Προσαρμοσμένη αναζήτηση Google (Google Custom Search) στα περιεχόμενα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.areiospagos.gr

Γίνεται αναζήτηση μέσα σε όλες τις αποφάσεις, Πολιτικές και Ποινικές που έχουν αναρτηθεί ανωνυμοποιημένες από το 2006. Οι νέες αποφάσεις ενημερώνονται περίπου κάθε 15 ημέρες. Μετά την ενημέρωση χρειάζεται ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να γίνει η ενημέρωση από τη Google. Η αναζήτηση επιστρέφει μέχρι 10 σελίδες σε αποτελέσματα. Περισσότερα αποτελέσματα μπορείτε να λάβετε πληκτρολογώντας το κείμενο αναζήτησης ακολουθούμενο απο τα "site:areiospagos.gr" στην ιστοσελίδα της Google, πχ

Πυλωτή χώρος στάθμευσης site:areiospagos.gr

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εξαρτώνται απο την διαθεσιμότητα και την ποιότητα της δεικτιοδότητησης της συγκεκριμένης μηχανής αναζήτησης.)