του κωδικό (82364),το έτος 2000 ποσό 889.251,61 ευρώ και το έτος 2001, ποσό 427.821,86 ευρώ, διετέθησαν για την αγορά της μετοχής ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ, το έτος 2000, ποσό 879.850,32 ευρώ, για 69.500 τεμάχια μετοχές και το έτος 2001, ποσόν 169.591,28 ευρώ, για 11.220 τεμάχια μετοχές και γ) Από τον Γ. Τ., αφού μεταφέρθηκε το έτος 2000, στο χρηματιστηριακό του κωδικό (80311) ποσόν 294.727,50 ευρώ και το έτος 2001, ποσόν 1.109.796,81 ευρώ, διετέθησαν όλα για την αγορά μετοχών της ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ.
Πρέπει στο σημείο τούτο να αναφερθεί ότι οι κατηγορούμενοι Γ. Τ., αδελφός των Β. και Δ., Ε. Σ., σύζυγος Β. Τ. και Ε. Τ., σύζυγος Δ. Τ., κατά το χρόνο αγοράς των ως άνω μετοχών στο όνομα καθενός και καθεμίας τούτων, αν και γνώριζαν την αληθινή προέλευση των χρημάτων που διατέθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό, λόγω της στενής μεταξύ τους υπάρχουσας συγγενικής σχέσης, που τους επέτρεπε να γνωρίζουν όχι μόνο την προέλευση αυτών, αλλά και την ανυπαρξία της οικονομικής δυνατότητας των Β. και Δ. να διαθέσουν δικά τους χρήματα για την αγορά των τόσο μεγάλης αξίας μετοχών, δέχθηκαν στην κατοχή τους τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά, τα οποία απέκρυψαν και τα χρησιμοποίησαν στη συνέχεια, μετατρέποντάς τα με τον προαναφερόμενο τρόπο, δηλαδή σε μετοχές, έτσι ώστε να εντάσσονται ως νόμιμα στην οικονομική διαδικασία και να συγκαλύπτεται η αληθινή τους προέλευση.
Οι παραπάνω χρηματιστηριακές συναλλαγές προς την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. έγιναν μέσω της εταιρείας ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ, η οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του έτους 1998, με έδρα την οδό ..., στη Γλυφάδα, στην ίδια διεύθυνση της HEDLEY FINANCE LTD, της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED της CANYON FINANCE LTD και εκπροσωπείται από τον κατηγορούμενο Χ. Λ., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, σύμφωνα με το καταστατικό της και στενό συνεργάτη των Β. Τ. και Δ. Τ.. Οι συναλλαγές αυτές και ο τρόπος που έγιναν προκάλεσαν τη διενέργεια ελέγχου των δύο αυτών εταιρειών DEAL FX ΑΕ και ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από τον οποίον σχετικά με την εταιρεία DEAL FX ΑΕ, εκδόθηκαν οι υπ' αριθμούς 12/219/5.7.2001 και 17/228/25.10.2001 αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, με τις οποίες της επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα, λόγω παράβασης των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ως μετόχου της εταιρείας "ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ" και συγκεκριμένα του άρθρου 5§1 του ΠΔ/τος 51/1992, καθώς και του άρθρου 10§2 της υπ' αριθμόν 5/204/14.11.2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα για παράβαση των υποχρεώσεων που θεμελιώνονται στις προαναφερθείσες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που αποκτά ή εκχωρεί συμμετοχή σε εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών και λόγω αυτής της απόκτησης ή της εκχώρησης το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια των 5%, 10%, 20%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου ή κατέρχεται κάτω από τα όρια αυτά, οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία και την αρμόδια αρχή, την επόμενη ημέρα της απόκτησης ή της εκχώρησης, σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, όπως επίσης και με το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει μετά από αυτήν την απόκτηση ή την εκχώρηση.
Σχετικά με την εταιρεία ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ, είχε προηγηθεί το από 3.10.2000 έγγραφο του προϊστάμενου της Υποδιεύθυνσης Θυγατρικών Εταιρειών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Ν. Κ. από το οποίο προκύπτει ότι σύμφωνα με τις τελικές εκθέσεις της ελεγκτικής εταιρείας ERNS & YOUNG για την εταιρεία ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ, τη σύνταξη των οποίων ζήτησε η παραπάνω Υποδιεύθυνση, μετά την πρόταση του Προέδρου της θυγατρικής της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕ, Ε. Θ. με τις υπ' αριθμ. 25/20.6.2000 και 1619/14.9.2000 αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου για συμμετοχή της ΑΧΕ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ, κρίθηκε ότι υπάρχει δραματική κατάσταση στην εταιρεία (ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ) που εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190/20 και κινδυνεύει να χάσει την άδεια λειτουργίας της, λόγω απώλειας του μισού των ιδίων της κεφαλαίων και εξ αιτίας αυτών τυχόν συμμετοχή της ΑΤΕ ΑΧΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΛΔΕ θα ήταν απόλυτα ζημιογόνος, αφού τελευταία, ως μέτοχος πλέον της ΑΕΛΔΕ θα κληθεί σύντομα να μετάσχει σε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Και καταλήγει το συγκεκριμένο έγγραφο στο ότι είναι σαφές ότι στην περίπτωση της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ η ΑΤΕ ΑΧΕ όσες προμήθειες εισπράττει θα τις επιστρέφει στην ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ υπό μορφή αυξήσεων του μετοχικού της κεφαλαίου. Όταν λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε, διενεργήθηκε ο έλεγχος της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις ουσιωδών στοιχείων, όπως ισολογισμός και έκθεση πεπραγμένων, που καθιστούσαν ανέφικτο τον έλεγχο, αλλά συγχρόνως ήσαν στοιχεία, που κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν.2190/20 η εταιρεία όφειλε να έχει διαβιβάσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να λειτουργεί νόμιμα ως Εταιρεία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών (ΑΕΛΔΕ). Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από την ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ να διαβιβασθούν άμεσα όλα αυτά τα στοιχεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πλην όμως μέχρι και την 11.2.2003 η εταιρεία ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ δεν είχε συμμορφωθεί με τις παραπάνω υποδείξεις. Στις 11.2.2003 κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η με την ίδια ημεροχρονολογία Καταγγελία της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ προς την εταιρεία ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ, με την οποία η πρώτη κατήγγειλε την μεταξύ τους από 8.3.2000 σύμβαση, με αντικείμενο την από μέρους της δεύτερης διαβίβαση εντολών για διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μαζί με όλους τους άλλους όρους και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση. Κατόπιν τούτων εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 16/266/14.3.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία απαγορεύτηκε η λειτουργία της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ. Ωστόσο ήδη από 30.10.2002 είχαν ήδη κατασχεθεί δυνάμει των υπ' αριθμ. ... περιλήψεων κατασχετηρίων εκθέσεων αναγκαστικού πλειστηριασμού, ποσοστό 24,20 % των μετοχών της εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ οι οποίες ανήκαν στην εταιρεία DEAL FX ΑΕ. Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από το με ημεροχρονολογία 1.7.2003 έγγραφο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Αξιών, στις 25.6.2003 εκπλειστηριάστηκαν, δυνάμει των υπ' αριθμ. ... Επαναληπτικών Περιλήψεων Κατασχετήριας Εκθέσεως Αναγκαστικού Πλειστηριασμού άϋλων μετοχών του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ι. Σ., μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΧΕ 72.926 κοινές μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ", οι οποίες ανήκαν στην εταιρεία DEAL FX ΑΕ.
Από όλα τα προαναφερόμενα αποδεικνύεται εκτός των άλλων η στενή σχέση και συνεργασία της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ με την DEAL FX ΑΕ και την HEDLEY FINANCE LTD και κατ' επέκταση και μεταξύ των προσώπων των κατηγορουμένων Β. Τ., Δ. Τ. και Χ. Λ., όσο και η γνώση του τελευταίου σχετικά με την πραγματική προέλευση των χρημάτων που διακινήθηκαν μεταξύ των εταιρειών αυτών, ότι δηλαδή ήσαν χρήματα των επενδυτών στα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα που διακινήθηκαν από αυτούς, αλλά και του σκοπού της μεταφοράς τους. ’λλωστε η στενή σχέση μεταξύ των παραπάνω κατηγορουμένων και των εταιρειών τους αποδεικνύεται και από το ότι και οι τρεις αυτές εταιρείες HEDLEY FINANCE LTD, ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ και DEAL FX ΑΕ στεγάζονται στον ίδιο χώρο, στην οδό ..., στη Γλυφάδα, έχουν ουσιαστικά τα ίδια άτομα ως προσωπικό, ακόμη και την ίδια λογίστρια την Φ. Σ., όπως η ίδια κατέθεσε ενόρκως εξετασθείσα στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου. Η εταιρεία δε ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ λειτουργούσε κυρίως ως συνεργάτης (broker) της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD για την αλίευση επενδυτών της τελευταίας, δεδομένου μάλιστα ότι όπως προκύπτει από την άνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν είχε αποστείλει προς αυτήν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις προηγούμενες χρήσεις. Ακόμη, όπως ήδη έχει αναφερθεί ανωτέρω, μέτοχος της εταιρείας ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ είναι η εταιρεία SALIDA LTD με 4.500 μετοχές, εκπρόσωπος της οποίας εμφανίζεται ο Π. Ι. υπάλληλος της HEDLEY FINANCE LTD, ο οποίος εμφανίζεται με την ίδια ιδιότητα και σε άλλες εταιρείες των αδελφών Τ., όπως στην ISOLINA INTERNATIONAL INC και στην DISCOVERY VENTURES CORPORATION, ιδιοκτήτριες ακινήτων στο κτίριο της οδού ..., στον Πειραιά, όπου τα γραφεία και η έδρα της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGMENT CORPORATION S.A, εταιρείας εκπροσωπούμενης από τον κατηγορούμενο Δ. Τ. για την οποία θα γίνει παρακάτω αναλυτική αναφορά - και τα γραφεία της, είναι μισθωμένα και ανήκουν στην ιδιοκτησία της εξωχώριας (offshore) εταιρείας AURORAMARI-TIMESSA, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι και πάλι ο κατηγορούμενος Δ. Τ.. 3) ROYAL SHIP MANAGEMENT CORPORATION S.A.:
Ως προς την εν λόγω εταιρεία, πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες επί μέρους διακρίσεις: Α) Πρέπει να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά των κατηγορουμένων Δ. Τ. και Β. Τ. για την πράξη της κακουργηματικής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, λόγω παρελεύσεως εικοσαετίας από της τελέσεώς της μέχρι της τελεσιδίκου εκδικάσεώς της για τις ακόλουθες μερικότερες πράξεις, για τις οποίες παραπέμφθηκαν να δικασθούν με το υπ' αριθμόν 1157/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών καιειδικότερα:1) του ποσού των 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ που μεταφέρθηκε επιμεριζόμενο σε τρεις Ελληνικές Τράπεζες στις 19.3.1998 και δη από την BANK EDUARD CONSTANT της Ελβετίας όπου τηρούνταν στο όνομα της HEDLEY FINANCE LTD τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό ... και ήταν κατατεθειμένο το εν λόγω ποσόν, την ίδια ημερομηνία μεταφέρεται: α) στον υπ' αριθμόν ... λογαριασμό της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. στην Εγνατία Τράπεζα το ποσό των 200.000 δολαρίων ΗΠΑ στο ναυτιλιακό της κατάστημα στον Πειραιά, β) με εντολή Β. Τ. μεταφέρεται από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό της Ελβετικής Τράπεζας, στον υπ' αριθμόν ... λογαριασμό της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. στην Εθνική Τράπεζα στο ναυτιλιακό Κατάστημα στον Πειραιά το ποσόν των 500.000 δολαρίων Η.Π.Α. και γ) ομοίως από τον ίδιο λογαριασμό με νέα εντολή την ίδια ημερομηνία μεταφέρεται από την ίδια τράπεζα της Ελβετίας, το ποσόν των 300.000 δολαρίων Η.Π.Α. στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. στην Τράπεζα Πειραιώς, στο Ναυτιλιακό της κατάστημα στον Πειραιά. 2) Της έκδοσης από λογαριασμούς της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. στην Εγνατία Τράπεζα με εντολή του κατηγορουμένου Δ. Τ., ως νομίμου εκπροσώπου της, τριών επιταγών στις 8.5.1998 και συγκεκριμένα: α) ποσού 120.000 δολαρίων Η.Π.Α. που εκδίδεται στο όνομα M G , β) ποσού 60.000 δολαρίων Η.Π.Α. που εκδίδεται στο όνομα K R και γ) ποσού 5.000 δολαρίων Η.Π.Α. που εκδίδεται στο ίδιο όνομα. 3) Της μεταφοράς στις 24.4.1998 με εντολή του κατηγορουμένου Δ. Τ. ποσού 10.000 δολαρίων Η.Π.Α. από τον υπ' αριθμόν ... λογαριασμό της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. στην Εγνατία Τράπεζα στον υπ' αριθμό ... λογαριασμό της ίδιας στην Τράπεζα Κύπρου. 4) Της κατά το χρονικό διάστημα από 11.5 έως και 21.7.1998 δυνάμει εξουσιοδοτήσεως εκ μέρους του Δ. Τ. προς την υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD Ε. Ζ. των ακόλουθων τραπεζικών εργασιών: α) της δραχμοποίησης από τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. στην Εγνατία Τράπεζα ποσού 5.000 δολαρίων Η.Π.Α. και ανάληψη αυτού αυθημερόν, β) της ακύρωσης της υπ' αριθμ. ... τραπεζικής επιταγής ποσού 50000 δολαρίων Η.Π.Α., η οποία σύμφωνα με τα προαναφερθέντα είχε εκδοθεί στο όνομα K R και πίστωσή της σε λογαριασμό του κατηγορούμενου Δ. Τ. και γ) της δραχμοποίησης και ανάληψης του ποσού των 2000 δολαρίων Η.Π.Α. του οποίου το κόκκινο χαρτί συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομα της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το έμβασμα των 500.000 δολαρίων ΗΠΑ που σύμφωνα με τα προηγούμενα είχε εισέλθει στον υπ'αριθμ. ... λογαριασμό της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. στο ναυτιλιακό κατάστημα 196 της Εθνικής Τράπεζας, μεταφέρθηκε στο κατάστημα της Ακτής Μιαούλη (702) με αριθμό ... και χαρακτηρίζεται Ναυτιλιακό. Στη συνέχεια δε, από 20.3.1998, δηλαδή ημερομηνία που ο υπ' αριθμ. 702/... λογαριασμός (πρώην 196/...) πιστώθηκε με το παραπάνω ποσόν των 500.000 δολαρίων ΗΠΑ και που αποτελεί χρονικό σημείο εκδήλωσης της βούλησης και πρόθεσης των κατηγορουμένων για την συγκάλυψη και νομιμοποίησή του λόγω της προέλευσής του από παράνομη δραστηριότητα, μέχρι την σταδιακή ανάληψή του, που έγινε στις 31.7.2001, εκδίδονται προς χρήση, κατόπιν σχετικών αιτήσεων του Δ. Τ. προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, οι ακόλουθες βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος: 1) Υπ' αριθμ. ... για ποσό 9.000 δολαρίων ΗΠΑ 2) Υπ' αριθμ. ... για ποσό 3.000 δολαρίων ΗΠΑ 3) Η υπ' αριθμ. ... για ποσό 7.980 δολαρίων ΗΠΑ 4) Η υπ' αριθμ. ... για ποσό 5.720 δολαρίων ΗΠΑ και 5) Η υπ' αριθμ.... για ποσό15.000 δολαρίων ΗΠΑ.
Επίσης, το τραπεζικό έμβασμα των 300.000 δολλαρίων ΗΠΑ, που εισήλθε κατά τα προηγούμενα στις 23.3.1998 στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. στην Τράπεζα Πειραιώς, ο οποίος στη συνέχεια μετατράπηκε στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό αυτής στο κατάστημα της 2ας Μεραρχίας της ίδιας Τράπεζας, χαρακτηρίσθηκε πάλι ως ναυτιλιακό και με βάση αυτό το ποσόν εκδόθηκαν ομοίως αντίστοιχες βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος από την ίδια Τράπεζα.
Β) Όσον αφορά α): στο ποσόν των 10.000 δολλαρίων Η.Π.Α. που αφορούσε σε εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς με ημερομηνία 19.10.1998, η οποία προς εξασφάλισή της δέσμευε ποσόν 10.555,88 δολαρίων ΗΠΑ από τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A., ο οποίος πριν από την μετατροπή του ήταν ο υπ' αριθμ. ... λογαριασμός της ίδιας εταιρείας, και η οποία (εγγυητική επιστολή) ήταν αναγκαίο να κατατεθεί προς το ΥΠΕΘΟ για την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις των νόμων α.ν.89/1967, 378/1968 και το άρθρο 25 του ν.27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.223/1994 και της εκδόσεως για το λόγο αυτό της από 24.8.1998 σχετικής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής ναυτιλίας (ΦΕΚ 257/ΤΑΠΣ/7.9.1999), και β) στο ποσόν των 74.021 ευρώ με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός της HEDLEY FINANCE LTD στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα με αριθμό ... με εισερχόμενο έμβασμα στις 11.6.1999 από την τράπεζα MIDLAND του Λονδίνου, από το οποίο ποσόν δραχμοποιούνται 50.106 ευρώ και το κόκκινο χαρτί συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομα της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A., οι κατηγορούμενοι Δ. Τ. και Β. Τ. πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Τούτο διότι δεν αποδείχθηκε από τα υπάρχοντα αποδεικτικά μέσα με πειστικότητα ότι τα χρήματα αυτά προέρχονταν από επενδύσεις των παθόντων προσώπων - επενδυτών. Γ) Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι στις 29.9.2000 με εντολή του Κ. Ν. προς την Τράπεζα Κύπρου δραχμοποιείται ποσόν 65.364,14 λιρών Αγγλικών από τον υπ' αριθμ.... λογαριασμό που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα η εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD και το κόκκινο χαρτί συναλλάγματος εκδίδεται και πάλι στο όνομα της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A., εκδίδονται δε οι υπ' αριθμούς ... βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος των Τραπεζών Ευρωπαϊκής Λαϊκής και Κύπρου αντίστοιχα. Συνέχιζαν δε οι δύο αυτές Τράπεζες να εκδίδουν τέτοιες βεβαιώσεις για κάθε έτος ξεχωριστά από το 1998 έως και το 2002, τις οποίες ο κατηγορούμενος Δ. Τ. κατέθετε στα αρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας σε εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης που είχε η εταιρία ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. ως ναυτιλιακή για εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος όχι κατώτερου των 50.000 δολλαρίων ΗΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ... απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας περί εγκρίσεως της εγκατάστασης γραφείου της εν λόγω εταιρείας στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω προκύπτουν πλην άλλων εγγράφων και από το υπ' αριθμ. ... απαντητικό έγγραφο των νομικών υπηρεσιών της τράπεζας ΕΓΝΑΤΙΑ προς το ΣΔΟΕ, όπου αναφέρεται ότι η εταιρεία ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. υπέβαλε αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού στις 16.2.1998, όπου ως εκπρόσωποι και διαχειριστές υπέγραψαν οι Δ. Τ., Δ. Κ. και Ε. Μ. και ότι την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν είτε ο πρώτος μόνος του, είτε ο πρώτος από κοινού με κάποιον από τους δύο επομένους. Στο έγγραφο αυτό γίνεται αναλυτική αναφορά των συναλλαγών, όπως και στα από 27.1.2001, 1.4.2003 και 2.4.2003 απαντητικά έγγραφα της Τράπεζας Πειραιώς προς το ΣΔΟΕ. Ακόμη αποδείχθηκε ότι προκειμένου η ως άνω εταιρεία ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. να φέρεται ότι καλύπτει την υποχρέωση που είχε από την εγκριτική κοινή Υπουργική Απόφαση περί πραγματοποίησης συγκεκριμένου ύψους δαπανών, απευθύνθηκε στο πρακτορείο ταξιδιών με την επωνυμία "Α.Μ. και Σια ΕΕ" και την εταιρεία με την επωνυμία "ARIA TRAVEL AND TOYRISM" και κατόπιν συμφωνίας με αυτούς, εμφανίζονται ως έξοδα της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. τα χρήματα που δαπανούσαν οι υπάλληλοι και στελέχη της HEDLEY FINANCE LTD Δ. Κ., Κ. Ν., Δ. Μ., Ν. Κ., Π. Δ. κ.ά., για ταξίδια, καθόσον η εταιρεία δεν παρουσίαζε κάποια σημαντική εμπορική δραστηριότητα. Έτσι, σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις του παραπάνω πρακτορείου φαίνονται για το έτος 1999 από 1.1 έως 31.12.1999 ως έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων το ποσόν των 5.576.600 δραχμών και για το έτος 2000 το ποσόν των 14.272.7000 δραχμών, τα οποία δεν δικαιολογούνται από την περιορισμένη λειτουργία της εταιρείας. Το ότι δε τα χρηματικά αυτά ποσά αφορούν σε εικονικά έξοδα της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. επιβεβαιώνεται και από το υπ' αριθμ. πρωτ. ... έγγραφο του ΥΠΕΘΟ Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων Τμήμα Κεφαλαίων Εξωτερικού και Αλλοδαπών Εταιρειών προς την ως άνω εταιρεία, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εμπορικής ναυτιλίας, Διεύθυνση Ποντοπλοίας και Ναυτιλιακών σχέσεων, στο οποίο αναφέρεται επί λέξει: "Από τον έλεγχο του φακέλου σας προκύπτει ότι για τα έτη 1998 και 1999 η εταιρεία σας δεν απασχόλησε προσωπικό...".
4) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Ε. Σ Αποδείχτηκε ακόμη ότι οι ίδιοι παραπάνω κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ. μετέφεραν από τους λογαριασμούς της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD, στους οποίους, όπως έχει αναπτυχθεί αναλυτικά παραπάνω, εισέρχονταν χρήματα επενδυτών, από τη διακίνηση του παραπάνω χρηματοοικονομικού προϊόντος GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, στον υπ' αριθμ. ... προσωπικό λογαριασμό ταμιευτηρίου, σε ξένο συνάλλαγμα, που τηρούσε η κατηγορουμένη Ε. Σ., σύζυγος του κατηγορούμενου Β. Τ., στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS. Συγκεκριμένα, δραχμοποιούνται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως προς τον υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD Γεώργιο Ματθαίο, από τον υπ' αριθμόν ... λογαριασμό δολαρίων που τηρείτο στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα στο όνομα της HEDLEY FINANCE LTD και μεταφέρονται στον ως άνω λογαριασμό της Ε. Σ., διάφορα χρηματικά ποσά, όπως: Στις 26.2.1999, ποσό 7.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 29.7.1999, ποσό 14.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 10.8.1999, ποσό 15.000 δολαρίων ΗΠΑ. Επίσης ποσά 5.791,19 δολαρίων ΗΠΑ, 20.000 δολαρίων ΗΠΑ, 15.000 δολαρίων ΗΠΑ, 17.014,29 δολαρίων ΗΠΑ, 15.904 δολαρίων ΗΠΑ, 3.294,42 δολαρίων ΗΠΑ.10.000 δολαρίων ΗΠΑ 10.000 δολαρίων ΗΠΑ και 50.000 δολαρίων ΗΠΑ και συνολικά ποσόν 183. 003, 90 δολαρίων ΗΠΑ.
Στο σημείο τούτο πρέπει να γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η λεγόμενη μέθοδος των εξουσιοδοτήσεων για τις αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς των εταιρειών HEDLEY FINANCE LIMITED και GOLDSITH INVESTMENT LTD. Συγκεκριμένα για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνταν υπάλληλοι της HEDLEY FINANCE LIMITED, όπως οι Ε. Κ., Γ. Β., Π. Π., Γ. Μ., Ι. Π. και Κ. Μ.. Ειδικότερα, οι εξουσιοδοτήσεις αυτές που ανάλογα με τους λογαριασμούς που αφορούσαν γράφονταν σε χαρτί με το αντίστοιχο λογότυπο, (αν και αρκετές από αυτές έφεραν το λογότυπο και των δύο εταιρειών) απευθύνονταν τις περισσότερες φορές, προς την Τράπεζα Κύπρου, είχαν συνήθως την υπογραφή της κατηγορουμένης Ν. Κ., ως διαχειρίστριας, όπως έχει και παραπάνω αναφερθεί των λογαριασμών της GOLDSITH INVESTMENT LTD, ενώ οι εξουσιοδοτήσεις που αφορούσαν τους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LIMITED είχαν, είτε την υπογραφή του Κ. Ν., είτε την υπογραφή του Β. Τ.. Όλες αυτές οι εξουσιοδοτήσεις ανέφεραν την εντολή της τραπεζικής συναλλαγής, το εκάστοτε χρηματικό ποσόν, την αιτία και τον λογαριασμό στον οποίον το ποσόν αυτό θα πιστωθεί, ή όταν επρόκειτο να εκδοθεί επιταγή, αναγραφόταν το όνομα (ή η επωνυμία, αν επρόκειτο για εταιρεία) εκείνου εις διαταγή του οποίου αυτή θα εκδιδόταν, εκτός και αν επρόκειτο για απλή ανάληψη μετρητών, οπότε αναγραφόταν μόνον το συγκεκριμένο ποσό των χρημάτων και η νομισματική του μορφή. Είναι χαρακτηριστική η εξής περικοπή από την ένορκη προανακριτική κατάθεση του Κ. Μ.: "Ήμουν εξωτερικός υπάλληλος της εταιρείας Hedley και με εξουσιοδοτήσεις των G. D. και Ν. Κ., οι οποίοι έπαιρναν εντολές από τους Τ. Β. και Δ., εκτελούσα διατραπεζικές εργασίες πάντα με εξουσιοδοτήσεις των προαναφερομένων προσώπων. "Επίσης, για την πληρέστερη κατανόηση της συγκεκριμένης διαδικασίας παρατίθεται αυτολεξεί το περιεχόμενο δύο συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων μίας που δίδεται στον Ι. Π. και μιας που δίδεται στον Κ. Μ., οι οποίες έχουν ως εξής:
α) "Προς την Τράπεζα Κύπρου, Γλυφάδα 8.2.2001.
Παρακαλούμε να εκδοθεί τραπεζική επιταγή ποσού 27.000.000 δραχμών, με δικαιούχο την εταιρεία DEAL FX Α.Ε. και να παραδοθεί στον κύριο Ι. Π., με αριθμό ταυτότητας ... που φέρει την παρούσα αμεταβίβαστη εξουσιοδότηση, με χρέωση του λογαριασμού .... Η βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος να εκδοθεί στο όνομα ISOLINA INC και να παραδοθεί στον κύριο Π." και β) "Προς την Τράπεζα Κύπρου, Γλυφάδα 9.5.2001.
Παρακαλούμε να δραχμοποιηθεί από ευρώ σε δραχμές 2.000.000, σε μετρητά, με χρέωση του λογαριασμού ... και να παραδοθούν στον κύριο Κ. Μ., με αριθμό ταυτότητας ... που φέρει την παρούσα αμεταβίβαστη εξουσιοδότηση". Και στις δύο αυτές εξουσιοδοτήσεις κάτω από το κείμενο υπάρχει η στρογγυλή σφραγίδα της GOLDSITH INVESTMENT LTD και η υπογραφή της κατηγορουμένης Ν. Κ.". Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι στις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι από εκείνους που, κατά τα προαναφερόμενα, ανοίχτηκαν και τηρούνταν στο κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου (...) στο όνομα της ως άνω offshore εταιρείας GOLDSITH INVESTMENT LTD, με δικαίωμα εκπροσώπησης και διαχείρισης αυτού, δυνάμει σχετικών πληρεξουσίων εγγράφων, από τους κατηγορούμενους Ν. Κ. και Δ. Μ., ο μεν υπ' αριθμ. ... δολαριακός λογαριασμός, ο δε υπ' αριθμ. ... λογαριασμός σε ευρώ.
Ειδικότερα, αποδείχτηκε ότι, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LIMITED σε ημεδαπές τράπεζες καταγράφηκαν, με βάση σειρά εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων που προέκυψαν μετά τη νόμιμη άρση του απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών στην οποία αναλυτικά αναφερθήκαμε και παραπάνω και έλαβαν χώρα οι παρακάτω τραπεζικές συναλλαγές: 5. HAVER FΟRD DEVELOPMENT COMPANY LTD- Αγορά ακίνητου στην οδό ... στη Βουλιαγμένη Αττικής Δυνάμει του υπ' αριθμόν ... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ε. Χ., που έχει νόμιμα μεταγραφεί η Μ. Σ., ευρύτερα γνωστή ως Μ. Κ., πώλησε κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στην υπεράκτια (offshore) εταιρεία με την επωνυμία HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY L.T.D, εκπροσωπούμενη από τη δικηγόρο Ε. Β., η οποία εξετάστηκε ως μάρτυρας ενόρκως στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και η κατάθεσή της περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού, αντί συνολικού τιμήματος 208.821.975 δραχμών (αντικειμενική αξία) το ευρισκόμενο στην Βουλιαγμένη Αττικής τριώροφο ακίνητο, το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 139,86 μέτρων, ισόγειο, επίσης, επιφανείας 139,86 μέτρων, α' όροφο επιφανείας 133,32 μέτρων, β' όροφο επιφανείας 91,63 μέτρων, αποθήκη επιφανείας 124,86 μέτρων, γκαράζ επιφανείας 15,00 μέτρων, ενώ στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου υπάρχει πισίνα επιφανείας 68,75 μέτρων. Από το αναγραφόμενο δε στο συγκεκριμένο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο τίμημα, των 208.821.975 δραχμών, σύμφωνα με όσα στο ίδιο συμβόλαιο αναγράφονται, οι αντισυμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι ποσόν 65.211.522 δραχμών κατέβαλε σε μετρητά η αγοράστρια εταιρεία στην πωλήτρια πριν από την υπογραφή του συμβολαίου και εκτός του γραφείου της Συμβολαιογράφου και χωρίς την παρουσία της και το υπόλοιπο ποσό των 143.610.453 δραχμών, υποσχέθηκε η αγοράστρια να καταβάλει στην πωλήτρια και δέχθηκε αυτή να λάβει, σε δύο άτοκες δόσεις, κάθε μίας των 71.805.227 δραχμών που θα καταβάλονταν μέχρι τις 31.12. 1999 και μέχρι τις 31.1.2000, αντίστοιχα. Ακολούθως, η πωλήτρια δήλωσε, σύμφωνα με την μετέπειτα συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη, υπ' αριθμ.... της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών, Ε. Χ., ότι εισέπραξε στο συμφωνημένο χρόνο και το υπόλοιπο μέρος του τιμήματος το οποίο οφειλόταν, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, εξοφληθείσα πλήρως.
Η ως άνω αγοράστρια εταιρεία με την επωνυμία HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, είναι υπεράκτια (offshore) εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στις 2.1.1997 στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους του Αρχιπελάγους των Μικρών Αντιλλών (Δυτικών Ινδιών) μεταξύ της Καραϊβικής Θάλασσας και του Ατλαντικού Ωκεανού, με βάση τις διατάξεις του νόμου για τις διεθνείς εμπορικές εταιρίες, της Επικράτειας των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, όπου έχει και την καταστατική της έδρα και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο διεθνών εμπορικών εταιριών, με αριθμό μητρώου ..., ενώ μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής φέρονται οι παναμαϊκές εταιρείες με τις επωνυμίες "FIRST EXECUTIVE DIRECTOR INC" και "FIRST COMPANY DIRECTORS INC", σύμφωνα με το καταστατικό της και τα λοιπά έγγραφα σύστασης της. Και η εταιρεία αυτή, όπως και η ΗEDLEY FINANCE LTD και άλλες εξωχώριες εταιρείες συμφερόντων των αδελφών Τ. "κατασκευάσθηκε" από το γραφείο OVER SEAS MANAGEMENT CORPORATE EXPENSES LTD, που έχει και παραπάνω αναφερθεί. Με δικαιούχο, λοιπόν, την ως άνω εξωχώρια εταιρεία "HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD", η κατηγορουμένη Ε. Σ., σύζυγος του κατηγορούμενου Β. Τ., εκπροσωπώντας αυτήν, ανοίγει στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα, τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε δολλάρια ΗΠΑ, στον οποίον εισέρχονται χρήματα από τους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD στην Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, όπως αυτό αποδεικνύεται από το υπ' αριθμ. 83/27.3.2003 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας που απεικονίζει αναλυτικά την κίνηση του προαναφερόμενου λογαριασμού υπ' αριθμ.... της HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD και στο οποίο έχουν επισυναφθεί όλα τα σχετικά δικαιολογητικά των αναγραφόμενων συναλλαγών της, στα οποία περιλαμβάνονται τραπεζικά έγγραφα με την υπογραφή του Β. Τ., ως εκπροσώπου της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD και από τα οποία προκύπτει ότι εισήλθαν στον παραπάνω λογαριασμό της συγκεκριμένης εξωχώριας εταιρείας (HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD) τα ακόλουθα χρηματικά ποσά, κατά τους αντίστοιχους χρόνους: Στις 30.6.1998, ποσό 10.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 11.11.1998, ποσόν 50.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 24.5.2000, ποσό 18.500 δολαρίων ΗΠΑ, ή 26.200.000 δραχμών, στις 11.5.2001 ποσόν 1000. δολαρίων ΗΠΑ και στις 26.10.2001 ποσόν 4.000 δολαρίων ΗΠΑ. Από τον ίδιο δε αυτόν λογαριασμό της αγοράστριας εταιρείας (τον υπ' αριθμ....), εκδίδεται η υπ' αριθμ.1285 τραπεζική επιταγή, ποσού 58.000 δολαρίων ΗΠΑ ή 17.875.600 δραχμών, σε διαταγή Δ. Χ., πρώην συζύγου της πωλήτριας του ως άνω ακινήτου, Μ. Κ.. Ακόμη από την από 23.2.2000 βεβαίωση της Τράπεζας Κύπρου προκύπτει ότι από τον τηρούμενο σ' αυτή δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD με αριθμό ... δραχμοποιείται για λογαριασμό της ίδιας ως άνω αγοράστριας εταιρείας ποσόν 157.894.234 δραχμών και το κόκκινο χαρτί δραχμοποίησης συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομά της, ενώ στις 1.10.2000, με εντολή Κ. Ν. (C. D.) προς την Τράπεζα Κύπρου δραχμοποιείται από τον ίδιο ως άνω δολλαριακό λογαριασμό (...) της HEDLEY FINANCE LTD ποσόν 4.000.000 δραχμών, σε μετρητά και εκδίδονται δύο τραπεζικές επιταγές, η μία ποσού 27.250.000 δραχμών και η άλλη 2.000.000 δραχμών, ενώ και πάλι το κόκκινο χαρτί δραχμοποίησης συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομα της ίδιας ως άνω εταιρείας HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD.
Ακόμη αποδείχτηκε ότι μετά την αγορά του παραπάνω ακινήτου, τυπικά από την ως άνω υπεράκτια εταιρεία, ουσιαστικά, όμως, από τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Ε. Σ., όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, οι τελευταίοι προέβησαν σε ανακαίνιση και επίπλωση της υπάρχουσας σ' αυτό τριώροφης οικίας, αν και σύμφωνα με την αρχική άδεια οικοδομής, η συγκεκριμένη οικία φέρεται ότι οικοδομήθηκε το έτος 1997, δύο χρόνια, δηλαδή, πριν από την ως άνω πώλησή της, ενώ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ... εκδοθείσα άδεια οικοδομής περί εσωτερικών διαρρυθμίσεων, τροποποίησης όψεων και αλλαγής στέγης, ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου, ανερχόταν στο ποσόν των 3.036.000 δραχμών, (πρόκειται για την καταβληθείσα στο Ταμείο Μηχανικών αμοιβή) όπως τούτο προκύπτει και από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου αλλά και του παρόντος Δικαστηρίου του μάρτυρα Α. Κ., ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτων μηχανικός του έργου της ανακαίνισης και εκείνος που υπογράφει την ως άνω οικοδομική άδεια. Από την ίδια αυτή κατάθεση, στην οποία ο ως άνω μάρτυρας αναφέρει ότι η αμοιβή του, ποσού 3.036.000 δραχμών, πληρώθηκε στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, στο ταμείο αρχιτεκτόνων, ενώ έλαβε και άλλη αμοιβή απευθείας από τον Β. Τ. σε μετρητά. Σε συνδυασμό δε και με σειρά έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία αναφέρονται στην αντίστοιχη θέση της παρούσας αποδείχτηκε ότι η συνολική δαπάνη για τις εργασίες ανακαίνισης ανήλθε στο ποσό των 119.045.273 δραχμών, τα οποία κατεβλήθησαν από τον κατηγορούμενο Β. Τ. και τη σύζυγο του, από χρήματα προερχόμενα, κυρίως, από λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD και όπως αυτό καταφαίνεται από το γεγονός ότι στις 15.5.2000 από τον δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE L.T.D στην Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND Cavendish Sq Branch, στην αναφερθείσα και παραπάνω τραπεζική διεύθυνση RBOSGB2L, εισέρχεται τραπεζικό έμβασμα, με τα στοιχεία ..., ποσού 500.000 δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο είχε αποσταλεί πρώτα στην CHASE MANHATTAN BANK USA και από εκεί στην Ελλάδα, με παραλήπτη την HEDLEY FINANCE L.T.D ... στην Γλυφάδα. Με εντολή δε του Β. Τ. προς την τράπεζα HSBC, κατάστημα Γλυφάδας, δραχμοποιείται από τον τηρούμενο στην συγκεκριμένη Τράπεζα λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD ποσό 10.000 δολαρίων ΗΠΑ και εκδίδεται ισόποση (3.095.000) σε δραχμές τραπεζική επιταγή, σε διαταγή Σ. Κ., ο οποίος ήταν ο εργοδηγός που εκτελούσε τις εργασίες ανακαίνισης της ως άνω οικίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ... έγγραφο της ALPHA BANK με την ανάλυση της κίνησης του λογαριασμού, τον οποίον αυτός τηρούσε στην συγκεκριμένη τράπεζα.
Στο όνομα επίσης του Ε. Κ., ο οποίος ήταν ο ελαιοχρωματιστής που ανέλαβε και εκτέλεσε τους ελαιοχρωματισμούς της ίδιας ως άνω οικίας, σύμφωνα με την από 6.5.2000 έγγραφη τεχνική προσφορά του για το συνολικό ποσό των 22.500.000 δραχμών, εκδόθηκαν πάλι από λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LIMITED: η υπ' αριθμόν ... τραπεζική επιταγή της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας, με ημερομηνία έκδοσης 24.5.2000, ποσού 19.002,74 ευρώ ή 7.000.000 δραχμών, καθώς και η υπ' αριθμόν ... τραπεζική επιταγή της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, με ημερομηνία έκδοσης την 15.6.2000, επίσης, ποσού 7.000.000 δραχμών. Από τον υπ' αριθμ.... λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD, στην Τράπεζα Κύπρου εκδίδεται ακόμη μία τραπεζική επιταγή ποσού 10.000.000 δραχμών, σε διαταγή της επιχείρησης εμπορίας ειδών υγιεινής με την επωνυμία "MODA BANGO ΑΕ", για την αγορά και τοποθέτηση ειδών της εμπορίας της στην συγκεκριμένη οικία, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα τιμολόγια που περιλαμβάνονται στα αναγνωστέα έγγραφα και αναγνώστηκαν. Περαιτέρω, αποδείχτηκε από την όλη αποδεικτική διαδικασία ότι για την επίπλωση της ως άνω οικίας δαπανήθηκε από τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Ε. Σ. ποσόν 120.000.000 δραχμών, περίπου, το οποίο καταβλήθηκε στην ιδιοκτήτρια καταστήματος επιπλώσεων Β. Σ., σύμφωνα με τις σχετικές καρτέλες παραγγελιών αυτής. Μέρος του παραπάνω ποσού, ύψους 25.402,65 Αγγλικών λιρών, προερχόμενο από το δολαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD κατατέθηκαν από τον Β. Τ. σε προσωπικό λογαριασμό της ως άνω Β. Σ. στην τράπεζα MIDLAND BANK στην Αγγλία. Σχετικά δε με την προέλευση των ως άνω χρηματικών ποσών πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά προέρχονται από λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD, η οποία, όμως, όπως και παραπάνω έχει αναφερθεί, δεν αποδείχτηκε ότι είχε αναπτύξει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά και στην αλλοδαπή, πλην της διακίνησης και διαχείρισης (αλλά και της δημιουργίας, όπως αποδείχτηκε) των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων GOLDSMITH INVESTMENTS FUND και GLOBELEX, το έτος 2002, ενώ ο ίδιος ο κατηγορούμενος Β. Τ., κατά τους χρόνους που πραγματοποιούνταν οι ως άνω εισροές χρημάτων από λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD, προς τους λογαριασμούς είτε της συζύγου του Ε. Σ., είτε της εταιρείας HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, είτε προς τρίτους σε σχέση με την αγορά, επίπλωση ανακαίνιση της ως άνω τριώροφης οικίας, αλλά και τις λοιπές δραστηριότητες του (αγορά μετοχών, ROYAL SHIPMANAGEMENT SA, DEAL FX ΑΕ, TALADIAN ΑΕΛΔΕ κ.ά.) δεν είχε την ανάλογη οικονομική δυνατότητα, με βάση τα υπάρχοντα προσωπικά οικονομικά του δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τα δηλωθέντα από τον ίδιο, στις φορολογικές του δηλώσεις, κατά τα αντίστοιχα οικονομικά έτη εισοδήματα του. Και τούτο διότι κατά τους επίδικους χρόνους, αρχής γενομένης από το έτος 1997, καθόσον τα προηγούμενα έτη (1994 μέχρι και 1996) δηλώνει άνεργος με εισοδήματα προερχόμενα από εισαγωγή συναλλάγματος (ποσό 6.249.220 δραχμών για το έτος 1994, ποσό 17.754.322 δραχμών για το έτος 1995 και ποσό 19.001.526 δραχμών για το έτος 1996), τα εισοδήματα του αυτά ήσαν κατά πολύ υποδεέστερα των ως άνω οικονομικών συναλλαγών, οι οποίες βέβαια δεν κατέστη δυνατόν από την αποδεικτική διαδικασία να προσδιοριστούν με ακριβή μαθηματικό υπολογισμό. Ειδικότερα, από τις φορολογικές δηλώσεις του Β. Τ. προκύπτει ότι κατά το έτος 1997 ως ιδιωτικός υπάλληλος της HEDLEY FINANCE LTD, δηλώνει εισόδημα από μισθούς το ποσό των 2.622.398 δραχμών και εισόδημα από εισαγωγή συναλλάγματος ποσό 4.190.570 δραχμών, το έτος 1998, επίσης, ως ιδιωτικός υπάλληλος της HEDLEY FINANCE LTD, δηλώνει εισόδημα από μισθούς 5.227.879 δραχμών και εισόδημα από εισαγωγή συναλλάγματος ποσόν 30.754.111 δραχμών, το έτος 1999, επίσης, ως ιδιωτικός υπάλληλος της ίδιας εταιρείας, δηλώνει εισόδημα από μισθούς 5.814.466 δραχμών και εισόδημα από εισαγωγή συναλλάγματος ποσόν 30.616.000 δραχμών, ενώ ως εισόδημα το οποίο ήταν φορολογημένο με ειδικό τρόπο, δηλώνει ποσόν 102.269.056 δραχμών ατομικό και της συζύγου του Ε. Σ. (παντρεύτηκαν το έτος 1997) ποσόν 76.986.105 δραχμών. Ακόμη το έτος 2000, πάλι ως υπάλληλος της ίδιας εταιρείας, δηλώνει εισόδημα από μισθούς 5.871.090 δραχμών και εισόδημα από εισαγωγή συναλλάγματος ποσό 27.329.600 δραχμών, το έτος 2001, με την ίδια ως άνω ιδιότητα, δηλώνει εισόδημα από μισθούς 3.850.148 δραχμών, με ειδικό τρόπο φορολογημένο εισόδημα 16.....992 δραχμών και από δάνειο εξωτερικού από την εταιρεία με την επωνυμία "ANDAMAN INVESTMENTS LIMITED", το ποσό των 681.500.000 δραχμών και τέλος το έτος 2002, πάλι ως ιδιωτικός υπάλληλος, δηλώνει εισόδημα από μισθούς 33.009,34 ευρώ και εισόδημα που απαλλάσσεται παντελώς από φόρο ποσό 220.358,37 ευρώ. Το ίδιο έτος, επειδή το ζεύγος δηλώνει ότι βρίσκονται σε διάσταση, η σύζυγος του Ε. Σ. υπέβαλε ατομική φορολογική δήλωση, στην οποία δηλώνει εισόδημα από την ατομική της εμπορική δραστηριότητα (κατάστημα στον Πειραιά) ποσά 14.458,10 ευρώ και εισόδημα το οποίο ήταν απαλλαγμένο φόρου, ποσό 215.784,20 ευρώ. Καθίσταται προφανές, λοιπόν, ότι και όλα τα προαναφερόμενα εισοδήματα των κατηγορουμένων, αν είχαν διατεθεί στις επίμαχες συναλλαγές νομιμοποίησης, χωρίς να δαπανάται από αυτά οποιοδήποτε χρηματικό ποσόν για την πολυτελή, όπως αποδείχτηκε από την όλη αποδεικτική διαδικασία, διαβίωση αυτών και της οικογένειας τους και πάλι δεν θα ήταν δυνατόν να καλυφθούν τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά που αναφέρθηκαν παραπάνω για τις συγκεκριμένες αιτίες και προορισμούς. Πολύ περισσότερο δε αν ληφθεί υπόψη ότι, στην πραγματικότητα ούτε και τα αναγραφόμενα στις φορολογικές δηλώσεις του ως άνω κατηγορούμενου χρηματικά ποσά ήσαν αληθή, δεδομένου ότι διενεργήθηκε έλεγχος από το ΣΔΟΕ όσον αφορά το ποσό των 681.500.000 δραχμών, το οποίο φέρεται στην φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2002 από τον Β. Τ., ως προερχόμενο από δάνειο του εξωτερικού, για το οποίο προσκομίστηκε κατά την υποβολή της δήλωσης αυτής και επισυνάπτεται, δανειακή σύμβαση μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία "ANDAMAN INVESTMENTS LIMITED" με έδρα την οδό ... στο ... του Kent Αγγλίας, (ΤΝ2 5QU) και του Β. Τ., μαζί με επιστολή διευκόλυνσης η οποία αναφέρεται σε δάνειο ποσού 5.000.000 ευρώ. Ο έλεγχος λοιπόν αυτός που έγινε στα πλαίσια διοικητικής συνδρομής με τις αρμόδιες Βρετανικές Αρχές, με την αποστολή του εμπιστευτικού εγγράφου με στοιχεία: αριθμός πρωτ. ..., είχε ως απάντηση το υπ' αριθμ. πρωτ. ... έγγραφο, συνοδευόμενο με το από 15.10.2003 έγγραφο-επιστολή του μοναδικού Διευθυντή της ως άνω εταιρείας DAVIDSMITH, στην οποία αναγράφονταν τα ακόλουθα: Η ANDAMAN INVESTMENTS LIMITED, η οποία συστάθηκε την 30ή Ιουνίου 2000 και διέκοψε κάθε εμπορική δραστηριότητα που ήταν η παροχή συμβουλών για έρευνα αγοράς σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρήσεων σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις 5.11.2002, δεν είχε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή συναλλαγές με τον Β. Τ., εκτός από την υπογραφή μιας συμφωνίας δανείου. Δεν χορηγήθηκε όμως δάνειο διευκόλυνσης στον κ. Τ. ή σε άλλο μέρος, από την ANDAMAN INVESTMENTS LIMITED με τη δική του έγκριση, ούτε του δόθηκαν ποτέ λεπτομέρειες τραπεζικού λογαριασμού για μεταφορά κεφαλαίων. Η συμφωνία δανείου σχεδιάστηκε και υπογράφηκε από τον ίδιο εκ μέρους της εταιρείας του για τη ρύθμιση δανείου για να δοθεί στον κ.Τ.. Δεν έχουν μεταφερθεί ποτέ χρήματα στο εξωτερικό από την ANDAMAN INVESTMENTS LIMITED". Πρέπει δε στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ως άνω ακινήτου, της οδού ... στη Βούλα Αττικής, δεδομένου ότι και οι δύο κατηγορούμενοι Β. Τ. και Ε. Σ., αρνούνται την συγκυριότητα τους στο ως άνω ακίνητο, ισχυριζόμενοι ότι η καταρτισθείσα αγοραπωλησία δεν είναι εικονική, (όπως ισχυρίστηκε και ο έτερος κατηγορούμενος Δ. Τ., ο οποίος άσκησε και σχετική αγωγή, εναντίον τους και εναντίον της φερόμενης ως αγοράστριας εξωχώριας εταιρείας), αλλά περιέχει τις αληθείς βουλήσεις των συμβαλλομένων μερών και το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα στην υπεράκτια εταιρεία HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, η οποία, κατά τη σύστασή της φέρεται ότι είχε μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1.000.000 δολαρίων ΗΠΑ. Πλην όμως, από το υπ' αριθμ. ... πιστοποιητικό μετοχών της εταιρείας αυτής, το οποίο φέρει επικύρωση από το Συμβολαιογράφο Παναμά, κατά πολύ μεταγενέστερη της εκδόσεώς του και συγκεκριμένα στις 18.12.2001, προκύπτει μεν ότι το μετοχικό της κεφάλαιο αποτελείται από πενήντα μετοχές, αξίας 20.000 δολαρίων ΗΠΑ η καθεμία από αυτές, αλλά κάτοχος αυτών φέρεται η εταιρεία με την επωνυμία "INTERCHANGE HOLDING LIMITED", ως μοναδικός μέτοχός της, η οποία έχει την έδρα της στο Λονδίνο, ενώ μοναδικός εταίρος και μέτοχος της τελευταίας αυτής εταιρείας φέρεται να είναι ο ’γγλος υπήκοος B. T.. 'Οπως, όμως, προκύπτει από το μητρώο των Αγγλικών Εταιριών, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η ως άνω εταιρεία, ιδρυθείσα το έτος 2001, το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν μόλις 17 λίρες Αγγλίας (δηλαδή περίπου 8.500 δραχμές) και από την ίδρυση της, μέχρι τις 22.11.2001 ήταν αδρανής, καθόσον δεν αποδείχθηκε κάποια εμπορική δραστηριότητα. Η δε εταιρεία HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 4658/2004 τελεσίδικη και ήδη αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τον προσκομισθέντα στο Δικαστήριο εκείνο από την ίδια ισολογισμό της, με ημεροχρονολογία 3.12.2000, εμφάνιζε καθαρά περιουσιακά στοιχεία, για μεν το έτος 1999 δύο λίρες Αγγλίας, για δε το έτος 2000, πάλι δύο (2) λίρες Αγγλίας, δηλαδή, 960 δραχμές. Επομένως δεν διέθετε κατά τον επίδικο χρόνο ίδια χρήματα για την αγορά του ως άνω ακινήτου, ούτε για την πολύ δαπανηρή ανακαίνιση και επίπλωση της υπάρχουσας σε αυτό οικίας.
Κατ' ακολουθίαν τούτων το Δικαστήριο οδηγείται στην κρίση ότι το επί της οδού ..., ..., στην Βουλιαγμένη, ακίνητο αγοράστηκε ουσιαστικά από τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Ε. Σ. (και τυπικά μόνον, εφέρετο η αγορά του, από την εταιρεία HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD), με χρήματα της ΗEDLEY FINANCE LTD, προερχόμενα από χρήματα των επενδυτών στα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως βέβαια στο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, που εισέρρεαν στους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD, με τους τρόπους που έχουν αναφερθεί παραπάνω, από την φερόμενη ως θεματοφύλακα αυτού Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, αλλά και άλλες τράπεζες, στις οποίες είχαν φθάσει χρήματα επενδυτών είτε κατ' εντολή της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED, δηλαδή του Β. Τ., ως εκπροσώπου της, είτε κατ' εντολή της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, δηλαδή, της Ν. Κ., ως πληρεξούσιας της εταιρείας αυτής, (μετά από εντολή του Β. Τ.), αλλά και εκείνων που έφθαναν στα χέρια του ίδιου του Β. Τ., είτε μετρητά, είτε με τραπεζικές επιταγές. Η κρίση αυτή ενισχύεται και από το παρακάτω γεγονός: Με το υπ' αριθμό ..., μισθωτήριο συμβολαιογραφικό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ε. Χ., της ίδιας που συνέταξε και το σχετικό με το ίδιο ακίνητο προαναφερόμενο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, που και αυτό έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου φέρεται η αγοράστρια εταιρεία HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, εκπροσωπούμενη, όπως και κατά την κατάρτιση της αγοραπωλητήριας σύμβασης, από την ίδια ως άνω αναφερθείσα δικηγόρο Ε. Β., να εκμισθώνει το παραπάνω ακίνητο στην κατηγορουμένη Ε. Σ., σύζυγο, όπως προαναφέρθηκε του κατηγορούμενου Β. Τ., για χρονικό διάστημα δέκα ετών και συγκεκριμένα για το διάστημα από 7.5.2001 μέχρι και 6.5.2011, αντί ετησίου μισθώματος ύψους 1.600.000 δραχμών, πλέον τέλους χαρτοσήμου, από 3,6%, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως θερινή κατοικία της ίδιας και της οικογένειας της. Συνηγορεί, λοιπόν, υπέρ της εικονικότητας της ως άνω μίσθωσης ένα τόσο χαμηλό μίσθωμα της τάξης των 133.000 δραχμών μηνιαίως, για μια πολυτελή τριώροφη μονοκατοικία συνολικής επιφανείας 503 τ.μ., με γκαράζ και πισίνα, πολύ περισσότερο όταν όμοια ακίνητα στην περιοχή της Βούλας και ..., κατά το έτος 2001 μισθώνονταν αντί μηνιαίου μισθώματος άνω των 2.500.000 δραχμών και ακόμη περισσότερο όταν έχουν δαπανηθεί για την αγορά της, την ανακαίνιση και την επίπλωση της τα υπέρογκα ποσά που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Πέραν των ανωτέρω, η κρίση περί του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος του εν λόγω ακινήτου ενισχύεται και από τις ένορκες καταθέσεις ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου των μαρτύρων αφ' ενός της Ε. Β., δικηγόρου, η οποία εκπροσώπησε την εταιρεία HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD και στις δύο παραπάνω συμβάσεις αγοράς και εκμισθώσεως αυτού στην φερόμενη ως μισθώτρια κατηγορούμενη Ε. Σ., και αφ' ετέρου του Ι. Π. . Η μεν πρώτη (Ε. Β.) σ' εκείνη την κατάθεσή της αναφέρει ότι εκπροσώπησε την ως άνω εταιρεία δυνάμει δύο πληρεξουσίων εγγράφων που έλαβε μέσω διαδικτύου από δικηγόρο της Αγγλίας, τον οποίο δεν γνώριζε και τα οποία συντάχθηκαν στον Παναμά, σε χώρα δηλαδή άσχετη με την έδρα της εταιρείας, στις 12.10.1999, όπως αναγράφεται και στο σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας, δηλαδή δεν έχει γνώση του προσώπου που της χορηγεί την πληρεξουσιότητα Ο δε δεύτερος, Ι. Π., ο οποίος με το από 4.10.1999 πληρεξούσιο που επίσης συνετάγη στον Παναμά, εξουσιοδοτείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, N. G. για την διευθέτηση όλων των φορολογικών θεμάτων των σχετικών με το προς αγορά ως άνω ακίνητο επί της οδού ..., και επιπλέον του δίδεται η εντολή να εξουσιοδοτήσει την δικηγόρο Ε. Β. να παραλάβει όλα τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την λήψη ΑΦΜ της εταιρείας αυτής, όπως και φορολογική ενημερότητα, δεν γνωρίζει όμως τίποτα περί αυτών, δηλαδή των εξουσιών που του χορηγήθηκαν με το ως άνω πληρεξούσιο λόγω μη ενημέρωσής του, καθόσον στην ένορκη κατάθεσή του ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ανέφερε επί λέξει "Σε σχέση με την HAVER FORD δεν γνωρίζω τίποτα. Μόνο δυο υπεύθυνες δηλώσεις για την εφορία υπέγραψα, οι οποίες ήταν έτοιμες συνταγμένες. Την κ. Β. τη δικηγόρο δεν την γνωρίζω". Ο κατηγορούμενος Β. Τ. ισχυρίζεται ότι από 7.1.1997 και συνεχώς έκτοτε μοναδικός μέτοχος της εν λόγω εταιρείας HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD είναι η Αγγλική εταιρεία με την επωνυμία "INTERCHANGE (Holdings) LTD" που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εταιρειών Αγγλίας και Ουαλίας, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο ’γγλος Υπήκοος, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, ο B. T., o οποίος κατέχει το σύνολο των μετοχών της από 31.12.1991 και ότι τα χρήματα που διέθεσε η HEDLEY για την αγορά του ακινήτου, η οποία διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό (...) επ' ονόματι της HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, είχαν αποσταλεί σ' αυτήν με τραπεζικά εμβάσματα από την μοναδική μέτοχό της εταιρεία INTERCHANGE LTD στα πλαίσια της μεταξύ της τελευταίας αυτής εταιρείας και της HEDLEY FINANCE LTD από 2.12.1996 σύμβασης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Όμως, στην τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD που πραγματοποιήθηκε στις 23.1.1997 ουδόλως αναφέρεται η αλλαγή αυτή, ότι δηλαδή μοναδικός μέτοχός της πλέον είναι η εταιρεία INTERCHANGE LΙΜΕTΕD. Εκτός αυτού, δεν αποδείχθηκε η πηγή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας INTERCHANGE LTD ποιά συγκεκριμένα ήταν η επιχειρηματική δραστηριότητά της, αλλά και ποιά συγκεκριμένη διαχείριση έγινε των περιουσιακών της στοιχείων πριν από την αγορά του επίδικου ακινήτου, δεδομένου μάλιστα, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, ιδρύθηκε το έτος 2001 που καταχωρίσθηκε και στο μητρώο των Αγγλικών εταιρειών. Επιπλέον, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι με εντολές του κατηγορούμενου Β. Τ. και του C. D., εξέρχονται τραπεζικά εμβάσματα από τους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD με τα οποία τροφοδοτούνται τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD. Και είναι απορίας άξιο, αφού τα χρήματα προέρχονταν από την εταιρεία INTERCHANGE LTD γιατί το ως άνω ακίνητο της οδού ..., δεν αγοράσθηκε στο όνομά της. Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι η εξωχώρια εταιρεία HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD ήταν συμφερόντων του κατηγορούμενου Β. Τ., η οποία ιδρύθηκε και λειτούργησε προκειμένου να διοχετευθούν σ' αυτήν χρήματα από την εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, τα οποία προέρχονταν από την διακίνηση και διάθεση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που παραπάνω αναφέρθηκαν. ’λλωστε, αν τα χρήματα που διοχετεύθηκαν μέσω της εταιρείας HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTD για την αγορά, ανακαίνιση και επίπλωση της οικίας των κατηγορουμένων Β. Τ. και Ε. Σ., ήσαν χρήματα προερχόμενα από νόμιμη εμπορική δραστηριότητα της HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY LTDκαι αν το ακίνητο ανήκε πράγματι στην ιδιοκτησία της άνω εταιρείας δεν θα διεκδικούσε δικαστικώς μερίδιο επί της κυριότητάς του με άσκηση σχετικής αγωγής ο συγκατηγορούμενος αδελφός του Δ. Τ..
6) ΑΚΙΝΗΤΟ οδού ... Βούλα Περαιτέρω, αποδείχτηκε ακόμη από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, ότι από το προερχόμενο από την ROYAL BANK OF SCOTLAND έμβασμα, των 68.000 Αγγλικών λιρών που είχε εισέλθει στις 23.5.2000, κατά τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο το σχετικό με την κίνηση των λογαριασμών της HEDLEY FINANCE LTD, στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό αυτής σε νόμισμα Αγγλικών Λιρών GBP και ο οποίος τηρείτο στην Τράπεζα Κύπρου, εκδόθηκε την ίδια ημέρα, στις 23.5.2000, η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή της ίδιας Τράπεζας Κύπρου, ποσού 37.206.200 δραχμών, αφού προηγουμένως μετατράπηκε το εισερχόμενο έμβασμα σε δραχμές, σε διαταγή Ε. Α., ο οποίος είναι ο πωλητής ενός διαμερίσματος του 4ου ορόφου, εμβαδού 127 τ.μ., δύο θέσεων στάθμευσης και μίας αποθήκης στην επί της οδού ... στη Βούλα οικοδομής, η κυριότητα του οποίου μεταβιβάστηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. ... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά, Μ. Π. - Δ. το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Βούλας, στις 1.6.2000 στον τόμο 10 του βιβλίου μεταγραφών με αύξοντα αριθμό ..., στην κατηγορουμένη Ε. Τ., σύζυγο του κατηγορούμενου Δ. Τ.. Το τίμημα της συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, μαζί με την αποθήκη και τη θέση στάθμευσης (πάρκινγκ), κατά τα αναγραφόμενα στο ίδιο το συμβόλαιο, ανήλθε στο ποσό των 50.700.000 δραχμών (αντικειμενική αξία), το πραγματικό, όμως, τίμημα ανήλθε τουλάχιστον στο ποσό των 90.000.000 δραχμών, όπως αποδεικνύεται από τα ακόλουθα: Στο ως άνω ακίνητο υπήρχε προσημείωση εγγραφής υποθήκης, δυνάμει της υπ' αριθμόν 5447/25.2.1999 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ της τράπεζας EUROBANK, για την εξασφάλιση δανείου που είχε λάβει από την τελευταία ο κατασκευαστής Ε. Α. , ύψους 24.010.000 Γεν Ιαπωνίας, που αντιστοιχούν σε 58.295.000 δραχμές, εξοφλητέο σε 57 τοκοχρεολυτικές δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ... δανειακή σύμβαση, που είχε καταρτιστεί μεταξύ τους. Σχετικά με την προσημείωση αυτή, αμέσως μετά τη μεταγραφή του ως άνω υπ' αριθμ. ... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, καταρτίζεται μεταξύ της αγοράστριας Ε. Τ. και του πωλητή Ε. Α., το από 3.6.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο συμφωνείται, εκτός των άλλων, ότι "η αγοράστρια αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση καταβολής προς την τράπεζα EUROBANK όλων, από την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας και πέραν, των οφειλομένων δόσεων μέχρι πλήρους εξοφλήσεως του δανείου δυνάμει της υπ' αριθμ. ... δανειακής σύμβασης και εξαλείψεως της προσημείωσης, ήτοι 57 τοκοχρεολυτικών δόσεων συνολικού ύψους 24.010.000 Γεν Ιαπωνίας, εκ των οποίων καταβλήθηκε ήδη σήμερα η πρώτη και συνεχίζει το ως άνω συμφωνητικό ως εξής: "Ο πωλητής δηλώνει ότι απαλλάσσει πλήρως την αγοράστρια κάθε περαιτέρω οικονομικής υποχρέωσης απέναντι του, για την αγοραπωλησία του εν λόγω διαμερίσματος, υπό τον ρητό όρο, αίρεση και προϋπόθεση ότι αυτή θα καταβάλει κανονικώς και εμπροθέσμως προς την τράπεζα EUROBANK, όλες τις ανεξόφλητες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις του επ' ονόματί του δανείου, έτσι ώστε να μην εκτεθεί και δυσφημισθεί αυτός ως επαγγελματίας από τυχόν υπερημερία καταβολής (έστω και ολιγοήμερη). Ο πωλητής υπόσχεται προς την αγοράστρια ότι μόλις εξοφληθεί πλήρως το δάνειο και ανεξάρτητα από την χορηγηθείσα προς αυτήν σχετική πληρεξουσιότητα για αυτοσύμβαση, θα προσέλθει για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης του τιμήματος και για την εξάλειψη της προσημείωσης, δεδομένου ότι, λόγω ιδιαίτερης εμπιστοσύνης προς την αγοράστρια και προς αποφυγή περιττών εξόδων της, για νέα δανειακή σύμβαση, αυτός (ο πωλητής) δέχθηκε να συνεχιστεί να φαίνεται τυπικώς ο ίδιος ως δανειολήπτης και υπόχρεος έναντι της τράπεζας".
Συνεπώς είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το συνολικό τίμημα αγοράς της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας ανήλθε τουλάχιστον στο ποσό των 90.000.000 δραχμών, δεδομένου ότι μέρος του τιμήματος αυτού που εισέπραξε ο πωλητής Ε. Α. αποτελεί το ποσό των 37.206.200 δραχμών, με την εκδοθείσα στο όνομα του με αριθμό ... τραπεζική επιταγή της Τράπεζας Κύπρου από τον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD, αλλά και το ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων της ανωτέρω δανειακής σύμβασης των {58.295.000-1.022720 δραχμές, (58.295.000 : 57)= 57.272.280 δραχμών, που κατά τις παραπάνω συμφωνίες, αποτελούσε μέρος του τιμήματος αγοράς του συγκεκριμένου διαμερίσματος, αφού μόνον μετά την εξόφληση και της τελευταίας τοκοχρεωλυτικής δόσης συμφωνήθηκε να χορηγηθεί εξοφλητική του τιμήματος απόδειξη από τον πωλητή στην αγοράστρια.
Ακόμη, αποδείχτηκε, ότι πριν από την υπογραφή του ως άνω αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και συγκεκριμένα, στις 22 Μαΐου 2000 είχε καταρτιστεί μεταξύ των ιδίων παραπάνω συμβαλλομένων, Ε. Τ. και Ε. Α., το με την ίδια ημεροχρονολογία ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμφωνα με το οποίο ο τελευταίος είχε αναλάβει την εκτέλεση ορισμένων μετατροπών στο προς πώληση, τότε ακόμη, διαμέρισμα, συνολικού κόστους 12.000.000 δραχμών, με την υποχρέωση της αγοράστριας να καταβληθούν τα χρήματα αυτά πριν από την υπογραφή του συμβολαίου και όχι αργότερα από τις 30.5.2000. Με την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας ποσοτικά, αλλά και χρονικά συνδέονται οι τραπεζικές εργασίες που έγιναν από τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε Αγγλικές λίρες της HEDLEY FINANCE LTD στην Τράπεζα Κύπρου, στον οποίον, όπως προαναφέρθηκε στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας, έχουν εισρεύσει εμβάσματα από την ROYAL BANK OF SCOTLAND, δυνάμει της από 24.5.2000 εξουσιοδότησης στον Ι. Π., προς την Τράπεζα Κύπρου, (με σημείωση: υπόψιν κας Μ.) η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Κ. Ν. (C. D.) και φέρει και την σφραγίδα της εταιρείας, αφού δραχμοποιείται ποσόν 12.000.000 δραχμών (ακριβώς, δηλαδή, το συμφωνημένο με το από 22.5.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματικό ποσό) και στη συνέχεια, με την ίδια εξουσιοδότηση παραδίδεται στον Ι. Π., υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD- ο οποίος όλα τα χρηματικά ποσά που εισέπραττε τα παρέδιδε είτε στη Ν. Κ., είτε σε κάποιον από τους συνδιαχειριστές της ως άνω εταιρείας- σε μετρητά ποσόν 7.100.000 δραχμών και εκδίδεται η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή, σε διαταγή Ε. Α. ποσού 5.000.000 δραχμών. Τέλος, από το με την ημεροχρονολογία 10.6.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο καταρτίστηκε μεταξύ του Ε. Α. και του κατηγορούμενου Δ. Τ., συζύγου της κατηγορουμένης Ε. Τ., προκύπτει ότι οι ως άνω εργασίες τελικά, δεν εκτελέστηκαν, για λόγους που δεν διευκρινίστηκαν και τα σχετικά ποσά επεστράφησαν στην αγοράστρια από τον Ε. Α., χωρίς όμως, να αξιολογείται από ποινική άποψη το συγκεκριμένο αυτό γεγονός, αφού δεν υπήρξε και αντίστοιχη διαδρομή των σχετικών χρηματικών ποσών προς την HEDLEY FINANCE LTD. Επίσης, δεν αξιολογείται ποινικά και ένα ακόμη γεγονός, συνδεόμενο με την κατηγορουμένη Ε. Τ.. Ειδικότερα, στις 13.7.2001 στον τηρούμενο στο κατάστημα της τράπεζας ALPHA BANK στη Βούλα ... λογαριασμό της Ε. Τ., κατατίθεται σε μετρητά ποσόν 2.602.898 δραχμών, με εντολή Β. Τ., πλην όμως το χρηματικό αυτό ποσόν, εκτός από την απόδειξη της ύπαρξης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Ε. Τ. και Β. Τ., μη συνδεόμενο αμέσως ή εμμέσως με τραπεζικούς λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD ή της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED και μέσω αυτών με την ROYAL BANK OF SCOTLAND, ή άλλη από τις τράπεζες στις οποίες κατατίθεντο χρήματα επενδυτών, δεν μπορεί και να χαρακτηριστεί ως προϊόν παράνομης νομιμοποίησης.
7. ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ HEDLEY FINANCE LTD και GOLDSMITH INVESTMENTS LTD Α. Κίνηση λογαριασμών της HEDLEY FINANCE LTD 1) Στον υπ' αριθμόν ... δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD κατατίθεται στις 7.2.2000 από τον Ι. Π., τραπεζική επιταγή, ποσού 11.500 δολαρίων ΗΠΑ, η οποία έχει προέλθει από την ROYAL BANK OF SCOTLAND, ως εισερχόμενο έμβασμα μετά από αντίστοιχη εντολή πληρωμής, όπως προκύπτει από το σχετικό τραπεζικό μήνυμα (SWIFT) με εντολέα HEDLEY FINANCE LIMITED και δικαιούχο επίσης HEDLEYFINANCE LIMITED ..., Γλυφάδα) και αποστολέα την αναφερθείσα και παραπάνω διεύθυνση τραπεζικών μηνυμάτων RBOSGB2L. Με τον ίδιο τρόπο εισέρχονται στον ίδιο υπ' αριθμόν ... δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE και τα ακόλουθα εμβάσματα: Στις 10.3.2000, ποσό 35.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 5.5.2000, ποσόν 12.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 13.6.2000, ποσόν 5.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 12.7.2000, ποσόν 40.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 26.7.2000, ποσόν 10.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 25.8.2000, ποσόν 50.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 6.12.2000, ποσόν 10.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 18.12.2000, ποσόν 100.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 20.12.2000, ποσόν 5.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 24.1.2001, ποσόν 20.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 25.4.2001, ποσόν 20.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 31.5.2001, ποσόν 15.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 28.6.2001, ποσόν 9.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 6.8.2001, ποσόν 10.000 δολαρίων ΗΠΑ. Από τα χρήματα αυτά, στις 1.10.2000 μετά από εντολή του C. D. ως νομίμου εκπροσώπου της HEDLEY FINANCE L.T.D. προς την τράπεζα Κύπρου, δραχμοποιείται και παραδίδεται σε μετρητά ποσό 4.000.000 δραχμών και με την ίδια εξουσιοδότηση εκδίδονται δύο τραπεζικές επιταγές, η μία ποσού 27.250.000 δραχμών και ή άλλη ποσού 2.000.000 δραχμών, σε διαταγή Γ. Μ. και Ν. Μ., αντίστοιχα και με την ρητή εντολή στην ίδια εξουσιοδότηση το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος να εκδοθεί στο όνομα της εξωχώριας εταιρείας HAVER FORD DEVELOPMENT COMPANY L.T.D. Στο όνομα της ίδιας αυτής εταιρείας δίδεται και πάλι εντολή στις 10.1.2000 μέσω της Τράπεζας Κύπρου να εκδοθεί το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος, αφού δραχμοποιηθούν από τον παραπάνω υπ' αριθμ. ... δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE L.T.D ποσόν 103.862,66 δολαρίων ΗΠΑ.
2) Στον υπ' αριθμ. 1432340 λογαριασμό σε Ευρώ της HEDLEY FINANCE LIMITED εισέρχονται με εντολή πληρωμής από την ROYAL BANK OF SCOTLAND, όπως προκύπτει από τα σχετικά τραπεζικά μηνύματα και μετά από δραχμοποιήσεις που πραγματοποιούνται με αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις προς τον Κ. Μ., τα εξής εμβάσματα: Στις 9.8.2001 ποσόν 3.000 ευρώ, στις 22.8.2001 ποσόν 10.000,00 ευρώ, στις 27.9.2001, ποσόν 5.870 Ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, πάλι δυνάμει εξουσιοδοτήσεων προς τον Κ. Μ., αφού δραχμοποιούνται μεταφέρεται την 1.10.2001 ποσόν 3.228,14 ευρώ (ποσό 1.100.000 δραχμών) στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό και πάλι σε ευρώ της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου. Ακόμη δραχμοποιούνται και μεταφέρονται από τον Κ. Μ., πάλι δυνάμει σχετικής εξουσιοδοτήσεως, ως μετρητά που στη συνέχεια παραδίδονται στην Ν. Κ., στην οδό ..., στις 23.8.2001, το ποσόν των 7.496, 50 ευρώ ή 2.200.000 δραχμών, στις 22.8.2001, ποσόν 3.228,20 ευρώ ή 1.100.000 δραχμών, στις 24.8.2001, ποσόν 3.500 ευρώ ή 1.192.625 δραχμών και στις 7.3.2002 ποσόν 3.343 ευρώ ή 1.139.127 δραχμών. Στις 26.6.2002, κατατίθενται στον υπ' αριθμ. 1482340 λογαριασμό σε Ευρώ, ποσόν 25.000 ευρώ, ή 8.518.750 δραχμών, τα οποία, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης από τον Β. Τ., τα αναλαμβάνει άλλος υπάλληλος αυτή τη φορά, ο Π. Π. και στη συνέχεια τα παραδίδει στον ίδιο τον Β. Τ., οπότε ο παραπάνω λογαριασμός, μετά και την ανάληψη αυτή μηδενίζεται στις 4.7.2002.
3) Στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε αγγλικές λίρες της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου εισέρχονται, με εντολές πληρωμής από την ROYAL BANK OF SCOTLAND τα παρακάτω χρηματικά ποσά σε αγγλικές λίρες: Στις 21.2.2000, ποσόν 15.000 GBR, στις 23.2.2000, ποσόν 500 GBR, στις 3.3.2000, ποσόν 30.000 GBR, στις 3.4.2000, ποσόν 25.000 GBR, στις 5.4.2000, ποσόν 30.000 GBR, στις 13.4.2000, ποσόν 13.000 GBR, στις 26.4.2000, ποσόν 30.000 GBR, στις 11.5.2000, ποσόν 2.000 GBR, στις 18.5.2000, ποσόν 7.000 GBR, στις 19.5.2000, ποσόν 68.000 GBR, στις 23.5.2000, ποσόν 68.000 GBR, στις 24.5.2000, ποσόν 25.000 GBR, στις 31.5.2000, ποσόν 67.000 GBR, στις 28.6.2000, ποσόν 13.000 GBR, στις 29.6.2000, ποσόν 27.000 GBR, στις 10.7.2000, ποσόν 3.000 GBR, στις 26.7.2000, ποσά 15.000 και 28.000 GBR, στις 2.8.2000, ποσόν 5.000 GBR, στις 1.9.2000, ποσόν 30.000 GBR, στις 5.9.2000, ποσόν 10.000 GBR, στις 3.10.2000, ποσόν 10.000 GBR, στις 25.10.2000, ποσόν 75.000 GBR, στις 27.10.2000, ποσόν 5.000 GBR, στις 1.12.2000, ποσόν 50.000 GBR, στις 18.12.2000, ποσόν 10.000 GBR, στις 23.4.2001, 750 GBR, στις 17.10.2001, ποσόν 186.000 GBR, στις 9.11.2001, ποσόν 270.000 GBR και συνολικά ποσόν 1.214.250 λιρών Αγγλίας ή 1.750.649 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό αυτό αναλαμβάνεται τμηματικά και πάλι με τη μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, που προαναφέρθηκε. Ειδικότερα, στις 29.9.2000 δραχμοποιείται, μετατρεπόμενο από στερλίνες σε δραχμές ποσόν 35.000.000 δραχμών και από αυτό, ποσόν 1.600.000 δραχμών πιστώνεται στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομα της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A.. Στις 30.6.2000 και πάλι δυνάμει εξουσιοδοτήσεως μετατρέπονται αγγλικές λίρες σε δολλάρια και εκδίδονται τραπεζικές επιταγές με δικαιούχο την American Express, για τα ποσά 2.210,10 δολαρίων ΗΠΑ, 1.865,68 δολαρίων ΗΠΑ, 267,11 δολαρίων ΗΠΑ και 1.569,19 δολαρίων ΗΠΑ. Ακόμη, με χρέωση του ίδιου αυτού υπ' αριθμ. ... λογαριασμού της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου δραχμοποιείται ποσόν 2.941.600 δραχμών και εκδίδεται τραπεζική επιταγή, με δικαιούχο το ΙΚΑ Γλυφάδας και με την ειδική εντολή στη σχετική εξουσιοδότηση, όπως το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος εκδοθεί στο όνομα του κατηγορούμενου Γ. Τ., τρίτου αδελφού των Β. και Δ., ως νομίμου εκπροσώπου, δυνάμει του υπ' αριθμ. ... πληρεξουσίου της εξωχώριας εταιρείας ISOLINA INTERNATIONAL INC, η οποία, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, έχει -και αυτή- γραφείο στην Ελλάδα, στην οδό ..., στη Γλυφάδα, (στην ίδια, δηλαδή, διεύθυνση της HEDLEY FINANCE LTD, της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED της CANYON FINANCE INC της DEAL FX και της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ) και είναι και αυτή ιδιοκτήτρια δύο ακινήτων, τα οποία βρίσκονται- και αυτά- στο ίδιο κτίριο της οδού ... στον Πειραιά, όπου εδρεύει η ROYAL SHIPMANAGEMENT SA. και άλλες εταιρείες συμφερόντων των αδελφών Τ. και όπου αυτές έχουν ιδιοκτησίες.
Επίσης, στις 22.5.2000, δίδεται εντολή προς την Τράπεζα Κύπρου και πάλι με την ίδια μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, να εκδοθούν με χρέωση του ίδιου αυτού υπ' αριθμ.... λογαριασμού, δύο τραπεζικές επιταγές, η μία ποσού 4.000.000 δραχμών, σε διαταγή Τ. Δ., άμεσου συνεργάτη του κατηγορούμενου Χ. Λ., ο οποίος διατηρεί γραφείο υποκατάστημα της TALADIAN ΑΕΛΔΕ στη Νέα Μάκρη Αττικής και η άλλη, ποσού 2.000.000 δραχμών, σε διαταγή του κατηγορούμενου Β. Τ..
Ακόμη, με χρέωση του ίδιου υπ' αριθμ. ... λογαριασμού της HEDLEY FINANCE LIMITED, στις 19.5.2000 δραχμοποιούνται αγγλικές λίρες στο ποσόν των 3.256.146 δραχμών, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως στον Ι. Π. και κατατίθενται στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε Ευρώ, με την ρητή και πάλι εντολή, το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος να εκδοθεί και εκδίδεται στο όνομα Α. Τ.. Σημειώνεται ότι, το όνομα Α. είναι το όνομα της μητέρας των αδελφών Τ. ,αλλά δεν κατέστη δυνατόν από την όλη αποδεικτική διαδικασία να διευκρινισθεί αν πρόκειται για τη ίδια τη μητέρα τους ή την θυγατέρα κάποιου από τους Β. και Δ., δεδομένου ότι και οι δύο έχουν θυγατέρα με το όνομα Α..
Περαιτέρω, στις 3.11.2000, πάλι με τη μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, δραχμοποιείται από τον ως άνω λογαριασμό αγγλικών λιρών, ποσόν 1.000.000 δραχμών, ενώ μετατρέπεται σε δολλάρια ποσόν 15.000 δολαρίων ΗΠΑ, που και αυτά μετατρέπονται στη συνέχεια σε δραχμές και παραδίδονται και τα δύο ποσά στην Ν. Κ.. Στο σημείο τούτο είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε ευρώ της HEDLEY FINANCE L.T.D, στην Τράπεζα Κύπρου, δεν υπάρχει εισερχόμενο έμβασμα από την Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, αλλά σ' αυτόν γίνονται συνεχείς καταθέσεις και αντίστοιχες αναλήψεις με χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από τους άλλους λογαριασμούς, κάθε φορά που πρέπει να εξοφληθούν επιταγές. Συγκεκριμένα, από τον ... λογαριασμό σε αγγλικές λίρες της HEDLEY FINANCE LIMITED, στην Τράπεζα Κύπρου μεταφέρεται στις 11.10.2000 στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό ποσόν 2.285.977 δραχμών και στη συνέχεια εξοφλείται από αυτά η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή, η οποία μεταβιβάζεται στην εταιρεία "ΜΕΝΤ ΤΕΛΕΚΟΜ ΑΕ" και εξοφλείται στις 16.10.2000. Ακόμη, από τον ίδιο αυτόν υπ' αριθμ. ... λογαριασμό αγγλικών λιρών της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου δραχμοποιείται και μεταφέρεται στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό ποσόν 894.114 δραχμών και από τον υπ' αριθμ. ... δολλαριακό λογαριασμό της Hedley μεταφέρονται 1.657.490 δραχμές και εξοφλείται στη συνέχεια η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή της Τράπεζας Κύπρου, με ημερομηνία 5.3.2000, ποσού 2.551.604 δραχμών, η οποία είχε δοθεί από τον κατηγορούμενο Β. Τ. στον συγκατηγορούμενό του, Δ. Τ., ο οποίος και την εμφανίζει προς είσπραξη και την εισπράττει, με οπισθογράφηση (α') ως εκπρόσωπος της DEAL FX Α.Ε. Από τον ίδιο αυτόν λογαριασμό ... της HEDLEY FINANCE LTD εκδίδεται υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως 31.5.2000 ποσού 10.000.000 δραχμών, σε διαταγή της επιχείρησης εμπορίας ειδών υγιεινής με την επωνυμία "MODA BANGO Α.Ε." με οπισθογράφηση του Β. Τ.. Επίσης, οι υπ' αριθμούς ... και ... επιταγές, εκδόσεως 30.4.2001 και 10.12001, ποσών 5.000.000 δραχμών και 2.200.000 δραχμών, αντίστοιχα, εξοφλήθηκαν, η μεν πρώτη με τη μεταφορά ποσού 14.673,52 ευρώ, ή 5.000.000 δραχμών, από τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της GOLDSITH INVESTMENT LTD, στην Τράπεζα Κύπρου και η δεύτερη με τη μεταφορά του ισάξιου σε δολλάρια ποσού από τον υπ' αριθμ. ... δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD στην Τράπεζα Κύπρου. Από τον τελευταίο αυτόν (υπ' αριθμόν ...) λογαριασμό εξοφλήθηκαν ακόμη, η υπ' αριθμ. ... επιταγή της Τράπεζας Κύπρου, εκδόσεως HEDLEY FINANCE LTD, με ημερομηνία 20.11.2002, ποσού 6.000 δολαρίων ΗΠΑ και η υπ' αριθμ. ... επιταγή της τράπεζας ΑΒΝ - AMROBANK του υπ' αριθμ. ... λογαριασμού, εκδόσεως 14.2.2003 και ποσού 5.000 δολαρίων ΗΠΑ, σε διαταγή και οι δύο του Α. Κ., εμπόρου επίπλων γραφείου. Επίσης, όπως αποδείχτηκε από τα έγγραφα που προέκυψαν από την άρση του τραπεζικού απορρήτου, αλλά και από τον έλεγχο και την κατάσχεση στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD, ο ως άνω έμπορος Α. Κ., που είχε αναλάβει τον εξοπλισμό με έπιπλα των γραφείων των εταιρειών της ... στη Γλυφάδα, εισέπραξε με τον παραπάνω τρόπο, τμηματικά διάφορα χρηματικά ποσά και συνολικά ποσόν 50.494.233 δραχμών. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα, από 8.4.1999 μέχρι 28.8.2001, ποσόν 8.947.587 δραχμών, για τα έπιπλα της HEDLEY FINANCE LTD, κατά το χρονικό διάστημα από 30.4.1999 έως 22.2.2001, ποσόν 22.849.184 δραχμών, για τον εξοπλισμό της εταιρείας TALADIAN ΑΕΛΔΕ, κατά το χρονικό διάστημα από 16.7.1999 μέχρι 8.6.2001, ποσόν 18.054.386 δραχμών, για τον εξοπλισμό της DEAL FX ΑΕ και τέλος, χρηματικό ποσόν 643.076 δραχμών, για τα έπιπλα του γραφείου της άλλης εξωχώριας εταιρείας MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD, που στεγάστηκε στο υπόγειο της οδού ... για την οποία θα γίνει λόγος αναλυτικά παρακάτω.
Τέλος, από τον ίδιο ως άνω υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε αγγλικές λίρες της HEDLEY FINANCE LTD στην Τράπεζα Κύπρου, (αλλά και από τον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό σε Ευρώ της GOLDSITH INVESTMENT LTD, επίσης στην Τράπεζα Κύπρου), μεταφέρθηκε ποσό 10.000.000 δραχμών, συνολικά, προς τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της ίδιας (HEDLEY FINANCE LTD) από τον οποίον εξοφλήθηκαν οι υπ' αριθμ. ... και ... επιταγές, επίσης, της Τράπεζας Κύπρου, εκδόσεως HEDLEY FINANCE LTD, με ημερομηνίες 10.11.2000 και 15.2.2001 και ποσά 1.500.000 και 8.500.000 δραχμών, αντίστοιχα, οι οποίες δόθηκαν στον Π. Κ., για την προμήθεια συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της HEDLEY FINANCE LTD.
Β) Κίνηση λογαριασμών της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED.
1) Από τους λογαριασμούς της συγκεκριμένης εταιρείας στην ROYAL BANK OF SCOTLAND του Λονδίνου, οι οποίοι έχουν αναφερθεί αναλυτικά παραπάνω, εμβάζεται προς τον υπ' αριθμ. ... δολλαριακό λογαριασμό αυτής στην Τράπεζα Κύπρου, μέσα στο χρονικό διάστημα από 7.2.2000 μέχρι 7.2.2001 με πέντε συνολικά τραπεζικά εμβάσματα, το χρηματικό ποσό των 157.000 δολαρίων ΗΠΑ. Από τα χρήματα αυτά, στις 7.1.2001 δραχμοποιούνται 13.500.000 δραχμές και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις δραχμοποιήσεων, που εξέδωσε η Τράπεζα χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά εισαγωγής, συναλλάγματος, είτε στο όνομα της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. (που σύμφωνα με τα προαναφερόμενα εκπροσωπείται από τον κατηγορούμενο Δ. Τ.), είτε στο όνομα της κατηγορουμένης Ε. Σ., όπως έχει αναπτυχθεί στα αντίστοιχα με την κάθε περίπτωση κεφάλαια της παρούσας.
Από τον ως άνω υπ' αριθμ. ... δολλαριακό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου, στις 15.2.2001, μεταφέρεται στον τηρούμενο στην ίδια Τράπεζα λογαριασμό αυτής, σε ευρώ ποσόν 8.500.000 δραχμών και μετά γίνεται ανάληψη ποσού 600.000 δραχμών. Στις 29.5.2000 παραδίδονται στον Ι. Π., μετά από εξουσιοδότηση της Ν. Κ., από τον ίδιο αυτόν λογαριασμό ποσόν 500 δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά. Στις 7.1.2001 παραδίδεται στον Ι. Π., μετά από εξουσιοδότηση της Ν. Κ., από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό, αφού δραχμοποιείται, ποσόν 13.500.000 δραχμών, σε μετρητά. Στις 8.2.2001 από τον ίδιο ως άνω δολλαριακό λογαριασμό εκδίδεται τραπεζική επιταγή, ποσού 27.000.000 δραχμών, με δικαιούχο την εταιρεία "DEAL FX ΑΕ" και η βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομα της άλλης εταιρείας που αναφέρθηκε παραπάνω, της ISOLINA INTERNATIONAL INC, εξωχώριας εταιρείας, η οποία, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στην σχετική θέση της παρούσας, είχε γραφείο στην Ελλάδα, στην ίδια διεύθυνση με την HEDLEY FINANCE LTD και τις λοιπές εταιρείες δηλαδή, στην οδό ..., στη Γλυφάδα και νόμιμο εκπρόσωπο, μέχρι την 9.5.2003 τον Ι. Π., υπάλληλο της HEDLEY και στη συνέχεια τον κατηγορούμενο Γ. Τ., τρίτο αδελφό των Β. και Δ. Τ., που και αυτή ήταν ιδιοκτήτρια δύο ακινήτων στο κτίριο της οδού ..., στον Πειραιά. Στις 16.2.2001 παραδίδεται στον Ι. Π., πάλι μετά από εξουσιοδότηση της Ν. Κ., από τον ίδιο αυτόν λογαριασμό, αφού δραχμοποιείται, ποσόν 600.000 δραχμών, σε μετρητά. Στις 28.2.2001 παραδίδονται επίσης στον Ι. Π., πάλι μετά από εξουσιοδότηση της Ν. Κ., από τον ίδιο αυτόν λογαριασμό ποσόν 1.500 δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά και την ίδια ημέρα, με άλλη ενιαία εξουσιοδότηση της Ν. Κ. προς τον Ι. Π., ζητείται και εκδίδονται με δικαιούχο την τράπεζα American Express τραπεζικές επιταγές με τα χρηματικά ποσά 233,06 δολλάρια ΗΠΑ, 3.931,19 δολλάρια ΗΠΑ, 731,06 δολλάρια ΗΠΑ, 468,99 δολλάρια ΗΠΑ, 731,06 δολλάρια ΗΠΑ και 468,99 δολλάρια ΗΠΑ, με αιτιολογία τακτοποίηση χρεών. Επίσης, από τον ίδιο αυτό δολλαριακό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου παραδίδονται, δυνάμει αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων, στον Ι. Π., ποσόν 500 δολαρίων ΗΠΑ, στις 1.3.2001, ποσόν 2.100 δολαρίων ΗΠΑ και στις 28.3.2001, δραχμοποιούνται 3.000 δολλάρια ΗΠΑ και μηδενίζεται ο συγκεκριμένος λογαριασμός, στον οποίο είχε εισέλθει, κατά τα αμέσως προηγούμενα, το ποσό των 157.000 δολαρίων ΗΠΑ με τα πέντε εισερχόμενα τραπεζικά εμβάσματα από την ROYAL BANK OF SCOTLAND. Αξίζει επιπρόσθετα να αναφερθεί στο σημείο τούτο ότι μία από τις ως άνω χορηγηθείσες στον Ι. Π. εξουσιοδοτήσεις για τις προαναφερθείσες τραπεζικές εργασίες έχει την ιδιομορφία ότι στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρονται τα λογότυπα και των δύο εταιρειών, δηλαδή και της HEDLEY FINANCE LIMITED (HF) και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED. 2) Στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε ευρώ της εταιρείας GOLDSITH INVESTMENT LTD, στην Τράπεζα Κύπρου, εισέρχονται από τον λογαριασμό της ίδιας στη Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND τα παρακάτω τραπεζικά εμβάσματα: Στις 5.2.2001 ποσόν 114.453,41 ευρώ, το οποίο αναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ολόκληρο. Στις 19.2.2001, ποσόν 31.991,26 ευρώ, στις 21.2.2001, ποσόν 100.000 ευρώ, στις 31.5.2001, ποσόν 10.000 ευρώ, στις 23.5.2001, ποσόν 15.000 ευρώ, στις 4.5.2001, ποσόν 29.350,03 ευρώ και στις 2.5.2001, ποσόν 14.000 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, στις 5.2.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως στον Κ. Μ., εκδίδεται τραπεζική επιταγή, ποσού 42.000.000 δραχμών, σε διαταγή Χ. Ε., έναντι πώλησης ακινήτου και στις 21.2.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Ι. Π. από την Ν. Κ., αφού δραχμοποιείται ποσόν 12.000.000 δραχμών, εκδίδεται, τραπεζική επιταγή, ποσού 1.000.000 δραχμών, με δικαιούχο τη ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και τα υπόλοιπα παραδίδονται σ' αυτόν μετρητά και στη συνέχεια παραδίδονται στην Ν. Κ., η οποία τα παραδίδει στους διαχειριστές της HEDLEY FINANCE LIMITED. Στις 27.2.2001 μεταφέρεται με χρέωση του παραπάνω λογαριασμού το ποσό των 44.458,50 δολαρίων ΗΠΑ στον υπ' αριθμόν ... δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD στην Τράπεζα Κύπρου και την ίδια ημέρα με χρέωση του ίδιου λογαριασμού της GOLDSITH INVESTMENT LTD, μεταφέρεται στον υπ' αριθμ.... δραχμικό λογαριασμό, επίσης της HEDLEY FΙNANCE LTD το ποσό των 4.574.500 δραχμών. Στις 4.5.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως στον Κ. Μ., δραχμοποιούνται 3.000.000 δραχμές, τα οποία παραδίδονται στον ίδιο και αυτός στη συνέχεια τα παραδίδει στη Ν. Κ.. Το ίδιο συμβαίνει και στις 9.5.2001, οπότε πάλι δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Κ. Μ., δραχμοποιούνται, αυτή τη φορά 2.000.000 δραχμές, τα οποία του παραδίδονται σε μετρητά με την ίδια κατάληξη, όπως και προηγουμένως. Στις 8.5.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως πάλι προς τον Κ. Μ., εκδίδονται με δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο τρεις επιταγές, ποσών 3.644,765 δραχμών, 785.655 και 675.371 δραχμών, αντίστοιχα και δυνάμει της ίδιας εξουσιοδοτήσεως, παραδίδεται σ' αυτόν ποσόν 500.000 δραχμών, σε μετρητά το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται στην Ν. Κ., η οποία και πάλι τα παραδίδει στους διαχειριστές της HEDLEY FINANCE LIMITED. Στις 7.8.2001, με νέα εξουσιοδότηση δραχμοποιείται το ποσό των 1.250,19 ευρώ και το ισόποσο σε δραχμές (462.002 δραχμές) κατατίθεται στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό Ε.. Στις 30.8.2001, πάλι με εξουσιοδότηση σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από την Ν. Κ. προς τον Γ. Β., υπάλληλο και αυτόν στο dealingroom της HEDLEY FINANCE LIMITED, προς την Τράπεζα Κύπρου, δραχμοποιούνται 2.000.000 δραχμές, τα οποία παραδίδονται στον ίδιο και αυτός στη συνέχεια τα παραδίδει στη Ν. Κ.. Στις 5.10.2001 με νέα εξουσιοδότηση εκδίδεται η υπ' αριθμ. ... επιταγή με ημερομηνία 5.1.2001 ποσού 54.520.000 δραχμών, σε διαταγή της GOLDSITH INVESTMENTS LTD, την οποία εμφανίζει προς πληρωμή και εισπράττει ο ίδιος ο Β. Τ.. Ακόμη, στις 15.5.2001, 24.5.2001, 17.7.2001, 1.11.2001, 5.11.2001, 16.11.2001, 19.11.2001, 21.11.2001, 27.11.2001, 6.12.2001 και 22.1.2002 πάλι με σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς τον Κ. Μ. και με χρέωση του ίδιου λογαριασμού του παραδίδονται σε μετρητά, τα ποσά των 1.500.000 δραχμών, 1.200.000 δραχμών, 1.500.000 δραχμών, 1.000.000 δραχμών, 10.000.000 δραχμών, 3.500.000 δραχμών, 160.000 ευρώ, 4.300.000, δραχμών, 1.500.000 δραχμών, 2.500.000 δραχμών, 1.000.000 δραχμών και 10.000 ευρώ, αντίστοιχα, με την ίδια και πάλι κατάληξη. Στις 21.11.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Κ. Μ., εκδίδεται, με χρέωση του παραπάνω λογαριασμού, η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή, ποσού 15.000.000 δραχμών, σε διαταγή Α. Μ., πωλητή, του επί της οδού ... αριθμός ... στη Γλυφάδα ακινήτου, το οποίο αγοράστηκε στο όνομα της εταιρείας "CHISMOOR PROPERTIES LIMITED", εξωχώριας εταιρείας που εκπροσωπείται από την κατηγορουμένη Ε. Σ., σύζυγο του κατηγορούμενου Β. Τ., όπως θα αναφερθεί παρακάτω στο σχετικό με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κεφάλαιο της παρούσας, μέσω της εταιρείας "MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD". Στις 23.11.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Κ. Μ., εκδίδεται, από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή, ποσού 5.000.000 δραχμών, σε διαταγή της εταιρείας ΝΕΟΣΕΤ ΑΒΕΕ. Στις 13.12.2001, μεταφέρεται με χρέωση του παραπάνω λογαριασμού, το ποσό των 1.400.000 δραχμών στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό και στις 21.12.2001 μεταφέρεται το ποσό των 83.000 ευρώ, στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό, στο όνομα της Μ. Ε.. Ακολούθως, στις 7.1.2002 δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Κ. Μ., γίνεται ανάληψη ποσού 5.869,40 ευρώ, που αυτός τα παραδίδει στη Ν. Κ.. Στις 22.1.2002, πάλι με εξουσιοδότηση προς τον Κ. Μ., γίνεται ανάληψη ποσού 10.000 ευρώ, που παραδίδονται και πάλι στην Κεφάλα. Στις 24.1.2002, με νέα εξουσιοδότηση της Ν. Κ., πάλι προς τον Κ. Μ., γίνεται ανάληψη 2.000 ευρώ. Στις 5.2.2002 μεταφέρεται, πάλι δυνάμει εξουσιοδοτήσεως ποσόν 1.250 δολαρίων ΗΠΑ στον υπ' αριθμ. λογαριασμό, με δικαιούχο τον Π. Ρ., ο οποίος φέρεται μεν να έχει επενδύσει στο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND στις 2.11.2001, το ποσό των 52.500.000 δραχμών, αλλά χωρίς να εμφανίζεται σε κάποια κατάσταση ως παθών, διότι δεν υπήρξαν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Στις 19.2.2002, με εξουσιοδότηση της Ν. Κ., προς την Ε. Κ. αυτή τη φορά, δραχμοποιείται ποσό 10.300.000 δραχμών, που της παραδίδεται σε μετρητά και αυτή τα παραδίδει στη Ν. Κ.. Μετά τις συναλλαγές αυτές έκλεισαν και οι τέσσερις λογαριασμοί της GOLDSITH INVESTMENT LTD στην Τράπεζα Κύπρου, από τους οποίους, πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπ' αριθμ. ... σε δολλάρια ΗΠΑ και 2560055 σε ευρώ, δεν παρουσίασαν καμία τραπεζική κίνηση είτε εισερχομένων, είτε εξερχόμενων.
8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ OVB Όπως έχει αναπτυχθεί παραπάνω, καταρτίστηκε το έτος 1999, μεταξύ της CANYON FINANCE INC αρχικά, ως αντιπροσώπου του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH FUND και στη συνέχεια με την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED από τη μία πλευρά και την OVB ΕΛΛΑΣ - ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ από την άλλη, η σύμβαση με τον τίτλο "Συμφωνία Χρηματομεσίτη Παρουσιαστή" δυνάμει της οποίας η δεύτερη εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να μεσολαβεί έναντι αμοιβής για σύσταση υποψηφίων πελατών προς την GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED. Κατά το χρόνο κατάρτισης της συγκεκριμένης σύμβασης Λειτουργικοί Διαχειριστές της εταιρείας OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ήσαν, όπως έχει επίσης αναπτυχθεί παραπάνω, ο κατηγορούμενος MICHAEL- EMILFRAHNERT και ο Ν. Ν.. Έτσι, σύμφωνα με τα συμφωνημένα στη σύμβαση αυτή, για τη διακίνηση του παραπάνω αμοιβαίου κεφαλαίου η OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ορίσθηκε να λαμβάνει προμήθεια ποσοστό 2% του επενδυόμενου εκάστοτε κεφαλαίου κατά την είσοδο του πελάτη και ποσοστό 1% κατά την έξοδο και επιπλέον ποσοστό 30% επί των κερδών. Σε εκτέλεση της συμφωνίας αυτής , όπως αποδείχτηκε από την όλη αποδεικτική διαδικασία και ειδικότερα από τα ίδια τα στοιχεία που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από το ΣΔΟΕ στα γραφεία της ως άνω εταιρείας, η επωνυμία της οποίας, μετά από σειρά τροποποιήσεων, είχε αλλάξει σε "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ", αλλά και από την άρση του απορρήτου των λογαριασμών αυτής, αποδείχτηκε ότι η εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, για λογαριασμό της εταιρείας GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, κατέβαλε στην προαναφερθείσα εταιρεία ως προμήθειες και κέρδη κατά το χρονικό διάστημα από αρχές του έτους 1999 μέχρι και το έτος 2002, αν και όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη εταιρεία την 1.6.2001 σταμάτησε οποιαδήποτε διαμεσολάβηση σε Αμοιβαία Κεφάλαια, πλην όμως εισέρχονταν προμήθειες από τους ήδη πελάτες της, αφού θεωρητικά, τουλάχιστον, εμφάνιζαν κέρδη οι επενδύσεις αυτών επί των οποίων η "OVB HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια Ε.Ε." εισέπραττε ως προμήθεια ποσοστό 30%, τα παρακάτω χρηματικά ποσά, τα οποία ως προερχόμενα από χρήματα εξαπατηθέντων, κατά τα προηγούμενα, επενδυτών, αποτελούσαν παράνομα έσοδα τα οποία εμφανιζόμενα στα λογιστικά βιβλία της παραπάνω εταιρείας με τη μορφή προμήθειας και κερδών, αποκτούσαν νόμιμη υπόσταση.
Συγκεκριμένα, στον υπ' αριθμ. ... Τραπεζικό λογαριασμό, που είχε ανοιχθεί στις 10.10.1995 στην Τράπεζα ALPHA BANK, στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό ... στο Κολωνάκι, στο όνομα και με στοιχεία δικαιούχου την ως άνω εταιρεία "OVB HELLAS- Πανοικονομική -Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε." και με διαχειριστές τους εκάστοτε διαχειριστές της, που το έτος 1999 ήταν ο M. F. και από 20.3.2000 και μετά ο Σ. Γ., εισέρχονται με τη μορφή εμβασμάτων από την εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, μέσω ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, συνήθως, αλλά και κάποιες φορές και από τα υποκαταστήματα της ίδιας Τράπεζας Βούλας και Λεωφόρου Βουλιαγμένης: α) Το έτος 1999, ποσόν 6.230.000 δραχμών ή 18.283 ευρώ, β) Το έτος 2000, ποσόν 33.800.000 δραχμών ή 99.193 ευρώ. γ) Το έτος 2001, στις 20.2.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Λ. Βουλιαγμένης, ποσόν 10.000.000 δραχμών, στις 22.2.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, ποσόν 10.000.000 δραχμών, στις 1.3.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Βούλας, 2.082.000 δραχμών, στις 20.4.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, ποσόν 4.800.000 δραχμών, στις 16.5.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, ποσόν 5.700.000 δραχμών, στις 2.6.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, ποσόν 20.000.000 δραχμών, στις 11.7.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Βούλας, ποσόν 3.000.000 δραχμών, στις 12.7.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Βούλας, 3.635.000 δραχμών, στις 27.7.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Βούλας, 14.590.000 δραχμών, στις 20.8.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, 6.000.000 δραχμών, στις 28.8.2001 από ALPHA, BANK, Γλυφάδας, 120.000 δραχμών στις 24.9.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Λ. Βουλιαγμένης, 4.757.660 δραχμών, στις 25.10.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, ποσόν 5.625.000 δραχμών, στις 23.11.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, ποσόν 4.000.000 δραχμών, στις 18.12.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Βούλας, 8....,11 Ευρώ, στις 21.12.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, 8....,11 ευρώ, στις 24.12.2001 από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, 11.738,81 ευρώ και δ) Το έτος 2002, από ALPHA BANK, κατάστημα Γλυφάδας, στις 2.1.2002, ποσόν 4.753,01 ευρώ και συνολικά για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, το ποσόν των 411.620 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει και από τα στοιχεία που κατασχέθηκαν στα γραφεία της εταιρείας "OVB HELLAS- Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε." κατά τον γενόμενο έλεγχο από το ΣΔΟΕ, καθόσον όπως αποδείχτηκε, τα καταβαλλόμενα από την εταιρεία HEDLEY σε μηνιαία βάση, καταχωρούνταν στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και συγκεκριμένα στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, ενώ δηλώνονταν και στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος της εταιρείας, καταβληθέντος του αναλογούντος φόρου, όπως τούτο προκύπτει από τα σχετικά αντίγραφα αυτών που νόμιμα είχαν προσκομισθεί από τον τότε κατηγορούμενο Σ. Γ.. Έτσι από όλα τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, αποδεικνύεται ότι η "OVB HELLAS- Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε." εισέπραξε με τη μορφή προμηθειών και κερδών για επενδυτικές υπηρεσίες του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND τα ακόλουθα χρηματικά ποσά: α) το έτος 1999 από Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο, 7.640,76 δολλάρια ΗΠΑ, β) το έτος 2000 (από 1.1.2000 μέχρι και 31.2.2000), ποσόν 142.085,61 δολαρίων ΗΠΑ και γ) το έτος 2001 από 1.1.2001 έως και 31.10.2001, ποσόν 243.094,66 δολαρίων ΗΠΑ, ενώ για το έτος 2002 δεν έχουν καταχωρηθεί στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις εισπράξεις για τη συγκεκριμένη αιτία. Το συνολικό λοιπόν ποσόν το οποίο προκύπτει από τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις ανέρχεται στο ποσόν των 392.821 δολαρίων ΗΠΑ και σύμφωνα με την ισοτιμία δολαρίου και ευρώ, που κατά το διάστημα εκείνο ήταν 1/1 το ποσόν των 392.821 ευρώ, στο οποίο αν προστεθεί και το ποσό των 4.753,01 ευρώ, το οποίο προκύπτει από τον προαναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της "OVB HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε." της ALPHA BANK Κολωνακίου, ότι καταβλήθηκε στις 2.1.2002, από ALPHA BANK Γλυφάδας, δηλαδή ποσόν (392.821+4.753,01 =) 397.574 ευρώ, συνάγεται ότι ταυτίζονται τα αναγραφόμενα στα αποδεικτικά αυτά στοιχεία (τραπεζικά έγγραφα και οικονομικές καταστάσεις) τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν με τη μορφή προμήθειας και κερδών από την εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, στην εταιρεία OVB HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε., τυπικά για λογαριασμό της εταιρείας GOLDSΜITH INVESTMENT LTD, με τη μορφή προμηθειών και κερδών για επενδυτικές υπηρεσίες του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH ΙNVESTMENT FUND και τα οποία σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω προερχόμενα από κεφάλαια εξαπατηθέντων επενδυτών στο συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν αποτελούν αντικείμενο παράνομης νομιμοποίησης εσόδων.
Εξάλλου από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία αποδείχτηκε ότι οι φερόμενοι ως επενδυτές στο φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND μέσω της OVB HELLAS - Πανοικονομική Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σία Ε.Ε., και για τις επενδύσεις των οποίων αυτή εισέπραξε τα συμφωνημένα ως προμήθειες και κέρδη χρηματικά ποσά για τις παρασχεθείσες επενδυτικές της υπηρεσίες, είναι οι αναγραφόμενοι στον παρακάτω πίνακα, στον οποίον, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνονται και εκείνοι ως προς τους οποίους η πράξη της απάτης έχει υποπέσει σε παραγραφή, λόγω του ύψους της φερομένης επένδυσης τους, χωρίς όμως τούτο να επιδρά στον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξης της νομιμοποίησης και τα επενδυθέντα από αυτούς χρηματικά ποσά εμφανίζονται σε δραχμές. Συγκεκριμένα επένδυσαν μέσω OVB HELLAS- Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε., οι παρακάτω επενδυτές τα αντίστοιχα αναγραφόμενα για τον καθένα χρηματικά ποσά:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ OVB Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΔΡΧ.) 1 Α Τ .
GR-OVB- 16-2-01 356.440 GR-OVB- 19-2-01 356.440 GR-OVB- 9-4-01 3.589.800 GR-OVB- 24-4-01 4.991.987 2 Α Δ.
GR-OVB- 18-10-00 10.000.000 3 Α Α GR-OVB- 1-5-00 1.652.445 31-5-01 177.355 4 Α Ν .
GR-OVB- 4-4-01 20.000.000 5 Α Γ GR-OVB- 11-9-00 10.000.000 6 Β GR-OVB- 1-5-00 1.000.000 31-5-01 105.249 31-5-01 1.181.467 7 Β Σ .
GR-OVB- 15-3-01 500.000 8 Γ GR-OVB- 12-4-01 10.500.000 9 Γ GR-OVB- 19-2-01 560.536 10 Γ Π .
GR-OVB- 16-2-00 9.000.000 11 Γ Σ GR-OVB- 1-8-00 6.000.000 GR-OVB- 20-9-00 70.000.000 12 Γ GR-OVB- 11-4-01 2.000.000 13 Γ Β.
GR-OVB- 2-5-00 26.875.000 GR-OVB- 30-4-01 14.518.797 14 Γ Γ GR-OVB- 15-3-01 4.000.000 15 Γ Γ GR-OVB- 19-2-01 2.299.038 16 Γ
GR-OVB- 31-5-01 8.764.878 17 Γ Ε GR-OVB-2015 23-3-00 1.000.000 GR-OVB- 12-4-01 1.202.521 GR-OVB- 30-4-01 132.987 18 Δ Γ GR-OVB 19-12-00 29.347,02 E 19 Δ Σ GR-OVB- 12-3-01 11.225.073 20 D S.
GR-OVB- 2-5-01 9.639.000 1-3-01 1.277.465 21 Δ Κ .
GR-OVB- 30-1-01 1.000.000 22 Δ Μ GR-OVB- 15-9-00 40.296.000 23 Δ Γ .
GR-OVB- 3-10-00 1.216.615 24 Δ Μ GR-OVB- 17-10-01 1.350.000 17-12-01 143.667 25 Ε Κ GR-OVB- 14-3-00 8.523.000 GR-OVB- 10-5-01 1.128.023 26 Ε Χ GR-OVB- 19-2-01 9.536.639 27 Ε Α .
GR-OVB- 1-9-00 1.033.728 28 Ζ Α .
GR-OVB- 17-8-00 1.168.064 29 Θ Η GR-OVB- 27-2-01 1.271.000 GR-OVB- 19-3-01 2.080.963 GR-OVB- 6-4-01 2.356.479 GR-OVB- 22-5-01 2.561.773 30 Θ
GR-OVB- 28-8-00 1.470.400 GR-OVB- 1-9-00 29.737.200 31
GR-OVB- 31-5-00 746.834 24-4-01 6.857.132 1-5-01 7.663.790 32 Κ Ο GR-OVB- 9-11-00 2.000.000 GR-OVB- 30-1-01 1.500.000 33 Κ Ι .
GR-OVB- 17-11-00 6.000.000 34 Κ Γ GR-OVB- 10-10-00 1.040.735 35 Κ
GR-OVB- 19-2-01 418.149 36 Κ Ι Χ .
GR-OVB- 30-4-01 20.000.000 37 Κ Α GR-OVB- 19-2-01 4.290.279 38 Κ
GR-OVB- 19-2-01 462.004 39 Κ Σ .
GR-OVB- 28-8-00 2.000.000 GR-OVB- 1-9-00 1.250.000 30-11-00 139.826 30-11-00 223.809 40 Κ
GR-OVB- 17-10-00 1.660.000 23-10-00 2.000.000 17-2-01 360.572 41 Κ GR-OVB- 10-4-01 1.000.000 42 Κ ΣΤ.
GR-OVB 12-4-01 5.000.000 43 Κ ΑΘ.
GR-OVB 5-3-01 10.000.000 44 Κ ΒΑΣ.
GR-OVB- 12-4-01 10.500.000 45 Κ ΧΑΡ.
GR-OVB- 1-8-00 1.000.000 46 Κ Α.
GR-OVB- 2-3-01 10.000.000 GR-OVB- 24-4-01 9.796.811 47 Κ ΧΑΡ.
GR-OVB- 7-5-01 10.000.000 48 Κ Π GR-OVB- 18-10-00 1.000.000 49 Κ Π .
GR-OVB- 29-12-00 1.000.000 50 Κ Κ GR-OVB- 17-8-00 20.000.000 51 Κ Χ .
GR-OVB- 19-2-01 462.004 52 Λ Β GR-OVB- 15-5-01 3.000.000 53 Λ Κ GR-OVB- 13-3-01 1.221.973 GR-OVB- 30-3-01 138.597 54 Μ Χ .
GR-OVB- 30-1-01 1.000.000 55 Μ Α .
GR-OVB- 6-11-00 60.000.000 56 Μ Π GR-OVB- 19-2-01 5.208.966 57 Μ Γ GR-OVB- 29-5-00 7.476.000 30-6-01 899.672 58 Μ Θ .
... 29-1-01 135.370.494 59 Μ Χ .
GR-OVB- 19-2-01 15.717.713 60 Μ Β GR-OVB- 13-3-01 40.000.000 61 Μ
GR-OVB- 29-5-00 1.000.000 30-6-01 117.079 62 Μ Α
GR-OVB- 1-9-01 12.000.000 63 Μ Ε .
GR-OVB- 16-10-00 3.000.000 64 Μ Α
GR-OVB- 16-10-00 12.000.000 65 Μ
GR-OVB- 9-4-01 7.000.000 66 Μ Π.
GR-OVB- 14-5-01 1.000.000 67 Μ Π.
GR-OVB- 2-2-01 2.000.000 68 Μ
GR-OVB- 29-5-01 20.000.000 69 Μ GR-OVB- 8-11-00 15.000.000 GR-OVB-2112 17-12-01 1.422.274 70
GR-OVB- 25-1-01 1.000.000 71 .
GR-OVB- 6-11-00 10.000.000 72 Ν Κ GR-OVB- 2-11-00 4.000.000 73 Ν ΙΩΑΝ.
GR-OVB- 16-8-00 1.864.450 74 Ο ΓΕΩΡ.
GR-OVB- 12-4-01 1.000.000 75 Ο I.
GR-OVB- 11-1-00 10.000.000 76 Π GR-OVB- 30-1-01 3.700.000 77 Π Σ Κ.
GR-OVB-2068 11-7-00 8.000.000 78 Π ΠΑΝ.
GR-OVB- 1-5-00 1.279.883 79 Π Β GR-OVB- 22-3-01 10.000.000 80 Π ΝΙΚ.
GR-OVB- 4-7-00 10.000.000 81 Π Π .
GR-OVB- 14-2-01 2.418.172 GR-OVB- 14-2-01 2.393.988 GR-OVB- 30-3-01 271.534 82 Π ΕΥ.
GR-OVB- 27-3-01 1.200.000 83 Π ΣΤ GR-OVB- 15-2-01 10.000.000 84 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0.
GR-OVB- 11-5-01 15.000.000 85 Π 15-1-01 5.000.000 86 Π Π.
GR-OVB- 19-2-01 1.043.249 87 Π Κ.
GR-OVB- 14-5-01 5.000.000 88 Π I.
GR-OVB- 28-7-00 6.500.000 89 Π Μ GR-OVB- 22-3-01 11.000.000 90 Π I.
GR-OVB- 14-3-00 4.844.000 GR-OVB- 21-3-01 5.822.428 21-3-01 5.764.207 4-4-01 202.388 30-4-01 646.471 91 Π Σ GR-OVB- 1-3-00 2.327.500 16-3-01 2.781.142 4-4-01 151.159 30-4-01 315.815 92 Π Δ GR-OVB- 8-2-01 11.734.582 GR-OVB-2061 19-2-01 1.399.566 GR-OVB-2214 15-3-01 1.000.000 93 Π Ε .
GR-OVB- 19-2-01 2.277.260 94 Π I.
GR-OVB- 1-1-01 15.000.000 95 Π Α .
GR-OVB- 11-10-00 3.310.00 96 Π Π .
GR-OVB- 3-4-01 2.000.000 97 Ρ Α GR-OVB- 13-2-01 8.692.000 GR-OVB- 19-2-01 815.210 98 Ρ Χ GR-OVB- 1-11-00 5.000.000 99 Σ Π .
GR-OVB- 17-8-00 1.622.000 22-10-01 172.295 100 Σ Γ GR-OVB- 17-8-00 622.000 22-10-01 67.563 101 Σ ΕΔ.
GR-... 7-5-01 40.500.000 102 Σ Θ .
GR-OVB- 4-5-01 6.000.000 103 Σ Π .
GR-OVB- 9-5-01 10.000.000 104 Σ ΕΛ.
GR-OVB- 1-8-00 5.000.000 105 S T GR-OVB-2141 2-5-01 21.000.000 106 Σ ΚΩΝ.
GR-OVB- 1-7-00 1.890.000 107 Σ ΣΠΥΡ.
GR-OVB- 1-7-00 980.000 108 Σ GR-OVB-2120 1-11-00 10.000.000 109 Σ ΓΕΩΡ.
GR-OVB- 6-4-01 1.000.000 110 Τ Γ GR-OVB- 1-3-00 57.554.880 GR-OVB- 19-3-01 69.809.493 GR-OVB- 19-3-01 69.111.397 GR-OVB- 4-4-01 2.233.912 GR-OVB- 10-5-01 7.737.653 111 Τ Δ GR-OVB- 1-5-00 17.593.505 112 Τ Κ .
GR-OVB- 10-4-01 20.000.000 GR-OVB- 10-4-01 10.000.000 GR-OVB- 1-4-01 1.000,00 113 Τ Γ GR-OVB- 21-2-01 2.733.367 GR-OVB- 13-3-01 3.103.081 GR-OVB- 11-5-01 2.947.130 114 Τ Θ GR-OVB- 1-5-01 4.245.136 GR-OVB- 19-2-01 11.088.004 115 Τ Π GR-OVB- 19-2-01 7.854.004 116 Τ Π
GR-OVB- 11-9-00 10.000.000 117 Τ ΚΩΝΣ.
GR-OVB- 11-5-01 10.000.000 118 Τ ΙΩΑΝ.
GR-OVB- 15-1-01 3.249.000 119 Τ ΠΑΝ.
GR-OVB- 29-3-01 1.000.000 120 Τ ΕΥΓ.
GR-OVB- 20-7-00 16.155.000 121 Τ Η GR-OVB- 23-10-00 10.000.000 GR-OVB-2219 10-4-01 3.000.000 122 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GR-... 28-3-01 220.000.000 123 Φ Α .
GR-OVB- 28-9-00 660.000 124 Χ
GR-OVB- 28-12-00 3.000.000 125 Χ ΑΘ.
GR-OVB- 29-1-01 33.000.000 126 Χ Δ GR-OVB- 2-5-01 5.000.000 127 Χ Χ .
GR-OVB- 1-11-00 3.458.000 128 Χ Ε GR-OVB- 15-5-01 100.000.000 129 Χ Ο GR-OVB- 15-5-01 100.000.000 130 Ψ Β GR-OVB- 1-3-00 3.000.000 GR-OVB- 4-3-01 3.455.027 GR-OVB- 4-4-01 210.352 31-5-01 397.510 Αντίθετα στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι φερόμενοι επενδυτές στο GOLDSMITHINVESTMENTSFUND μέσω της OVBHELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική ΕΠΕ και Σια ΕΕ, στον οποίον αναγράφονται τα επενδυθέντα χρηματικά ποσά σε δολλάρια και ευρώ και επιπλέον δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτόν εκείνοι από τους επενδυτές ως προς τους οποίους έχει υποπέσει σε παραγραφή η πράξη της απάτης, στοιχείο βέβαια που, όπως προαναφέρθηκε, δεν επιδρά στην πράξη της νομιμοποίησης. Συγκεκριμένα:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αριθμός Λογαρ/σμού ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΣΟ 1.
Α. Ν. GR-OVB- 9-4-01 58.690,06$ 2.
Α. Δ. GR-OVB- 23-10-00 30.449,80Ε 3.
Α.Τ. GR-OVB- 26-11-99 8.116.67Ε 12-4-2001 8.184,00Ε 1-5- 2001 14.650Ε Σ=30.950,67Ε 4.
Α. Γ. GR-OVB- 21-9-00 25.974,03$ 5.
Γ. Ν. GR-OVB 2-12-00 60.132 Ε 6.
Γ. Κ. GR-OVB- 20-4-2001 ή 30.387,51 Ε 30.814,38 Ε 7.
Γ.Β..
GR-OVB- 3-5-2001 $70.194,42 GR-OVB- 7-5-2001 $37.711,16 Σ=107.905,58 8.
Γ. Γ. GR-OVB- 10-1-2000 $49.761,88 9.
Γ. Ι. GR-OVB- 4-2-2000 $203.743 10. Γ. Σ. GR-OVB 1-8-2000 16.338,53$ GR-OVB 20-9-00 184.210,53 $ 11.
Γ. Ι. ... 27-12-00 109.589,04$ 12.
Δ. Γ. GR-OVB 19-12-00 29.347,02 E 13.
Δ.Σ. GR-OVB-2035 1-2-00 27.650,84 $ 3-5-01 25.500 $ 14.
Δ. Μ. GR-OVB- 15-9-00 118.256,80$ 15.
Θ. Μ. GR-OVB- 21-8-00 84.680$ 16.
Κ. Χ. GR-OVB- 3-5-01 53.262,32$ 17.
Κ. Β. GR-OVB- 24-1-01 34.994,35$ 18.
Κ. Α. GR-OVB- 18-11-99 82.770,98$ 19.
Κ. Ε. GR-OVB- 18-12-00 92.262$ 20.
Κ.Α.
GR-OVB- 1-6-01 29.347,03E 21.
Κ. Μ. GR-OVB-2029 5-1-01 125.000$ 22.
Κ.Β..
GR-OVB- 20-4-01 30.814.38E 23.
Κ. Κ..
GR-OVB- 23-8-00 52.910$ 24.
Μ.Δ..
GR-OVB- 5-12-00 45.248,87$ 25.
Μ. Ι. ... 28-12-00 58.870.56E 26.
Μ. Π. GR-OVB-2071 26-11-99 103.987,99 $ 27.
Μ. Α. GR-OVB-2076 10-11-00 263.952,16$ 28.
Μ. Β. GR-OVB-2250 27-3-01 117.388,11E 29.
Μ.Α..
GR-OVB- 18-10-00 35.881 E 30.
Μ. Θ. ... 29-1-2001 373.435,85 E 31.
Μ. Χ. GR-OVB- 10-1-2000 340.210 $ GR-OVB- 16-1-2001 194.140 $ 32.
Μ. Ε. GR-... 29-5-2001 58.694,06 E 33.
Μ. Π. GR-OVB - 21-11-01 44.020,54 E GR-OVB 34.
Θ.Ι..
GR-OVB- 18-10-00 30.288.40E 35.
Π. Θ..
GR-OVB- 17-5-01 38.949,37$ 36.
Π. Σ..
GR-OVB- 19-2-01 13.550,14$ 13.550,14$ 14.917,08$ 37.
Π. Μ.. ... 21-3-01 29.333 $ 5/2001 67.008,73$ 38.
Π. Ε. GR-OVB- 4-1-00 49.300$ Π. Ε. 19-2-01 17.900$ 39.
Ρ. Α. GR-OVB-2053 14-1-01 14.640 E GR-OVB-2110 19-1-01 20.833,33 E 40.
Ρ. Ν. GR-OVB-2212 22-1-01 300.000 Ε 25-1-01 282.485,88$ 41.
Ρ. Λ. GR-OVB- 17-1-01 139.000,00$ 42.
Σ. Ε. GR-... 10-5-01 108.000$ 43.
Σ. Π. GR-OVB- 9-5-2001 29.347,03 Ε 44.
Τ. Κ. GR-OVB- 12-4-01 2.934,70 Ε GR-OVB- 20-4-01 29.347.03Ε GR-OVB- 20-4-01 58,694,06 Ε 45.
Τ. Δ. GR-OVB- 3-4-00 50.951,36$ 46.
Τ. Θ. GR-OVB- 23-12-99 240.000$ GR-OVB- 22-3-00 55.438,49 Ε 47.
Τ. Π. GR-OVB- 25-1-00 170.000 $ 19-2-01 23.049 Ε 48.
Γ.Π..
GR-OVB- 21-9-00 30.387,50 Ε 49.
Τ. Μ. GR-OVB- 1-12-00 42.364.19$ 50.
Τ. Ε. GR-OVB- 21-7-00 45.000 $ 51.
Τ. Η. GR-OVB 20-10-00 29.347,03 Ε 10-4-01 8.....19Ε 52.
Φιλανθρωπικό Σωματείο Μ.Αλέξανδρος GR-... 28-3-01 645.634.63Ε 53.
Χ. Α..
GR-OVB- 1-2-01 96.845,19 Ε 54.
Χ. Ό. GR-OVB- 18-5-01 293.470,29 Ε 55.
Χ. Ε. GR-OVB- 18-5-01 293.470,29 Ε 9) MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD:
Η εξωχώρια (offshore) αυτή εταιρεία, η οποία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ιδρύθηκε την 1.4.1999, με έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους από το ειδικό γι' αυτό γραφείο με την επωνυμία OVER SEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD, που είναι το ίδιο που κατασκεύασε και την εταιρεία GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, έχει γραφείο στην ίδια με αυτή και άλλες εταιρείες διεύθυνση, στην οδό ..., στη Γλυφάδα, (στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ακίνητο που αγοράστηκε στο όνομα της, στην οδό ..., επίσης, στην Γλυφάδα) εκπροσωπείται από τους κατηγορούμενους Δ. Μ. και Ν. Κ., υπαλλήλους της HEDLEY FINANCE LTD. Στο όνομα της MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD, ανοίγονται στην Τράπεζα ABN-AMROBANK, στις 25.8.2000 ο υπ' αριθμ. ... τραπεζικός λογαριασμός σε δολλάρια ΗΠΑ και στις 14.5.2001 ο υπ' αριθ ... τραπεζικός λογαριασμός σε ευρώ, με δικαίωμα διαχείρισης αυτών από τους ίδιους ως άνω κατηγορούμενους Δ. Μ. και Ν. Κ. και την επίσης υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD, Ε. Κ.. Ακολούθως, όπως φαίνεται από την κίνηση των ως άνω λογαριασμών εισήχθη στις 25.8.2000 στον υπ' αριθμ. ... δολλαριακό λογαριασμό, κατόπιν εντολής της HEDLEY FINANCE LTD από την ROYAL BANK OF SCOTLAND, με το υπ' αριθμ. ... τραπεζικό έμβασμα, ποσόν 1.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 14.5.2001 στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό αυτής σε ευρώ, με την ίδια διαδικασία, από την ίδια ως άνω τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, με το υπ' αριθμ. ... τραπεζικό έμβασμα εισέρχεται ποσόν 90.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμα των παραπάνω λογαριασμών στην Τράπεζα ABN-AMROBANK, από τους οποίους ακολούθως εκδόθηκαν οι υπ' αριθμούς ... και ... τραπεζικές επιταγές, ποσών 21.500.000 δραχμών και 4.500.000 δραχμών, αντίστοιχα, σε διαταγή του κατηγορούμενου Β. Τ., με οπισθογράφηση από την "Α. Ι. Α.Ε" με τις οποίες εξοφλήθηκαν δόσεις για την αγορά αυτοκινήτου μάρκας Mercedes, τύπου CL500, το οποίο τιμολογήθηκε στο όνομα της επίσης κατηγορουμένης, συζύγου του τελευταίου, Ε. Σ.. Από τα συγκεκριμένα αυτά έγγραφα σε συνδυασμό με την από 18.3.2003 βεβαίωση της εταιρείας "Α. Ι. Α.Ε",, επίσημης-εμπόρου και αντιπροσώπου στην Αττική της εταιρείας Mercedes-Benz αποδεικνύεται ότι για το αυτοκίνητο αυτό το οποίο τιμολογήθηκε στο όνομα της Ε. Σ., με την υπ' αριθμ. ... εξοφλητική απόδειξη Λιανικής Πώλησης το τίμημα καταβλήθηκε τμηματικά, ως εξής: ποσόν 1.000.000 δραχμών, με το Γ.Ε. 20.7.2000, ποσόν 15.000.000 δραχμών με κατάθεση στην ALPHA BANK την 23.1.2001, ποσόν 6.000.000 δραχμών με κατάθεση στην ALPHA BANK στις 19.3.2001, ποσόν 21.500.000 δραχμών με Απόδειξη Παραλαβής Επιταγών ... επιταγή υπ' αριθμ. ... λήξεως 16.5.2001 της τράπεζας ΑΒΝ, ποσόν 4.500.000 δραχμών με Απόδειξη Παραλαβής Επιταγών -21.5.2001 επιταγή υπ' αριθμ. λήξεως 21.5.2001 της τράπεζας ΑΒΝ, ποσόν 4.000.000 δραχμών, με Απόδειξη Παραλαβής Επιταγών -21.5.2001 επιταγή υπ' αριθμ. -7, λήξεως 15.6.2001 της τράπεζας Eurobank και ποσόν 4.500.000 δραχμών με Απόδειξη Παραλαβής Επιταγών -21.5.2001 επιταγή υπ' αριθμ. ...-8 λήξεως 5.7.2001 της τράπεζας Eurobank και συνολικά καταβλήθηκε τίμημα ύψους 56.500,000 δραχμών, ποσόν το οποίο δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει εξ ιδίων ο κατηγορούμενος Β. Τ., όπως αβάσιμα ισχυρίστηκε η σύζυγός του κατηγορουμένη Ε. Σ., ενισχύεται δε η κρίση αυτή από τις φορολογικές δηλώσεις αυτού του αντίστοιχου οικονομικού έτους, στις οποίες έχουμε αναφερθεί και παραπάνω.
Σημειώνεται ότι στους προαναφερθέντες λογαριασμούς της εταιρείας MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD, εισήλθαν χρήματα και από την τράπεζα PRIVATE BANK OF SWITZERLAND- Ζυρίχη, δηλαδή, την τράπεζα που εμφάνιζαν ως θεματοφύλακα του GOLDSMITH INVESTEMENT FUND, μετά την αλλαγή της ROYAL BANK OF SCOTLAND. Ειδικότερα, στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ της MATRIX ASSET MANAGEMENT, εισήλθε στις 23.10.2002 τραπεζικό έμβασμα ποσού 269.900 ευρώ, προερχόμενο από την PRIVATE BANK OF SWITZERLAND. Επίσης και στους δύο παραπάνω λογαριασμούς της ίδιας εταιρείας εισήλθαν και τα χρήματα από την πώληση των μετοχών της Γερμανικής εταιρείας "Ρ&Τ TECHNOLOGIES" οι οποίες, σύμφωνα με το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που βρέθηκε και κατασχέθηκε στην οικία του Β. Τ. και αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. .../3.12.2003 έκθεση έρευνας του ΣΔΟΕ, μεταβιβάσθηκαν στην MATRIX ASSET MANAGEMENT, κατόπιν ανταλλαγής των μετοχών τους. Ειδικότερα, το έτος 2001, ο κατηγορούμενος Δ. Κ., ενεργώντας κατ' εντολή του Β. Τ. και Κ. Ν., ήλθε σε επαφή με τη Γερμανική εταιρεία με την επωνυμία Ρ&Τ TECHNOLOGIES με σκοπό την μεταξύ τους συνεργασία, με αντικείμενο τη δημιουργία Αιολικών πάρκων και αξιοποίηση της Αιολικής ενέργειας, που ήταν το αντικείμενο της δραστηριότητας της Γερμανικής εταιρείας. Τότε δημιουργήθηκε θυγατρική εταιρεία της MATRIX ASSET MANAGEMENT στην Αγγλία η οποία αντάλλαξε τις μετοχές της με εκείνες της Ρ&Τ. TECHNOLOGIES, οι οποίες αμέσως μετά ρευστοποιήθηκαν και το ποσό που προέκυψε από τη ρευστοποίηση εισήλθε τμηματικά στους προαναφερθέντες λογαριασμούς της MATRIX ASSET MANAGEMENT. Συγκεκριμένα στον υπ' αριθμόν ... λογαριασμό δολαρίων, με δικαιούχο την MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD στις 19.4.2002 εισάγεται το ποσό των 74.967,50 δολαρίων ΗΠΑ, στις 23.4.2002 εισάγεται το ποσόν των 99.967,50 δολαρίων ΗΠΑ, στις 28.5.2002 εισάγεται το ποσό των 89.967,50 δολαρίων ΗΠΑ και στις 7.6.2002 εισάγεται το ποσό των 109.962,50 δολαρίων ΗΠΑ και συνολικά ποσόν 373.965 δολαρίων ΗΠΑ, ενώ στον υπ' αριθμόν ... λογαριασμό της ίδιας εταιρείας κατατέθηκαν στις 27.6.2002 ποσό 6.000 ευρώ, στις 22.7.2002 ποσό 92.000 ευρώ, στις 31.7.2002 ποσό 112.000 ευρώ και στις 23.10.2002 ποσό 269.900 ευρώ, και συνολικά 479.900 ευρώ. Για το συνολικό ποσό όμως αυτό των 853.865 ευρώ όπως είναι ο ορθός υπολογισμός 479.900 +373.965), πρέπει ο κατηγορούμενος Β. Τ. να κηρυχθεί αθώος, διότι δεν προέκυψε ότι για την αιτία αυτή υποβλήθηκε μήνυση από την πλευρά της Γερμανικής εταιρείας ή κάποια αγωγή σε βάρος της εταιρείας ΜΑΤRΙΧ και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εξαπατηθέντων επενδυτών η εν λόγω Γερμανική εταιρεία, για τα απατηλά επενδυτικά προϊόντα που ανωτέρω αναφέρθηκαν.
Περαιτέρω, δυνάμει του υπ' αριθμόν .../24.4.2002 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ο. Μ., που μεταγράφηκε νόμιμα μεταβιβάστηκαν κατά κυριότητα στην εταιρεία με την επωνυμία "CHISMOOR PROPERTIES LIMITED" τα περιγραφόμενα στο ως άνω συμβόλαιο ακίνητα (γραφείο και δύο θέσεις στάθμευσης) ευρισκόμενα σε πολυώροφη οικοδομή επί της συμβολής των οδών ..., και Β. Γ., συνολικής αντικειμενικής αξίας 309.868,18 ευρώ και συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος ποσού 451.944, 25 ευρώ. Ιδιοκτήτης και πωλητής των ως άνω ακινήτων ήταν ο Α. Μ., ενώ το παραπάνω τίμημα, συμφωνήθηκε με το ίδιο ως άνω αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, να εξοφληθεί σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις των 90.388,85 ευρώ. Πράγματι, καταβλήθηκε το συμφωνημένο τίμημα με τον συμφωνημένο τρόπο, όμως όχι από την ίδια την αγοράστρια εταιρεία, αλλά από την αναφερθείσα και παραπάνω εταιρεία MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD. Συγκεκριμένα, από τον υπ' αριθμόν ... τραπεζικό λογαριασμό της τελευταίας εκδίδονται σε διαταγή της εταιρείας CHISMOOR PROPERTIES LIMITED, οι ακόλουθες τέσσερεις τραπεζικές επιταγές, με το ποσό των 90.388,85 ευρώ, η καθεμία, κατά τους αντίστοιχους για καθεμία χρόνους και συγκεκριμένα: η υπ' αριθμ. ... επιταγή, στις 28.5.2002, η υπ' αριθμ. ...-5 επιταγή, στις 8.6.2002, η υπ' αριθμ. ... επιταγή, στις 22.7.2002 και η υπ' αριθμόν ... επιταγή στις 23.10.2002, οι οποίες εκδίδονται σε διαταγή "CHISMOOR PROPERTIES LIMITED", υπογράφονται από την κατηγορουμένη Ε. Σ., ως νόμιμη εκπρόσωπο της παραπάνω εταιρείας και ακολούθως παραδίδονται και εισπράττονται από τον Α. Μ., πωλητή του παραπάνω ακινήτου και έτσι εξοφλούνται οι πέντε δόσεις της προαναφερθείσας αγοραπωλησίας, αφού η πρώτη από αυτές είχε καταβληθεί κατά την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Στο σημείο τούτο πρέπει να αναφερθεί ότι η κατηγορουμένη Ε. Σ., στις 5.11.2002, ενεργώντας ως μία από τις εκπροσώπους της εταιρείας "CHISMOOR PROPERTIES LIMITED" (η άλλη είναι η A. S. P. S.) ανοίγει στην Εγνατία Τράπεζα στο όνομα της εταιρείας δύο τραπεζικούς λογαριασμούς τον υπ' αριθμ. 008211742/5 σε ευρώ και τον υπ' αριθμ. .../0 σε δολλάρια ΗΠΑ, οι οποίοι δεν κινήθηκαν ποτέ, όπως βεβαιώνει η παραπάνω τράπεζα στο από 3.5.2004 σχετικό υπηρεσιακό της σημείωμα προς το ΣΔΟΕ. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία απέκτησε περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, δηλαδή, το προαναφερόμενο ακίνητο, χωρίς να έχει αναπτύξει οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα και χωρίς βέβαια να έχει διαθέσει η ίδια χρήματα. Και ενώ αυτό προκύπτει από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία η κατηγορουμένη Ε. Σ. στην φορολογική της δήλωση του οικονομικού έτους 2002 δηλώνει στο Ε9 το συγκεκριμένο ακίνητο, ως ακίνητο της κυριότητας της.
Τέλος, από τους αναφερόμενους παραπάνω υπ' αριθμ. ... και ... λογαριασμούς της MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD που είχαν ανοιχτεί και τηρούνταν στην Τράπεζα ABN-AMROBANK και στους οποίους, όπως έχει αναπτυχθεί και παραπάνω είχαν εισέλθει χρήματα κατόπιν εντολής της HEDLEY FINANCE LTD από την ROYAL BANK OF SCOTLAND και την PRIVATE BANK OF SWITZERLAND, εκδόθηκαν και οι παρακάτω τραπεζικές επιταγές: Από τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό, στις 28.5.2002 η υπ' αριθμ. ...-9 επιταγή ποσού 5.600 ευρώ σε διαταγή Ο. Μ., που αποτελεί την αμοιβή της συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του προαναφερθέντος υπ' αριθμ. .../24.4.2002 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου. Επίσης, από τον ίδιο παραπάνω υπ' αριθμ. ... λογαριασμό εκδόθηκαν σε διαταγή Β. Τ. οι παρακάτω τραπεζικές επιταγές: Στις 16.5.2001 η υπ' αριθμ. 00... τραπεζική επιταγή ποσού 63.096,11 ευρώ, στις 21.5.2001 η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή ποσού 13.206 ευρώ, στις 7.6.2002 η υπ' αριθμ. ...-0 επιταγή ποσού 94.637,22 ευρώ, στις 17.6.2002 η υπ' αριθμ....-0 επιταγή, ποσού 24.000 ευρώ, στις 1.8.2002 η υπ' αριθμ. ...-3 επιταγή, ποσού 4.500 ευρώ, στις 1.8.2002, η υπ' αριθμ. ...-5 επιταγή ποσού 66.000 ευρώ και στις 23.10.2002 η υπ' αριθμόν ... επιταγή, ποσού 155.000 ευρώ, συνολικού ποσού 420.439,33 ευρώ. Ομοίως, σε διαταγή Β. Τ. εκδόθηκαν από τον έτερο λογαριασμό της MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD στην Τράπεζα ABN-AMROBANK, τον υπ' αριθμ.... λογαριασμό στις 7.6.2002, η υπ' αριθμόν ...-1 επιταγή, ποσού 90.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 17.6.2002, η υπ' αριθμόν ... επιταγή, ποσού 85.625,35 δολαρίων ΗΠΑ και την ίδια ημέρα 17.6.2002 η υπ' αριθμόν ... επιταγή, ποσού 22.735,20 δολαρίων ΗΠΑ. Ένα μέρος από τις εκδοθείσες από τον άνω λογαριασμό σε ευρώ τραπεζικές επιταγές, ήτοι ποσό 344.137.22 ευρώ, μετά την έκδοση τους, κατατέθηκαν στον υπ' αριθμ. ... προσωπικό λογαριασμό του κατηγορούμενου Β. Τ., στην ALPHA BANK.
10. ΤΗΡΕΑΣ ΑΕ Η εταιρεία με την επωνυμία ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε. συστάθηκε το έτος 2001 και καταχωρίσθηκε στο μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών στις 3.9.2001, με αντικείμενο εργασιών συστήματα πληροφορικής, που είχε έδρα στην οδό ..., αριθμός ., στη Γλυφάδα και ιδρυτικά μέλη τους: α) Τ. Β., β) Ν. Κ. και γ) Χ. Α.. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείτο από τους ίδιους με τις εξής ιδιότητες: 1) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Β. Τ., 2) Αντιπρόεδρος η Ν. Κ. και μέλη οι Α., Χ., Δ. Κ. και Δ. Μ.. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Β. Τ. και κωλυομένου ή απουσιάζοντος αυτού τον αντικαθιστά η Ν. Κ. ή η Α. Χ.. Επίσης, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 255.562.500 δραχμών, ή 750.000 ευρώ και η αναλογία εισφοράς σ' αυτό έχει ως εξής: Ο Β. Τ. φέρεται, κατά το καταστατικό της, ότι συμμετέχει με το ποσό των 252.155.000 δραχμών, η Ν. Κ. φέρεται ότι συμμετέχει με το ποσό των 1.703.750 δραχμών και με το ίδιο ακριβώς ποσό φέρεται να συμμετέχει η Α. Χ.. Οι αντίστοιχες μετοχές που εκδόθηκαν στα ονόματα των μετόχων είναι 75.000 τεμάχια, από τις οποίες αναλαμβάνει ο Β. Τ. 74.000 Τεμάχια, η Ν. Κ. 500 τεμάχια και η Α. Χ. αναλαμβάνει άλλα 500 τεμάχια. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατατίθεται από τους μετόχους, στις 5.10.2001 και στις 9.10.2001 δημοσιεύεται πιστοποίηση καταβολής του στον υπ' αριθμό ... τραπεζικό λογαριασμό που ανοίγεται στην τράπεζα ALPHA BANK, στο κατάστημα της Γλυφάδας. Ακολούθως, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, ακριβώς την επόμενη ημέρα, στις 10.10.2001 και την μεθεπόμενη 11.10.2001 γίνεται ανάληψη ολοκλήρου του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου. Ακολουθούν διαδοχικές αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και συγκεκριμένα: Στις 5.11.2001 πιστοποιείται η καταβολή με μετρητά από τους μετόχους, σύμφωνα με την αρχική τους συμμετοχή η πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία είχε αποφασισθεί προγενέστερα. Στις 15.11.2001 αποφασίζεται δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 255.562.500 δραχμές και συγχρόνως ο Β. Τ. παραιτείται από το δικαίωμα προτίμησης για την παραπάνω αύξηση και έτσι παραχωρείται το δικαίωμα αυτό και ασκείται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "STRATEGIG INVESTMENTS S.A." για λόγους επιχειρηματικής εξάπλωσης της "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε.", όπως κατά λέξη αναγράφεται στο σχετικό πρακτικό της τελευταίας. Στη συνέχεια, στις 24.12.2001, σύμφωνα με το με την ίδια ημεροχρονολογία πρακτικό συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πιστοποιείται η ολοσχερής κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσόν των 766.687.500 δραχμών ή 2.250.000 ευρώ, με κατάθεση μετρητών στον προαναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και σύμφωνα με το έγγραφο που η ίδια η παραπάνω τράπεζα απέστειλε στο ΣΔΟΕ σχετικά με την κίνηση του συγκεκριμένου λογαριασμού, τις αμέσως επόμενες ημέρες γίνεται και πάλι ανάληψη ολόκληρου του παραπάνω ποσού. Νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." γίνεται στις 4.1.2002, σύμφωνα και πάλι με το αντίστοιχο πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και στις 7.6.2002 πιστοποιείται και πάλι η ολοσχερής κάλυψη, με καταβολή μετρητών στον ίδιο ως άνω λογαριασμό αυτής στην ALPHA BANK, με την κατάθεση εκ μέρους του Β. Τ. ποσού 740.000 Ευρώ, της Ν. Κ. ποσού 5.000 Ευρώ και της Α. Χ. επίσης, ποσού 5.000 Ευρώ. Και για άλλη μια φορά την ίδια, όμως, ημέρα, δηλαδή στις 7.6.2002, γίνεται ανάληψη του ποσού των 750.000 Ευρώ, δηλαδή ολόκληρης της συγκεκριμένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Το σημαντικό, όμως, στοιχείο από άποψη ποινικής αξιολόγησης στην προκειμένη υπόθεση για την περίπτωση της εταιρείας "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." είναι ότι όλα τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τις μετέπειτα αυξήσεις αυτού και εκείνα της εταιρίας STRATEGIC INVESTMENTS και εκείνα που φέρονται ότι κατέβαλαν η Ν. Κ. και η Α. Χ., ουδέποτε καταβλήθηκαν από τις ίδιες, αλλά όλα προέρχονταν από τον υπ' αριθμό ... τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε στην ALPHA BANK Γλυφάδας, ο κατηγορούμενος Β. Τ., κοινός με όλα τα μέλη της οικογένειας του, (σύζυγο και παιδιά) στον οποίον είχαν εισέλθει χρήματα από την Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, αλλά και από άλλους προορισμούς κατά διαφόρους άλλους τρόπους, όπως τούτο αποδεικνύεται από τα προαναφερθέντα έγγραφα που εμφανίζουν την κίνηση του συγκεκριμένου λογαριασμού και τα αντίστοιχα παραστατικά των τραπεζών (όπως είναι τα με αριθμούς πρωτ. εμπ. .../24.4.2003, .../9.5.2003, .../19.5.2003, .../22.5.2003, .../20.5.2003 έγγραφα της τράπεζας ALPHA BANK σε απάντηση στο υπ' αριθμ. πρωτ. εμπ. .../23.4.2003 έγγραφο του ΣΔΟΕ προς την ως άνω τράπεζα.). Τούτο σημαίνει, σύμφωνα και κατά λογική ακολουθία με όλα όσα έχουν αναπτυχθεί παραπάνω, ότι πρόκειται για χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών στα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία διακίνησε η εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD. Και είναι, επίσης, σημαντικό να καταγραφεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών, μετά την ανάληψή τους από τον ως άνω λογαριασμό της "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." μεταφέρονται, με σχετικές αναλήψεις σε μετρητά και κατατίθενται στον προσωπικό, αυτή τη φορά, υπ' αριθμόν ... τραπεζικό λογαριασμό του κατηγορούμενου Β. Τ., που τηρείτο στην ίδια ως άνω τράπεζα ALPHA BANK, (στην οποία σημειώνεται ότι ο τελευταίος διατηρούσε δέκα τρεις (13) λογαριασμούς ταμιευτηρίου ατομικούς και κοινούς με μέλη της οικογένειας του) από τον οποίον γίνονται και πάλι νέες αναλήψεις συνήθως σε μετρητά και καλύπτονται διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις του ιδίου του Β. Τ.. Όλα αυτά ενισχύονται και από την φορολογική εικόνα του Β. Τ., στην οποία έχουμε αναφερθεί αναλυτικά παραπάνω, σύμφωνα με την οποία δεν δικαιολογείται η κατοχή τόσο υψηλών περιουσιακών στοιχείων αλλά και από την εκτίμηση των ισχυρισμών του ιδίου που περιέχονται αφ' ενός στις κατ' άρθρο 141 ΚΠΔ κατατεθείσες στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δηλώσεις του και αφ' ετέρου τους προβληθέντες κατά την απολογία του στο παρόν Δικαστήριο ισχυρισμούς, που κατωτέρω θα αναπτυχθούν και αφορούν στην διαχείριση κυρίως από τον ίδιο των καταθέσεων των επενδυτών και του σχεδιασμού της όλης απατηλής επιχειρηματικότητας των εταιρειών που ίδρυσε. Συγκεκριμένα, στην μεν πρώτη περίπτωση της δηλώσεως του άρθρου 141 ΚΠΔ, αναφέρει σχετικά με την προέλευση των χρημάτων για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." ότι 750.000 ευρώ προέρχονταν από την εταιρεία STRATEGIC INVESTMENTS που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και είναι θυγατρική τράπεζας, και το υπόλοιπο ποσόν προήλθε από τον ίδιο με χρήματα που δανείσθηκε από την εταιρεία ANDAMAN INVESTMENTS LIMITED με έδρα την οδό ... στο ... του Kent Αγγλίας, οι οποίοι ήσαν οι διαμεσολαβητές του αλληλόχρεου λογαριασμού και της δανειστικής σύμβασης, ενώ η εκταμίευση των χρημάτων έγινε από τη ρωσική τράπεζα SOYUZOBSCHEMASH BANK. Στην δεύτερη όμως περίπτωση της απολογίας του ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ισχυρίσθηκε ότι ποσό 5.000.000 ευρώ προερχόταν από επένδυση μιας ρωσικής τράπεζας την οποία δεν κατονομάζει και ότι ο δεύτερος επενδυτής ήταν μία τράπεζα του Λουξεμβούργου μέσω της οποίας έγινε η σύμβαση δανειοδότησης με την εταιρεία ANDAMAN INVESTMENTS LTD. Με τους αντιφατικούς αυτούς ισχυρισμούς δεν καθίσταται σαφές ποιες ήταν οι πηγές από τις οποίες χρηματοδοτήθηκε η ίδρυση της εταιρείας και η περαιτέρω λειτουργία της. Επίσης, σχετικά με το δάνειο το οποίο ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος Β. Τ. ότι έλαβε από την εταιρεία ANDAMAN INVESTMENTS LTD, όπως έχει ήδη και ανωτέρω αναφερθεί, στην πραγματικότητα, ουδέποτε εισέπραξε οποιοδήποτε ποσόν από την εν λόγω εταιρεία, όπως αποδείχθηκε από τον σχετικό έλεγχο που έγινε στα πλαίσια διοικητικής συνδρομής με τις αρμόδιες Βρετανικές Αρχές. 'Αλλωστε και ο ισχυρισμός ότι η εταιρεία "STRATEGIC INVESTMENTS S.A." κατέβαλε εξ ιδίων το χρηματικό ποσόν των 750.000 ευρώ, στη δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." δεν αποδείχθηκε. Επ' αυτού πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, η δικηγόρος Ξ. Μ., η οποία ως πληρεξούσια δικηγόρος του κατηγορούμενου Β. Τ. συνέταξε τα απαραίτητα έγγραφα για την ίδρυση της εν λόγω εταιρείας, (παρέστη δε και κατά την αγορά από την εταιρεία με την επωνυμία "CHISMOOR PROPERTIES LIMITED" του γραφείου και δύο θέσεων σταθμεύσεως επί των οδών ... αρ. ... και Β. Γ.), εκπροσώπησε δε και την εταιρεία STRATEGIC INVESTMENTS S.A. κατά το χρόνο της συμμετοχής της τελευταίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της εισόδου της στην εταιρεία "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε.", στην κατάθεσή της ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, ουδόλως αναφέρθηκε σε καταβολή του χρηματικού ποσού 750.000 ευρώ, αλλά κατά ρητή εντολή του κατηγορουμένου Β. Τ., θα συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα ψήφιζε μόνον υπέρ της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και έπραξε. Από την παραπάνω ένορκη κατάθεση της Ξ. Μ., σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως ως προς την προέλευση των χρημάτων που απετέλεσαν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." προκύπτει ότι και εκείνα που φέρεται ότι κατέβαλε η εταιρεία STRATEGIC, συμμετέχοντας στη δεύτερη αύξηση στην πραγματικότητα, ήσαν χρήματα που προέρχονταν από τον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε στην ALPHA BANK Γλυφάδας, ο κατηγορούμενος Β. Τ., λογαριασμός στον οποίον αναφερθήκαμε αμέσως προηγουμένως ως προς την προέλευση των χρημάτων που υπήρχαν σ' αυτόν. Τέλος και τα χρήματα που φέρεται ότι κατατέθηκαν από τις κατηγορούμενες Ν. Κ. και Α. Χ., ως συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." και στις εκάστοτε αυξήσεις αυτού, δεν προέρχονταν από τις ίδιες, οι οποίες δεν αποδείχθηκε ότι διέθεσαν εξ ιδίων οποιοδήποτε ποσόν, διότι δεν είχαν την σχετική οικονομική δυνατότητα, αλλά τις συμπεριέλαβε ο Β. Τ., χωρίς να έχουν οποιαδήποτε ουσιαστική συμμετοχή ή αρμοδιότητα στην εταιρεία, για να έχει τη νομική δυνατότητα της ίδρυσής της.
Στο σημείο αυτό για λόγους χρονικής σύνδεσης των γεγονότων πρέπει να γίνει αναφορά στην αποδειχθείσα διένεξη μεταξύ των δύο αδελφών Δ. και Β. Τ., η οποία μάλιστα διένεξη ήταν η αιτία που ο Δ. Τ. απευθύνθηκε στο ΣΔΟΕ, στην αρχή προφορικά, αναφερόμενος στον Προϊστάμενο του ΣΔΟΕ Α. Τ. και στη συνέχεια με την έγγραφη στην αρχή ανώνυμη και στη συνέχεια επώνυμη καταγγελία του, (ένορκη κατάθεσή του) ενώ μεταγενέστερα περί τα τέλη του μηνός Ιουνίου 2001 με αρχές του Ιουλίου 2001 ο Δ. Τ. αποχώρησε από τις δραστηριότητες της HEDLEY FINANCE LTD και από τις εγκαταστάσεις της στην οδό ... στη Γλυφάδα. Οι λόγοι της διένεξης μεταξύ των δύο αδελφών αν και δεν διευκρινίστηκαν με απόλυτη σαφήνεια, ήταν κυρίως η διανομή μεταξύ τους των περιουσιακών στοιχείων από τις μέχρι τότε κοινές δραστηριότητές τους, καθώς και του τρόπου διαχείρισης της εταιρείας "DEAL FX" και ξεκίνησε όταν δεν κατέστη δυνατόν, σύμφωνα με όσα παραπάνω έχουν αναπτυχθεί, να εισαχθεί στο χρηματιστήριο η κοινή τους αυτή εταιρεία (στην οποία ήσαν μέτοχοι και οι δύο με ποσοστό 50% ο καθένας), με την εξαγορά της εισηγμένης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ. Πέραν, όμως, από την αιτία της συγκεκριμένης διένεξης και την επίδρασή της στις δραστηριότητες της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD, μία από τις συνέπειες αυτής, η οποία συνδέεται με την αδρανοποίηση της DEAL FX, ήταν η ίδρυση από το Β. Τ. της εταιρείας "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε.", η οποία στεγάστηκε και αυτή στη Γλυφάδα, όχι όμως, στην οδό ..., αλλά στην οδό ... είχε ίδιο αντικείμενο εργασιών και σ' αυτή μεταφέρθηκαν πολλοί υπάλληλοι της DEAL FX, αλλά και της HEDLEY FINANCE LTD, δεδομένου ότι η μεταξύ των αδελφών διένεξη δημιούργησε και αντίστοιχο διαχωρισμό μεταξύ των υπαλλήλων όλων των εταιρειών του Ομίλου HEDLEY, οι περισσότεροι από τους οποίους ακολούθησαν το Β. Τ., όπως και οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους - υπαλλήλους. 11) NATIONALENERGYS.A Εξάλλου, από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα που αναγράφονται στην αντίστοιχη θέση της παρούσας, αποδείχτηκε ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Κ. Σ., ενεργώντας από κοινού, ως συναυτουργοί, ίδρυσαν την εταιρεία με την επωνυμία "NATIONAL ENERGY S.Α.", στις 13.1.2003, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και παρόμοιων προϊόντων, καθώς και διαχείριση χαρτοφυλακίων, με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και συμμετοχή κατά το ποσό των 51.000 ευρώ του κατηγορούμενου Β. Τ. και κατά το ποσό των 9.000 ευρώ του κατηγορούμενου Κ. Σ., (αδελφού της συζύγου του και κατηγορουμένης Ε. Σ.), ο οποίος, κατά το καταστατικό της εταιρείας, φερόταν ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της, σύμφωνα με όσα έχουν αναπτυχθεί παραπάνω, στο κεφάλαιο της απάτης, προχώρησαν δε και στις ακόλουθες πράξεις: Ο κατηγορούμενος Κ. Σ. ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ανοίγει για το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν, το οποίο ονομάστηκε "NESA", όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, με δικαιούχο την εταιρεία "NATIONAL ENERGY Α.Ε." και εκπρόσωπο και διαχειριστή αυτών τον ίδιο, τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες EUROBANK, ALPHA BANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & HSBC: α) στην EUROBANK: 1) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε ευρώ, 2) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε δολλάρια ΗΠΑ, 3) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε λίρες Αγγλίας GBP β) στην ALPHA BANK τον υπ' αριθμ ... λογαριασμό όψεως σε ευρώ, γ) στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ τον υπ' αριθμ ... λογαριασμό όψεως σε ευρώ και δ) στην HSBC: 1) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε ευρώ, 2) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε δολλάρια ΗΠΑ και 3) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε Λίρες Αγγλίας GBP.
Στους λογαριασμούς αυτούς κατέθεσαν παραπλανηθέντες επενδυτές που πείστηκαν από τις ως άνω ψευδείς διαβεβαιώσεις των κατηγορουμένων τα κατωτέρω ποσά ο καθένας τούτων, κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες και στις αντίστοιχες τράπεζες Συγκεκριμένα οι :
1) Β. Τ. στις 1.9.2003, ποσόν 10.000 ευρώ στην τράπεζα ALPHA BANK, στις 8.4.2004, ποσόν 2.200 ευρώ στην ίδια τράπεζα και στις 4.6.2004, ποσόν 1.300 ευρώ στην Τράπεζα Eurobank, 2) Κ. Δ. στις 25.8.2003, ποσόν 6.600 ευρώ στην τράπεζα ALPHA BANK, 3) Τ. Σ. στις 25.8.2003, ποσόν 6.600 ευρώ και την ίδια ημέρα ποσόν 19.650 ευρώ στην τράπεζα ALPHA BANK, 4) Τ. Μ. στις 25.8.2003, ποσόν 6.600 ευρώ στην τράπεζα ALPHA BANK, 5) Ζ. Κ. ALPHA BANK, στις 8.10.2003, ποσόν 129.000 ευρώ, στις 10.10.2003, ποσόν 20.000 ευρώ, στις 22.10.2003, ποσόν 50.000 ευρώ όλα στην τράπεζα ALPHA BANK, στις 4.11.2003, ποσόν 50.000 ευρώ, στις 14.11.2003, ποσόν 13.000 ευρώ, στις 14.11.2003, ποσόν 28.000 ευρώ Σύνολο 290.000 ευρώ όλα στην τράπεζα Πειραιώς, 6) Μ. Α. στις 13.10.2003, ποσόν 6.000 ευρώ στην τράπεζα ALPHA BANK,, 7) Τ. Π. στις 27.8.2003, ποσόν 15.000 ευρώ στην τράπεζα Πειραιώς, στις 2.12.2003, ποσόν 2.000 ευρώ, στις 9.1.2004, ποσόν 4.000 ευρώ, στις 16.1.2004 ποσόν 3.000 ευρώ, στις 18.2.2004, ποσόν 3.000 ευρώ, στις 5.3.2004, ποσόν 3.000 ευρώ στις 5.4.2004, ποσόν 2000 ευρώ Σύνολο 32.000 ευρώ όλα στην τράπεζα Πειραιώς, 8) Α. Η. στις 12.11.2003, ποσόν 30.000 ευρώ, στην Πειραιώς, 9) Κ. Α. στις 14.11.2003, ποσόν 4.000 ευρώ και ποσόν 1.600 ευρώ, στην τράπεζα Πειραιώς, 10) Γ. Φ. στις 4.12.2003, ποσόν 89.500 ευρώ, στην τράπεζα Πειραιώς, 11) Α. Κ στις 4.12.2003, ποσόν 100.000 ευρώ, στις 17.12.2003 ποσόν 10.500 ευρώ, στις 31.12.2003, ποσόν 25.000 ευρώ Σύνολο 135.000 ευρώ όλα στην τράπεζα Πειραιώς, 12) Ν. Π. στις 26.2.2004, ποσόν 15.000 ευρώ, και στις 8.3.2004, ποσόν 20.000 ευρώ στην τράπεζα Πειραιώς, 13) Λ. Σ. στις 15.3.2004, ποσόν 15.000 ευρώ στην τράπεζα Πειραιώς, 14) Λ. Η. στις 24.3.2004, 14.400 στην τράπεζα Πειραιώς, 15) Κ. Δ. στις 7.4.2004, ποσόν 10.000 ευρώ, στην τράπεζα Πειραιώς, 16) Μ. Κ. στις 11.5.2004 30.000 ευρώ στις 25.5.2004, 15.000 ευρώ Σύνολο 45.000 ευρώ όλα στην τράπεζα Πειραιώς, 17) Π. Ν. στις 31.10.2003, ποσόν 135.000 ευρώ, στην τράπεζα HSBC 18) Τ. Χ.. στην τράπεζα HSBC στις 6.11.2003, 1.400 ευρώ και 2.000 ευρώ, στις 19.3.2004 2.000 ευρώ, στις 2.4.2004, 2.000 ευρώ, στις 10.5.2004, 2.000 ευρώ και 2.000 ευρώ, όλα στην τράπεζα HSBC Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος Β. Τ. στην δημοσίευση της τροποποίησης του καταστατικού στο υπ' αριθμ. 2445 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) που έγινε στις 26.3.2003 δεν φαίνεται να συμμετέχει τυπικά στην εταιρεία "NATIONAL ENERGY S.A.", καθόσον μετά την τροποποίηση του κατατεθέντος κεφαλαίου ως προς την καταβολή του, φέρεται ο Κ. Σ. να καταβάλλει 59.400 ευρώ και ο Ι. Δ. 600 ευρώ, χωρίς να προκύπτει με ποιόν τρόπο μεταβιβάσθηκαν οι μετοχές του Β. Τ., ο οποίος κατά την κρίση του Δικαστηρίου εξακολουθούσε να παραμένει αφανής μέτοχος και διαχειριστής αυτής, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Όπως δε αποδεικνύεται από τα έγγραφα που προέκυψαν μετά την άρση του απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών και αναγράφονται αναλυτικά στο σχετικό με την πράξη της απάτης κεφάλαιο, προκύπτει ότι και στους λογαριασμούς της συγκεκριμένης εταιρείας με την επωνυμία "NATIONAL ENERGY S.A.", την ίδια ημερομηνία που κατατίθενται από τους φερόμενους ως επενδυτές τα αντίστοιχα εκάστοτε χρηματικά ποσά ή το πολύ την επομένη ημέρα, πραγματοποιούνταν αναλήψεις αυτών σε μετρητά, είτε από τον κατηγορούμενο Β. Τ., με τη γνωστή μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, είτε από τον ίδιο τον Κ. Σ., με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα οποία στη συνέχεια καταβάλλονταν για άσχετους με την εταιρεία "NATIONAL ENERGYS.A." σκοπούς.
Συγκεκριμένα, όταν, στις 8.4.2004, ο επενδυτής Β. Τ. καταθέτει από τους ως άνω λογαριασμούς της εταιρείας "NATIONAL ENERGY S.A.", στον υπ' αριθμ. ... τηρούμενο στην τράπεζα EUROBANK λογαριασμό, με σκοπό να επενδύσει σε αγορά μετοχών της ως άνω εταιρείας, ποσό 2.200 ευρώ, γίνεται την ίδια ημερομηνία, ανάληψη ποσού 2.000 ευρώ από το Κ. Σ., το οποίο καταβάλλεται στην εταιρεία "ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.". Επίσης, όταν στις 28.4.2004, ο ίδιος επενδυτής καταθέτει 2.000 ευρώ στον ίδιο λογαριασμό για τον ίδιο σκοπό, την ίδια ημέρα ο Κ. Σ. προβαίνει σε ανάληψη ολόκληρου του ποσού. Το ίδιο συμβαίνει και στις 11.5.2004 όταν ο ίδιος επενδυτής καταθέτει 2.500 ευρώ, την ίδια ημέρα ο Κ. Σ. προβαίνει και πάλι σε ανάληψη ολόκληρου του ποσού και στις 4.6.2004 που καταθέτει ποσό 1.300 ευρώ, ο Κ. Σ. προβαίνει σε ανάληψη και μεταφορά 300 ευρώ στην ίδια και πάλι εταιρεία "ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε." και σε ανάληψη άλλων 300 ευρώ σε μετρητά. Ομοίως και από τα χρήματα των λοιπών επενδυτών Π. Τ., Κ. Ζ. και Κ. Α. που κατατέθηκαν στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, γίνονται αναλήψεις την ίδια ή τις αμέσως επόμενες ημέρες, σε μετρητά από τον Κ. Σ. και κάποια από αυτά μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς, όπως η με αριθμό ... τραπεζική επιταγή που εκδόθηκε σε διαταγή της εταιρείας "NATIONAL ENERGY S.A.", ποσού 41.300 ευρώ, που στις 5.12.2003 κατατίθεται στην Τράπεζα HSBC, σε λογαριασμό της ίδιας εταιρείας, από τον οποίον στη συνέχεια γίνονται αναλήψεις, σε μετρητά από τον κατηγορούμενο Κ. Σ.. Επίσης, στις 8.12.2003 μετά από διαδοχικές αναλήψεις που έκανε ο Κ. Σ., από το λογαριασμό της εταιρείας "NATIONAL ENERGY S.A." διάφορων εκάστοτε χρηματικών ποσών, όπως 550, 20.000, 4.500, 35.000 και 10.000 ευρώ, προέβη σε κατάθεση ποσού 40.000 ευρώ στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό που τηρείτο στην Τράπεζα Κύπρου, με δικαιούχο την αναφερθείσα και παραπάνω υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία "MESSINA MARITIME, S.A", της οποίας ο ίδιος ο Κ. Σ. ήταν Πρόεδρος.
Πέραν τούτων όμως, αποδείχτηκε επιπλέον από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα ότι, οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Κ. Σ., χρησιμοποίησαν ομοίως χρήματα των επενδυτών στο προαναφερόμενο χρηματοοικονομικό προϊόν το "NESA", με τα οποία προέβησαν σε διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας. Συγκεκριμένα, στις 31.10.2003, μετά την κατάθεση στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της τράπεζας HSBC, με σκοπό την επένδυση από τον Ν. Π. του ποσού των 135.000 ευρώ, την ίδια ημέρα ο κατηγορούμενος Κ. Σ. προβαίνει σε άμεση ανάληψη από το συγκεκριμένο λογαριασμό της ως άνω εταιρείας ποσού 60.000 ευρώ και το καταθέτει ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ενώ στις 4.11.2003 προβαίνει από τον ίδιο αυτό λογαριασμό σε ανάληψη και άλλων 60.000 ευρώ, που επίσης καταθέτει για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρείας. Ακόμη, εκτός των ανωτέρω, στοιχεία ενισχυτικά του δόλου των κατηγορουμένων Β. Τ. και Κ. Σ. είναι το ότι στις 3.6.2003 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4358 (τευχ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) η πιστοποίηση καταβολής ποσού 60.000 ευρώ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας που είχε καταχωρισθεί στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 29.5.2003, ενώ προηγουμένως, στις 26.5.2003 είχε γίνει ανάληψη ολοκλήρου του ποσού αυτού από τον Κ. Σ.. Επίσης, πρέπει να λεχθεί ότι η εταιρεία ΝΑΤΙΟΝΑL ENERGY S.A. υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στην Τράπεζα Πειραιώς και για παροχή μπλοκ επιταγών, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό. Ο μάρτυρας Σ. Μ., ο οποίος θα συμμετείχε στην ως άνω εταιρεία με τις γνώσεις και την εμπειρία του σε θέματα που αφορούσαν το αντικείμενο και τους σκοπούς της εταιρείας κατέθεσε ότι τα έξοδα της ίδρυσης της εταιρείας και επίτευξης του σκοπού της ήταν πολύ υψηλά και μάλιστα για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο έπρεπε να συγκεντρωθεί το υπέρογκο ποσόν των 20.000.000 ευρώ. Τα έξοδα δε αυτά αναμένονταν να συγκεντρωθούν από τις καταθέσεις των επενδυτών. Και ενώ δεν είχε συγκεντρωθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσόν, για το οποίο ουδεμία βεβαιότητα υπήρχε ότι θα συγκεντρωθεί από τις καταθέσεις αυτές των επενδυτών, τις οποίες μάλιστα ο κατηγορούμενος Κ. Σ. αναλάμβανε αμέσως από τις Τράπεζες, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, είτε για προσωπικές του ανάγκες, είτε για τρέχοντα έξοδα της εταιρείας, εν γνώσει αυτής της σοβαρής εκκρεμότητας και της αβεβαιότητας τακτοποιήσεώς της, προέβη ο κατηγορούμενος Κ. Σ. στη σύναψη της παραπάνω αναφερθείσας δεσμευτικής συμβάσεως των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της "ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ" προς τον Στρατηγικό επενδυτή "NESA ENERGY HONDINGS UK PLC". Εξάλλου και ο κατηγορούμενος Χ. Λ. ανέλαβε από κοινού με την κατηγορούμενη Χ. Κ. την προώθηση του επενδυτικού προϊόντος NESA και την προσέλκυση επενδυτών ανά την Ελλάδα, όπως κατατέθηκε από τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ Α. Χ. και Γ. Α. στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και περιελήφθη και στη σχετική έκθεσή τους. Επίσης, ο μάρτυρας Ν. Τ., του οποίου η προανακριτική από 20.5.2004 κατάθεση αναγνώσθηκε, ανέφερε ότι τον επισκέφθηκε ο κατηγορούμενος Χ. Λ. στην Κρήτη και τον έπεισε να επανεπενδύσει σε μετοχές στο προϊόν NESA, όπως και τον Ζ. Κ.. Ο κατηγορούμενος Χ. Λ. που ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του κατηγορούμενου Β. Τ., γνώριζε την έλλειψη δυνατότητας να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ογκώδες χρηματικό ποσόν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ, καθόσον η εταιρεία ΝΑΤΙΟΝΑL ENERGY S.A. δεν διέθετε από της ιδρύσεώς της σχετικά με την επιδίωξη του επιχειρηματικού σκοπού της, την ανάλογη οικονομική δύναμη και την οποία δεν ήταν βέβαιο ότι θα την αποκτούσε με την πώληση μετοχών, δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος Κ. Σ. με τον Β. Τ. δημιούργησαν μία τεράστια για τις οικονομικές δυνατότητες της νεοϊδρυθείσας αυτής εταιρείας υποδομή (σε κτίριο μισθωμένο κλπ) για την προώθηση του NESA και προχώρησαν στη σύναψη συμβάσεων χωρίς οι ίδιοι να διαθέτουν κάποια ανάλογη σοβαρή οικονομική βάση.
Κατ' ακολουθίαν λοιπόν όλων όσων ανωτέρω αποδείχθηκαν για τους κατηγορούμενους και συνοψίζοντας αυτά πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα: Από το έτος 1997, κατά το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, άρχισε να λειτουργεί το γραφείο της "HEDLEY FINANCE LTD" στην οδό ... στη Γλυφάδα, μετά την έκδοση της υπ' αριθμόν ... απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ - Τεύχος αναπτυξιακών πράξεων και συμβάσεων /7.4.1997) και γενόμενη την ίδια ημέρα, δηλαδή, στις 21.3.1997 έναρξη των εργασιών αυτής στη Δ.Ο.Υ. ανωνύμων εταιρειών, προκύπτει ότι τα βασικά πρόσωπα που εμφανίζονται είναι οι Κ. Ν., νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα και οι αδελφοί Β. και Δ. Τ., που μαζί με τον τρίτο αδελφό τους Γ. έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στον ναυτιλιακό χώρο ατομικά, αλλά και συνεργαζόμενοι. Αποδείχθηκε ότι τα τρία παραπάνω πρόσωπα (Κ. Ν., Β. και Δ. Τ.) αποτέλεσαν εν τοις πράγμασι τη Διοίκηση της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D.". Τα γραφεία και των τριών βρίσκονταν, στον ημιώροφο του κτιρίου της οδού ... όπου υπήρχαν τρία γραφεία (έπιπλα) και ο συγκεκριμένος χώρος στον οποίον δεν επιτρεπόταν, χωρίς ειδική προς τούτο εντολή από τους παραπάνω, η πρόσβαση των υπαλλήλων και στελεχών της εταιρείας, ήταν εξοπλισμένος με κατάλληλα τεχνικά μέσα, όπως κάμερες και σύστημα ενδοεπικοινωνίας με τους υπαλλήλους της Hedley και των άλλων εταιρειών που στεγάζονταν, στο ίδιο κτίριο της οδού ..., στη Γλυφάδα. Και στους τρεις ως άνω διαχειριστές εν τοις πράγμασι της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D.", αναφέρονταν και λογοδοτούσαν όλοι οι υπάλληλοι για τις καθημερινές δραστηριότητες τους και λάμβαναν και από τους τρεις εντολές, κυρίως όμως από τον έχοντα πρωτεύοντα, ρόλο κατηγορούμενο Β. Τ., όπως από την όλη αποδεικτική διαδικασία προέκυψε και είναι εκείνος που είχε τον τελευταίο λόγο στην πρόσληψη όλων σχεδόν των υπαλλήλων όλων των εταιρειών που αναφέρθηκαν παραπάνω, όλοι δε τον θεωρούσαν "αφεντικό" και πραγματικό εργοδότη τους, απευθύνονταν, απολογούνταν και συντονίζονταν απ' αυτόν. Αυτός έδινε εντολές και οδηγίες σε όλους, ακόμη και στους έτερους συνδιαχειριστές της εταιρείας, αλλά καταβάλει ο ίδιος και χρήματα για την κάλυψη και των δικών τους ατομικών υποχρεώσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για ατομική δικαστική υπόθεση του Κ. Ν. στη δικηγόρο Ξ. Μ.). Όπως δε καταθέτουν όλοι ανεξαιρέτως οι μάρτυρες υπάλληλοι της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D.", αλλά και των λοιπών εταιρειών που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο Β. Τ. είναι εκείνος, στον οποίον απευθύνονταν όλοι για κάθε θέμα, για το οποίο δεν έχει άλλος αρμοδιότητα και επίσης είναι ο καθοδηγητής και των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών του. Το κυριότερο πάντως στοιχείο που καταδεικνύει τον ηγετικό ρόλο του Β. Τ. είναι ότι στα χέρια του καταλήγουν τα χρήματα που διακινούνται από τους διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς, που έχουν ανοιχτεί με δικαιούχους τις διάφορες εταιρείες του "Ομίλου HEDLEY", σύμφωνα με όσα αναλυτικά έχουν εκτεθεί στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας, το ίδιο και οι τραπεζικές επιταγές, είτε κατατίθεντο από επενδυτές, είτε εκδίδονταν από τραπεζικούς λογαριασμούς των διάφορων εταιρειών και αν κάποιες επιταγές δίδονταν σε κάποιον άλλον, τούτο γινόταν κατόπιν δικής του εντολής. Αξιοσημείωτο επίσης και χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι τους αριθμούς των προσωπικών του τραπεζικών λογαριασμών έδιναν οι υπάλληλοι "HEDLEY FINANCE L.T.D." και οι συνεργάτες της στους φερόμενους ως επενδυτές, όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν ήταν δυνατόν να γίνει μεταφορά εμβάσματος σε τράπεζα της αλλοδαπής. Βέβαια, ο ίδιος ο ως άνω κατηγορούμενος Β. Τ. ισχυρίσθηκε προφορικά κατά την απολογία του, αλλά και με τις δηλώσεις που κατέθεσε, κατ' άρθρο 141 ΚΠΔ ότι ήταν χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." και ενεργούσε ως υπάλληλος γι' αυτό και περιλαμβάνεται στις καταστάσεις προσωπικού με την ιδιότητα αυτή. Είναι, όμως, τουλάχιστον αντιφατικό και ασύνηθες ένα απλός υπάλληλος σε μια εταιρεία, να προσλαμβάνει τους υπαλλήλους της ακόμη και στελέχη αυτής με σημαίνοντες ρόλους και να ιδρύει στον χώρο της εργασίας του άλλες εταιρείες, στις οποίες μάλιστα απασχολούσε με διάφορες ιδιότητες ως μετόχους ή ως μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων το ίδιο προσωπικό με εκείνο της εταιρείας στην οποίαν εργαζόταν. Ούτε βέβαια είναι λογικά δυνατόν να διατηρεί στην οικία του ένας απλός υπάλληλος, έστω και με την ιδιότητα του χρηματοοικονομικού συμβούλου, το αρχείο με τις μετοχές και τα παραστατικά των συναλλαγών της εταιρείας, στην οποία εργάζεται. Επίσης, δεν είναι νοητό ένας απλός υπάλληλος, ο οποίος ούτε τυπικά δεν έχει την ιδιότητα του εκπροσώπου και διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας που εργάζεται, να δίδει εντολές και εξουσιοδοτήσεις για έκδοση επιταγών και αναλήψεις μετρητών από αυτούς ή καταθέσεις των χρηματικών ποσών των επενδυτών σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς. Εξάλλου, δεν εδικαιούτο να συμψηφίζει τις οφειλές τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών προς αυτόν με τα χρήματα των επενδυτών. Ούτε δικαιολόγησε την ύπαρξη μεταλλικών σφραγίδων και λευκών χαρτιών στην οικία του, όπου τυπώνονταν τα φερόμενα ως αμοιβαία χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προέκυψε από την κατάθεση του υπαλλήλου του ΣΔΟΕ Σ. Σ. που διενήργησε τη σχετική έρευνα στην οικία του. Ο δε μάρτυρας της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δ. Μ. κατέθεσε ότι τα χρηματοοικονομικά προϊόντα του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν ασφαλίζονται, λόγω του υψηλού κινδύνου που εμφανίζουν, ούτε υπήρχε αντίστοιχη εποπτική αρχή στα BVI κατά το χρόνο συστάσεως του ενδίκου αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι μετά την κατάρρευση όλου του οικοδομήματος που στήθηκε με τα απατηλά επενδυτικά προϊόντα που ανωτέρω αναφέρθηκαν (GOLDSMITH, GLOBELEX, NESA), τόσο οι υπάλληλοι των εταιρειών, για την μη πληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών τους, όσο και οι επενδυτές, στράφηκαν προς αναζήτηση και καταβολή τους κατά των τριών διαχειριστών της, κυρίως όμως κατά του Β. Τ., ο οποίος τότε δεν αποποιήθηκε τις ευθύνες του, αλλά προσπάθησε με κάθε τρόπο και αβάσιμες δικαιολογίες και υποσχέσεις να παρατείνει χρονικά την μη καταβολή των αιτουμένων χρηματικών ποσών. ’λλωστε και αν ακόμη υποτεθεί ως αληθής ο ισχυρισμός του περί υπάρξεως διαχειριστικής επιτροπής του αμοιβαίου κεφαλαίου, κανένας από τους επικαλούμενους από τον κατηγορούμενο αυτόν (Β. Τ.) ως πραγματικών διαχειριστών των εταιρειών, "HEDLEY FINANCE L.T.D.", "GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED ή FUND" και "GLOBELEX" δεν προτάθηκε ως μάρτυρας υπερασπίσεως των άνω κατηγορουμένων και ειδικότερα του Β. Τ., προκειμένου να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του, περί πραγματικής και όχι απατηλής ύπαρξης του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND και του έτερου προϊόντος GLOBELEX, και ότι ενόψει των πολλαπλών αιτήσεων των επενδυτών για ρευστοποίηση των επενδύσεών τους από το έτος 2002 και εντεύθεν η διαχειριστική επιτροπή GOLDSMITH INVESTMENTS FUND από λανθασμένη επιλογή άρχισε να εκποιεί τίτλους μετοχών και ομολόγων, ώστε να ανταποκριθεί στις αιτήσεις ρευστοποίησης, μπαίνοντας έτσι σε μία διαδικασία απομόχλευσης, η οποία οδήγησε σε συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου και ικανοποίηση μόνον των πρώτων επενδυτών. (Κατά την άποψη δε του κατηγορούμενου Β. Τ. έπρεπε η φερόμενη ως διαχειριστική επιτροπή να ακολουθήσει την δεύτερη επιλογή που είχε, δηλαδή να απαγορεύσει την ρευστοποίηση). Οι ισχυρισμοί αυτοί του κατηγορουμένου δεν αποδείχθηκαν βάσιμοι για τους ακόλουθους λόγους: Πέραν των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ανυπαρξία των επενδυτικών προϊόντων GOLDSMITH INVESTMENTS FUND και GLOBELEX και ειδικότερα του πρώτου τούτων, με δεδομένη την συνεχώς εμφανιζόμενη δήθεν αυξητική του πορεία, χωρίς πτωτικές διακυμάνσεις, όπως αυτή αποτυπωνόταν στις αποστελλόμενες στους επενδυτές μηνιαίες καταστάσεις των δήθεν αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και του ότι μέχρι τις αρχές του 2002 ελάχιστοι επενδυτές είχαν λάβει το κεφάλαιο και τις αποδόσεις των επενδύσεών τους που δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, όπως στην αντίστοιχη θέση αναφέρθηκε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, υπήρχε δυνατότητα να καταβληθεί μέρος τουλάχιστον του κεφαλαίου και των αποδόσεων στον μεγαλύτερο αριθμό των επενδυτών, εάν πράγματι υφίστατο το επενδυτικό προϊόν, χωρίς σημαντική συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου. Εξάλλου, ουδόλως αποδείχθηκε η επικαλούμενη από τον ως άνω κατηγορούμενο εκποίηση από την δήθεν διαχειριστική επιτροπή του GOLDSMITH INVESTMENTS FUND τίτλων μετοχών και ομολόγων, του χαρτοφυλακίου του εν λόγω επενδυτικού προϊόντος, αλλά ούτε και ποιες ήταν οι διαχειριστικές τους ενέργειες καθ' όλη την χρονική διάρκεια των επενδύσεων. Ακόμη, πρέπει να λεχθεί ότι αφού υπήρχαν το έτος 2003 μετοχές αγοραίας αξίας 5.200.000 £ στην Τράπεζα της Ελβετίας PBS και 9.100.000 £ στην Τράπεζας Clariden Bank, ποσά ιδιαίτερα σημαντικά, θα μπορούσαν να διατεθούν για την ικανοποίηση μέρους των επενδυτών πριν αυτά δεσμευτούν (όπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος Β. Τ.), από επενδυτές και εξακολουθούν να παραμένουν δεσμευμένα λόγω πτώσεως της αγοραίας αξίας τους. Και τούτο ανεξαρτήτως του ότι στην τελευταία αυτή Τράπεζα, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα τώρα σχετικά, η εταιρεία GOLDSMITH είχε χαρτοφυλάκιο με υπόλοιπο τρεχούμενο λογαριασμού ποσόν 234.581 δολαρίων ΗΠΑ. Είναι δε επίσης αξιοσημείωτο ότι όλες οι εταιρείες των κατηγορουμένων Β. και Δ. Τ. offshore και μη, ιδρύθηκαν κατά το χρόνο λειτουργίας στην Ελλάδα της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D." και κυκλοφορίας του φερόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH INVESTMENTS FUND. Απαιτείτο δε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαφήμιση και διάθεση του προϊόντος GOLDSMITH στην Ελλάδα, όπως κατατέθηκε και από τους μάρτυρες στο ακροατήριο Δ. Μ., Μ. Δ. και Α. Β., υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 876/1979, τα όσα δε αντίθετα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος Β. Τ. με τις δηλώσεις κατ' άρθρο 141 Κ.Π.Δ. που κατέθεσε, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.
Περαιτέρω, όσον αφορά στον ισχυρισμό του ίδιου ως άνω κατηγορουμένου για το έτερο προϊόν GLOBELEX, ότι δηλαδή το γεγονός της συγκεντρώσεως των υπαλλήλων της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D." και της υποδείξεως να προωθήσουν το εν λόγω προϊόν για την συγκέντρωση χρημάτων, με τα οποία θα πληρώνονταν οι επενδυτές, καταδεικνύει την έλλειψη προθέσεώς του για ιδιοποίηση των χρημάτων των επενδυτών και το έμπρακτο ενδιαφέρον του να εξεύρει τρόπο επιστροφής των χρημάτων, ομοίως δεν αποδείχθηκε βάσιμος, αφού με τα χρήματα που συγκέντρωσε από την πώληση του προϊόντος αυτού δεν προέκυψε πληρωμή κάποιου επενδυτή, αλλά αντίθετα, όπως κατατέθηκε από τον μάρτυρα του ΣΔΟΕ Α. Χ., τα χρήματα των επενδύσεων από το GLOBELEX κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς του Β..
Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα παραπάνω έχουν αναφερθεί διεξοδικά σχετικά με την όλη δραστηριότητα του κατηγορουμένου Β. Τ., το Δικαστήριο κρίνει ότι στοιχειοθετείται στο πρόσωπό του τόσο η αντικειμενική, όσο και η υποκειμενική υπόσταση της πράξης της (κακουργηματικής) απάτης στα χρηματοοικονομικά προϊόντα GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, GLOBELEX και NESA, καθώς και των μερικοτέρων πράξεων της κακουργηματικής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, τελεσθείσες κατ' εξακολούθηση, επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος των παθόντων επενδυτών που αναγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα και ακολούθως πρέπει ο ως άνω κατηγορούμενος να κηρυχθεί ένοχος κατά τα αναγραφόμενα ειδικότερα στο διατακτικό και τις αναφερόμενες εκεί συγκεκριμένες πράξεις. Ως προς τον κατηγορούμενο Δ. Τ., ο οποίος ενήργησε από κοινού με τον συγκατηγορούμενο αδελφό του Β. Τ. και τον ήδη θανόντα C. D., μέχρι την αποχώρησή του περί τα τέλη Ιουνίου 2001 από τα γραφεία της οδού ..., στην Γλυφάδα, πέραν των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω για την συμμετοχή του, την οποία ο ίδιος αρνείται, επικαλούμενος μάλιστα προς στήριξη της ανυπαρξίας του δόλου του και τις πληροφορίες που έδωσε με την αρχικά ανώνυμη καταγγελία και μετέπειτα ένορκη από 21.10.2002 κατάθεσή του στο ΣΔΟΕ, συμβάλλοντας στην ανακάλυψη της παράνομης δράσης του ως άνω αδελφού του, την ο οποία ο ίδιος κατά τους ισχυρισμούς του, δεν εγνώριζε, αλλά πληροφορήθηκε από τους υπαλλήλους της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D." Π. Δ., Φ., Π., Μ. και Ι. Μ. πρέπει να λεχθούν και τα ακόλουθα: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ήδη επιληφθεί μετά από δημοσιεύματα στον τύπο και ήδη είχε ξεκινήσει την έρευνα για την OVB ΕΛΛΑΣ από τον Μάιο του 2001, η οποία την οδήγησε στην εταιρεία CANYON και από εκεί στην εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D.", όπου διαπιστώθηκε ότι διακινεί παράνομα επενδυτικά προϊόντα στην Ελλάδα και έτσι ακολούθησαν όλα όσα έχουν αναφερθεί και τα οποία οδήγησαν στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας γραφείου της στην ημεδαπή. Αν και μετά την έρευνα του ΣΔΟΕ επιβεβαιώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος η καταγγελία του και κυρίως με λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο και τη μέθοδο της τέλεσης της απάτης, προσπάθησε να αναιρέσει την γνώση και συμμετοχή του στην διακίνηση του φερόμενου ως αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDSMITH FUND και στην εν γένει δράση του αδελφού του Β. Τ.. Όμως διαψεύδεται από τις καταθέσεις των μαρτύρων τόσο του πρωτοβαθμίου, όσο και του παρόντος Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, ο μάρτυρας Β. Β. κατέθεσε ενώπιον και των δύο Δικαστηρίων ότι η Κ. του είπε ότι ο Δ. Τ. ήταν συνυπεύθυνος του όλου προγράμματος του αμοιβαίου κεφαλαίου και συνδιαχειριστής της Hedley. Το ίδιο κατέθεσε περί της συνδιαχείρισης και ο μάρτυρας Σ. Ε. στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, η μάρτυρας Δ. Κ., οι μάρτυρες Π. Ι., Γ. Τ., Χ. Τ., Σ. Σ., Π. Π., και στο παρόν Δικαστήριο οι μάρτυρες Π. Γ., Π. Δ., Α. Γ.. Ο δε πρώην κατηγορούμενος Σ. Γ. ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 1999 που έγινε η παρουσίαση του GOLDSMITH FUND στην οδό ... στους ασφαλιστικούς συμβούλους, στην ξενάγηση του χώρου ήταν παρών και ο Δ. Τ., η δε κατηγορούμενη Χ. Κ. στην πρωτόδικη απολογία της ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 1999 που έγινε σεμινάριο στην οδό ... για το GOLDSMITH FUND, ήταν παρών και ο Δ. Τ.. Η ίδια κατηγορούμενη ανέφερε επίσης στην απολογία της στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο επί λέξει: "Από το σωματείο Μέγας Αλέξανδρος παρέλαβα δύο επιταγές τους και υπέγραψα, νομίζω ότι ήταν δύο οι επιταγές. Στην πιστωτική έγκριση επάνω υπέγραψα ότι παρέλαβα εγώ τις επιταγές. Για καλή μου τύχη τότε ήταν και ο κ. Γ. στην Θεσσαλονίκη και ο κ. Δ. Τ. και τους συνάντησα στο ξενοδοχείο ASTORIA... Όταν πήγα να παραδώσω τις επιταγές στον κ. Γ., εκείνος αρνήθηκε να τις παραλάβει και μου είπε δείχνοντάς μου τον Δ. Τ., "από δω η HEDLEY". Και τότε εγώ παρέδωσα τις επιταγές στον Δ. Τ....". Η δε Α. Χ., από τις βασικές υπαλλήλους της "HEDLEY FINANCE L.T.D.", κατέθεσε πρωτοδίκως ότι εντολές έπαιρνε από τον Β. και Δ. και ότι πριν την διένεξη με τον αδελφό του, ο Δ. πήγαινε καθημερινά στο γραφείο του στην εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D.". ’λλωστε, στις δύο παραπάνω καταγγελίες του κατηγορουμένου Δ. Τ. γίνεται αναφορά παρανόμου δράσεως και άλλων προσώπων, όπως της κατηγορουμένης Ε. Σ. (νύφης του), για την οποία αναφέρεται ότι με χρήματα προερχόμενα από τους επενδυτές του GOLDSMITH αγοράζει και κατέχει ή της δωρίζονται από τον σύζυγο της Β. Τ. συλλογές κοσμημάτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, λειτουργεί δύο καταστήματα εμπορίας ενδυμάτων, τα οποία (ενδύματα) πωλεί χωρίς την έκδοση των σχετικών αποδείξεων, ότι το ζεύγος αυτό με ψευδή παραστατικά εξαπατά την εφορία και ότι ο κατηγορούμενος αδελφός της Ε. Σ. Κ. Σ., προβαίνει σε αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων με χρήματα επενδυτών και κρύβει στην οικία του επί της οδού ..., στην Αττικής ή στην οικία του πατέρα του στη Αττικής, ενοχοποιητικά στοιχεία και έγγραφα του γαμβρού του Β. Τ.. Οι αναφορές όμως αυτές στα προαναφερθέντα περιστατικά και στοιχεία συγγενικών του προσώπων, δεν μπορεί να προέρχονται από γνώση υπαλληλικού προσωπικού, ακόμη και έμπιστου, αλλά μόνον από γνώση προσώπου του στενού συγγενικού περιβάλλοντος. Δεν είναι δε δυνατόν να γνωρίζει ο κατηγορούμενος Δ. Τ. την προαναφερόμενη δράση του αδελφού του και της νύφης του, που αποτελούν μέρος της παράνομης πράξης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και να μην γνωρίζει την πηγή της εισροής των χρημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις εν λόγω δραστηριότητες, ακόμη και αν ο ίδιος δεν συμμετείχε σ' αυτές κατά τους αβάσιμους ισχυρισμούς του. Εξ όλων αυτών και όσων παραπάνω στη σχετική θέση αναφέρθηκαν, δεν μπορεί να γίνει πιστευτό ότι ο κατηγορούμενος Δ. Τ. που από το έτος τουλάχιστον 1997 ευρίσκεται στην οδό ... και που λόγω της μετέπειτα ιδρύσεως της εταιρείας DΕAL FX συνεργάζεται στενά με τον αδελφό του κατηγορούμενο Β. Τ. που μέχρι τότε δεν είχαν διαταραχθεί οι σχέσεις και συνεργασία τους, να μην έχει αντιληφθεί οτιδήποτε σχετικό με μία τόσο μεγάλη απάτη, την οποία είχαν αντιληφθεί, κατά τους ισχυρισμούς του, παλαιοί, αλλά και νεότεροι υπάλληλοι, οι οποίοι δήθεν και τον ενημέρωσαν σχετικά. Το ότι δε ο ίδιος όπως και ο συγκατηγορούμενος αδελφός του, Β. Τ., δεν προσήγγισαν προσωπικά υποψήφιους επενδυτές, προκειμένου να τους πείσουν να επενδύσουν στο φερόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο, δεν αίρει τον δόλο του, αφού, όπως αποδείχθηκε, από κοινού με τον αδελφό του αυτόν και τον ήδη θανόντα G D συμμετείχε εν τοις πράγμασι στην συνδιαχείριση της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D.", η οποία ασχολείτο με την προώθηση και πώληση του φερομένου, πλην άλλων, επενδυτικού προϊόντος GOLDSMITHFUND μέσω της εταιρείας OVB ΕΛΛΑΣ και μεμονωμένων προσώπων ως ασφαλιστικών πρακτόρων. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι ενισχυτικό στοιχείο της συνδέσεως του κατηγορουμένου αυτού με την εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." είναι και οι χρηματορροές από αυτήν προς τις εταιρείες DEAL FX A.E. και ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A.. χωρίς να υφίστανται από τυπικά νομική άποψη συμβατικές σχέσεις μεταξύ τους, οι οποίες να δικαιολογούν την χορήγηση τόσο μεγάλων χρηματικών ποσών, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω, και επίσης, μεταξύ άλλων, και το τραπεζικό έγγραφο μεταφοράς στις 12.10.2000 από τους τηρούμενους στη Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND τραπεζικούς λογαριασμούς της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED ποσού 1.600.000 δραχμών στον ίδιο τον Δ. Τ., ο οποίος δικαιολόγησε την μεταφορά αυτή ως εξόφληση ποσού που είχε καταβάλει ο ίδιος για ενοίκιο της κοινής με τον αδελφό του Β. εταιρείας DEAL FX A.E, του οποίου όμως δεν απέδειξε την εκταμίευση. ’λλωστε, στην οδό ..., στην Γλυφάδα, είχε εγκαταστήσει ο κατηγορούμενος αυτός και την έδρα στην Ελλάδα των δύο εξωχώριων ναυτιλιακών εταιρειών του με τις επωνυμίες "ISOLINA INTERNATIONAL INC" και "DISCOVERY VENTURES COPRORATION", νόμιμος εκπρόσωπος των οποίων εφέρετο αρχικά ο υπάλληλος της "HEDLEY FINANCE L.T.D." Ι. Π., παρότι οι εταιρείες αυτές κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους στην Ελλάδα, στις 30.7.1998 είχαν αποκτήσει ιδιόκτητα γραφεία στον Πειραιά επί της οδού .... Τέλος, όσον αφορά στους ζημιωθέντες επενδυτές Μ. Ε. και Π. Μ., είχαν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου καθ' όλων των κατηγορουμένων, μη εξαιρουμένου του Δ. Τ.. Η οικογένεια Τ. διά του δικηγόρου Γ. Α. με εξώδικο έγγραφο προς τον δικηγόρο Γ. Κ. δήλωσε ότι δεν υπέστη ζημία από τον Δ. Τ. σχέση έχουσα (η ζημία) με την εταιρεία OSCAR SHIPMANAGEMENT S.A. που δεν είναι διάδικος στην παρούσα δίκη. Ομοίως ο Ν. Ρ. δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου καθ' όλων των κατηγορουμένων.
Συνεπώς, κατ' ακολουθίαν όλων όσων αποδείχθηκαν το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος Δ. Τ. των αποδιδομένων σ' αυτόν πράξεων της κακουργηματικής απάτης στο χρηματοοικονομικό προϊόν GOLDSMITH INVESTMENTS FUND και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα τελεσθείσες κατ' επάγγελμα κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση σε βάρος των παθόντων επενδυτών που αναγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα και μέχρι 30.6.2001 με τις διακρίσεις που αναγράφονται στο διατακτικό, πλην των επενδυτών Π. Γ., κληρονόμων Δ. Σ. (Σ. Π. και Σ. Σ.), Π. Δ. για την επένδυση των 120.000 ευρώ στις 25.1.2002, Η. Τ., Σ. Γ. και Δ. Γ. για την επένδυση του ποσού των 10.000.000 δραχμών στις 19.12.2000 (για το έτερο ποσό των 29.347,02 ευρώ είχε ήδη κηρυχθεί αθώος με την εκκαλούμενη απόφαση), για τους οποίους πρέπει να κηρυχθεί αθώος, αφού δεν διατηρούν κατ' αυτού αξίωση από τις επενδύσεις τους, όπως καθορίζεται στο διατακτικό.
Η κατηγορούμενη Ν. Κ. εμφανίζεται με πολλές αρμοδιότητες στην εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." ήτοι άλλοτε ως προϊσταμένη λογιστηρίου, άλλοτε ως υπάλληλος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και υπεύθυνη του back office, αλλά και υπεύθυνη πωλήσεων στην οποία απευθύνονται εκτός από τους επενδυτές και οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που προωθούσαν το αμοιβαίο κεφάλαιο για οποιοδήποτε θέμα ανέκυπτε, ακόμη δε εμφανίζεται και ως πληρεξουσία διαχειρίστρια των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας αυτής. Έρχεται σε επαφή με τους υποψήφιους επενδυτές στους οποίους παρουσιάζει το φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND ως το πλέον συμφέρον της αγοράς, εξηγεί την διαδικασία επένδυσης, τόσο στους επενδυτές όσο και στους συνεργάτες ασφαλιστικούς συμβούλους. Συμμετέχει κατά περίπτωση στη διαδικασία υπογραφής και έγκρισης των εντύπων συμμετοχής που συμπληρώνουν οι επενδυτές, στην παραλαβή των τραπεζικών επιταγών τους, αλλά και στην παραλαβή των αιτήσεων ρευστοποίησης των επενδύσεων. Ακόμη συμμετέχει σε σεμινάρια όπου παρουσιάζει το φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND και δίδει λύσεις και κατευθύνσεις σε όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες, μετά από συνεννόηση και με τους άνω συγκατηγορούμενούς της συνδιαχειριστές της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD. Κατόπιν εντολής των τελευταίων διαχειρίζεται χρήματα επενδυτών με την χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για αναλήψεις μετρητών και παραλαβής τραπεζικών επιταγών και καταθέσεις μετρητών και επιταγών. Είναι εκείνη στην οποία καταλήγουν τα χρήματα και οι επιταγές, όταν αυτά δεν κατατίθενται απ' ευθείας στους λογαριασμούς του GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, των οποίων τελικός αποδέκτης βέβαια είναι ο κατηγορούμενος Β. Τ., όπως οι επενδυτές Π. Χ., Β. Γ., Κ. Δ., Δ. Σ., Ι. Μ., Γ. Τ., Μ. Ε. και άλλοι. Οι περισσότερες δε από τις εξουσιοδοτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν προς τους Ι. Π., Κ. Μ. και άλλους, για την κίνηση των λογαριασμών για αναλήψεις χρημάτων, δραχμοποιήσεις συναλλάγματος, έκδοση τραπεζικών επιταγών και άλλων εργασιών των διαφόρων εταιρειών και κυρίως των λογαριασμών της "HEDLEY FINANCE L.T.D." και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, φέρουν την υπογραφή της. 'Αλλωστε, η ευρύτητα των εξουσιών της καταδεικνύεται και από το ότι η εταιρεία GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED με το από 6.9.1999 πληρεξούσιο την εξουσιοδοτεί να ενεργεί για λογαριασμό της, όπως και ο νόμιμος εκπρόσωπός της, και μάλιστα με δική της πρωτοβουλία, τις διαλαμβανόμενες σ' αυτό ευρύτατες διαχειριστικές πράξεις, για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας. Η κατηγορούμενη Ν. Κ. γνώριζε ότι τα χρήματα των επενδυτών στο φερόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επενδύονταν, αλλά διαθέτονταν για διάφορους άλλους σκοπούς, καθόσον η ίδια είχε εργασθεί στο παρελθόν, σε τράπεζα της Αμερικής, όπου διέμενε πριν από την επάνοδο και μόνιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα και συνεπώς γνώριζε τουλάχιστον στοιχειωδώς την λειτουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε κάθε δε περίπτωση, δεν νοείται ούτε είναι πειστικό υπάλληλος εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με την διαχείριση χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως εφέρετο να πράττει η εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, να μην γνωρίζει την λειτουργία του προϊόντος αυτού ήτοι του GOLDSMITH INVESTMENTS FUND ως αμοιβαίου κεφαλαίου, ακόμη και από την ιδιότητά της ως υπαλλήλου αρχικά και μετέπειτα προϊσταμένης του back office, πολύ περισσότερο δε, αφού αποδείχθηκε ότι απασχολείτο και με την πώληση του εν λόγω προϊόντος, και συνεπώς ενώ γνώριζε ότι τα χρήματα τα οποία ελάμβανε από τους επενδυτές ή τραπεζικές επιταγές, έπρεπε να κατατίθενται σε λογαριασμούς του αμοιβαίου κεφαλαίου στη θεματοφύλακα Τράπεζα, όπως τους διαβεβαίωνε ότι υπήρχε, εκείνη τα παρέδιδε στον συγκατηγορούμενό της Β. Τ. ή σε άλλες περιπτώσεις έδινε στους επενδυτές τον αριθμό των προσωπικών λογαριασμών του τελευταίου για την κατάθεση των προς επένδυση χρημάτων τους. Είναι επίσης αξιοσημείωτο και ενδεικτικό του δόλου της το γεγονός ότι, ενώ από το θέρος του έτους 2001 που, κατόπιν ελέγχου, τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσαν ότι η εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." πωλεί χωρίς άδεια το αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, εκείνη συνέχιζε την παρουσίαση και πώλησή του, όπως στους Κ. Δ., Ν. Ν., Γ. Τ., Ι. Π. και άλλους, μολονότι είχε δώσει και εντολή η ίδια, να μην αναρτάται πλέον στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του GOLDSMITH INVESTMENTS FUND. Αλλά και μετά τον έλεγχο του ΣΔΟΕ στις 15.1.2002 που διενεργήθηκε, κατόπιν εντολής προς αυτό από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στην εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD" και διαπιστώθηκε ότι αυτή διά των υπαλλήλων της κατά παράβαση της χορηγηθείσας άδειας διενεργούσε χωρίς δικαίωμα εμπορικές πράξεις εντός της ημεδαπής με την πώληση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η κατηγορούμενη Ν. Κ., παρότι είχε λάβει γνώση, εξακολουθούσε την προώθηση και πώληση του εν λόγω (ανύπαρκτου) αμοιβαίου κεφαλαίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως κατέθεσε η μάρτυρας Ε.-Ο. Π. στο ακροατήριο της τηλεφώνησε η κατηγορούμενη και της είπε ότι αν τηλεφωνήσουν από το ΣΔΟΕ να τους πει ότι έχει λάβει τα χρήματά της και εκείνη (Π.) αρνήθηκε να το πράξει. Ακόμη, άλλο στοιχείο ενδεικτικό της γνώσης της είναι και το ότι οι ενημερώσεις, οι ευχαριστήριες επιστολές και οι πιστωτικές εγκρίσεις που ελάμβαναν οι επενδυτές ήσαν συντεταγμένες στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, τυπωμένα και τα δύο κείμενα στην ίδια σελίδα. Η ίδια επιχείρησε να δικαιολογήσει τούτο, χωρίς πειστικό τρόπο, κατά την απολογία της στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, και στο παρόν, λέγοντας ότι τα ως άνω έγγραφα αποστέλλονταν από την Αγγλία με καταχωρημένο το αγγλικό κείμενο και η ίδια το μετέφραζε στην Ελληνική γλώσσα, πλην όμως, δεν εξηγείται πως τυπώνονταν και τα δύο κείμενα στην ίδια σελίδα. Ακολούθως, κατόπιν όλων όσων αποδείχθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπο της κατηγορουμένης Ν. Κ. το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου για την πράξη της άμεσης συνέργειας στην κακουργηματική απάτη των αυτουργών στους οποίους παρέσχε άμεση συνδρομή κατά την διάρκεια της τέλεσης από αυτούς της εν λόγω πράξης και κατά την τέλεσή της όσον αφορά στο χρηματοοικονομικό προϊόν GOLDSMITH INVESTMENTS FUND. Εξάλλου, η ίδια κατηγορούμενη τέλεσε και την πράξη της κακουργηματικής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ως απλή συνεργός για τις μερικότερες μόνον πράξεις κατά τα αναγραφόμενα ειδικότερα στο διατακτικό, αφού παρείχε συνδρομή στους συγκατηγορούμενούς της Β. Τ. και Δ. Τ., πριν από την τέλεση αυτών, αλλά και κατά την τέλεσή τους, συνισταμένης στο ότι ενώ εγνώριζε ότι επρόκειτο για χρήματα επενδυτών, τα οποία αυτοί είχαν καταβάλει, προκειμένου να επενδυθούν στο χρηματοοικονομικό προϊόν GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, δέχθηκε να συμπράττει στην διαχείριση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς των εταιρειών "HEDLEY FINANCE LIMETED" και GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, με την υπογραφή και χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε τρίτα πρόσωπα για αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών, εμβασμάτων και επιταγών και τη συνέχεια σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός της εταιρείας DEAL FX A.E. για την οποία πρέπει να κηρυχθεί αθώα), ώστε τα χρήματα αυτά των εξαπατηθέντων επενδυτών, με τη συγκεκριμένη χρήση από την ίδια και τους συγκατηγορουμένους της να φαίνονται ότι προέρχονται από νόμιμη πηγή και να ενταχθούν ως τέτοια στην οικονομική διαδικασία, ώστε να συγκαλυφθεί η αληθινή τους προέλευση.
Ο κατηγορούμενος Δ. Κ. προσλήφθηκε στην εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." τυπικά στις 19.10.1998 με την υπογραφή σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ αυτού και της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D.", ενώ εργαζόταν εκεί από το θέρος του 1997, λόγω της γνωριμίας του με τον κατηγορούμενο Χ. Λ., τον οποίο είχε γνωρίσει κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα πριν από την πρόσληψή του, όταν εργαζόταν σε μεταφορική εταιρεία της Ρουμανίας. Εκεί ο Χ. Λ. του συστήθηκε ως εκπρόσωπος της "HEDLEY FINANCE L.T.D.", η οποία σχεδίαζε να αναπτύξει συνεργασία με την Γερμανία και επειδή ο ίδιος (Κ.) είχε γεννηθεί και ενηλικιωθεί στην Γερμανία θα μπορούσε να προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες. Πράγματι, όπως προαναφέρθηκε, προσλήφθηκε από την ως άνω εταιρεία και στα καθήκοντα που του ανατέθηκαν περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, και το επικοινωνιακό κομμάτι με Γερμανούς ενδιαφερόμενους για επενδύσεις με αντικείμενο την δημιουργία αιολικών πάρκων. Υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα μέλη του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D." και ανέλαβε κυρίαρχο ρόλο στην προώθηση και πώληση του ανύπαρκτου χρηματοοικονομικού προϊόντος GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, άλλοτε ως αντιπρόεδρος και άλλοτε ως υποδιευθυντής, αποτελώντας τον βασικότερο συντονιστή προσέλκυσης υποψηφίων επενδυτών. Ασχολήθηκε με την εξεύρεση πελατών τους οποίους έπειθε είτε ερχόμενος σε άμεση προσωπική επαφή μαζί τους, είτε μέσω των ασφαλιστικών πρακτόρων να επενδύσουν στο ως άνω προϊόν, αλλά και με την εξεύρεση συνεργατών (ασφαλιστικών πρακτόρων) στους οποίους παρουσίαζε τα άνω προϊόντα με τις ψευδείς παραστάσεις που ανωτέρω αναφέρθηκαν, πείθοντάς τους ότι πρόκειται περί σπουδαίων επενδυτικών προϊόντων, ώστε και αυτοί με την σειρά τους να πείσουν εν αγνοία τους τους ανυποψίαστους τρίτους επενδυτές και έτσι να διευρυνθεί το πελατολόγιο της HEDLEY. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις ελάμβανε και ο ίδιος χρήματα από τους παθόντες ή επιταγές τα οποία στη συνέχεια παρέδιδε ή στην κατηγορούμενη Ν. Κ. ή στον Β. Τ., όπως συνέβη με τους επενδυτές Π. Γ., Ν. Κ., Α. Π., Ε. Λ. και άλλους. Επιπλέον, συμμετείχε ως μέλος του Δ.Σ. στις εταιρείες DEAL FX A.E., ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε., ROYAL SHIPMANAGEMENT και MATRIX ASSET MANAGEMENT, μέσω των οποίων διενεργείτο νομιμοποίηση των εσόδων από τις απάτες, των συγκατηγορουμένων του Δ. Τ., Β. Τ., Γ. Τ., Ε. Σ. και Ε. Τ., ήταν δε ο κύριος παρουσιαστής του GOLDSMITH INVESTMENTS FUND στα σεμινάρια που διοργανώνονταν από την εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D.". Ο κατηγορούμενος Δ. Κ. γνώριζε ως εκ της θέσεώς του στην προαναφερθείσα εταιρεία, αλλά και της συμμετοχής του στις άλλες εταιρείες, των γνώσεών του και εμπειρίας του στις συναλλαγές ότι είναι αναληθή τα όσα ελκυστικά προνομιούχα χαρακτηριστικά ανέφερε για το απατηλό προϊόν και συγκεκριμένα ότι ήταν ανύπαρκτο, δεν ενσωμάτωνε κανένα δικαίωμα ή αντίκρυσμα, ότι δεν ήταν ασφαλισμένο στους LLOYD'S, δεν υπήρχε θεματοφύλακας, ότι η εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD" δεν είχε άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διενεργεί πράξεις αγοραπωλησίας χρηματοοικονομικών προϊόντων και ότι τα χρήματα των επενδυτών δεν επενδύονταν σ' αυτά, αλλά κατέληγαν είτε σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των άνω συγκατηγορουμένων του και κυρίως του Β. Τ., είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών συμφερόντων τους. Χαρακτηριστικό δε του δόλου του είναι το αναμφισβήτητο γεγονός ότι ενώ από το θέρος του έτους 2001 που, κατόπιν ελέγχου, τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσαν ότι η εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." πωλεί χωρίς άδεια το αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, εκείνος συνέχιζε την πώλησή του, όπως στους Π. Γ., Κ. Δ., Ε. Σ., Κ. Δ., μολονότι είχε δοθεί εντολή να μην αναρτάται πλέον στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα του GOLDSMITH INVESTMENTS FUND. Αλλά και μετά τον έλεγχο του ΣΔΟΕ στις 15.1.2002 που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής προς αυτό της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών στην εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." και διαπιστώθηκε ότι αυτή διά των υπαλλήλων της κατά παράβαση της χορηγηθείσας άδειας διενεργούσε χωρίς δικαίωμα εμπορικές πράξεις εντός της ημεδαπής με την πώληση του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο κατηγορούμενος Δ. Κ., παρά το ότι είχε λάβει γνώση, εξακολουθούσε την προώθηση και πώληση του εν λόγω ανύπαρκτου αμοιβαίου κεφαλαίου. Μάλιστα κατά το επίμαχο αυτό διάστημα και μέχρι της αποχωρήσεώς του από την εταιρεία τέλος Οκτωβρίου 2002, εξακολούθησε και την προσέλκυση ασφαλιστικών πρακτόρων, όπως τον Γ. Μ., στον οποίο αναληθώς εμφάνισε, όταν συναντήθηκε μαζί του το Πάσχα του 2002 με σκοπό την πρόσληψή του, ότι η "HEDLEY FINANCE LTD" είχε άδεια να διενεργεί την πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων επιδεικνύοντάς του και το σχετικό ΦΕΚ, που όμως τέτοια άδεια δεν είχε χορηγηθεί. Ο κατηγορούμενος Δ. Κ., προκειμένου να αποσείσει την ευθύνη του ισχυρίσθηκε ότι και στενά συγγενικά του πρόσωπα επένδυσαν στο αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND και τελικά έχασαν και αυτοί τα χρήματά τους, όπως ο Γ. Κ., Σ. Ε. και Μ. Χ.. Όμως, τα πρόσωπα αυτά δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες των παθόντων, ούτε κατέθεσαν μηνύσεις κατά της εταιρείας HEDLEY, αλλά ούτε και προτάθηκαν ως μάρτυρες προς υπεράσπισή του, εφόσον, όπως ισχυρίζεται δεν είχε γνώση της πραγματικής κατάστασης της εν λόγω εταιρείας και του προωθούμενου από αυτήν απατηλού χρηματοοικονομικού προϊόντος.
Συνεπώς, ενόψει όλων όσων ανωτέρω αναφέρθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπο του κατηγορούμενου Δ. Κ. το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου για την πράξη όμως της άμεσης συνέργειας στην κακουργηματική απάτη των αυτουργών στους οποίους παρέσχε άμεση συνδρομή κατά την διάρκεια της τέλεσης από αυτούς της εν λόγω πράξης και κατά την τέλεσή της, όσον αφορά στο χρηματοοικονομικό προϊόν GOLDSMITH INVESTMENTS FUND κατ' επιτρεπτή μεταβολή της αρχικής κατηγορίας της συναυτουργίας στην κακουργηματική απάτη και αναφορικά με τους παθόντες που αναγράφονται στον Α' πίνακα της εκκαλουμένης και να κηρυχθεί αθώος α) για τους παθόντες που αναγράφονται στον πίνακα Β' ομοίως της εκκαλουμένης και β) για τους παθόντες που αναγράφονται στις σελίδες 2531 έως και 2546, πλην των επενδυτών - παθόντων που αναφέρονται και στον πίνακα Α της εκκαλουμένης, κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω και κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο διατακτικό.
Ο κατηγορούμενος Χ. Λ. που κατηγορείται για την πράξη της απάτης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, GLOBELEX και NESA, πέραν των όσων ανωτέρω αναφέρθηκαν πρέπει να σημειωθούν και τα ακόλουθα: Ο κατηγορούμενος αυτός είναι από τους παλαιότερους συνεργάτες της εταιρείας "HEDLEY FINANCE LTD", αφού η σχέση του με την εταιρεία αυτή ξεκίνησε το έτος 1997 που γνώρισε τον C.D. Ισχυρίζεται δε ότι εντελώς συμπτωματικά το έτος 1998 ευρισκόμενος σε αναζήτηση στέγης για την νεοϊδρυθείσα εταιρεία του με την επωνυμία "TALADIAN Α.Ε.Λ.Δ.Ε.", γνώρισε τον κ. Χ., ιδιοκτήτη του ακινήτου επί της οδού ... στη Γλυφάδα, όπου δήθεν "συμπτωματικά" στεγαζόταν και η εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." της οποίας νόμιμος εκπρόσωπός της ήταν ο γνωστός του C.D., καθώς και ότι εκεί απασχολούνταν και ο γνωστός του από το έτος 1997 κατηγορούμενος Β. Τ.. 'Ετσι, μίσθωσε γραφείο στο ως άνω κτίριο και εγκατέστησε την έδρα της εταιρείας TALADIAN Α.Ε.Λ.Δ.Ε. Ακολουθεί επίσης μία σειρά δήθεν "συμπτώσεων", όπως ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας του είναι μέλος ο Μ. Ε. τον οποίο γνωρίζει από την Πάτρα (τόπος καταγωγής του κατηγορούμενου) και τον χρησιμοποιεί για να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. Όμως, ο Μ. Ε. είναι μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A.", που ανωτέρω αναφέρθηκε, συμφερόντων του κατηγορούμενου Δ. Τ., στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οποίας εισέρχονται χρήματα των εξαπατηθέντων επενδυτών. Επιπλέον, κύριος μέτοχος στην εταιρεία "TALADIAN Α.Ε.Λ.Δ.Ε." με 4.500 μετοχές, από τον συνολικό αριθμό των 6.000 μετοχών, είναι η εξωχώρια εταιρεία με την επωνυμία SALIDA LTD με έδρα την Κύπρο, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο Ι. Π., υπάλληλος της "HEDLEY FINANCE L.T.D.", νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών ISOLINA INTERNATIONAL INC και DISCOBERY VENTURES CORPORATION που και οι δύο αυτές εταιρείες έκαναν έναρξη εργασιών στην Ελλάδα στις 30.7.1998 με έδρα την ίδια οδό ... στην Γλυφάδα. Οι εν λόγω εταιρείες, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, είναι ιδιοκτήτριες ακινήτων σε κτίριο επί της οδού ... στον Πειραιά, όπου ευρίσκεται η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A.. συμφερόντων του κατηγορούμενου Δ. Τ.. Οι δύο ως άνω εταιρείες (ISOLINA INTERNATIONAL INC και DISCOBERY VENTURES CORPORATION) με το υπ' αριθμόν ... πληρεξούσιο ανακαλούν από την θέση του νομίμου εκπροσώπου τους τον Ι. Π., όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, και ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπό τους τον κατηγορούμενο Γ. Τ., αδελφό των Β. και Δ.. Ο κατηγορούμενος Χ. Λ. προσπαθώντας να αποσείσει τις ευθύνες του, και την γνώση του απατηλού σχεδίου των ανυποψίαστων επενδυτών αρνείται την συνεργασία του με την εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." και την προώθηση των απατηλών χρηματοοικονομικών προϊόντων της. Ο ισχυρισμός όμως αυτός αποδεικνύεται αβάσιμος από τα ακόλουθα περιστατικά: Τον Νοέμβριο του 1996 συνετάγη γενικό πληρεξούσιο στα BVI με το οποίο του χορηγήθηκαν από την εταιρεία GOLDSMITH INVESTMENTS LTD ευρείες εξουσίες εκπροσωπήσεώς της και από το χρόνο προσλήψεώς του στην εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD" περιλαμβάνεται στις καταστάσεις του προσωπικού της. Ο μάρτυρας Π. Χ. κατέθεσε πρωτοδίκως ότι στην Νέα Μάκρη Αττικής υπήρχε πρακτορείο της TALADIAN Α.Ε.Λ.Δ.Ε με τους Τ. και Φ., οι οποίοι και τον έπεισαν να επενδύσει με υψηλές αποδόσεις στο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND. Ο μάρτυρας Ν. Ν. κατέθεσε τόσο πρωτοδίκως, όσο και ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ότι όταν πήγαν με τον πατέρα του στην εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D.", προκειμένου να επενδύσει (ο πατέρας του) στο GOLDSMITH INVESTMENTS FUND συνάντησαν τον Χ. Λ., ο οποίος τους συστήθηκε ως ένας εκ των Διευθυντών της. Εμφανίσθηκε στον επενδυτή παθόντα Ι. Π. ως ανώτερο στέλεχος της ως άνω εταιρείας του έδειξε φυλλάδια για την πορεία του φερόμενου ως αμοιβαίου κεφαλαίου, ασφαλιστήριο των LLOYD'S και τον έπεισε να επενδύσει. Το ίδιο συνέβη και με την Π. Π., Χ. Τ. και Μ. Ε.. Επίσης έπεισε τον ιατρό Κ. να επενδύσει στο GLOBELEX δίνοντάς του τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας MESSINA MARITIME στην Κύπρο και του είπε αναληθώς ότι οι μετοχές είναι αμερικάνικης εταιρείας.Στα δε σεμινάρια που γίνονταν για την ενημέρωση και προώθηση του απατηλού αμοιβαίου κεφαλαίου, ήταν παρών και ο κατηγορούμενος Χ. Λ..
Συνεπώς, η εταιρεία TALADIAN Α.Ε.Λ.Δ.Ε εκτός από τις εργασίες λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικές με το χρηματιστήριο, ασχολείτο και με την προώθηση και πώληση του απατηλού προϊόντος GOLDSMITH INVESTMENTS FUND, ο δε κατηγορούμενος Χ. Λ. παρά την γνώση του απατηλού σχεδίου, λόγω της στελεχιακής θέσεώς του και επίσης της γνώσης του για τους ελέγχους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΣΔΟΕ από τους οποίους προέκυψε ότι το εν λόγω προϊόν δεν κυκλοφορούσε νόμιμα, η δε εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." παρανόμως το διακινούσε στον ελλαδικό χώρο, εν τούτοις συνέχιζε την δραστηριότητά του στην προώθηση και πώλησή του. ’λλωστε ένας από τους λόγους που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της εταιρείας TALADIAN Α.Ε.Λ.Δ.Ε ήταν και ότι παράνομα διακινούσε χρηματοοικονομικό προϊόν. Επιπλέον ο κατηγορούμενος Χ. Λ., όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, ασχολήθηκε και με την παρουσίαση σε σεμινάριο του επίσης απατηλού προϊόντος GLOBELEX, αλλά και με την πώληση αυτού για το οποίο έδινε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας MESSINA MARITIME, καθώς επίσης και με την πώληση του χρηματοοικονομικού προϊόντος NESA, όπως προκύπτει εκτός από τις καταθέσεις μαρτύρων (Ν. Τ., Α. Χ., Γ. Α.) και από το δεύτερο μέρος της πορισματικής αναφοράς, που τον θεωρούν γνώστη του όλου απατηλού σχεδίου. Πράγματι, ο κατηγορούμενος αυτός, λόγω του μορφωτικού επιπέδου του, αλλά και της μεγάλης εμπειρίας που διέθετε, σε ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα αφού από νεαρή ηλικία μετά την περάτωση των σπουδών του εργάσθηκε σε ασφαλιστικές εταιρείες, όπως την NATIONAL ENEDERLANDE στην οποία εκτός από τραπεζικές εργασίες ασχολήθηκε και με την προώθηση αμοιβαίων κεφαλαίων (βλ. απολογία του πρωτοδίκως και στο παρόν Δικαστήριο) ασφαλώς γνώριζε την λειτουργία τους και κυρίως την μη ύπαρξη εγγυημένης απόδοσης στην επένδυση αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά και την απαραίτητη προϋπόθεση του θεματοφύλακα. Επομένως, από όλα όσα ανωτέρω αποδείχθηκαν συντρέχει κατά την κρίση του Δικαστηρίου στο πρόσωπό του το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου στην πράξη της άμεσης συνέργειας στην κακουργηματική απάτη των αυτουργών συγκατηγορουμένων του, για την οποία κατηγορείται, καθόσον παρέσχε άμεση συνδρομής σ' αυτούς κατά την διάρκεια της τέλεσης από αυτούς της πράξης της απάτης και κατά την εκτέλεσή της με όλους τους προαναφερόμενους τρόπους, στην αναλυτική παράθεση των σχετικών με αυτόν πραγματικών περιστατικών, κατά τις διακρίσεις που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω και κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο διατακτικό.
Περαιτέρω, όσον αφορά στον κατηγορούμενο Κ. Σ. αναφέρθηκαν ανωτέρω στην οικεία θέση τα περιστατικά που συνιστούν το δόλο του για τις πράξεις της κακουργηματικής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα που συνδέονται και οι δύο με το χρηματοοικονομικό προϊόν ΝΕSA. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο ίδιος στην απολογία του επιβεβαιώνει ότι τα έξοδα της εταιρείας που σύστησε ("NATIONAL ENERGY A.E.") ήταν τεράστια για την εκπλήρωση του σκοπού της. Παρόλα αυτά όμως και εν γνώσει της αδυναμίας καλύψεώς τους προέβη σε ενέργειες με την υπογραφή συμβάσεων στις οποίες εγνώριζε ότι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ως προς τους κατηγορούμενους Γ. Τ. και Ε. Σ. που κατηγορούνται μόνον για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, εκτός των όσων ανωτέρω αναφέρθηκαν πρέπει επιπλέον να λεχθεί ότι δεν αποδείχθηκε με βάση τις φορολογικές δηλώσεις τους των αντίστοιχων οικονομικών ετών ότι διέθεταν τέτοιου ύψους εισοδήματα, ώστε να προβούν σε αγορές μετοχών της αξίας που ανωτέρω αναφέρθηκε. 'Αλλωστε όπως κατατέθηκε από τον μάρτυρα Π. Δ., ο κατηγορούμενος Γ. Τ. ερχόταν τα βράδυα στα γραφεία της HEDLEY και φεύγανε τα τρία αδέλφια μαζί μετά το τέλος της εργασίας τους. Εξάλλου, η γνώση της κατηγορούμενης Ε. Σ. ενισχύεται και από το γεγονός ότι στην κατοικία αυτής και του συγκατηγορουμένου συζύγου της Β. Τ. βρέθηκαν εργαλεία εκτυπώσεως των τίτλων των απατηλών χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία και κατασχέθηκαν. Όπως δε κατατέθηκε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου από τους μάρτυρες υπαλλήλους του ΣΔΟΕ Σ. Σ. και Α. Χ. τα χρήματα που επενδύθηκαν στο Χρηματιστήριο με αγορές μετοχών από τους κατηγορούμενους Β. Τ., Δ. Τ., Γ. Τ. και Ε. Σ., αποτελούν πρωτογενείς καταθέσεις και το τελικό ποσόν δεν προέρχεται από πρόσθεση των μετέπειτα κερδών, όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι αυτοί.
Συνεπώς, ενόψει και της συγγενικής σχέσης που συνδέει καθέναν από τους κατηγορούμενους Γ. Τ. και Ε. Σ. με τους ως άνω συγκατηγορούμενούς τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.
Όσον αφορά δε στην κατηγορούμενη Ε. Τ., της οποίας η έφεση είναι τυπικά δεκτή, μόνο κατά το μέρος που βάλλει για τη δήμευση περιουσιακών της στοιχείων πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατά τούτο, διότι τέτοια διάταξη δεν διαλαμβάνεται στην εκκαλούμενη απόφαση.
Τέλος, ως προς τον κατηγορούμενο M. - E. F. το Δικαστήριο διατηρεί αμφιβολίες ως προς τη συνδρομή στο πρόσωπό του του υποκειμενικού στοιχείου του δόλου και συγκεκριμένα ότι δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι γνώριζε το απατηλό σχέδιο των συγκατηγορουμένων του σχετικά με το επενδυτικό προϊόν GOLDSMITH FUND το οποίο διακινήθηκε μέσω της εταιρείας OVB ΕΛΛΑΣ, θυγατρικής του ομίλου OVB Γερμανίας, της οποίας ήταν νόμιμος εκπρόσωπος και δη ότι γνώριζε ότι το προϊόν αυτό δεν ενσωμάτωνε δικαίωμα ή αντίκρυσμα και τα χρήματα των εξαπατηθέντων επενδυτών κατέληγαν σε ατομικούς λογαριασμούς των ιθυνόντων της εταιρείας "HEDLEY FINANCE L.T.D." ή εταιρειών συμφερόντων τους και επίσης ότι ενήργησε με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή την εταιρεία που εκπροσωπούσε παράνομο περιουσιακό όφελος. Ειδικότερα, η ιδιότητα του εν λόγω κατηγορούμενου ως διαχειριστή της OVB ΕΛΛΑΣ ήταν τυπική, χωρίς ουσιαστική ανάμειξη, καθώς ήταν συνδιαχειριστής σε όλες τις θυγατρικές εταιρείας του ομίλου O.V.B, οι οποίες λειτουργούσαν εκτός Γερμανίας, οι δε επισκέψεις του την Ελλάδα δεν ήταν συχνές λόγω των αυξημένων καθηκόντων του ως νομίμου εκπροσώπου της άνω μητρικής εταιρείας που έδρευε στην Κολωνία. Ο ίδιος κατηγορούμενος δεν συμμετείχε στην διαφημιστική καμπάνια ή στην παρουσίαση του απατηλού προϊόντος GOLDSMITH FUND, από δε τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της OVB EΛΛΑΣ στην ALPHA BANK Κολωνακίου (κατάστημα Μέρλιν) με αριθμό ..., στον οποίο ήσαν συνδιαχειριστές με τον πρώην κατηγορούμενο Σ. Γ. και στον οποίο εμβάζονταν χρήματα από την εταιρεία HEDLEY με την μορφή προμήθειας και κερδών που προέρχονταν από εξαπατηθέντες επενδυτές, δεν διαπιστώθηκε μεταφορά αυτών προς ατομικό του λογαριασμό. Ακόμη, δεν αποδείχθηκε ότι είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με τους κατηγορούμενους, πλην του Σ. Γ. που ήταν λειτουργικός διαχειριστής της εταιρείας "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικοινομική - Διαμεσολαβητική Ε.Π.Ε. και Σια Ε.Ε." από τον Φεβρουάριο του 2000 (προηγουμένως ήταν ο Ν. Ν.) από τον οποίο και ενημερωνόταν σχετικά με την πορεία της θυγατρικής αυτής εταιρείας. Επίσης, όταν το Μάιο του 2001 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενήργησε έλεγχο στην OVB ΕΛΛΑΣ, από τον οποίο προέκυψε η χωρίς δικαίωμα, με βάση τις διατάξεις του καταστατικού της αλλά και του ν.2396/1996 διάθεση στο επενδυτικό κοινό αμοιβαίων κεφαλαίων για την οποία (διάθεση) απαιτούνταν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εξ αυτού του λόγου της επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000.000 δραχμών, ο κατηγορούμενος M. - E.F. έδωσε εντολή να παύσει η διακίνηση των αμοιβαίων κεφαλαίων (που ήταν και άλλα εκτός του GOLDSMITH FUND). Πρέπει να σημειωθεί ότι η άνω εταιρεία OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική ΕΠΕ και Σια Ε.Ε. με επιστολή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέφρασε αντίθετη άποψη επί του ζητήματος αυτού, ότι δηλαδή δεν απαιτούνταν τέτοια άδεια, ως εμπίπτουσα στην εξαίρεση του άρθρου 3 παρ. 1ζ' του ν.2396/1996 καθόσον κατά την άποψή της, ασκούσε νομίμως μόνον διαμεσολάβηση στην προώθηση των αμοιβαίων κεφαλαίων, δηλαδή δραστηριότητα παρεπομένη της κύριας ασφαλιστικής δραστηριότητάς της που δεν απαγορευόταν. Εξάλλου, η πληρωμή του ποσού των 55.925,43 δολαρίων ΗΠΑ στον αλβανικής καταγωγής και υπηκοότητας, κάτοικο Χαλκίδος Σ. Τ., κατόπιν έντονων διαμαρτυριών και απειλών του, ο οποίος είχε επενδύσει στις 3.5.2001 στο απατηλό προϊόν GOLDSMITH FUND, από την μητρική εταιρεία OVB Γερμανίας, χωρίς να έχει η ίδια τέτοια υποχρέωση, έγινε για να μη διακυβευθεί η φήμη και αξιοπιστία του ομίλου της O.V.B.
Συνεπώς, ενόψει όλων όσων αναφέρθηκαν, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, καταλείπονται αμφιβολίες ως προς τη συνδρομή στο πρόσωπο του άνω κατηγορουμένου του υποκειμενικού στοιχείου του δόλου της αποδιδόμενης σ' αυτόν πράξης της άμεσης συνέργειας της κακουργηματικής απάτης που διέπραξαν οι συναυτουργοί συγκατηγορούμενοί του, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο διατακτικό. Το αίτημα του κυρίου Εισαγγελέα και των πολιτικώς εναγόντων για κλήτευση και εξέταση νέων μαρτύρων πρέπει να απορριφθεί για τους ίδιους λόγους που και ανωτέρω αναφέρθηκαν με την παρούσα απόφαση ως αβάσιμο, για αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων." Στη συνέχεια, το παραπάνω Δικαστήριο της ουσίας, εκτός των άλλων που εδώ δεν ενδιαφέρουν, κήρυξε, ενόχους για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια άνω των 120.000 ευρώ τους κατηγορουμένους: 1) πρώτο αναιρεσείοντα - πρώτο κατηγορούμενο, Δ. Τ. (ως αυτουργό), 2) δεύτερο αναιρεσείοντα - δεύτερο κατηγορούμενο, Β. Τ. (ως αυτουργό), 3) τέταρτη αναιρεσείουσα - πέμπτη κατηγορουμένη, Ν. Κ. (ως άμεσοι συνεργό), 4) πέμπτο αναιρεσείοντα - έκτο κατηγορούμενο, Χ. Λ. (ως άμεσο συνεργό), 5) έκτο αναιρεσείοντα - έβδομο κατηγορούμενο, Κ. Σ. (ως αυτουργό) και για την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση τους κατηγορουμένους : 1) πρώτο αναιρεσείοντα - πρώτο κατηγορούμενο, Δ. Τ., για το χρονικό διάστημα από 27.9.1998 έως 30.6.2001, 2) δεύτερο αναιρεσείοντα - δεύτερο κατηγορούμενο, Β. Τ., για το χρονικό διάστημα από 27.9.1998 έως 4.6.2004, 3) τρίτο αναιρεσείοντα - τρίτο κατηγορούμενο (απόντα στην παρούσα διαδικασία), Γ. Τ., μόνο για την πράξη υπό στοιχείο 13 του διατακτικού της προσβαλλόμενης αποφάσεως, 4) έκτο αναιρεσείοντα - έβδομο κατηγορούμενο, Κ. Σ., μόνο για την πράξη υπό στοιχείο 11 του διατακτικού της προσβαλλόμενης αποφάσεως, 5) έβδομη αναιρεσείουσα - δεκάτη κατηγορούμενη, Ε. Σ., μόνο για την πράξη υπό στοιχείο 12 του διατακτικού της προσβαλλόμενης αποφάσεως (όλους τους ανωτέρω ως αυτουργούς), 6) τέταρτη αναιρεσείουσα - πέμπτη κατηγορουμένη, Ν. Κ. (ως απλή συνεργό), μόνο για την πράξη με στοιχείο 7 και μέχρι τον Νοέμβριο του 2002, αναγνωρίζοντας σ' αυτούς ελαφρυντικά και ειδικότερα: στον Δ. Τ. κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε' ΠΚ, στον Γ. Τ., στον Χ. Λ., στον Κ. Σ. και στην Ε. Σ., ομόφωνα το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α' ΠΚ και κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε' ΠΚ, και τέλος στην Ν. Κ. τα ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α' , β' και ε' ΠΚ. Επέβαλε δε σ' αυτούς: 1) Στον Δ. Τ., κατά πλειοψηφία, ποινή φυλακίσεως πέντε (5) ετών για την 1η πράξη (απάτη κατά συναυτουργία κατ' επάγγελμα κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση άνω των 120.000 Ευρώ) και ποινή φυλακίσεως πέντε (5) ετών για την 2η πράξη (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση) και συνολική ποινή φυλακίσεως επτά (7) ετών, 2) στον Β. Τ., ομόφωνα, ποινή καθείρξεως οκτώ (8) ετών για την 1η πράξη και ποινή καθείρξεως δέκα (10) ετών για την 2η πράξη και συνολική ποινή καθείρξεως δέκα τεσσάρων (14) ετών, 3) στον Γ. Τ. (απόντα στην παρούσα διαδικασία), ομόφωνα, ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών για την 2η πράξη, 4) στην Ν. Κ., ομόφωνα, ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών για άμεση συνέργεια στην 1η πράξη (της απάτης κατ' επάγγελμα κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση άνω των 120.000 Ευρώ) και ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών για απλή συνέργεια στην 2η πράξη (της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση όσον αφορά την κίνηση λογαριασμών της "HEDLEY FINANCE L.T.D." και της "GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED") και συνολική ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών, 5) στον Χ. Λ., ομόφωνα, ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών για άμεση συνέργεια στην 1η πράξη (της απάτης κατ' επάγγελμα κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση άνω των 120.000 Ευρώ), 6) στον Κ. Σ., ομόφωνα, ποινή φυλακίσεως τριών (3) ετών για την 1η πράξη και σε ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών για τη 2η πράξη και συνολική ποινή φυλακίσεως τεσσάρων (4) ετών και 7) στην Ε. Σ., ομόφωνα, ποινή φυλακίσεως δύο (2) ετών για την 2η πράξη, τις οποίες ποινές των μεν αναιρεσειόντων Γ. Τ., Ν. Κ. και Ε. Σ. ανέστειλε για μία τριετία, του Κ. Σ. επίσης ανέστειλε για μία τριετία υπό τον όρο όμως της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και τον έθεσε υπό επιτήρηση επιμελητή κοινωνικής αρωγής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, του Δ. Τ. μετέτρεψε προς είκοσι (20) ευρώ ημερησίως και του Χ. Λ. μετέτρεψε επίσης προς 4,40 ευρώ ημερησίως, με το ακόλουθο διατακτικό:
"Ιζ. ΚΗΡΥΣΣΕΙ ενόχους για την πράξη της απάτης κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια άνω των 30.000 ευρώ τους κατηγορούμενους: 1) Δ. Τ. (ως αυτουργό), 2) Β. Τ. (ως αυτουργό), 3) Δ. Κ. (ως άμεσο συνεργό κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, 4) Ν. Κ. (ως άμεσο συνεργό), 5) Χ. Λ. (ως άμεσο συνεργό) και 6) Κ. Σ. (ως αυτουργό) για τα απατηλά προϊόντα που κατωτέρω αναφέρονται ξεχωριστά, σε βάρος των παθόντων που αναγράφονται για κάθε προϊόν κατωτέρω κατά τις αντίστοιχες για κάθε κατηγορούμενο διακρίσεις πλην των περιπτώσεων δεδικασμένου και αθώωσης που ανωτέρω αναφέρθηκαν: Συγκεκριμένα ότι, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Κρήτη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και σε άλλα μέρη της Ελλάδος κατά το χρονικό διάστημα από 27.9.1998 μέχρι 4.6.2004, ο Δ. Τ. μέχρι 30.6.2001, η Ν. Κ. μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2002, ο Δ. Κ. μέχρι και τον Οκτώβριο του 2002,οι μεν συναυτουργοί ενεργώντας από κοινού μετά από συναπόφαση, κοινό δόλο και με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, οι δε λοιποί ως άμεσοι συνεργοί, δηλαδή, παρέχοντας με πρόθεση άμεση συνδρομή στους αυτουργούς, κατά τη διάρκεια τέλεσης της πράξης της απάτης και κατά την εκτέλεσή της, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος έβλαψαν ξένη περιουσία πείθοντας άλλους σε πράξη, με την εν γνώσει τους παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών γεγονότων, η δε συνολική ζημία που προξένησαν σε βάρος περισσοτέρων παθόντων κατ' εξακολούθηση, με αντίστοιχη ισόποση δική τους ωφέλεια, είναι ιδιαίτερα μεγάλη υπερβαίνουσα το ποσό των 15.000 ευρώ, και ήδη 30.000 ευρώ, αλλά και των 73.000 ευρώ. Τέλεσαν δε τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια καθόσον από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεώς τους και από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει, για την τέλεσή της, προέκυψε σκοπός τους για πορισμό με τον τρόπο αυτό εισοδήματος, για βιοπορισμό, από δε την επανειλημμένη τέλεσή της, προέκυψε σταθερή ροπή τους για τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος, της απάτης, ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους. Ειδικότερα:
1.
Απατηλό πρόγραμμα GOLDSMITH INVESTMENT FUND Οι ως άνω κατηγορούμενοι, πλην του Κ. Σ., αφού εξασφάλισαν το έτος 1997 από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας άδεια εγκατάστασης γραφείων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΑΝ 89/67, για την εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD", με έδρα την οδό ..., στη Γλυφάδα, και έχοντας ιδρύσει ένα εκτεταμένο δίκτυο offshore εταιρειών, μεταξύ των οποίων και οι εταιρείες "CANYON FINANCE", "HEDLEY FINANCE LTD", "GOLDSΜITH INVESTMENT LTD", "DEAL FΧ", "ΝΑTIONAL ENERGY", "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε.", με πλήθος συνεργατών και ασφαλιστικών πρακτόρων ήλθαν σε επαφή, είτε απευθείας είτε μέσω ασφαλιστικών πρακτόρων, με πλήθος επενδυτών στους οποίους παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς ότι η εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD" είναι μία φερέγγυα και αξιόπιστη εταιρεία με πολλά παραρτήματα στο εξωτερικό, κυρίως στο Λονδίνο και με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνές κύρος, ότι αποτελεί εύρωστο χρηματοοικονομικό φορέα και διεθνούς φήμης αλλοδαπή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ότι είναι μέλος ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού ομίλου εταιρειών (όμιλος "HEDLEY") και δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως, ότι συνεργάζεται με διεθνούς φήμης εταιρείες, τράπεζες και ασφαλιστές, ότι είναι εξοπλισμένη με εξειδικευμένο επιτελείο οικονομικών αναλυτών που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και φήμη, ότι έχει ως αντικείμενο εργασιών τραπεζικές εργασίες και έχει τη νόμιμη δυνατότητα να συμβάλλεται για λογαριασμό των πελατών της σε διατραπεζικές αγορές, ιδιαίτερα στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων και στην αγορά συναλλάγματος. Ότι τόσο η συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία με την επωνυμία "ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια Ε.Ε." όσο και η "HEDLEY FINANCE LTD", έχουν νόμιμη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ενεργούν διαμεσολαβητικές πράξεις για τη διάθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου "GOLDSMITH INVESTMENT FUND" το οποίο προωθεί η εταιρεία "GOLDSΜITH INVESTMENT LTD", η οποία είναι επίσης φερέγγυα και διαθέτει άδεια για τη διάθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ότι η διεθνούς φήμης Γερμανική εταιρεία με την επωνυμία "OVB Allfinanz Vermittlungs GmbH & Co Kommanditgesellschaft", (μητρική της "ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια Ε.Ε."), είναι δήθεν γνώστης των συμφωνιών "HEDLEY FINANCE LTD" και OVB - ΕΛΛΑΣ και ότι έτσι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη εξασφάλιση των επενδυτών. Ότι η επένδυση χρημάτων στο ανωτέρω αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα επικερδής, με εγγυημένο ετήσιο επιτόκιο τουλάχιστον 12%-16% και ελάχιστο επενδυτικό ρίσκο, διότι είναι ασφαλισμένο τόσο το επενδυόμενο κεφάλαιο όσο και η απόδοση αυτού, με ασφάλεια και αντασφάλεια αντίστοιχα στους "LLOYD'S" του Λονδίνου, ότι θεματοφύλακας του αμοιβαίου είναι η Τράπεζα της Αγγλίας "ROYAL ΒΑΝΚ ΟF SCOTLAND", η οποία ελέγχει τους τίτλους και τη ρευστότητα του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου και εγγυάται την καλή λειτουργία του και ότι με την κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό της "HEDLEY FINANCE LTD" ενεργοποιείται τόσο η επένδυση όσο και η εξασφάλιση αυτής. Όλα δε τα ανωτέρω τα είχαν αποτυπώσει και σε έντυπο διαφημιστικό φυλλάδιο που διένειμαν και το οποίο περιείχε τις δραστηριότητες του "Ομίλου εταιρειών HEDLEY", γλωσσάριο της ορολογίας που θα χρησιμοποιείτο στις επενδυτικές συναλλαγές, που θα προέβαινε για λογαριασμό των επενδυτών η εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD", καθώς και οδηγίες για την αποστολή εμβάσματος σε αυτήν. Στη συνέχεια δε, μετά την κατάθεση χρημάτων από τους επενδυτές, απέστελναν σε αυτούς ευχαριστήριες επιστολές της ""GOLDSΜITH INVESTMENT LTD" και ενημερωτικούς πίνακες για την τρέχουσα κατάσταση των λογαριασμών τους, όπου εμφανιζόταν το ύψος της επένδυσης και οι υποσχεθείσες αποδόσεις του κεφαλαίου και σε μερικούς εξ' αυτών απέδιδαν και κάποια ποσά ως προερχόμενα δήθεν από τόκους των επενδύσεών τους, έτσι ώστε η επένδυση να φαίνεται ότι αποδίδει, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μη ζητούν ρευστοποίηση των κεφαλαίων τους, αλλά να προβαίνουν σε επανεπένδυσή τους. Όλα, όμως, τα ανωτέρω ήταν ψευδή και οι προαναφερόμενοι κατηγορούμενοι τελούσαν εν γνώσει του ψεύδους, καθόσον οι εταιρείες "HEDLEY FINANCE LTD" και "GOLDSΜITH INVESTMENT LTD", όπως και το πλήθος των παρόμοιων εταιρειών τους, δεν ήταν φερέγγυες, ούτε είχαν δικά τους περιουσιακά στοιχεία, ούτε οργάνωση και υποδομή επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα δε τηλέφωνα που αναφέρονταν ότι βρίσκονταν στην έδρα τους στο Λονδίνο (..., ...), ήταν ανύπαρκτα και υπήρχε σύστημα εκτροπής του συγκεκριμένου αριθμού, με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν καλούσαν οι επενδυτές για να επικοινωνήσουν με τις ανωτέρω εταιρείες, φερόμενες ως εδρεύουσες στο Λονδίνο, απαντούσαν υπάλληλοι των γραφείων της "HEDLEY FINANCE L.T.D." στη Γλυφάδα, δίνοντας την εντύπωση στον καλούντα ότι επικοινωνεί με το Λονδίνο. Επίσης η ROYAL BANK OF SCOTLAND δεν ήταν θεματοφύλακας του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου, ούτε υπήρχε σχέση μεταξύ αυτής και της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED ούτε συντάχθηκαν ποτέ εξαμηνιαίες εκθέσεις αμοιβαίου κεφαλαίου, ούτε και εξαμηνιαίες καταστάσεις επενδύσεων αυτού, ελεγμένες και εγκεκριμένες από την φερόμενη ως θεματοφύλακα τράπεζα, ούτε έγινε αποτίμηση και έλεγχος από αυτήν του υπολογισμού της αξίας των μεριδίων του φερόμενου ως αμοιβαίου κεφαλαίου, ούτε διασφαλίστηκε η καταβολή του αντιτίμου της συμμετοχής σ' αυτό, αφού δεν υπήρξε νομότυπος κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ η εταιρεία "HEDLEY FINANCE LIMITED", δεν ήταν ούτε και θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εταιρεία Διαχείρισης, αλλά ούτε και η GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, ήταν ούτε θα μπορούσε να λειτουργήσει ως Οργανισμός Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ΟΣΕΚΑ), αφού στην πραγματικότητα, οι ανωτέρω ήσαν "offshore" εταιρείες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (Β.V.I.) οι οποίες, παρουσιάζοντας ένα σύστημα φερόμενων ως συνεργαζόμενων με αυτές αλλοδαπών τραπεζικών και μη εταιρειών, νομικών συμβούλων, αντιπροσώπων και ασφαλιστών, από τους οποίους, άλλοι μεν ήταν ανύπαρκτοι, άλλοι δε με κύρος και διεθνή παρουσία, με τους οποίους, όμως, ουδεμία συνεργασία είχαν και έτσι οι διάφοροι πελάτες επενδυτές δεν αντιλαμβάνονταν την παράνομη δραστηριότητά τους. Επίσης, η άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα της "HEDLEY FINANCE LTD", διεπόταν από τον ΑΝ 89/1967 και είχε αντικείμενο το συντονισμό, έλεγχο και προώθηση των εκτός Ελλάδος δραστηριοτήτων της εταιρείας, ενώ απαγορευόταν ρητά να πραγματοποιεί οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα στον Ελληνικό χώρο. Έτσι, ούτε η εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD" ούτε η εταιρεία "ΟVΒ ΕΛΛΑΣ - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια Ε.Ε."" είχαν άδεια για τη διακίνηση του ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου και για αυτό επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000.000 δραχμών στην ως άνω εταιρεία "ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια Ε.Ε." από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η δε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του Υποκαταστήματος της "HEDLEY FINANCE LTD" στη Γλυφάδα ανακλήθηκε τον Ιούλιο του έτους 2002, με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όσον αφορά τα επενδυτικά τους προϊόντα ήταν απατηλά, αφού το μεν αμοιβαίο κεφάλαιο "GOLDSMITH INVESTMENT FUND" ήταν ανύπαρκτο, χωρίς ενσωματωμένο δικαίωμα και αντίκρισμα και οι διαβεβαιώσεις τους περί καλύψεως των επενδυόμενων στο αμοιβαίο κεφάλαιο χρημάτων με ασφάλεια στους LLOYD'S του Λονδίνου ήταν παντελώς ψευδείς, όπως επίσης οι βεβαιώσεις που εξέδιδαν και παρέδιδαν στους επενδυτές περί της γενομένης δήθεν ασφάλισης, τα δε χρήματα που αποστέλλονταν από τους εξαπατηθέντες επενδυτές του αμοιβαίου κεφαλαίου "GOLDSMITH INVESTMENT FUND" και καταθέτονταν σε λογαριασμούς που είχαν ανοίξει στην Τράπεζα "ROYAL BANK OF SCOTLAND" στο Λονδίνο και σε Eλληνικές Τράπεζες, στα ονόματα των εταιρειών "HEDLEY FINANCE LTD" και "GOLDSMITH INVESTMENTS LΤD", δεν είχαν ποτέ επενδυθεί, αλλά κατέληγαν σε δικούς τους λογαριασμούς ή σε εταιρείες συμφερόντων τους (DEAL FX, ROYAL SHIPMANAGEMENT, ΤΗΡΕΑΣ, NATIONAL ENERGY, ΜΑTRIX ASSET MANAGEMENT LΤD κ.λ.π.). Οσάκις δε συνέβαινε να επιστρέψουν τμηματικώς ποσά σε διαφόρους επενδυτές (κυρίως μεγαλοεπενδυτές), ως δήθεν αποδόσεις των κεφαλαίων τους, στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για αποδόσεις, όπως ψευδώς εμφάνιζαν, αλλά επρόκειτο για χρήματα άλλων επενδυτών που τα παρουσίαζαν ως αποδόσεις, προκειμένου να πείσουν τους επενδυτές να μην ρευστοποιήσουν ή και να επανεπενδύσουν.
Επενδύσεις στο "GOLDSMITH INVESTMENT FUND" Για τη διακίνηση του ανωτέρω χρηματοοικονομικού προϊόντος άνοιξαν τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους τις εταιρείες ""HEDLEY FINANCE LIMITED" και "GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED", στην Τράπεζα "ROYAL BANK OF SCOTLAND" στο Λονδίνο: 15
GOLDINVE - USD 1 σε δολλάρια ΗΠΑ 16
10103990 σε αγγλικές λίρες 17
GOLDINVE - EURO 1 σεEuro 18
GOLD INVE -GRX1 σε δραχμές 19
GOLD INVE -DEM 1 σε γερμανικά μάρκα 20
GOLDINVE - ITL 1 σε λιρέτες Ιταλίας 21
GOLDINVE -AUD 1 σε δολλάρια Αυστραλίας GOLDINVE - CHF 1 σε ελβετικά φράγκα Επίσης άνοιξαν στο όνομα των ίδιων ως άνω εταιρειών τραπεζικούς λογαριασμούς και στην Ελλάδα, σε διάφορες τράπεζες, όπως ΕΓΝΑΤΙΑ, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, ΑLPHA BANK και στο όνομα της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα τους παρακάτω λογαριασμούς:
ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ... ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
2-4-1998 1-7-1999 011-001450-151 ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
10-6-1998 10-9-1998 011-001450-151 ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
8-10-1998 8-1-1999 011-001450-425 ΔΡΑΧΜΕΣ 10-6-1998 7-7-1999 011-001450-900 EURO 12-1-1999 1-7-1999 011-001450-901 ΑΓΓΛ- ΛΙΡΕΣ 5-2-1999 5-5-1999 011-001450-151 ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
11-2-1999 7-7-1999 011-001450-902 ΚΟΡΩΝΕΣ-Δανιας 27-4-1999 7-7-1999 011-001450-903 ΑΓΓΛ. ΛΙΡΕΣ 12-5-1999 1-7-1999 Και στην Τράπεζα Κύπρου με δικαιούχους και τις δύο ως άνω εταιρείες τους παρακάτω λογαριασμούς :
Α) Λογαριασμοί της "HEDLEY FINANCE LIMITED":
1. Λογαριασμός Δολαρίων με αριθμό ... 2. Λογαριασμός Ευρώ με αριθμό ... 3. Λογαριασμός Αγγλικών Λιρών με αριθμό ... 4. Λογαριασμός Ευρώ, με αριθμό ... 5. Λογαριασμός Δανικών Κορωνών με αριθμό ... 6 Λογαριασμός Ελβετικών Φράγκων με αριθμό ... Β) Λογαριασμοί της "GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED", 1. Λογαριασμός Δολαρίων με αριθμό ... 2. Λογαριασμός Ευρώ με αριθμό ... 3. Λογαριασμός Δολαρίων με αριθμό ... και 4. Λογαριασμός Ευρώ με αριθμό ... .
Έτσι με τις ως άνω παραπλανητικές διαβεβαιώσεις και ψευδείς παραστάσεις των ως άνω κατηγορουμένων, στις οποίες αυτοί προέβησαν είτε αυτοπροσώπως οι ίδιοι, είτε δια των συνεργατών τους, από τους οποίους άλλοι τελούσαν σε γνώση του απατηλού σχεδίου τους και άλλοι όχι, με τις ιδιότητες που αναφέρονται ανωτέρω για τον καθένα τούτων και θέτοντας σε ευρύτατη κυκλοφορία διαφημιστικά έντυπα που περιείχαν αναληθές και παραπλανητικό περιεχόμενο, αλλά και οργανώνοντας σεμινάρια και εκδηλώσεις που αποσκοπούσαν στην μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση επενδυτών, πείστηκαν και πραγματοποίησαν τις κατωτέρω επενδύσεις, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά, οι παρακάτω επενδυτές στο φερόμενο ως αμοιβαίο κεφάλαιο "GOLDSMITH INVESTMENT FUND":
ΠΙΝΑΚΑΣ (ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ) ΤΟΥ ΑΠΑΤΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GOLDSMITH Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗ 1.
Α. Μ. Κ- 9-4-2002 90.000 Ε 2.
Α. Ν. GR-OVB- 9-4-2001 58.690,06 $ 3.
Α. Α. Κ Διόρθωση κατηγορητηρίου όχι Α. 5-4-2002 18-9-2002 59.000 E 6.000 Ε 4.
Β. Β. K. 24-9-2001 17-1-2002 15-7-2002 10.000.000 δρχ ή 29.347 Ε 14.674 Ε 14.674 Ε 5.
Γ. Π. Διόρθωση Κατηγορητηρίου όχι 2001 10-3-99 25-5-2001 26-9-2001 4-4-2002 137.867,39 $ 8.334.659 δρχ. ή 24.459,79Ε 8.240.000 δρχ ή 24.181,95 $ 20.000 Ε 6.
Γ. Ν. Γ. Γ. GR-OVB 22/12/2000 12/2001 60.132 Ε 62.000$ 7.
Γ. Σ. GR-OVB 20-9-2000 6.000.000 δρχ ή 16.338,53$ 70.000.000 δρχ ή 184.210,53$ 8.
Γ. Ι. GR-OVB- 27-12-2000 109.589,04$ 9.
Δ. Γ. GR-OVB GR-OVB Συμπλήρωση κατηγ/ρίου για τη 2η επένδυση 19-12-2000 2-1-2002 10.000.000 δρχ ή 26.666.66$ 29.347,02 Ε Σ= 8.694,04Ε 10.
Δ. Γ. BVI- BVI- 15-1-2001 4-2-2002 200.000$ 110.000$ 11.
Δ. Κ. BVI- Διόρθωση κατηγορητηρίου η 2η επένδυση στο όνομά της στο GLOBELEX και όχι Γ. Ψ. 2-7-2002 21-8-2002 146.735,15 Ε 15.638,34 Ε 12.
Ζ. Ε. R- 27-7-2001 52.631,58$ 13.
Κ. Κ. Διόρθωση κατηγ/ρίου ως προς το χρόνο 10/6/2002 50.000.000δρχ 14.
Κ. Ν. Ν/Α Από 26-6-1998 έως 22-9-2000 205.570 Ε ή 70.000.000 δρχ 5.000.000 δρχ 15.
Μ. Ι. GR-OVB Διόρθωση κατηγ/ρίου όχι 67.498 28-12-2000 23-1-2002 58.870,56E 35.217 E 16.
Μ. Ι. BVI-2274 4-4-2001 60.000 Ε 5.191,92Ε 17.
Μ. Θ. GR-OVB- Διόρθωση κατηγορητηρίου ποσό -135.370.494 δρχ και χρόνος 29-1-2001 1-2-2001 373.435,85 $ 18.
Μ. Χ. GR-OVB- GR-OVB-2149 10-1-2000 16-1-2001 340.210 $ 194.140 $ 19.
Μ. Ε. GR-OVB και Ρ-1002 29-5-2001 58.694,06 Ε 5.500 Ε 20.
Μ. Π. GR-OVB - GR-OVB 2111 Διόρθωση Κατηγορητηρίου ως προς το επώνυμο & όνομα Β. Π. 21-11-2001 44.020,54 Ε 21.
Μ. Α. R- Διόρθωση κατηγορητηρίου ως προς το επώνυμο 19-6-2001 50.000 Ε 4.700Ε 22 Ν. Ν. BVI- 11-10-2002 30.000 Ε 15.000 Ε 23 Ν. Α. Κ- 58.894,06Ε 24 Π. Δ. BVI-2228 5-10-2001 30.000 Λίρες Αγ.
ή 15.000.000 ή 45.000Ε 5.400 Ε 25.
Π. Ν. BVI- 7-2-2002 13-2-2002 32.000 ευρώ 8.804,11 ευρώ 26 Π. Ε. 21-12-2001 58.694 Ε 27.
Π. Π. 7-5-2001 5ος 2002 30.000.000 δρχ 14.891 $ 28 Π. Π. 20-5-2002 44.000Ε 29.
Π. Σ. 29-3-2002 237.810$ 30.
Π. Μ. και 21-3-2001 Μάϊο 2001 21-3-2002 11.000.000 δρχ ή 29.333 $ 150.000DM ή 67.008,73$ 100. 000 $ 2900 Ε 31.
Π. Δ 27-6-2001 25-1-2002 117.388,11Ε 120.000 E 32.
Π. Κ. 27-4-2001 2-11-2001 3-12-2001 12-12-2001 25-1-2002 40.890.000 δρχ ή 120.000 Ε 146.735,14 Ε 20.000.000δρχ ή 58.694 Ε 146.735,14Ε 13.265 Ε 33.
Π. Ι. BVI-2295 2-5-2002 600.000$ ή 1.045.133,6 Ε 200.000$ 34.
Π. Ε. & Π. Ε. Συμπλήρωση κατηγ /ρίου ως προς τα ονόματα 4-1-2000 19-2-2001 21-2-2002 49.300$ 2.277.260 δρχ ή 17.900$ 8.120 Λίρες Αγ.
35.
Ρ. Ν. 22-1-2001 25-1-2001 300.000 Ε 282.485,88$ 2.000 Ε 36 Σ. Α 7-1-2000 16-5-2000 49.000 $ 10.429 E 37.
Σ. Ε. 10-5-2001 11-7-2001 108.000$ 22.000$ 38.
Σ. Π. 9-5-2001 29-4-2002 10.000.000 δρχ ή 29.347,03 Ε 69.000 Ε 39.
Σ. Ε. BVI-2319 22-10-2002 400.000 Ε 40.
Σ. Δ. 30.1.2001 13.8.2001 15-9.2001 500.000 $ 501.0 00 $ 220.000 Ε 41 Σ. Ε. 5-11-2002 60.000 Ε 42.
Τ. Θ. 23.12.1999 22-3-2000 9ος 2002 240.000$ 12.294,05 DM 55.438,49 E 43.
Τ. Π. 25-1-2000 19-2-2001 9-7-2002 170.000 $ 23.049 Ε 37.000$ 44.
Τ. Γ. 19-11-01 66.318$ 45.
Τ. Α 13-6-01 5.100.000 δρχ ή14.966,98 Ε 46.
Τ. Κ. (Διόρθωση Κατηγορητηρίου όχι Τ.) 12/ 2000 111.000.000 δρχ ή 300.000$ 36.000$ 47.
Τ. Γ. ως εκπρόσωπος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Μ. Αλέξανδρος GR- 28-3-2001 220.000.000 δραχμές ή 645.634,63Ε 5/2002 ποσό 100.000 ευρώ 48.
Τ. Δ. Στο όνομα του συζύγου της Τ. 13-7-2000 13-7-2001 61.841,18$ 307.257,18$ 50.
Τ. Η. GR- 20-10-2000 10-4-2001 10.000.000 δρχ 3.000.000 δρχ Σ=38.151,13 Ε 2.000.000 δρχ 51.
Χ. Ε. 27-9-2002 45.000 Ε 52.
Χ. Π. 4-6-1999 6-4-2001 17-1-2002 18-4-2002 25-6-2002 17.134 $ 15.790 $ 26.000 $ 17.934 $ 16.500 $ 53.
Χ. Ό. GR- 18-5-2001 293.470,29 Ε 54 Χ. Ε. GR- 18-5-2001 293.470,29 Ε Συνολικό ποσό πίνακα 10.866.834,61 ευρώ 2.
Απατηλό Πρόγραμμα GLOBELEX Τους κατηγορούμενους :
1) Β. Τ., ως αυτουργό και 2) Χ. Λ., ως άμεσο συνεργό του ότι: Όταν οι επενδυτές του παραπάνω αμοιβαίου κεφαλαίου "GOLDSMITH INVESTMENT FUND" άρχισαν να πιέζουν για τη ρευστοποίηση των επενδύσεών τους, οι ως άνω κατηγορούμενοι ο πρώτος ως αυτουργός και ο δεύτερος ως άμεσος συνεργός, (για την άλλη άμεσο συνεργό Χ. Κ., όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, έχει απορριφθεί η έφεσή της, ως ανυποστήρικτη), δηλαδή, παρέχοντας με πρόθεση άμεση συνδρομή στον αυτουργό κατά τη διάρκεια τέλεσης της πράξης της απάτης και κατά την εκτέλεσή της, έθεσαν σε κυκλοφορία, το καλοκαίρι του έτους 2002, ένα νέο απατηλό χρηματοοικονομικό προϊόν το "GLOBELEX", με ελάχιστο ποσό επένδυσης 5.000 $ για κάθε χαρτοφυλάκιο, το οποίο εμφάνισαν ότι προωθεί μόνο η εδρεύουσα στην Μ. Βρετανία εταιρεία "GLOBELEX LΤD" και ότι δεν διατίθεται αλλού στην παγκόσμια αγορά. Ότι η επένδυση αυτή είναι ιδιαίτερα επικερδής, παρέχοντας μοναδικά πλεονεκτήματα, που δεν είναι διαθέσιμα αλλού στην παγκόσμια αγορά, συγκεκριμένα δε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο δείκτη NASDAQ της Νέας Υόρκης και άλλα διεθνή χρηματιστήρια, χαμηλή αρχική επένδυση, έκπτωση 8%-20% σε σχέση με τις χρηματαγορές, πληθώρα επενδυτικών επιλογών, ελκυστικά κέρδη και μέσο όρο απόδοσης 20-25% ετησίως, γεγονότα όμως, που ήταν καθ' ολοκληρίαν ψευδή, αφού και το εν λόγω χρηματοοικονομικό προϊόν ήταν επίσης ανύπαρκτο. Με τις προεκτεθείσες ενέργειές τους, στις οποίες προέβησαν οι ως άνω κατηγορούμενοι, κατά τις ίδιες ως άνω διακρίσεις ο καθένας, παραπλάνησαν εν γνώσει τους πλήθος επενδυτών, οι οποίοι πίστεψαν ότι η εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD" και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες είναι οικονομικοί κολοσσοί με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνές κύρος και ότι οποιαδήποτε επένδυση των χρημάτων τους στα προαναφερθέντα χρηματοοικονομικά προϊόντα ήταν εξασφαλισμένη και εγγυημένη. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να αποσπάσουν από τους επενδυτές χρηματικά ποσά, προκειμένου αυτά να επενδυθούν δήθεν για λογαριασμό τους (επενδυτών), στα ανωτέρω χρηματοοικονομικά προϊόνα GOLDSMITH INVESTMENT FUND και GLOBELEX, προκαλώντας έτσι ζημία σε αυτούς, με αντίστοιχη δική τους ωφέλεια, αφού τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά προϊόντα ήταν ανύπαρκτα και καμία από τις συναλλαγές που εμφάνιζαν δεν πραγματοποίησαν, τα δε χρήματα των επενδυτών κατέληγαν σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς, όλες δε οι σχετικές εγγραφές αποτελούσαν ψευδείς παραστάσεις προκειμένου να δικαιολογηθεί η χρέωση προμηθειών.
Επενδύσεις στο GLOBELEX Για τη διακίνηση του ανωτέρω προϊόντος οι παραπάνω κατηγορούμενοι άνοιξαν λογαριασμούς στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία "GLOBELEX LTD" στις Τράπεζες: α) ΝOVA ΒΑΝΚ (κατάστημα Γλυφάδας) τους με αριθμούς, ..., ... και ... σε ευρώ, λίρες Αγγλίας και δολλάρια Αμερικής, αντίστοιχα και β) στην Τράπεζα Πειραιώς (στο κατάστημα αυτής στο ...) τους τραπεζικούς λογαριασμούς με αριθμούς ... και ..., όπου κατέβαλαν οι παρακάτω επενδυτές τα αντίστοιχα ποσά ο καθένας στις αντίστοιχες ημερομηνίες, (με την παρατήρηση ότι δεν περιλαμβάνονται σ' αυτούς εκείνοι ως προς την επένδυση των οποίων έχει εξαλειφθεί το αξιόποινο για την πράξη της απάτης, λόγω παραγραφής, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην αρχή του παρόντος διατακτικού) :
1)Δ. Μ., στις 30.10.2002, ποσό 103.380,54 Ευρώ και στις 27.11.2002, ποσό 100.190,36 Ευρώ 2) Π. Σ., στις 5.12.2002, ποσό 50.000 Ευρώ και στις 30.1.2003, ποσό 5.000 Ευρώ 3) Μ. Κ., στις 7.1.2003, ποσό 58.694,05 Ευρώ και την ίδια ημέρα 58.694,05 Ευρώ για λογαριασμό της αδελφής του.
3. Απατηλό πρόγραμμα "NATIONAL ENERGY S.A.":
Τους κατηγορούμενους : 1. Β. Τ., 2.Κ. Σ. ως συναυτουργοί και 3.Χ. Λ. ως άμεσο συνεργό του ότι: Αφού συνέστησαν στις 13.1.2003 την εταιρεία "NATIONAL ENERGY Α.Ε." με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και παρόμοιων προϊόντων καθώς και διαχείριση χαρτοφυλακίων, με συμμετοχή στο κεφάλαιο σύστασης 51.000 ευρώ, ο Β. Τ. και 9.000 ευρώ, ο Κ. Σ. (που εμφανιζόταν ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπός της), εμφάνισαν στο επενδυτικό κοινό, οι δύο πρώτοι ως συναυτουργοί, ο δε τρίτος ως άμεσος συνεργός, (για την άλλη άμεσο συνεργό Χ. Κ., όπως ανωτέρω αναφέρθηκε έχει απορριφθεί η έφεσή της, ως ανυποστήρικτη) δηλαδή, παρέχοντας με πρόθεση άμεση συνδρομή στους αυτουργούς κατά τη διάρκεια τέλεσης της πράξης της απάτης και κατά την εκτέλεσή της, εκτυπώνοντας σχετικά έντυπα με τους ίδιους συνεργάτες που χρησιμοποιήθηκαν για τα προϊόντα ""GOLDSMITH INVESTMENT FUND" και "GLOBELEX", ότι η ανωτέρω εταιρεία είναι μέλος του διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου NATIONAL ENERGY στον οποίο ανήκει και η "NATIONAL ENERGY HOLDING SU.K. LDΤ". Ότι ο Όμιλος έχει επιτυχημένη δραστηριότητα στη διεθνή αγορά ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών και έχει συνάψει συμβόλαια εξαγοράς μεγάλων ναυτιλιακών εγκαταστάσεων, ότι διαθέτει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο PORTLAND της Αγγλίας και στο Δυρράχιο, ότι συνεργάζονται με τους γνωστούς επιχειρηματίες στα πετρέλαια (οικογένεια Μ.), ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με κολοσσιαίους τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς φορείς στην Ευρώπη και ΗΠΑ, από τους οποίους λαμβάνει συνεχή και απρόσκοπτη χρηματοδότηση, ότι ακόμη διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Λονδίνο και στην Ελλάδα, ότι επίκειται η έγκριση εισόδου της εταιρείας "NATIONAL ENERGY Α.Ε." στην χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου, με χρόνο εισόδου τον Ιανουάριο του έτους 2004 και ότι η αγορά μετοχών της ανωτέρω εταιρείας είναι άκρως συμφέρουσα και αποφέρει θεαματικά οικονομικά οφέλη σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αντιστοιχεί στο ήμισυ της πραγματικής της αξίας. Τα ανωτέρω, όμως, γεγονότα ήταν εξολοκλήρου ψευδή, καθόσον η "NATIONAL ENERGY Α.Ε." δεν είχε καμία διεθνή καταξίωση, ούτε είχε σημειώσει κάποια αξιόλογη δραστηριότητα στη διεθνή αγορά καυσίμων και λιπαντικών, δεν είχε συνάψει συμβάσεις αγοράς αλλοδαπών ναυτιλιακών εγκαταστάσεων, δεν διατηρούσε στενούς δεσμούς με μεγάλους τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς φορείς, ούτε χρηματοδοτείτο από αυτούς, δεν υπήρχε καμία ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ούτε στο Λονδίνο, όπου αντιθέτως, ως διεύθυνση της εταιρείας αναγραφόταν η διεύθυνση ενός δικηγορικού γραφείου με το όνομα D., ούτε είχε γίνει δεκτή προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και μάλιστα από τον Ιανουάριο του έτους 2004. Προσέτι δε η αξία της μετοχής της ήταν μηδενική, δεδομένης της παντελούς έλλειψης πραγματικής και επικερδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και περιουσιακών στοιχείων. Με τις συγκεκριμένες απατηλές παραστάσεις προσέλκυσαν επενδυτές, οι οποίοι πείσθηκαν και κατέθεσαν χρήματα για την επένδυση αυτή σε τραπεζικούς λογαριασμούς, που άνοιξαν οι παραπάνω κατηγορούμενοι, με δικαιούχο την εταιρεία "NATIONAL ENERGY Α.Ε." Τα χρήματα, όμως, αυτά, αν και κατατέθηκαν από τους συγκεκριμένους επενδυτές, οι οποίοι φιλοδοξούσαν να τοποθετηθούν τα χρήματά τους σε μετοχές, που θα εισάγονταν στο Αγγλικό Χρηματιστήριο και θα αύξαναν την αξία τους θεαματικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως τους παριστούσαν, ουδέποτε επενδύθηκαν, αλλά γίνονταν αναλήψεις αυτών την ίδια ή την επομένη ημέρα της καταθέσεως των χρημάτων και αναλώνονταν από τους κατηγορούμενους. Επενδύσεις στο NESA της "ΝΑTIONAL ENERGY S.A" Για το ανωτέρω προϊόν άνοιξαν λογαριασμούς στις Τράπεζες: α) Eurobank ... όψεως σε ευρώ, β) ALPHA BANK ... σε ευρώ, γ) Πειραιώς ... σε ευρώ, δ) HSBC(... σε ευρώ, όπου κατέβαλαν παραπεισθέντες οι εξής επενδυτές τα κατωτέρω ποσά κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες:
1) Ν. Π. στις 31.10.2003, ποσό 135.000 ευρώ 2) Κ. Α. στις 4.12.2003, ποσό 100.000 ευρώ στις 17.12.2003 ποσό 10.500 ευρώ στις 31.12.2003, ποσό 25.000 ευρώ Σύνολο 135.000 ευρώ 3) Κ. Ζ. στις 8.10.2003, ποσό 129.000 ευρώ, στις 10.10.2003, ποσό 20.000 ευρώ, στις 22.10.2003, ποσό 50.000 ευρώ, στις 4.11.2003, ποσό 50.000 ευρώ, στις 14.11.2003, ποσό 13.000 ευρώ, στις 14.11.2003, ποσό 28.000 ευρώ, Σύνολο 290.000 ευρώ 4) Π. Τ. στις 27.8.2003, ποσό 15.000 ευρώ, στις 2.12.2003, ποσό 2.000 ευρώ στις 9.1.2004, ποσό 4.000 ευρώ, στις 16.1.2004 ποσό 3.000 ευρώ, στις 18.2.2004, ποσό 3.000 ευρώ, στις 5.3.2004, ποσό 3.000 ευρώ, στις 5.4.2004 , ποσό 2000 ευρώ, Σύνολο 32.000 ευρώ 5) Γ. Φ. στις 4.12. 2003, ποσό 89.500 ευρώ.
Οι ως άνω κατηγορούμενοι που κηρύχθηκαν ένοχοι για την πράξη της απάτης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και κατά τις εκεί αναφερόμενες διακρίσεις, είτε ως συναυτουργοί, είτε ως άμεσοι συνεργοί και για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα ως προς τις μερικότερες πράξεις της απάτης απεκόμισαν συνολικά όφελος με αντίστοιχη συνολική ζημία των επενδυτών, που υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δραχμών (ή 15.000 ευρώ και ήδη 30.000 ευρώ), αλλά και το ποσό των 25.000.000 δραχμών (ή 73.000 ευρώ). Πρόκειται δε, για κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση, δεδομένου ότι: Οι ανωτέρω επανειλημμένως διέπραξαν το έγκλημα αυτό, σε βάρος ξένης περιουσίας επενδυτών με σκοπό και μόνο τον πορισμό εισοδήματος. Εξάλλου, η υποδομή που είχαν διαμορφώσει, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, ήταν πρωτοφανής, καθόσον διατηρούσαν πολυτελέστατα γραφεία, μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, ασφαλιστικούς πράκτορες σε όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδος, άγρα πελατών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, άμεση συνεργασία με αλλοδαπούς (D –H , A ), άριστη γνώση των χρηματοοικονομικών σε Ελληνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δυνατότητα πειθούς προς επένδυση ακόμη και των πιο δύσπιστων και έμπειρων επενδυτών, Ελλήνων και ξένων από τα οποία καταδεικνύεται η άριστη οργάνωση που είχαν σε όλα τα επίπεδα, με μοναδικό σκοπό τον παράνομο πλουτισμό τους. Από την επανειλημμένη δε τέλεση της πράξεως αυτής είναι σαφές ότι προκύπτει σταθερή ροπή των δραστών προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητάς τους.

ΙΙ. Ως προς την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

ΙΙα. ΚΗΡΥΣΣΕΙ ενόχους για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση τους κατηγορούμενους: 1) Δ. Τ. για το χρονικό διάστημα από 27.9.1998 έως 30.6.2001, 2) Β. Τ. για το χρονικό διάστημα από 27.9.1998 έως 4.6.2004, 3) Γ. Τ. μόνον για την πράξη με στοιχείο 14, 4) Κ. Σ., μόνον για την πράξη με στοιχείο 11, 5) Ε. Σ., μόνον για την πράξη με στοιχείο 12 (όλους τους ανωτέρω ως αυτουργούς) και 6) Ν. Κ. ως απλή συνεργό μόνον για την πράξη με στοιχείο 7 και ΑΘΩΑ για την πράξη με στοιχείο 1 και μέχρι τον Νοέμβριο του 2002 για αμφότερες τις πράξεις, κατά τις κατωτέρω, για κάθε κατηγορούμενο πράξεις και χρονικές διακρίσεις και Συγκεκριμένα του ότι : Στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάρτιο του έτους 1998 μέχρι 4.6.2004 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος και κατά τις αναφερόμενες παραπάνω διακρίσεις, ως προς το χρόνο και τις μερικότερες πράξεις, για καθένα των κατηγορουμένων,από κερδοσκοπία με σκοπό να συγκαλύψουν την αληθή της προέλευση, αγόρασαν, απέκρυψαν, δέχτηκαν στην κατοχή τους, κατέστησαν οπωσδήποτε δικαιούχοι, μετέτρεψαν ή μεταβίβασαν οποιαδήποτε περιουσία, προερχομένη αποκλειστικά από εγκληματική δραστηριότητα, που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.2331/1995 (άρθρο 1§ 1, περ. αη) και ειδικότερα από το προπεριγραφέν στην υπό στοιχείο: Ι) πράξη έγκλημα της απάτης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 15.000 ευρώ (και ήδη 30.000 ευρώ), αλλά και άνω των 73.000 ευρώ, έτσι ώστε να προσδίδεται στην περιουσία αυτή νομιμοφανής υπόσταση και να εξασφαλίζεται γι' αυτήν κάποιος νόμιμος τίτλος, ενεργώντας τις κατωτέρω πράξεις ένταξης των εσόδων αυτών ως "νομίμων" στην οικονομική διαδικασία. Ειδικότερα οι πράξεις αυτές συνίσταντο: Στην έξοδο αρχικά από τη Χώρα μεγάλων χρηματικών κεφαλαίων, με την κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπεράκτιων εταιρειών στην αλλοδαπή, τη μεταφορά τους, στη συνέχεια, ηλεκτρονικά, με αλλεπάλληλες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, από Τράπεζα σε Τράπεζα, με διαφόρους δικαιούχους και αιτιολογίες, προκειμένου να καλυφθεί η εγκληματική τους προέλευση και τέλος, με την επανεισαγωγή τους στη Χώρα προέλευσης, υπό τη μορφή κεφαλαίων και επενδύσεων, όπως σε ακίνητη περιουσία, χρηματιστηριακές συναλλαγές, δημιουργία επιχειρήσεων, μετοχικά κεφάλαια εταιρειών κ.α. Οι δράστες δε ασκούσαν τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ' επάγγελμα και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι καθόσον από το οργανωμένο σχέδιο και τον τρόπο με βάση τον οποίο ενήργησαν, την υποδομή που είχαν διαμορφώσει για την τέλεση της πράξης τους, (διατηρώντας προς τούτο πληθώρα τραπεζικών λογαριασμών σε διάφορες Τράπεζες και χώρες, πληθώρα offShore εταιρειών για τη μεταφορά των χρημάτων και την απόκρυψή τους), προσέτι δε από το μεγάλο αριθμό των μερικοτέρων πράξεων και την οργανωμένη ετοιμότητά τους με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης, προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος. Οι δε κατηγορούμενοι Γ. Τ. και Ε. Σ., ενήργησαν γνωρίζοντας, κατά τον χρόνο της μεταφοράς των αντίστοιχων και κατωτέρω αναφερομένων για τον καθένα και την καθεμία χρηματικών ποσών, την αληθινή τους προέλευση, δέχθηκαν στην κατοχή τους αυτά τα οποία απέκρυψαν, χρησιμοποιώντας τα για συγκεκριμένο ο καθένας σκοπό και μετατρέποντάς τα σε μετοχές, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, έτσι ώστε να εντάσσονται ως νόμιμα στην οικονομική διαδικασία και να συγκαλύπτεται η αληθινή τους προέλευση.
Ειδικότερα τους κατηγορούμενους : 1)Β Τ , 2)Δ Τ ως συναυτουργούς και 3)Ν Κ , ως απλή συνεργό, δηλαδή, παρέχοντας με πρόθεση συνδρομή πριν από την τέλεση και κατά την τέλεση της με στοιχείο 7 μερικότερης πράξεως και ΑΘΩΑ για την με στοιχείο 1 μερικότερη πράξη που αναγράφονται κατωτέρω, προέβησαν στις εξής παράνομες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα και είναι δράστες ιδιαίτερα επικίνδυνοι, καθόσον από το οργανωμένο σχέδιο και τον τρόπο με βάση τον οποίο ενήργησαν, την υποδομή που είχαν διαμορφώσει για την τέλεση της πράξης τους, (διατηρώντας προς τούτο πληθώρα τραπεζικών λογαριασμών σε διάφορες Τράπεζες και χώρες, πληθώρα offShore εταιρειών για τη μεταφορά των χρημάτων και την απόκρυψή τους), προσέτι δε από το μεγάλο αριθμό των μερικοτέρων πράξεων και την οργανωμένη ετοιμότητά τους με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης, προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα: 1) Αφού ίδρυσαν την εταιρεία "DEAL FX" με έδρα στην οδό ... , στην Γλυφάδα, με συμμετόχoυς και εκπροσώπους από κοινού ή και χωριστά τους Β. και Δ. Τ., με έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, στις 11.2.1999, άνοιξαν στο όνομα της συγκεκριμένης εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς και ειδικότερα στην ΑΤΕ κατάστημα Γλυφάδας τον ... δραχμικό λογαριασμό και στην ALPHA Τράπεζα, κατάστημα Γλυφάδας τους λογαριασμούς ... (δολαριακό... (δραχμικό), ... (σε αγγλικές λίρες GΒΡ), και ... (σε Eυρώ). Ακολούθως μετέφεραν κεφάλαια των εξαπατηθέντων επενδυτών στους λογαριασμούς της ανωτέρω εταιρείας και τα μετέτρεψαν είτε σε μετοχικά κεφάλαια της εταιρείας αυτής, είτε τα μετέφεραν σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών, με διάφορες αιτιολογίες και τα επαναμετέφεραν στη συνέχεια στους λογαριασμούς της "DEAL FΧ", για τη διενέργεια χρηματιστηριακών πράξεων ή αγορά μετοχών, ώστε να τους προσδίδουν νομιμοφανή υπόσταση μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος και της μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων. Ειδικότερα κατά τη σύσταση της εταιρείας, με τραπεζικά μηνύματα (swift) προς την Τράπεζα "ROYAL BANK OF SCOTLAND" μετέφεραν 176.082 ευρώ, που είναι χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών, για να χρησιμοποιηθούν ως μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "DEAL FX". Στη συνέχεια, με ίδιες εντολές, ποσό 3.437.313,04 ευρώ, που προέρχεται επίσης από κεφάλαια, εξαπατηθέντων επενδυτών, μετέφεραν στους λογαριασμούς της ανωτέρω εταιρείας, στις Τράπεζες ΑΤΕ Γλυφάδας (... δραχμικός) και ΠΙΣΤΕΩΣ Γλυφάδας (... δολλαριακός), εμφανιζόμενο ως μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής. Περαιτέρω μέσω του δολλαριακού λογαριασμού (...) της "DEAL FΧ ΑΕ" στην ΑLΡΗΑ Τράπεζα Γλυφάδας, στον οποίο εισέρχονται χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών, πραγματοποίησαν τις ακόλουθες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές: Στις 14.6.2000 με εντολή "HEDLEY FINANCE LTD" από τους τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της στην τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, με τραπεζικό μήνυμα (SWIFT) με κωδικό αριθμό τον ALDLGBLLXXX, πιστώνεται ο υπ' αριθμ. ... λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ στην ΑLΡΗΑ - ΠΙΣΤΕΩΣ ΒΑΝΚ Τράπεζα Γλυφάδας, με το ποσό των 11.000 Αγγλικών Λιρών. Στις 27.6.2000 με εντολή GOLDSΜITH INVESTMENT LTD, πιστώνεται ο ίδιος λογαριασμός με 6.500 δολλάρια ΗΠΑ. Στις 28.6.2000, με εντολή του κατηγορούμενου Β. Τ. προς την ALPHA - ΠΙΣΤΕΩΣ ΒΑΝΚ, κατάστημα Γλυφάδας, αποστέλλεται ποσόν 6.500 δολαρίων ΗΠΑ, στην BANK OF NEW YORK, στη Νέα Υόρκη και στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό, με δικαιούχο την εταιρεία "MILDEHOFFBERG and MAACKLIN Ι.Ι.Ρ" και αιτιολογία πληρωμής εξόφληση τιμολογίων. Στις 5.8.2000, με εντολή HEDLEY FINANCE LTD από τους ίδιους ως άνω τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της, με κωδικό αριθμό του αντίστοιχου SWIFT τον ALDLGBLLXXX πιστώνεται ο υπ' αριθμ. ... δολαριακός λογαριασμός της "DEAL FX ΑΕ" στην ΑLΡΗΑ - ΠΙΣΤΕΩΣ ΒΑΝΚ, κατάστημα Γλυφάδας, με 5.000 δολλάρια ΗΠΑ. Στις 14.9.2000 πιστώνεται ο ίδιος ως άνω λογαριασμός της" DEAL FX ΑΕ" με 3.153.48 δολλάρια ΗΠΑ και στις 29.8.2000 με εντολή HEDLEY FINANCE LTD πιστώνεται ο ίδιος λογαριασμός της "DEAL FX ΑΕ" με ποσό 25.000 δολαρίων ΗΠΑ και την ίδια ημέρα 29-8-2000, με εντολή HEDLEY FINANCE LTD από τους ίδιους ως άνω τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της, με κωδικό αριθμό του αντίστοιχου SWIFT τον ALDLGBLLXXX, πιστώνεται ο υπ' αριθμ. ... λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ στην ΑLΡΗΑ - ΠΙΣΤΕΩΣ ΒΑΝΚ κατάστημα Γλυφάδας, με το ποσό των 35.000 δολαρίων ΗΠΑ. Και πάλι την ίδια ημέρα 29.8.2000, με εντολή HEDLEY FINANCE LTD, και πάλι από τους ίδιους τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της, με κωδικό αριθμό του αντίστοιχου SWIFT τον CRBAGRAA, πιστώνεται ο ίδιος υπ' αριθμ. ... λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ στην ΑLΡΗΑ - ΠΙΣΤΕΩΣ ΒΑΝΚ, κατάστημα Γλυφάδας, με το ποσό των 16.000 δολαρίων ΗΠΑ και ακόμη την ίδια αυτή ημέρα 29.8.2000 με εντολή και πάλι HEDLEY FINANCE LTD, από τους ίδιους παραπάνω τηρούμενους στην Αγγλία λογαριασμούς της, με κωδικό αριθμό του αντίστοιχου SWIFT τον ALDLGBLLXXX, πιστώνεται αυτή τη φορά ο υπ' αριθμ. ... λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ στην ΑLΡΗΑ - ΠΙΣΤΕΩΣ ΒΑΝΚ κατάστημα Γλυφάδας, με το ποσό των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ. Στις 14.9.2000 με εντολή πάλι "HEDLEY FINANCE LTD" από τον ίδιο λογαριασμό αυτής πιστώνεται η DEALFX ΑΕ με 3.153.48 δολλάρια ΗΠΑ. Ακολούθως στις 15.9.2000, με τραπεζική εντολή Βασίλη Τ. αποστέλλονται από τον λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ 4.356,21 δολλάρια ΗΠΑ στην ίδια, όπως και παραπάνω, Τράπεζα BANK OF NEW YORK, για λογαριασμό της εταιρείας "MILDEHOFFBERG and MAACKLIN Ι.Ι.Ρ". Στις 22.9.2000 πιστώνεται ο δολλαριακός λογαριασμός της DEAL FX ΑΕ με 21.000 δολλάρια ΗΠΑ, με αποστολέα εισερχομένου εμβάσματος, μέσω της εταιρείας CHASE ΜΑΝΗΑΤΑΝ ΒΑΝΚ, την εταιρεία "TRANSWORLD COMMUNICATIONS SERVICES". Στις 26.9.2000, με εντολή DEAL FX ΑΕ, αποστέλλονται 3.510,79 δολλάρια ΗΠΑ και πάλι στην BANK OF NEW YORK, με δικαιούχο και αυτή τη φορά την ίδια, όπως παραπάνω, εταιρεία "MILDEHOFFBERG and MACKlN Ι.Ι.Ρ". Στις 4.10.2000 ο κατηγορούμενος Β. Τ. καταθέτει στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό της "DEAL FX ΑΕ" στο κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας κατάστημα Γλυφάδας, ποσό πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, ποσόν το οποίο είχε εισπράξει ο ίδιος ο Β. Τ., από την εξόφληση των υπ' αριθμ. ... και ... τραπεζικών επιταγών της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και της ΑLPHA BANK, ποσού 300.000.000 δραχμών και 200.000.000 δραχμών, αντίστοιχα, με ημερομηνία έκδοσης και των δύο την 3.10.2000. Οι επιταγές αυτές είχαν παραδοθεί στον Β. Τ. από τον Δ. Κ. και αφορούσαν επένδυση που έγινε περί τις αρχές Οκτωβρίου 2000 στο αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDSMITH INVESTMENT FUND, από τους Γ. και Α. Δ., (οι οποίοι δεν φέρονται με το κατηγορητήριο ως παθόντες και ούτε οι ίδιοι κατέθεσαν μήνυση).Το ποσό αυτό αποτέλεσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "DEAL FX ΑΕ", που καλύφθηκε ολόκληρο από τους Β. Τ. και Δ. Τ. κατά το ποσό των 250.000.000 δραχμών από τον καθένα. Ακολούθως, στις 17.10.2000, με εντολή Β. Τ. προς την ΑLΡΗΑ BANK, αποστέλλονται 933 δολλάρια ΗΠΑ, από το λογαριασμό της DEAL FΧ, στη Γερμανική εταιρεία PROGRAMMERS, με αιτιολογία πληρωμή τιμολογίων. Στις 29.11.2000 γίνεται ανάληψη από το λογαριασμό της DEAL FΧ ΑΕ, ποσού 16.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 11.12.2000, με εντολή πάλι της HEDLEY FINANCE LTD, πιστώνεται ο ανωτέρω λογαριασμός της DEAL FΧ ΑΕ, με 32.000 δολλάρια ΗΠΑ, ενώ στις 12.12.2000, με εντολή DEAL FΧ ΑΕ αποστέλλεται στην BARCLAYS ΒΑΝΚ PLC-BASILDONESSEX ποσόν 16.523,95 δολαρίων ΗΠΑ, με δικαιούχο την "IFISINFOTEC" (UK) και την ίδια ημέρα, δηλαδή, στις 12.12.2000, μέσω της Bank of New York στη Νέα Υόρκη, η οποία αναφέρεται και παραπάνω, αποστέλεται ποσό 14.400 δολαρίων ΗΠΑ, από την DEAL FΧ ΑΕ στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας MILDEHOFFBERG and MAACKLIN Ι.Ι.Ρ. Στις 9.1.2001 από τον ανωτέρω δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FΧ ΑΕ, δραχμοποιείται ποσόν 2.000 δολαρίων ΗΠΑ και το αντίστοιχο ποσό κατατίθεται στον δραχμικό λογαριασμό αυτής (...) στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ κατάστημα Γλυφάδας. Στις 24.1.2001 μέσω της τράπεζας CHASE ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ BANK στέλνονται 10.000 δολλάρια ΗΠΑ από την TRANSWORLD COMMUNICATIONS SERVICES ΝΥ ... στο δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ. Στις 30.1.2001, μέσω της CHASE ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ BANK αποστέλλονται 10.000 δολλάρια ΗΠΑ από το δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FΧ ΑΕ στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της εταιρείας IFISINFOTEC (UK), με αιτιολογία πληρωμή τιμολογίων. Στις 1.2.2001, μέσω της ROYAL BANK OF SCOTLAND αποστέλλονται 45.000 δολλάρια ΗΠΑ, από την "GOLDSITH INVESTMENT LTD" στον δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FX. Στις 30.1.2001, μέσω της CHASE ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ BANK αποστέλλονται 10.000 δολλάρια ΗΠΑ, από τον δολαριακό λογαριασμό της DEAL FΧ ΑΕ στον λογαριασμό ... της IFISINFOTEC (UK), με αιτιολογία πληρωμή τιμολογίων. Στις 12.1.2001, μέσω της ROYAL BANK OF SCOTLAND, αποστέλλονται 250.000 δολλάρια ΗΠΑ, από τον λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD στον υπ' αριθμ. ... της DEAL FX ΑΕ στο κατάστημα της ΑLΡΗΑ - ΠΙΣΤΕΩΣ ΒΑΝΚ στην Αθήνα, (οδός ...). Στις 1.2.2001, μέσω της ROYAL BANK OF SCOTLAND, αποστέλλονται 45.000 δολλάρια ΗΠΑ, από την "GOLDSITH INVESTMENT LTD" στον ίδιο παραπάνω δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ. Στις 6.2.2001, μέσω πάλι της ROYAL BANK OF SCOTLAND αποστέλλονται 83.696,73 δολλάρια ΗΠΑ, αυτή τη φορά από τον λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD, στον ίδιο ως άνω δολλαριακό λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ. Την ίδια ημέρα, 6.2.2001, από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της DEAL FX ΑΕ, μέσω της CHASE ΜΑΝΗΑΤΑΝ BANK, αποστέλλονται 80.000 δολλάρια ΗΠΑ, στην IFISINFOTEC (UK) LTD με αιτιολογία και πάλι πληρωμή τιμολογίου. Ακολούθως, στις 22.3.2001, μέσω και πάλι της Τράπεζας CHASE ΜΑΝΗΑΤΤΑΝ BANK, αποστέλλονται 6.250 δολλάρια ΗΠΑ, από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της εταιρείας DEAL FX ΑΕ στην εταιρεία TRANSWORLD COMMMUNICATION SERVICES. 2. ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Μετέφεραν χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών και τα διέθεσαν για την αγορά μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, επιδιώκοντας να συγκαλυφθεί η αληθής τους προέλευση από το προπεριγραφέν αδίκημα της απάτης (στοιχ.Α) και να τους προσδώσουν νομιμοφανή υπόσταση μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος και της μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, με Μάιο του έτους 2000 οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ. (μαζί με τον φυγόδικο και ήδη αποβιώσαντα Κ. Ν.), ως συναυτουργοί και προκειμένουνα συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευση των χρημάτων των εξαπατηθέντων επενδυτών, που είχαν εισέλθει από τη διακίνηση των παραπάνω χρηματοοικονομικών προϊόντων στους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD, αλλά και της DEAL FX ΑΕ και στους προσωπικούς τους λογαριασμούς και να τους προσδώσουν μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος και της μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων νομιμοφανή υπόσταση, αποφάσισαν να πάρουν στην κυριότητά τους την ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρεία ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ, την οποίαν θα χρησιμοποιούσαν για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο και της DEAL FX ΑΕ. Συγκεκριμένα, με εντολή Β. Τ., λόγω της ιδιότητάς του ως Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της DEAL FX AE, προς το κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας Γλυφάδας μεταφέρεται αρχικά το ως άνω ποσό των 500.000.000 δραχμών από τον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό της "DEAL FX ΑΕ" στο χαρτοφυλάκιο που τηρούσε η εταιρεία (DEAL FX ΑΕ) στην εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, με τον κωδικό ..., με προορισμό την αγορά μετοχών της εισηγμένης στο Ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείας "ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ"'. Και έτσι στις 19.10.2000, η εταιρεία DEAL FX ΑΕ κατείχε 213.360 μετοχές της ως άνω εταιρείας, τις οποίες είχε δεσμεύσει, μετά από αίτησή της η DEAL FX ΑΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Μέσα δε στο χρονικό διάστημα από 4.10.2000 έως 9.6.2001 οι παραπάνω κατηγορούμενοι, με τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω για τον καθένα (και ο Χ. Λ., ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ, (ο οποίος, όμως, δεν κατηγορείται για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα), μετέφεραν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της DEAL FΧ ΑΕ, το συνολικό ποσό των 3.429.089,60 Ευρώ (ή 1.171.254.419 δραχμών), προερχόμενο από την αναλυθείσα παραπάνω πράξη της απάτης (σε βάρος των παθόντων των φερομένων ως επενδυτών κυρίως στο απατηλό πρόγραμμα GOLDSMITH INVESTMENT FUND), στον ίδιο παραπάνω χρηματιστηριακό κωδικό ... που τηρούσε η DEAL FΧ στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, με προορισμό την αγορά μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ". Πραγματικά, με τα χρήματα αυτά αγοράστηκαν 335.630 τεμάχια της μετοχής της προαναφερθείσας εταιρείας ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ, τα οποία στις 17.6.2001 οδηγούνται στην εταιρεία "Ελληνοαμερικανική Χρηματιστηριακή ΑΕ", στην οποίαν η DEAL FΧ ΑΕ έχει τον κωδικό 20811 και με εντολές των Β., Δ. Τ. (και Χ. Λ.), ρευστοποιούνται μέσω Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και με το τίμημά τους πιστώνεται ο υπ' αριθμ. ... δραχμικός λογαριασμός της DEAL FΧ ΑΕ στην τράπεζα ALPHA-ΠΙΣΤΕΩΣ ΒΑΝΚ, κατάστημα Γλυφάδας, με το ποσό των 1.232.790.247 δραχμών ή 3.617.873,06 Ευρώ.
Ακόμη, οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ. (μαζί με τον φυγόδικο και ήδη αποβιώσαντα Κ. Ν.) μετέφεραν χρήματα των επενδυτών που είχαν εξαπατηθεί και είχαν επενδύσει στα παραπάνω χρηματοοικονομικά προϊόντα από τους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD και της GOLDSITH INVESTMENT LTD στους προσωπικούς χρηματιστηριακούς κωδικούς που διατηρούσαν στην ως άνω χρηματιστηριακή εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, οι Β. Τ., Δ. Τ. και οι Γ. Τ. και η σύζυγος του πρώτου Ε. Σ., οι δύο τελευταίοι γνωρίζοντας, κατά τον χρόνο της μεταφοράς των χρηματικών αυτών ποσών, την αληθινή τους προέλευση, δέχθηκαν στην κατοχή τους τα κατωτέρω αναφερόμενα για τον καθένα και την καθεμία αντίστοιχα χρηματικά ποσά, τα οποία απέκρυψαν, χρησιμοποιώντας αυτά για τον συγκεκριμένο σκοπό και μετατρέποντάς τα σε μετοχές, έτσι ώστε να εντάσσονται ως νόμιμα στην οικονομική διαδικασία και να συγκαλύπτεται η αληθινή τους προέλευση. Συγκεκριμένα:
α) Από τον Β. Τ. και από τη σύζυγό του Ε. Σ., το έτος 1999 αγοράσθηκαν μετοχές της "Π και Α Β. ΑΧΕ", "Δ. ΑΧΕΠΕΥ" και της "Ελληνικής Χρηματιστηριακής ΑΕ", αξίας 1.497.695.275 δραχμών και 527.991.220 δραχμών, αντίστοιχα, συνολικού ποσού 2.025. 686.495 δραχμών. β) Από το Δ. Τ., αφού μεταφέρθηκε στο χρηματιστηριακό του κωδικό (82364),το έτος 2000 ποσό 889.251,61 ευρώ και το έτος 2001, ποσό 427.821,86 ευρώ, διετέθησαν για την αγορά της μετοχής ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ, το έτος 2000, ποσό 879.850,32 ευρώ, για 69.500 τεμάχια μετοχές και το έτος 2001, ποσόν 169.591,28 ευρώ, για 11.220 τεμάχια μετοχές και γ) Από τον Γ. Τ., αφού μεταφέρθηκε το έτος 2000, στο χρηματιστηριακό του κωδικό (80311) ποσόν 294.727,50 ευρώ και το έτος 2001, ποσόν 1.109.796,81 ευρώ, διετέθησαν για την αγορά μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΒΕΕ" 3)
"ROYAL SHIP MANAGEMENT COPRORATION SA." Ως προς την εταιρεία αυτή για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα των κατηγορουμένων Δ. Τ. και Β. Τ. πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διακρίσεις:
Α) ΠΑΥΕΙ οριστικά...
Β) ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΘΩΟΥΣ ...
Γ) ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΟΧΟΥΣ τους κατηγορουμένους Β. Τ. και Δ. Τ., του ότι ως συναυτουργοί, (μαζί με τον φυγόδικο και ήδη αποβιώσαντα Κ. Ν.) στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους μετέφεραν χρήματα των εξαπατηθέντων επενδυτών σε λογαριασμούς της εταιρείας με την επωνυμία "ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A.", στις Τράπεζες Εγνατία, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς, με εμβάσματα προερχόμενα από λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD, χαρακτηρίζοντας έτσι τα χρήματα αυτά ως ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Ειδικότερα: μέσω της ως άνω εταιρείας με την επωνυμία "ROYAL SHIPMANAGMENT CORPORATION S.A.", η οποία ήταν ναυτιλιακή, αρχικά εξωχώρια (offshore) εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή και στις 23.7.1998 μετά από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της Δ. Τ., ως ανώνυμη εταιρεία πλέον, εδρεύουσα στον Πειραιά, στην οδό ... σε μισθωμένο γραφείο, ιδιοκτησίας της εξωχώριας (offshore) εταιρείας "AURORA MARITIMES S.A.", υπήχθη στις διατάξεις των Α.Ν.89/1967, 378/1968 και του άρθρου 25 του Ν.27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2234/1994, και την από 24.8.1998 σχετική Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 257/ΤΑΠΣ/7.9.1998, οι παραπάνω κατηγορούμενοι μετέφεραν τα παρακάτω χρηματικά ποσά από τους αντίστοιχους ταπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς της εταιρείας αυτής: α) Στις 29.9.2000, με εντολή Κ. Ν. προς τη Τράπεζα Κύπρου από τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD σε νόμισμα Αγγλικών λιρών (GBR) δραχμοποιείται ποσόν 65.364,14 λιρών και το κόκκινο χαρτί συναλλάγματος εκδίδεται και πάλι στο όνομα της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGMENT CORPORATION S.A και εκδίδονται οι υπ' αριθμούς 77079/10.6.1999 και 295859/29.9.2000 βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος των Τραπεζών Ευρωπαϊκής Λαϊκής και Κύπρου, αντίστοιχα. Συνέχισαν δε και οι δύο αυτές τράπεζες να εκδίδουν τέτοιες βεβαιώσεις για κάθε έτος χωριστά από το 1998 έως και το 2002, τις οποίες ο κατηγορούμενος Δ. Τ. κατέθετε στα αρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, σε εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης που είχε η εταιρεία ROYAL SHIPMANAGMENT CORPORATION S.A, ως ναυτιλιακή, για εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος. β) Προκειμένου δε η ως άνω εταιρεία ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. να φέρεται ότι καλύπτει και την έτερη υποχρέωση που είχε από την εγκριτική κοινή Υπουργική Απόφαση περί πραγματοποίησης συγκεκριμένου ύψους δαπανών, απευθύνεται στο πρακτορείο ταξιδίων με την επωνυμία "Α. Μ. και ΣΙΑ Ε.Ε" και την εταιρεία με την επωνυμία "ARIA TRAVEL AND TOURISM" και σε συμφωνία μαζί τους εμφανίζονται ως έξοδα της εταιρείας ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. τα χρήματα που δαπανούσαν οι υπάλληλοι και στελέχη της HEDLEY FINANCE LTD, Δ. Κ., Κ. Ν., Δ. Μ., Ν. Κ., Π. Δ. κ.α. Έτσι στις σχετικές καταστάσεις του παραπάνω πρακτορείου φαίνονται για το έτος 1999 από 1.1 μέχρι 31.12.1999, ως έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων ποσό 5.576.600 δραχμών και για το έτος 2000 ποσόν 14.272.700 δραχμών. Την εικονικότητα των εξόδων αυτών της ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A. αντιλήφθηκε η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΘΟ Διεύθυνση Κεφαλαίων εξωτερικού και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων Τμήμα Κεφαλαίων Εξωτερικού και Αλλοδαπών Εταιρειών, η οποία με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΙΕ ... έγγραφό της, το οποίο απέστειλε προς την ROYAL SHIPMANAGEMENT CORPORATION S.A., με κοινοποίηση προς το συναρμόδιο Yπουργείο Eμπορικής Nαυτιλίας, Διεύθυνση Ποντοπλοοϊας και Ναυτιλιακών σχέσεων, ζήτησε την απάντηση της εταιρείας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Συγκεκριμένα αναγράφεται στο έγγραφο αυτό: "Από τον έλεγχο του φακέλου σας προκύπτει ότι για τα έτη 1998 και 1999 η εταιρεία σας δεν απασχόλησε προσωπικό... Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης απάντησης η Υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγυητικής σας επιστολής και στην ανάκληση της εγκριτικής σας άδειας". 4) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Ε. Σ Οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ., (από κοινού με τον ήδη αποβιώσαντα Κ. Ν.) στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους μετέφεραν από τους λογαριασμούς της εταιρείας HEDLEY FINANCE LTD, στους οποίους, όπως έχει αναπτυχθεί αναλυτικά παραπάνω, εισέρρεαν χρήματα από τη διακίνηση του χρηματοοικονομικού προϊόντος GOLDSMITH INVESTMENT FUND, στον υπ' αριθμ. 0508403250544 900112 προσωπικό λογαριασμό ταμιευτηρίου, σε ξένο συνάλλαγμα, που τηρούσε η κατηγορουμένη Ε. Σ., σύζυγος του κατηγορούμενου Β. Τ., στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS. Συγκεκριμένα, δραχμοποιούνται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως προς τον υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD Γ. Ματθαίο, από τον υπ' αριθμόν 011-001450-151 λογαριασμό Δολαρίων που τηρείτο στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα στο όνομα της HEDLEY FINANCE LTD και μεταφέρονται στον ως άνω λογαριασμό της Ε. Σ., διάφορα χρηματικά ποσά, όπως: Στις 26.2.1999, ποσό 7.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 29.7.1999, ποσό 14.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 10.8.1999, ποσό 15.000 δολαρίων ΗΠΑ. Επίσης ποσά 5.791,19 δολαρίων ΗΠΑ, 20.000 δολαρίων ΗΠΑ, 15.000 δολαρίων ΗΠΑ, 17.014,29 δολαρίων ΗΠΑ, 15.904 δολαρίων ΗΠΑ, 3.294,42 δολαρίων ΗΠΑ,10.000 δολαρίων ΗΠΑ 10.000 δολαρίων ΗΠΑ και 50.000 δολαρίων ΗΠΑ και συνολικά ποσόν 183. 003, 90 δολαρίων ΗΠΑ. 5. ΗΑVERFORD LTD - ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ 21 Οι ίδιοι ως άνω κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ. (από κοινού με τον ήδη αποβιώσαντα Κ. Ν.), στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους μετέφεραν χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών από λογαριασμούς της "HEDLEY FINANCE LTD" μέσω της εξωχώριας (offshore) εταιρείας με την επωνυμία "ΗΑVERFORD DEVELOPMENT COMPΑΝY LTD", η οποία ιδρύθηκε στις 2.1.1997 στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους του Αρχιπελάγους των Μικρών Αντιλλών (Δυτικών Ινδιών) μεταξύ της Καραϊβικής Θάλασσας και του Ατλαντικού Ωκεανού, με βάση τις διατάξεις του νόμου για τις διεθνείς εμπορικές εταιρίες, της Επικράτειας των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, όπου έχει και την καταστατική της έδρα και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο διεθνών εμπορικών εταιριών, με αριθμό μητρώου 211903, ενώ μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής φέρονται οι παναμαϊκές εταιρείες με τις επωνυμίες "FIRST EXECUTIVE DIRECTOR INC" και "FIRST COMPANY DIRECTORS INC", σύμφωνα με το καταστατικό της και τα λοιπά έγγραφα σύστασής της. Με δικαιούχο, λοιπόν, την ως άνω εξωχώρια εταιρεία "HAVERFORD DEVELOPMENT COMPANY LTD", η κατηγορουμένη Ε. Σ., σύζυγος του κατηγορούμενου Β. Τ., εκπροσωπώντας αυτήν, ανοίγει στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα, τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε δολλάρια ΗΠΑ, στον οποίον εισέρχονται χρήματα από τους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD στην Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND στον παραπάνω λογαριασμό της συγκεκριμένης εξωχώριας εταιρείας (HAVERFORD DEVELOPMENT COMPANY LTD) τα ακόλουθα χρηματικά ποσά, κατά τους αντίστοιχους χρόνους: Στις 30.6.1998, ποσό 10.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 11.11.1998, ποσόν 50.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 24.5.2000, ποσό 18.500 δολαρίων ΗΠΑ, ή 26.200.000 δραχμών, περίπου, στις 11.5.2001 ποσόν 1000. δολαρίων ΗΠΑ 26.10.2001 ποσόν 4.000 δολαρίων ΗΠΑ. Ακόμη από την από 23.2.2000 βεβαίωση της Τράπεζας Κύπρου προκύπτει ότι από τον τηρούμενο σ' αυτή δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD με αριθμό ... δραχμοποιείται για λογαριασμό της ίδιας ως άνω αγοράστριας εταιρείας ποσόν 157.894.234 δραχμών και το κόκκινο χαρτί δραχμοποίησης συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομά της, ενώ στις 1.10.2000, με εντολή Κ. Ν. (C. D.) προς την Τράπεζα Κύπρου δραχμοποιούνται από τον ίδιο ως άνω δολαριακό λογαριασμό (...) της HEDLEY FINANCE LTD ποσόν 4.000.000 δραχμών, σε μετρητά και εκδίδονται δύο τραπεζικές επιταγές, η μία ποσού 27.250.000 δραχμών και η άλλη 2.000.000 δραχμών, ενώ και πάλι το κόκκινο χαρτί δραχμοποίησης συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομα της ίδιας ως άνω εταιρείας HAVERFORD DEVELOPMENT COMPANY LTD. Στο όνομα της εταιρείας αυτής πραγματοποιείται αγορά ακινήτου για την οποία διατίθενται χρήματα από τα εισερχόμενα στον προαναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό αυτής. Συγκεκριμένα, δυνάμει του υπ' αριθμόν ... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ε. Χ., που έχει νόμιμα μεταγραφεί, η Μ. Σ., (ευρύτερα γνωστή ως Μ. Κ.), πώλησε κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στην ως άνω εξωχώρια (offshore) εταιρεία HAVERFORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, εκπροσωπούμενη στην αγοραπωλησία αυτή από τη δικηγόρο Ε. Β., αντί συνολικού τιμήματος 208.821.975 δραχμών (αντικειμενική αξία) το ευρισκόμενο στην Βουλιαγμένη Αττικής και επί της οδού ... τριώροφο ακίνητο, το οποίο αποτελείται από υπόγειο επιφανείας 139,86 μέτρων, ισόγειο, επίσης, επιφανείας 139,86 μέτρων, ά όροφο επιφανείας 133,32 μέτρων, β' όροφο επιφανείας 91,63 μέτρων, αποθήκη επιφανείας 124,86 μέτρων, γκαράζ επιφανείας 15,00 μέτρων, ενώ στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου υπάρχει πισίνα επιφανείας 68,75 μέτρων. Από το αναγραφόμενο δε στο συγκεκριμένο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο τίμημα, των 208.821.975 δραχμών, οι αντισυμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι ποσόν 65.211.522 δραχμών κατέβαλε σε μετρητά η αγοράστρια εταιρεία στην πωλήτρια πριν από την υπογραφή του συμβολαίου και εκτός του γραφείου της Συμβολαιογράφου και χωρίς την παρουσία της και το υπόλοιπο ποσό των 143.610.453 δραχμών, υποσχέθηκε η αγοράστρια να καταβάλει στην πωλήτρια και δέχθηκε αυτή να λάβει, σε δύο άτοκες δόσεις, των 71.805.227 δραχμών εκάστη, που θα πληρώνονταν μέχρι τις 31.12.1999 και μέχρι τις 31.1.2000, αντίστοιχα. Ακολούθως, η πωλήτρια δήλωσε, σύμφωνα με την μετέπειτα συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη, υπ' αριθμ.... της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών, Ε. Χ., ότι εισέπραξε στο συμφωνημένο χρόνο και το υπόλοιπο μέρος του τιμήματος το οποίο οφειλόταν, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, εξοφληθείσα πλήρως. Από τον ως άνω λογαριασμό της αγοράστριας εταιρείας (τον υπ' αριθμ....), εκδίδεται η υπ' αριθμ.... τραπεζική επιταγή, ποσού 58.000 δολαρίων ΗΠΑ ή 17.875.600 δραχμών, σε διαταγή Δ. Χ., πρώην συζύγου της πωλήτριας του ως άνω ακινήτου, Μ. Κ..
Ακόμη, ότι μετά την αγορά του παραπάνω ακινήτου, τυπικά από την ως άνω υπεράκτια εταιρεία, ουσιαστικά, όμως, από τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Ε. Σ., όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, οι τελευταίοι προέβησαν σε ανακαίνιση και επίπλωση της τριόροφης οικίας, αν και σύμφωνα με την αρχική άδεια οικοδομής, η συγκεκριμένη οικία φέρεται ότι οικοδομήθηκε το έτος 1997, δύο χρόνια, δηλαδή, πριν από την ως άνω πώλησή της, ενώ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ... εκδοθείσα άδεια οικοδομής περί εσωτερικών διαρρυθμίσεων, τροποποίησης όψεων και αλλαγής στέγης, ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου, ανερχόταν στο ποσόν των 3.036.000 δραχμών, (πρόκειται για την καταβληθείσα στο Ταμείο Μηχανικών αμοιβή). Η συνολική δαπάνη για τις εργασίες ανακαίνισης της ως άνω οικίας ανήλθε στο ποσό των 119.045.273 δραχμών, τα οποία κατεβλήθησαν από τον κατηγορούμενο Β. Τ. και τη σύζυγό του, από χρήματα προερχόμενα, κυρίως, από λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD και όπως αυτό καταφαίνεται από το γεγονός ότι στις 15.5.2000 από τον δολλαριακό λογαριασμό της "HEDLEY FINANCE L.T.D." στην Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND Cavendish Sq Branch, την αναφερθείσα και παραπάνω τραπεζική διεύθυνση RBOSGB2L, εισέρχεται τραπεζικό έμβασμα, με τα στοιχεία ..., ποσού 500.000 δολαρίων ΗΠΑ, το οποίο είχε αποσταλεί πρώτα στην CHASE MANHATTAN BANK USA και από εκεί στην Ελλάδα, με παραλήπτη την HEDLEY FINANCE L.T.D. ..., στην Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, με εντολή Β. Τ. προς την τράπεζα HSBC, κατάστημα Γλυφάδας, δραχμοποιείται από τον τηρούμενο στην συγκεκριμένη Τράπεζα λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD ποσό 10.000 δολλαρίων ΗΠΑ και εκδίδεται ισόποση (3.095.000) σε δραχμές τραπεζική επιταγή, σε διαταγή Σ. Κ., ο οποίος ήταν ο εργοδηγός που εκτελούσε τις εργασίες ανακαίνισης της ως άνω οικίας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. ... έγγραφο της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ με την ανάλυση της κίνησης του λογαριασμού, τον οποίον αυτός τηρούσε στην συγκεκριμένη τράπεζα. Στο όνομα δε του Ε. Κ., ο οποίος ήταν ο ελαιοχρωματιστής που ανέλαβε και εκτέλεσε τους ελαιοχρωματισμούς της ίδιας ως άνω οικίας, σύμφωνα με την από 6.5.2000 έγγραφη τεχνική προσφορά του για το συνολικό ποσό των 22.500.000 δραχμών, εκδόθηκαν πάλι από λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LΙΜΙTΕD: η υπ' αριθμόν ... τραπεζική επιταγή της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας, με ημερομηνία έκδοσης 24.5.2000, ποσού 19.002,74 ευρώ ή 7.000.000 δραχμών, καθώς και η υπ' αριθμόν ... τραπεζική επιταγή της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, με ημερομηνία έκδοσης την 15.6.2000, επίσης, ποσού 7.000.000 δραχμών. Από τον υπ' αριθμ.... λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD, στην Τράπεζα Κύπρου εκδίδεται ακόμη μία τραπεζική επιταγή ποσού 10.000.000 δραχμών, σε διαταγή της επιχείρησης εμπορίας ειδών υγιεινής με την επωνυμία "MODA BANGO AE", για την αγορά και τοποθέτηση ειδών της εμπορίας της στην συγκεκριμένη οικία. Περαιτέρω, για την επίπλωση της ως άνω οικίας δαπανήθηκε από τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Ε. Σ. ποσόν 120.000.000 δραχμών, περίπου, το οποίο καταβλήθηκε στην ιδιοκτήτρια καταστήματος επιπλώσεων Β. Σ., σύμφωνα με τις σχετικές καρτέλες παραγγελιών αυτής. Μέρος του παραπάνω ποσού, ύψους 25.402,65 Αγγλικών λιρών, προερχόμενο από το δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD κατατέθηκε από τον B. T. σε προσωπικό λογαριασμό της ως άνω Β. Σ. στην τράπεζα MIDLAND BANK στην Αγγλία . Σχετικά δε με την προέλευση των ως άνω χρηματικών ποσών πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά προέρχονται από λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD, η οποία, όμως, μη έχοντας αναπτύξει οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα (που άλλωστε απαγορευόταν από την εγκριτική της άδεια), αλλά και στην αλλοδαπή, πλην της διακίνησης και διαχείρισης (αλλά και της δημιουργίας, όπως αποδείχτηκε) των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων GOLDSMITH INVESTMENT FUND και GLOBELEX, το έτος 2002, ενώ ο ίδιος ο κατηγορούμενος Β. Τ., κατά τους χρόνους που πραγματοποιούνταν οι ως άνω εισροές χρημάτων από λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD, προς λογαριασμούς είτε της συζύγου του Ε. Σ., είτε της εταιρείας HAVERFORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, είτε προς τρίτους σε σχέση με την αγορά, επίπλωση ανακαίνιση της ως άνω τριόροφης οικίας, αλλά και τις λοιπές δραστηριότητές του δεν είχε την ανάλογη οικονομική δυνατότητα, με βάση τα υπάρχοντα προσωπικά οικονομικά του δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από τα δηλωθέντα από τον ίδιο, στις φορολογικές του δηλώσεις, κατά τα αντίστοιχα οικονομικά έτη εισοδήματά του. Έτσι, το επί της οδού ..., στην Βουλιαγμένη, ακίνητο αγοράστηκε ουσιαστικά από τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Ε. Σ. και τυπικά και μόνον, από την εταιρεία HAVERFORD DEVELOPMENT COMPANY LTD, με χρήματα της HEDLEY FINANCE LTD, προερχόμενα από χρήματα των επενδυτών στα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως βέβαια στο GOLDSMITH INVESTMENT FUND, που εισέρχονταν στους λογαριασμούς της HEDLEY FINANCE LTD, από την φερόμενη ως θεματοφύλακα αυτού Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, αλλά και άλλες τράπεζες, στις οποίες είχαν φθάσει χρήματα επενδυτών είτε κατ' εντολή της εταιρείας HEDLEY FINANCE LΙΜΙTΕD, είτε κατ' εντολή της GOLDSMITH INVESTMENT LΙΜΙTΕD και η ανωτέρω εταιρεία HAVERFORD DEVELOPMENT COMPANY LTD φέρεται μεν να δραχμοποιεί συνάλλαγμα προερχόμενο από το εξωτερικό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό προερχόταν από χρήματα επενδυτών. 6) ΑΚΙΝΗΤΟ οδού ... Βούλα Ακόμη, οι κατηγορούμενοι Β. Τ. και Δ. Τ. στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους μετέφεραν χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς από την Ε. Τ. ενός διαμερίσματος 4ου ορόφου επί της οδού ... στη Βούλα, με πωλητή τον Α. Ε. και αναγραφόμενη στο συμβόλαιο (...) αντικειμενική αξία 50.700.000 δραχμών, πραγματικό, όμως, τίμημα τουλάχιστον 90.000.000 δραχμών. Συγκεκριμένα, από το προερχόμενο από την ROYAL BANK OF SCOTLAND έμβασμα ποσού 68.000 Αγγλικών λιρών, που είχε εσέλθει στις 23.5.2000, στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD, σε νόμισμα Αγγλικών Λιρών GBP, ο οποίος τηρείτο στην Τράπεζα Κύπρου, εκδόθηκε την ίδια ημέρα, στις 23.5.2000, η με αριθμό 66645-9 τραπεζική επιταγή της ίδιας Τράπεζας Κύπρου, ποσού 37.206.200 δραχμών, αφού προηγουμένως μετατράπηκε το εισερχόμενο έμβασμα σε δραχμές, σε διαταγή Ε. Α., ο οποίος είναι ο πωλητής διαμερίσματος του 4ου ορόφου, εμβαδού 127 τ.μ., δύο θέσεων στάθμευσης και μίας αποθήκης στην επί της οδού ..., στη Βούλα οικοδομής, η κυριότητα του οποίου μεταβιβάστηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. ... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά, Μ. Π . - Δ. το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Βούλας, στις 1.6.2000 στον τόμο 10 του βιβλίου μεταγραφών με αύξοντα αριθμό 804, στην κατηγορουμένη Ε. Τ., σύζυγο του κατηγορούμενου Δ. Τ.. Το τίμημα της συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, μαζί με την αποθήκη και τη θέση στάθμευσης (πάρκινγκ), κατά τα αναγραφόμενα στο ίδιο το συμβόλαιο, ανήλθε στο ποσό των 50.700.000 δραχμών (αντικειμενική αξία), το πραγματικό, όμως, τίμημα ανήλθε τουλάχιστον στο ποσό των 90.000.000 δραχμών. Και τούτο διότι στο ως άνω ακίνητο υπήρχε προσημείωση εγγραφής υποθήκης, δυνάμει της υπ' αριθμόν 5447/25.2.1999 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ της τράπεζας EUROBANK, για την εξασφάλιση δανείου που είχε λάβει από την τελευταία ο κατασκευαστής Ε. Α. , ύψους 24.010.000 Γεν Ιαπωνίας, που αντιστοιχούν σε 58.295.000 δραχμές, εξοφλητέο σε 57 τοκοχρεολυτικές δόσεις, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ... δανειακή σύμβαση, που είχε καταρτιστεί μεταξύ τους. Σχετικά με την προσημείωση αυτή, αμέσως μετά τη μεταγραφή του ως άνω υπ' αριθμ. ... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, καταρτίζεται μεταξύ της αγοράστριας Ε. Τ. και του πωλητή Ε. Α., το από 3.6.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο συμφωνείται, εκτός των άλλων, ότι 'η αγοράστρια αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση καταβολής προς την τράπεζα EUROBANK όλων, από την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας και πέραν, των οφειλομένων δόσεων μέχρι πλήρους εξοφλήσεως του δανείου δυνάμει της υπ' αριθμ. ... δανειακής σύμβασης και εξαλείψεως της προσημείωσης, ήτοι 57 τοκοχρεολυτικών δόσεων, συνολικού ύψους 24.010.000 Γεν Ιαπωνίας, εκ των οποίων καταβλήθηκε η πρώτη και η αγοράστρια ανέλαβε την υποχρέωση, με τον ρητό όρο, αίρεση και προϋπόθεση ότι αυτή θα καταβάλει κανονικώς και εμπροθέσμως προς την τράπεζα EUROBANK, όλες τις ανεξόφλητες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις του επ' ονόματί του δανείου, έτσι ώστε να μην εκτεθεί και δυσφημισθεί αυτός ως επαγγελματίας από τυχόν υπερημερία καταβολής (έστω και ολιγοήμερη). Ο πωλητής δε υποσχέθηκε προς την αγοράστρια ότι μόλις εξοφληθεί πλήρως το δάνειο και ανεξάρτητα από την χορηγηθείσα προς αυτήν σχετική πληρεξουσιότητα για αυτοσύμβαση, θα προσέλθει για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης του τιμήματος και για την εξάλειψη της προσημείωσης, δεδομένου ότι, λόγω ιδιαίτερης εμπιστοσύνης προς την αγοράστρια και προς αποφυγή περιττών εξόδων της, για νέα δανειακή σύμβαση, αυτός (ο πωλητής) δέχθηκε να συνεχιστεί να φαίνεται τυπικώς ο ίδιος ως δανειολήπτης και υπόχρεος έναντι της τράπεζας.
Συνεπώς είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το τίμημα της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας ανήλθε τουλάχιστον στο συνολικό ποσό των 90.000.000 δραχμών, δεδομένου ότι από το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο ως τίμημα ποσό των 50.700.000 δραχμών (αντικειμενική αξία), ποσόν 2.871.000 δραχμών καταβλήθηκε κατά την υπογραφή του συμβολαίου και το ποσό των 47.829.000 δραχμών αποτελεί μέρος του τιμήματος αγοράς του συγκεκριμένου διαμερίσματος, αφού μόνον μετά την εξόφληση και της τελευταίας τοκοχρεωλυτικής δόσης θα εχορηγείτο εξοφλητική του τιμήματος απόδειξη από τον πωλητή στην αγοράστρια. Επιπλέον, σημειώνεται ότι πριν από την υπογραφή του ως άνω αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και συγκεκριμένα, στις 22 Μαΐου 2000 είχε καταρτιστεί μεταξύ των ίδιων παραπάνω συμβαλλομένων, Ε. Τ. και Ε. Α., το με την ίδια ημεροχρονολογία ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμφωνα με το οποίο ο τελευταίος είχε αναλάβει την εκτέλεση ορισμένων μετατροπών στο προς πώληση, τότε ακόμη, διαμέρισμα, συνολικού κόστους 12.000.000 δραχμών, με την υποχρέωση της αγοράστριας να καταβληθούν τα χρήματα αυτά πριν από την υπογραφή του συμβολαίου και όχι αργότερα από τις 30.5.2000 (ημέρα υπογραφής του συμβολαίου). Με την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας ποσοτικά, αλλά και χρονικά συνδέονται οι τραπεζικές εργασίες που έγιναν από τον υπ' αριθμ.... λογαριασμό σε Αγγλικές λίρες της HEDLEY FINANCE LTD στην Τράπεζα Κύπρου, στον οποίον, έχουν εισρεύσει εμβάσματα από την ROYAL BANK OF SCOTLAND. Δυνάμει λοιπόν της από 24.5.2000 εξουσιοδότησης στον Ι. Π., υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD, απευθυνόμενης προς την Τράπεζα Κύπρου, (με σημείωση: υπόψιν κας Μ.) η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Κ. Ν. (C.D.) και φέρει και τη σφραγίδα της εταιρείας, αφού δραχμοποιείται ποσόν 12.000.000 δραχμών (ακριβώς, δηλαδή, το συμφωνημένο με το από 22.5.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματικό ποσό) από τον ίδιο ως άνω υπ' αριθμ. ... λογαριασμό και στη συνέχεια, με την ίδια εξουσιοδότηση παραδίδεται στον Ι. Π., σε μετρητά ποσόν 7.100.000 δραχμών, ακολούθως εκδίδεται η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή, σε διαταγή του πωλητή Ε. Α., ποσού 5.000.000 δραχμών.
7. ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ "HEDLEY FINANCE L.T.D." και "GOLDSMITH INVESΤMENTS L.T.D." Α. Κίνηση λογαριασμών της "HEDLEY FINANCE L.T.D." Οι κατηγορούμενοι: α) Β. Τ. και β) Δ. Τ. (και ο ήδη θανών Κ. Ν.) ως συναυτουργοί και γ) η Ν. Κ. ως απλή συνεργός, στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνουςαφού άνοιξαν στην Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND στο Λονδίνο, με δικαιούχο την GOLDSΜITH INVESTMENT LTD τους λογαριασμούς: 1)GOLDINVE - USD 1 σε δολλάρια ΗΠΑ 2) 10103990 σε αγγλικές λίρες 3)GOLDINVE - EURO 1 σε ευρώ 4)GOLDINVE -GRX1 σε δραχμές 5)GOLD INVE -DEM 1 σε γερμανικά μάρκα 6)GOLDINVE - ITL 1 σε λιρέτες Ιταλίας 7)GOLDINVE -AUD 1 σε δολλάρια Αυστραλίας 8)GOLDINVE - CHF 1 σε ελβετικά φράγκα, στους οποίους εισέρχονταν χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών, προκειμένου να μεταφερθούν τα χρήματα αυτά και πάλι στον τόπο διαμονής των ανωτέρω δύο πρώτων κατηγορουμένων, όπου είναι και ο τόπος προέλευσής τους, για να επενδυθούν σε επιχειρήσεις και άλλες επενδύσεις, έτσι ώστε να εμφανίζονται νομιμοποιημένα, άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, αλλά και στην αλλοδαπή. Στην Ελλάδα άνοιξαν στο όνομα της εταιρείας HEDLEY FINANCE LIMITED στην Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα τους παρακάτω λογαριασμούς:
ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ... ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
2-4-1998 1-7-1999 011-001450-151 ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
10-6-1998 10-9-1998 011-001450-151 ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
8-10-1998 8-1-1999 011-001450-425 ΔΡΑΧΜΕΣ 10-6-1998 7-7-1999 011-001450-900 EURO 12-1-1999 1-7-1999 011-001450-901 ΑΓΓΛ- ΛΙΡΕΣ 5-2-1999 5-5-1999 011-001450-151 ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
11-2-1999 7-7-1999 011-001450-902 ΚΟΡΩΝΕΣ-Δανιας 27-4-1999 7-7-1999 011-001450-903 ΑΓΓΛ. ΛΙΡΕΣ 12-5-1999 1-7-1999 Και στην Τράπεζα Κύπρου με δικαιούχους και τις δύο ως άνω εταιρείες τους παρακάτω λογαριασμούς :
Α) Λογαριασμοί της HEDLEY FINANCE LIMITED:
1. Λογαριασμός Δολαρίων με αριθμό ... 2. Λογαριασμός Ευρώ με αριθμό ... 3. Λογαριασμός Αγγλικών Λιρών με αριθμό ... 4. Λογαριασμός Ευρώ, με αριθμό ... 5. Λογαριασμός Δανικών Κορωνών με αριθμό ... 6 Λογαριασμός Ελβετικών Φράγκων με αριθμό ... Β. Λογαριασμοί της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED, 1. Λογαριασμός Δολαρίων με αριθμό ... 2. Λογαριασμός Ευρώ με αριθμό ... 3. Λογαριασμός Δολαρίων με αριθμό ... και 4. Λογαριασμός Ευρώ με αριθμό ... .
Ενόψει, όμως, του ότι η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί, όταν πρόκειται για offshore εταιρείες να είναι γνωστοί οι εταίροι, δηλώνεται στους πρώτους λογαριασμούς ως διαχειρίστρια η Ν. Κ., η οποία γνωρίζοντας την αληθινή προέλευση των χρημάτων, παρείχε στους κατηγορούμενους με τον τρόπο αυτον συνδρομή πριν από την τέλεση της συγκεκριμένης πράξης νομιμοποίησης, αλλά και κατά το χρόνο τέλεσης αυτής. Έτσι ήσαν πλέον και τυπικά έτοιμοι οι τραπεζικοί αυτοί λογαριασμοί για να δεχθούν τα κεφάλαια των εξαπατηθέντων επενδυτών και παρουσιάζουν την ακόλουθη κίνηση: Α. Κίνηση λογαριασμών της "HEDLEY FINANCE L.T.D." 1) Στον υπ' αριθμόν ... δολαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD στην Τράπεζα Κύπρου κατατίθεται στις 7.2.2000 από τον Ι. Π., τραπεζική επιταγή, ποσού 11.500 δολαρίων ΗΠΑ, η οποία έχει προέλθει από την ROYAL BANK OF SCOTLAND, ως εισερχόμενο έμβασμα μετά από αντίστοιχη εντολή πληρωμής, όπως προκύπτει από το σχετικό τραπεζικό μήνυμα (SWIFT) με εντολέα HEDLEY FINANCE LIMITED και δικαιούχο επίσης την HEDLEY FINANCE LIMITED (..., Γλυφάδα) και αποστολέα την αναφερθείσα και παραπάνω διεύθυνση τραπεζικών μηνυμάτων RBOSGB2L. Με τον ίδιο τρόπο εισέρχονται στον ίδιο υπ' αριθμόν ... δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE και τα ακόλουθα εμβάσματα: Στις 10.3.2000, ποσό 35.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 5.5.2000, ποσόν 12.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 13.6.2000, ποσόν 5.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 12.7.2000, ποσόν 40.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 26.7.2000, ποσόν 10.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 25.8.2000, ποσόν 50.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 6.12.2000, ποσόν 10.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 18.12.2000, ποσόν 100.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 20.12.2000, ποσόν 5.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 24.1.2001, ποσόν 20.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 25.4.2001, ποσόν 20.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 31.5.2001, ποσόν 15.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 28.6.2001, ποσόν 9.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 6.8.2001, ποσόν 10.000 δολαρίων ΗΠΑ.
Από τα χρήματα αυτά, στις 1.10.2000 μετά από εντολή του C. D. ως νομίμου εκπροσώπου της HEDLEY FINANCE L.T.D. προς την τράπεζα Κύπρου, δραχμοποιείται και παραδίδεται σε μετρητά ποσό 4.000.000 δραχμών και με την ίδια εξουσιοδότηση εκδίδονται δύο τραπεζικές επιταγές, η μία ποσού 27.250.000 δραχμών και ή άλλη ποσού 2.000.000 δραχμών, σε διαταγή Γ. Μ. και Ν. Μ., αντίστοιχα, και με την ρητή εντολή στην ίδια εξουσιοδότηση το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος να εκδοθεί στο όνομα της εξωχώριας εταιρείας HAVERFORD DEVELOPMENT COMPANY L.T.D., στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω σε σχετικό κεφάλαιο. Στο όνομα της ίδιας αυτής εταιρείας δίδεται και πάλι εντολή στις 10.1.2000 μέσω της Τράπεζας Κύπρου να εκδοθεί το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος, αφού δραχμοποιηθεί από τον παραπάνω υπ' αριθμ. ... δολλαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE L.T.D ποσόν 103.862,66 δολαρίων ΗΠΑ.
2) Στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε Ευρώ της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου εισέρχoνται με εντολή πληρωμής από την ROYAL BANK OF SCOTLAND, όπως προκύπτει από τα σχετικά τραπεζικά μηνύματα και μετά από δραχμοποιήσεις που πραγματοποιούνται με αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις προς τον Κ. Μ., τα εξής εμβάσματα: Στις 9.8.2001 ποσόν 3.000 ευρώ, στις 22.8.2001 ποσόν 10.000,00 ευρώ, στις 27.9.2001, ποσόν 5.870 Ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, πάλι δυνάμει εξουσιοδοτήσεων προς τον Κ. Μ., αφού δραχμοποιούνται μεταφέρονται την 1.10.2001 ποσόν 3.228,14 Ευρώ (ποσό 1.100.000 δραχμών) στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό και πάλι σε Ευρώ της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου. Ακόμη δραχμοποιούνται και μεταφέρονται από τον Κ. Μ., πάλι δυνάμει σχετικής εξουσιοδοτήσεως, ως μετρητά που στη συνέχεια παραδίδονται στην Ν. Κ., στην οδό ... στις 23.8.2001, το ποσόν των 7.496,50 ευρώ ή 2.200.000 δραχμών, στις 22.8.2001, ποσόν 3.228,20 ευρώ ή 1.100.000 δραχμών, στις 24.8.2001, ποσόν 3.500 ευρώ ή 1.192.625 δραχμών και στις 7.3.2002 ποσόν 3.343 ευρώ ή 1.139.127 δραχμών. Στις 26.6.2002, κατατίθενται στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε Ευρώ, ποσόν 25.000 ευρώ, ή 8.518.750 δραχμών, τα οποία, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης από τον Β. Τ., τα αναλαμβάνει άλλος υπάλληλος αυτή τη φορά, ο Π. Π. και στη συνέχεια τα παραδίδει στον ίδιο τον Β. Τ., οπότε ο παραπάνω λογαριασμός, μετά και την ανάληψη αυτή μηδενίζεται στις 4.7.2002. 3) Στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε αγγλικές λίρες της HEDLEY FINANCE LIMITEDστην Τράπεζα Κύπρου εισέρχονται , με εντολές πληρωμής από την ROYAL BANK OF SCOTLAND τα παρακάτω χρηματικά ποσά σε αγγλικές λίρες : Στις 21.2.2000, ποσόν 15.000 GBR, στις 23.2.2000, ποσόν 500 GBR, στις 3.3.2000, ποσόν 30.000 GBR, στις 3.4.2000, ποσόν 25.000 GBR, στις 5.4.2000, ποσόν 30.000 GBR, στις 13.4.2000, ποσόν 13.000 GBR, στις 26.4.2000, ποσόν 30.000 GBR, στις 11.5.2000, ποσόν 2.000 GBR, στις 18.5.2000, ποσόν 7.000 GBR, στις 19.5.2000, ποσόν 68.000 GBR, στις 23.5.2000, ποσόν 68.000 GBR, στις 24.5.2000, ποσόν 25.000 GBR, στις 31.5.2000, ποσόν 67.000 GBR, στις 28.6.2000, ποσόν 13.000 GBR, στις 29.6.2000, ποσόν 27.000 GBR, στις 10.7.2000, ποσόν 3.000 GBR, στις 26.7.2000, ποσά 15.000 και 28.000 GBR, στις 2.8.2000, ποσόν 5.000 GBR, στις 1.9.2000, ποσόν 30.000 GBR, στις 5.9.2000, ποσόν 10.000 GBR, στις 3.10.2000, ποσόν 10.000 GBR, στις 25.10.2000, ποσόν 75.000 GBR, στις 27.10.2000, ποσόν 5.000 GBR, στις 1.12.2000, ποσόν 50.000 GBR, στις 18.12.2000, ποσόν 10.000 GBR, στις 23.4.2001, 750 GBR, στις 17.10.2001, ποσόν 186.000 GBR, στις 9.11.2001, ποσόν 270.000 GBR και συνολικά ποσόν 1.214.250 λιρών Αγγλίας ή 1.750.649 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό αυτό αναλαμβάνεται τμηματικά και πάλι με τη μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, που προαναφέρθηκε. Ειδικότερα, στις 29.9.2000 δραχμοποιείται, μετατρεπόμενο από στερλίνες σε δραχμές ποσόν 35.000.000 δραχμών και από αυτό, ποσόν 1.600.000 δραχμών πιστώνεται στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομα της εταιρείας ROYAL SHIPΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ SA. Στις 30.6.2000 και πάλι δυνάμει εξουσιοδοτήσεως μετατρέπονται αγγλικές λίρες σε δολλάρια και εκδίδονται τραπεζικές επιταγές με δικαιούχο την American Express, για τα ποσά 2.210,10 δολαρίων ΗΠΑ, 1.865,68 δολαρίων ΗΠΑ, 267,11 δολαρίων ΗΠΑ και 1.569,19 δολαρίων ΗΠΑ. Ακόμη, με χρέωση του ίδιου αυτού υπ' αριθμ. ... λογαριασμού της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου δραχμοποιείται ποσόν 2.941.600 δραχμών και εκδίδεται τραπεζική επιταγή, με δικαιούχο το ΙΚΑ Γλυφάδας και με την ειδική εντολή στη σχετική εξουσιοδότηση, όπως το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος εκδοθεί στο όνομα του κατηγορούμενου Γ. Τ., τρίτου αδελφού των Β. και Δ., ως νομίμου εκπροσώπου, δυνάμει του υπ' αριθμ. ... πληρεξουσίου της εξωχώριας εταιρείας ISOLINA INTERNATIONAL INC, η οποία, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, έχει - και αυτή - γραφείο στην Ελλάδα, στην οδό ... στη Γλυφάδα, (στην ίδια, δηλαδή, διεύθυνση της HEDLEY FINANCE LTD, της GOLDSMITH INVESTMENTS LIMITED της CANYON FINANCE INC της DEAL FXκαι της ΤΑΛΑΝΤΙΑΝ ΑΕΛΔΕ) και είναι και αυτή ιδιοκτήτρια δύο ακινήτων, τα οποία βρίσκονται- και αυτά- στο ίδιο κτίριο της οδού ..., στον Πειραιά, όπου εδρεύει η ROYAL SHIPΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ SA. και άλλες εταιρείες συμφερόντων των αδελφών Τ. και όπου αυτές έχουν ιδιοκτησίες. Επίσης, στις 22.5.2000, δίδεται εντολή προς την Τράπεζα Κύπρου και πάλι με την ίδια μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, να εκδοθούν με χρέωση του ίδιου αυτού υπ' αριθμ. ... λογαριασμού, δύο τραπεζικές επιταγές, η μία ποσού 4.000.000 δραχμών, σε διαταγή Τ. Δ., άμεσου συνεργάτη του κατηγορούμενου Χ. Λ., ο οποίος διατηρεί γραφείο- υποκατάστημα της TALADIAN AEΛΔE στη Νέα Μάκρη Αττικής και η άλλη, ποσού 2.000.000 δραχμών, σε διαταγή του κατηγορούμενου Β. Τ.. Ακόμη, με χρέωση του ίδιου υπ' αριθμ.... λογαριασμού της HEDLEY FINANCE LIMITED, στις 19.5.2000 δραχμοποιούνται αγγλικές λίρες στο ποσόν των 3.256.146 δραχμών, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως στον Ι. Π. και κατατίθενται στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε Ευρώ, με την ρητή και πάλι εντολή, το κόκκινο χαρτί εισαγωγής συναλλάγματος να εκδοθεί και εκδίδεται στο όνομα Α. Τ..
Περαιτέρω, στις 3.11.2000, πάλι με τη μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, δραχμοποιείται από τον ως άνω λογαριασμό αγγλικών λιρών, ποσόν 1.000.000 δραχμών, ενώ μετατρέπεται σε δολλάρια ποσόν 15.000 δολαρίων ΗΠΑ, που και αυτά μετατρέπονται στη συνέχεια σε δραχμές και παραδίδονται και τα δύο ποσά στην Ν. Κ.. Στον υπ' αριθμ.... λογαριασμό σε Ευρώ της HEDLEY FINANCE L.T.D, στην Τράπεζα Κύπρου, δεν υπάρχει εισερχόμενο έμβασμα από την Βρετανική Τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, αλλά σ' αυτόν γίνονται συνεχείς καταθέσεις και αντίστοιχες αναλήψεις με χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από τους άλλους λογαριασμούς, κάθε φορά που πρέπει να εξοφληθούν επιταγές. Συγκεκριμένα, από το λογαριασμό σε αγγλικές λίρες της HEDLEY FINANCE LIMITED, μεταφέρεται στις 11.10.2000 στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό ποσόν 2.285.977 δραχμών και στη συνέχεια εξοφλείται από αυτά η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή, η οποία μεταβιβάζεται στην εταιρεία "ΜΕΝΤ ΤΕΛΕΚΟΜ ΑΕ" και εξοφλείται στις 16.10.2000. Ακόμη, από τον ίδιο αυτόν υπ' αριθμ. ... λογαριασμό αγγλικών λιρών της HEDLEY FINANCE LIMITED στην Τράπεζα Κύπρου δραχμοποιείται και μεταφέρεται στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό ποσόν 894.114 δραχμών και από τον υπ' αριθμ. ... δολαριακό λογαριασμό μεταφέρονται 1.657.490 δραχμές και εξοφλείται στη συνέχεια η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή της Τράπεζας Κύπρου, με ημερομηνία 5.3.2000, ποσού 2.551.604 δραχμών, η οποία είχε δοθεί από τον κατηγορούμενο Β. Τ. στον συγκατηγορούμενό του, Δ. Τ., ο οποίος και την εμφανίζει προς είσπραξη και την εισπράττει, με οπισθογράφηση (ά) ως εκπρόσωπος της DEAL FΧ Α.Ε. Από τον ίδιο αυτόν λογαριασμό ... της HEDLEY FINANCE L.T.D. εκδίδεται υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή εκδόσεως 31.5.2000 ποσού 10.000.000 δραχμών, σε διαταγή της επιχείρησης εμπορίας ειδών υγιεινής με την επωνυμία "MODA BANGO A.E." με οπισθογράφηση του Β. Τ.. Επίσης, οι υπ' αριθμούς ... και ... επιταγές, εκδόσεως 30.4.2001 και 10.1.2001, ποσών 5.000.000 δραχμών και 2.200.000 δραχμών, αντίστοιχα, εξοφλήθηκαν, η μεν πρώτη με τη μεταφορά ποσού 14.673,52 ευρώ, ή 5.000.000 δραχμών, από τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της GOLDS. INVESTMENTS LΤD, στην Τράπεζα Κύπρου και η δεύτερη με τη μεταφορά του ισάξιου σε δολλάρια ποσού από τον υπ' αριθμ. ... δολαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD στην Τράπεζα Κύπρου. Από τον τελευταίο αυτόν (υπ' αριθμόν ...) λογαριασμό εξοφλήθηκαν ακόμη, η υπ' αριθμ.... επιταγή της Τράπεζας Κύπρου, εκδόσεως HEDLEY FINANCE LTD, με ημερομηνία 20.11.2002, ποσού 6.000 δολαρίων ΗΠΑ και η υπ' αριθμ.... επιταγή της τράπεζας ΑΒΝ- AMRO ΒΑΝΚ του υπ' αριθμ. ... λογαριασμού, εκδόσεως 14.2.2003 και ποσού 5.000 δολαρίων ΗΠΑ, σε διαταγή και οι δύο του Α. Κ., εμπόρου επίπλων γραφείου. Επίσης, όπως αποδείχτηκε από τα έγγραφα που προέκυψαν από την άρση του τραπεζικού απορρήτου, αλλά και από τον έλεγχο και την κατάσχεση στα γραφεία της HEDLEY FINANCE LTD, ο ως άνω έμπορος Α. Κ., που είχε αναλάβει τον εξοπλισμό με έπιπλα των γραφείων των εταιρειών της Λ., ... στη Γλυφάδα, εισέπραξε με τον παραπάνω τρόπο, τμηματικά διάφορα χρηματικά ποσά και συνολικά ποσόν 50.494.233 δραχμών. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα, από 8.4.1999 μέχρι 28.8.2001, ποσόν 8.947.587 δραχμών, για τα έπιπλα της HEDLEY FINANCE LTD, κατά το χρονικό διάστημα από 30.4.1999 έως 22.2.2001, ποσόν 22.849.184 δραχμών, για τον εξοπλισμό της εταιρείας TALADIAN ΑΕΛΔΕ, κατά το χρονικό διάστημα από 16.7.1999 μέχρι 8.6.2001, ποσόν 18.054.386 δραχμών, για τον εξοπλισμό της DEAL FΧ ΑΕ και τέλος, χρηματικό ποσόν 643.076 δραχμών, για τα έπιπλα του γραφείου της άλλης εξωχώριας εταιρείας MATRIX ASSET MANAGEMENT LΤD, που στεγάστηκε στο υπόγειο της οδού ... για την οποία θα γίνει λόγος αναλυτικά παρακάτω.
Τέλος, από τον ίδιο ως άνω υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε αγγλικές λίρες της HEDLEY FINANCE LTD στην Τράπεζα Κύπρου, (αλλά και από τον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό σε Ευρώ της GOLDS. INVESTMENTS LΤD, επίσης στην Τράπεζα Κύπρου), μεταφέρθηκε ποσό 10.000.000 δραχμών, συνολικά, προς τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της ίδιας (HEDLEY FINANCE LTD) από τον οποίον εξοφλήθηκαν οι υπ' αριθμ. ... και ... επιταγές, επίσης, της Τράπεζας Κύπρου, εκδόσεως HEDLEY FINANCE LΤD, με ημερομηνίες 10.11.2000 και 15.2.2001 και ποσά 1.500.000 και 8.500.000 δραχμών, αντίστοιχα, οι οποίες δόθηκαν στον Π. Κ., για την προμήθεια συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της HEDLEY FINANCE LΤD.
Β) Κίνηση λογαριασμών της "GOLDS. INVESTMENTS LIMITED". 1) Από τους λογαριασμούς της συγκεκριμένης εταιρείας στην ROYAL BANK OF SCOTLAND του Λονδίνου, οι οποίοι έχουν αναφερθεί αναλυτικά παραπάνω, εμβάζεται προς τον υπ' αριθμ. ... δολλαριακό λογαριασμό αυτής στην Τράπεζα Κύπρου, μέσα στο χρονικό διάστημα από 7.2.2000 μέχρι 7.2.2001 με πέντε συνολικά τραπεζικά εμβάσματα, το χρηματικό ποσό των 157.000 δολαρίων ΗΠΑ. Από τα χρήματα αυτά, στις 7.1.2001 δραχμοποιούνται 13.500.000 δραχμές και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις δραχμοποιήσεων, που εξέδωσε η Τράπεζα χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά εισαγωγής, συναλλάγματος, είτε στο όνομα της εταιρείας ROYAL SHIPΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ SA, που εκπροσωπείται από τον κατηγορούμενο Δ. Τ., είτε στο όνομα της κατηγορουμένης Ε. Σ...
Από τον ως άνω υπ' αριθμ. ... δολλαριακό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου, στις 15.2.2001, μεταφέρεται στον τηρούμενο στην ίδια Τράπεζα λογαριασμό αυτής, σε ευρώ ποσόν 8.500.000 δραχμών και μετά γίνεται ανάληψη ποσού 600.000 δραχμών. Στις 29.5.2000 παραδίδονται στον Ι. Π., μετά από εξουσιοδότηση της Ν. Κ., από τον ίδιο αυτόν λογαριασμό ποσόν 500 δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά. Στις 7.1.2001 παραδίδεται στον Ι. Π., μετά από εξουσιοδότηση της Ν. Κ., από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό, αφού δραχμοποιείται, ποσόν 13.500.000 δραχμών, σε μετρητά. Στις 8.2.2001 από τον ίδιο ως άνω δολαριακό λογαριασμό εκδίδεται τραπεζική επιταγή, ποσού 27.000.000 δραχμών, με δικαιούχο την εταιρεία "DEAL FΧ ΑΕ" και η βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος εκδίδεται στο όνομα της άλλης εταιρείας που αναφέρθηκε παραπάνω, της ISOLINA INTERNATIONAL INC, εξωχώριας εταιρείας, η οποία, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στην σχετική θέση της παρούσας, είχε γραφείο στην Ελλάδα, στην ίδια διεύθυνση με την HEDLEY FINANCE LTD και τις λοιπές εταιρείες, δηλαδή, στην οδό στη Γλυφάδα και νόμιμο εκπρόσωπο, μέχρι την 9.5.2003 τον Ι. Π., υπάλληλο της HEDLEY και στη συνέχεια τον κατηγορούμενο Γ. Τ., τρίτο αδελφό των Β. και Δ. Τ., που και αυτή ήταν ιδιοκτήτρια δύο ακινήτων στο κτίριο της οδού ..., στον Πειραιά. Στις 16.2.2001 παραδίδεται στον Ι. Π., πάλι μετά από εξουσιοδότηση της Ν. Κ., από τον ίδιο αυτόν λογαριασμό, αφού δραχμοποιείται, ποσόν 600.000 δραχμών, σε μετρητά. Στις 28.2.2001 παραδίδονται επίσης στον Ι. Π., πάλι μετά από εξουσιοδότηση της Ν. Κ., από τον ίδιο αυτόν λογαριασμό ποσόν 1.500 δολαρίων ΗΠΑ σε μετρητά και την ίδια ημέρα, με άλλη ενιαία εξουσιοδότηση της Ν. Κ. προς τον Ι. Π., ζητείται και εκδίδονται με δικαιούχο την τράπεζα AmericanExpress τραπεζικές επιταγές με τα χρηματικά ποσά 233,06 δολλάρια ΗΠΑ, 3.931,19 δολλάρια ΗΠΑ, 731,06 δολλάρια ΗΠΑ, 468,99 δολλάρια ΗΠΑ, 731,06 δολλάρια ΗΠΑ και 468,99 δολλάρια ΗΠΑ, με αιτιολογία τακτοποίηση χρεών. Επίσης, από τον ίδιο αυτό δολλαριακό λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου παραδίδονται, δυνάμει αντίστοιχων εξουσιοδοτήσεων, στον Ι. Π., ποσόν 500 δολαρίων ΗΠΑ, στις 1.3.2001, ποσόν 2.100 δολαρίων ΗΠΑ και στις 28.3.2001, δραχμοποιούνται 3.000 δολλάρια ΗΠΑ και μηδενίζεται ο συγκεκριμένος λογαριασμός, στον οποίο είχε εισέλθει, κατά τα αμέσως προηγούμενα, το ποσό των 157.000 δολαρίων ΗΠΑ με τα πέντε εισερχόμενα τραπεζικά εμβάσματα από την ROYAL BANK OF SCOTLAND. Αξίζει επιπρόσθετα να αναφερθεί στο σημείο τούτο ότι μία από τις ως άνω χορηγηθείσες στον Ι. Π. εξουσιοδοτήσεις για τις προαναφερθείσες τραπεζικές εργασίες έχει την ιδιομορφία ότι στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρονται τα λογότυπα και των δύο εταιρειών, δηλαδή και της HEDLEY FINANCE LIMITED (HF) και της GOLDS. INVESTMENTS LIMITED.
2) Στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό σε ευρώ της εταιρείας GOLDS. INVESTMENTS LΤD, στην Τράπεζα Κύπρου, εισέρχονται από τον λογαριασμό της ίδιας στη Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND τα παρακάτω τραπεζικά εμβάσματα :
Στις 5.2.2001 ποσόν 114.453,41 ευρώ, το οποίο αναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ολόκληρο. Στις 19.2.2001, ποσόν 31.991,26 ευρώ, στις 21.2.2001, ποσόν 100.000 ευρώ, στις 31.5.2001, ποσόν 10.000 ευρώ, στις 23.5.2001, ποσόν 15.000 ευρώ, στις 4.5.2001, ποσόν 29.350,03 ευρώ και στις 2.5.2001, ποσόν 14.000 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, στις 5.2.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως στον Κ. Μ., εκδίδεται τραπεζική επιταγή,ποσού 42.000.000 δραχμών, σε διαταγή Χ. Ε., έναντι πώλησης ακινήτου και στις 21.2.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Ι. Π. από την Ν. Κ., αφού δραχμοποιείται ποσόν 12.000.000 δραχμών, εκδίδεται, τραπεζική επιταγή, ποσού 1.000.000 δραχμών, με δικαιούχο τη ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και τα υπόλοιπα παραδίδονται σ' αυτόν μετρητά και στη συνέχεια παραδίδονται στην Ν. Κ., η οποία τα παραδίδει στους διαχειριστές της HEDLEY FINANCE LIMITED. Στις 27.2.2001 μεταφέρεται με χρέωση του παραπάνω λογαριασμού το ποσό των 44.458,50 δολαρίων ΗΠΑ στον υπ' αριθμόν ... δολαριακό λογαριασμό της HEDLEY FINANCE LTD στην Τράπεζα Κύπρου και την ίδια ημέρα με χρέωση του ίδιου λογαριασμού της GOLDS. INVESTMENTS LΤD, μεταφέρεται στον υπ' αριθμ. ... δραχμικό λογαριασμό, επίσης της HEDLEY FINANCE LTD το ποσό των 4.574.500 δραχμών. Στις 4.5.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως στον Κ. Μ., δραχμοποιούνται 3.000.000 δραχμές, τα οποία παραδίδονται στον ίδιο και αυτός στη συνέχεια τα παραδίδει στη Ν. Κ.. Το ίδιο συμβαίνει και στις 9.5.2001, οπότε πάλι δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Κ. Μ., δραχμοποιούνται, αυτή τη φορά 2.000.000 δραχμές, τα οποία του παραδίδονται σε μετρητά με την ίδια κατάληξη, όπως και προηγουμένως. Στις 8.5.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως πάλι προς τον Κ. Μ., εκδίδονται με δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο τρεις επιταγές, ποσών 3.644,765 δραχμών, 785.655 και 675.371 δραχμών, αντίστοιχα, και δυνάμει της ίδιας εξουσιοδοτήσεως, παραδίδεται σ' αυτόν ποσόν 500.000 δραχμών, σε μετρητά το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται στην Ν. Κ., η οποία και πάλι τα παραδίδει στους διαχειριστές της HEDLEY FINANCE LIMITED. Στις 7.8.2001, με νέα εξουσιοδότηση δραχμοποιείται το ποσό των 1.250,19 ευρώ και το ισόποσο σε δραχμές (462.002 δραχμές) κατατίθεται στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό Ε.. Στις 30.8.2001, πάλι με εξουσιοδότηση σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από την Ν. Κ. προς τον Γ. Β., υπάλληλο και αυτόν στο dealingroom της HEDLEY FINANCE LIMITED, προς την Τράπεζα Κύπρου, δραχμοποιούνται 2.000.000 δραχμές, τα οποία παραδίδονται στον ίδιο και αυτός στη συνέχεια τα παραδίδει στη Ν. Κ. .Στις 5.10.2001 με νέα εξουσιοδότηση εκδίδεται η υπ' αριθμ. ... επιταγή με ημερομηνία 5.11.2001 ποσού 54.520.000 δραχμών, σε διαταγή της GOLDS. INVESTMENTS LΤD, την οποία εμφανίζει προς πληρωμή και εισπράττει ο ίδιος ο Β. Τ.. Ακόμη, στις 15.5.2001, 24.5.2001, 17.7.2001, 1.11.2001, 5.11.2001, 16.11.2001, 19.11.2001, 21.11.2001, 27.11.2001, 6.12.2001 και 22.1.2002 πάλι με σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς τον Κ. Μ. και με χρέωση του ίδιου λογαριασμού του παραδίδονται σε μετρητά, τα ποσά των 1.500.000 δραχμών, 1.200.000 δραχμών, 1.500.000 δραχμών, 1.000.000 δραχμών, 10.000.000 δραχμών, 3.500.000 δραχμών, 160.000 ευρώ, 4.300.000 δραχμών, 1.500.000 δραχμών, 2.500.000 δραχμών, 1.000.000 δραχμών και 10.000 ευρώ, αντίστοιχα, με την ίδια και πάλι κατάληξη. Στις 21.11.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Κ. Μ., εκδίδεται, με χρέωση του παραπάνω λογαριασμού, η υπ' αριθμ. 00087339-0 τραπεζική επιταγή,ποσού 15.000.000 δραχμών, σε διαταγή Α. Μ., πωλητή, του επί της οδού Λ. αριθμός 28-30, στη Γλυφάδα ακινήτου, το οποίο αγοράστηκε στο όνομα της εταιρείας CHISMOOR PROPERTIES LΙΜΙTΕD", εξωχώριας εταιρείας που εκπροσωπείται από την κατηγορουμένη Ε. Σ., σύζυγο του κατηγορούμενου Β. Τ., όπως θα αναφερθεί παρακάτω στο σχετικό με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κεφάλαιο της παρούσας, μέσω της εταιρείας MATRIX ASSET MANAGEMENT L.Τ.D.. Στις 23.11.2001, δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Κ. Μ., εκδίδεται, από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή, ποσού 5.000.000 δραχμών, σε διαταγή της εταιρείας ΝΕΟΣΕΤ ΑΒΕΕ. Στις 13.12.2001, μεταφέρεται με χρέωση του παραπάνω λογαριασμού, το ποσό των 1.400.000 δραχμών στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό και στις 21.12.2001 μεταφέρεται το ποσό των 83.000 ευρώ, στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό, στο όνομα της Μ. Ε.. Επίσης, στις 7.1.2002 δυνάμει εξουσιοδοτήσεως προς τον Κ. Μ., γίνεται ανάληψη ποσού 5.869,40 ευρώ, που αυτός τα παραδίδει στη Ν. Κ.. Στις 22.1.2002, πάλι με εξουσιοδότηση προς τον Κ. Μ., γίνεται ανάληψη ποσού 10.000 ευρώ, που παραδίδονται και πάλι στην Κεφάλα. Στις 24.1.2002, με νέα εξουσιοδότηση της Ν. Κ., πάλι προς τον Κ. Μ., γίνεται ανάληψη 2.000 ευρώ. Στις 5.2.2002 μεταφέρεται, πάλι δυνάμει εξουσιοδοτήσεως ποσόν 1.250 δολαρίων ΗΠΑ στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό, με δικαιούχο τον Π. Ρ., ο οποίος φέρεται μεν να έχει επενδύσει στο GOLDS. INVESTMENT FUND στις 2.11.2001, το ποσό των 52.500.000 δραχμών, αλλά χωρίς να εμφανίζεται σε κάποια κατάσταση ως παθών, ούτε να έχει καταθέσει μήνυση. Στις 19.2.2002, με εξουσιοδότηση της Ν. Κ., προς την Ε. Κ. αυτή τη φορά, δραχμοποιείται ποσό 10.300.000 δραχμών, που της παραδίδεται σε μετρητά και αυτή τα παραδίδει στην Ν. Κ.. Μετά τις συναλλαγές αυτές έκλεισαν και οι τέσσερις λογαριασμοί της GOLDS. INVESTMENTS LΤD στην Τράπεζα Κύπρου, από τους οποίους, πρέπει να αναφερθεί ότι οι υπ' αριθμ. ... σε δολλάρια ΗΠΑ και 2560055 σε ευρώ, δεν παρουσίασαν καμία τραπεζική κίνηση είτε εισερχομένων, είτε εξερχομένων. Η συνδρομή της κατηγορουμένης Ν. Κ. στην εν λόγω με στοιχείο 7 πράξη των συγκατηγορουμένων Β. Τ. και Δ. Τ. πριν από την τέλεση αυτής , αλλά και κατά την τέλεσή της συνίσταται στο γεγονός ότι ενώ γνώριζε ότι επρόκειτο για χρήματα επενδυτών τα οποία αυτοί είχαν καταβάλει προκειμένου, όπως οι ίδιοι παραπλανηθέντες πίστευαν ότι θα επενδυθούν στο χρηματοοικονομικό προϊόν GOLDS. INVESTMENT FUND, δέχτηκε να διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς των εταιρειών "HEDLEY FINANCE LIMITED" και "GOLDS. INVESTMENTS LIMITED", να υπογράφει και να χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών, εμβασμάτων και επιταγών τα οποία στη συνέχεια παραδίδονταν σε φυσικά πρόσωπα, όπως στον κατηγορούμενο Β. Τ. και από αυτόν σε ιδρυθείσες από τον ίδιο εταιρείες, ώστε τα χρήματα αυτά των εξαπατηθέντων επενδυτών, με τη συγκεκριμένη χρήση από την ίδια και τους συγκατηγορουμένους της να μετατραπούν σε νόμιμα και να ενταχθούν ως νόμιμα στην οικονομική διαδικασία, ώστε να συγκαλυφθεί η αληθινή τους προέλευση.
8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟVΒ Τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Δ. Τ., το δεύτερο μόνον για τις μέχρι την 30.6.2001 μερικότερες πράξεις (σύμφωνα με το σχετικό Πίνακα) του ότι στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους: Μετά την κατάρτιση το έτος 1999, μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία "CANYON FINANCE INC" αρχικά, ως αντιπροσώπου του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDS. INVESTMENT FUND και στη συνέχεια με την "GOLDS. INVESTMENTS LIMITED" από τη μία πλευρά και την "OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ" από την άλλη, της σύμβασης με τον τίτλο "Συμφωνία Χρηματομεσίτη Παρουσιαστή" η δεύτερη εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να μεσολαβεί έναντι αμοιβής για σύσταση υποψηφίων πελατών προς την GOLDS. INVESTMENTS LIMITED. Κατά το χρόνο κατάρτισης της συγκεκριμένης σύμβασης Λειτουργικοί Διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία "OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ"ήσαν, ο M –E και ο Ν. Ν.. Έτσι, κατά τα συμφωνημένα στη σύμβαση αυτή, για τη διακίνηση του παραπάνω αμοιβαίου κεφαλαίου η OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ορίσθηκε να λαμβάνει προμήθεια ποσοστό 2% του επενδυόμενου εκάστοτε κεφαλαίου κατά την είσοδο του πελάτη και ποσοστό 1% κατά την έξοδο και επιπλέον ποσοστό 30% επί των κερδών. Σε εκτέλεση της συμφωνίας αυτής, η εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD", για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία "GOLDS. INVESTMENTS LIMITED", κατέβαλε στην παραπάνω εταιρεία "OVB ΕΛΛΑΣ Πανοικονομική-Διαμεσολαβητική ΕΠΕ και Σια ΕΕ", ως προμήθειες και κέρδη κατά το χρονικό διάστημα από αρχές του έτους 1999 μέχρι και το έτος 2002, (αν και όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη εταιρεία την 1.6.2001 σταμάτησε οποιαδήποτε διαμεσολάβηση σε αμοιβαία κεφάλαια, πλην όμως εισέρρεαν προμήθειες από τους ήδη πελάτες της, αφού θεωρητικά τουλάχιστον εμφάνιζαν κέρδη οι επενδύσεις αυτών, επί των οποίων η "ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια ΕΕ" εισέπραττε ως προμήθεια ποσοστό 30%), τα παρακάτω χρηματικά ποσά, τα οποία ως προερχόμενα από χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών, αποτελούσαν παράνομα έσοδα που εμφανιζόμενα στα λογιστικά βιβλία της παραπάνω εταιρείας με τη μορφή προμήθειας και κερδών, αποκτούσαν νόμιμη υπόσταση.
Συγκεκριμένα, στον υπ' αριθμ. ... Τραπεζικό λογαριασμό, που είχε ανοιχθεί στις 10-10-1995 στην Τράπεζα ALPHA ΒΑΝΚ, στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό ..., στο όνομα και με στοιχεία δικαιούχου την ως άνω εταιρεία "ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια ΕΕ" και με διαχειριστές τους εκάστοτε διαχειριστές της, που το έτος 1999 ήταν ο M - E και από 20.2.2000 και μετά ο 1Σ. Γ., εισέρχονται με τη μορφή εμβασμάτων από την εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, μέσω ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ κατάστημα Γλυφάδας, συνήθως και κάποιες φορές και από τα υποκαταστήματα της ίδιας Τράπεζας Βούλας και Λεωφόρου Βουλιαγμένης: α) Το έτος 1999, ποσόν 6.230.000 δραχμών ή 18.283 ευρώ, β) Το έτος 2000, ποσόν 33.800.000 δραχμών ή 99.193 ευρώ. γ) Το έτος 2001, στις 20.2.2001 από ALPHA BANK Λ. Βουλιαγμένης, ποσόν 10.000.000 δραχμών, στις 22.2.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας ποσόν 10.000.000 δραχμών, στις 1.3.2001 από ALPHA BANK Βούλας 2.082.000 δραχμών, στις 20.4.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας ποσόν 4.800.000 δραχμών, στις 16.5.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας, ποσόν 5.700.000 δραχμών, στις 2.6.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας, ποσόν 20.000.000 δραχμών, στις 11.7.2001 από ALPHA BANK Βούλας, ποσόν 3.000.000 δραχμών, στις 12.7.2001 από ALPHA BANK Βούλας 3.635.000 δραχμών, στις 27.7.2001 από ALPHA BANK Βούλας 14.590.000 δραχμών, στις 20.8.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας 6.000.000 δραχμών, στις 28.8.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας 120.000 δραχμών, στις 24.9.2001 από ALPHA BANK Λ. Βουλιαγμένης 4.757.660 δραχμών, στις 25.10.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας, ποσόν 5.625.000 δραχμών, στις 23.11.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας ποσόν 4.000.000 δραχμών, στις 18.12.2001 από ALPHA BANK Βούλας 8.804,11 Eυρώ, στις 21.12.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας 8.804,11 Eυρώ, στις 24.12.2001 από ALPHA BANK Γλυφάδας 11.738,81 Eυρώ και δ) Το έτος 2002, από ALPHA BANK Γλυφάδας, στις 2.1.2002, ποσόν 4.753,01 ευρώ και συνολικά για όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, το ποσόν των 411.620 ευρώ. Έτσι, η "ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια ΕΕ" εισέπραξε με τη μορφή προμηθειών και κερδών για επενδυτικές υπηρεσίες του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDS. INVESTMENT FUND τα ακόλουθα ποσά: α) το έτος 1999 από Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο, ποσόν 7.640,76 δολαρίων ΗΠΑ, β) το έτος 2000 (από 1.1.2000 μέχρι και 31.2.2000), ποσόν 142.085,61 δολαρίων ΗΠΑ και γ) το έτος 2001, από 1.1.2001 έως και 31.10.2001, ποσόν 243.094,66 δολαρίων ΗΠΑ, ενώ για το έτος 2002 δεν έχουν καταχωρηθεί στις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις εισπράξεις για τη συγκεκριμένη αιτία. Το συνολικό λοιπόν ποσόν, το οποίο προκύπτει από τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις ανέρχεται στο ποσόν των 392.821 δολαρίων ΗΠΑ και σύμφωνα με την ισοτιμία δολαρίου και ευρώ, που κατά το διάστημα εκείνο ήταν 1/1 στο ποσόν των 392.821 ευρώ, στο οποίο αν προστεθεί και το ποσό των 4.753,01 ευρώ, (= 397.574 ευρώ) το οποίο προκύπτει από τον προαναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της"ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια ΕΕ" της ALPHA BANK Κολωνακίου, συνάγεται ότι ταυτίζονται σχεδόν τα αναγραφόμενα στα αποδεικτικά αυτά στοιχεία ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν με τη μορφή προμήθειας και κερδών από την εταιρεία "HEDLEY FINANCE LTD", στην εταιρεία "ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια ΕΕ", τυπικά για λογαριασμό της εταιρείας "GOLDS. INVESTMENT LTD", με τη μορφή προμηθειών και κερδών για επενδυτικές υπηρεσίες του αμοιβαίου κεφαλαίου GOLDS. FUND και τα οποία προερχόμενα από κεφάλαια εξαπατηθέντων επενδυτών στο συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν αποτελούν αντικείμενο παράνομης νομιμοποίησης εσόδων. Εξάλλου, οι φερόμενοι ως επενδυτές στο αμοιβαίο κεφάλαιο GOLDS. INVESTMENT FUND, μέσω της ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική Διαμεσολαβητική και Σια ΕΕ και για τις επενδύσεις των οποίων αυτή εισέπραξε τα συμφωνημένα ως προμήθειες και κέρδη χρηματικά ποσά για τις παρασχεθείσες επενδυτικές της υπηρεσίες, είναι οι αναγραφόμενοι στον παρακάτω πίνακα, επενδυτές οι οποίοι επένδυσαν τα αντίστοιχα αναγραφόμενα για τον καθένα χρηματικά ποσά:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ OVB Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΔΡΧ.) 1 Α Ν .
GR-OVB-... 4-4-01 20.000.000 2 Α Τ GR-OVB-1230 GR-OVB-... GR-OVB-... GR-OVB-... 16-2-01 19-2-01 9-4-01 24-4-01 356.440 356.440 3.589.800 4.991.987 3 Α Δ.
GR-ΟVΒ-... 18-10-00 10.000.000 4 Α Γ GR-OVB-... 11-9-00 10.000.000 5 Α Α GR-OVB-... 1-5-00 31-5-01 1.652.445 177.355 6 Β Κ GR-OVB-... 1-5-00 31-5-01 31-5-01 1.000.000 105.249 1.181.467 7 Β Σ .
GR-OVB-... 15-3-01 500.000 8 Γ Κ .
GR-OVB-... 12-4-01 10.500.000 9 Γ Β .
GR-OVB-... 19-2-01 560.536 10 Γ Π .
GR-OVB- 2 16-2-00 9.000.000 11 Γ Σ GR-ΟVΒ-... GR-ΟVΒ-... 1-8-00 20-9-00 6.000.000 70.000.000 12 Γ Γ .
GR-OVB-... 11-4-01 2.000.000 13 Γ Β.
GR-OVB-... GR-OVB-... 2-5-00 30-4-01 26.875.000 14.518.797 14 Γ Γ GR-OVB-... 15-3-01 4.000.000 15 Γ Γ GR-OVB-... 19-2-01 2.299.038 16 Γ Ι .
GR-OVB-... 31-5-01 8.764.878 17 Γ Ε GR-OVB-... GR-OVB-... GR-OVB-... 23-3-00 12-4-01 30-4-01 1.000.000 1.202.521 132.987 18 Δ Ι GR-OVB-... 1-5-00 25-4-01 31-5-01 10.000.000 11.418.931 1.111.670 19 Δ Σ GR-ΟVΒ-... 12-3-01 11.225.073 20 D S.
GR-OVB-... 2-5-01 1-3-01 9.639.000 1.277.465 21 Δ Κ .
GR-OVB-... 30-1-01 1.000.000 22 ΔΗΜΟΣ Μ GR-OVB-... 15-9-00 40.296.000 23 Δ Γ .
GR-OVB-... 13-10-00 1.216.615 24 Ε Κ GR-ΟVΒ-... GR-ΟVΒ-... 14-3-00 10-5-01 8.523.000 1.128.023 25 Ε Χ GR-ΟVΒ- 19-2-01 9.536.639 26 Ε
GR-OVB- 1-9-00 1.033.728 27 Ζ Α .
GR-OVB- 17-8-00 1.168.064 28 Θ Η GR-OVB- GR-OVB- GR-OVB- GR-OVB- 27-2-01 19-3-01 6-4-01 22-5-01 1.271.000 2.080.963 2.356.479 2.561.773 29 Θ Μ GR-OVB- GR-OVB- 28-8-00 1-9-00 1.470.400 29.737.200 30 Θ Π GR-OVB- 31-5-00 24-4-01 1-5-01 746.834 6.857.132 7.663.790 31 Κ Ο GR-OVB- GR-OVB- 9-11-00 30-1-01 2.000.000 1.500.000 32 Κ Ι GR-OVB- 17-11-00 6.000.000 33 Κ Γ GR-OVB- 10-10-00 1.040.735 34 K Σ GR-OVB- 19-2-01 418.149 35 Κ Χ .
GR-OVB- 30-4-01 20.000.000 36 K Α GR-ΟVΒ- 19-2-01 4.290.279 37 Κ Χ .
GR-OVB- 19-2-01 462.004 38 Κ Σ GR-ΟVΒ- GR-ΟVΒ- 28-8-00 1-9-00 30-11-00 30-11-00 2.000.000 1.250.000 139.826 223.809 39 Κ Ρ .
GR-OVB- 17-10-00 1.660.000 40 Κ
GR-ΟVΒ- 10-4-01 1.000.000 41 Κ ΣΤ.
GR-OVB- 12-4-01 5.000.000 42 Κ ΑΘ.
GR-OVB- 5-3-01 10.000.000 43 Κ ΒΑΣ.
GR-OVB- 12-4-01 10.500.000 44 Κ ΧΑΡ.
GR-OVB- 1-8-00 1.000.000 45 Κ Α.
GR-OVB- GR-OVB- 2-3-01 24-4-01 10.000.000 9.796.811 46 Κ Χ .
GR-OVB- 7-5-01 10.000.000 47 Κ Π GR-OVB- 18-10-00 1.000.000 48 Κ Π .
GR-OVB- 29-12-00 1.000.000 49 Κ Κ GR-OVB- 17-8-00 20.000.000 50 Λ Β GR-OVB- 15-5-01 3.000.000 51 Λ Κ GR-ΟVΒ-2063 GR-OVB- 13-3-01 30-3-01 1.221.973 138.597 52 Μ Χ .
GR-OVB- 30-1-01 1.000.000 53 Μ Α .
GR-OVB- 6-11-00 60.000.000 54 Μ Π GR-OVB- 19-2-01 5.208.966 55 Μ Γ GR-OVB- 29-5-00 30-6-01 7.476.000 899.672 56 Μ Θ .
GR-OVB- 29-1-01 135.370.494 57 Μ Χ .
GR-OVB- 19-2-01 15.717.713 58 Μ Β GR-OVB- 13-3-01 40.000.000 59 Μ Ε .
GR-ΟVΒ-... 29-5-00 30-6-01 1.000.000 117.079 60 ΜΗΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ GR-OVB- 1-9-01 12.000.000 61 Μ Ε GR-OVB- 16-10-00 3.000.000 62 Μ Α .
GR-OVB- 16-10-00 12.000.000 63 Μ Α GR-OVB- 9-4-01 7.000.000 64 Μ Π.
GR-OVB- 14-5-01 1.000.000 65 Μ Π.
GR-OVB- 2-2-01 2.000.000 66 Μ Ε . GR-OVB- 29-5-01 20.000.000 67 Μ Π GR-OVB- GR-OVB- 8-11-00 17-12-01 15.000.000 1.422.274 68 Μ Σ .
GR-OVB- 25-1-01 1.000.000 69 Ν Θ . GR-OVB- 6-11-00 10.000.000 70 Ν Κ GR-ΟVΒ- 2-11-00 4.000.000 71 Ν
GR-OVB- 16-8-00 1.864.450 72 Ο Γ .
GR-OVB- 12-4-01 1.000.000 73 Ο Ι.
GR-OVB- 11-1-00 10.000.000 574 Π Κ GR-OVB- 30-1-01 3.700.000 75 Π Κ GR-OVB- 11-7-00 8.000.000 76 Π ΠΑΝ.
GR-OVB- 1-5-00 1.279.883 77 Π Β GR-OVB- 22-3-01 10.000.000 78 Π Ν .
GR-OVB- 4-7-00 10.000.000 79 Π Π GR-OVB- GR-OVB-2145 GR-OVB- 14-2-01 14-2-01 30-3-01 2.418.172 2.393.988 271.534 80 Π ΕΥ.
GR-OVB- 27-3-01 1.200.000 81 Π ΣΤ GR-OVB- 15-2-01 10.000.000 82 Π Θ.
GR-OVB- 11-5-01 15.000.000 83 Π 15-1-01 5.000.000 84 Π Π.
GR-ΟVΒ- 19-2-01 1.043.249 85 Π Κ.
GR-OVB- 14-5-01 5.000.000 86 Π Ι.
GR-ΟVΒ- 28-7-00 6.500.000 87 Π Μ GR-OVB- 22-3-01 11.000.000 88 Π Ι.
GR-ΟVΒ- GR-ΟVΒ- 14-3-00 21-3-01 21-3-01 4-4-01 30-4-01 4.844.000 5.822.428 5.764.207 202.388 646.471 89 Π Σ .
GR-OVB- 1-3-00 16-3-01 4-4-01 30-4-01 2.327.500 2.781.142 151.159 315.815 90 Π Δ GR-OVB- GR-OVB- GR-OVB- 8-2-01 19-2-01 15-3-01 11.734.582 1.399.566 1.000.000 91 Π Ε .
GR-ΟVΒ- 19-2-01 2.277.260 92 Π Α GR-OVB- 11-10-00 3.310.00 93 Π Π GR-OVB- 3-4-01 2.000.000 94 Ρ Α GR-OVB- GR-OVB- 13-2-01 19-2-01 8.692.000 815.210 95 Ρ Χ GR-OVB- 1-11-00 5.000.000 96 Σ Ε GR-OVB- 7-5-01 40.500.000 97 Σ Θ GR-OVB- 4-5-01 6.000.000 98 Σ Π GR-OVB- 9-5-01 10.000.000 99 Σ ΕΛ.
GR-OVB- 1-8-00 5.000.000 100 S T GR-OVB- 2-5-01 21.000.000 101 Σ Κ .
GR-OVB- 1-7-00 1.890.000 102 Σ Σ .
GR-OVB- 1-7-00 980.000 103 Σ Ι GR-OVB- 1-11-00 10.000.000 104 Σ Γ .
GR-OVB- 6-4-01 1.000.000 105 Τ Γ GR-OVB- GR-OVB- GR-OVB- GR-OVB- GR-OVB- 1-3-00 19-3-01 19-3-01 4-4-01 10-5-01 57.554.880 69.809.493 69.111.397 2.233.912 7.737.653 106 Τ Δ GR-OVB- 1-5-00 17.593.505 107 Τ Κ .
GR-OVB- GR-OVB- GR-OVB- 10-4-01 10-4-01 1-4-01 20.000.000 10.000.000 1.000.000 108 Τ Γ GR-OVB- GR-OVB- GR-OVB- 21-2-01 13-3-01 11-5-01 2.733.367 3.103.081 2.947.130 109 Τ Θ GR-OVB- GR-OVB- 1-5-01 19-2-01 4.245.136 11.088.004 110 Τ Π GR-OVB- 19-2-01 7.854.004 111 Τ Π .
GR-OVB- 11-9-00 10.000.000 112 Τ
GR-OVB- 11-5-01 10.000.000 113 Τ
GR-OVB- 15-1-01 3.249.000 114 Τ ΠΑΝ.
GR-OVB- 29-3- 01 1.000.000 115 Τ ΕΥΓ.
GR-OVB- 20-7-00 16.155.000 116 Τ Η GR-OVB- GR-OVB- 23-10-00 10-4-01 10.000.000 3.000.000 117 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GR-OVB- 28-3-01 220.000.000 118 Φ ΑΝΤ.
GR-OVB- 28-9-00 660.000 119 Χ ΠΑΝΑΓ.
GR-OVB- 28-12-00 3.000.000 120 Χ ΑΘ.
GR-OVB- 29-1-01 33.000.000 121 Χ Δ GR-OVB- 2-5-01 5.000.000 122 Χ Χ .
GR-OVB- 1-11-00 3.458.000 123 Χ Ε GR-OVB- 15-5-01 100.000.000 124 Χ Ο GR-OVB- 15-5-01 100.000.000 125 Ψ Β GR-OVB- GR-ΟVΒ- GR-ΟVΒ- 1-3-00 4-3-01 4-4-01 31-5-01 3.000.000 3.455.027 210.352 397.510 9. ΜΑTRIX ASSET MANAGEMENT LΤD - Ακίνητο Λ. 30 Ως προς την εταιρεία αυτή για τον μόνο κατηγορούμενο Β. Τ. πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διακρίσεις: α) ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΟΧΟ τον κατηγορούμενο Β. Τ., του ότι στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους την 1.4.1999 ίδρυσε την εξωχώρια (offshore), εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑTRIX ASSET MANAGEMENT LΤD" με έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, από το ειδικό γι' αυτό γραφείο με την επωνυμία OVER SEAS MANAGEMENT COMPANY TRUST (B.V.I.) LTD, που είναι το ίδιο που κατασκεύασε και την εταιρεία GOLDS. INVESTMENTS LIMITED. Το γραφείο αυτής εγκατέστησε στην ίδια με τις λοιπές εταιρείες διεύθυνση, στην οδό Λ. 38, στη Γλυφάδα (αλλά στη συνέχεια μετέφερε αυτό στο ακίνητο που αγοράστηκε στο όνομά της, στην οδό Λ., επίσης στην Γλυφάδα). Νόμιμους εκπροσώπους όρισε τους κατηγορούμενους Δ. Μ. και Ν. Κ., υπαλλήλους της HEDLEY FINANCE LTD. Όπως και σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις ίδρυσης εταιρείας ο κατηγορούμενος άνοιξε στο όνομά της "MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD", τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα ABN-AMRO ΒΑΝΚ. Συγκεκριμένα, στις 25.8.2000 ανοίχθηκε ο υπ' αριθμ. τραπεζικός λογαριασμός σε δολλάρια ΗΠΑ και στις 14.5.2001 ο υπ' αριθμ. τραπεζικός λογαριασμός σε ευρώ, με δικαίωμα διαχείρισης και των δύο λογαριασμών από τους ίδιους ως άνω κατηγορούμενους Δ. Μ. και Ν. Κ. και την έτερη υπάλληλο της HEDLEY FINANCE LTD, Ε. Κ.. Ακολούθως, όπως φαίνεται από την κίνηση των ως άνω λογαριασμών εισήχθη από την ROYAL BANK OF SCOTLAND, στις 25.8.2000 στον ως άνω υπ' αριθμ. ... δολαριακό λογαριασμό, κατόπιν εντολής της HEDLEY FINANCE LTD, με το υπ' αριθμ. τραπεζικό έμβασμα, ποσόν 1.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 14.5.2001 στον υπ' αριθμ. λογαριασμό αυτής σε ευρώ, με την ίδια διαδικασία, από την ίδια ως άνω τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, με το υπ' αριθμ. τραπεζικό έμβασμα εισέρχεται ποσόν 90.000 ευρώ. Μέρος των χρημάτων αυτών χρησιμοποιήθηκε για το άνοιγμα των συγκεκριμένων λογαριασμών στην Τράπεζα ABN-AMRO ΒΑΝΚ, και στη συνέχεια εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. /16.5.2001 και /21.5.2001 τραπεζικές επιταγές, ποσών 21.500.000 δραχμών και 4.500.000 δραχμών, αντίστοιχα, σε διαταγή του κατηγορούμενου Β. Τ., με οπισθογράφηση από την "Α. Ι. Α.Ε" επίσημης εμπόρου και αντιπροσώπου στην Αττική της εταιρείας Mercedes-Benz και με αυτές εξοφλήθηκαν δόσεις για την αγορά αυτοκινήτου μάρκας Mercedes, τύπου CL 500, το οποίο τιμολογήθηκε στο όνομα της επίσης κατηγορουμένης συζύγου του τελευταίου, Ε. Σ. (βλ. την υπ' αριθμ. /24.5.2001 εξοφλητική απόδειξη Λιανικής Πώλησης) και το τίμημα καταβλήθηκε τμηματικά, ως εξής: ποσόν 1.000.000 δραχμών, στις 20.7.2000, ποσόν 15.000.000 δραχμών, με κατάθεση στην ALPHA BANK, στις 23.1.2001, ποσόν 6.000.000 δραχμών, επίσης με κατάθεση στην ALPHA BANK, στις 19.3.2001, ποσόν 21.500.000 δραχμών με απόδειξη παραλαβής των επιταγών -16.5.2001 επιταγή υπ' αριθμ. ... λήξεως 16.5.2001 της τραπέζης ΑΒΝ, ποσόν 4.500.000 δραχμών με απόδειξη παραλαβής επιταγών ...-21.5.2001 επιταγή υπ' αριθμ. 2 λήξεως 21.5.2001 της τραπέζης ΑΒΝ, ποσόν 4.000.000 δραχμών, με απόδειξη παραλαβής επιταγών ...-21.5.2001 επιταγή υπ' αριθμ. ... λήξεως 15.6.2001 της τραπέζης Eurobank και ποσόν 4.500.000 δραχμών με απόδειξη αραλαβής επιταγών ...-21.5.2001 επιταγή υπ' αριθμ. ... λήξεως 5.7.2001 της τραπέζης Eurobank και συνολικά καταβλήθηκε τίμημα ύψους 56.500.000 δραχμών, ποσόν το οποίο προέρχεται από χρήματα των εξαπατηθέντων επενδυτών στα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεδομένου ότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει εξ' ιδίων ο κατηγορούμενος Β. Τ.. Ακόμη στους προαναφερθέντες λογαριασμούς της εταιρείας MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD, εισήλθαν χρήματα και από την PRIVATE BANK OF SWITZERLAND - Ζυρίχη, δηλαδή, την τράπεζα που φερόταν ως θεματοφύλακας του GOLDS. INVESTEMENT FUND, μετά την αλλαγή της ROYAL BANK OF SCOTLAND από τη φερόμενη μέχρι τότε θεματοφύλακα αυτού. Ειδικότερα, στον υπ' αριθμ. ... τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ της MATRIX ASSET MANAGEMENT, εισήλθε στις 23.10.2002 τραπεζικό έμβασμα ποσού 269.900 ευρώ, προερχόμενο από την PRIVATE BANK OF SWITZERLAND. Δυνάμει του υπ' αριθμόν .../24.4.2002 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ο. Μ., που μεταγράφηκε νόμιμα μεταβιβάστηκαν κατά κυριότητα στην εταιρεία με την επωνυμία "CHISMOOR PROPERTIES LΙΜΙTΕD" τα περιγραφόμενα στο ως άνω συμβόλαιο ακίνητα (γραφείο και δύο θέσεις στάθμευσης) ευρισκόμενα σε πολυόροφη οικοδομή επί της συμβολής των οδών Λ., ... και Β. Γ., συνολικής αντικειμενικής αξίας 309.868,18 ευρώ και συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος ποσού 451.944, 25 ευρώ. Ιδιοκτήτης και πωλητής των ως άνω ακινήτων ήταν ο Α. Μ., ενώ το παραπάνω τίμημα, συμφωνήθηκε με το ίδιο ως άνω αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, να εξοφληθεί σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις των 90.388,85 ευρώ. Πράγματι, καταβλήθηκε το συμφωνημένο τίμημα με τον συμφωνημένο τρόπο, όμως όχι από την ίδια την αγοράστρια εταιρεία, αλλά από την αναφερθείσα και παραπάνω εταιρεία MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD. Συγκεκριμένα, από τον υπ' αριθμόν ... τραπεζικό λογαριασμό της τελευταίας εκδίδονται σε διαταγή της εταιρείας CHISMOOR PROPERTIES LΙΜΙTΕD, οι ακόλουθες τέσσερεις τραπεζικές επιταγές, με το ποσό των 90.388,85 ευρώ, η καθεμία, κατά τους αντίστοιχους για καθεμία χρόνους και συγκεκριμένα: η υπ' αριθμ.100030611 επιταγή, στις 28.5.2002, η υπ' αριθμ.... επιταγή, στις 8.6.2002, η υπ' αριθμ.... επιταγή, στις 22.7.2002 και η υπ' αριθμόν ... επιταγή στις 23.10.2002, οι οποίες εκδίδονται σε διαταγή "CHISMOOR PROPERTIES LIMITED"', υπογράφονται από την κατηγορουμένη ..., ως νόμιμη εκπρόσωπο της παραπάνω εταιρείας και ακολούθως παραδίδονται και εισπράττονται από τον ..., πωλητή του παραπάνω ακινήτου και έτσι εξοφλούνται οι πέντε δόσεις της προαναφερθείσας αγοραπωλησίας, αφού η πρώτη από αυτές είχε καταβληθεί κατά την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Στο σημείο τούτο πρέπει να αναφερθεί ότι η κατηγορουμένη ..., στις 5.11.2002, ενεργώντας ως μία από τις εκπροσώπους της εταιρείας "CHISMOOR PROPERTIES LΙΜΙTΕD" (η άλλη είναι η A. S. P. S.) ανοίγει στην Εγνατία Τράπεζα στο όνομα της εταιρείας δύοτραπεζικούς λογαριασμούς τον υπ' αριθμ. .../5 σε ευρώ και τον υπ' αριθμ. .../0 σε δολλάρια ΗΠΑ, οι οποίοι δεν κινήθηκαν ποτέ, όπως βεβαιώνει η παραπάνω τράπεζα στο από 3.5.2004 σχετικό υπηρεσιακό της σημείωμα προς το ΣΔΟΕ. Έτσι η συγκεκριμένη εταιρεία απέκτησε περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, δηλαδή, το προαναφερόμενο ακίνητο, χωρίς να έχει αναπτύξει οποιαδήποτε δραστηριότητα και χωρίς βέβαια να έχει διαθέσει η ίδια δικά της χρήματα. Και ενώ αυτό προκύπτει από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία η κατηγορουμένη ... στην φορολογική της δήλωση του οικονομικού έτους 2002 δηλώνει στο Ε9 το συγκεκριμένο ακίνητο, ως ακίνητο της κυριότητάς της. Τέλος, από τους αναφερόμενους παραπάνω υπ' αριθμ. ... και ... λογαριασμούς της MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD που είχαν ανοιχτεί και τηρούνταν στην Τράπεζα ABN-AMRO ΒΑΝΚ και στους οποίους, είχαν εισρεύσει χρήματα κατόπιν εντολής της HEDLEY FINANCE LTD από την ROYAL BANK OF SCOTLAND και την PRIVATE BANK OF SWITZERLAND, εκδόθηκαν και οι παρακάτω τραπεζικές επιταγές: Από τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό, στις 28.5.2002 η υπ' αριθμ....-9 επιταγή ποσού 5.600 ευρώ σε διαταγή Ο. Μ., που αποτελεί την αμοιβή της ως συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του προαναφερθέντος υπ' αριθμ. .../24.4.2002 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου. Επίσης, από τον ίδιο παραπάνω υπ' αριθμ. ... λογαριασμό εκδόθηκαν σε διαταγή Β. Τ. οι παρακάτω τραπεζικές επιταγές: Στις 16.5.2001 η υπ' αριθμ. 00... τραπεζική επιταγή ποσού 63.096,11 ευρώ, στις 21.5.2001, η υπ' αριθμ. ... τραπεζική επιταγή, ποσού 13.206 ευρώ, στις 7.6.2002 η υπ'αριθμ....-0 επιταγή, ποσού 94.637,22 ευρώ, στις 17.6.2002, η υπ' αριθμ....-0 επιταγή, ποσού 24.000 ευρώ, στις 1.8.2002 η υπ' αριθμ. 10003177-3 επιταγή, ποσού 4.500 ευρώ, στις 1.8.2002, η υπ' αριθμ. ...-5 επιταγή ποσού 66.000 ευρώ και στις 23.10.2002 η υπ' αριθμόν ... επιταγή, ποσού 155.000 ευρώ. Ομοίως, σε διαταγή Β. Τ. εκδόθηκαν από τον έτερο λογαριασμό της MATRIX ASSET MANAGEMENT LTD στην Τράπεζα ABN-AMRO ΒΑΝΚ, τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό, στις 7.6.2002, η υπ' αριθμόν ...-1 επιταγή, ποσού 90.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 17.6.2002, η υπ' αριθμόν ... επιταγή, ποσού 85.625,35 δολαρίων ΗΠΑ και την ίδια ημέρα 17.6.2002 η υπ'αριθμόν ... επιταγή, ποσού 22.735,20 δολαρίων ΗΠΑ. Από τις επιταγές αυτές οι εκδοθείσες από τον λογαριασμό σε ευρώ παραπάνω τραπεζικές επιταγές, συνολικού ποσού 344.137.22 ευρώ, μετά την έκδοσή τους, κατατέθηκαν στον υπ' αριθμ. 1...... προσωπικό λογαριασμό του κατηγορούμενου Β. Τ., στην ALPHA BANK. Με τον τρόπο αυτόν μεταφέρθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία, διερχόμενα μέσα από τους λογαριασμούς της ΜΑTRIX ASSET MANAGEMENT LTD, κατέληγαν είτε σε αγορές ακινήτων και κινητών πραγμάτων, είτε σε τραπεζικούς λογαριασμούς, έτσι ώστε να συγκαλύπτεται η αληθής προέλευση των χρημάτων αυτών και να εμφανίζονται νομιμοποιημένα.
Β...
10. ΤΗΡΕΑΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΟΧΟ τον κατηγορούμενο Β. Τ. του ότι στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους ίδρυσε το έτος 2001 την εταιρεία με την επωνυμία "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." που είχε έδρα στην οδό Κύπρου αριθμός 64, στη Γλυφάδα, με αντικείμενο εργασιών συστήματα πληροφορικής και ιδρυτικά μέλη τους: α) Τ. Β., β) Ν. Κ. και γ) Χ. Α.. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείτο από τον ίδιο και υπαλλήλους της HEDLEY FINANCE LTD και συγκεκριμένα: 1) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Β. Τ., 2) Αντιπρόεδρος η Ν. Κ. και μέλη οι Α., Χ., Δ. Κ. και Δ. Μ.. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται ο Β. Τ. και κωλυομένου ή απουσιάζοντος αυτού τον αντικαθιστά η Ν. Κ. ή η Α. Χ.. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 255.562.500 δραχμών, ή 750.000 ευρώ και η αναλογία εισφοράς σ' αυτό κατά το καταστατικό είναι η ακόλουθη: Ο Β. Τ. συμμετέχει με το ποσό των 252.155.000 δραχμών, η Ν. Κ. με το ποσό των 1.703.750 δραχμών και με το ίδιο ακριβώς ποσό φέρεται να συμμετέχει η Α. Χ.. Οι αντίστοιχες μετοχές που εκδόθηκαν στα ονόματα των μετόχων είναι 75.000 τεμάχια, από τις οποίες αναλαμβάνει ο Β. Τ. 74.000 Τεμάχια, η Ν. Κ. 500 τεμάχια και η Α. Χ. άλλα 500 τεμάχια. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατατίθεται από τους μετόχους, στις 5.10.2001 και στις 9.10.2001 στον υπ' αριθμό ... τραπεζικό λογαριασμό που ανοίγεται στην τράπεζα ALPHA BANK, στο κατάστημα της Γλυφάδας με δικαιούχο την εταιρεία ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε. Αμέσως δε μετά την ολοκλήρωση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, την επόμενη ακριβώς ημέρα, στις 10.10.2001 και την μεθεπόμενη 11.10.2001 γίνεται ανάληψη ολοκλήρου του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και το ίδιο συμβαίνει μετά τις διαδοχικές αυξήσεις αυτού που ακολούθησαν στις 5.11.2001 η πρώτη και στις 15.11.2001 η δεύτερη αύξηση κατά 255.562.500 δραχμές και συγχρόνως ο Β. Τ. παραιτείται από το δικαίωμα προτίμησης στη δεύτερη αύξηση και έτσι παραχωρείται το δικαίωμα αυτό και ασκείται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "STRATEGIG INVESTMENTS S.A." για λόγους επιχειρηματικής εξάπλωσης της "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε.", όπως κατά λέξη αναγράφεται στο σχετικό πρακτικό της τελευταίας. Στη συνέχεια, στις 24.12.2001, σύμφωνα με το με την ίδια ημεροχρονολογία πρακτικό συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πιστοποιείται η ολοσχερής κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με κατάθεση μετρητών στον προαναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας και αμέσως μετά, τις επόμενες ημέρες γίνεται και πάλι ανάληψη ολόκληρου του παραπάνω ποσού. Νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." γίνεται στις 4.1.2002 και στις 7.6.2002 πιστοποιείται και πάλι η ολοσχερής κάλυψη αυτής, με καταβολή μετρητών στον ίδιο ως άνω λογαριασμό της εταιρείας στην ALPHA BANK, με την κατάθεση εκ μέρους του Β. Τ. ποσού 740.000 ευρώ, της Ν. Κ. ποσού 5.000 Ευρώ και της Α. Χ. επίσης, ποσού 5.000 Ευρώ. Και για άλλη μια φορά την ίδια, όμως, ημέρα, δηλαδή , στις 7.6.2002, γίνεται ανάληψη του ποσού των 750.000 Ευρώ, δηλαδή ολόκληρης της συγκεκριμένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Όμως, όλα τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν τόσο για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όσο και των μετέπειτα αυξήσεων αυτού και εκείνα της εταιρίας STRATEGIC INVESTMENTS και εκείνα που φέρονται ότι κατέβαλαν η Ν. Κ. και η Α. Χ., ουδέποτε καταβλήθηκαν από τις ίδιες, αλλά όλα καταβλήθηκαν από τον κατηγορούμενο Β. Τ. και προέρχονταν όλα από τον υπ' αριθμό ... τραπεζικό λογαριασμό που ο τελευταίος διατηρούσε στο κατάστημα της ALPHA BANK στη Γλυφάδας, κοινός με όλα τα μέλη της οικογένειάς του, (σύζυγο και παιδιά) στον οποίον είχαν εισέλθει χρήματα από την Βρετανική τράπεζα ROYAL BANK OF SCOTLAND, αλλά και από άλλους προορισμούς κατά διάφορους άλλους τρόπους, δηλαδή χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών στα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία διακίνησε η εταιρεία HEDLEY FINANCE LTD, τα οποία μεταφέρθηκαν μέσω του υπ' αριθμ. ... λογαριασμού της "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." στην ALPHA BANK, με τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου να καλυφθεί η εγκληματική τους προέλευση και να εμφανίζονται νομιμοποιημένα. Έτσι συνολικά για το μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας κατεβλήθη από το Β. Τ. ποσόν 2.252.581 ευρώ για αγορά μετοχών στο όνομά του, 25.000 ευρώ, για αγορά μετοχών στο όνομα της Ν. Κ., 25.000 ευρώ, για αγορά μετοχών στο όνομα της Α. Χ. και 750.000 ευρώ για αγορά μετοχών στο όνομα της εταιρείας "STRATEGIG INV SA", τα οποία όλα καλύφθηκαν από τον προαναφερόμενο κοινό λογαριασμό. Τέλος προς ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών, μετά την ανάληψή τους από τον λογαριασμό της "ΤΗΡΕΑΣ Α.Ε." μεταφέρονται, με σχετικές αναλήψεις σε μετρητά και κατατίθενται στον υπ' αριθμόν 1...... προσωπικό, αυτή τη φορά, τραπεζικό λογαριασμό του κατηγορούμενου Β. Τ., που τηρείτο στην ίδια ως άνω τράπεζα ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, (στην οποία σημειώνεται ότι ο τελευταίος διατηρούσε δέκα τρεις (13) λογαριασμούς ταμιευτηρίου ατομικούς και κοινούς με μέλη της οικογένειας του) από τον οποίον γίνονται και πάλι νέες αναλήψεις συνήθως σε μετρητά και καλύπτονται διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις του ιδίου.
11) NATIONAL ENERGY S.A.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΟΧΟΥΣ τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Κ. Σ. του ότι στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους ενεργώντας από κοινού, ως συναυτουργοί αφού ίδρυσαν την εταιρεία με την επωνυμία "NATIONAL ENERGY S.A.", στις 13.1.2003, με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και παρόμοιων προϊόντων, καθώς και διαχείριση χαρτοφυλακίων, με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και συμμετοχή κατά το ποσό των 51.000 ευρώ του κατηγορούμενου Β. Τ. και κατά το ποσό των 9.000 ευρώ του κατηγορούμενου Κ. Σ., (αδελφού της συζύγου του και κατηγορουμένης Ε. Σ.), ο οποίος, κατά το καταστατικό της εταιρείας, φερόταν ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπός της, προχώρησαν και στις ακόλουθες πράξεις: Ο κατηγορούμενος Κ. Σ. ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ανοίγει για το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν, με δικαιούχο την εταιρεία "NATIONAL ENERGY Α.Ε." και εκπρόσωπο τον ίδιο τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες EUROBANK, ALPHA BANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & HSBC:
α) στην EUROBANK :1) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε ευρώ, 2) τον υπ' αριθμ.... λογαριασμό όψεως, σε δολλάρια ΗΠΑ$, 3) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε λίρες Αγγλίας GBP, β) στην ALPHA BANK τον υπ' αριθμ ... λογαριασμό όψεως σε ευρώ, γ) στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ τον υπ' αριθμ ... λογαριασμό όψεως σε ευρώ και δ) στην HSBC: 1) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε ευρώ, 2) τον υπ' αριθμ... λογαριασμό όψεως, σε δολλάρια ΗΠΑ $ και 3) τον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό όψεως, σε Λίρες Αγγλίας GBP. Στους παραπάνω λογαριασμούς κατέθεταν τα χρήματά τους εξαπατηθέντες επενδυτές που είχαν πεισθεί ότι επένδυαν σε αγορά μετοχών και την ίδια ημερομηνία της κατάθεσης των αντίστοιχων χρηματικών ποσών ή το πολύ την επομένη ημέρα, πραγματοποιούνταν αναλήψεις αυτών σε μετρητά, είτε από τον κατηγορούμενο Β. Τ., με τη γνωστή μέθοδο των εξουσιοδοτήσεων, είτε από τον ίδιο τον Κ. Σ., ως Πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, τα οποία στη συνέχεια καταβάλλονταν για άσχετους με την εταιρεία "NATIONAL ENERGY S.A." σκοπούς. Συγκεκριμένα, όταν α) στις 8.4.2004, ο επενδυτής Β. Τ. καταθέτει στον υπ' αριθμ. ... τηρούμενο στο όνομα της εταιρείας "NATIONAL ENERGY S.A.", στην τράπεζα EUROBANK λογαριασμό, με σκοπό να επενδύσει σε αγορά μετοχών αυτής, ποσό 2.200 ευρώ, γίνεται την ίδια ημερομηνία, ανάληψη επίσης, ποσού 2.000 ευρώ από το Κ. Σ., το οποίο καταβάλλεται στην εταιρεία "ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ". β) Επίσης, όταν στις 28.4.2004, ο ίδιος επενδυτής καταθέτει 2.000 ευρώ στον ίδιο λογαριασμό με τον ίδιο σκοπό, την ίδια ημέρα ο Κ. Σ. προβαίνει σε ανάληψη ολόκληρου του ποσού. γ) Το ίδιο συμβαίνει και στις 11.5.2004, όταν ο ίδιος επενδυτής καταθέτει 2.500 ευρώ, την ίδια ημέρα ο Κ. Σ. προβαίνει και πάλι σε ανάληψη ολόκληρου του ποσού και δ) στις 4.6.2004 που καταθέτει ο ίδιος επενδυτής ποσό 1.300 ευρώ, ο Κ. Σ. προβαίνει σε ανάληψη και μεταφορά 300 ευρώ στην ίδια και πάλι εταιρεία "'ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε."' και σε ανάληψη άλλων 300 ευρώ σε μετρητά. Ομοίως, και από τα χρήματα των λοιπών επενδυτών γίνονται αναλήψεις την ίδια ή τις αμέσως επόμενες ημέρες, σε μετρητά από τον Κ. Σ. και κάποια από αυτά μεταφέρονται σε άλλους λογαριασμούς, όπως η με αριθμό 00342570-3 τραπεζική επιταγή που εκδόθηκε σε διαταγή NESA ποσού 41.300 ευρώ, που στις 5.12.2003 κατατίθεται στην HSBC σε λογαριασμό της ίδιας εταιρείας και στη συνέχεια γίνονται αναλήψεις σε μετρητά από τον Κ. Σ.. Επίσης, στις 8.12.2003 μετά από διαδοχικές αναλήψεις που έκανε ο Κ. Σ., διάφορων εκάστοτε χρηματικών ποσών, όπως 550, 20.000, 4.500, 35.000 και 10.000 ευρώ, κατέθεσε ποσό 40.000 ευρώ στoν υπ' αριθμ. 6616082 λογαριασμό που τηρείτο στην Τράπεζα Κύπρου, με δικαιούχο την αναφερθείσα και παραπάνω υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία "MESSINA MARITIME S.A", της οποίας Πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο Κ. Σ..
Πέραν τούτων όμως, με χρήματα των επενδυτών στο προαναφερόμενο χρηματοοικονομικό προϊόν, έγιναν από τους κατηγορούμενους Β. Τ. και Κ. Σ., με τις προαναφερθείσες ιδιότητές τους και διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας. Συγκεκριμένα, στις 31-10-2003, μετά την κατάθεση με σκοπό την επένδυση του Ν. Π. των 135.000 ευρώ, την ίδια ημέρα ο κατηγορούμενος Κ. Σ. προβαίνει σε άμεση ανάληψη από το συγκεκριμένο λογαριασμό της εταιρείας ποσού 60.000 ευρώ και καταθέτει το ίδιο ποσό ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ενώ στις 4.11.2003 προβαίνει σε νέα ανάληψη από τον ίδιο λογαριασμό και άλλων 60.000 ευρώ, που επίσης καταθέτει για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 12. ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΟΧΗ την κατηγορουμένη ..., του ότι στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους αν και γνώριζε την απατηλή συμπεριφορά, κατά τα αναφερόμενα στην πράξη με στοιχείο
ΙΙ (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα) των συγκατηγορουμένων της, δέχθηκε στην κατοχή της χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών, τα οποία περαιτέρω απέκρυψε, χρησιμοποίησε¬ και μετέτρεψε, έτσι ώστε να εντάσσονται ως νόμιμα στην οικονομική διαδικασία και να συγκαλύπτεται η αληθής τους προέλευση. Συγκεκριμένα:
α) Δέχθηκε στην κατοχή της χρήματα προερχόμενα από το περιγραφόμενο παραπάνω με στοιχ. Ι αδίκημα της απάτης και τα διέθεσε για την αγορά μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, επιδιώκοντας να συγκαλυφθεί η αληθινή τους προέλευσή τους και να τους προσδώσει νομιμοφανή υπόσταση, μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος και της μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων και συγκεκριμένα με χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών αγόρασε μετοχές ("Π. και Α. Β. ΑΧΕ", "Δ. ΑΧΕΠΕΥ", "Ελληνική Χρηματιστηριακή") κατά το έτος 1999 συνολικού ποσού 527.991.220 δρχ.
β) Κατά τους κατωτέρω χρόνους δέχθηκε και έγινε δικαιούχος χρημάτων εξαπατηθέντων επενδυτών, τα οποία μετεφέρθησαν από τους λoγαριασμoύς της "HEDLEY FINANCE LTD" στον προσωπικό της λογαριασμό ταμιευτηρίου σε ξένο συνάλλαγμα, που τηρούσε στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS με αριθμό 050 8403250544900112 και συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν διάφορα πoσά, όπως στις 26-2-1999, ποσό 7.000 δολαρίων ΗΠΑ, στις 29.7.1999, ποσό 14.000 δολαρίων ΗΠΑ και στις 10-8-1999, ποσό 15.000 δολαρίων ΗΠΑ. Επίσης, ποσά 5.791, 20.000, 15.000, 17.014,29, 15.904, 13.294,4, 10.000, 10.000 και 50.00019 δολαρίων ΗΠΑ δραχμοποιήθηκαν στο όνομα της ανωτέρω κατηγορουμένης από το λογαριασμό της " HEDLEY FINANCE LTD" στη Λαϊκή Τράπεζα. 13.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΟΧΟ τον κατηγορούμενο Γ. Τ. του ότι στους κατωτέρω ειδικότερα τόπους και χρόνους δέχτηκε στην κατοχή του χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών, τα οποία περαιτέρω και αυτός απέκρυψε, χρησιμοποίησε και μετέτρεψε αυτά, έτσι ώστε να εντάσσονται ως νόμιμα στην οικονομική διαδικασία να συγκαλύπτεται η αληθινή τους προέλευση. Συγκεκριμένα δέχτηκε στην κατοχή του χρήματα προερχόμενα από την πράξη της απάτης και τα διέθεσε για την αγορά μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, επιδιώκοντας να συγκαλυφθεί η αληθινή τους προέλευσή και να τους προσδώσει νομιμοφανή υπόσταση μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος και της μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων. Ειδικότερα δέχτηκε και μεταφέρθηκαν εν γνώσει του χρήματα εξαπατηθέντων επενδυτών στο χρηματιστηριακό κωδικό του (80311) το έτος 2000 ποσόν 294.727,50 ευρώ και το έτος 2001, ποσόν 1.109.796,81 ευρώ, με τα χρήματα δε αυτά αγόρασε το έτος 2000 (από 19.10 έως 27.12) 11.850 τεμάχια μετοχής ΑΛΥΣΙΔΑ και το έτος 2001 (από 12.1 έως 9.3) 92.610 μετοχές αξίας 1.075.891,44 ευρώ." 2.
Αναφορικά με την πράξη της απάτης (386 παρ.1 εδαφ. β' του νέου ΠΚ, αντίστοιχης της 386 παρ. 1 περ. β' του προϊσχύσαντος ΠΚ, εφαρμοζομένης εν προκειμένω), η οποία, όπως προαναφέρθηκε (

ΙΙΙ, 1α), διώκεται πλέον με έγκληση (405 παρ.1 του νέου ΠΚ), οι αναιρεσείοντες, Δ. Τ., Β. Τ., Κ. Σ., Ν. Κ. και Χ. Λ., κηρύχθηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση, ως προελέχθη, ένοχοι απάτης κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια άνω των 120.000 ευρώ (οι τρεις πρώτοι ως αυτουργοί και οι δύο τελευταίοι ως άμεσοι συνεργοί). Από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, προκύπτει ότι οι παθόντες από την πράξη της απάτης, φερομένης ως τελεσθείσας κατά το χρονικό διάστημα από 27.09.1998 μέχρι 04.06.2004, 1) αναφερόμενοι στον πίνακα των μαρτύρων - παθόντων του απατηλού προγράμματος GOLDS. (σελ. 202 έως 209 της παρούσας) υπό στοιχ. 5. Π. Γ., 11. Κ. Δ., 22. Ν. Ν., 24. Δ Π., 34. Ε. Π. και Ε. Π., 40. Κ. Δ. Σ. (Σ. Π. και Σ. Σ.) και 46 Κ. Τ. έχουν υποβάλει έγκληση και παρέστησαν ως πολιτικώς ενάγοντες, 2) αναφερόμενοι στον ίδιο ως άνω πίνακα υπό στοιχ. 1. Μ. Α., 2 Ν. Α., 3 Α. Α., 4 Β. Β., 6 Ν. Γ., 7. Σ. Γ., 8.Ι. Γ., 9. Γ. Δ., 10 Γ. Δ., 12 Ε. Ζ., 13 Κ. Κ., 15 Ι. Μ., 17 Θ. Μ., 18 Χ. Μ., 19. Ε. Μ., 20 Π. Μ., 21 Α. Μ., 23 Α. Ν., 26 Ε. Π., 27 Π. Π., 28 Π. Π., 29. Σ. Π., 30 Μ. Π., 31 Δ. Π., 33 Ι. Π., 35 Ν. Ρ., 36 Α. Σ., 38 Π. Σ., 39 Ε. Σ., 41 Ε. Σ., 42 Θ. Τ., 43 Π. Τ., 44 Γ. Τ., 45. Α. Τ., 47 Γ. Τ. ως εκπρόσωπος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Μ. Αλέξανδρος, 50. Η. Τ., 52 Π. Χ., 53 Ό. Χ. και 54. Ε. Χ. κατέθεσαν μήνυση κατά των αναιρεσειόντων σχετικά με την σε βάρος τους αξιόποινη συμπεριφορά τους, για την οποία αυτοί διώχθηκαν, εξ αυτών δε οι υπό στοιχ. 4., 13., 15., 17., 18., 19., 25., 27., 30., 31., 33., 36., 41., 42., 43., 44.,,45., 47., δήλωσαν και παράσταση πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Επίσης, και ο αναφερόμενος παθών του απατηλού προγράμματος "NATIONAL ENERGY S.A." (σελ. 213 της παρούσας) Ν. Π. κατέθεσε μήνυση κατά των αναιρεσειόντων σχετικά με την σε βάρος του αξιόποινη συμπεριφορά τους, για την οποία αυτοί διώχθηκαν. Ενόψει δε του ότι η δήλωση βούλησης των εγκαλούντων για την τιμωρία του δράστη δεν απαιτείται να είναι ρητή και πανηγυρική, αλλά αρκεί να συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της μήνυσης και εφόσον, σύμφωνα με την προαναφερθείσα (στη μείζονα σκέψη υπό στοιχ. 1α) μεταβατική διάταξη του άρθρου 464 ΠΚ, αρκεί μία απλή δήλωση για την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας, η ως άνω αναφορά πρέπει να θεωρηθεί ως έγκληση, η οποία μάλιστα έχει ασκηθεί εμπροθέσμως και
3) αναφερόμενοι στον ίδιο ως άνω πίνακα παθόντες από την πράξη της απάτης υπό στοιχ. 14. Ν. Κ. και 25 Ν. Π., κατήγγειλαν τους αναιρεσείοντες για την σε βάρος τους, συνιστώσα την πράξη της απάτης, συμπεριφορά και δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής, προς υποστήριξη της οποίας παρέστησαν στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Η κατά τα ανωτέρω κατάθεση αυτών δόθηκε μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος πολύ μεγαλύτερου των τριών μηνών από τότε που έλαβε χώρα η καταγγελλόμενη σε βάρος τους απάτη και από τη γνώση του προσώπου που καταγγέλλουν ως υπαίτιο, ενώ μέχρι την 1.11.2019, ημερομηνία εκπνοής της δοθείσας από το νόμο παραπάνω τετράμηνης προθεσμίας, δεν δήλωσαν ότι επιθυμούν την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας για την υπό κρίση υπόθεση. Σύμφωνα όμως με όσα προεκτέθηκαν, ενόψει του ότι η δήλωση βούλησης του εγκαλούντος για την τιμωρία του δράστη δεν απαιτείται να είναι ρητή και πανηγυρική αλλά αρκεί να συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της έγκλησης και εφόσον, σύμφωνα με την προαναφερθείσα (στη μείζονα σκέψη υπό στοιχ. 1α) μεταβατική διάταξη του άρθρου 464 ΠΚ, αρκεί μία απλή δήλωση για την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας, η ως άνω ρητή δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο πρέπει να θεωρηθεί ως έγκληση, η οποία έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα. Αντιθέτως, οι αναφερόμενοι στον ίδιο ως άνω πίνακα των μαρτύρων - παθόντων του απατηλού προγράμματος GOLDS. (σελ. 202 έως 209 της παρούσας) υπό στοιχ. 16. Ι. Μ., 32. Κ. Π., 37. Ε. Σ., 48. Δ. Τ. και 51. Ε. Χ., καθώς και οι παθόντες του απατηλού προγράμματος GLOBELEX (σελ. 211 της παρούσας) Μ. Δ., Σ. Π. και Κ. Μ. και οι παθόντες του απατηλού προγράμματος "NATIONAL ENERGY S.A." (σελ. 213 της παρούσας) Κ. Α., Κ. Ζ., Π. Τ. και Φ. Γ., δεν έχουν υποβάλει έγκληση, αλλά η ποινική δίωξη, καθό μέρος αφορά σ' αυτούς, ασκήθηκε αυτεπαγγέλτως. Για την πράξη δε αυτή, οι τελευταίοι αμέσως παθόντες από αυτή και δικαιούμενοι σε έγκληση (115 ΠΚ) δεν προέβησαν εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου ΠΚ, ήτοι μέχρι την 31η.10.2019, στην προβλεπόμενη, από το άρθρο 464 του ίδιου Κώδικα, για τη συνέχιση της παρούσας εκκρεμούς διαδικασίας δήλωση, ότι επιθυμούν την πρόοδο αυτής (βλ. τη με αριθμ. πρωτ. 1184/2019 Υπηρεσιακή Βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματέως της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου).
Συνεπώς, εφόσον οι αιτήσεις αναιρέσεως, με τους πρόσθετους επί της δεύτερης και έβδομης αυτών λόγους, είναι παραδεκτές, κατά τα προαναφερθέντα (Ι, σελ. 5 της παρούσας), πρέπει, κατ' αυτεπάγγελτη, σύμφωνα με το άρθρο 511 εδ. δ' του ισχύοντος από 1.7.2019 Κ.Ποιν.Δ., εφαρμογή της άνω επιεικέστερης διάταξης (405 παρ.1 του νέου ΠΚ), αλλά και κατά παραδοχή των σχετικών αιτημάτων που υποβάλλονται με λόγο αναιρέσεως των αιτήσεων των αναιρεσειόντων Χ. Λ., Κ. Σ., καθώς και των προσθέτων λόγων του αναιρεσείοντος, Β. Τ., να αναιρεθεί εν μέρει, ως προς τους αναιρεσείοντες (1ο, 2ο, 4η, 5ο και 6ο), η προσβαλλόμενη απόφαση για την πράξη της προαναφερθείσας απάτης, καθό μέρος αφορά στους ως άνω παθόντες του απατηλού προγράμματος GOLDS. (σελ. 202 έως 209 της παρούσας) υπό στοιχ. 16. Ι. Μ., 32 Κ. Π., 37 Ε. Σ., 48. Δ. Τ. και 51. Ε. Χ., στους παθόντες του απατηλού προγράμματος GLOBELEX (σελ. 211 της παρούσας) Μ. Δ., Σ. Π. και Κ./ Μ. και στους παθόντες του απατηλού προγράμματος "NATIONAL ENERGY S.A." (σελ. 213 της παρούσας) Κ. Α., Κ. Ζ., Π. Τ. και Φ. Γ. και, περαιτέρω, ελλείψει υποβολής της απαιτούμενης έγκλησης στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 517 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του αναιρεσειόντων, πρώτου, Δ. Τ., δεύτερου, Β. Τ. και έκτου, Κ. Σ., για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση από την οποία η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 Ευρώ, που φέρεται ότι τέλεσαν ως αυτουργοί, και τέταρτης, Ν. Κ. και πέμπτου, Χ. Λ., που φέρεται ότι τέλεσαν ως άμεσοι συνεργοί, σε βάρος των παθόντων του απατηλού προγράμματος GOLDS. (σελ. 202 έως 209 της παρούσας) υπό στοιχ. 16. Ι. Μ., 32. Κ. Π., 37. Ε. Σ., 48. Δ. Τ. και 51. Ε. Χ., των παθόντων του απατηλού προγράμματος GLOBELEX (σελ. 211 της παρούσας) Μ. Δ., Σ. Π. και Κ. Μ. και των παθόντων του απατηλού προγράμματος "NATIONAL ENERGY S.A." (σελ. 213 της παρούσας) Κ. Α., Κ. Ζ., Π. Τ. και Φ. Γ..
3.
Κατά τα λοιπά αναφορικά με την αποδοθείσα στους αναιρεσείοντες πράξη της απάτης σε βάρος των λοιπών εγκαλούντων, καθώς και της νομιμοποιήσης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, για την οποία τελευταία πράξη, τόσο υπό το προϊσχύσαν όσο και υπό το ισχύον δίκαιο, δεν απαιτείται έγκληση, και για τα οποία αδικήματα καταδικάσθηκαν οι αναιρεσείοντες θα πρέπει να λεχθούν τα κατωτέρω:
3α. Με τις ανωτέρω παραδοχές, οι οποίες διαλαμβάνονται στο σκεπτικό σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στο διατακτικό της ως άνω προσβαλλόμενης αποφάσεως, που παραδεκτά αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η εν λόγω απόφαση περιέχει την επιβαλλόμενη, κατά τα άνω, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού αναφέρονται σ` αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά κατά τρόπο επιτρέποντα τον αναιρετικό έλεγχο, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των ως άνω εγκλημάτων της απάτης κατά συναυτουργία από την οποία η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ (άρθρ. 386 παρ. 3 περ. β' του προϊσχύσαντος ΠΚ.) και της νομιμοποιήσης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά συναυτουργία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρ. 2 παρ.1 εδαφ. α' του ν.2331/1995), για τα οποία καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι - νυν αναιρεσείοντες, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι συλλογισμοί, με βάση τους οποίους το Δικαστήριο της ουσίας έκανε την υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 στ (ήδη ε'), 14, 16, 17, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 94 παρ.1, 98 του ΠΚ, 386 παρ. 1 και 3 περ. β' του προϊσχύσαντος Π.Κ., και του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. α' του ν.2331/1995, όπως αυτό ίσχυε πριν από την τροποπ. και αντικατάστασή του με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.3424/2005), τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφήρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει, ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς να στερήσει την απόφασή του της νομίμου βάσεως. Ειδικότερα, δικαιολογείται επαρκώς ο τρόπος, με τον οποίο οι κατηγορούμενοι και ήδη αναιρεσείοντες τέλεσαν τις άνω πράξεις με την παράθεση των πραγματικών περιστατικών, που θεμελιώνουν τις παραδοχές της απoφάσεως. Αναφέρονται δε στην αιτιολογία της αποφάσεως όλα τα αποδεικτικά μέσα, κατά το είδος τους (καταθέσεις των μαρτύρων, πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα κ.τ.λ.) και όχι μόνο ορισμένα από αυτά, από τα οποία το Δικαστήριο της ουσίας συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση για τις εν λόγω πράξεις, χωρίς να παρίσταται, κατά νόμο, αναγκαία η αναλυτική παράθεσή τους, η αναφορά του τι προκύπτει ξεχωριστά από το καθένα, όπως και η συγκριτική στάθμιση και αξιολογική συσχέτιση του περιεχομένου τους και η ανάλογη δικαιοδοτική τους εκτίμηση, αφού εκ τούτου δεν συνάγεται ότι το Δικαστήριο, για το σχηματισμό της δικανικής του πεποιθήσεως, περιορίσθηκε επιλεκτικά σε ορισμένα αποδεικτικά μέσα και αγνόησε τα υπόλοιπα. Και πλέον συγκεκριμένα όσον αφορά στην πράξη της απάτης κατά συναυτουργία, από την οποία [και μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών που αναλογούν στους παθόντες που δεν υπέβαλαν έγκληση (2.012.486.64 Ευρώ) (= 1.089.527,64 + 375.959 + 547.000)], η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ (άρθρ. 386 παρ. 3 περ. β' του προϊσχύσαντος ΠΚ.): α) παρατίθεται το χρονικό διάστημα (από 27.9.1998 έως 4.6.2004), ο Δ. Τ. μέχρι 30.6.2001 και η Ν. Κ. μέχρι και τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2002, οι μεν συναυτουργοί (Δ. Τ., Β. Τ. και Κ. Σ.) ενεργώντας από κοινού μετά από συναπόφαση, κοινό δόλο και με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, οι δε λοιποί (Ν. Κ. και Χ. Λ.) ως άμεσοι συνεργοί, δηλαδή, παρέχοντας με πρόθεση άμεση συνδρομή στους αυτουργούς, κατά τη διάρκεια τέλεσης της πράξης της απάτης και κατά την εκτέλεσή της και μάλιστα τέτοια που χωρίς αυτή (συνδρομή) δεν θα ήταν δυνατή με βεβαιότητα η διάπραξη του εγκλήματος υπό τις περιστάσεις που τελέστηκε, ώστε και υπό το πρίσμα της διάταξης του άρθρου 47 του νέου ΠΚ να χαρακτηρίζεται ως άμεση, κατά το οποίο (χρονικό διάστημα) έλαβαν χώρα οι ψευδείς παραστάσεις, β) αναφέρονται λεπτομερώς οι ψευδείς παραστάσεις ότι δηλαδή "...η εταιρεία "HEDLEY FINANCE L.T.D." (της οποίας είναι εταίροι, διαχειριστές - νόμιμοι εκπρόσωποι) είναι μία φερέγγυα και αξιόπιστη εταιρεία με πολλά παραρτήματα στο εξωτερικό, κυρίως στο Λονδίνο και με παγκόσμια εμβέλεια και διεθνές κύρος, ότι αποτελεί εύρωστο χρηματοοικονομικό φορέα και διεθνούς φήμης αλλοδαπή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ότι είναι μέλος ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού ομίλου εταιρειών (όμιλος "HEDLEY") και δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως, ότι συνεργάζεται με διεθνούς φήμης εταιρείες, τράπεζες και ασφαλιστές, ότι είναι εξοπλισμένη με εξειδικευμένο επιτελείο οικονομικών αναλυτών που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και φήμη, ότι έχει ως αντικείμενο εργασιών τραπεζικές εργασίες και έχει τη νόμιμη δυνατότητα να συμβάλλεται για λογαριασμό των πελατών της σε διατραπεζικές αγορές, ιδιαίτερα στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων και στην αγορά συναλλάγματος. Ότι τόσο η συνεργαζόμενη με αυτήν εταιρεία, με την επωνυμία "ΟVΒ HELLAS - Πανοικονομική - Διαμεσολαβητική και Σια ΕΕ", όσο και η "HEDLEY FINANCE LTD", έχουν νόμιμη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ενεργούν διαμεσολαβητικές πράξεις για τη διάθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου "GOLDS. INVESTMENT FUND", το οποίο προωθεί η εταιρεία "GOLDSITH INVESTMENT LTD", η οποία είναι επίσης φερέγγυα και διαθέτει άδεια για τη διάθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου...", ενώ το αληθές που και αυτό λεπτομερώς εκτίθεται ήταν ότι "...οι εταιρείες "HEDLEY FINANCE LTD" και "GOLDSITH INVESTMENT LTD", όπως και το πλήθος των παρόμοιων εταιρειών τους, δεν ήταν φερέγγυες, ούτε είχαν δικά τους περιουσιακά στοιχεία, ούτε οργάνωση και υποδομή επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα δε τηλέφωνα που αναφέρονταν ότι βρίσκονταν στην έδρα τους στο Λονδίνο (..., ήταν ανύπαρκτα και υπήρχε σύστημα εκτροπής του συγκεκριμένου αριθμού, με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν καλούσαν οι επενδυτές για να επικοινωνήσουν με τις ανωτέρω εταιρείες, φερόμενες ως εδρεύουσες στο Λονδίνο, απαντούσαν υπάλληλοι των γραφείων της "HEDLEY FINANCE LTD" στη Γλυφάδα, δίνοντας την εντύπωση στον καλούντα ότι επικοινωνεί με το Λονδίνο....", γεγονός που γνώριζαν οι αναιρεσείοντες εξ ιδίας αντιλήψες, αφού οι ίδιοι είχαν ιδρύσει την εν λόγω εταιρεία και το εκτεταμένο δίκτυο offshore εταιρειών, γ) αναφέρονται οι αποδέκτες των ψευδών παραστάσεων, οι οποίοι πείστηκαν και πραγματοποιήσαν επενδύσεις καταβάλλοντας αντίστοιχα χρηματικά ποσά, δ) στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται η ζημία των εγκαλούντων, καθώς και η αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων. Περαιτέρω δε, από τα περιστατικά αυτά προσδιορίζεται και ο δόλος ως προς την, εν γνώσει του ψεύδους, παράσταση των γεγονότων αυτών και την επιδίωξη προσπορισμού, μέσω αυτών παρανόμου περιουσιακού οφέλους που υπερέβη το ποσό των 120.000 ευρώ εκ μέρους των ως άνω κατηγορουμένων για τον εαυτό τους. Αιτιολογείται δε ότι η ανωτέρω περιουσιακή ζημία, ήταν άμεση συνέπεια των απατηλών ενεργειών των κατηγορουμένων, δηλαδή της παράστασης των άνω ψευδών γεγονότων ως αληθινών, από τις οποίες πείσθηκαν οι εγκαλούντες και προέβησαν στις αναφερόμενες λεπτομερώς ενέργειές τους.
Όσον αφορά δε στην πράξη της νομιμοποιήσης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άρθρ. 2 παρ.1 εδαφ. α' του ν.2331/1995) διαλαμβάνονται τα πραγματικά εκείνα περιστατικά από τα οποία εμφαίνεται: α) ο χρόνος που οι κατηγορούμενοι ενήργησαν τις μερικότερες πράξεις ένταξης των παράνομων εσόδων ως "νομίμων" στην οικονομική διαδικασία, β) ο τρόπος με τον οποίο καθένας από τους κατηγορουμένους - αναιρεσείοντες αγόρασε, απέκρυψε, δέχθηκε στην κατοχή του, κατέστη δικαιούχος, μετέτρεψε ή μεταβίβασε περιουσία προερχόμενη αποκλειστικά από το προπεριγραφέν έγκλημα της απάτης κατ' επάγγελμα με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 Ευρώ και τέλος εξασφάλισε γι' αυτήν κάποιο νόμιμο τίτλο. Και ειδικότερα περιγράφονται οι ενέργειές τους: β1) για την έξοδο από τη Χώρα μεγάλων χρηματικών κεφαλαίων, β2) για την κατάθεσή των εν λόγω χρηματικών κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπεράκτιων εταιρειών στην αλλοδαπή, β3) για την μεταφορά αυτών των ποσών στη συνέχεια, ηλεκτρονικά, με αλλεπάλληλες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, από Τράπεζα σε Τράπεζα, με διαφόρους δικαιούχους και αιτιολογίες και β4) για την επανεισαγωγή τους στη Χώρα προέλευσης, υπό τη μορφή κεφαλαίων και επενδύσεων, όπως σε ακίνητη περιουσία, χρηματιστηριακές συναλλαγές, δημιουργία επιχειρήσεων, μετοχικά κεφάλαια εταιρειών κ.α., γ) οι ενέργειες πρόσδοσης νομιμοφανούς υπόστασης της περιουσίας (νομιμοποίηση) με σκοπό συγκάλυψης της αληθούς προέλευσης των χρημάτων, δ) περιγράφεται η κατ' επανάληψη τέλεση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, καθώς και η υποδομή, ο μεγάλος αριθμός των μερικοτέρων πράξεων και η οργανωμένη ετοιμότητά τους με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης, από τα οποία διαφαίνεται ο σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος και ε) αιτιολογείται με σαφήνεια η γνώση περί της προελεύσεως της περιουσίας αποκλειστικά από εγκληματική δραστηριότητα (απάτη), και ο δόλος τους αφού όλοι γνώριζαν το εγκληματικό αυτό σχέδιο και τελικά το υλοποίησαν. Εν όψει των ανωτέρω, οι προβαλλόμενες, δια των σχετικών δευτέρου και τρίτου λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως του Δ. Τ., των μοναδικών λόγων των αιτήσεων αναιρέσεως του Χ. Λ., του Κ. Σ. και της Ε. Σ., καθώς του τρίτου λόγου της αιτήσεως αναιρέσεως και των προσθέτων λόγων του Β. Τ. και της Ε. Σ., ειδικότερες αιτιάσεις περί του ότι το Δικαστήριο της ουσίας τους καταδίκασε, χωρίς να διαλάβει στην απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και επιπλέον απέρριψε αναιτιολόγητα τους προβληθέντες αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς, καθώς και αιτήματα μετάφρασης εγγράφων, άρσης απορρήτου τραπεζικών λογαριασμών, κλήτευσης μαρτύρων και μη ανάγνωσης εγγράφων, δε μνημόνευσε τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του για την καταδίκη, επιπρόσθετα δε ότι στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως εμφιλοχώρησαν ασάφειες και αντιφάσεις μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού, καθώς και ενδοιαστικές παραδοχές που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ορθής εφαρμογής του νόμου, πρέπει να απορριφθούν, αφού στην προσβαλλόμενη απόφαση: α) διαλαμβάνονται αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συνιστούν τις πράξεις των άνω αναιρεσειόντων για την τέλεση της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα που καθιστούν τους ως άνω αναιρεσείοντες συναυτουργούς, άμεσους συνεργούς και απλούς συνεργούς, αντιστοίχως, στην τέλεση των επίδικων κακουργηματικών πράξεων, ως αναλυτικά αναφέρεται για ένα έκαστο εξ αυτών, β) με πλήρη αιτιολογία απερρίφθησαν οι προβληθέντες αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί, καθώς και τα αιτήματα μετάφρασης εγγράφων, άρσης απορρήτου τραπεζικών λογαριασμών, κλήτευσης μαρτύρων και μη ανάγνωσης εγγράφων, γ) μνημονεύθηκαν τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο για την καταδίκη τους και δη τα αποδεικτικά μέσα, στα οποία στηρίχθηκε η περί ενοχής τούτου κρίση και δ) περιελήφθησαν οι νομικοί συλλογισμοί, με βάση τους οποίους υπήγαγε το Δικαστήριο της ουσίας τα δεκτά γενόμενα πραγματικά περιστατικά στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, χωρίς να εμφιλοχωρήσουν στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως ασάφειες και αντιφάσεις μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Εξάλλου, οι αιτιάσεις των αναιρεσειόντων που περιέχονται τόσο στους λόγους περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων όσο και της ελλείψεως εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και που αναφέρονται σε διαφορετική αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων, διότι κατά την άποψή τους από αυτά συνάγονται διαφορετικά συμπεράσματα από εκείνα, στα οποία κατέληξε το Δικαστήριο της ουσίας, είναι απαράδεκτες, αφού συνιστούν αμφισβήτηση των ουσιαστικών, σε βάρος αυτών (αναιρεσειόντων), παραδοχών της προσβαλλόμενης αποφάσεως και της ορθότητας του αποδεικτικού πορίσματός της και, με την επίφαση της έλλειψης αιτιολογίας, πλήττουν την αναιρετικώς ανέλεγκτη, περί τα πράγματα, κρίση του Δικαστηρίου. Κατ' ακολουθίαν, οι υποστηρίζοντες τα αντίθετα λόγοι των αιτήσεων αναιρέσεως [(δεύτερος και τρίτος της αιτήσεως αναιρέσεως του Δ. Τ.), (μοναδικοί των αιτήσεων αναιρέσεως Χ. Λ., Κ. Σ. και Ε. Σ.), (τρίτος της αιτήσεως αναιρέσεως του Β. Τ.) και των προσθέτων λόγων των Β. Τ. και της Ε. Σ.], με τους οποίους αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, από το άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' Κ,Ποιν.Δ., καθώς και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων των άρθρων 386 και 2 παρ. 1 του ν.2331/1995, από το άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' Κ.Ποιν.Δ., κατά το μέρος που οι αιτιάσεις τους δεν είναι απαράδεκτες, είναι αβάσιμοι. 3β.
Με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που επικυρώθηκε με το Ν.Δ. 53/19/20.9.1974, κατά την οποία "παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του", καθιερώνεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου καθ' όλα τα διαδικαστικά στάδια μέχρι να εκδοθεί καταδικαστική απόφαση επί της διώξεως που ασκήθηκε. Κατ' αυτό, η Πολιτεία, μέσω των οργάνων της, οφείλει να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου, όχι ο κατηγορούμενος την αθωότητά του. Απόρροια του τεκμηρίου αθωότητας είναι η αρχή της επιείκειας προς τον κατηγορούμενο, η οποία επιβάλλει το δικαστήριο εν αμφιβολία να αποφανθεί υπέρ του κατηγορουμένου (in dubio pro reo). Παραβίαση του τεκμηρίου αυτού επάγεται, πέραν της αναιρέσεως της αποφάσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας και ιδρύεται και ο από τα άρθρα 510 παρ.1 στοιχ. Α' και 171 παρ.1 δ' του Κ.Ποιν.Δ. λόγος αναιρέσεως. (ΑΠ .../2019).
Εν προκειμένω, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, το Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολόγησε την περί της ενοχής του δεύτερου κατηγορουμένου και ήδη δεύτερου αναιρεσείοντα κρίση του, οι προεκτεθείσες δε περί αυτού παραδοχές του σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αντιστροφή της υποχρέωσης του Δικαστηρίου προς απόδειξη της ενοχής και μετακύλιση στον εν λόγω κατηγορούμενο του βάρους απόδειξης της αθωότητάς του, εντεύθεν δε και παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας αυτού. Ειδικότερα, το Δικαστήριο, αφού παρέθεσε τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η ενοχή του ως άνω κατηγορουμένου-αναιρεσείοντα, στη συνέχεια, αφού ερεύνησε τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς αυτού, αλλά και των συγκατηγορουμένου του, με πλήρες, ως ήδη ειπώθηκε, σκεπτικό, απέρριψε αυτούς ως ουσιαστικά αβάσιμους και επομένως ήχθη στην περί ενοχής κρίση του δεχόμενο ότι αυτή αποδείχτηκε και όχι επειδή δεν αποδείχτηκαν οι υπερασπιστικοί του ισχυρισμοί, ως ούτος αβάσιμα ισχυρίζεται, ενώ, από το σύνολο των παραδοχών της προσβαλλομένης ουδόλως προκύπτουν αμφιβολίες του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου της ουσίας ως προς την ενοχή του αναιρεσείοντα, οι οποίες, καίτοι θα έπρεπε, δεν λήφθηκαν υπόψη υπέρ του κατά παράβαση της αρχής in dubio pro reo.
Συνεπώς, ο σχετικός, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.Δ., τρίτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του δεύτερου κατηγορουμένου - δεύτερου αναιρεσείοντος, Β. Τ., περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, λόγω παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας, είναι αβάσιμος και ως εκ τούτου απορριπτέος.
3γ.
Σύμφωνα με το άρθρο 211 του ισχύοντος Κ.Ποιν.Δ., ανάλογου περιεχομένου με το άρθρο 211 Α του προϊσχύσαντος Κ.Ποιν.Δ, "Μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορουμένου". Από τη διάταξη αυτή, η παραβίαση της οποίας επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.Δ.), κατά το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι εισάγεται απαγόρευση της αποδεικτικής αξιοποίησης, για την καταδίκη του κατηγορουμένου, της μαρτυρικής κατάθεσης ή της παροχής εξηγήσεων ή της απολογίας συγκατηγορουμένου του, καθώς και των μαρτυρικών καταθέσεων άλλων προσώπων, τα οποία ως μοναδική πηγή της πληροφόρησής τους έχουν τον συγκατηγορούμενο, αλλά δεν αποκλείεται η συνεκτίμηση της μαρτυρικής κατάθεσης ή της απολογίας συγκατηγορουμένου μαζί με τις άλλες αποδείξεις. Ειδικότερα, το ανωτέρω άρθρο 211 (πρώην 211Α) του Κ.Ποιν.Δ., δεν εισάγει ευθεία αποδεικτική απαγόρευση, αλλά στην πραγματικότητα είναι κανόνας αξιολογήσεως των αποδεικτικών στοιχείων, ο οποίος λειτουργεί διευκρινιστικά και συμπληρωματικά στη βασική αρχή του άρθρου 177 του Κ.Ποιν.Δ., την οποία δεν καταλύει, ούτε άλλωστε απαγορεύει την αξιοποίηση της απολογίας ή της μαρτυρικής καταθέσεως του συγκατηγορουμένου, η οποία δεν παύει να αποτελεί αποδεικτικό μέσο, απλώς παρέχεται οδηγία στο δικαστήριο να μην αρκείται στη μαρτυρία ή απολογία του συγκατηγορουμένου για την αναζήτηση της αληθείας, αλλά να επεκτείνει την αναζήτησή του και σε άλλα στοιχεία και να προσπαθεί να τεκμηριώσει όσο το δυνατό καλλίτερα τη δικανική του πεποίθηση. Δεν παραβιάζεται όμως η ανωτέρω διάταξη και δεν ιδρύεται ο σχετικός, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.Δ., λόγος αναίρεσης (για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο), όταν το δικαστήριο για τον σχηματισμό της κρίσεώς του για την ενοχή του κατηγορουμένου δεν στηρίζεται αποκλειστικά στη μαρτυρική κατάθεση ή την απολογία του συγκατηγορουμένου, αλλά συνδυαστικά, τόσο σ' αυτή, όσο και στις καταθέσεις άλλων μαρτύρων, καθώς και στα αναγνωσθέντα έγγραφα. Ως συγκατηγορούμενος δε, για την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως, θεωρείται ο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 49 Π.Κ., συναυτουργός, ηθικός αυτουργός και συνεργός, αλλά και κάθε άλλος, του οποίου η αξιόποινη πράξη που ακολούθησε, αν και αυτοτελής και διακεκριμένη, συνέχεται αμέσως με την προηγηθείσα αξιόποινη πράξη που τελέσθηκε από άλλο πρόσωπο, επί της οποίας στηρίζεται αποκλειστικώς η μεταγενέστερη αξιόποινη συμπεριφορά του εν συνεχεία αυτουργού. Στην προκείμενη περίπτωση, με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως του πρώτου αναιρεσείοντος - πρώτου κατηγορουμένου, Δ. Τ., προβάλλεται η αιτίαση της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι το Δικαστήριο της ουσίας, κατά παραβίαση του άρθρου 211Α του τότε ισχύοντος Κ.Ποιν.Δ., το οποίο ουδόλως τροποποιήθηκε με τον ισχύοντα από 1ης.7ου.2019 κώδικα, στήριξε την καταδικαστική σε βάρος του (πρώτου αναιρείοντος) κρίση και έδωσε μεγάλη βαρύτητα, ως προς την πράξη της απάτης, στις κατάθέσεις των συγκατηγορουμένων του Σ. Γ. και Χ. Κ., οι οποίοι ανέφεραν, ο μεν πρώτος ότι: "τον Σεπτέμβριο του 1999 που έγινε η παρουσίαση του GOLBSMIΤH FUND στην οδό Λ. στους ασφαλιστικούς συμβούλους, στην ξενάγηση του χώρου ήταν παρών και ο Δ. Τ.", η δε δεύτερη στην πρωτόδικη απολογία της ότι: "τον Σεπτέμβριο του 1999 που έγινε σεμινάριο στην οδό Λ. για το GOLDS. FUND, ήταν παρών και ο Δ. Τ....", καθώς και ότι: "Από το σωματείο Μέγας Αλέξανδρος παρέλαβα δύο επιταγές τους και υπέγραψα, νομίζω ότι ήταν δύο οι επιταγές. Στην πιστωτική έγκριση επάνω υπέγραψα ότι παρέλαβα εγώ τις επιταγές. Γιοι καλή μου τύχη τότε ήταν και ο κ. Γ. στην Θεσσαλονίκη και ο κ. Δ. Τ. και τους συνάντησα στο ξενοδοχείο ASTORJA ... Όταν πήγα να παραδώσω τις επιταγές στον κ. Γ., εκείνος αρνήθηκε να τις παραλάβει και μου είπε δείχνοντάς μου τον Δ. Τ., "από δω η HEDLEY". Και τότε εγώ παρέδωσα τις επιταγές στον Δ. Τ. ... ". Από τα πρακτικά και τις παραδοχές της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει, ότι το Δικαστήριο της ουσίας κατέληξε στην καταδικαστική του κρίση μετά από συνεκτίμηση και άλλων αποδεικτικών μέσων, που αξιολόγησε συνδυαστικά και συγκεκριμένα έλαβε υπόψη του τα αναγνωσθέντα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, σε συνδυασμό με τις απολογίες των κατηγορουμένων και ιδίως τις καταθέσεις των λοιπών μαρτύρων κατηγορίας, ιδίως του Π. Δ., ο οποίος μεταξύ άλλων καταθέτει ότι "... Στην DEAL FΧ έγινε η πρόσληψη από τα δύο αδέρφια Β. και Δ. και..." , "... Στην Λ. ήταν η HEDLEΥ, η DEAL FΧ και η ΤΑΛΑΝΤΙΑ που είχαν τα τρίτα αδέρφια...", "...Ο Β. και ο Δ. Τ. ήταν κάθε μέρα στην HEDLEΥ ...", της Κ. Δ., η οποία καταθέτει ότι "... αφεντικά τον Δ. και Β....", "...Τα χρήματά μου πήγαν στην HEDLEY στον Β. και Δ. Τ....", "...κλείσαμε ραντεβού με τους δυό τους ως αφεντικά...", "... Η Χ. πήγε με εντολή του Β. και Δ. Τ....", του Δ. Σ., ο οποίος καταθέτει ότι : "... Επειδή ο Β., Δ. Τ. και D δεν θέλουν να συσχετισθεί η φυσική τους παρουσία με την H και το GOLDS. FUND, για αυτό το λόγο και κ. Κ. τους αποκρύπτει...", της Σ. Π. που καταθέτει ότι "...Ο Β. και ο Δ. Τ. ήταν οι εγκέφαλοι της απάτης..." και τέλος του Κ. Φ., ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς την ανάμειξη και γνώση στην τέλεση της εν προκειμένω αξιόποινης πράξεως. Εξάλλου, ούτε ο ίδιος ο αναιρεσείων ισχυρίζεται ότι το δικάσαν Δικαστήριο στήριξε αποκλειστικά και μόνο (ως η διάταξη απαιτεί) την περί ενοχής κρίση του στις εν λόγω καταθέσεις.
Συνεπώς, το Δικαστήριο της ουσίας δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στις καταθέσεις των συγκατηγορουμένων του Σ. Γ. και Χ. Κ., αλλά συνδυαστικά, τόσο σ' αυτές, όσο και στα λοιπά ως άνω αποδεικτικά μέσα και, ως εκ τούτου, δεν παραβιάσθηκε η διάταξη του άρθρου 211 (πρώην 211Α) Κ.Ποιν.Δ. και έτσι δεν δημιουργήθηκε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, συνακόλουθα δε ο, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.Δ., προαναφερόμενος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του Δ. Τ., με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμος. 3δ.
Η λήψη υπόψη και η αποδεικτική αξιοποίηση εκ μέρους του δικαστηρίου των μαρτυρικών καταθέσεων, οι οποίες δόθηκαν πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου με κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο. 72 Κ.Ποιν.Δ., δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ. 1 περ. δ' και 510 παρ. 1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.Δ., αφού έτσι παραβιάζεται το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποιήσεώς του, ως ειδικότερη έκφραση του δικαιώματός του για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, καθώς και το δικαίωμά του από το άρθρο 223 παρ. 4 Κ.Ποιν.Δ. να αρνηθεί τη κατάθεση περιστατικών, από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη. Η θεμελιώδης αυτή αρχή της μη αυτοενοχοποιήσεως διακηρύσσεται ήδη στο άρθρο 14 παρ. 3 εδ. ζ' του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 και έχει την ισχύ που έχει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά το οποίο κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα απολαύει σε πλήρη ισότητα μεταξύ των άλλων και την εγγύηση να μη εξαναγκάζεται να καταθέσει εναντίον του εαυτού του ή να ομολογήσει την ενοχή του. Το αυτό αποτέλεσμα με τον εξαναγκασμό του κατηγορουμένου να καταθέσει εναντίον του επάγεται και η μετά τη κτήση της ιδιότητας του κατηγορουμένου λήψη υπόψη, χωρίς τη συναίνεσή του, όσων επιβαρυντικών για τον ίδιον είχε καταθέσει σε χρόνο προγενέστερο της κτήσεως της ιδιότητας αυτής (ΟλΑΠ 1/2004, ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ1458/2010).
Στην προκείμενη περίπτωση, το δικάσαν Δικαστήριο προκειμένου να καταλήξει στην ως άνω καταδικαστική, για την τέταρτη αναιρεσείουσα (που εδώ ενδιαφέρει), κρίση του, προκύπτει ότι δεν ανέγνωσε την ένορκη κατάθεση της τέταρτης αναιρεσείουσας-πέμπτης κατηγορουμένης, Ν. Κ., που δόθηκε κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης στους υπλήλους του ΣΔΟΕ και περιλαμβάνεται τόσο εντός όσο και εκτός του επίμαχου πορίσματος, και ούτε έλαβε αυτή υπόψη του, γεγονός που προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλόμενης αποφάσεως, και ειδικότερα από τις σελίδες 532 και 538-539 των πρακτικών, όπου το Δικαστήριο της ουσίας με παρεμπίπτουσα απόφασή του απέρριψε αιτιολογημένα το αίτημα αυτής περί μη ανάγνωσης της ως άνω πορισματικής αναφοράς των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, εξαιρουμένου του μέρους που την αφορά, το οποίο δεν αναγιγνώσκεται κατά παραδοχή του αιτήματός της, αλλά και από τη σελίδα 864 των ιδίων πρακτικών, όπου στο σκεπτικό της απόφασης αναγράφεται ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του, μεταξύ άλλων, "... τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναγράφονται στην αντίστοιχη θέση της παρούσας, στα οποία περιλαμβάνονται και η πορισματική αναφορά του ΣΔΟΕ, που συντάχθηκε ΅ετά τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε σε εκτέλεση της ΅ε στοιχεία ΑΒΜΑ02/ΟΙΕ/495/19.2.2002 Εισαγγελικής Παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονο΅ικών Εγκλη΅άτων, αποτελού΅ενη από δύο ΅έρη (από την οποία ό΅ως δεν αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο οι ένορκες καταθέσεις εκείνων των κατηγορου΅ένων, που ΅ετά την προκαταρκτική εξέταση απέκτησαν την συγκεκρι΅ένη ιδιότητα και εκείνων των ΅αρτύρων, οι οποίοι καίτοι κλήθηκαν δεν προσήλθαν να εξεταστούν στο ακροατήριο)...". Κατά συνέπεια, ο πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως της τέταρτης αναιρεσείουσας, Ν. Κ., εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Α' Κ.Ποιν.Δ., με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, ότι δηλαδή επήλθε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας εκ της αναγνώσεως του πορίσματος του ΣΔΟΕ, είναι αβάσιμος. 3ε.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 358, 364 (ήδη 362) και 369 (ήδη 367) του Κ.Ποιν.Δ., προκύπτει ότι, αν το δικαστήριο της ουσίας λάβει υπόψη και συνεκτιμήσει, για να θεμελιώσει την κρίση του ως προς την ενοχή ή την επιβλητέα ποινή, έγγραφο που δεν αναγνώστηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα και στοιχειοθετείται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 171 παρ. 1 περ. δ' Κ.Ποιν.Δ., επειδή παραβιάζεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου, από το άρθρο 358 Κ.Ποιν.Δ., να προβαίνει σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο αποδεικτικό μέσο. Στα συντασσόμενα πρακτικά της δημόσιας ποινικής συζήτησης δεν είναι αναγκαίο να σημειώνεται σε ποιο αποδεικτέο ζήτημα αφορά το έγγραφο που αναγνώστηκε, ποιος είναι ο συντάκτης του, ούτε να καταχωρίζεται σ' αυτά το περιεχόμενο του εγγράφου. Είναι όμως αναγκαίο να αναφέρονται στα πρακτικά της αποφάσεως τα στοιχεία που προσδιορίζουν επαρκώς την ταυτότητα του εγγράφου, έτσι ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία για το ποιό έγγραφο αναγνώσθηκε. Ο προσδιορισμός, δηλαδή, της ταυτότητας του εγγράφου είναι αναγκαίος για τη δημιουργία βεβαιότητας ότι το έγγραφο αυτό, και όχι κάποιο άλλο, αναγνώσθηκε στη συγκεκριμένη δίκη και έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον κατηγορούμενο να εκθέσει τις απόψεις του και να κάνει τις παρατηρήσεις του ως προς το περιεχόμενό του, κατά το άρθρο 358 Κ.Ποιν.Δ. Διαφορετικά, αν δηλαδή η ταυτότητα του εγγράφου δεν προσδιορίζεται επαρκώς, υπάρχει η παραπάνω ακυρότητα. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά το στάδιο ανάγνωσης των εγγράφων, αναγνώσθηκαν, εκτός των άλλων και τα έγγραφα αναφερόμενα στις σελ. 574 έως 583 της προσβαλλόμενης αποφάσεως που κατασχέθηκαν στα γραφεία της εταιρείας HEDLEY, δυνάμει της υπ' αριθμ. 182/15.2.... έκθεσης κατάσχεσης σε ΚΛΑΣΕΡ. Τα ως άνω έγγραφα, τα οποίο επικαλείται η τέταρτη αναιρεσείουσα - πέμπτη κατηγορουμένη, Ν. Κ., για την ανάγνωση των οποίων δεν προέβαλε καμία αντίρρηση κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασία, είναι επαρκώς προσδιορισμένα και δεν καταλείπεται καμιά αμφιβολία για την ταυτότητά τους, ούτε ήταν αναγκαία κάποια άλλη αναφορά σχετική με πρόσθετα στοιχεία, αφού με την ανάγνωσή τους προσδιορίστηκε και η ταυτότητά τους και το περιεχόμενό τους, οπότε η εν λόγω αναιρεσείουσα και ο παριστάμενος συνήγορό της, είχαν τη δυνατότητα να προβούν σε δηλώσεις και εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενό τους. ’λλωστε, τα έγγραφα αυτό με τα ως άνω στοιχεία είναι μοναδικά στο φάκελο της δικογραφίας και ουδεμία σύγχυση επέρχεται. Κατά συνέπεια, ο δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως της Ν. Κ., εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Α' Κ.Ποιν.Δ., με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, ότι δηλαδή επήλθε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας εκ του ανεπαρκούς προσδιορισμού της ταυτότητας των, ως άνω επισημαινομένων από την αναιρεσείουσα, εγγράφων, που φέρονται ως αναγνωσθέντα, είναι αβάσιμος. 3στ.
Περαιτέρω, μολονότι η σχετική διάταξη για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Ν.2331/1995) προστατεύει υπερατομικό έννομο αγαθό, (Καμπέρου-Ντάλτα, ο Ν.3691/2008 για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, 2009, Καϊάφα - Γκμπάντι, "Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα", 2014), είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής του παθόντος που εθίγη αμέσως από το βασικό έγκλημα, από το οποίο προέκυψε η προς νομιμοποίηση, περιουσία, διότι, για το έννομο αγαθό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν μπορεί να είναι αμέτοχο το έννομο αγαθό του βασικού εγκλήματος, που είναι εξαρτημένο έγκλημα, τα έσοδα του οποίου στη συνέχεια ξεπλένονται, η δε μετατροπή του εγκληματικού προϊόντος, σε κατάσταση νομιμοφάνειας διαιωνίζει την αρχική προσβολή που προκλήθηκε με τη βασική πράξη. Ο νόμος 3691/2008 και η σχετική αιτιολογική έκθεση κάνουν λόγο για προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δηλαδή ενός υπερατομικού έννομου αγαθού, χωρίς όμως να ορίζεται ότι η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι το αποκλειστικό αντικείμενο προστασίας του νόμου και η αναφορά του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως προστατευόμενου έννομου αγαθού στο άρθρ. 2 παρ. 1 δεν αποκλείει την προστασία, με το νόμο αυτό και ιδιωτικών συμφερόντων, ήτοι των συμφερόντων του προσώπου, το οποίο ζημιώθηκε από το βασικό έγκλημα. Η κρίση αυτή ενισχύεται από τις διατάξεις του άρθρ. 45 ν.3691/2008, που προβλέπουν την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξης της νομιμοποίησης, εφόσον εξαλειφθεί το αξιόποινο του βασικού εγκλήματος, λόγω ικανοποίησης του ζημιωθέντος από το βασικό αδίκημα ή απαλλαγής του υπαιτίου από την ποινή λόγω ικανοποίησης του ζημιωθέντος για το βασικό αδίκημα κλπ. Η διάταξη αυτή δεν θα είχε κανένα νόημα, αν σκοπός του νόμου ήταν μόνο η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι σε άλλες περιπτώσεις εγκλημάτων κατά του. κοινωνικού συνόλου, δεν προβλέπονται καν αντίστοιχες διατάξεις εξάλειψης του αξιοποίνου, όταν αποζημιώνεται ο ζημιωθείς από τα αδικήματα αυτά, χωρίς να αμφισβητείται η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής επ' αυτών. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω ο αμέσως ζημιωθείς από το βασικό έγκλημα νομιμοποιείται σε παράσταση πολιτικής αγωγής και για το ξέπλυμα (’ννα Ψαρούδα Μπενάκη, "Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη", ..., σελ. 170, Τζαννετής, "Η δήμευση των νομιμοποιουμένων προϊόντων της εγκληματικής δραστηριότητας", στον Τόμο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων "Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Καθαρή ή ελεύθερη κοινωνία", 2007, σελ. 252, σημ. 15). Αντίστοιχες απόψεις για την εξάρτηση του εννόμου αγαθού που προστατεύεται από το έγκλημα του Ν.2331/1995, από το έννομο αγαθό, το οποίο προσβάλλεται από την προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα δέχεται και ο Τσιρίδης ]βλ. 77. Τσιρίδη, "Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος (Ν.3691/2008), 2009, σελ. 47 επ., ιδία σελ. 54, Σχετ. 18γ]. Μάλιστα, ο Τσιρίδης και υπό την ισχύ του Ν.3691/2008 δέχεται ως μόνο προστατευόμενο αγαθό από τις διατάξεις περί ξεπλύματος το έννομο αγαθό του βασικού εγκλήματος [βλ. Τσιρίδη, "Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος" (Ν.3691/2008), 2009, σελ. 54, σχετ. 18γ] αλλά ότι το ίδιο γίνεται δεκτό και υπό την ισχύ του ν.3691/2008 (βλ. ’ννα Ψαρούδα Μπενάκη, "Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη", ..., σελ. 170, σχετ. 18β). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ., ως ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρο 590 παρ. 1 του νυν ισχύοντος Κ.Ποιν.Δ.), αν ο πολιτικώς ενάγων παρέστη παράνομα στη διαδικασία του ακροατηρίου, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, που λαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάση της διαδικασίας και στον ’ρειο Πάγο ακόμη. Η ακυρότητα, όμως αυτή, που δημιουργεί τον από το άρθρο 510 παράγραφος 1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως, επέρχεται μόνον όταν υπάρχει έλλειψη ενεργητικής ή παθητικής νομιμοποίησης του πολιτικώς ενάγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του Κ.Ποιν.Δ., ή όταν δεν τηρήθηκε η επιβαλλόμενη από το άρθρο 68 του ίδιου Κώδικα διαδικασία ως προς τον τρόπο και τον χρόνο ασκήσεως και υποβολής της πολιτικής αγωγής, ο οποίος εξικνείται μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας ενώπιον του πρωτοβάθμιου ποινικού δικαστηρίου. ’λλες ελλείψεις ή πλημμέλειες, που αφορούν την παράσταση ή την εκπροσώπηση του πολιτικώς ενάγοντος δεν ασκούν επιρροή στη νομιμότητα της παράστασης της πολιτικής αγωγής και δεν επιφέρουν απόλυτη ακυρότητα, αφού οι ελλείψεις ή οι πλημμέλειες αυτές θίγουν απλώς το συμφέρον του δικαιούχου και όχι του κατηγορουμένου ούτε πλήττουν τη δημόσια τάξη. Ακόμη, από τις διατάξεις του άρθρου 63 Κ.Ποιν.Δ. και των άρθρων 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι δικαίωμα να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες σε εκκρεμή ποινική διαδικασία έχουν μόνον όσοι έχουν υποστεί άμεση περιουσιακή ζημία ή άμεση ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη από την αξιόποινη πράξη, για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη, και όχι όσοι βλάπτονται έμμεσα από αυτή. Με την αμεσότητα της ζημιάς που απαιτείται για τη νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος, εκφράζονται δύο διαφορετικοί περιορισμοί του δικαιώματος παράστασης πολιτικής αγωγής, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές έννοιες αμεσότητας. Η μία υπονοεί την προσωπική σχέση του ζημιωθέντος με το δικαζόμενο έγκλημα (ΑΠ 248/2009 ΝΟΜΟΣ), ενώ η δεύτερη υπονοεί την υπαγωγή της ζημιάς του παριστάμενου πολιτικώς ενάγοντος στο προστατευτικό εύρος του ποινικού νόμου που παραβιάστηκε. Κριτήριο δε, για την ανεύρεση του κύκλου των προσώπων, που δικαιούνται να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες αποτελεί, κατά πρώτο λόγο, ο προστατευτικός σκοπός της ποινικής διάταξης που παραβιάστηκε, με αποτέλεσμα να νομιμοποιείται οπωσδήποτε ενεργητικά στην παράσταση πολιτικής αγωγής, ο φορέας του εννόμου αγαθού που προσβλήθηκε με την τέλεση της αξιόποινης πράξης. Λαμβάνεται υπόψη η έννοια του συμφέροντος, όπως ορίζεται από κανόνες δικαίου που τέθηκαν, όχι αποκλειστικά χάριν του γενικού συμφέροντος, αλλά και χάριν ιδιωτικών συμφερόντων και της αξίωσης για την απόλαυσή του (βλ. Ολ.ΑΠ. 1769/1986 ΠοινΧρ 1987, σελ. 292). Έτσι, προστατεύεται, εκείνο το ιδιωτικό συμφέρον που συνδέεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ενεργητική νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος κρίνεται σύμφωνα με την κατηγορία, όπως αυτή διατυπώνεται στο παραπεμπτικό βούλευμα ή το κλητήριο θέσπισμα, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της δηλώσεώς παραστάσεως πολιτικής αγωγής (βλ. Α.Π. 609/2012 ΝΟΜΟΣ, Α.Π. 604/2009 ΝΟΜΟΣ, Α.Π. 606/1998 ΝοΒ 46.1302). Τέλος, αν η κατηγορία αναφέρεται σε περισσότερες πράξεις, πρέπει να διευκρινίζεται σε ποιες αναφέρεται η παράσταση πολιτικής αγωγής, αν για κάποια από αυτές δεν επιτρέπεται παράσταση, οπότε δεν υπάρχει νομιμοποίηση άλλως, σε περίπτωση που, παρά ταύτα, η παράσταση πολιτικής αγωγής γίνει δεκτή, δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.Δ., λόγος αναιρέσεως. Η ακυρότητα αυτή δεν καλύπτεται από τη μη προβολή αντιρρήσεων, αν από την ίδια την κατηγορία προκύπτει έλλειψη νομιμοποίησης, η οποία ερευνάται αυτεπάγγελτα και από τον ’ρειο Πάγο. Στην προκειμένη περίπτωση, με τον τρίτο λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως της τέταρτης αναιρεσείουσας - πέμπτης κατηγορουμένης, Ν. Κ., προβάλλεται η αιτίαση της απόλυτης ακυρότητας που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, εκ του λόγου ότι οι εγκαλούντες, Κ. Δ. και Ν. Ν., παρέστησαν ως πολιτικώς ενάγοντες, για το σύνολο των αποδιδομένων σ' αυτήν πράξεων, ενώ δεν νομιμοποιούνται ενεργητικά να παραστούν και για την πράξη της απλής συνέργειας σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλόμενης απόφασης (σελ. 8 και 9), για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αναιρετικού ελέγχου και δη της βασιμότητας του προβαλλόμενου λόγου αναιρέσεως, ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου εμφανίστηκαν οι η Κ. Δ. και ο Ν. Ν., εκπροσωπούμενος από δικηγόρο, και επαναλαμβάνοντας την δήλωσή τους, ως και πρωτοδίκως, δήλωσαν ότι παρίστανται κατά την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως κατά των κατηγορουμένων (μεταξύ των οποίων και η αναιρεσείουσα Ν. Κ.) , οι οποίοι καταδικάστηκαν με την εκκαλούμενη υπ' αριθ. 662/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ενώπιον του ακροατηρίου του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ως πολιτικώς ενάγοντες για όλες τις πράξεις που κατηγορούνται, για την χρηματική ικανοποίησή τους, λόγω της ηθικής βλάβης που τους προκάλεσαν οι κρινόμενες πράξεις, όπως η δήλωσή τους αυτή αναπτύχθηκε προφορικά και εγγράφως, χωρίς κατά της παράστασης αυτής να προβληθεί αντίρρηση και συγκεκριμένα ως προς τη νομιμότητα της κατά τον τρόπο αυτό παράστασης πολιτικής αγωγής. Αφού δε έγινε δεκτό ότι επί του βασικού εγκλήματος της άμεσης συνέργειας σε απάτη κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια άνω των 120.000 Ευρώ είναι δυνατή η πρόκληση άμεσης ζημίας στους εν λόγω παθόντες (άλλωστε ουδεμία αντίρρηση υφίσταται από πλευράς αναιρεσείουσας) είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, παράσταση αυτών και για την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ως αμέσως ζημιωθέντων. Κατόπιν αυτού το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της ουσίας, το οποίο εδέχθη ότι νομιμοποιούνται ενεργητικώς οι παθόντες Κ. Δ. και ο Ν. Ν. και παραδεκτώς παρέστησαν ως πολιτικώς ενάγοντες και για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ως άμεσα ζημιωθέντες, ορθά έκρινε, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγηθείσα νομική σκέψη και ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο σχετικός τρίτος λόγος αναιρέσεως της ως άνω τετάρτης αναιρεσείουσας. 3ζ.
Περαιτέρω, η επιβαλλόμενη ως άνω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας, όπως προαναφέρθηκε, ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Δ' Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναίρεσης, απαιτείται να υπάρχει όχι μόνον ως προς την κατηγορία, αλλά να εκτείνεται και στους προβαλλόμενους από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του αυτοτελείς ισχυρισμούς, σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 (ήδη 171 παρ. 2) και 333 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ., που τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης ή στη μείωση της ποινής. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός, η απόρριψη του οποίου πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, είναι και αυτός περί συνδρομής στο πρόσωπό του ελαφρυντικής περίστασης από τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ. 2 του ΠΚ, αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή μειωμένης, κατά το άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα, ποινής. Κατά τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 1 του νέου Ποινικού Κώδικα, ταυτόσημου περιεχομένου με την αντίστοιχη διάταξη του προϊσχύσαντος Π.Κ., "η ποινή μειώνεται επίσης κατά το μέτρο που προβλέπει το προηγούμενο άρθρο και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις". Προϋποτίθεται όμως, ότι η προβολή των αυτοτελών ισχυρισμών έγινε κατά τρόπο σαφή και ορισμένο και μάλιστα με την επίκληση των θεμελιούντων αυτούς πραγματικών περιστατικών έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούνται και σε περίπτωση αποδοχής τους να οδηγούν στο ειδικότερα ευνοϊκό για τον κατηγορούμενο αποτέλεσμα. Μόνη η επίκληση της νομικής διάταξης που προβλέπει την ελαφρυντική περίσταση ή τον χαρακτηρισμό με τον οποίο είναι γνωστή αυτή στη νομική ορολογία καθιστά τον σχετικό ισχυρισμό αόριστο, στον οποίο ως τέτοιο το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει ή να αιτιολογήσει την απόρριψή του. Ως ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται, μεταξύ άλλων και οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 84 εδάφ. α' και ε' του ΠΚ που συνίσταται στο ότι: α) "ο υπαίτιος έζησε σύννομα ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίσταση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα" και ε) "το ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του". Η διάταξη αυτή (84 παρ. 2 περ. α' του ισχύοντος ΠΚ), είναι ευμενέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας διάταξης, που όριζε ότι η υπό στοιχείο α' ελαφρυντική περίσταση συνίσταται στο "ότι ο υπαίτιος έζησε ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη, ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή", αφού με τη νέα διάταξη διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, καθόσον υιοθετήθηκε το δεκτικό βεβαίωσης κριτήριο της "νόμιμης" ζωής έναντι του απροσδιόριστου κριτηρίου της "έντιμης" ζωής, που απαιτούνταν από την προϊσχύσασα διάταξη και δεν ελέγχεται πλέον η κατά το Σύνταγμα "απαραβίαστη" προηγούμενη ατομική και οικογενειακή ζωή του υπαιτίου. "Σύννομη" δε ζωή του υπαιτίου υπάρχει όταν αυτός δεν έχει διαπράξει αξιόποινη πράξη και όταν δεν έχει παραβιάσει επιτακτικούς ή απαγορευτικούς κανόνες δικαίου, του λευκού ποινικού μητρώου μη όντος του μόνου αποδεικτικού στοιχείου για την κατάφαση της περίστασης αυτής, του δικαστού δυνάμενου να κρίνει στα πλαίσια που ορίζονται από το άρθρο 178 του Κ.Ποιν.Δ. "Σύννομη" είναι η ζωή ενός ατόμου όταν αυτό στη διάρκεια του χρόνου σέβεται τα έννομα αγαθά, συμμορφώνεται με τις επιταγές του νόμου και τις ακολουθεί, ώστε το έγκλημα που έχει τελέσει να εμφανίζεται ως μοναδική παραφωνία, κάτι που κανένας δεν περίμενε από το συγκεκριμένο δράστη. Και υπό την ισχύουσα και εφαρμοσθείσα διάταξη, όμως, ο "σύννομος" βίος δεν ταυτίζεται με το λευκό ποινικό μητρώο, αλλά με τον πραγματικό σεβασμό των έννομων αγαθών στην καθημερινή ζωή, θεώρηση που δεν ανατρέπεται από το γεγονός ότι δεν καταδικάστηκε για τις πράξεις του και τη συμπεριφορά του. ’λλωστε η παραβίαση των νόμων δεν εκφράζεται μόνο με την τέλεση εγκληματικών πράξεων. Αν κάποιος παραβιάζει κατ' επανάληψη ηθικούς, αστικούς κανόνες ή δεν σέβεται δεσμευτικούς κανόνες, δεν μπορεί να κριθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο του η ελαφρυντική περίσταση του σύννομου βίου. Το λευκό ποινικό μητρώο, συνεπώς, είναι μια σοβαρή ένδειξη, αλλά δεν είναι και δεσμευτικό δεδομένο για την αποδοχή της συναφούς ελαφρυντικής περίστασης. Απαιτείται από το δικαστήριο, για τη διαπίστωση του σύννομου βίου, μια συστηματική προσπάθεια προκειμένου να διαγνώσει τον σεβασμό του δράστη έναντι των εννόμων αγαθών και να επιβεβαιώσει ότι το έγκλημα εμφανίζεται ως εξαίρεση σε αυτή τη σταθερή στάση της ζωής του. Επίσης, για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 εδάφ. ε' του ΠΚ που είναι ευμενέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας, καθόσον η καλή συμπεριφορά του υπαιτίου, αξιολογείται ως ελαφρυντική περίσταση ακόμα και όταν υφίσταται τον εξαναγκασμό της φυλακής, απαιτείται επίκληση και απόδειξη θετικής ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς του υπαιτίου, με κριτήριο τη στάση του μέσου συνετού και νομοταγούς πολίτη για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αξιόποινη πράξη, ως αποτέλεσμα πραγματικής επίγνωσης από αυτόν των συνεπειών της πράξης του και σταθερού εναρμονισμού του προς τις επιταγές της έννομης τάξης.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως που παραδεκτά επισκοπούνται για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, ο συνήγορος υπεράσπισεως του δεύτερου κατηγορουμένου - δεύτερου αναιρεσείοντος, Β. Τ., υπέβαλε εγγράφως και ανέπτυξε προφορικώς κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τους αυτοτελείς ισχυρισμούς - αιτήματος αναγνώρισης της συνδρομής στο πρόσωπό του των ελαφρυντικών περιστάσεων εκ του άρθρου 84 παρ. 2 εδάφ. α' και ε' ΠΚ., τις οποίες το Δικαστήριο της ουσίας δεν ανεγνώρισε στο πρόσωπό του, αφού αυτό απέρριψε τους υποβληθέντες σχετικούς αυτοτελείς ισχυρισμούς ομόφωνα ως προς την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου "έντιμου" βίου και κατά πλειοψηφία ως προς την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, οπότε συντρέχει περίπτωση αυτεπάγγελτης εφαρμογής, κατά τα άρθρα 2 παρ. 1 του ΠΚ και 511 εδ. τελευτ. του Κ.Ποιν.Δ., των επιεικέστερων, κατά τα προαναφερόμενα, διατάξεων του ίδιου άρθρου του ισχύοντος από την 1η.7.2019 νέου Ποινικού Κώδικα, δεκτού γενομένου και του σχετικού πρώτου αναιρετικού λόγου της αιτήσεως αναιρέσεως του Β. Τ., ως βασίμου. 3η.
Επίσης, αυτοτελής ισχυρισμός, η απόρριψη του οποίου πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, είναι και αυτός περί συνδρομής στο πρόσωπο του κατηγορουμένου της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 3 του ΠΚ (μη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου), αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή μειωμένης, κατά το άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα, ποινής. Κατά την παρ. 4 του άρθρου 79 του προϊσχύσαντος Π.Κ., που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, ορίζεται ότι : "4. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την ποινή που επέβαλε". Η διάταξη αυτή αναφέρεται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου που ορίζει ότι "κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει ο νόμος, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη α) τη βαρύτητα του εγκλήματος που έχει τελεσθεί και β) την προσωπικότητα του εγκληματία." Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 4239/2014, "κατά επιμέτρηση της ποινής το αρμόδιο δικαστήριο λαμβάνει υπ' όψιν την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου. Στη δικαστική απόφαση γίνεται ρητή μνεία με συνοπτική αιτιολογία ότι κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του την κατά τα άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, γεγονός το οποίο μπορεί να συνιστά, εν όλω ή εν μέρει, δίκαιη ικανοποίηση για την καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας". Ακόμη, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του ίδιου νόμου, "1. Το δικαστήριο αποφαίνεται για το αν συντρέχει υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης συνεκτιμώντας ιδίως: α) την καταχρηστική ή παρελκυστική συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης για τη διάρκεια της οποίας διατυπώνεται παράπονο ότι υπερέβη την εύλογη διάρκεια, β) την πολυπλοκότητα των τιθέμενων πραγματικών και νομικών ζητημάτων, γ) τη στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και δ) το διακύβευμα της υπόθεσης για τον αιτούντα. 2. Όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης και επομένως υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, το δικαστήριο αποφαίνεται για το αν πρέπει να καταβληθεί χρηματικό ποσό για τη δίκαιη ικανοποίηση και σε καταφατική περίπτωση ορίζει το ύψος αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και την περίοδο που υπερέβη τον εύλογο χρόνο για την εκδίκαση της υπόθεσης, κατά συνεκτίμηση των κριτηρίων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και την ικανοποίηση του αιτούντος από άλλα μέτρα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την αποκατάσταση της βλάβης του, μεταξύ των οποίων και την επιδίκαση υπέρ αυτού αυξημένης δικαστικής δαπάνης, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις". Τέλος, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του αυτού ως άνω νόμου, "Τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα εφαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων", όπως και η παράγραφος 3 του άρθρου τούτου, που παρατέθηκε στην αρχή της παρούσας νομικής σκέψης, σύμφωνα με την οποία κατά την επιμέτρηση της ποινής το αρμόδιο δικαστήριο λαμβάνει υπόψη την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του όρθρου 79 ΠΚ, αναφορικά με τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος και της προσωπικότητας του δράστη, προκύπτει ότι η επιμέτρηση της ποινής σε κάθε .συγκεκριμένη περίπτωση, ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, όπως αυτά προκύπτουν από τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά για την ενοχή του, χωρίς να έχει υποχρέωση να διαλάβει στην περί ποινής απόφασή του για τα στοιχεία αυτά ειδικότερη αιτιολογία, ενώ η συνεκτίμηση της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας γίνεται με ρητή μνεία και ειδική αιτιολογία στην οικεία απόφαση, εφόσον προβλήθηκε από τον κατηγορούμενο σχετικός προς τούτο ισχυρισμός. Στην προκείμενη περίπτωση, το Δικαστήριο της ουσίας, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, επέβαλε στον δεύτερο αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο συνολική ποινή καθείρξεως δέκα τεσσάρων (14) ετών, αφού, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των πρακτικών της, με ειδική σκέψη του, για την επιβολή της άνω ποινής, έλαβε υπόψη του τη βαρύτητα των εγκλημάτων που διέπραξε αυτός, το βαθμό της ενοχής του κατηγορουμένου, καθώς και την προσωπικότητα αυτού, για την εκτίμηση δε των στοιχείων αυτών χρησιμοποίησε και τα ειδικώς μνημονευόμενα στην απόφαση κριτήρια του άρθρου 79 ΠΚ, και συγκεκριμένα για την εκτίμηση της βαρύτητας των εγκλημάτων το Δικαστήριο απέβλεψε στη βλάβη που προξένησε κάθε έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του κάθε εγκλήματος, καθώς επίσης σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του, στην ένταση του δόλου ή στο βαθμό της αμέλειας του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου το Δικαστήριο στάθμισε ιδίως το βαθμό της εγκληματικής του διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να την διαγνώσει με ακρίβεια εξέτασε τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση των εγκλημάτων, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επεδίωξε, το χαρακτήρα του και το βαθμό της ανάπτυξής του, στις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη, ιδίως την μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες των πράξεών του, συνάμα δε τόσο τους οικονομικούς όρους, όσο και των μελών της οικογενειάς του, τα οποία συντηρεί. Δεν ήταν δε υποχρεωμένο, να διαλάβει στην απόφαση αυτή άλλη ειδικότερη αιτιολογία. Αναφορικά με την επιβληθείσα στον εν λόγω καταδικασθέντα κατηγορούμενο ποινή, που κυμάνθηκε εντός των ορίων του πλαισίου της προβλεπόμενης ποινής, λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις του άρθρου 79 ΠΚ για την επιμέτρηση της ποινής, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του, με τις πιο πάνω παραδοχές, την κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτήν, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των διαλαμβανομένων στα σκεπτικά [περί ενοχής της υπ' αριθμ. 2226/2018, 2308/2018, 3014/2016, 537/2017, 594α/2017, 737/2017, 1380/2017, 2588/2017, 2757/2017, 2846/2017, 2974/2017, 3114/2017, 3261/2017, 3429/2017, 158/2018, 159/2018 και 556/2018 απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου αμετακλήτου ως προς το σκέλος αυτό] και [περί ποινής της νυν προσβαλλομένης], που αποτελούν ενιαίο σύνολο, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή, ως προς την επιμέτρηση της επιβληθείσας ποινής, στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 79 του ΠΚ, την οποία ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε. Η μη αναφορά, ότι λήφθηκε υπόψη η τυχόν υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, με βάση τις προπαρατεθείσες διατάξεις, δεν συνεπάγεται εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 4239/2014, ούτε έλλειψη αιτιολογίας, ούτε αρνητική υπέρβαση εξουσίας, όπως αβάσιμα διατείνεται ο δεύτερος αναιρεσείων, με τον συναφή δεύτερο λόγο του δικογράφου της κρινόμενης αίτησης αναιρέσεώς του, αφού η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, ότι πράγματι έχει διαγνωσθεί η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης, κάτι που δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. ’λλωστε, κριτήριο για την κατάφαση της υπέρβασης αυτής δεν είναι μόνο η παρέλευση δυσανάλογα μεγάλου χρονικού διαστήματος από την τέλεση του εγκλήματος, αλλά, κατά το νόμο (άρθρο 5 παρ. 1 Ν.4239/2014), συνεκτιμώνται η καταχρηστική ή παρελκυστική συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης, η πολυπλοκότητα των πραγματικών και νομικών ζητημάτων, η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και το διακύβευμα της υπόθεσης για τον κατηγορούμενο, όπως δε συνάγεται από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του Ν.4239/2014, το ποινικό Δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής υποχρεούται να λάβει υπόψη του και να μνημονεύσει με συνοπτική αιτιολογία την κατά τα άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, εφόσον θετικά διαπιστώσει τη συνδρομή τέτοιας περίπτωσης, ενώ δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει αρνητικά, ότι δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, όταν, μάλιστα, δεν έχει υποβληθεί συναφής ισχυρισμός από τον κατηγορούμενο, όπως εν προκειμένω, ή ο υποβληθείς [η μη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας - άρθρο 84 παρ. 3 του ισχύοντος από 1.7.2019 νέου Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019)], ως αυτοτελής ισχυρισμός, δεν έχει προταθεί, καθώς και αναπτυχθεί προφορικώς, νομίμως από τον κατηγορούμενο, ήτοι κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, δηλαδή με όλα τα πραγματικά περιστατικά, που απαιτούνται κατά νόμο για τη θεμελίωσή του, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και, σε περίπτωση αποδοχής του, να οδηγήσει στο ειδικότερα ευνοϊκό για τον κατηγορούμενο συμπέρασμα. Επομένως, εν προκειμένω, δεν υπήρχε υποχρέωση του Δικαστηρίου της ουσίας να προβεί σε επιπρόσθετη αιτιολογία και αναφορά άλλων περιστατικών από τα οποία να προκύπτει αν έλαβε χώρα ή όχι καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας, ενόψει του ότι ο αναιρεσείων δεν προέβαλε σχετικό περί τούτου ισχυρισμό.
Κατ' ακολουθίαν, ο σχετικός, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Θ' του Κ.Ποιν.Δ., δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του δεύτερου αναιρεσείοντα, Β. Τ., για τη θεμελίωση του οποίου προβάλλεται, ότι το Δικαστήριο με την πληττόμενη απόφασή του, κατά την επιμέτρηση της επιβληθείσας ποινής, δεν έλαβε υπόψη την υπέρβαση του εύλογου χρόνου της διαδικασίας, που αποτελεί αυτοτελή λόγο μείωσης της ποινής, κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4239/2014, την οποία κατά τους ισχυρισμούς του αγνόησε και δεν διέλαβε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία περί αυτού, υπερέβη δε αρνητικώς την εξουσία του, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Επομένως, εν όψει των ανωτέρω, θα πρέπει να απορριφθούν όλοι οι αναιρετικοί λόγοι των κρινόμενων αναιρέσεων, καθώς και των προσθέτων, επί της δεύτερης και έβδομης τούτων, λόγων, που αφορούν στην ενοχή των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων. Όμως, ως προς τις κύριες ποινές για καθένα εκ των αδικημάτων, για τα οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι και την παρεπόμενη ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων που καταγιγνώστηκε στον δεύτερο κατηγορούμενο - δεύτερο αναιρεσίοντα, Β. Τ., συντρέχει περίπτωση εφαρμογής αυτεπαγγέλτως αλλά και κατ' αποδοχή του πρώτου λόγου αναίρεσεως του αναιρεσείοντος Β. Τ., ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2 α' και ε' του ΠΚ, κατά τα άρθρα 2 παρ. 1 ΠΚ και 511 Κ.Ποιν.Δ., 1. των επιεικεστέρων διατάξεων, όπως προαναφέρθηκε στη μείζονα σκέψη της παρούσας (υπό στοιχ.
ΙΙ), ήτοι: 1.(α) του άρθρου 52 παρ. 2 του ΠΚ, σύμφωνα με την οποία "η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη ούτε είναι κατώτερη των πέντε (5) ετών", 1.(β) του άρθρου 83 περ β' του ΠΚ, "όπου... β) αντί για την ποινή της κάθειρξης τουλάχιστον δέκα (10) ετών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών ή κάθειρξη έως οκτώ (8) ετών..." [εφαρμοζομένου του εν λόγω άρθρου, λόγω της υπάρχουσας καταδίκης των αναιρεσειόντων για την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, αλλά και της αναγνώρισης ήδη της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε' ΠΚ στον πρώτο των αναιρεσειόντων, Δ. Τ., των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α' και ε' ΠΚ στους, εκ των αναιρεσειόντων, τρίτο, Γ. Τ., πέμπτο, Χ. Λ., έκτο, Κ. Σ. και έβδομη, ..., και τέλος, των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α', β' και ε' ΠΚ στην τέταρτη των αναιρεσειόντων, Ν. Κ.], 1.(γ) του άρθρου 85 παρ. 1 του ΠΚ, σύμφωνα με την οποία "...το δικαστήριο ελαττώνει περαιτέρω το κατώτατο όριο της μειωμένης κατά το άρθρο 83 ποινής ως εξής: α) τα πέντε έτη μειώνονται σε τρία, β) τα δύο έτη σε ένα..." (εφαρμοζομένου εν προκειμένω λόγω της αναγνώρισης ήδη στους τρίτο, τέταρτη, πέμπτο, έκτο και έβδομη εκ των αναιρεσειόντων περισσοτέρων της μιας ελαφρυντικές περιστάσεις, ήτοι συντρέχουν εν προκειμένω στο πρόσωπό τους περισσότεροι λόγοι μείωσης της ποινής), αλλά και 1.(δ) του άρθρου, ως προελέχθη, 84 παρ. 2 α και ε' του ΠΚ, ως ισχύει μετά την 1.7.2019, και 2. των επιεικέστερων διατάξεων του ισχύοντος από 1.7.2019 Π.Κ που δεν προβλέπουν πλέον την παρεπόμενη ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων.
ΙV.
Ενόψει όλων αυτών και κατ' αυτεπάγγελτη εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 511 εδ. δ' του νέου Κ.Ποιν.Δ., των ως άνω επιεικέστερων διατάξεων, εφόσον οι υπό κρίση αιτήσεις και οι, επί των δεύτερης και έβδομης αυτών, πρόσθετοι λόγοι είναι παραδεκτοί, Α) πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση εν μέρει και δη:
α) κατ' αυτεπάγγελτη, σύμφωνα με το άρθρο 511 εδ. δ' του ισχύοντος από 1.7.2019 Κ.Ποιν.Δ., εφαρμογή της άνω επιεικέστερης διάταξης (405 παρ.1 του νέου ΠΚ), αλλά και κατά παραδοχή των σχετικών αιτημάτων που υποβάλλονται με λόγο αναιρέσεως των αιτήσεων των αναιρεσειόντων Χ. Λ., Κ. Σ., καθώς και των προσθέτων λόγων του αναιρεσείοντος, Β. Τ., ως προς τους αναιρεσείοντες (1ο, 2ο, 4η, 5ο και 6ο), για την πράξη της προαναφερθείσας απάτης, καθό μέρος αφορά στους ως άνω παθόντες του απατηλού προγράμματος GOLDS. (σελ. 202 έως 209 της παρούσας) υπό στοιχ. 16. Ι. Μ., 32 Κ. Π., 37 Ε. Σ., 48. Δ. Τ. και 51. Ε. Χ., στους παθόντες του απατηλού προγράμματος GLOBELEX (σελ. 211 της παρούσας) Μ. Δ., Σ. Π. και Κ./ Μ. και στους παθόντες του απατηλού προγράμματος "NATIONAL ENERGY S.A." (σελ. 213 της παρούσας) Κ. Α., Κ. Ζ., Π. Τ. και Φ. Γ. και, περαιτέρω, ελλείψει υποβολής της απαιτούμενης έγκλησης στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 517 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, και να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά των αναιρεσειόντων, πρώτου, Δ. Τ., δεύτερου, Β. Τ. και έκτου, Κ. Σ., για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση από την οποία η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 Ευρώ, που φέρεται ότι τέλεσαν ως αυτουργοί, και τέταρτης, Ν. Κ. και πέμπτου, Χ. Λ., που φέρεται ότι τέλεσαν ως άμεσοι συνεργοί, σε βάρος των παθόντων του απατηλού προγράμματος GOLDS. (σελ. 202 έως 209 της παρούσας) υπό στοιχ. 16. Ι. Μ., 32. Κ. Π., 37. Ε. Σ., 48. Δ. Τ. και 51. Ε. Χ., των παθόντων του απατηλού προγράμματος GLOBELEX (σελ. 211 της παρούσας) Μ. Δ., Σ. Π. και Κ. Μ. και των παθόντων του απατηλού προγράμματος "NATIONAL ENERGY S.A." (σελ. 213 της παρούσας) Κ. Α., Κ. Ζ., Π. Τ. και Φ. Γ..
β) κατ' εφαρμογή (αυτεπαγγέλτως) από τον ’ρειο Πάγο των προαναφερθεισών επιεικέστερων διατάξεων (των άρθρων 52 παρ. 2, 83 περ. β' και 85 παρ. 1 του ΠΚ), ως προς τις περί ποινών διατάξεις της που αφορούν στην πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, αλλά και στην πράξη της απάτης κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση από την οποία η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 Ευρώ, λαμβανομένου υπόψη για την τελευταία, κατά την επιμέτρηση της ποινής, και του γεγονότος ότι πλέον το ανερχόμενο ποσό ζημίας υπολείπεται του αρχικού, για το οποίο καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες κατά το ποσό των 2.012.486,64 Ευρώ, αναγκαίως δε και ως προς τον καθορισμό της συνολικής ποινής καθενός από τους κατηγορουμένους αυτούς, γ) ως προς τη διάταξή της περί επιβολής στον δεύτερο κατηγορούμενο και ήδη δεύτερο αναιρεσείοντα, Β. Τ., της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων για πέντε (5) έτη, την οποία πρέπει να απαλείψει ο ’ρειος Πάγος, αφού δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής στο Δικαστήριο της ουσίας κατά τούτο, λόγω έλλειψης αντικειμένου περαιτέρω έρευνας, δ) κατά παραδοχή του από το άρθρο 510 παρ.1 Δ' και Ε' Κ.Ποιν.Δ. πρώτου λόγου της αίτησης αναιρέσεως του δεύτερου κατηγορουμένου - δεύτερου αναιρεσείοντα, Β. Τ., ως προς τη διάταξή της περί απόρριψης του αυτοτελούς ισχυρισμού για τη συνδρομή στο πρόσωπό του των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 α' και ε' ΠΚ, αναγκαίως δε και ως προς τις περί ποινής διατάξεις της σε σχέση με τον κατηγορούμενο αυτόν, και Β) να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το αναιρούμενο ανωτέρω υπό στοιχ. β' και δ' μέρος της, στο ίδιο Δικαστήριο, που εξέδωσε την απόφαση, συγκροτούμενο (ενόψει του ότι πρόκειται μόνο για το σκέλος των κατά τα άνω ποινών) από τους ίδιους δικαστές, που δίκασαν προηγουμένως, και σε περίπτωση αδυναμίας από άλλους (άρθρο 522 Κ.Ποιν.Δ.), προκειμένου αυτό να κρίνει και για την αναγνώριση ή μη στο πρόσωπο του δεύτερου κατηγορουμένου - ήδη δεύτερου αναιρεσείοντα των παραπάνω ελαφρυντικών περιστάσεων του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και, ανάλογα με την επ' αυτής κρίση του, να επιμετρήσει την αρμόζουσα σ' αυτόν αλλά και τους λοιπούς αναιρεσείοντες ποινή για τις πράξεις της απάτης κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση από την οποία η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 Ευρώ και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Κατά τα λοιπά οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως και οι πρόσθετοι, επί της δεύτερης και έβδομης τούτων, λόγοι, εφόσον δεν υπάρχει άλλος αναιρετικός λόγος προς έρευνα, πρέπει να απορριφθούν.
Για τους λόγους αυτούς
i.
Αναιρεί εν μέρει την υπ' αριθ. 2226/2018, 2308/2018, 3014/2016, 537/2017, 594α/2017, 737/2017, 1380/2017, 2588/2017, 2757/2017, 2846/2017, 2974/2017, 3114/2017, 3261/2017, 3429/2017, 158/2018, 159/2018 και 556/2018 απόφαση του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ως προς τους αναιρεσείοντες [(1ο) Δ. Τ. του Κ., κάτοικο ..., (2ο) Β. Τ. του Κ., κάτοικο ..., (4η) Ν. Κ. του Μ., κάτοικο ..., (5ο) Χ. Λ του Α., κάτοικο , και (6ο) Κ. Σ του Σ., κάτοικο ], για την πράξη της απάτης κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση από την οποία η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 Ευρώ, καθό μέρος αφορά στους ως άνω παθόντες του απατηλού προγράμματος GOLDS. (σελ. 202 έως 209 της παρούσας) υπό στοιχ. 16. Ι. Μ., 32 Κ. Π., 37 Ε. Σ., 48. Δ. Τ. και 51. Ε. Χ., στους παθόντες του απατηλού προγράμματος GLOBELEX (σελ. 211 της παρούσας) Μ. Δ., Σ. Π. και Κ./ Μ. και στους παθόντες του απατηλού προγράμματος "NATIONAL ENERGY S.A." (σελ. 213 της παρούσας) Κ. Α., Κ. Ζ., Π. Τ. και Φ. Γ. ii.
Αναιρεί εν μέρει την ως άνω απόφαση ως προς τους αναιρεσείοντες [[(1ο) Δ. Τ του Κ., κάτοικο , (2ο) Β. Τ του Κ., κάτοικο ..., (3ο) Γ Τ του Κ., κάτοικο , (4η) Ν. Κ του Μ., κάτοικο ..., (5ο) Χ. Λ του Α., κάτοικο , (6ο) Κ. Σ του Σ., κάτοικο ... και (7η) Ε. Σ του Σ., κάτοικο , a) μόνο ως προς τις επί μέρους επιβληθείσες ποινές και την επιβολή στους εξ αυτών (1ο, 2ο, 4η και 6ο) συνολικής ποινής, b) ως προς την καταγνωσθείσα στον δεύτερο κατηγορούμενο και ήδη δεύτερο αναιρεσείοντα, Β. Τ , παρεπόμενη ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και c) ως προς τη διάταξή της για απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του δεύτερου κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος, Β Τ περί συνδρομής στο πρόσωπό του των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 α' και ε' ΠΚ, συνακόλουθα δε και ως προς τις περί ποινής διατάξεις της σε σχέση με τον κατηγορούμενο αυτόν.
iii.
Κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη, που ασκήθηκε κατά των αναιρεσειόντων, (1ου) Δ Τ , (2ου) Β Τ και (6ου) Κ. Σ , για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση από την οποία η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 Ευρώ, που φέρεται ότι τέλεσαν ως αυτουργοί, και (4ης), Ν. Κ και (5ου) Χ. Λ , που φέρεται ότι τέλεσαν ως άμεσοι συνεργοί, σε βάρος των παθόντων του απατηλού προγράμματος GOLDS. (σελ. 202 έως 209 της παρούσας) υπό στοιχ. 16. Ι. Μ., 32. Κ. Π., 37. Ε. Σ., 48. Δ. Τ. και 51. Ε. Χ., των παθόντων του απατηλού προγράμματος GLOBELEX (σελ. 211 της παρούσας) Μ. Δ., Σ. Π. και Κ. Μ. και των παθόντων του απατηλού προγράμματος "NATIONAL ENERGY S.A." (σελ. 213 της παρούσας) Κ. Α., Κ. Ζ., Π. Τ. και Φ. Γ..
iv.
Παραπέμπει την υπόθεση κατά τα υπό στοιχεία ii a) (σχετικά με τις περί ποινών διατάξεις που αφορούν αμφότερες της πράξεις) και ii.c (σχετικά με την διαταξη για απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του δεύτερου κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος, Β. Τ , περί συνδρομής στο πρόσωπό του των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 α' και ε'ΠΚ και τις περί ποινής διατάξεις σε σχέση με τον κατηγορούμενο αυτόν) αναιρεθέντα μέρη της για νέα εκδίκαση στο ίδιο παραπάνω Δικαστήριο, συγκροτούμενο, εφόσον είναι δυνατό, από τους ίδιους δικαστές, που δίκασαν προηγουμένως και σε περίπτωση αδυναμίας από άλλους. v. Απαλείφει την διάταξη για αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του 2ου κατηγορουμένου ήδη δεύτερου αναιρεσείοντα, Β. Τ και για πέντε (5) έτη.
vi.
Απορρίπτει κατά τα λοιπά τις από 10.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7704/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7675/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7705/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7693/2019, από 10.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7687/2019, από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7674/2019 και από 09.07.2019 και με αριθμό πρωτ. 7673/2019 αιτήσεις, και τους 25.11.2019 και 25.11.2019 πρόσθετους λόγους των δεύτερου και έβδομης των αναιρεσειόντων, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2226/2018, 2308/2018, 3014/2016, 537/2017, 594α/2017, 737/2017, 1380/2017, 2588/2017, 2757/2017, 2846/2017, 2974/2017, 3114/2017, 3261/2017, 3429/2017, 158/2018, 159/2018 και 556/2018 απόφαση του Β' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 25 Ιουνίου ....
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 30 Ιουνίου 2021.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή