Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2149 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Απάτη, Βούλευμα παραπεμπτικό, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Πλαστογραφία.
Περίληψη:
Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη και κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση (με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης κατ' επάγγελμα) και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 2149/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο και Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1 περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 273/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με συγκατηγορούμενο τον Χ2 και με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ1.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 574/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη με αριθμό 208/12.06.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ. την αριθμ. 46/16-3-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ1 κατοίκου..., η οποία ασκήθηκε αυτοπροσώπως από τον ίδιο και στρέφεται κατά του αριθμ. 273/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, εκθέτω δε τα ακόλουθα. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το αριθμ. 1107/2008 βούλευμά του, παρέπεμψε τον ήδη αναιρεσείοντα κατηγορούμενο και τους μη ασκήσαντες αναίρεση συγκατηγορουμένους του Χ2 και Χ3 στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, προκειμένου να δικασθούν για πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους με βλάβη τρίτου, από υπαίτιους που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ'επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ και απάτη κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση από υπαίτιους που διαπράττουν απάτες κατ'επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. Κατά του παραπάνω βουλεύματος ο ήδη αναιρεσείων κατηγορούμενος και ο συγκατηγορούμενος του Χ2 άσκησαν εφέσεις. Επί των εφέσεων των αυτών εξεδόθη το αριθμ. 273/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο απέρριψε τις εφέσεις αυτές ως ουσιαστικά αβάσιμες. Κατά του εφετειακού αυτού βουλεύματος στρέφεται πλέον ο αναιρεσείων κατηγορούμενος με την κρινόμενη αίτηση του, η οποία ασκήθηκε νομοτύπως, παραδεκτώς και εμπροθέσμως. Ειδικότερα το προσβαλλόμενο βούλευμα επιδόθηκε με θυροκόλληση στον αναιρεσείοντα στις 5-3-2009 και στον αντίκλητο δικηγόρο του Νικόλαο Δαμασκόπουλο στις 3-3-2009 (βλ. σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως) η δε αίτηση ασκήθηκε την 16-3-2009 ενώπιον της Γραμματέα του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Αθηνών, συνετάγη δε από εκείνη η αριθμ. 46/16-3-2009 έκθεση, στην οποία διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους ασκήθηκε και συγκεκριμένα η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β-δ Κ.Ποιν.Δ.).
Τέλος το προσβαλλόμενο βούλευμα υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναιρέσεως αφού παραπέμπει τον αναιρεσείοντα για κακουργήματα. Κατόπιν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και ακολούθως να ερευνηθούν οι προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως. Επειδή από τη διάταξη της παραγ. 1 του άρθρου 386 του Π.Κ. προκύπτει ότι το έγκλημα της απάτης διαπράττει όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων. Η παράσταση των ψευδών γεγονότων μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο, προφορικώς ή εγγράφως ή και σιωπηρώς με συνολική συμπεριφορά που κατευθύνεται, στη δημιουργία πλάνης, αρκεί συνεπεία αυτής να προξενήθηκε η πλάνη και εκ της παραπλανήσεως να προέβη ο παραπλανηθείς σε πράξη ή παράλειψη ένεκα της οποίας επήλθε περιουσιακή ζημία στον παραπλανηθέντα ή τρίτο (ΑΠ 93/1999 ΠΧ, ΜΘ 413).
Περαιτέρω κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου του Π.Κ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν.2721/1999, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή των 15.000 ευρώ, σύμφωνα με την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.2943/2001 επίσημη αντιστοιχία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η απάτη έχει κακουργηματικό χαρακτήρα αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια και συγχρόνως το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή των 15.000 ευρώ. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του Π.Κ., όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, η χρήση δε του εγγράφου από αυτόν θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειμενικώς μεν η εξαρχής κατάρτιση από το δράστη εγγράφου, που να εμφανίζεται ότι καταρτίσθηκε δήθεν από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της εννοίας του περιεχομένου του, η οποία μπορεί να γίνει με την προσθήκη ή εξάλειψη ή τροποποίηση λέξεων, αριθμών ή σημείων, υποκειμενικώς δε δόλος του δράστη, ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγματικών περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη της πλαστογραφίας και επιπροσθέτως σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον, για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, δηλαδή που είναι σημαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή κατάστασης δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης (ΑΠ 217/2003 ΠΧ, ΝΓ, 929, ΑΠ 1224/2001 ΠΧ, ΝΒ, 426).
Επίσης, κατά τη διάταξη του εδ. β' της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου 216 Π.Κ., όπως προστέθηκε στην παράγ. 3 με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. β' Ν.2721/1999, η πλαστογραφία έχει κακουργηματικό χαρακτήρα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν ο υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ'επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή 15.000 ευρώ. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' του Π.Κ., όπως το εδάφιο στ' προστέθηκε στο άρθρο αυτό με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2408/1996, κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Από την τελευταία αυτή διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' του Π.Κ. προκύπτει ότι για τη συνδρομή της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης του συγκεκριμένου εγκλήματος κατ' επάγγελμα, απαιτείται αντικειμενικώς μεν επανειλημμένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη υποκειμενικώς δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδημα από την επανειλημμένη τέλεσή του. Επίσης κατ' επάγγελμα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη μεν φορά, όχι όμως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή όταν από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητά του με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης αυτής, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος (βλ. Α.Π. 625/2005 ΠΧ, ΝΣΤ, 21, Α.Π. 382/2006 ΠΧ, ΝΣΤ, 898, Α.Π. 573/2003 ΠΧ, ΝΔ, 123, Α.Π. 1975/2001 ΠΧ, ΝΒ, 639, Α.Π. 692/2000 ΠΧ, ΝΑ, 47 κ.λ.π.).
Εξάλλου το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ.. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις με τις οποίες το συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο.
Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ'είδος προσδιορισμός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτικά παράθεσή τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όμως να προκύπτει, ότι το συμβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Εξάλλου δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιό βαρύνει περισσότερο για τον σχηματισμό δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αξιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα (ΑΠ 1073/2006, ΑΠ 1565/2002 ΠΧ, ΝΓ, 536, ΑΠ 1011/2000 ΠΧ, ΝΑ, 244). Δεν αποτελεί όμως λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του συμβουλίου ή του δικαστηρίου της ουσίας.
Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. β του ΚΠΔ εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που ιδρύει λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν το Συμβούλιο αποδίδει στο νόμο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγματικά, ενώ εσφαλμένη είναι η εφαρμογή της όταν το Συμβούλιο δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα του βουλεύματος που περιλαμβάνεται στο σκεπτικό ή στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 'Αρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου οπότε το βούλευμα δεν έχει νόμιμη βάση (ΑΠ 1057/2008, ΑΠ 1155/2000 ΠΧ, ΝΑ, 398).
Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, δέχθηκε, με επιτρεπτή καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση, ότι από τα ειδικώς μνημονευόμενα αποδεικτικά μέσα (τις χωρίς όρκο καταθέσεις του πολιτικώς ενάγοντος και των κατηγορουμένων κατά την προκαταρκτική εξέταση, τις ενώπιον του Ανακριτή ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, τις απολογίες των κατηγορουμένων και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν) προέκυψαν τα εξής: Ο μηνυτής Ψ1 που κατοικεί σήμερα στην Αγγλία (...) γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα και έμεινε με τους γονείς του στην οδό ... μέχρι το 1993, οπότε έφυγε για το εξωτερικό. Είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος και με την ειδικότητα του αυτή εργαζόταν από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα σε διάφορες επιχειρήσεις ως υπεύθυνος τεχνολογικών υπηρεσιών πληροφορικής, δεν είχε δε ποτέ σχέση με επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα οποιασδήποτε μορφής.
Την 13.2.2003 κοινοποιήθηκαν στην κατοικία των γονέων του στην Αθήνα -... δύο δικόγραφα: α) μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατασχέσεως της περιουσίας του, η οποία εκδικάσθηκε στο Μον. Πρωτ/κείο Αθηνών την 26.3.2003, με αιτούσα την εταιρεία ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ". Η αίτηση στρεφόταν κατά του Ψ1 ως δήθεν εκπροσώπου, δ/ντος συμβούλου της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", με την οποία ο μηνυτής δεν είχε καμία σχέση. Στο δικόγραφο αναγραφόταν ότι ο Ψ1 ως δ/νων σύμβουλος της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." εξέδωσε στην Αθήνα την ..., ... δύο ακάλυπτες επιταγές, με αριθμό ... και ... της Τράπεζας Εργασίας και της Γενικής Τράπεζας αντίστοιχα, ποσού 7.119,37€ και 3.005,176 με χρέωση αντίστοιχα των ... και ... λογαριασμών, β) μία αγωγή της ίδιας ανωτέρω εταιρείας ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" κατά του ανωτέρω ως δήθεν δ/ντος συμβούλου και εκπροσώπου της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." περί καταβολής στην ενάγουσα εταιρεία και με προσωπική του κράτηση του συνόλου των δύο ανωτέρω αναφερομένων στο δικόγραφο των ασφαλιστικών μέτρων ακαλύπτων επιταγών, 10.124,54 ευρώ, ως αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, με δικάσιμο 29.4.04.
Ερευνώντας το θέμα ο μηνυτής, που επέστρεψε για το λόγο αυτό αμέσως στην Ελλάδα, έλαβε από την Τράπεζα Εργασίας (EUROBANK), στην οποία είχε απευθυνθεί μέσω του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού επ' ονόματι του ή επ' ονόματι της εταιρείας "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", της οποίας φερόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος, το από 19.3.2003 έγγραφο της, με το οποίο του έθετε υπόψη το καταστατικό της εταιρείας αυτής. Το καταστατικό είχε καταρτιστεί την ... με την ... πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Πετυχάκη-Κερχουλά. Το πρώτο Δ. Σ της εταιρείας φερόταν να απαρτίζεται από 1) τον Ψ1 ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο ..., κάτοχο του ... δελτίου αστυν. ταυτότητας του ... Τ.Α Αθηνών, 2)τον Φ1 επιχειρηματία, κάτοικο ..., κάτοχο του .... δελτίου αστυν. ταυτότητας του Α.Τ ..., 3)τον Χ2 οικονομολόγο, κάτοικο ...., κάτοχο του .... δελτίου αστυν. ταυτότητας του Ι. Παρ/τος Ασφ. Αθηνών. Ο μηνυτής δεν εγνώριζε ούτε τη συμβολαιογράφο Πετυχάκη-Κερχουλά, με την οποία δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή για οποιοδήποτε λόγο, ούτε τα πρόσωπα που εφέροντο να απαρτίζουν το ΔΣ της ανωτέρω εταιρείας. Αποδείχθηκε δε ότι το ... δελτίο αστυν. ταυτότητας του ...' Τ.Α. Αθηνών ήταν πλαστό, γιατί 1) ο αριθμός ... αντιστοιχούσε στον αριθμό της ισχύουσας αστυνομικής ταυτότητας του Ψ1 που εκδόθηκε από το ...' Α.Τ. Αθηνών το έτος 1993 και η οποία λόγω γάμου του με τη Τ1 αντικατέστησε την πρώτη του αστυνομική ταυτότητα που είχε εκδώσει ως μαθητής το έτος 1971. Συγκεκριμένα ο αριθμός της ισχύουσας αστυνομικής ταυτότητας του μηνυτή είναι ..., εκδόθηκε δε από το ... ΤΑ Αθηνών, 2)όμως ενώ ο αριθμός της πλαστής ταυτότητας αντιστοιχούσε στον αριθμό της από του έτους 1993 εκδοθείσας δικής του πραγματικής αστυνομικής ταυτότητας (...), εν τούτοις το φερόμενο ως έτος έκδοσης της πλαστής ταυτότητας δεν ήταν το 1993, αλλά το έτος 1971. Κατά την εκδίκαση της ανωτέρω αναφερομένης αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, ο μηνυτής παριστάμενος δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του αρνήθηκε το περιεχόμενο αυτής, έκανε ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως και κατονόμασε ως πλαστογράφους τους Φ1, Χ2 και Χ1 με τον οποίο, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας της αιτούσας εταιρείας, έγιναν οι συναλλαγές και συμφωνίες μεταξύ της αιτούσας και της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." παρουσιαζόταν δε ως εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας και δεν έμοιαζε καθόλου με τον μηνυτή, του οποίου του επεδείχθη φωτογραφία.
Στο μεταξύ συνεχιζόταν η επίδοση και άλλων δικογράφων σε βάρος του μηνυτή. Έτσι α)την 19.2.2003 του επιδόθηκε η 8493/2003 Δ/γή Πληρωμής του Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών κατόπιν αιτήσεως της "Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ", διότι αυτός (ο Ψ1) ως δήθεν εκπρόσωπος της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." είχε εκδώσει τρεις ακάλυπτες επιταγές, μία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και δύο της ASPIS BANK, συνολικού ποσού 14.250,62€ (2,954,46€ + 8.000 + 3.296,16).
β)Την 14.4.2003 του επιδόθηκε η 2809/2003 Δ/γη Πληρωμής Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών κατόπιν αιτήσεως της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", διότι αυτός ως δήθεν εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." είχε εκδώσει μία ακάλυπτη επιταγή της ASPIS BANK ποσού 13.564,16 ευρώ.
γ)Τη ν 14.4.2003 του επιδόθηκε η 685/2003 Δ/γή Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών κατόπιν αίτησης της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", διότι αυτός ως δήθεν εκπρόσωπος της άνω εταιρείας είχε εκδώσει μία ακάλυπτη επιταγή της EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ποσού 2.706,04€.
δ)Την 8.5.2003 του επιδόθηκε η 3385/2003 Δ/γή Πληρωμής του Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών κατόπιν αίτησης της "Α.Ε. Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ", διότι ως δήθεν εκπρόσωπος της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." είχε εκδώσει μία ακάλυπτη επιταγή της Γενικής Τράπεζας Ελλάδος ποσού 8.773,59€.
Ο Ψ1 άσκησε ανακοπές κατά των ανωτέρω διαταγών πληρωμής, οι οποίες δεν εκδικάστηκαν, γιατί στη συνέχεια παραιτήθηκε των σχετικών δικογράφων για τυπικούς δικονομικούς λόγους (έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως) και την 22/7/2003 κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών την από 15/7/2003 μήνυση του κατά των Φ1, Χ2, Χ1 και κατά παντός άλλου υπαιτίου, κατόπιν της οποίας ασκήθηκε η προκειμένη ποινική δίωξη, που επεκτάθηκε και κατά των Χ3 κατοίκου .... και Π1 (κατοίκου εν ζωή ....). Για τα ανωτέρω άτομα που φέρονται εμπλεκόμενα με την "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε", πρέπει να αναφερθούν ειδικότερα τα εξής:
Ο Χ2 που δηλώνει οικονομολόγος, δέχθηκε τη συμμετοχή του στη σύσταση της εταιρείας "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε", ισχυρίστηκε δε ότι, λόγω του ότι είχε εμπειρία στην ίδρυση και τη δημιουργία ανωνύμων εταιρειών, πράγμα που γνώριζε ο πελάτης του Χ3 ο τελευταίος και ο γνωστός του Π1 τον έφεραν σε επαφή με κάποιο άτομο ονόματι Ψ1 (το οποίο, μετά από επίδειξη φωτογραφίας του μηνυτή, δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με αυτόν), που του πρότεινε να εισέλθει για κάποιους μήνες με αμοιβή ως μέλος στο Δ. Σ της εταιρείας, την οποία επρόκειτο να συστήσει αυτός, για να τον βοηθήσει διαδικαστικά στη σύσταση της. Έκανε όλη τη σχετική διαδικασία, συνόδευσε μάλιστα τον Ψ1 σε Τράπεζες για να ανοίξει αυτός τραπεζικούς λογαριασμούς και για να πραγματοποιήσει διάφορες συναλλαγές. Δεν είναι όμως καθόλου πειστικός όταν διατείνεται, ότι αν και είχε εμπειρία στην ίδρυση και δημιουργία ανωνύμου εταιρείας και επομένως γνώση των συνεπειών της συμμετοχής στο Δ. Σ αυτής, δέχθηκε την πρόταση ενός αγνώστου σ' αυτόν ατόμου να εισέλθει στην ανωτέρω εταιρεία για κάποιους μήνες ως μέλος του Δ. Σ αυτής, έστω και με αμοιβή, χωρίς να γνωρίζει την προέλευση του κεφαλαίου της, ούτε και τα υπόλοιπα άτομα που μετείχαν στο Δ.Σ αυτής.
Τον Χ1 ο μηνυτής γνώριζε απλά ως συνάδελφο από την εποχή που εργαζόταν στην Τράπεζα CITIBANK στην Αθήνα και ειδικά στο Τμήμα .... που διατηρούσε η Τράπεζα στην Ελλάδα, μεταξύ των ετών 1985 και 1990. Ο ανωτέρω, όπως κατέθεσαν τόσο ο μηνυτής όσο και η Ν1, ήταν υπεύθυνος προσωπικού του ανωτέρω τμήματος της CITIBANK τότε και ως εκ τούτου είχε πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά στοιχεία και στα δελτία ταυτότητας του προσωπικού της Τράπεζας. Υπό την ιδιότητα του αυτή λοιπόν φαίνεται πως πληροφορήθηκε τα στοιχεία του μηνυτή, που είχε καταθέσει αντίγραφα των ταυτοτήτων του στην Τράπεζα, καθώς και το γεγονός ότι αυτός είχε εγκατασταθεί στο εξωτερικό. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων Μ1, εκπροσώπου της ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", Λ1 πωλητή της εταιρείας Ε.Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Γ1, γενικού διευθυντή κατά το έτος 2002 της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ και του Δ1 πωλητή της ίδιας τελευταίας εταιρείας, προκύπτει ότι οι ανωτέρω εταιρείες συνηλλάγησαν με την "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ", μέσω του Χ1. Αυτός στον Μ1 συστήθηκε ως εκπρόσωπος της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ", στον Λ1 αρχικά ως υπεύθυνος του καταστήματος της ανωτέρω εταιρείας στη ..., πράγμα που αρνήθηκε στην συνέχεια και τον παρέπεμψε στους υπευθύνους της εταιρείας, χωρίς να τους κατονομάσει, στα κεντρικά δήθεν γραφεία αυτής επί της.... στην Αθήνα, όπου όμως, όπως εξακριβώθηκε, δεν είχε γραφεία η εταιρεία. Τέλος στον Δ1 ο ανωτέρω ανέφερε ότι ήταν απλός υπάλληλος της εταιρείας και του σύστησε άτομο ονόματι Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, το οποίο μάλιστα υπέγραψε παρουσία του μάρτυρα αυτού επιταγή της "ΠΡΟΤΥΠΟ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε", που δεν πληρώθηκε και το οποίο, όπως καταθέτει ο ανωτέρω μάρτυρας δεν έχει φυσιογνωμικά σχέση με τον μηνυτή. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και της εταιρείας"ΡLΙΑS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", έχοντας την πεποίθηση ότι η "ΠΡΟΤΥΠΟ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε" έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείται από τον μηνυτή Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο, συνηλλάγησαν με την εταιρεία αυτή και δέχθηκαν τις πιο κάτω πλαστές επιταγές της, που βρέθηκαν ακάλυπτες, εστράφησαν δε για το λόγο αυτό κατά της εταιρείας "ΠΡΟΤΥΠΟ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε" και πέτυχαν την έκδοση των ανωτέρω αναφερομένων διαταγών πληρωμής, τις οποίες κοινοποίησαν στον μηνυτή ως δήθεν εκπρόσωπο και διευθύνοντα σύμβουλο της ανωτέρω Α.Ε., όπως προεκτέθηκε. Συγκεκριμένα: α)οι εκπρόσωποι της ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." δέχθηκαν τις .... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS, ποσού 7.119,37 ευρώ και την ...επιταγή της Γενικής Τράπεζας ποσού 3.005,17 ευρώ, β)οι εκπρόσωποι της "ΜΥΛΟΙ ΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε" τις .... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS, ποσού 2.954,46 ευρώ, την ... επιταγή της ASPIS BANK, ποσού 8000 ευρώ και την ... επιταγή της ASPIS BANK, ποσού 3.296,16 ευρώ, γ) οι εκπρόσωποι της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." την ... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS, ποσού 2.706, 04 ευρώ και την ... επιταγή της ASPIS BANK, ποσού 13.564,16 ευρώ και δ) οι εκπρόσωποι της"Α.Ε. Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" την ... επιταγή της. Γενικής Τράπεζας, ποσού 8.773,59 ευρώ. Ο Χ1 αρνήθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι στο ... χιλ. της Ν.Ε.Ο. ... η σύζυγος του και η Σ1 διατηρούσαν επιχείρηση τροφίμων με την επωνυμία ".... Ε.Ε", την οποία έκλεισαν γιατί δεν βρήκαν πωλητές και κατά συνέπεια δεν έχει καμία σχέση με την "ΠΡΟΤΥΠΟ-ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε". Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυτός που πρωτοστατούσε στις συναλλαγές και συμφωνίες της "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Ε" με κάθε τρίτο συναλλασσόμενο εμφανιζόμενος άλλοτε ως εκπρόσωπος και άλλοτε ως υπάλληλος της εταιρείας αυτής, είναι δε εκείνος που λόγω της ιδιότητος του για ένα διάστημα ως διευθυντή προσωπικού στην Τράπεζα CITIBANK είχε πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας του μηνυτή, εργαζόμενου τότε στην ίδια Τράπεζα.
Αναφορικά τέλος με τους Φ1, για τον οποίο το εκκαλούμενο βούλευμα αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία, τον Π1 για τον οποίο το ανωτέρω βούλευμα αποφάνθηκε ότι θεωρεί ως μη γενομένη την κατ' αυτού ασκηθείσα ποινική δίωξη και τον μη ασκήσαντα έφεση Χ3 και για τον σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας για την υπόθεση λεκτέα τα εξής: ο Φ1 ενεπλάκη στην υπόθεση, όταν, κατόπιν προτροπής του ήδη θανόντος Π1 ο οποίος του είχε βρει δουλειά σε σούπερ μάρκετ του Χ1 που, όπως του είπε, θα εκμεταλλευόταν ο ίδιος μετά από μεταβίβαση του, σε συνεργασία με τον Χ3 και επειδή είχε μεγάλη ανάγκη να εργαστεί, δέχθηκε να συμμετάσχει τυπικά στο Δ.Σ της εταιρείας "ΠΡΟΤΥΠΟ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε", για λογαριασμό του Π1 ο οποίος, όπως του δήλωσε, δεν ήθελε να εμφανιστεί στην επιχείρηση για φορολογικούς λόγους. Έτσι την 15/4/2002 συνοδευόμενος από τον Π1 προσήλθε στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Παρασκευής Πετυχάκη, όπου συνάντησε κάποιον Ψ1 που, όπως τον είχε ενημερώσει ο Π1 ενεργούσε για λογαριασμό του Χ3 ο οποίος επίσης δεν ήθελε να εμφανίζεται στην επιχείρηση για φορολογικούς λόγους και υπέγραψαν, αυτός και ο εμφανιζόμενος ως Ψ1 ως ιδρυτές την 26094/2002 πράξη συστάσεως ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Στη συνέχεια και αφού ο Φ1 έμεινε για πολύ καιρό απληροφόρητος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης λόγω της έκτακτης εισαγωγής του Π1 στο νοσοκομείο τον Μάιο του 2002 και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του, έμαθε κάποια στιγμή από αυτόν ότι η συνεργασία δεν θα συνεχιζόταν και η επιχείρηση δεν θα λειτουργούσε. Πλην όμως και ενώ εν τω μεταξύ ο Π1 είχε αποβιώσει ο Φ1 ενεπλάκη σε δικαστικούς αγώνες προκειμένου να αποδείξει ότι δεν είχε σχέση με την έκδοση επιταγών που εφέρετο να έχει εκδώσει ως εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας. Με το 2283/2006 δε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών κατόπιν μηνύσεως του Φ1 παραπέμπονται στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ο Χ3 και ο Χ1 για πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία, πράξη που αφορά την πλαστογραφία μιας τέτοιας επιταγής που φέρεται πως έχει εκδώσει ο ανωτέρω ως εκπρόσωπος της εταιρείας "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.". Εξ άλλου ο Χ2 την 17.3.2006 κατέθεσε στον 22° Τακτικό Ανακριτή Αθηνών ότι από την ανάμειξη του στην εταιρεία έχει καταλήξει ότι ο Φ1 δεν είχε καμία ενεργό συμμετοχή. Για τους ανωτέρω λόγους το εκκαλούμενο βούλευμα απεφάνθη να μη γίνει κατηγορία κατά του Φ1. Να σημειωθεί ότι, όταν επιδείχθηκε στον Φ1 φωτογραφία του μηνυτή, ανέφερε ότι το πρόσωπο αυτό είναι διαφορετικό από αυτό που εκείνος είχε γνωρίσει ως Ψ1 καθώς και ότι μετά από επίδειξη φωτογραφιών, όπως αναφέρεται στο ... σήμα-φαξ προς ΔΑΑ/ΥΔΟΕΑΗ/ΤΜ 1°, "αναγνώρισε, όπως δήλωσε, σαν δράστη της σε βάρος του Ψ1 απάτης, πλαστογραφίας, που έλαβε χώρα από αρχές Απριλίου 2002 έως την 14.9.2003 στην Αθήνα, τον Χ3. Επομένως ουσιαστικά η εταιρεία "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε", της οποίας η άδεια σύστασης ανακλήθηκε με την 14361/2004 απόφαση του Νομάρχη, διότι ουδέποτε υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά σχετικά με την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου αφορούσε ουσιαστικά τους Χ2, Χ3, Χ1 και Π1 (για τον οποίο, όπως προαναφέρθηκε, το εκκαλούμενο βούλευμα αποφάνθηκε ότι θεωρεί ως μη γενομένη την κατ' αυτού ασκηθείσα ποινική δίωξη).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο Χ2. και ο Χ1 μαζί με τον μη ασκήσαντα έφεση Χ3 κατάρτισαν την ... πλαστή αστυνομική ταυτότητα, που φέρεται ως εκδοθείσα από το ...' Τ.Α. Αθηνών το έτος 1971, με στοιχεία Ψ1 κάτοικος .... συρράπτοντας τα πραγματικά στοιχεία του μηνυτή Ψ1 από δύο αστυνομικές του ταυτότητες. Δηλ. αυτή αναγράφει ως αριθμό της τον αριθμό της ισχύουσας ταυτότητας του μηνυτή (...), η οποία εκδόθηκε το έτος 1993 από το ...' Τ.Α. Αθηνών και ως έτος έκδοσης της αναγράφει το έτος έκδοσης της προγενέστερης ταυτότητας του, που είχε εκδοθεί το 1971. Στη θέση δε της υπογραφής έθεσαν εν αγνοία του μηνυτή και χωρίς τη θέληση του κατ' απομίμηση την υπογραφή του. Την πλαστή ταυτότητα προσκόμισαν στην συμβολαιογράφο Αθηνών Παρασκευή Πετυχάκη-Κερχουλά και την χρησιμοποίησαν για να συστήσουν, δυνάμει της ...συμβολαιογραφικής πράξεως την εταιρεία "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." με έδρα την Αθήνα,.... Την χρησιμοποίησαν επίσης την 12.6.2002 και 9.8.2002 για να ανοίξουν στην EUROBANK ERGASIAS, στην Γενική Τράπεζα και στην ASPIS BANK τους ..., ...και ...λογαριασμούς αντίστοιχα. Κατάρτισαν εξάλλου το 15.4.2002 πλαστό καταστατικό της "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." με σκοπό την εμπορία μηχανολογικού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού, οικοδομικού υλικού, καθώς και την εμπορία παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων και ποτών με έδρα την Αθήνα, .... Έθεσαν δε επ' αυτού εν αγνοία του μηνυτή και κατ' απομίμηση της την υπογραφή του, εμφανίζοντας τον ως ιδρυτή της Α.