Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1313 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πολιτική αγωγή, Βούλευμα απαλλακτικό.
Περίληψη:
Ο πολιτικώς ενάγων στερείται του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά βουλευμάτων. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος κατά απαλλακτικού βουλεύματος, που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Αριθμός 1313/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Στ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σαραντινού), ο οποίος ορίσθηκε με την 57/01.04.2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή και Ανδρέα Τσόλια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 6 Μαΐου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - πολιτικώς ενάγουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στο Λουτράκι και εκπροσωπείται νόμιμα και που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 162/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κορίνθου. Με κατηγορουμένους τους: 1) Χ1 και 2) Χ2. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κορίνθου, με το ως άνω βούλευμά του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και η αναιρεσείουσα - πολιτικώς ενάγουσα ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Οκτωβρίου 2007 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1860/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση με αριθμό 97/21.01.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 Κ.Π.Δ. την από 30-10-2007 αίτηση αναίρεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΕ" που εδρεύει στο Λουτράκι-Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα, ως πολιτικώς ενάγουσας, κατά του υπ'αριθμ. 162/2007 απαλλακτικού Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κορίνθου και εκθέτω τα εξής:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 § 1 Κ.Π.Δ. όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, είναι απαράδεκτο και ως τέτοιο απορριπτέο. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 473 § 2 και 474 § 1 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι, προκειμένου ο νομοθέτης να διευκολύνει εκείνον που καταδικάστηκε, να ασκήσει αίτηση αναίρεσης, καθορίζει υπαλλακτικό τρόπο άσκησης με δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία κοινοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών, από την καταχώρηση της καθαρογραμμένης απόφασης στο ειδικό βιβλίο όταν ο κατηγορούμενος ήταν παρών στη δίκη ή εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση αυτής στον αιτούντα κατηγορούμενο, υπό τον όρο όμως ότι η προσβαλλομένη απόφαση είναι καταδικαστική (ΑΠ 543/03). 'Ετσι, η άσκηση αναίρεσης με επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν είναι επιτρεπτή εάν στρέφεται κατά βουλεύματος, με το οποίο το Συμβούλιο αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία κατά του κατηγορουμένου (ΑΠ 1114/99), ενώ παράλληλα το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά το άρθρο 482 Κ.Π.Δ. καταργήθηκε με το αρ. 41 § 1 του ν.3160/30-6-03 και συνεπώς ο τελευταίος δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά απαλλακτικού βουλεύματος.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κορίνθου με το υπ'αριθμ. 162/2007 βούλευμά του αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων α) Χ1 και β) Χ2 για τις πράξεις α) της ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του πρώτου και β) της ψευδούς βεβαίωσης και της ηθικής αυτουργίας στην ψευδή βεβαίωση του πρώτου, σε βάρος του δευτέρου κατηγορουμένου, που φέρονται ότι τελέστηκαν από αυτούς στο Λουτράκι - Κορινθίας, κατά το χρονικό διάστημα από 17-2-03 έως 21-1-04.
Κατά του απαλλακτικού αυτού βουλεύματος η παραπάνω ανώνυμη εταιρεία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΕ" που εδρεύει στο Λουτράκι-Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα, άσκησε, ως πολιτικώς ενάγουσα, δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Κορίνθου Περικλή Μπαλοδήμου και δυνάμει του από ..... πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, με δήλωσή της που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κρινομένη αίτηση αναίρεσης, η οποία, όμως με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, είναι απαράδεκτη, αφού ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν δικαιούται στη άσκησή της και στρέφεται κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται, και μάλιστα με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε αναίρεση.
Κατ'ακολουθία αυτών, πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα.

Για τους λόγους αυτούς Προτείνω να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 30-10-2007 αίτηση αναιρέσεως της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΕ" που εδρεύει στο Λουτράκι-Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα, ως πολιτικώς ενάγουσα, κατά του υπ'αριθμ. 162/2007 απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κορίνθου και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα.
Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΓεώργιος Βλάσσης"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος της αναιρεσείουσας - πολιτικώς ενάγουσας.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 482 παρ. 1 στοιχ. Β' του Κ.Π.Δ., όπως ίσχυε προ της αντικαταστάσεώς της με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003, που ισχύει (κατά το άρθρο 61 αυτού) από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 30η Ιουνίου 2003, ο πολιτικώς ενάγων έχει δικαίωμα αναιρέσεως κατά βουλεύματος, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν αυτό αποφαίνεται, ότι δεν πρέπει να γίνει κατά του κατηγορουμένου σχετική κατηγορία. Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003 και έκτοτε ο πολιτικώς ενάγων, δεν έχει δικαίωμα αναιρέσεως κατά οιουδήποτε βουλεύματος. Με τη μεταβατικού δε δικαίου διάταξη του άρθρου 54 παρ. 3 του ίδιου νόμου, ορίσθηκε ότι "ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων", τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού δεν προβλέπονται και έχουν ασκηθεί μέχρι τη δημοσίευσή του (την 30η Ιουνίου 2003), εισάγονται και κρίνονται από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 463 του Κ.Π.Δ., ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνον εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα και στον πολιτικώς ενάγοντα, δεν δίδεται το δικαίωμα αναιρέσεως κατά βουλεύματος, μετά την 30η Ιουνίου 2003. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 473 § 2 και 474 § 1 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι, το ένδικο μέσο γενικά, επομένως και η αναίρεση κατά βουλεύματος, ασκείται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή στο γραμματέα του Ειρηνοδικείου ή στον προϊστάμενο της προξενικής Αρχής της περιφέρειας που κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου μόνο για καταδικαστική απόφαση, η αναίρεση μπορεί να ασκηθεί, σύμφωνα με τη διάταξη το άρθρου 473 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., και με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Συνεπώς, η άσκηση αναίρεσης με επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν είναι επιτρεπτή εάν στρέφεται κατά βουλεύματος, με το οποίο το Συμβούλιο αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία κατά του κατηγορουμένου. Τέλος, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος, για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο να κρίνει επ' αυτού Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), μετά από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους τυχόν εμφανισθέντες διαδίκους, μετά προηγούμενη ειδοποίηση του διαδίκου που άσκησε το ένδικο μέσο, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του προσβληθέντος βουλεύματος ή αποφάσεως. Στην προκείμενη περίπτωση η εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ", που εδρεύει στο Λουτράκι-Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα, άσκησε την κρινόμενη αναίρεση, ως πολιτικώς ενάγουσα, δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Κορίνθου Περικλή Μπαλοδήμου και δυνάμει του από ..... πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, με δήλωσή της που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά του 162/2007 απαλλακτικού Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κορίνθου, με το οποίο αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων α) Χ1 και β) Χ2 για τις πράξεις α) της ψευδούς βεβαίωσης σε βάρος του πρώτου και β) της ψευδούς βεβαίωσης και της ηθικής αυτουργίας στην ψευδή βεβαίωση του πρώτου, σε βάρος του δευτέρου κατηγορουμένου, που φέρονται ότι τελέστηκαν από αυτούς στο Λουτράκι - Κορινθίας, κατά το χρονικό διάστημα από 17-2-03 έως 21-1-04. Σύμφωνα όμως με τα προεκτεθέντα, η κρινόμενη αίτηση (δήλωση) αναιρέσεως, είναι απαράδεκτη, αφού ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν δικαιούται στη άσκηση της και στρέφεται κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση, και μάλιστα με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Επομένως πρέπει, μετά και την ειδοποίηση και μη εμφάνιση στο Συμβούλιο του αντικλήτου της αναιρεσείουσας (κατά τη σχετική επί του φακέλου επισημείωση του αρμόδιου γραμματέα), να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδι-κασθεί ο τελευταίος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 583 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., στα δικαστικά έξοδα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 30/10/2007, αίτηση (δήλωση) αναιρέσεως (αρ. πρωτ. 9692/31-10-07) της πολιτικώς ενάγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΕ", που εδρεύει στο Λουτράκι-Κορινθίας, για αναίρεση του 162/2007 απαλλακτικού Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κορίνθου. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ. -
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 13 Μαΐου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16 Μαΐου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή