Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1 / 2020    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)


Αριθμός 1/2020

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αγγελική Αλειφεροπούλου, Γεώργιο Λέκκα, Πηνελόπη Ζωντανού, Ειρήνη Καλού, Δήμητρα Κοκοτίνη Αντιπροέδρους, Ασπασία Μαγιάκου (ήδη Αντιπρόεδρο), Αρτεμισία Παναγιώτου, Χρήστο Βρυνιώτη, Διονυσία Μπιτζούνη, Μαρία Νικολακέα, Αβροκόμη Θούα (ήδη Αντιπρόεδρο), Γεώργιο Παπαηλιάδη, Κωστούλα Φλουρή - Χαλεβίδου, Ναυσικά Φράγκου, Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου, Μαρία Τζανακάκη, Νικόλαο, Πιπιλίγκα, Αρετή Παπαδιά, Αντιγόνη Καραϊσκου - Παλόγου, Βασιλική Ηλιοπούλου, Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Κυριάκο Οικονόμου, Ευφροσύνη Καλογεράτου - Ευαγγέλου, Σοφία Τζουμερκιώτη, Χρήστο Τζανερρίκο, Λουκά Μόρφη, Γεώργιο Δημάκη, Λάμπρο Καρέλο, Μαρία Βασδέκη, Ανθή Γκάμαρη, Ζαμπέτα Στράτα, Γεώργιο Χριστοδούλου, Πηνελόπη Παρτσαλίδου-Κομνηνού, Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, Στυλιανό Δαρέλλη, Όλγα Σχετάκη-Μπονάτου, Κωνσταντίνο Παναρίτη, Ζωή Κωστόγιαννη-Καλούση, Χρυσούλα Φλώρου-Κοντοδήμου-Εισηγήτρια, Γεώργιο Κόκκορη, Πελαγία Ακάσογλου, Ελισάβετ Τσιρακίδου, Βασίλειο Μαχαίρα, Καλλιόπη Πανά, Ουρανία Παπαδάκη, Μαρία Μουλιανιτάκη, Νικόλαο Βεργιτσάκη, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου-Μωρέση, Μαριάνθη Παγουτέλη, Μυρσίνη Παπαχίου και Αναστασία Μουζάκη, Αρεοπαγίτες
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, με την παρουσία του Εισαγγελέως του Αρείου Δημητρίου Δασούλα και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως υπέρ του νόμου εν μέρει της υπ'αριθ. 188/2018 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης. Με κατηγορούμενους τους: 1. Ι. Ζ. του Κ., κάτοικο ..., 2. Σ. Τ. του Μ., κάτοικο ..., 3. Γ. Π. του Α., κάτοικο ..., 4. Α. Μ. του Μ., κάτοικο ..., 5. Κ. Τ. του Ι., κάτοικο ..., 6. Α. Κ. του Τ., κάτοικο ... και 7. Ν. Τ. του Ε., κάτοικο ..., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν, επειδή πρόκειται για αναίρεση υπέρ του νόμου, η οποία δεν επιδρά στα έννομα συμφέροντά τους, σύμφωνα με το άρθρο 505 παρ. 2 ΚΠΔ.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 24/9-5-2019 αίτηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 706/2019.
Αφού άκουσε
Τον Εισαγγελέα, που πρότεινε να αναιρεθεί, υπέρ του νόμου, η προσβαλλόμενη απόφαση 188/2018 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης, τηρουμένων όμως απαραμείωτων των δικαιωμάτων των διαδίκων.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 590 παρ. 1 του κυρωθέντος με το Ν. 4620/2019 και ισχύοντος από την 1-7-2019 (άρθρο δεύτερο του ν. 4620/2019) νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, "Υποθέσεις που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε οποιονδήποτε βαθμό συνεχίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας που τελέστηκαν όταν ίσχυαν οι διατάξεις που καταργούνται διατηρούν το κύρος τους." Επίσης, κατά το άρθρο 589 παρ. 3 του ίδιου Κώδικα "Αποφάσεις και βουλεύματα που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα υπόκεινται στα ένδικα μέσα και στις διατυπώσεις άσκησής τους που προέβλεπε ο καταργούμενος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα". Κατά τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 του προϊσχύσαντος ΚΠοινΔ, υπό το κράτος του οποίου ασκήθηκε η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και έχει εφαρμογή κατ' άρθρο 590 παρ. 1 εδ. β'του νέου ΚΠοινΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479 του ίδιου Κώδικα. Ύστερα από αυτήν την προθεσμία μπορεί να ασκήσει αναίρεση μόνο υπέρ του νόμου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510 του ίδιου Κώδικα, καθώς και για οποιαδήποτε παράβαση των τύπων της διαδικασίας, χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα των διαδίκων. Η αναίρεση υπέρ του νόμου εισάγεται προς εκδίκαση στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (άρθρα 505 παρ. 2 και 513 παρ. 1 εδ. ε' του ΚΠοινΔ (ήδη 512 παρ. 1 εδ. ε' του νέου ΚΠοινΔ) και άρθρο 23 παρ. 1 εδ. β' και 2 στοιχ. α' του Ν. 1756/1988 "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών", όπως οι παράγραφοι αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995).
Στην προκειμένη περίπτωση, φέρεται προς συζήτηση η υπό κρίση, με αριθμό έκθεσης 24/9-5-2019, αίτηση αναίρεσης υπέρ του νόμου του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της 188/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης, και ειδικότερα κατά το μέρος που κηρύχθηκαν αθώοι οι κατηγορούμενοι α) Ι. Ζ. του Κ., β) Σ. Τ. του Μ., γ) Γ. Π. του Α., δ) Α. Μ. του Μ., ε) Κ. Τ. του Ι., στ) ’. Κ. του Τ. και ζ) Ν. Τ. του Ε. για το αδίκημα της εξακολουθητικής απάτης από κοινού με ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 150.000 ευρώ, σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 45, 263 Α', 386 παρ. 1 και 3 του ισχύσαντος μέχρι την 30-6-2019 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 του ισχύοντος κατά την έκδοση της απόφασης Ν. 1608/1950), η οποία, σημειωτέον, έχει υποβάλει εξ αρχής για την πράξη αυτή την από 8-11-2011 έγκλησή της κατά της πρώτης κατηγορουμένης και λοιπών συνυπαιτίων. Η αίτηση αυτή ασκήθηκε νομότυπα με δήλωση του άνω Αντεισαγγελέα στο Γραμματέα του Αρείου Πάγου (άρθρα 474 παρ. 1 και 509 παρ. 1 του ΚΠοινΔ), με λόγους α) την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) την εκ πλαγίου εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που προβλέπονται από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠοινΔ, αρμοδίως δε εισάγεται ενώπιον της Ολομέλειας του παρόντος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 και 512 του ισχύοντος από 1-7-2019 ΚΠοινΔ (Ν. 4620/2019) και πρέπει να ερευνηθεί η βασιμότητα των λόγων της, χωρίς να βλάπτονται από την άσκησή της τα δικαιώματα των διαδίκων, αφού αυτή ασκείται υπέρ του νόμου χωρίς τήρηση προθεσμίας και μετά το αμετάκλητο της προσβαλλόμενης απόφασης.
Με βάση γενική αρχή του ποινικού δικονομικού δικαίου, που συνάγεται από τα άρθρα 2 του κυρωθέντος με το Ν. 4619/2019 και ισχύοντος από 1-7-2019 νέου Ποινικού Κώδικα και 590 παρ. 1 του κυρωθέντος με το Ν. 4620/2019 και ισχύοντος από 1-7-2019 νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι δικονομικοί νόμοι, αν δεν ορίζουν με μεταβατική διάταξη το αντίθετο, έχουν άμεση εφαρμογή από την έναρξη της ισχύος τους και στις εκκρεμείς και μη εκδικασθείσες ακόμη ποινικές υποθέσεις, από το χρονικό σημείο που καταλαμβάνουν αυτές. Η διαδικασία, δηλαδή, χωρεί σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επιχειρείται η κάθε διαδικαστική πράξη και, συνεπώς, οι μεν πράξεις, οι οποίες έγιναν υπό το κράτος του παλαιού νόμου, είναι ισχυρές, το δε ατέλεστο μέρος της διαδικασίας και, επομένως, και η μη διεξαχθείσα ακόμη δίκη, θα γίνει σύμφωνα με το νέο νόμο. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του νέου ΠΚ, "Αν από την τέλεση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, με την οποία καθιερώνεται η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ουσιαστικού ποινικού νόμου, που ίσχυσε από την τέλεση της πράξης μέχρι το χρόνο της αμετάκλητης εκδίκασης της υπόθεσης, ως επιεικέστερος νόμος θεωρείται εκείνος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, δηλαδή εκείνος, ο οποίος με την εφαρμογή του, με βάση τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέσεις, επιφέρει την ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική μεταχείριση. Προς τούτο γίνεται σύγκριση των περισσοτέρων σχετικών διατάξεων στο σύνολο των προϋποθέσεων, που προβλέπονται από καθεμιά από αυτές, έτσι ώστε να είναι πλέον σαφές, βάσει του νέου ΠΚ, ότι εφαρμόζεται πάντα η επιεικέστερη διάταξη και όχι ο νόμος ως ενιαίο "όλον". Αν από τη σύγκριση προκύψει ότι ο κατηγορούμενος, όπως κατηγορείται, επιβαρύνεται το ίδιο από όλους τους νόμους, τότε εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, διαφορετικά, εφαρμόζεται ο νεότερος επιεικέστερος νόμος. Ειδικότερα, επιεικέστερος είναι ο νόμος, που προβλέπει χαμηλότερο ανώτατο όριο του είδους της ποινής, αν δε το ανώτατο όριο είναι το ίδιο, επιεικέστερος είναι αυτός που προβλέπει μικρότερο κατώτατο όριο. Για το χαρακτηρισμό ενός νόμου ως επιεικέστερου ή μη λαμβάνεται κατ' αρχήν υπόψη το ύψος της απειλούμενης ποινής φυλάκισης ή κάθειρξης, που θεωρείται βαρύτερη της χρηματικής, επί ίσων δε ποινών φυλάκισης ή κάθειρξης, λαμβάνεται υπόψη και η χρηματική ποινή. Επίσης, επιεικέστερος είναι ο νόμος, ο οποίος δεν περιλαμβάνει την επιβαρυντική περίπτωση, υπό την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 3 -1 του ισχύσαντος μέχρι την 30-6-2019 Ποινικού Κώδικα, η οποία είναι επιεικέστερη έναντι της αντίστοιχης του άρθρου 386 παρ. 1 εδ. β' του ισχύοντος από 1-7-2019 νέου Ποινικού Κώδικα (που προβλέπει για την κακουργηματική μορφή της απάτης σωρευτικά με την ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη και χρηματική ποινή) και, συνεπώς, είναι εφαρμοστέα στην προκείμενη περίπτωση, όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, αν το περιουσιακό όφελος ή η προκληθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, όπως αυτό αναπροσαρμόστηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4055/2012 (προηγουμένως το ποσό ανερχόταν σε 73.000 ευρώ). Εξάλλου, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ισχύσαντος μέχρι την 30-6-2019 Ν. 1608/1950 (όπως ίσχυε μετά από τροποποιήσεις), αν η απάτη στρέφεται κατά του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των λοιπών νομικών προσώπων, που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του ΠΚ (μεταξύ των οποίων οι τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους) και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε σ' αυτά υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, τότε επιβάλλεται κάθειρξη και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενο του εγκλήματος είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. Ο ανωτέρω νόμος (1608/1950) και κάθε διάταξη που τον τροποποιούσε, ο οποίος δεν καθιέρωνε αυτοτελώς το αξιόποινο, ούτε μετέβαλλε τους όρους και τα στοιχεία που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ΠΚ για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 αυτού, μεταξύ των οποίων και αυτό της απάτης, αλλά απλώς επαύξανε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την ποινή και καθιστούσε την πράξη κακουργηματική, καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 462 του ισχύοντος από 1-7-2019 (Ν. 1619/2019) Ποινικού Κώδικα, η οποία, ως ευμενέστερη για τους κατηγορούμενους, εφαρμόζεται εν προκειμένω και συνεπώς για το χαρακτηρισμό της επίδικης πράξης της απάτης εφαρμοστέα τυγχάνει η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 386 παρ. 3 του προϊσχύσαντος ΠΚ. Περαιτέρω, από την τελευταία διάταξη προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή και σε άλλον (τρίτον) παράνομο περιουσιακό όφελος, έστω και αν τελικώς δεν επιτευχθεί το όφελος αυτό β) εν γνώσει, με την έννοια του άμεσου δόλου, παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήμια για τον ίδιο ή άλλον πράξη, παράλειψη ή ανοχή, η παράσταση δε ψευδών γεγονότων μπορεί να συνίσταται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, δήλωση ή ισχυρισμό, στον οποίο υπάρχει ανακριβής απεικόνιση της πραγματικότητας, μπορεί δε να είναι ρητή ή να συνάγεται και συμπερασματικά από τη συμπεριφορά του δράστη και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την απατηλή συμπεριφορά (παραπλανητική ενέργεια ή παράλειψη του δράστη) και τη συνεπεία αυτής πλάνη εκείνου που προέβη στην περιουσιακή διάθεση, χωρίς να απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζημιωθέντος. Η κατά τα προεκτεθέντα παραπλάνηση του άλλου πραγματώνεται με τρεις, υπαλλακτικά μικτούς, τρόπους (παράσταση, απόκρυψη, παρασιώπηση), οι οποίοι κατατείνουν σε ένα και το αυτό έγκλημα και διαφέρουν εννοιολογικά μεταξύ τους. Οι δύο πρώτοι συνιστούν περιπτώσεις θετικής απατηλής συμπεριφοράς, ενώ ο τρίτος συνιστά περίπτωση απατηλής συμπεριφοράς με παράλειψη, δηλαδή με την παράλειψη ανακοίνωσης αληθινών γεγονότων, για τα οποία υπήρχε υποχρέωση ανακοίνωσης από το νόμο, σύμβαση ή προηγούμενη συμπεριφορά του υπαιτίου. Ως γεγονότα, κατά την έννοια του ως άνω άρθρου, νοούνται τα πραγματικά περιστατικά, ήτοι τα συμβεβηκότα του εξωτερικού κόσμου, που απεικονίζουν την πραγματικότητα, τα οποία ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή οι συμβατικές υποχρεώσεις. Εάν, όμως, οι υποσχέσεις συνοδεύονται από άλλες παραστάσεις ψευδών γεγονότων, κατά τρόπο που να δημιουργείται η εντύπωση μελλοντικής εκπλήρωσής τους με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή κατάσταση, τότε οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν απατηλή συμπεριφορά. Περιουσιακό όφελος συνιστά η αύξηση της περιουσίας του ίδιου του δράστη ή άλλου, καθώς και η ευνοϊκότερη διαμόρφωση της περιουσιακής κατάστασης οιουδήποτε από αυτούς. Το περιουσιακό αυτό όφελος είναι παράνομο, όταν ο δράστης ή το άλλο πρόσωπο δεν έχει νόμιμη αξίωση κατά του παθόντος, ο δε αξιούμενος, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος τούτου, σκοπός οφέλους αποτελεί υποκειμενικό στοιχείο του αδίκου (έγκλημα με "υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση"). Τέλος, η περιουσιακή βλάβη, που, κατά προεκτεθέντα, υπάρχει σε περίπτωση μείωσης ή χειροτέρευσης της περιουσίας του παθόντος, πρέπει, ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της απάτης, να είναι άμεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της περιουσιακής διάθεσης, ήτοι της πράξης, παράλειψης ή ανοχής, στην οποία προέβη εκείνος που πλανήθηκε από την απατηλή συμπεριφορά του δράστη. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απατηλής συμπεριφοράς και της πλάνης, που προκλήθηκε από αυτήν, καθώς και μεταξύ της πλάνης αυτής και της περιουσιακής βλάβης, η οποία πρέπει να είναι το άμεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της πλάνης και της λόγω αυτής πράξης, παράλειψης ή ανοχής του πλανηθέντος. Έχει κριθεί ότι γεγονότα στα πλαίσια του εγκλήματος της απάτης συνιστούν α) η φερεγγυότητα του δράστη, ο οποίος επικαλούμενος αυτήν ψευδώς παραπλανά τον παθόντα και τον δανειοδοτεί για την αγορά συγκεκριμένου ακινήτου και β) η αξία ενός ακινήτου, την οποία ο δράστης ψευδώς επικαλείται, ορίζοντάς την σε υψηλότερο ποσό από αυτό που πραγματικά έχει στην αγορά (αγοραία αξία) και έτσι παραπλανά τον παθόντα και τον δανειοδοτεί για την αγορά του ακινήτου στην υψηλότερη αυτή αξία του. Στην περίπτωση αυτή, ο μεν αφερέγγυος δράστης λαμβάνει δάνειο μεγαλύτερο της αξίας του ακινήτου που αγοράζει, το οποίο αδυνατεί λόγω της αφερεγγυότητάς του να εξοφλήσει, ο δε παθών υφίσταται περιουσιακή βλάβη, αφού το ακίνητο, που συνήθως είναι υποθηκευμένο υπέρ του, καλύπτει μέρος μόνο του δανείου που χορήγησε. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 98 του ΠΚ προκύπτει, ότι κατ' εξακολούθηση έγκλημα είναι εκείνο, το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες αυτοτελείς, ομοειδείς, μερικότερες πράξεις, διακρινόμενες χρονικά μεταξύ τους, που προσβάλλουν το ίδιο έννομο αγαθό και κάθε μία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ταυτότητα της απόφασης για την τέλεσή τους. Έτσι, προκειμένου περί απάτης, τότε μόνο υπάρχουν περισσότερες πράξεις, που, αν συνδέονται και με την ταυτότητα της απόφασης προς τέλεσή τους, θα αποτελούν κατ' εξακολούθηση τέλεση αυτής, αν κάθε επιζήμια για τον παθόντα πράξη είναι αποτέλεσμα χωριστής πλάνης του εξαπατηθέντος, που προκλήθηκε από χωριστή απατηλή συμπεριφορά του κατηγορουμένου. Επίσης, κατά το άρθρο 45 του προϊσχύσαντος ΠΚ, "αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης". Με τον όρο "από κοινού", με τον οποίο εκφράζεται η έννοια της συναυτουργίας, νοείται, αντικειμενικά, σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και, υποκειμενικά, κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του διαπραττόμενου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τέλεσης του ίδιου εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμέτοχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές. Περαιτέρω, έλλειψη της απαιτούμενης, από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, προκειμένου ειδικά για αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκμηρίου της αθωότητας, που θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της Ε.Σ.Δ.Α. (Ν.Δ. 53/1974) και δεδομένου ότι αντικείμενο απόδειξης στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουμένου, υπάρχει όταν: α) είτε δεν αναφέρονται στην απόφαση καθόλου, είτε αναφέρονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και δικαιολογούν την κρίση για μη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων της αξιόποινης πράξης, που αποδίδεται στον κατηγορούμενο και β) δεν αναφέρονται στην απόφαση, ως προς το είδος τους, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι λόγοι (αιτιολογικές σκέψεις), για τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας κατέληξε σε αθωωτική κρίση και δεν ήταν δυνατό να καταλήξει στο πόρισμα ότι ο κατηγορούμενος πραγμάτωσε την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της ελεγχόμενης αξιόποινης πράξης. Επίσης, στην αθωωτική απόφαση, για να είναι αυτή αιτιολογημένη, πρέπει να αναφέρεται ή να συνάγεται από ολόκληρο το περιεχόμενο του σκεπτικού της, κατά τρόπο αναμφισβήτητο, ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για τη διαμόρφωση της αθωωτικής κρίσης του το περιεχόμενο όλων ανεξαιρέτως των αποδεικτικών μέσων που μνημονεύονται στα πρακτικά, και όχι μόνο το περιεχόμενο μερικών από αυτά. Έτσι, υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας, όταν δεν είναι βέβαιο ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη στο σύνολο τους όλα τα έγγραφα ή το περιεχόμενο όλων των μαρτυρικών καταθέσεων. Ούτε αρκεί για την πληρότητα της αιτιολογίας της αθωωτικής απόφασης μόνη η σκέψη, ότι προέκυψαν αμφιβολίες για την ενοχή του κατηγορουμένου ή ότι δεν πείσθηκε το δικαστήριο, εκτός αν δεν προσκομίσθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε εξετάσθηκε μάρτυρας. Εξάλλου, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοινΔ, λόγο αναίρεσης αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Τέλος, περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης αυτής, η οποία υπάρχει, όταν στο πόρισμα της απόφασης, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του σκεπτικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 188/2018 απόφασή του, εκτός των άλλων, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους α) Ι. Ζ. του Κ., β) Σ. Τ. του Μ., γ) Γ. Π. του Α., δ) Α. Μ. του Μ., ε) Κ. Τ. του Ι., στ) ’. Κ. του Τ. και ζ) Ν. Τ. του Ε., για το αδίκημα της εξακολουθητικής απάτης από κοινού με ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 150.000 ευρώ σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 45, 263 Α', 386 παρ. 1 και 3 του ισχύοντος μέχρι την 30-6-2019 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 του ισχύοντος κατά την έκδοση της απόφασης Ν. 1608/1950) και συγκεκριμένα για το ότι: "....Κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 2008 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2010 στα …, ενεργώντας από κοινού και με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, έβλαψαν ξένη περιουσία, πείθοντας άλλους σε πράξη με τη σε γνώση τους παράσταση ψευδών γεγονότων, ως αληθινών, καθώς και με την αθέμιτη αποσιώπηση αληθινών γεγονότων, από τη συμπεριφορά τους δε αυτή οι ίδιοι κατέστησαν παρανόμως πλουσιότεροι με αντίστοιχη περιουσιακή ζημία Ελληνικής Τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή και το ποσό της ζημίας υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, στα Χανιά κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του έτους 2008 μέχρι και το Φεβρουάριο του έτους 2010, κατ' εξακολούθηση, οι ως άνω κατηγορούμενοι ’. (Ι.) Κ. του Τ., Α. Μ. του Μ., Γ. Π. του Α., Κ. Τ. του Ι., Ν. Τ. του Ε., ενεργώντας ως διαμεσολαβητές έρχονταν σε επαφή με πρόσωπα μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και προκειμένου να τους χορηγηθούν στεγαστικά δάνεια και να συντελέσουν στην ολοκλήρωση της παρακάτω αναφερόμενης εξαπάτησης της τράπεζας, για την οποία γνώριζαν ότι η συγκατηγορούμενή τους διευθύντρια, Ι. Ζ., ενεργεί και θέλοντας να ενώσουν τη δράση τους με τη δράση της τελευταίας, οδηγούσαν στη συνέχεια αυτούς, είτε αυτοπροσώπως τους ίδιους, είτε διαβίβαζαν μόνο τα σχετικά δικαιολογητικά, που τους αφορούσαν στη συγκατηγορούμενή τους Ι. Ζ., Διευθύντρια του ως άνω υποκαταστήματος (...) της Εθνικής Τράπεζας από την 2-4-2007, στην οποία τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζονταν ως υποψήφιοι δανειολήπτες, χωρίς να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη των δανείων, όπως αναλυτικά για κάθε περίπτωση δανειολήπτη αναφέρεται παρακάτω. Στη συνέχεια η πρώτη κατηγορούμενη Ι. Ζ., αν και γνώριζε, ότι οι δανειολήπτες που της παρουσίαζαν οι παραπάνω συγκατηγορούμενοί της δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης οποιουδήποτε δανείου, γεγονός που γνώριζαν και οι ως άνω συγκατηγορούμενοί της, με την ιδιότητά της ως Διευθύντριας του ανωτέρω υποκαταστήματος, και αφού είχε προαποφασίσει με τους άλλους κατηγορούμενους την εξαπάτηση της τράπεζας, ώστε να εκταμιευτούν περισσότερα δάνεια και να λάβουν όλοι μεγαλύτερο κέρδος, διαβίβαζε τα σχετικά αιτήματά τους με τη συμπλήρωση των σχετικών ενδείξεων οικονομικών στοιχείων στις σχετικές αιτήσεις (ποσό εισοδημάτων, επάγγελμα κλπ.), παριστάνοντας σιωπηρά με τη συμπεριφορά της το "έχειν καλώς" ως προς τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών ως προς τα δάνεια αυτά, αν και γνώριζε τόσο αυτή όσο και οι άλλοι συγκατηγορούμενοί της, ότι οι δανειολήπτες αυτοί ήταν άτομα μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας, δεδομένου ότι τα δηλωθέντα εισοδήματά τους πιστοποιούνταν μόνο από τους ίδιους με απλές υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι εργάζονται ως αγρεργάτες ή οικιακοί βοηθοί, χωρίς να προσκομίζονται βεβαίωση του εργοδότη ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την εργασιακή ιδιότητα του δανειολήπτη ή του εγγυητή, ότι οι δηλώσεις εισοδήματος στις Δ.Ο.Υ είχαν κατατεθεί εκπρόθεσμα, και δη λίγες ημέρες πριν την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης, ότι τα εισοδήματά τους εμφάνιζαν από τα δικαιολογητικά μεγάλη αύξηση κατά τη χρονική περίοδο της χορήγησης, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ότι δεν είχαν προσκομισθεί όλα τα προβλεπόμενα από τις εγκύκλιες διαταγές φορολογικά στοιχεία ή τα εκκαθαριστικά φόρου. ’λλωστε, η κατηγορούμενη Ι. Ζ., Διευθύντρια του ως άνω υποκαταστήματος, ως υπάλληλος της παθούσας τράπεζας, είχε εκ της σύμβασής της υποχρέωση πίστης και ανακοινώσεως της αληθείας, θεμελιωμένη και στην από τις διατάξεις των άρθρων 197, 288 και 330 ΑΚ επιβαλλόμενη συμπεριφορά στον συναλλασσόμενο κατά τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Με τον τρόπο αυτό παρίστανε, από κοινού και με τους προαναφερθέντες συγκατηγορούμενούς της, που συντελούσαν στην ολοκλήρωση του εγκλήματος κατά την προαναφερόμενη ενωμένη δράση, ψευδώς στα εγκριτικά όργανα της Εθνικής Τράπεζας, ότι όλοι οι παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενοι δανειολήπτες είναι φερέγγυοι, ότι εργάζονται και κερδίζουν χρήματα, ότι μπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις του δανείου τους κι ότι συντρέχουν γι' αυτούς οι προϋποθέσεις χορήγησης και εκταμίευσης των επίμαχων δανείων, έτσι ώστε να πειστούν τα αρμόδια τραπεζικά όργανα για την πιστοληπτική ικανότητα των υποψηφίων δανειοληπτών και να προεγκρίνουν και εγκρίνουν τις αιτήσεις και οι εποπτεύοντες Υπάλληλοι της Κεντρικής Διεύθυνσης να πειστούν, ότι είναι σύννομη η διαδικασία χορήγησης των δανείων. Ακόμη στη συνέχεια η ίδια ως άνω υπεύθυνη του καταστήματος, πρώτη κατηγορούμενη, ανέθετε απευθείας στη συγκατηγορούμενή της πολιτικό μηχανικό Σ. Τ., συνεργάτη της Τράπεζας, τη διαδικασία εκτίμησης των ακινήτων των δανειοληπτών, η οποία με την ιδιότητά της αυτή, μετά από προσυνεννόηση με την Ι. Ζ., συνέτασσε τις σχετικές εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων, αναγράφοντας ποσό μεγαλύτερο της πραγματικής εμπορικής αξίας του κάθε ακινήτου (έως και 550%), έτσι ώστε να μπορεί να δικαιολογηθεί μετέπειτα η χορήγηση των δανείων. Το ύψος της ως άνω εκτίμησης, την οποία κρατούσε στο υποκατάστημα, διαβίβαζε η κατηγορούμενη διευθύντρια στην κεντρική υπηρεσία, παριστάνοντας σιωπηρά με τη συμπεριφορά της το "έχειν καλώς" ως προς τα δάνεια αυτά, αν και γνώριζε τόσο αυτή όσο και οι λοιποί συγκατηγορούμενοί της, ότι η αξία των ακινήτων αυτών ήταν υπερβολικά υπερτιμημένη. Μ' αυτήν την από κοινού δράση των κατηγορουμένων παραπλανήθηκαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΤΕ για χορήγηση των δανείων, ως προς τη, δήθεν, φερεγγυότητα και τη, δήθεν, καλή οικονομική κατάσταση των υποψηφίων δανειοληπτών και την αξιόχρεη αξία των ακινήτων και ενέκριναν σ' αυτούς τις χορηγήσεις των δανείων, όπως τα ποσά των δανείων και τα ονοματεπώνυμα των δανειοληπτών αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Αποτέλεσμα δε ήταν, από τη μη επιστροφή ή αδυναμία επιστροφής των ποσών των δανείων στην τράπεζα, η Ε.Τ.Ε. να υποστεί συνολική περιουσιακή ζημία αντίστοιχη με το άθροισμα του παράνομου περιουσιακού οφέλους του κάθε ένα δανειολήπτη ξεχωριστά, που δεν επέστρεψε ή δεν δύναται να επιστρέψει τα οφειλόμενα εκ δανείου χρήματα και η οποία ζημία, μετά την αφαίρεση της αξίας των εμπραγμάτων ασφαλειών επί ακινήτων των δανειοληπτών, ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε (4.495.825) ευρώ, που είναι ποσό πάνω από 150.000 ευρώ. Τα ονοματεπώνυμα των εν προκειμένω δανειοληπτών (61 δανειολήπτες), το ποσό του δανείου και η σημερινή κατάσταση του κάθε δανείου, που ο καθένας τους έλαβε από την Ε.Τ.Ε., η υπερεκτιμημένη αξία τους και η πραγματική αξία αυτών καθώς και η επελθούσα, σε κάθε περίπτωση δανειολήπτη, από μέρους οικονομική ζημία της Ε.Τ.Ε. είναι τ' ακόλουθα: 1) Δ.Γ.του Ν.. Στις 1-8-2008 του χορηγήθηκε δάνειο με αριθμό ... ποσού 51.000 ευρώ, για αγορά οικοπέδου 286,18 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε με την από 26-7-2008 έκθεση της Μηχανικού Σ. Τ., στο ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του μηχανικού Κ. Π., ήταν 20.000 ευρώ. Τα εισοδήματα του δανειολήπτη πιστοποιήθηκαν μόνο από τον ίδιο με υπεύθυνη δήλωσή του, ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης και δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που να πιστοποιεί την εργασιακή του σχέση. Επιπλέον ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε, ενώ το δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε από το δανειολήπτη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 31.000 ευρώ, μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 2) Ν.Φ. του Δ.: Στις 25-6-2008 του χορηγήθηκε δάνειο με αριθμό ..., 60.350 ευρώ για αγορά οικοπέδου - Τμήμα Β, 352,33 τ.μ., στην ..., το οποίο εκτιμήθηκε με την από 25-6-2008 έκθεση της Τ. Σ. στο ποσό των 81.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του μηχανικού Κ. Π., ήταν 15.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την άνω έκθεση το οικόπεδο δεν ταυτοποιήθηκε. Τα εισοδήματα του δανειολήπτη πιστοποιήθηκαν μόνο από τον ίδιο με υπεύθυνη δήλωσή του ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης. Επιπλέον ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε, ενώ το δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε από το δανειολήπτη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 45.350 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 3) Ν.Β.του Ε.: Του χορηγήθηκε στις 21-7-2008 δάνειο με αριθμό ..., ύψους 66.500 ευρώ για αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας στο οικόπεδο -Τμήμα 3, 390,24 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε με την από 22-7-2008 έκθεση της Τ. Σ. στο ποσό των 99.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του μηχανικού Κ. Π., ήταν 25.000 ευρώ. Επιπλέον δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την εργασιακή σχέση του δανειολήπτη και την πηγή των εισοδημάτων του, ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε, ενώ το δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε από το δανειολήπτη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 41.500 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 4) Ν.Η. του Ι.: Του χορηγήθηκε στις 19-9-2008 δάνειο με αριθμό ..., 77.187 ευρώ για αγορά οικοπέδου -Τμήμα 2, 435, 92 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε με την από 16-9-2008 έκθεση της Τ. Σ. στο ποσό των 129.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του μηχανικού Κ. Π., ήταν 30.000 ευρώ, παρότι δεν κατέστη δυνατή η ταύτιση του οικοπέδου. Επιπλέον δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την εργασιακή σχέση του δανειολήπτη και την πηγή των εισοδημάτων του, ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε, ενώ το δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε από το δανειολήπτη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 47.187 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 5) Ν.Κ.του Ι.: Του χορηγήθηκε στις 18-9-2008 δάνειο με αριθμό ., 96.400 ευρώ για αγορά οικοπέδου-Τμήμα 2, 435,77 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε με την από 18-9-2008 έκθεση της Τ. Σ. στο ποσό των 129.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του μηχανικού Κ. Π., ήταν 30.000 ευρώ, παρότι δεν κατέστη δυνατή η ταύτιση του οικοπέδου. Τα εισοδήματα του δανειολήπτη πιστοποιήθηκαν μόνο από τον ίδιο με υπεύθυνη δήλωσή του ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης και δεν προσκομίστηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την εργασιακή του σχέση. Επιπλέον ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε, ενώ το δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε από το δανειολήπτη. Επιπλέον τα εντάλματα πληρωμής για αναλήψεις από τους συνδεδεμένους με τα δάνεια λογαριασμούς ήταν ανυπόγραφα. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 66.400 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 6) Κ. Γ. Π.: Του χορηγήθηκαν στις 26-9-2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας β) δάνειο με αριθμ. ..., ευρώ 46.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, γ) δάνειο με αριθμό ..., 46.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, δ) δάνειο ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας, ε) δάνειο ..., 46.000 ευρώ, για αγορά οικοπέδου, στ) δάνειο ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας, ήτοι συνολικά ποσό 198.000 ευρώ. Το οικόπεδο για α+β δάνειο-Τμήμα 3, 528,24 τ.μ. εκτιμήθηκε από την Τ. Σ. στο ποσό των 123.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ήταν 25.000 ευρώ. Το οικόπεδο γ+δ δάνειο -Τμήμα 2, 473.22 τ.μ. εκτιμήθηκε από την Τ. Σ. στο ποσό των 110.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ήταν 25.000 ευρώ. Το οικόπεδο για το δάνειο ε+στ-Τμήμα 1, 472,72 τ.μ. εκτιμήθηκε από την Τ. Σ. στο ποσό των 110.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ήταν 25.000 ευρώ. Απόκλιση αντίστοιχα για α+β 98.000 ευρώ, για γ+δ 85.000 ευρώ και για ε+στ 85.000 ευρώ. Τα άνω οικόπεδα βρίσκονται στο .... Επιπλέον τα εντάλματα πληρωμής για αναλήψεις από τους συνδεδεμένους με τα δάνεια λογαριασμούς ήταν ανυπόγραφα. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση ανατέθηκε από τη Διευθύντρια απευθείας στη μηχανικό, αντικανονικά, χωρίς τη μεσολάβηση της Διεύθυνσης Κεντροποιημένων Εργασιών. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 123.000 ευρώ. Το δάνειο σήμερα δεν εξυπηρετείται και βρίσκεται σε κατάσταση οριστικής καθυστέρησης με ληξιπρόθεσμη οφειλή ανερχόμενη σε 239,3 χιλ. ευρώ. 7) Κ. Σ. Γ.: Του χορηγήθηκε στις 25-6-2008 δάνειο με αριθμό ..., 49,7 χιλ. ευρώ για αγορά οικοπέδου-Τμήμα Α, 352,96 τ.μ. στον οικισμό ..., το οποίο εκτιμήθηκε με την 25-6-2008 έκθεση της μηχανικού Τ. Σ. στο ποσό των 81.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 26- 11-2010 έκθεση του Π. Κ., ήταν 15.000 ευρώ. Απόκλιση 66.000 ευρώ. Τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο δανειολήπτης ήταν κατασκευασμένα και δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την εργασιακή του σχέση. Επιπλέον ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 34.700 ευρώ. Το δάνειο σήμερα δεν εξυπηρετείται και βρίσκεται σε κατάσταση οριστικής καθυστέρησης με ληξιπρόθεσμη οφειλή ανερχόμενη σε 68,7 χιλ. ευρώ. 8) Δ. Γ. του Α.: Της χορηγήθηκε στις 25-6-2008 δάνειο με αριθμ. ..., 53.250 ευρώ για αγορά οικοπέδου-Τμήμα Γ, 352,86 τ.μ. στην ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 25-6-2008 έκθεσή της στο ποσό των 81.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την 26-11-2010 έκθεση του μηχανικού Π. Κ., ήταν 15.000 ευρώ, παρότι δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Επιπλέον ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 38.250 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 9) Φ. Τ.-Α. του Ι.: Της χορηγήθηκαν στις 25-9-2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας και β) δάνειο με αριθμό ..., 44.850 ευρώ για αγορά οικοπέδου, τμήμα 2, 293,11 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 20-9- 2008 έκθεσή της στο ποσό των 86.500 ευρώ, ενώ η πραγματική αξία του, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του μηχανικού Π. Κ., ήταν 20.000 ευρώ. Επιπλέον ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 44.850 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 10) Α. Μ. του Θ.: Της χορηγήθηκε στις 19-9-2008 δάνειο με αριθμό ..., 66.273 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας στο οικόπεδο, Τμήμα 3, 299,54 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. σύμφωνα με την από 16- 9-2008 έκθεσή της στο ποσό των 90.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία παρότι δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου, σύμφωνα με την από 22-11- 2010 έκθεση του μηχανικού Π. Κ., ήταν 25.000 ευρώ. Τα εισοδήματα της δανειολήπτου πιστοποιήθηκαν μόνο από την ίδια με υπεύθυνη δήλωσή της, ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης. Επιπλέον η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 41.273 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 11) Λ.Α. του Ι.: Του χορηγήθηκε στις 8-7-2008 δάνειο με αριθμό ..., 70.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, Τμήμα 4, 391,60 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από την Τ. Σ. με την από 7-7-2008 έκθεσή της στο ποσό των 111.000 ευρώ, ενώ η πραγματική αξία του, σύμφωνα με την από 22-11- 2010 έκθεση του μηχανικού Π. Κ., ήταν 25.000 ευρώ. Για την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη προσκομίσθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου παρελθόντων ετών, το οποίο όμως εκδόθηκε λίγο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή του αιτήματος για τη δανειοδότηση, ενώ δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την εργασιακή του σχέση. Επιπλέον ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε, ενώ το δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε από το δανειολήπτη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 45.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 12) Δ. Ν. του Μ.: Του χορηγήθηκαν στις 30-9-2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 52.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και β) δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, 2.213,41 τ.μ. στον ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Σ. Τ., με την από 29- 8-2008 έκθεσή της, στο ποσό των 102.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ.., ήταν 25.000 ευρώ, ενώ και σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Επιπλέον δεν προσκομίστηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την εργασιακή του σχέση, ενώ ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 47.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 13) Θ.Β. του Ι.: Του χορηγήθηκε στις 18-9-2008 δάνειο με αριθμό ..., 88.700 ευρώ για αγορά οικοπέδου Τμήμα 5, 438,08 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ., με την από 18-9-2008 έκθεσή της, στο ποσό των 127.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του μηχανικού Π. Κ.., ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ δεν ταυτοποιήθηκε το ακίνητο. Επιπλέον δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την εργασιακή του σχέση, ενώ ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Στο εν λόγω δάνειο τα παραστατικά εκταμίευσης είναι ανυπόγραφα από τους δανειολήπτες, όπως και τα εντάλματα πληρωμής από τους συνδεδεμένους με τα δάνεια λογαριασμούς. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 58.700 μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 14) Μ.Π. του Ι.: Του χορηγήθηκαν στις 25-9-2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 68.500 ευρώ για αγορά οικοπέδου και β) δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας στο οικόπεδο-Τμήμα 5, 428,76 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 20-9-2008 έκθεσή της στο ποσό των 147.500 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.., ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν χωρίς τη λήψη εμπράγματων ασφαλειών, και συγκεκριμένα χωρίς την εγγραφή προσημείωσης επί του ακινήτου. Ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε, ενώ τα δάνεια ουδέποτε εξυπηρετήθηκαν από αυτόν και τα εντάλματα πληρωμής από το συνδεδεμένο λογαριασμό είναι ανυπόγραφα. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 58.500 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 15) Γ. Α. του Σ.: Του χορηγήθηκε στις 19-9-2009 δάνειο με αριθμό ..., 87.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, Τμήμα 5, 428,62 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 18-9-2008 έκθεσή της στο ποσό των 127.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.., ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ, ενώ δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί ταύτιση του ακινήτου. Για την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη προσκομίσθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου παρελθόντων ετών, το οποίο όμως εκδόθηκε λίγο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή του αιτήματος για τη δανειοδότηση. Επιπλέον ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 57.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 16) Α.Ο. του Β.: Της χορηγήθηκαν στις 10-10-2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 71.200 ευρώ για αγορά οικοπέδου και β) δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας στο οικόπεδο, Τμήμα 4, 441,95 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 7-10-2008 έκθεσή της στο ποσό των 149.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22- 11-2010 έκθεση του Π. Κ.., ανερχόταν στο ποσό των 30.000 ευρώ και εν προκειμένω δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Για την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη προσκομίσθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου παρελθόντων ετών, το οποίο όμως εκδόθηκε λίγο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή του αιτήματος για τη δανειοδότηση καθώς και κατασκευασμένα πιστοποιητικά. Επιπλέον η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση ανατέθηκε από τη Διευθύντρια απευθείας στη μηχανικό, αντικανονικά, χωρίς τη μεσολάβηση της Διεύθυνσης Κεντροποιημένων Εργασιών. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 61.200 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 17) Τ.Α. του Γ.: Της χορηγήθηκαν στις 8-10- 2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας και β) δάνειο με αριθμό ..., 72.000 ευρώ, για αγορά οικοπέδου, Τμήμα 2, 445,79 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ., με την από 2-10-2008 έκθεσή της, στο ποσό των 150.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11- 2010 έκθεση του Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 30.000 ευρώ. Τα εισοδήματα της δανειολήπτου πιστοποιήθηκαν μόνο από την ίδια με υπεύθυνη δήλωσή της ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης. Επιπλέον η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 62.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 18) Μ. Ζ. του Λ. Π.: Της χορηγήθηκε στις 31-8-2009 δάνειο με αριθμό ..., 94.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας στο αγροτεμάχιο, 4.077,62 τ.μ. στο .... Στο φάκελο του δανείου δεν υφίσταται έκθεση μηχανικού, δεν έχουν εγγραφεί εμπράγματα βάρη ή ληφθεί εμπράγματες ασφάλειες, τα εισοδήματα της δανειολήπτου πιστοποιήθηκαν μόνο από την ίδια με υπεύθυνη δήλωσή της ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης και επιπλέον η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 94.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 19) Π. Δ. του Ι.: Του χορηγήθηκε στις 11-6-2008 α) δάνειο με αριθμό …, 47.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και β) δάνειο με αριθμό ..., 46.500 ευρώ για αγορά οικοπέδου, γ) δάνειο με αριθμό ..., 12.100 ευρώ για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας, δ) δάνειο με αριθμό ..., 11.200 ευρώ για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας, ήτοι συνολικά ποσό 116.915 ευρώ. Για το α+γ δάνειο το ακίνητο 303,31 τ.μ. στα ... εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 6-6-2008 έκθεσή της στο ποσό των 79.000 ευρώ, 77.500 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.., στο ποσό των 25.000 ευρώ, αντίστοιχα. Και για τα δύο ακίνητα δεν έγινε ταύτιση από το μηχανικό. Ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στις διευθύνσεις και τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 66.915 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 20) Α. Ε. του Α.: Της χορηγήθηκε στις 19-9-2008 δάνειο με αριθμό ..., 123.500 ευρώ για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας στο οικόπεδο, Τμήμα 2, 559,12 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 8-9- 2008 έκθεση της στο ποσό των 165.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 55.000 ευρώ. Δεν μπόρεσε να γίνει ταύτιση του ακινήτου. Τα εισοδήματα της δανειολήπτου πιστοποιήθηκαν μόνο από την ίδια με υπεύθυνη δήλωσή της ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης, τα οικονομικά στοιχεία ήταν ελλιπή, δεν εντοπίστηκε στις διευθύνσεις και τηλέφωνα που δήλωσε, τα δάνεια ουδέποτε εξυπηρετήθηκαν, ενώ η σύμβαση δεν φέρει τις υπογραφές του εγγυητή. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 68.500 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 21) Τ.Ι. του Δ.: Του χορηγήθηκε στις 30-6-2009 δάνειο με αριθμό ..., 125.000 ευρώ για αγορά Α' κατοικίας διώροφης οικίας, 69,02 τ.μ. στο ..., με ποσοστό ετοιμότητας 30%, ακίνητο το οποίο εκτιμήθηκε από τον μηχανικό Π. Κ. στο ποσό των 50.000 ευρώ, με την από 22-11-2010 έκθεσή του, ενώ δεν υφίσταται έκθεση μηχανικού πριν τη λήψη του δανείου. Στο σχετικό φάκελο δεν υπάρχει βεβαίωση εργοδότη για την πιστοποίηση εργασιακής σχέσης και προέλευσης των εισοδημάτων του, ο δανειολήπτης δεν βρέθηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που είχε δηλώσει, δεν είχε προσκομισθεί άδεια οικοδομής, ενώ το ακίνητο δεν είχε εκτιμηθεί. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 75.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 22) Γ. Ι. του Β.: Της χορηγήθηκε στις 9-6-2008 δάνειο με αριθμό ..., 130.000 ευρώ για αγορά Α' κατοικίας, ήτοι κτίσματα συνολικού εμβαδού 180,95 τ.μ. επί οικοπέδου 370,19 τ.μ. στις ... τα οποία εκτιμήθηκαν από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 27-5-2008 έκθεσή της στο ποσό των 173.500 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., στο ποσό των 50.000 ευρώ. Για την πιστοληπτική ικανότητα της δανειολήπτη προσκομίσθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου παρελθόντων ετών, το οποίο όμως εκδόθηκε λίγο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή του αιτήματος για τη δανειοδότηση, ενώ δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που να πιστοποιεί την εργασιακή της σχέση. Επιπλέον η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε και τα δάνεια ουδέποτε εξυπηρετήθηκαν από τη δανειολήπτρια. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 80.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 23) Κ. Δ. του Ι. : Του χορηγήθηκαν α) στις 8-10-2008 δάνειο με αριθμό ..., 68.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και β) στις 9-3-2009 δάνειο με αριθμό ..., 65.000 ευρώ για ανέγερση-αποπεράτωση ακινήτου, ήτοι συνολικά 132,260 ευρώ. Το χρηματοδοτούμενο ακίνητο Τμήμα 2, οικόπεδο 364,45 τ.μ. στα ..., επί του οποίου και η οικοδομή 54,74 τ.μ., εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 1-10-2008 έκθεσή της στο ποσό των 107.500 ευρώ, ενώ η πραγματική αξία του ανερχόταν, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., στο ποσό των 40.000 ευρώ. Τα εισοδήματα του δανειολήπτη πιστοποιήθηκαν μόνο από τον ίδιο με υπεύθυνη δήλωσή του ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης, δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την εργασιακή του σχέση. Επιπλέον ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε, ενώ το δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε από το δανειολήπτη. Περαιτέρω δεν προσκομίσθηκε άδεια οικοδομής, δεν βρέθηκαν τα παραστατικά της εκταμίευσης, ενώ δεν διενεργήθηκε πιστοποίηση προόδου εργασιών για την εκταμίευση του δανείου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 92.260 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 24) Φ. Ι. του Χ.: Του χορηγήθηκε στις 8- 7-2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 12.600 ευρώ για αγορά οικοπέδου, β) δάνειο με αριθμό ..., 57.400 ευρώ για αγορά οικοπέδου, γ) δάνειο με αριθμό ..., 14.150 ευρώ για αγορά οικοπέδου, δ) δάνειο με αριθμό ..., 55.850 ευρώ για αγορά οικοπέδου, συνολικά 140.000 ευρώ. Το ακίνητο Τμήμα 1 οικόπεδο στα ... 360,22 τ.μ. για α+β δάνειο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ., με την από 30-6-2008 έκθεσή της, στο ποσό των 95.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.., ανερχόταν στο ποσό των 25.000 ευρώ. Το ακίνητο Τμήμα 2 οικόπεδο στα ..., 403,75 τ.μ. για το γ+δ δάνειο, εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 30-6-2008 έκθεσή της στο ποσό των 107.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.., ανερχόταν στο ποσό των 30.000 ευρώ. Ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 25) Τ.Ρ.του Δ.: Της χορηγήθηκε στις 30-6- 2009 δάνειο με αριθμό ..., 145.000 ευρώ για αγορά Α' κατοικίας, ήτοι διώροφη οικία 68,10 τ.μ. στο ... Στο σχετικό φάκελο του δανείου δεν ανευρέθη έκθεση μηχανικού, πάντως η αξία του ακινήτου, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 35.000 ευρώ. Η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στις διευθύνσεις και τηλέφωνα που δήλωσε, προσκομίσθηκε οικοδομική άδεια μετά την εκταμίευση του δανείου, τα παραστατικά της εκταμίευσης δεν ήταν υπογεγραμμένα από τη δανειολήπτρια, δεν είχαν υπογραφεί τα εντάλματα πληρωμής από το συνδεδεμένο με το δάνειο λογαριασμό, η σύμβαση δεν έφερε τις υπογραφές του εγγυητή και βεβαίως το δάνειο χορηγήθηκε χωρίς προηγούμενη εκτίμηση και τεχνική έκθεση μηχανικού. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 110.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 26) Α. Ζ. του Ο.: Του χορηγήθηκαν στις 10-12-2008, δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας, β) στις 10-12-2008, δάνειο με αριθμό ..., 53.500 ευρώ για αγορά οικοπέδου, γ) Στις 16-1-2009, δάνειο με αριθμό ..., 80.000 ευρώ για ανέγερση- αποπεράτωση κατοικίας. Ήτοι συνολικά 153.500 ευρώ. Το ακίνητο για το α+β δάνειο, οικόπεδο 308,65 τ.μ. στο … εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ.,, με την από 29-10-2008 έκθεσή της, στο ποσό των 117.500 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 25.000 ευρώ. Το ακίνητο για το γ δάνειο, διώροφη οικία 65,46 τ.μ. επί του ως άνω οικοπέδου, εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ., με την από 26-4-2009 έκθεσή της στο ποσό των 199.500 ευρώ, ενώ η πραγματική αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 85.000 ευρώ. Για την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη προσκομίσθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου παρελθόντων ετών, το οποίο όμως εκδόθηκε λίγο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή του αιτήματος για τη δανειοδότηση. Επιπλέον η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Περαιτέρω δεν προσκομίσθηκε άδεια οικοδομής, δεν βρέθηκαν τα παραστατικά της εκταμίευσης, δεν βρέθηκαν εντάλματα πληρωμής για αναλήψεις από τους συνδεδεμένους με τα δάνεια λογαριασμούς. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 43.500 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 27) Α. Χ. του Ι.: Του χορηγήθηκαν στις 6-5-2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 80.000 ευρώ, για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας και β) δάνειο με αριθμό ..., 80.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και για ανέγερση κατοικίας. Ήτοι συνολικά 160.000 ευρώ. Τα χρηματοδοτούμενα ακίνητα μελλοντική κατοικία 1 εντός οικοπέδου 1.659,33 τ.μ. στο ... και β) μελλοντική κατοικία 2 εντός του ιδίου οικοπέδου, εκτιμήθηκαν από τη μηχανικό Κ. Ζ. με την από 2-5-2008 έκθεσή της στο ποσό των 214.456 ευρώ, ενώ η πραγματική τους αξία ανερχόταν στο ποσό των 110.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 28) Ν. Ε. του Ε.: Της χορηγήθηκαν α) στις 1-7-2008 δάνειο με αριθμό ..., 72.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας β) στις 27-10-2008, δάνειο με αριθμό ..., 100.000 ευρώ για ανέγερση-αποπεράτωση κατοικίας, ήτοι συνολικά 172.000 ευρώ. Το οικόπεδο Τμήμα 1, 373,62 τ.μ. στα ... εκτιμήθηκε, σύμφωνα με την από 30-6-2008 έκθεση της Τ. Σ., στο ποσό 105. 000 ευρώ και η κατοικία 119,84 τ.μ. επί του ως άνω οικοπέδου με την από 27-10-2008 έκθεση της ίδιας μηχανικού στο ποσό των 178.500 ευρώ, ενώ η πραγματική τους αξία ανερχόταν, σύμφωνα με τις από 22-11-2010 εκθέσεις του Π. Κ., στο ποσό των 30.000 ευρώ και 110.000 ευρώ, αντίστοιχα. Η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που δήλωσε, ενώ τα παραστατικά της εκταμίευσης δεν ήταν υπογεγραμμένα από τη δανειολήπτρια. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 32.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 29) Π.Μ. του Β.: Της χορηγήθηκε α) στις 18-9-2008 δάνειο με αριθμό ..., 64.850 ευρώ για αγορά οικοπέδου και β) στις 24- 12-2008 δάνειο με αριθμό ..., 107.000 ευρώ για ανέγερση- αποπεράτωση κατοικίας, ήτοι συνολικά 171.850 ευρώ. Το οικόπεδο Τμήμα 3, 293,11 τ.μ. στα ... εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 18-9-2008 έκθεση της στο ποσό των 86.500 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ., στο ποσό των 20.000 ευρώ. Η διώροφη κατοικία 66,10 τ.μ. επί του ως άνω οικοπέδου εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 22-12-2008 έκθεσή της στο ποσό των 229.500 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ., στο ποσό των 70.000 ευρώ. Απόκλιση για α) 66.500 ευρώ και για β) 159.500 ευρώ. Τα εισοδήματα της δανειολήπτου πιστοποιήθηκαν από την ίδια με υπεύθυνη δήλωσή της ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης, δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την εργασιακή της σχέση. Επιπλέον η δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η οικοδομική άδεια προσκομίσθηκε μετά την εκταμίευση, τα εντάλματα πληρωμής είναι ανυπόγραφα από τους πελάτες και η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί από τον εγγυητή. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 81.850 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 30) Π. Κ. ΤΟΥ Α.: Του χορηγήθηκε α) στις 13-10-2009 δάνειο με αριθμό ..., 130.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας και β) στις 24-12-2009, δάνειο με αριθμό ..., 100.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας, ήτοι συνολικά 230.000 ευρώ. Το οικόπεδο 2.189,40 τ.μ. στη ... εκτιμήθηκε με την από 6-10-2008 έκθεση της Τ. Σ. στο ποσό των 173.500 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 20.000 ευρώ. Το οικόπεδο δανείου β, 1.017 τ.μ. στο ... εκτιμήθηκε με την από 17-12-2009 έκθεση της Τ. Σ. στο ποσό των 134.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 50.000 ευρώ και δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Για την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη προσκομίσθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου παρελθόντων ετών, το οποίο όμως εκδόθηκε λίγο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή του αιτήματος για τη δανειοδότηση, ενώ ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 160.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 31) Κ. Β. του Ο.: Του χορηγήθηκε στις 18-5-2010 δάνειο με αριθμό ..., 75.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, σε οικόπεδο 510,48 τ.μ. στο ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τον Τ. Ι. με την από 23-4-2010 έκθεση στο ποσό των 110.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 25.000 ευρώ. Για την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη προσκομίσθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου παρελθόντων ετών, το οποίο όμως εκδόθηκε λίγο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή του αιτήματος για τη δανειοδότηση, ενώ ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε και η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί από τον εγγυητή. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 32) Κ. Ο.του Β.: Του χορηγήθηκε στις 18-5-2010 δάνειο με αριθμό ..., 75.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, ήτοι οικόπεδο 510,81 τ.μ. στο ..., το οποίο εκτιμήθηκε από το μηχανικό Τ. Ι. στο ποσό των 110.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 23-4-2010 έκθεση του, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Για την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη προσκομίσθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου παρελθόντων ετών, το οποίο όμως εκδόθηκε λίγο χρονικό διάστημα πριν την υποβολή του αιτήματος για τη δανειοδότηση, ενώ ο δανειολήπτης δεν εντοπίστηκε στη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που δήλωσε και η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί από το δανειολήπτη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 45.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 33) Δ. Ν. του Μ.: Του χορηγήθηκαν α) στις 12-6-2009, δάνειο με αριθμό ..., 100.000 ευρώ για ανέγερση-αποπεράτωση Α' κατοικίας β) στις 27-8-2009 δάνειο με αριθμό ..., 49.400 ευρώ για επισκευή Α' κατοικίας, ήτοι συνολικά 149.400 ευρώ για "…" διώροφη κατοικία στη ..., η οποία εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Π. Κ. στο ποσό των 350.000 ευρώ, μετά την αποπεράτωση, ενώ στο στάδιο που βρισκόταν εκτιμήθηκε στο ποσό των 168.000 ευρώ, με την από 3-6-2009 έκθεσή της, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 80.000 ευρώ, αφού εκτιμήθηκε μόνο το οικόπεδο. Χορηγήθηκαν- εκταμιεύτηκαν τα δάνεια χωρίς να διενεργηθεί πιστοποίηση προόδου εργασιών. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 69.400 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 34) Β.Ν. του Δ.: Του χορηγήθηκαν δάνεια α) στις 12-9-2008 δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, β) στις 12-9-2008 δάνειο με αριθμό ..., 104.000 ευρώ για ανέγερση κατοικίας, γ) στις 20-11-2008 δάνειο με αριθμό ..., 110.000 ευρώ για αποπεράτωση κατοικίας, ήτοι συνολικά 234.000 ευρώ. Το οικόπεδο για α) δάνειο, 2.011,81 τ.μ. στον ... ... εκτιμήθηκε από την Τ. Σ. με την από 5-9-208 έκθεσή της στο ποσό των 170.000 ευρώ, η δε κατοικία 63,61 τ.μ. για β+γ δάνεια εκτιμήθηκε με την από 19-11-2008 έκθεση στο ποσό των 273.000 ευρώ, κατά την αποπεράτωση, ενώ η συνολική πραγματική τους αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 95.000 ευρώ. Περαιτέρω δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση εργοδότη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 139.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 35) Κ. Κ. του Ι.: Της χορηγήθηκε στις 16-4-2009 δάνειο με αριθμό ..., 200.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, ήτοι οικόπεδο 1.821,11 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 16-4-2009 έκθεση, στο ποσό των 455.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανερχόταν στο ποσό των 145.000 ευρώ. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 55.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 36) Κ.Ι. του Χ.: Του χορηγήθηκαν στις 10-12-2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 120.000 ευρώ, για επισκευή Α' κατοικίας, β) δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά Α' κατοικίας, ήτοι συνολικά 140.000 ευρώ, για την ισόγεια οικία 61,80 τ.μ. στο ... Για τη χορήγηση του δανείου αυτού δεν έχουν εγγραφεί εμπράγματες ασφάλειες, δεν βρέθηκαν τα παραστατικά εκταμίευσης του δανείου και τα εντάλματα πληρωμής για αναλήψεις από τους λογαριασμούς τους συνδεδεμένους από το δάνειο, η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί από τον εγγυητή, δεν έχει διενεργηθεί πιστοποίηση προόδου εργασιών και δεν έχει συνταχθεί έκθεση ελέγχου και εκτίμησης του ακινήτου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 140.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 37) Π. Μ.του Χ.: Του χορηγήθηκε στις 29-7-2009 δάνειο με αριθμό ..., 120.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου-Τμήμα Α, 632,75 τ.μ. στο ... ..., το οποίο εκτιμήθηκε με την από 29-7-2009 έκθεση της Τ. Σ. στο ποσό των 160.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ανέρχεται στο ποσό των 45.000 ευρώ. Η εγγραφή της προσημείωσης έγινε μετά την εκταμίευση του δανείου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 75.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 38) Κ. Ε. του Ε.: Του χορηγήθηκε α) στις 25-11-2008 δάνειο με αριθμό ..., 68.000 ευρώ για οικόπεδο και β) στις 25-2-2008 δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, συνολικά 88.000 ευρώ. Το οικόπεδο Τμήμα 1, 326,18 τμ. στα ... ..., εκτιμήθηκε από την Τ. Σ. στο ποσό των 118.000 ευρώ με την από 10-11-2008 έκθεση, ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 18.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Τα εισοδήματα του δανειολήπτη πιστοποιήθηκαν μόνο από τον ίδιο με υπεύθυνη δήλωσή του ότι εργαζόταν ως αγρεργάτης. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 39) Μ. Ε. του Ν.: Του χορηγήθηκαν στις 10-7-2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 10.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, β) δάνειο με αριθμό ..., 51.000 ευρώ για οικόπεδο, συνολικά 61.000 ευρώ. Το οικόπεδο Τμήμα 1, 272,15 τ.μ. στα ... εκτιμήθηκε στο ποσό των 85.000 ευρώ, με την από 3-7-2008 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 20.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Το δάνειο ουδέποτε εξυπηρετήθηκε από το δανειολήπτη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 41.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 40) Ζ. Ν. του Ε.: Του χορηγήθηκε στις 30-9-2008 δάνειο με αριθμό ..., 80.000 ευρώ για βελτίωση-επισκευή κατοικίας- μεζονέτα 236,50 τ.μ. επί οικοπέδου 2.999,50 τ.μ. στον οικισμό ... ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Κ. Ζ. με την από 12-8-2008 έκθεσή της στο ποσό των 292.000 ευρώ και στο ποσό των 353.957 ευρώ από την Τ. Σ., σύμφωνα με την από 1-12-2008 έκθεσή της, ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 190.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Τα εντάλματα πληρωμής για αναλήψεις από τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ήταν ανυπόγραφα. Το δάνειο σήμερα δεν εξυπηρετείται και βρίσκεται σε κατάσταση οριστικής καθυστέρησης. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 44.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 41) Κ. Ι. του Γ.: Του χορηγήθηκε στις 4-6-2009 δάνειο με αριθμό ..., 92.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, ήτοι Τμήμα 2, 637,35 τ.μ. στο ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 4-6-2009 έκθεση, στο ποσό των 131.500 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.., ήταν 55.000 ευρώ. Δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου και η απόκλιση ήταν 76.500 ευρώ. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 37.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 42) Μ. Μ.-Ι. του Γ.: Της χορηγήθηκαν στις 27-2-2009 δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, β) δάνειο με αριθμό ..., 72.000 ευρώ για οικόπεδο, ήτοι συνολικά 92.000 ευρώ. Το οικόπεδο Τμήμα 4, 308,94 τ.μ. στο ..., εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. με την από 26-1-2009 έκθεσή της στο ποσό των 123.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.., ανερχόταν στο ποσό των 20.000 ευρώ. Δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 72.000 μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 43) Α. Δ.του Δ.: Του χορηγήθηκε α) στις 2-12-2008 δάνειο με αριθμό ..., 69.500 ευρώ για αγορά οικοπέδου, β) στις 2-12-2008 δάνειο με αριθμό ..., 10.500 ευρώ για οικόπεδο, γ) στις 21-8-2008 δάνειο με αριθμό ..., 65.000 ευρώ για αποπεράτωση κατοικίας, ήτοι συνολικά 145.000 ευρώ. Το αγροτεμάχιο για α+β δάνειο, 4.525,12 τ.μ. στη ... ..., εκτιμήθηκε στο ποσό των 117.000 ευρώ, με την από 25-5-2008 έκθεση της Τ. Σ. και η πέτρινη κατοικία επί του ως άνω αγροτεμαχίου 114,41 τ.μ. για γ) δάνειο εκτιμήθηκε στο ποσό των 236.000 ευρώ, με την από 14-8-2009 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική τους αξία ανερχόταν στο ποσό των 180.000 ευρώ συνολικά, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου ενώ δεν είχε προσκομισθεί βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η εργασιακή σχέση του δανειολήπτη και η πηγή των εισοδημάτων του, η δε άδεια οικοδομής προσκομίσθηκε πολύ μετά την εκταμίευση του δανείου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 31.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 44) Α. Γ.-Γ. του Ν.: Του χορηγήθηκε στις 1-4-2009 δάνειο με αριθμό ..., 92.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, στο οικόπεδο Τμήμα 5, 303,60 τ.μ. στο ..., το οποίο εκτιμήθηκε στο ποσό των 123.000 ευρώ με την από 31-3-2009 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 20.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Απόκλιση 103.000 ευρώ. Επιπλέον η εγγραφή της προσημείωσης έγινε 10 μήνες μετά την εκταμίευση του δανείου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 72.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 45) Ζ. Κ. του Ξ.: Της χορηγήθηκε α) στις 31-3-2009 δάνειο με αριθμό ..., 220.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, β) στις 19-12-2008 δάνειο με αριθμό ..., 127.400 ευρώ, για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, γ) στις 25-2-2009 το με αριθμό ... δάνειο, 22.600 ευρώ για οικόπεδο, ήτοι συνολικά 370.000 ευρώ. Το οικόπεδο για το α) δάνειο, 2032,40 τ.μ. στο ..., εκτιμήθηκε στο ποσό των 370.000 ευρώ, με την από 27-3-2009 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Το οικόπεδο για το β+γ δάνειο, 354 τ.μ. στο ... ..., εκτιμήθηκε στο ποσό των 200.000 ευρώ με την από 10-12-2008 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 60.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22- 11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Επιπλέον προέβη σε επιμήκυνση διάρκειας των δανείων χωρίς να καλύπτεται από την ηλικία της δανειολήπτριας (υπέρβαση κατά 10 έτη) και το δάνειο ποσού 220.000 ευρώ εγκρίθηκε με τον όρο της εξόφλησης οφειλών της δανειολήπτριας σε άλλες Τράπεζες, κάτι που, από τα δικαιολογητικά του φακέλου, δεν προκύπτει πως πραγματοποιήθηκε. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 210.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 46) Κ.Α. του Ι.: Του χορηγήθηκαν α) στις 15-7-2008 δάνειο με αριθμό ..., 11.500 ευρώ για αγορά οικοπέδου β) στις 15-7-2008 δάνειο με αριθμό ..., 52.500 ευρώ για οικόπεδο, ήτοι συνολικά, 64.000 ευρώ. Το οικόπεδο Τμήμα 4, 320,38 τ.μ. στα ... εκτιμήθηκε στο ποσό των 91.000 ευρώ με την από 11-7-2008 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 20.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 44.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 47) Μ. Ο. του Ν.: Της χορηγήθηκαν α) στις 19-6-2008 δάνειο με αριθμό ..., 8.430 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας β) στις 25-9-2008 δάνειο με αριθμό ..., 120.000 ευρώ για ανέγερση- αποπεράτωση κατοικίας γ) στις 19-6-2008 δάνειο ..., 171.500 ευρώ για οικόπεδο, ήτοι συνολικά 299.930 ευρώ. Το οικόπεδο για α+γ δάνειο, 4.683,74 τ.μ. στο ..., εκτιμήθηκε στο ποσό των 240.000 ευρώ, με την από 15-6-2008 έκθεση της Τ. Σ. και η κατοικία για β δάνειο 99,88 τ.μ. επί του ως άνω οικοπέδου, στο ποσό των 276.500 ευρώ, με την από 30-7-2008 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική αξία της κατοικίας (για το οικόπεδο δεν έχει συνταχθεί σχετική έκθεση) ανέρχεται στο ποσό των 115.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Τα εντάλματα πληρωμής για αναλήψεις από συνδεδεμένους λογαριασμούς δεν έχουν υπογραφεί από δανειολήπτη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 69.930 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 48) Σ. Α. του Γ.: Του χορηγήθηκε στις 8-5-2009, δάνειο με αριθμό ..., 120.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, ήτοι, οικόπεδο, Τμήμα 2, 693,27 τ.μ. στα ..., το οποίο εκτιμήθηκε στο ποσό των 194.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 4-5-2009 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 55.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., χωρίς ωστόσο να μπορεί να γίνει ταύτιση ακινήτου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 65.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 49) Μ.Π. του Σ.: Του χορηγήθηκε στις 6-8-2009, δάνειο με αριθμό ..., 100.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, 649,19 τ.μ., στο ... ..., το οποίο εκτιμήθηκε σύμφωνα με την από 3-8-2009 έκθεση της Τ. Σ. στο ποσό των 133.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 45.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Δεν έγινε και στο δάνειο αυτό ταύτιση του ακινήτου και δεν εντοπίσθηκαν τα παραστατικά εκταμίευσης του δανείου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 55.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 50) Π. Χ.του Χ.: Του χορηγήθηκε στις 29-7-2009 δάνειο με αριθμό ... 120.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, Τμήμα Β, 632,75 τ.μ. στο ... ..., το οποίο εκτιμήθηκε από την Τ. Σ. με την από 29-7-2009 έκθεσή της στο ποσό των 160.000 ευρώ, ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 45.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Η εγγραφή της προσημείωσης έγινε μετά την εκταμίευση του δανείου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 75.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 51) Μ. Σ. του Ι.: Του χορηγήθηκαν α) στις 15-1-2008 δάνειο με αριθμό ..., 31.500 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, β) στις 15-1-2008, δάνειο με αριθμό ..., 108.470 ευρώ για οικόπεδο, γ) στις 15-1-2008 δάνειο με αριθμό ..., 54.260 ευρώ για οικόπεδο, δ) στις 15-1-2008, δάνειο με αριθμό ..., 15.750 ευρώ, για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, ε) στις 5-12-2008, δάνειο με αριθμό ..., 80.750 ευρώ για επισκευή-βελτίωση κατοικίας, στ) στις 7-8-2008 δάνειο με αριθμό ..., 60.000 ευρώ για ανέγερση - αποπεράτωση κατοικίας πέραν της πρώτης, ζ) στις 5-12- 2008 δάνειο με αριθμό ..., 59.250 ευρώ για αγορά κατοικίας πέραν της πρώτης, η) στις 4-8-2008 δάνειο με αριθμό ..., 30.000 ευρώ για ανέγερση-αποπεράτωση κατοικίας πέραν της πρώτης, ήτοι συνολικά 469.980 ευρώ. Για τα δάνεια α+β, τα οικόπεδα Τμήματα 1 & 2, 405,65 τ.μ. στο ..., εκτιμήθηκαν στο ποσό των 196.000 ευρώ, με την από 12-1-2008 έκθεση του Π. Γ., ενώ η πραγματική αξία του τμήματος ένα ανερχόταν στο ποσό των 40.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 9-12-2010 έκθεση του Π. Κ.. Για τα δάνεια γ+δ, το οικόπεδο Τμήμα 3, 405,49 τ.μ. στο ..., εκτιμήθηκε από το μηχανικό Π. Γ. με την από 12-1-2008 έκθεσή του στο ποσό των 98.000 ευρώ, ενώ η πραγματική τους αξία ανερχόταν στο ποσό των 40.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Για το δάνειο ε+ζ, το δ/σμα Δ' ορόφου 69,25 τ.μ. στο κέντρο των Χανίων, εκτιμήθηκε στο ποσό 187.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 28-5-2008 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 70.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Για το δάνειο στ', η διώροφη οικία επί του τμήματος 2 του ως άνω οικοπέδου εκτιμήθηκε στο ποσό των 167.500 ευρώ από την Τ. Σ., με την από 1-8-2008 έκθεσή της, ενώ η πραγματική αξία του ανερχόταν στο ποσό των 95.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 9- 12-2010 έκθεση του Π. Κ.. Για το δάνειο η', η διώροφη οικία επί του τμήματος 3 του ως άνω οικοπέδου, εκτιμήθηκε στο ποσό των 138.500 ευρώ, με την από 1-8-2008 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 75.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Για το δάνειο θ', η διώροφη οικία επί του τμήματος 1 του ως άνω οικοπέδου, εκτιμήθηκε στο ποσό των 167.300 ευρώ με την από 16-10-2008 έκθεση της Τ. Σ.. Δεν προσκομίσθηκε η οικοδομική άδεια, ενώ τα παραστατικά εκταμίευσης είναι χωρίς υπογραφές από το δανειολήπτη, όπως επίσης και τα εντάλματα πληρωμής για αναλήψεις από τους συνδεδεμένους λογαριασμούς. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 149.980 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 52) Κ. Ι.-Θ. του Γ.: Του χορηγήθηκαν α) στις 20-10-2008, δάνειο με αριθμό: ..., 77.800 ευρώ για οικόπεδο, β) στις 20-10-2008, δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, ήτοι συνολικά 97.800 ευρώ. Το οικόπεδο, Τμήμα 5, 441.95 τ.μ. στα ..., εκτιμήθηκε στο ποσό των 149.000 ευρώ, με την από 14-10-2008 έκθεση από την Τ. Σ., ενώ η πραγματική αξία του ανερχόταν στο ποσό των 30.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ενώ δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 67.800 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 53) Π. Δ. του Κ.: Του χορηγήθηκε στις 8-5-2009 δάνειο, με αριθμό ..., 80.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας στο οικόπεδο Τμήματα, 3&4, 226,86 τ.μ. έκαστο στο ..., τα οποία εκτιμήθηκαν στο ποσό των 114.000 ευρώ (57.000 έκαστο), από την Τ. Σ. με την από 7- 5-2009 έκθεση, ενώ η πραγματική αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 36.000 ευρώ (18.000 έκαστο), σύμφωνα με την από 26/11/2010 έκθεση του Π. Κ.. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 44.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 54) Τ. Ε. του Δ.: Της χορηγήθηκε στις 14-4-2009, δάνειο με αριθμό ..., 80.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, στα οικόπεδα Τμήματα 1 & 2, 226, 18 & 222,33 τ.μ. στα ..., τα οποία εκτιμήθηκαν στο ποσό των 112.000 ευρώ (55.500 & 56.500), από την Τ. Σ. με την από 10-4-2009 έκθεσή της, ενώ η πραγματική αξία τους ανερχόταν στο ποσό των 38.000 ευρώ (18.000 & 20.000), σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 42.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 55) Μ. Π. του Β.: Του χορηγήθηκε στις 12-12-2008 δάνειο με αριθμό ..., 210.000 ευρώ για αγορά κατοικίας πέραν της πρώτης, η οποία διώροφη κατοικία 75,11 τ.μ. επί οικοπέδου 216,89 τ.μ. στο ... ... εκτιμήθηκε στο ποσό των 280.000 ευρώ από την Τ. Σ. με την από 21-5-2008 έκθεσή της, ενώ η πραγματική αξία του ακινήτου ανερχόταν στο ποσό των 120.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 90.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 56) Φ.Ε. του Σ.: Του χορηγήθηκαν στις 26-11-2008 α) δάνειο ..., 150.000 ευρώ για επισκευή-βελτίωση κατοικίας, ήτοι συνολικά 300.000 ευρώ, για αγροτεμάχιο 4,3 στρ. με 2 κτίσματα στο ... ..., τα οποία εκτιμήθηκαν στο ποσό των 826.500 ευρώ από την Τ. Σ. με την από 16-10-2008 έκθεσή της, ενώ η πραγματική τους αξία ανερχόταν στο ποσό των 500.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 26-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ενώ δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Ο δανειολήπτης προέβη σε ρύθμιση της οφειλής του, την οποία δεν τηρεί. 57) Κ.Θ. του Δ.: Του χορηγήθηκαν στις 18-7-2008 α) δάνειο ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, β) δάνειο ..., 58.750 ευρώ για οικόπεδο, ήτοι συνολικά 78.750 ευρώ. Το οικόπεδο, 373,81 τ.μ. στα ..., εκτιμήθηκε στο ποσό των 105.000 ευρώ, με την από 16-7- 2008 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 35.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ενώ δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Στο φάκελο του δανείου δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση εργοδότη για την εργασιακή σχέση και την πηγή των εισοδημάτων του δανειολήπτη. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 43.750 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 58) Κ.Γ.του Ι.: Του χορηγήθηκαν στις 12-9- 2008 α) δάνειο με αριθμό ..., 20.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου, β) δάνειο με αριθμό ..., 78.500 ευρώ για αγορά οικοπέδου 650,42 τ.μ. στον ... ..., το οποίο εκτιμήθηκε από τη μηχανικό Τ. Σ. στο ποσό των 169.000 ευρώ με τις από 5-9-2008 & 3/2010 εκθέσεις της, ενώ η πραγματική αξία του ακινήτου ανερχόταν στο ποσό των 25.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 73.500 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 59) Λ. Γ. του Ν.: Της χορηγήθηκαν α) στις 22-7-2008 δάνειο με αριθμό ..., 12.030 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας β) στις 22-7-2008, δάνειο με αριθμό ..., 55.000 ευρώ για οικόπεδο, γ) στις 11-7-2008, δάνειο με αριθμό ..., 46.000 ευρώ για οικόπεδο, δ) στις 11-7-2008 δάνειο με αριθμό ..., 10.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, ήτοι συνολικά 123.030 ευρώ. Για το δάνειο α+β, το οικόπεδο, Τμήμα 3, 301,37 τ.μ. στα ... εκτιμήθηκε στο ποσό των 79.000 ευρώ με την από 4-7- 2008 έκθεση της Τ. Σ. και για το γ+δ δάνειο το οικόπεδο, Τμήμα 2, 266,51 τ.μ. στα ... εκτιμήθηκε στο ποσό των 76.000 ευρώ, με την από 3-7-2008 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία του τελευταίου ανερχόταν στο ποσό των 20.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 103.030 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. 60) Ν. Δ.Κ.: Του χορηγήθηκαν στις 9-12-2010 α) δάνειο με αριθμό ..., 75.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, β) δάνειο με αριθμό ..., 75.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας, ήτοι συνολικά 150.000 ευρώ. Για το α) δάνειο το οικόπεδο Τμήμα 1, 1.005,16 τ.μ. στο ..., εκτιμήθηκε στο ποσό των 100.000 ευρώ με την από 9-2-2010 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 80.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ.. Για το β) δάνειο το οικόπεδο Τμήμα2, 1005,20 τ.μ. στο ..., εκτιμήθηκε στο ποσό των 100.000 ευρώ, με την από 9-2-2010 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 80.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ενώ για το δεύτερο αυτό ακίνητο δεν έγινε και ταύτιση. Απόκλιση για πρώτο 20.000 ευρώ και για δεύτερο 20.000 ευρώ. Ο δανειολήπτης, με εξώδικη αναφορά του προς την Τράπεζα, ισχυρίζεται ότι η τέως Διευθύντρια παρακράτησε, για λογαριασμό της, το ποσό των 75.000 ευρώ, το οποίο της έδωσε, προκειμένου να το αποδώσει στο Γ. Π. και αυτός στη συνέχεια, στον πωλητή του ακινήτου. Το δάνειο σήμερα εξυπηρετείται και είναι ενήμερο και 61) Π. Γ. του Ε.: Του χορηγήθηκε στις 6-5-2009, δάνειο με αριθμό ... 175.000 ευρώ για αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας στο οικόπεδο, Τμήμα 1, 909,98 τ.μ. στο ..., το οποίο εκτιμήθηκε στο ποσό των 252.500 ευρώ με την από 4-5-2009 έκθεση της Τ. Σ., ενώ η πραγματική του αξία ανερχόταν στο ποσό των 90.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 22-11-2010 έκθεση του Π. Κ., ενώ δεν έγινε ταύτιση του ακινήτου. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. Επιπλέον τα εντάλματα πληρωμής για αναλήψεις από τους συνδεδεμένους με τα δάνεια λογαριασμούς ήταν ανυπόγραφα. Η ζημία της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των 123.000 ευρώ μετά την αφαίρεση της χρηματικής αξίας της εμπράγματης εξασφάλισης. Από τις παράνομες παραπάνω δανειοδοτήσεις υπήρξε και παράνομος πλουτισμός όλων των κατηγορουμένων, αφού αυτοί ενεργούσαν από κοινού γιατί λάμβαναν επιπλέον ποσοστά (BONUS) και επιπλέον αμοιβή για το μεγάλο αριθμό των δανείων, που υπεγράφησαν, τα οποία ποσά όμως, δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς".
Το ανωτέρω Δικαστήριο της ουσίας, για να καταλήξει στην απόφασή του αυτή, δέχθηκε στο σκεπτικό του τα ακόλουθα κατά λέξη: "Από την αποδεικτική διαδικασία που έγινε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, και ειδικότερα από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, τα έγγραφα τα οποία αναγνώσθηκαν δημόσια στο ακροατήριο, τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης των 1ης, 2ης και 3ου κατηγορουμένων, από την απολογία των 1ης, 2ης, 3ου και 6ης κατηγορουμένων και γενικά από όλη τη συζήτηση της υποθέσεως αποδείχθηκαν τα εξής: Οι κατηγορούμενοι Ι. Ζ. του Κ., κάτοικος ..., Διευθύντρια του υποκαταστήματος (...) της Εθνικής Τράπεζας των ..., ’. (Ι.) Κ. του Τ., κάτοικος ..., συνεργάτης του Κ. Τ.-επίσημου διαμεσολαβητή του παραπάνω υποκαταστήματος Τράπεζας, Α. Μ. του Μ., κάτοικος ..., μεσίτρια και επίσημη διαμεσολαβήτρια του παραπάνω υποκαταστήματος Τράπεζας, Γ. Π. του Α., κάτοικος ... ..., μεσίτης και συνεργάτης της Α. Μ., Κ. Τ. του Ι., κάτοικος ..., μεσίτης και επίσημος διαμεσολαβητής του παραπάνω υποκαταστήματος Τράπεζας από την 9-11-2007, Ν. Τ. του Ε., κάτοικος ..., μεσίτης και επίσημος διαμεσολαβητής του παραπάνω υποκαταστήματος Τράπεζας από την 12- 11-2007 και Σ. Τ. του Μ., κάτοικος ..., που από το έτος 2008 είχε προσληφθεί με σύμβαση έργου στο Υποκατάστημα της παραπάνω Τράπεζας, ως Πολιτικός Μηχανικός και Εκτιμητής Ακινήτων και Εξοπλισμού, κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο του 2008 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2010 στα Χανιά, μετά από συνεργασία μεταξύ τους και με τους παραπάνω διακριτούς ρόλους, έρχονταν σε επαφή με υποψήφιους δανειολήπτες, συμφωνούσαν για τη λήψη των δανείων, έφτιαχναν τους σχετικούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους, τους οποίους φακέλους στη συνέχεια η 1η των κατηγορουμένων απέστελνε στο Τμήμα Χορήγησης Δανείων της ΕΤΕ για την έγκριση των δανείων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συγκέντρωναν οι παραπάνω διαμεσολαβητές και συνεργάτες τους για λογαριασμό των υποψηφίων δανειοληπτών και υπέβαλαν στην 1η κατηγορουμένη, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο της ΕΤΕ που προσκόμισε η 1η κατηγορουμένη, ήταν: 1) Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τελευταίου οικονομικού έτους και επιπλέον για μισθωτούς με ετήσιο εισόδημα πάνω από 40.000 ευρώ και ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους εκκαθαριστικά σημειώματα των τριών τελευταίων ετών, 2) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) τους και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπήρξαν μεταβολές, 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 προς το "Υπουργείο Οικονομικών μέσω Ε.Τ.Ε. όπου ο αιτών θα δηλώνει ότι τα αντίγραφα φορολογικής δήλωσης που υπέβαλε στην Τράπεζα, είναι ακριβή αντίγραφα αυτών που κατέθεσε στη Δ.Ο.Υ.", 4) Βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών ή άλλη βεβαίωση/αποδεικτικό από όπου να προκύπτει το τρέχον εισόδημα, 5) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας δανειολήπτη, συνδανειολήπτη, εγγυητή και τυχόν πληρεξουσίου. Στη συνέχεια οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά έγγραφα των υποψηφίων δανειοληπτών διαβιβάζονταν από την 1η κατηγορουμένη στο Τμήμα χορήγησης Δανείων της ΕΤΕ, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές εγκρίσεις αυτών. Σε αρκετές περιπτώσεις δανειοληπτών από τους αναφερόμενους στο κατηγορητήριο, η εργασιακή τους σχέση δεν βεβαιωνόταν από κάποιον εργοδότη, παρά μόνο από υπεύθυνη δήλωση των ιδίων των δανειοληπτών, η φορολογική τους δήλωση είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα λίγο πριν την αίτηση δανείου, 23 από τους δανειολήπτες ήταν ομογενείς και γενικά επρόκειτο για άτομα μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας, τα οποία δεν είχαν εισοδήματα ικανά, που να τους επιτρέπουν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Υπήρξαν πράγματι παρατυπίες και αντικανονικές ενέργειες στη χορήγηση των δανείων, πλην όμως δεν αποδείχθηκε από κοινού μεθόδευση των κατηγορουμένων για να εξαπατήσουν την ΕΤΕ. Και τούτο διότι η 1η κατηγορουμένη συγκέντρωνε τα παραπάνω έγγραφα, που απαιτούσε η ΕΤΕ, συμπλήρωνε τις αιτήσεις και η έγκριση ή η απόρριψη των δανείων, γινόταν από την Αθήνα. Βάσει των εγκυκλίων της ΕΤΕ η 1η κατηγορουμένη είχε διαβιβαστικό-διεκπεραιωτικό ρόλο, καθόσον δεν ήταν αυτή που έλεγχε την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, ούτε τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών. Ο μοναδικός έλεγχος που έκανε ήταν η πληρότητα των δικαιολογητικών. Ο ουσιαστικός έλεγχος εναπόκειτο στα κεντρικά της Αθήνας, πολιτική δε της ΕΤΕ ήταν να παράσχονται όσο το δυνατόν περισσότερα δάνεια, γι' αυτό η Τράπεζα έθετε τέτοιους στόχους στους Διευθυντές, τους οποίους και πριμοδοτούσε με BONUS, όταν επιτύγχαναν τους στόχους. Περαιτέρω δεν αποδείχθηκε ότι η κατηγορουμένη Σ. Τ. του Μ., που συνέτασσε τις σχετικές εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων, ανέγραφε σ' αυτές ποσά μεγαλύτερα της πραγματικής εμπορικής αξίας των ακινήτων, έτσι ώστε να μπορεί να δικαιολογηθεί η χορήγηση των δανείων, προκαλώντας αντίστοιχη ζημία στην ΕΤΕ. Αντίθετα, η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων στην οποία προέβη, ήταν πραγματική και ανταποκρινόταν στην εμπορική αξία των ακινήτων. Σύμφωνα με την από Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2011 τεχνική έκθεση του μηχανικού της Τράπεζας Κ. Π., η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων είναι πολύ μικρότερη από την εκτίμηση της κατηγορουμένης Σ. Τ. του Μ. και μάλιστα μερικά από αυτά τα εκτίμησε κάτω από την αντικειμενική τους αξία. Ο ορισθείς από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος πολιτικός μηχανικός Δ. Β. του Γ. εκτίμησε την αξία των ακινήτων των δανειοληπτών, όπως και η κατηγορουμένη Σ. Τ. του Μ.. Επομένως, δεν υπήρξε υπερεκτίμηση της αξίας των ακινήτων και συνακόλουθα ζημία της Τράπεζας. Η ζημία της Τράπεζας είναι απόρροια της οικονομικής κρίσης και της πτώσης της αξίας των ακινήτων και όχι της εξαπάτησής της από τους κατηγορουμένους. Κατ' ακολουθίαν όλων των παραπάνω, εφόσον δεν αποδείχθηκαν τα περιστατικά που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση των αποδιδόμενων στους κατηγορουμένους πράξεων, πρέπει αυτοί να κηρυχθούν αθώοι".
Με αυτά που δέχθηκε το ως άνω Δικαστήριο της ουσίας, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, αναιτιολόγητα και με αντιφάσεις αθώωσε τους κατηγορούμενους για το αδίκημα της εξακολουθητικής απάτης από κοινού σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 150.000 ευρώ, που ενδιαφέρει εδώ. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο αυτό υπέπεσε στις ακόλουθες πλημμέλειες:
Α) Ενώ δέχεται, ότι: α) τα δικαιολογητικά που συνελέγησαν με πρωτοβουλία των κατηγορουμένων για εξήντα ένα (61) υποψήφιους δανειολήπτες ήταν, για μερικούς από αυτούς, χωρίς να τους κατονομάζει, ελλιπή (βεβαίωση εργασιακής σχέσης από τον ίδιο τον δανειολήπτη και όχι από τον εργοδότη του, φορολογική δήλωση υποβληθείσα εκπροθέσμως λίγο πριν την αίτηση δανείου) και β) τουλάχιστον είκοσι τρεις (23) από αυτούς, χωρίς και πάλι να τους κατονομάζει, προερχόμενους από πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, είχαν μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα και δεν διέθεταν εισοδήματα ικανά για την αποπληρωμή των δανείων, παραδοχές από τις οποίες συνάγεται, ότι οι κατηγορούμενοι είχαν ιδία γνώση της πραγματικότητας (αφερεγγυότητα, δυσανάλογη υψηλή αξία των ακινήτων), παρά ταύτα έκρινε, ότι η Κεντρική Υπηρεσία της ΕΤΕ στην Αθήνα, που χορήγησε τα δάνεια, δεν παραπλανήθηκε από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι, με τη σύνταξη και αποστολή φακέλων με τέτοιες βασικές ελλείψεις, ουσιαστικά εισηγήθηκαν να χορηγηθούν στους ανωτέρω τα δάνεια, τα οποία τελικά χορηγήθηκαν.
Β) Αγνόησε και ουσιαστικά δεν έλαβε υπόψη και δεν εκτίμησε σημαντικά έγγραφα, που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο9 και συγκεκριμένα: 1) την από 3-9-2018 έκθεση εκτίμησης των πιστοποιημένων εκτιμητών Ι. Γ. και Ε. - Σ. Α. για 62 επίδικα ακίνητα (με αύξ. αριθ. 2 των αναγνωσθέντων εγγράφων που προσκόμισε η πολιτικώς ενάγουσα ΕΤΕ), η οποία α) αναλυτικά και αιτιολογημένα αναφέρει την υπερεκτίμηση των ακινήτων, για τα οποία χορηγήθηκαν τα δάνεια, που τελικά δεν εξυπηρετήθηκαν και β) είναι αντίθετη τόσο με τις απόψεις των κατηγορουμένων όσο και με την αντίστοιχη έκθεση του πολιτικού μηχανικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δ. Β., ο οποίος, στην εν λόγω έκθεση, δεν φέρεται να έχει την ιδιότητα του πιστοποιημένου εκτιμητή 2) την από 14-10-2010 επιστολή της κατηγορουμένης μηχανικού και εκτιμήτριας Σ. Τ. προς Ε.Τ.Ε (υπ' αύξ. αριθ. 4 των αναγν. εγγράφων που προσκόμισε η ΕΤΕ), σύμφωνα με την οποία οι υπερεκτιμήσεις απ' αυτήν των προς πώληση ακινήτων στους δανειολήπτες οφείλονταν σε παρεμβάσεις της διευθύντριας Ι. Ζ. (πρώτης κατηγορουμένης), με αποτέλεσμα η ίδια (Σ. Τ.) στις 10-9-2009 να ζητήσει τη διακοπή της συνεργασίας της με το υποκατάστημα της ΕΤΕ στο ..., στο οποίο η Ι. Ζ. ήταν διευθύντρια και 3) την κατάθεση ενώπιον του της μάρτυρος Α. Μ., η οποία διατύπωσε σε αρχικό στάδιο επιφυλάξεις για την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοδοτηθέντων, από τους οποίους πολλοί εξαφανίστηκαν μετά την λήψη των δανείων και άλλοι είχαν δηλώσει ως κατοικία το νεκροταφείο της περιοχής που διέμεναν.
Γ) Ενώ δέχεται, ότι υπήρχαν ατέλειες στους φακέλους των δανειοδοτηθέντων, για τη συγκέντρωση, την πληρότητα και τον έλεγχο των δικαιολογητικών στοιχείων των οποίων, πριν από την αποστολή τους στο Τμήμα χορήγησης δανείων της ΕΤΕ, υπεύθυνοι ήσαν οι κατηγορούμενοι, παρά ταύτα, αντιφατικά, αποδίδει τη μη εξυπηρέτηση των δανείων αορίστως στην οικονομική κρίση και όχι στην προφανή αφερεγγυότητα των δανειοληπτών και την υπερεκτίμηση των ακινήτων, για τα οποία έλαβαν τα δάνεια, αγνοώντας τα παραπάνω υπό στοιχ. (Β) σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή αποδεικτικά στοιχεία, που καθιστούσαν προβλεπτή από τους κατηγορουμένους τη μη εξυπηρέτηση των δανείων.
Δ) Ενώ δέχεται, ότι "Υπήρξαν πράγματι παρατυπίες και αντικανονικές ενέργειες στη χορήγηση των δανείων", δεν προσδιορίζει τις παρατυπίες αυτές και αντικανονικές ενέργειες, ούτε από ποιον συγκεκριμένα έγιναν, ώστε να ελεγχθεί αν πράγματι υπήρξε από κοινού μεθόδευση των κατηγορουμένων για την εξαπάτηση της εγκαλούσας Ε.Τ.Ε, την οποία δεν δέχθηκε το Δικαστήριο της ουσίας. Και Ε) Δεν παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για την αξία κάθε επίδικου ακινήτου που αγοράστηκε με δάνειο της Ε.Τ.Ε., από τα οποία να προκύπτει η πραγματική, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αξία του, δηλαδή, γιατί η εκτίμηση της Ε.Τ.Ε. είναι εσφαλμένη και η αντίστοιχη των κατηγορουμένων ορθή, αλλά παραθέτει ένα ελλιπές και αόριστο σκεπτικό, όπως παραπάνω αυτό αυτούσιο αναφέρεται.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση, όσον αφορά την αθώωση των κατηγορουμένων για την πράξη της κακουργηματικής απάτης, με αυτά που δέχθηκε, στερείται της απαιτούμενης, από το Σύνταγμα και τον ΚΠοινΔ, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ενώ συγχρόνως παρουσιάζει ασάφειες και λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον ’ρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής της προπαρατεθείσας ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 386 παρ. 3 περ. β' του ισχύσαντος μέχρι την 30-6-2019 ΠΚ, η οποία έτσι παραβιάστηκε εκ πλαγίου και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Επομένως, είναι βάσιμοι οι, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠοινΔ, λόγοι της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, με τους οποίους αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της έλλειψης αιτιολογίας και της εκ πλαγίου εσφαλμένης εφαρμογής της άνω ουσιαστικής ποινικής διάταξης και πρέπει, κατά παραδοχή αυτών, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη αμετάκλητη απόφαση υπέρ του νόμου, κατά το μέρος που αθώωσε τους κατηγορούμενους για την προαναφερθείσα πράξη της κατ' εξακολούθηση απάτης από κοινού σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, από την οποία η ζημία που προκλήθηκε στην τελευταία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 150.000 ευρώ, τηρουμένων, όμως, απαραμείωτων των δικαιωμάτων των ως άνω κατηγορουμένων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί εν μέρει υπέρ του νόμου την υπ' αριθμ. 188/2018 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης, και συγκεκριμένα κατά το μέρος που κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους α) Ι. Ζ. του Κ., κάτοικο ..., β) Σ. Τ. του Μ., κάτοικο ..., γ) Γ. Π. του Α., κάτοικο ..., δ) Α. Μ. του Μ., κάτοικο ..., ε) Κ. Τ. του Ι., κάτοικο ..., στ) ’. Κ. του Τ., κάτοικο ... και ζ) Ν. Τ. του Ε., κάτοικο ..., για το αδίκημα της κατ' εξακολούθηση απάτης από κοινού σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 150.000 ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 2020.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 12 Μαρτίου 2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή