Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1691 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αποδεικτικά μέσα, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Πνευματική ιδιοκτησία, Απόφαση αθωωτική.
Περίληψη:
Παράβαση ν. 2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας). Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας στην απόφαση και αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Αναίρεση και παραπομπή υπόθεσης στο δικάσαν Δικαστήριο.
Αριθμός 1691/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ' αριθ. 42/2009 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γρηγορίου Μάμαλη), Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της 957/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κω. Με κατηγορούμενο τον .... κάτοικο ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, και πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΕ", που εδρεύει στον Αμαρούσιο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, όπου στο ακροατήριο παρέστη ο νόμιμος εκπρόσωπός της Ηλίας Ηλιομαρκάκης και διόρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον Θεόδωρο Ασπρογέρακα - Γρίβα.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κω, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 65/12.12.2008 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίας Στεφανοπούλου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1965/2008.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης, και τον πληρεξούσιο δικηγόρο της πολιτικώς ενάγουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η από 12.12.2008 και υπ' αριθ. εκθέσεως 65/2008 αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της υπ' αριθ. 957/2008 αθωωτικής απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κω. Η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω, χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου, καίτοι κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα να παραστεί κατά τη συζήτηση αυτής, όπως προκύπτει από τα από ...και ... αποδεικτικό επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω ... (άρθρα 505 παρ. 2 και 515 παρ. 2 ΚΠΔ).
Η απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, υπάρχει ως προς τα αποδεικτικά μέσα, όταν αυτά προσδιορίζονται κατ' είδος (κατηγορίες). Έστω και χωρίς αναλυτική παράθεσή της και μνεία των πραγματικών περιστατικών που προκύπτουν από το καθένα από αυτά. Η παράλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στα αποδεικτικά στοιχεία συνιστά έλλειψη αιτιολογίας και παρέχει τον ως άνω λόγο αναίρεσης. Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κω, με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 958/2008 απόφασή του, κήρυξε αθώο τον κατηγορούμενο ...για παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 του ν. 2121/1993 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων", με την αναφερομένη σ' αυτήν αιτιολογία που παρατίθεται στις σελίδες 9 και 10 της απόφασης. Ειδικότερα, το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης απόφασης έχει, κατά λέξη, τα εξής: "Ο κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης και υπεύθυνος λειτουργίας του ξενοδοχείου "..." από το 1952, διατηρούσε μέχρι το έτος 1993 στερεοφωνική εγκατάσταση στον χώρο του μπαρ στο ισόγειο του ξενοδοχείου και κατέβαλε το ανάλογο ποσό στην εγκαλούσα εταιρεία ΑΕΠΙ. Εν συνεχεία, λόγω των εργασιών κατασκευής της μαρίνας της ... έμπροσθεν του ξενοδοχείου και της, συνεπεία αυτών, μείωσης της κίνησης των πελατών του ξενοδοχείου, αναγκάστηκε να ξηλώσει την εγκατάσταση και να μετατρέψει μέρος του ισογείου σε καταστήματα, που εκμισθώνει, το δε μπαρ του ισογείου σε χώρο που προσφέρεται το πρωινό στους ενοίκους του ξενοδοχείου. Το καλοκαίρι του 2003, όταν εκπρόσωποι της εγκαλούσας εταιρείας επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο, το μοναδικό όργανο αναπαραγωγής μουσικής που υπήρχε ήταν ένα φορητό ραδιόφωνο του γιού του κατηγορουμένου, που χρησιμοποιούσε για προσωπική του αποκλειστικά χρήση και όχι προκειμένου να εκτελέσει δημόσια μουσικές συνθέσεις που προστατεύονται από την εγκαλούσα εταιρεία. Πρέπει, επομένως, εφόσον το Δικαστήριο διατηρεί αμφιβολίες για το εάν ο κατηγορούμενος τέλεσε την αποδιδομένη σε αυτόν αξιόποινη πράξη, να κηρυχθεί αθώος αυτής". Η αιτιολογία όμως αυτή της προσβαλλομένης απόφασης, μη συμπληρουμένη ουδαμώς από το διατακτικό της, δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού δεν μνημονεύει ούτε κατ' είδος τα αποδεικτικά μέσα, στην αξιολόγηση των οποίων προέβη το Δικαστήριο για να καταλήξει στην απαλλακτική για τον κατηγορούμενο κρίση του, αν και υπήρχαν τέτοια αποδεικτικά μέσα (μάρτυρες με αντίθετες καταθέσεις και έγγραφα), όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την προσβαλλόμενη απόφαση πρακτικά του ως άνω Δικαστηρίου.
Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναίρεσης της κρινόμενης αίτησης, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, η συγκρότηση του οποίου από άλλους δικαστές είναι εφικτή (άρθρο 519 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθ. 957/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κω. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 21 Ιουλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή