Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1075 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπέρβαση εξουσίας, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Αναιρείται απόφαση που απέρριψε έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυπόστατη καίτοι η πράξη του είχε παραγραφεί για αρνητική υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί και παραπέμπει.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1075/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Μαρτίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..........., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σπυρίδωνα Φραντζή, περί αναιρέσεως της 6919/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Νοεμβρίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2068/2007.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 501 παρ. 3 του Κ.Ποιν.Δ., εάν η έφεση ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και συντρέχει περίπτωση του άρθρου 370 εδ. β' και γ' του ίδιου Κώδικα, το δικαστήριο, παρά την απουσία του εκκαλούντος, προχωρεί στην έκδοση σχετικής απόφασης. Κατά δε το άρθρο 370 εδ. β' Κ.Ποιν.Δ., η ποινική δίκη τελειώνει με την οριστική παύση της ποινικής δίωξης όταν, μεταξύ άλλων αναφερόμενων περιπτώσεων, έχει παραγραφεί το αξιόποινο της πράξης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν το αξιόποινο της πράξης έχει εξαλειφθεί λόγω παραγραφής κατά το χρόνο εκδίκασης της έφεσης, το Εφετείο οφείλει να ερευνήσει αν η έφεση έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως και σε καταφατική περίπτωση να μην απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη λόγω απουσίας του εκκαλούντος, αλλά να προχωρήσει στην οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής, διαφορετικά υπερβαίνει την εξουσία του και ιδρύεται λόγος αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' Κ.Ποιν.Δ. Εξάλλου κατά τα άρθρα 111-113 Π.Κ. το αξιόποινο εξαλείφεται με την παραγραφή, η οποία προκειμένου για πλημμελήματα είναι πενταετής, αρχίζει δε σε κάθε περίπτωση από την ημέρα που τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και ώσπου να καταστεί αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι πάντως περισσότερο από τρία έτη για τα πλημμελήματα. 2. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη 6919/2007 απόφαση, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, που δίκασε στις 11-10-2007 απέρριψε ως ανυποστήρικτη, λόγω απουσίας του εκκαλούντος ήδη αναιρεσείοντος, την έφεσή του κατά της 85859/2002 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία ο αναιρεσείων είχε καταδικασθεί για παράβαση του άρθρου 79 παρ.1 του ν. 5960/33 , ήτοι για έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ' εξακολούθηση, πράξη η οποία ενόψει της απειλούμενης ποινής είναι, κατά τα άρθρα 12 και 18 εδ. β' Π.Κ., πλημμέλημα χωρίς να ερευνήσει ούτε το εμπρόθεσμο της ασκήσεώς της ούτε το ζήτημα της λόγω παραγραφής εξάλειψης του αξιοποίνου. Η πράξη αυτή, όπως προκύπτει από την πρωτόδικη απόφαση, η οποία παραδεκτώς επισκοπείται από τον 'Αρειο Πάγο για τον έλεγχο της βασιμότητας ή μη λόγου αναίρεσης, τελέστηκε στις 26-9-1998 ,25-10-1998,25-11-1998 και 25-12-1998 και κατά το χρόνο συζήτησης της έφεσης και έκδοσης της προσβαλλομένης αποφάσεως (11-10-2007) είχε συμπληρωθεί χρόνος πέραν της οκταετίας και είχε εξαλειφθεί λόγω παραγραφής το αξιόποινο της πράξης αυτής. Ενόψει αυτών το Τριμελές Εφετείο Αθηνών όφειλε να αποφανθεί για το εμπρόθεσμο και παραδεκτό της έφεσης και στην περίπτωση που θα έκρινε την έφεση εμπρόθεσμη και παραδεκτή, να αποφανθεί αν συντρέχει ή όχι περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 370 εδ. β' ΚΠΔ, ήτοι για οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής του αξιοποίνου του πλημμελήματος για το οποίο είχε κηρυχθεί ένοχος ο αναιρεσείων κατά την ημέρα εκδικάσεως της ως άνω εφέσεώς του. Εφόσον δεν άσκησε την εξουσία του αυτή υπέπεσε στην από το αρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Η' Κ.Ποιν.Δ. προβλεπόμενη ως λόγο αναιρέσεως πλημμέλεια της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας.
Συνεπώς εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι παραδεκτή και εμφανίστηκε ο αναιρεσείων, πρέπει, εξεταζομένου αυτεπαγγέλτως του εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Η' ως άνω λόγου αναιρέσεως (άρθρ. 511 ΚΠΔ), να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές (άρθρ.. 519 Κ.Ποιν.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 6919/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 16 Απριλίου 2008.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή