Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ στεγάζεται στο "ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ", στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας 121.

Η πλησιέστερη στάση Μετρό είναι η στάση "Αμπελόκηποι".

 

 

 

Πλήρης διεύθυνση:
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
 Λ. Αλεξάνδρας 121
 ΤΚ 11522
 Αθήνα
 

 

   

Τηλέφωνο

Φαξ

 

Γραφείο Προέδρου

210 6419363

210 6419108

210 6433799

 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

210 6419368

210 6419102

210 6467692

 

Τμήμα Διοικητικού - Πρωτόκολλο

210 6419102

210 6467692
 

Τμήμα Επιθεώρησης Δικαστηρίων

210 6419123 έως 126

210 6440254

 

Πειθαρχικά Συμβούλια Δικαστών

210 6419126

210 6440254

 

Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων

210 6419164

210 6411514

 

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

210 6419104 έως 106

210 6423399

 

Υπηρεσιακά Συμβούλια

210 6419103

210 6423399

 

Τμήμα Πολιτικό και Αρχείου - Προδικασία

(Πληροφορίες Πολιτικού Τμήματος)

210 6419134 έως 135

210 6419137

210 6411514

 

Α1΄ Πολιτικό Τμήμα και Πολιτική Ολομέλεια

210 6419151

 
  Α2΄ Πολιτικό Τμήμα

210 6419147

 
 

Β1' Πολιτικό Τμήμα

210 6419155

 
 

Β2' Πολιτικό Τμήμα

210 6419164

 
 

Γ΄ Πολιτικό Τμήμα

210 6419145

 
 

Δ΄ Πολιτικό Τμήμα

210 6419152

 
 

Γραμματεία Αναστολών

210 6419148

 
 

Ποινικό Τμήμα - Γραμματεία

(Πληροφορίες Ποινικού Τμήματος)

210 6419129 έως 131

210 6411503

 

Ε΄ Ποινικό Τμήμα

Α' τακτική ολομέλεια

Πλήρης ολομέλεια

210 6419128

 
 

ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα

210 6419127

 
 

Ζ΄ Ποινικό Τμήμα

Α' τακτική ολομέλεια

Πλήρης ολομέλεια

210 6419156

 
 

Τμήμα Καθαρογραφής

210 6419165

210 6419141,142

210 6411504

 

Τμήμα Πληροφορικής

210 6419158 ή 180

210 6466191

 

Λογιστήριο

210 6419163

210 6419144

 
 

Βιβλιοθήκη

210 6419119

 
 

Επιμελητές

210 6419160
210 6419166

 
 

Γραφείο Δικηγορικού Συλλόγου

210 6422955

210 6419157