Ε., μέλος του πρώτου Δ. Σ. Το ανωτέρω καταστατικό προσκόμισαν την 29.4.2002 στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών προς έγκριση από τον Νομάρχη και με την 9707/2002 απόφαση του καταχωρήθηκε η Α. Ε. στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών με αριθμό ..... Την δε 9. 8.2002 το προσκόμισαν στην ASPIS BANK για ν' ανοιχθεί ο ... λογαριασμός στο όνομα της εταιρείας. Περαιτέρω την 25.4.2002 κατάρτισαν το από 25.4.2002 πρακτικό συνεδρίασης Δ. Σ. με αριθμό 1, με το οποίο εμφανίζεται να έχει εκλεγεί ως πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." ο μηνυτής Ψ1 ο Φ1 ως αντιπρόεδρος και ο Χ2 ως μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε. Έθεσαν δε στη θέση του προέδρου εν αγνοία του μηνυτή και χωρίς τη θέληση του κατ' απομίμηση της την υπογραφή του. Αυτό το πλαστό έγγραφο προσκόμισαν την 12.6.2002 στην EUROBANK ERGASIAS σε ακριβές αντίγραφο για να ανοίξουν τον ... λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας. Την 27.5.2002 επίσης κατάρτισαν το από 27.5.2002 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. υπ' αριθμό 1, με το οποίο εμφανίζεται να έχει εκλεγεί ως πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ανωτέρω Α.Ε. ο μηνυτής Ψ1 , ο Φ1 να έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος και ο Χ2 μέλος του Δ.Σ. Στη θέση δε του προέδρου του Δ.Σ. έθεσαν κατ' απομίμηση, εν αγνοία του μηνυτή και χωρίς τη θέληση του την υπογραφή του. Το πλαστό αυτό πρακτικό προσκόμισαν την 9.8.2002 στην ASPIS BANK σε ακριβές αντίγραφο για να ανοίξουν τον ...λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας. Περαιτέρω κατόπιν συναπόφασης ο Χ2, ο Χ1 και ο Χ3 προέβησαν σε έκδοση επιταγών στο όνομα της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", θέτοντας τη σφραγίδα της εταιρείας αυτής και κατ' απομίμηση την υπογραφή του μηνυτή Ψ1 ως προέδρου και δ/ντος συμβούλου της εταιρείας, εν αγνοία του και χωρίς τη θέληση του, σε διαταγή τρίτων προσώπων συναλλασσομένων με την εταιρεία. Ειδικότερα εξέδωσαν στην Αθήνα: α) την .... την ... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS, συρόμενη επί του ...λογαριασμού, ποσού 7.119,37 ευρώ και την 30.12.2002 την ... επιταγή της Γενικής Τράπεζας ποσού 3.005,17 ευρώ, συρόμενη επί του ... λογαριασμού, πληρωτέες σε δ/γή της ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.". Σ'αυτές έθεσαν κατ' απομίμηση, εν αγνοία και χωρίς τη θέληση του μηνυτή Ψ1 ως εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, την υπογραφή του. Οι επιταγές σφραγίστηκαν ως ακάλυπτες και η κομίστρια εταιρεία στράφηκε κατά του εκδότη β) την .... την ... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS ποσού 2954,46€, την .... την ...επιταγή της ASPIS BANK ποσού 8.000 ευρώ και την .... την ... επιταγή της ASPIS BANK ποσού 3.296,16 ευρώ, πληρωτέες σε δ/γή "ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε." και έθεσαν σ' αυτές κατ' απομίμηση, εν αγνοία και χωρίς τη θέληση του μηνυτή την υπογραφή του ως εκπροσώπου της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.". Οι επιταγές βρέθηκαν ακάλυπτες και σφραγίστηκαν και η κομίστρια εταιρεία των επιταγών αυτών στράφηκε κατά της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και πέτυχε την έκδοση της 8943/2002 Δ/γής Πληρωμής Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών, την οποία κοινοποίησε στον μηνυτή την 19.2.2003 ως δήθεν εκπρόσωπο της ανωτέρω Α.Ε. γ) την ... την ...επιταγή της ASPIS BANK, ποσού 13.564,16 ευρώ, συρόμενη επί του .... λογαριασμού, στην οποία έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του μηνυτή ως εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, πληρωτέα σε διαταγή της εταιρείας "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", η οποία ήταν ακάλυπτη και σφραγίστηκε. Η κομίστρια εταιρεία της επιταγής στράφηκε κατά της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και πέτυχε την έκδοση της 2809/2003 Δ/γής Πληρωμής του Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών, την οποία κοινοποίησε στον μηνυτή ως εκπρόσωπο της Α.Ε. την 14.4.2003 δ) την ... την .... επιταγή της EUROBANK ERGASΙAS ποσού 2.706,04€, στην οποία έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του μηνυτή Ψ1 ως εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, πληρωτέα σε δ/γή της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", η οποία ήταν ακάλυπτη και σφραγίστηκε. Η κομίστρια εταιρεία της επιταγής στράφηκε κατά της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και πέτυχε την έκδοση της 685/2003 Δ/γής Πληρωμής του Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών, την οποία κοινοποίησε στον μηνυτή ως εκπρόσωπο της Α.Ε. την 14.4.2003 ε) την ... την ... επιταγή της Γενικής Τράπεζας ποσού 8.773,59 ευρώ, στην οποία έθεσαν κατ' απομίμηση και εν αγνοία του μηνυτή Ψ1 την υπογραφή του, ως εκπροσώπου της ανωτέρω Α.Ε., πληρωτέα σε δ/γή της εταιρείας "Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", η οποία ήταν ακάλυπτη και σφραγίστηκε. Η παραπάνω κομίστρια των επιταγών στράφηκε κατά της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και πέτυχε την έκδοση της 3385/2003 διαταγή πληρωμής του Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών, την οποία κοινοποίησε την 8.5.2003 στον μηνυτή ως εκπρόσωπο της Α.Ε. Τα πιο πάνω πλαστά έγγραφα οι κατηγορούμενοι κατήρτισαν με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση αυτών τους συναλλασσόμενους με την "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." ότι αυτά ήταν γνήσια , και ότι εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας ήταν ο μηνυτής.
Εξ άλλου οι Χ2, Χ1, Χ3 κατόπιν συναπόφασης στην Αθήνα, την 30.10.2002 και την 30.12.2002, εν γνώσει τους παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους της ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" ότι η εταιρεία "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείτο από τον μηνυτή Ψ1 ως δ/ντα σύμβουλο, ενώ η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και ως πρόεδρο του Δ.Σ., διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας του τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην προαναφερόμενη εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της πρώτης εταιρείας να συναλλαγούν με την δεύτερη εταιρεία και να δεχθούν τις υπό στοιχ. α' πλαστές επιταγές, που είχαν εκδώσει και οι οποίες ήταν ακάλυπτες, ζημιώνοντας τον μηνυτή κατά το ποσό αυτών, 10.124, 54 ευρώ, με αντίστοιχη ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε". Την 31.10.2002, 25.11.2002 και 5.12.2002 εν γνώσει τους παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους "ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε." ότι η "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείται από τον μηνυτή Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο, ενώ η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και εν συνεχεία ως πρόεδρο του Δ.Σ., δ/ντα σύμβουλο της εταιρείας τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην προαναφερομένη εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της δεύτερης εταιρείας να συναλλαγούν με την πρώτη εταιρεία και να δεχθούν τις ανωτέρω υπό στοιχ. β' πλαστές επιταγές που είχαν εκδώσει και οι οποίες ήταν ακάλυπτες, ζημιώνοντας τον μηνυτή κατά το ποσό αυτών, δηλ. 14.492,32 ευρώ (8.000+2954,46+3296,16), με αντίστοιχη ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.". Επίσης την 31.12.2002 εν γνώσει τους παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." ότι η "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείτο από τον μηνυτή Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο, ενώ η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και στη συνέχεια ως πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην προαναφερόμενη εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της πρώτης εταιρείας να συναλλαγούν με την εταιρεία "ΠΡΟΤΎΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." και να δεχθούν την προαναφερόμενη υπό στοιχ. γ' πλαστή επιταγή που είχαν εκδώσει και ήταν ακάλυπτη, ζημιώνοντας τον μηνυτή κατά το ποσό αυτής, 13.564, 16 ευρώ, με αντίστοιχη παράνομη περιουσιακή ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟMARKET Α.Ε.". Την 30.10.2002 παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." ότι η εταιρεία "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείτο από τον μηνυτή Ψ1 ως δ/ντα σύμβουλο, ενώ η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και στη συνέχεια ως πρόεδρο του Δ.Σ. διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην προαναφερόμενη εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." να συναλλαγούν με την "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." και να δεχθούν την υπό στοιχ. δ' πλαστή επιταγή που είχαν εκδώσει και ήταν ακάλυπτη, ζημιώνοντας τον μηνυτή κατά το ποσό αυτής, 2.706,04 ευρώ, με αντίστοιχη παράνομη περιουσιακή ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.". Την 27.11.2002 εν γνώσει τους παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους της "Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." ότι η εταιρεία "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείται από τον μηνυτή Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο, η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και εν συνεχεία ως πρόεδρο Δ.Σ., διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην ανωτέρω εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της "Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." να συναλλαγούν με την "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." και να δεχθούν την υπό στοιχ. ε' πλαστή επιταγή που είχαν εκδώσει (οι κατ/νοι) και ήταν ακάλυπτη ζημιώνοντας το μηνυτή κατά το ποσό αυτής, 8.773, 59 ευρώ, με αντίστοιχη παράνομη περιουσιακή ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ A.E.
Αναφορικώς δε με την επιβαρυντική περίσταση της κατ'επάγγελμα τελέσεως των ως άνω πράξεων της πλαστογραφίας και απάτης το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών δέχθηκε ότι από την επανειλημμένη τέλεση των πράξεων της πλαστογραφίας και απάτης και την υποδομή που είχαν διαμορφώσει οι κατηγορούμενοι με την οργάνωση και την ετοιμότητά τους για την τέλεση των πράξεων αυτών προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος, το δε συνολικό όφελός τους και η αντίστοιχη ζημία του μηνυτή υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, αφού ανέρχεται στο ποσό των 49418,95 € με αντίστοιχη ζημία του μηνυτή Ψο οποίος ως δήθεν νόμιμος εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος της ανωτέρω ΑΕ ευθύνεται για το ποσό των 49.418,95 ευρώ. Με βάση δε τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έκρινε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος των εκκαλούντων-κατηγορούμενων για τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας με χρήση, κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση, με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους με βλάβη τρίτου, από υπαίτιους που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ'επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ και της απάτης κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση από υπαίτιους που διαπράττουν απάτες κατ'επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ. και για το λόγο αυτό απέρριψε τις απ'αυτούς ασκηθείσες, κατά του αριθμ. 1107/2008 παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, εφέσεις ως κατ'ουσίαν αβάσιμες και επικύρωσε το εκκαλούμενο βούλευμα.
Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ'αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων για τα οποία κρίθηκε παραπεμπτέος ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους νομικούς συλλογισμούς, με βάση τους οποίους υπήγαγε αυτά στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Ειδικότερα περιγράφονται στο προσβαλλόμενο βούλευμα αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των πράξεων της πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος και απάτης σε βαθμό κακουργήματος, τις οποίες φέρεται ότι διέπραξε ο αναιρεσείων ως συναυτουργός. Επίσης το προσβαλλόμενο βούλευμα εκθέτει τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την κατ'επάγγελμα τέλεση των εγκλημάτων της πλαστογραφίας κατ'εξακολούθηση και της απάτης κατ'εξακολούθηση. Ακόμα δεν συνιστά έλλειψη αιτιολογίας, όπως διατείνεται ο αναιρεσείων α) η μη αιτιολογημένη απάντηση στα πραγματικά επιχειρήματα του κατηγορουμένου, ότι δηλαδή ουδέποτε εργάστηκε με οιαδήποτε εργασιακή σχέση στην τράπεζα CITIBANK ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, αφού πρόκειται για αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς των οποίων η απόρριψη δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας και β) η τυχόν εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, δεδομένου ότι η εκτίμηση αυτή είναι αναιρετικά ανέλεγκτη, σύμφωνα με την από το άρθρο 177 του Κ.Ποιν.Δ. καθιερούμενη αρχή της ηθικής αποδείξεως.
Εξάλλου, εφόσον, όπως έγινε δεκτό, το προσβαλλόμενο βούλευμα περιέχει σαφείς, πλήρεις και όχι αντιφατικές αιτιολογίες, δεν στερείται τούτο νόμιμης βάσεως και το Συμβούλιο που το εξέδωσε δεν παραβίασε εκ πλαγίου τις εφαρμοσθείσες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 386 παρ. 1β-α-3περ. α, 216 παρ. 1, 3 εδ. β', 13 στ, 45, 98 Π.Κ.
Συνεπώς οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1β-δ Κ.Ποιν.Δ. πρέπει να απορριφθούν, συνακολούθως δε να απορριφθεί η ένδικη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: 1) Να απορριφθεί η με αριθμό 46/16-3-2009 αίτηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε από τον κατηγορούμενο Χ1 κάτοικο ..., κατά του αριθμ. 273/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
2) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 1 Ιουνίου 2009
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη"

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 386 του Π.Κ., προκύπτει ότι το έγκλημα της απάτης διαπράττει όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων. Η παράσταση των ψευδών γεγονότων μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, προφορικώς ή εγγράφως ή και σιωπηρώς, με συνολική συμπεριφορά που κατευθύνεται στη δημιουργία πλάνης, αρκεί συνεπεία αυτής να προξενήθηκε η πλάνη και εκ της παραπλανήσεως να προέβη ο παραπλανηθείς σε πράξη ή παράλειψη ένεκα της οποίας επήλθε περιουσιακή ζημία στον παραπλανηθέντα ή τρίτο. Κατά δε τη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν.2721/1999, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή των 15.000 ευρώ, σύμφωνα με την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.2943/2001 επίσημη αντιστοιχία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η απάτη έχει κακουργηματικό χαρακτήρα αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και συγχρόνως το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή των 15.000 ευρώ.
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του Π.Κ., όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, η χρήση δε του εγγράφου από αυτόν θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή, που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειμενικώς μεν η εξαρχής κατάρτιση από το δράστη εγγράφου, που να εμφανίζεται ότι καταρτίσθηκε δήθεν από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της εννοίας του περιεχομένου του, η οποία μπορεί να γίνει με την προσθήκη ή εξάλειψη ή τροποποίηση λέξεων, αριθμών ή σημείων, υποκειμενικώς δε δόλος του δράστη, ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγματικών περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη της πλαστογραφίας και, επιπροσθέτως, σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου άλλον για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, δηλαδή που είναι σημαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, μεταβολή ή απόσβεση δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή κατάστασης δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης. Κατά δε τη διάταξη του εδ. β' της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως προστέθηκε στην παράγ. 3 με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. β' Ν.2721/1999, η πλαστογραφία έχει κακουργηματικό χαρακτήρα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν ο υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή 15.000 ευρώ. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' του Π.Κ., όπως το εδάφιο στ' προστέθηκε στο άρθρο αυτό με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2408/1996, κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι για τη συνδρομή της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης συγκεκριμένου εγκλήματος κατ' επάγγελμα, απαιτείται αντικειμενικώς μεν επανειλημμένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειμενικώς δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδημα από την επανειλημμένη τέλεσή του. Επίσης κατ' επάγγελμα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη μεν φορά, όχι όμως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή όταν από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητά του με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης αυτής, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος.
Εξάλλου, το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτό, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις με τις οποίες το Συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το Συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει, όμως, να προκύπτει, ότι το Συμβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Ακόμη, δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για τον σχηματισμό δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αξιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. Δεν αποτελεί, όμως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του συμβουλίου. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. β του ΚΠΔ, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που ιδρύει λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν το Συμβούλιο αποδίδει στο νόμο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγματικά, ενώ εσφαλμένη είναι η εφαρμογή της όταν το Συμβούλιο δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στο σκεπτικό ή στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε το βούλευμα δεν έχει νόμιμη βάση.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, δέχθηκε, με επιτρεπτή καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό εισαγγελική πρόταση, ότι από τα ειδικώς μνημονευόμενα αποδεικτικά μέσα (τις χωρίς όρκο καταθέσεις του πολιτικώς ενάγοντος και των κατηγορουμένων κατά την προκαταρκτική εξέταση, τις ενώπιον του Ανακριτή ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, τις απολογίες των κατηγορουμένων και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν) προέκυψαν, επί λέξει, τα εξής: "Ο μηνυτής Ψ1 που κατοικεί σήμερα στην Αγγλία (...), γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα και έμεινε με τους γονείς του στην οδό ... μέχρι το 1993, οπότε έφυγε για το εξωτερικό. Είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος και με την ειδικότητά του αυτή εργαζόταν από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα σε διάφορες επιχειρήσεις ως υπεύθυνος τεχνολογικών υπηρεσιών πληροφορικής, δεν είχε δε ποτέ σχέση με επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα οποιασδήποτε μορφής. Την 13.2.2003 κοινοποιήθηκαν στην κατοικία των γονέων του στην Αθήνα - ..., δύο δικόγραφα: α) μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατασχέσεως της περιουσίας του, η οποία εκδικάσθηκε στο Μον. Πρωτ/κείο Αθηνών την 26.3.2003, με αιτούσα την εταιρεία ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ". Η αίτηση στρεφόταν κατά του Ψ1 ως δήθεν εκπροσώπου, δ/ντος συμβούλου της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", με την οποία ο μηνυτής δεν είχε καμία σχέση. Στο δικόγραφο αναγραφόταν ότι ο Ψ1 ως δ/νων σύμβουλος της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." εξέδωσε στην Αθήνα την 30.10.2002, 30.12.2002 δύο ακάλυπτες επιταγές, με αριθμό ... και ...της Τράπεζας Εργασίας και της Γενικής Τράπεζας αντίστοιχα, ποσού 7.119,37 € και 3.005,17 € με χρέωση αντίστοιχα των ... και ... λογαριασμών, β) μία αγωγή της ίδιας ανωτέρω εταιρείας ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" κατά του ανωτέρω ως δήθεν δ/ντος συμβούλου και εκπροσώπου της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." περί καταβολής στην ενάγουσα εταιρεία και με προσωπική του κράτηση του συνόλου των δύο ανωτέρω αναφερομένων στο δικόγραφο των ασφαλιστικών μέτρων ακαλύπτων επιταγών, 10.124,54 ευρώ, ως αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας, ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, με δικάσιμο 29.4.04. Ερευνώντας το θέμα ο μηνυτής, που επέστρεψε για το λόγο αυτό αμέσως στην Ελλάδα, έλαβε από την Τράπεζα Εργασίας (EUROBANK), στην οποία είχε απευθυνθεί μέσω του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού επ' ονόματί του ή επ' ονόματι της εταιρείας "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." της οποίας φερόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος, το από 19.3.2003 έγγραφό της, με το οποίο του έθετε υπόψη το καταστατικό της εταιρείας αυτής. Το καταστατικό είχε καταρτιστεί την 15.4.2002 με την 26094 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Πετυχάκη -Κερχουλά. Το πρώτο Δ.Σ. της εταιρείας φερόταν να απαρτίζεται από 1) τον Ψ1 ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, ..., κάτοχο του ... δελτίου αστυν. ταυτότητας του.... Τ.Α. Αθηνών, 2)τον Φ1 επιχειρηματία, κάτοικο ...,κάτοχο του .... δελτίου αστυν. ταυτότητας του Α.Τ. ..., 3)τον Χ2 οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, ..., κάτοχο του ....δελτίου αστυν. ταυτότητας του Ι. Παρ/τος Ασφ. Αθηνών. Ο μηνυτής δεν γνώριζε ούτε τη συμβολαιογράφο Πετυχάκη - Κερχουλά, με την οποία δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή για οποιοδήποτε λόγο, ούτε τα πρόσωπα που εφέροντο να απαρτίζουν το ΔΣ της ανωτέρω εταιρείας. Αποδείχθηκε δε ότι το ...δελτίο αστυν. ταυτότητας του ....' Τ.Α. Αθηνών ήταν πλαστό, γιατί 1) ο αριθμός ....αντιστοιχούσε στον αριθμό της ισχύουσας αστυνομικής ταυτότητας του Ψ1 που εκδόθηκε από το ...' Α.Τ. Αθηνών το έτος 1993 και η οποία λόγω γάμου του με τη Τ1 αντικατέστησε την πρώτη του αστυνομική ταυτότητα που είχε εκδώσει ως μαθητής το έτος 1971. Συγκεκριμένα ο αριθμός της ισχύουσας αστυνομικής ταυτότητας του μηνυτή είναι ..., εκδόθηκε δε από το ... ΤΑ Αθηνών, 2)όμως ενώ ο αριθμός της πλαστής ταυτότητας αντιστοιχούσε στον αριθμό της από του έτους 1993 εκδοθείσας δικής του πραγματικής αστυνομικής ταυτότητας (...), εν τούτοις το φερόμενο ως έτος έκδοσης της πλαστής ταυτότητας δεν ήταν το 1993, αλλά το έτος 1971. Κατά την εκδίκαση της ανωτέρω αναφερομένης αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, ο μηνυτής παριστάμενος δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του αρνήθηκε το περιεχόμενο αυτής, έκανε ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως και κατονόμασε ως πλαστογράφους τους Φ1 , Χ2 και Χ1 με τον οποίο, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας της αιτούσας εταιρείας, έγιναν οι συναλλαγές και συμφωνίες μεταξύ της αιτούσας και της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", παρουσιαζόταν δε ως εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας και δεν έμοιαζε καθόλου με τον μηνυτή, του οποίου του επεδείχθη φωτογραφία. Στο μεταξύ συνεχιζόταν η επίδοση και άλλων δικογράφων σε βάρος του μηνυτή. Έτσι α) την 19.2.2003 του επιδόθηκε η 8493/2003 Δ/γή Πληρωμής του Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών κατόπιν αιτήσεως της "Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ", διότι αυτός (ο Ψ1) ως δήθεν εκπρόσωπος της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." είχε εκδώσει τρεις ακάλυπτες επιταγές, μία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και δύο της ASPIS ΒΑΝΚ, συνολικού ποσού 14.250,62 € (2,954,46 € + 8.000 + 3.296,16). β)Την 14.4.2003 του επιδόθηκε η 2809/2003 Δ/γη Πληρωμής Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών κατόπιν αιτήσεως της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", διότι αυτός ως δήθεν εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." είχε εκδώσει μία ακάλυπτη επιταγή της ASPIS ΒΑΝΚ ποσού 13.564,16 ευρώ. γ)Την 14.4.2003 του επιδόθηκε η 685/2003 Δ/γή Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών κατόπιν αίτησης της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", διότι αυτός ως δήθεν εκπρόσωπος της άνω εταιρείας είχε εκδώσει μία ακάλυπτη επιταγή της EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ποσού 2.706,04 €. δ)Την 8.5.2003 του επιδόθηκε η 3385/2003 Δ/γή Πληρωμής του Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών κατόπιν αίτησης της "Α.Ε. Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ", διότι ως δήθεν εκπρόσωπος της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." είχε εκδώσει μία ακάλυπτη επιταγή της Γενικής Τράπεζας Ελλάδος ποσού 8.773,59 €. Ο Ψ1 άσκησε ανακοπές κατά των ανωτέρω διαταγών πληρωμής, οι οποίες δεν εκδικάστηκαν, γιατί στη συνέχεια παραιτήθηκε των σχετικών δικογράφων για τυπικούς δικονομικούς λόγους (έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως) και την 22/7/2003 κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών την από 15/7/2003 μήνυσή του κατά των Φ1, Χ2, Χ1 και κατά παντός άλλου υπαιτίου, κατόπιν της οποίας ασκήθηκε η προκειμένη ποινική δίωξη, που επεκτάθηκε και κατά των Χ3 (κατοίκου ...) καιΠ1 (κατοίκου εν ζωή ...). Για τα ανωτέρω άτομα που φέρονται εμπλεκόμενα με την "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", πρέπει να αναφερθούν ειδικότερα τα εξής: Ο Χ2 που δηλώνει οικονομολόγος, δέχθηκε τη συμμετοχή του στη σύσταση της εταιρείας "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", ισχυρίστηκε δε ότι, λόγω του ότι είχε εμπειρία στην ίδρυση και τη δημιουργία ανωνύμων εταιρειών, πράγμα που γνώριζε ο πελάτης του Χ3 ο τελευταίος και ο γνωστός του Π1 τον έφεραν σε επαφή με κάποιο άτομο ονόματι Ψ1 (το οποίο, μετά από επίδειξη φωτογραφίας του μηνυτή, δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με αυτόν), που του πρότεινε να εισέλθει για κάποιους μήνες με αμοιβή ως μέλος στο Δ. Σ. της εταιρείας, την οποία επρόκειτο να συστήσει αυτός, για να τον βοηθήσει διαδικαστικά στη σύστασή της. Έκανε όλη τη σχετική διαδικασία, συνόδευσε μάλιστα τον Ψ1 σε Τράπεζες για να ανοίξει αυτός τραπεζικούς λογαριασμούς και για να πραγματοποιήσει διάφορες συναλλαγές. Δεν είναι όμως καθόλου πειστικός όταν διατείνεται, ότι αν και είχε εμπειρία στην ίδρυση και δημιουργία ανωνύμου εταιρείας και επομένως γνώση των συνεπειών της συμμετοχής στο Δ. Σ αυτής, δέχθηκε την πρόταση ενός αγνώστου σ' αυτόν ατόμου να εισέλθει στην ανωτέρω εταιρεία για κάποιους μήνες ως μέλος του Δ. Σ αυτής, έστω και με αμοιβή, χωρίς να γνωρίζει την προέλευση του κεφαλαίου της, ούτε και τα υπόλοιπα άτομα που μετείχαν στο Δ.Σ. αυτής. Τον Χ1 ο μηνυτής γνώριζε απλά ως συνάδελφο από την εποχή που εργαζόταν στην Τράπεζα CITIBANK στην Αθήνα και ειδικά στο Τμήμα .... που διατηρούσε η Τράπεζα στην Ελλάδα, μεταξύ των ετών 1985 και 1990. Ο ανωτέρω, όπως κατέθεσαν τόσο ο μηνυτής όσο και η Ν1, ήταν υπεύθυνος προσωπικού του ανωτέρω τμήματος της CITIBANK τότε και ως εκ τούτου είχε πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά στοιχεία και στα δελτία ταυτότητας του προσωπικού της Τράπεζας. Υπό την ιδιότητά του αυτή λοιπόν φαίνεται πως πληροφορήθηκε τα στοιχεία του μηνυτή, που είχε καταθέσει αντίγραφα των ταυτοτήτων του στην Τράπεζα, καθώς και το γεγονός ότι αυτός είχε εγκατασταθεί στο εξωτερικό. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων Μ1 εκπροσώπου της ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", Λ1 πωλητή της εταιρείας Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Γ1, γενικού διευθυντή κατά το έτος 2002 της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ και του Δ1 πωλητή της ίδιας τελευταίας εταιρείας, προκύπτει ότι οι ανωτέρω εταιρείες συνηλλάγησαν με την "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", μέσω του Χ1. Αυτός στον Μ1 συστήθηκε ως εκπρόσωπος της "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", στον Λ1 αρχικά ως υπεύθυνος του καταστήματος της ανωτέρω εταιρείας στη ...., πράγμα που αρνήθηκε στην συνέχεια και τον παρέπεμψε στους υπευθύνους της εταιρείας, χωρίς να τους κατονομάσει, στα κεντρικά δήθεν γραφεία αυτής επί της ....στην Αθήνα, όπου όμως, όπως εξακριβώθηκε, δεν είχε γραφεία η εταιρεία. Τέλος στον Δ1 ο ανωτέρω ανέφερε ότι ήταν απλός υπάλληλος της εταιρείας και του σύστησε άτομο ονόματι Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, το οποίο μάλιστα υπέγραψε παρουσία του μάρτυρα αυτού επιταγή της "ΠΡΟΤΥΠΟ EUROΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", που δεν πληρώθηκε και το οποίο, όπως καταθέτει ο ανωτέρω μάρτυρας, δεν έχει φυσιογνωμικά σχέση με τον μηνυτή. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών, καθώς και της εταιρείας "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", έχοντας την πεποίθηση ότι η "ΠΡΟΤΥΠΟ EUROΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείται από τον μηνυτή Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο, συνηλλάγησαν με την εταιρεία αυτή και δέχθηκαν τις πιο κάτω πλαστές επιταγές της, που βρέθηκαν ακάλυπτες, εστράφησαν δε για το λόγο αυτό κατά της εταιρείας "ΠΡΟΤΥΠΟ EUROΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και πέτυχαν την έκδοση των ανωτέρω αναφερομένων διαταγών πληρωμής, τις οποίες κοινοποίησαν στον μηνυτή ως δήθεν εκπρόσωπο και διευθύνοντα σύμβουλο της ανωτέρω Α.Ε., όπως προεκτέθηκε. Συγκεκριμένα: α)οι εκπρόσωποι της "... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" δέχθηκαν τις ... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS, ποσού 7.119,37 ευρώ και την ... επιταγή της Γενικής Τράπεζας ποσού 3.005,17 ευρώ, β)οι εκπρόσωποι της "ΜΥΛΟΙ ΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε." τις ... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS, ποσού 2.954,46 ευρώ, την... επιταγή της ASPIS ΒΑΝΚ, ποσού 8000 ευρώ και την ... επιταγή της ASPIS ΒΑΝΚ, ποσού 3.296,16 ευρώ, γ) οι εκπρόσωποι της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." την ... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS, ποσού 2.706, 04 ευρώ και την ... επιταγή της ASPIS ΒΑΝΚ, ποσού 13.564,16 ευρώ και δ) οι εκπρόσωποι της "Α.Ε. Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" την ... επιταγή της. Γενικής Τράπεζας, ποσού 8.773,59 ευρώ. Ο Χ1 αρνήθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι στο .... χιλ. της Ν.Ε.Ο. .... στη .... η σύζυγός του και η Σ1 διατηρούσαν επιχείρηση τροφίμων με την επωνυμία ".... Ε.Ε.", την οποία έκλεισαν γιατί δεν βρήκαν πωλητές και κατά συνέπεια δεν έχει καμία σχέση με την "ΠΡΟΤΥΠΟ-ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.".Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυτός που πρωτοστατούσε στις συναλλαγές και συμφωνίες της "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." με κάθε τρίτο συναλλασσόμενο εμφανιζόμενος άλλοτε ως εκπρόσωπος και άλλοτε ως υπάλληλος της εταιρείας αυτής, είναι δε εκείνος που λόγω της ιδιότητος του για ένα διάστημα ως διευθυντή προσωπικού στην Τράπεζα CITIBANK είχε πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας του μηνυτή, εργαζόμενου τότε στην ίδια Τράπεζα... Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο Χ2 και ο Χ1 μαζί με τον μη ασκήσαντα έφεση Χ3 κατάρτισαν την ... πλαστή αστυνομική ταυτότητα, που φέρεται ως εκδοθείσα από το ...' Τ.Α. Αθηνών το έτος 1971, με στοιχεία Ψ1 κάτοικος ..., συρράπτοντας τα πραγματικά στοιχεία του μηνυτή Ψ1 από δύο αστυνομικές του ταυτότητες. Δηλ. αυτή αναγράφει ως αριθμό της τον αριθμό της ισχύουσας ταυτότητας του μηνυτή (....) η οποία εκδόθηκε το έτος 1993 από το ...' Τ.Α. Αθηνών και ως έτος έκδοσής της αναγράφει το έτος έκδοσης της προγενέστερης ταυτότητάς του, που είχε εκδοθεί το 1971. Στη θέση δε της υπογραφής έθεσαν εν αγνοία του μηνυτή και χωρίς τη θέλησή του κατ' απομίμηση την υπογραφή του. Την πλαστή ταυτότητα προσκόμισαν στην συμβολαιογράφο Αθηνών Παρασκευή Πετυχάκη-Κερχουλά και την χρησιμοποίησαν για να συστήσουν, δυνάμει της .... συμβολαιογραφικής πράξεως την εταιρεία "CASH AND CARRY ΠΡΟΤΥΠΟΝ EUROMARKET ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." με έδρα την Αθήνα, .... Την χρησιμοποίησαν επίσης την 12.6.2002 και 9.8.2002 για να ανοίξουν στην EUROBANK ERGASIAS, στην Γενική Τράπεζα και στην ASPIS ΒΑΝΚ τους ..., ... και ... λογαριασμούς αντίστοιχα. Κατάρτισαν εξάλλου το 15.4.2002 πλαστό καταστατικό της "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." με σκοπό την εμπορία μηχανολογικού, ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού, οικοδομικού υλικού, καθώς και την εμπορία παντός είδους νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων και ποτών με έδρα την Αθήνα, ... . Έθεσαν δε επ' αυτού εν αγνοία του μηνυτή και κατ' απομίμησή της την υπογραφή του, εμφανίζοντάς τον ως ιδρυτή της Α.Ε., μέλος του πρώτου Δ. Σ. Το ανωτέρω καταστατικό προσκόμισαν την 29.4.2002 στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών προς έγκριση από τον Νομάρχη και με την 9707/2002 απόφασή του καταχωρήθηκε η Α. Ε. στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών με αριθμό..... Την δε 9.8.2002 το προσκόμισαν στην ASPIS ΒΑΝΚ για ν' ανοιχθεί ο ...λογαριασμός στο όνομα της εταιρείας. Περαιτέρω την 25.4.2002 κατάρτισαν το από 25.4.2002 πρακτικό συνεδρίασης Δ. Σ. με αριθμό 1, με το οποίο εμφανίζεται να έχει εκλεγεί ως πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." ο μηνυτής Ψ1 ο Φ1 ως αντιπρόεδρος και ο Χ2 ως μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε. Έθεσαν δε στη θέση του προέδρου εν αγνοία του μηνυτή και χωρίς τη θέλησή του κατ' απομίμηση της την υπογραφή του. Αυτό το πλαστό έγγραφο προσκόμισαν την 12.6.2002 στην EUROBANK ERGASIAS σε ακριβές αντίγραφο για να ανοίξουν τον ...λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας. Την 27.5.2002 επίσης κατάρτισαν το από 27.5.2002 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. υπ' αριθμό 1, με το οποίο εμφανίζεται να έχει εκλεγεί ως πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ανωτέρω Α.Ε. ο μηνυτής Ψ1 , ο Φ1 να έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος και ο Χ2 μέλος του Δ.Σ. Στη θέση δε του προέδρου του Δ.Σ. έθεσαν κατ` απομίμηση, εν αγνοία του μηνυτή και χωρίς τη θέλησή του την υπογραφή του. Το πλαστό αυτό πρακτικό προσκόμισαν την 9.8.2002 στην ASPIS ΒΑΝΚ σε ακριβές αντίγραφο για να ανοίξουν τον ... λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας. Περαιτέρω κατόπιν συναπόφασης ο Χ2, ο Χ1 και ο Χ3 προέβησαν σε έκδοση επιταγών στο όνομα της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.", θέτοντας τη σφραγίδα της εταιρείας αυτής και κατ' απομίμηση την υπογραφή του μηνυτή Ψ1 ως προέδρου και δ/ντος συμβούλου της εταιρείας, εν αγνοία του και χωρίς τη θέλησή του, σε διαταγή τρίτων προσώπων συναλλασσομένων με την εταιρεία. Ειδικότερα εξέδωσαν στην Αθήνα: α) την ... την ... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS, συρόμενη επί του ...λογαριασμού, ποσού 7.119,37 ευρώ και την ...την ... επιταγή της Γενικής Τράπεζας ποσού 3.005,17 ευρώ, συρόμενη επί του ... λογαριασμού, πληρωτέες σε δ/γή της "... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ". Σ' αυτές έθεσαν κατ' απομίμηση, εν αγνοία και χωρίς τη θέληση του μηνυτή Ψ1 ως εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, την υπογραφή του. Οι επιταγές σφραγίστηκαν ως ακάλυπτες και η κομίστρια εταιρεία στράφηκε κατά του εκδότη, β) την ... την ... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS ποσού 2954,46 €, την ... την ... επιταγή της ASPIS ΒΑΝΚ ποσού 8.000 ευρώ και την ... την ...επιταγή της ASPIS ΒΑΝΚ ποσού 3.296,16 ευρώ, πληρωτέες σε δ/γή "ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε." και έθεσαν σ' αυτές κατ' απομίμηση, εν αγνοία και χωρίς τη θέληση του μηνυτή την υπογραφή του ως εκπροσώπου της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.". Οι επιταγές βρέθηκαν ακάλυπτες και σφραγίστηκαν και η κομίστρια εταιρεία των επιταγών αυτών στράφηκε κατά της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και πέτυχε την έκδοση της 8943/2002 Δ/γής Πληρωμής Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών, την οποία κοινοποίησε στον μηνυτή την 19.2.2003 ως δήθεν εκπρόσωπο της ανωτέρω Α.Ε., γ) την ...την ...επιταγή της ASPIS ΒΑΝΚ, ποσού 13.564,16 ευρώ, συρόμενη επί του ... λογαριασμού, στην οποία έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του μηνυτή ως εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, πληρωτέα σε διαταγή της εταιρείας "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", η οποία ήταν ακάλυπτη και σφραγίστηκε. Η κομίστρια εταιρεία της επιταγής στράφηκε
κατά της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και πέτυχε την έκδοση της 2809/2003 Δ/γής Πληρωμής του Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών, την οποία κοινοποίησε στον μηνυτή ως εκπρόσωπο της Α.Ε. την 14.4.2003, δ) την ... την ... επιταγή της EUROBANK ERGASIAS ποσού 2.706,04 €, στην οποία έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή του μηνυτή Ψ1 ως εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, πληρωτέα σε δ/γή της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", η οποία ήταν ακάλυπτη και σφραγίστηκε. Η κομίστρια εταιρεία της επιταγής στράφηκε κατά της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και πέτυχε την έκδοση της 685/2003 Δ/γής Πληρωμής του Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών, την οποία κοινοποίησε στον μηνυτή ως εκπρόσωπο της Α.Ε. την 14.4.2003, ε) την ... την ... επιταγή της Γενικής Τράπεζας ποσού 8.773,59 ευρώ, στην οποία έθεσαν κατ' απομίμηση και εν αγνοία του μηνυτή Ψ1 την υπογραφή του, ως εκπροσώπου της ανωτέρω Α.Ε., πληρωτέα σε δ/γή της εταιρείας "Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", η οποία ήταν ακάλυπτη και σφραγίστηκε. Η παραπάνω κομίστρια των επιταγών στράφηκε κατά της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." και πέτυχε την έκδοση της 3385/2003 διαταγής πληρωμής του Δικαστή Μον. Πρωτ/κείου Αθηνών, την οποία κοινοποίησε την 8.5.2003 στον μηνυτή ως εκπρόσωπο της Α.Ε. Τα πιο πάνω πλαστά έγγραφα οι κατηγορούμενοι κατήρτισαν με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση αυτών τους συναλλασσόμενους με την "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." ότι αυτά ήταν γνήσια, και ότι εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας ήταν ο μηνυτής....Εξάλλου οι Χ2, Χ1 , Χ3 κατόπιν συναπόφασης στην Αθήνα, την... και την ..., εν γνώσει τους παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους της "... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ" ότι η εταιρεία "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείτο από τον μηνυτή Ψ1 ως δ/ντα σύμβουλο, ενώ η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και ως πρόεδρο του Δ.Σ., διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας του τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην προαναφερόμενη εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της πρώτης εταιρείας να συναλλαγούν με την δεύτερη εταιρεία και να δεχθούν τις υπό στοιχ. α' πλαστές επιταγές, που είχαν εκδώσει και οι οποίες ήταν ακάλυπτες, ζημιώνοντας τον μηνυτή κατά το ποσό αυτών, 10.124,54 ευρώ, με αντίστοιχη ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.". Την ..., ... και ... εν γνώσει τους παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους "ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε." ότι η "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείται από τον μηνυτή Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο, ενώ η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και εν συνεχεία ως πρόεδρο του Δ.Σ., δ/ντα σύμβουλο της εταιρείας τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην προαναφερομένη εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της δεύτερης εταιρείας να συναλλαγούν με την πρώτη εταιρεία και να δεχθούν τις ανωτέρω υπό στοιχ. β' πλαστές επιταγές που είχαν εκδώσει και οι οποίες ήταν ακάλυπτες, ζημιώνοντας τον μηνυτή κατά το ποσό αυτών, δηλ.14.492,32 ευρώ (8.000+2954,46 + 3296,16), με αντίστοιχη ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.". Επίσης την 31.12.2002 εν γνώσει τους παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." ότι η "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείτο από τον μηνυτή Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο, ενώ η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και στη συνέχεια ως πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην προαναφερόμενη εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της πρώτης εταιρείας να συναλλαγούν με την εταιρεία "ΠΡΟΤΎΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." και να δεχθούν την προαναφερόμενη υπό στοιχ. γ' πλαστή επιταγή που είχαν εκδώσει και ήταν ακάλυπτη, ζημιώνοντας τον μηνυτή κατά το ποσό αυτής, 13.564, 16 ευρώ, με αντίστοιχη παράνομη περιουσιακή ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.". Την 30.10.2002 παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." ότι η εταιρεία "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείτο από τον μηνυτή Ψ1 ως δ/ντα σύμβουλο, ενώ η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και στη συνέχεια ως πρόεδρο του Δ.Σ. διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην προαναφερόμενη εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." να συναλλαγούν με την "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." και να δεχθούν την υπό στοιχ. δ' πλαστή επιταγή που είχαν εκδώσει και ήταν ακάλυπτη, ζημιώνοντας τον μηνυτή κατά το ποσό αυτής, 2.706,04 ευρώ, με αντίστοιχη παράνομη περιουσιακή ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.". Την 27.11.2002 εν γνώσει τους παρέστησαν ψευδώς στους εκπροσώπους της "Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής "Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." ότι η εταιρεία "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." έχει συσταθεί νόμιμα και εκπροσωπείται από τον μηνυτή Ψ1 ως διευθύνοντα σύμβουλο, η αλήθεια ήταν ότι κατάρτισαν πλαστό καταστατικό θέτοντας ως ιδρυτή και εν συνεχεία ως πρόεδρο Δ.Σ., διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τον μηνυτή, ο οποίος δεν είχε ανάμειξη στην ανωτέρω εταιρεία. Έτσι έπεισαν τους εκπροσώπους της "Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." να συναλλαγούν με την "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε." και να δεχθούν την υπό στοιχ. ε' πλαστή επιταγή που είχαν εκδώσει (οι κατ/νοι) και ήταν ακάλυπτη ζημιώνοντας το μηνυτή κατά το ποσό αυτής, 8.773, 59 ευρώ, με αντίστοιχη παράνομη περιουσιακή ωφέλεια δική τους και της "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε."". Αναφορικώς δε με την επιβαρυντική περίσταση της κατ' επάγγελμα τελέσεως των ως άνω πράξεων της πλαστογραφίας και απάτης, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών δέχθηκε ότι "από την επανειλημμένη τέλεση των πράξεων της πλαστογραφίας και απάτης και την υποδομή που είχαν διαμορφώσει οι κατηγορούμενοι με την οργάνωση και την ετοιμότητά τους για την τέλεση των πράξεων αυτών προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος, το δε συνολικό όφελός τους και η αντίστοιχη ζημία του μηνυτή υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, αφού ανέρχεται στο ποσό των 49418,95 € με αντίστοιχη ζημία του μηνυτή Ψ1 ο οποίος ως δήθεν νόμιμος εκπρόσωπος και διευθύνων σύμβουλος της ανωτέρω ΑΕ ευθύνεται για το ποσό των 49.418,95 ευρώ".
Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών έκρινε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος των εκκαλούντων-κατηγορούμενων Χ2 και Χ1 (αναιρεσείοντος) και του μη ασκήσαντος έφεση Χ3 για τις αξιόποινες πράξεις της πλαστογραφίας με χρήση, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους με βλάβη τρίτου, από υπαίτιους που διαπράττουν πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ και της απάτης κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση από υπαίτιους που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των15.000 ευρώ και για το λόγο αυτό απέρριψε τις απ' αυτούς ασκηθείσες, κατά του υπ` αριθμ. 1107/2008 παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, εφέσεις ως κατ' ουσίαν αβάσιμες και επικύρωσε το εκκαλούμενο βούλευμα.
Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ` αυτό, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, οι αποδείξεις από τις οποίες πείσθηκε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος στο ακροατήριο, καθώς και οι νομικοί συλλογισμοί υπαγωγής των περιστατικών αυτών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 216 παρ. 1,3 εδ. β και 386 παρ. 1β-α,3 περ. α του Π.Κ., τις οποίες ορθά εφάρμοσε και δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα, στο προσβαλλόμενο βούλευμα εκτίθενται, όσον αφορά το έγκλημα της κακουργηματικής απάτης, λεπτομερώς οι ψευδείς παραστάσεις του αναιρεσείοντος και των συναυτουργών του προς τους νομίμους εκπροσώπους των εταιριών ".... ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ", "ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.", "PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." και "Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", ότι συνεπεία αυτών των ψευδών παραστάσεων, ως παραγωγού αιτίας, παραπλανήθηκαν οι τελευταίοι και προέβησαν σε επιζήμια για τον μηνυτή Ψ1 συμπεριφορά, ως και η βλάβη που υπέστη ο τελευταίος, η οποία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 ευρώ. Όσον δε αφορά το έγκλημα της κακουργηματικής πλαστογραφίας, προσδιορίζεται η ταυτότητα των δώδεκα πλαστών εγγράφων (αστυνομικής ταυτότητας, καταστατικού της εταιρίας "ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΓΙΟΥΡΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.", δύο πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ. της ίδιας εταιρείας και 8 επιταγών) που κατάρτισε ο αναιρεσείων και οι συναυτουργοί του, η χρήση των πλαστών, την οποία έκαναν, και η βλάβη που υπέστη ο ανωτέρω μηνυτής, η οποία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 ευρώ Αιτιολογείται, ακόμη, πλήρως η επιβαρυντική περίσταση της κατ' επάγγελμα τέλεσης των ως άνω αξιοποίνων πράξεων, η οποία προσδίδει σ' αυτές την κακουργηματική τους μορφή, με την αναφορά τόσο της επανειλημμένης τέλεσής τους, όσο και την αναφορά στοιχείων που υποδηλώνουν ότι ο αναιρεσείων και οι συναυτουργοί του είχαν διαμορφώσει υποδομή με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσής τους (οργάνωση και ετοιμότητα για την τέλεση των πράξεων αυτών). Για την πληρότητα δε της αιτιολογίας, το Συμβούλιο δεν είχε υποχρέωση να απορρίψει με ειδική αιτιολογία τον ισχυρισμό του αναιρεσείοντος ότι αυτός ουδέποτε εργάσθηκε με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στην Τράπεζα CITIBANK ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, αφού πρόκειται για αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισμό, η απόρριψη του οποίου δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας. Επομένως, οι σχετικοί από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' και β' του ΚΠοινΔ λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη της κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ απαιτουμένης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπ' αριθ. 46/16 Μαρτίου 2009 αίτηση του Χ1 για αναίρεση του υπ` αριθ. 273/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή