Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

 

 

Τελευταία ενημέρωση  19-1-2015, 16:10 (ανανέωση σελίδας)

 

 

Η κλήρωση των δικαστικών αντιπροσώπων πραγματοποιήθηκε την 15η Ιανουαρίου 2015 ώρα 9.30 π.μ. Συμπληρωματικοί διορισμοί έγιναν με κλήρωση στις 20/1/2015 με την 66/2015 απόφαση

 

Στατιστικά διορισμών ανά περιφέρεια και είδος αντιπροσώπων

Κατανομή διορισμών στους δικηγορικούς συλλόγους

 

Ανακήρυξη Συνδυασμών Βουλευτικών Εκλογών 2015

Ακριβές ψηφιακό αντίγραφο Ανακήρυξης (4/2015)

Συμπληρωματικές - διορθωτικές 63/2015 , 65/2015

 

Ανακήρυξη σε μορφή Word ή Excel (Το excel περιλαμβάνει και τις διορθώσεις με τις 63 κ 64 / 2015)

 

Πρότυπα βιβλία για τους δικαστικούς αντιπροσώπους

Διαλογής Συνδυασμών

Διαλογής υποψηφίων

Πράξεων Εφορευτικής (πρακτικό 2)

Προσοχή! τα παραπάνω βιβλία αποτελούν ΔΕΙΓΜΑ συμπλήρωσης σύμφωνα με την σειρά της ανακήρυξης (περιλαμβάνουν και τις διορθώσεις των 63 κ 65 / 2015). Ο τελικός έλεγχος της ορθότητας του περιεχομένου εναπόκειται στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Επίσης ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντικατάσταση των επισήμων βιβλίων.

 


Κλήρωση Εφόρων 10-1-2015. Αποφάσεις 2/2015, 64/2015

 

 


Το Α1’ Τμήμα του Αρείου Πάγου είναι αρμόδιο

    Α) για τον διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής  αρχής και των Εφόρων αυτών στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας

    Β) για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων

 

Περιγραφή του τρόπου κλήρωσης

 


Εγκύκλιος εκλογών

Εγκύκλιος Α1' Τμήματος.

Συμπληρωματική Εγκύκλιος 2/2015: Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις προτίμησης για μονοεδρικές περιφέρειες

 

Αποστολή αιτήσεων μόνο από υπηρεσίες και συλλόγους, όχι μεμονωμένα στον Άρειο Πάγο.

Αποστολή καταλόγων μέχρι Δευτέρα, 5-1-2015

Αποστολή Αιτήσεων μέχρι Τρίτη, 6-1-2015

Για τους δικηγόρους που θα καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο σύστημα της ολομελείας των δικηγορικών συλλόγων, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και το Σάββατο, 10-1-2015.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε  ΑΜΕΣΑ με τον σύλλογο σας για να εξακριβώσετε αν υπάγεται στο παραπάνω σύστημα καθώς και για την καταληκτική προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων προτίμησης σε αυτούς, η οποία μπορεί να διαφέρει από σύλλογο σε σύλλογο.


Ανακήρυξη συνδυασμών

 

Η ανακήρυξη των συνδυασμών θα γίνει στις 14/1/2015

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα και την δομή του αρχείου για την αποστολή στον Άρειο Πάγο

 


Αιτήσεις Προτίμησης - Εξαίρεσης υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων

Αίτηση Προτίμησης (δέιτε την Γεωγραφική διαίρεση για την συμπλήρωση της αίτησης)

Αίτηση Εξαίρεσης

 

Αίτηση Εξαίρεσης Εφόρου

 


Πληροφορίες για υπηρεσίες και συλλόγους

Δομή ηλεκτρονικού αρχείου καταλόγων

Πρότυπο αρχείο καταλόγου σε μορφή Excel (αν δεν είναι δυνατή η χρήση excel, χρησιμοποιείστε το πρότυπο Word)

Πρότυπο αρχείο αιτήσεων.

Γεωγραφική διαίρεση - Τμήματα