Εκτυπώσεις - δεδομένα διορισμών
Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής - Βουλευτικές Εκλογές 20/9/2015 - Περιλαμβάνεται και η 194/2015 συμπληρωματική απόφαση διορισμών

Επιλέξτε μεταξύ των κάτωθι:

α) Περιφέρεια του Εφόρου
          (αποτελέσματα σχετικά με το ποιοι θα στελεχώσουν ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι τα εκλογικά τμήματα της Περιφέρειας)

- εκτύπωση
β) Εισαγγελία Πρωτοδικών
          (αποτελέσματα σχετικά με το σε ποιους θα επιδώσουν διοριστήρια οι κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών)
γ) κατηγορία Υπηρεσίας ή Συλλόγου
          (αποτελέσματα σχετικά με το πού διορίστηκαν τα μέλη της Υπηρεσίας ή του Συλλόγου)
και δώστε τον κωδικό


 

Επεξηγήσεις:

Για πληροφορίες: 210 6419180 - Πληροφορική Αρείου Πάγου. itdep@areiospagos.gr